Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2013-11-21   1,066
Do európskej digitálnej knižnice Europeana prispela aj americká vláda archívom RFE (Radio Free Europe). Nachádzajú sa v ňom aj záznamy z rozhovorov zo začiatku 50-tych rokov, ktoré americkí agenti viedli s utečencami po ich príchode na Západ, ako aj informácie získané od zahraničných novinárov pôsobiacich v tom čase v ČSR  


Nespokojnosť robotníkov na stavbe Elektrosvitu...

 

Nebezpečný človek na čele SNB v Nových Zámkoch...


O zrušení kláštora a nasťahovaní vojenského veliteľstva do budovy....


O šírení protikomunistických letákov v Nových Zámkoch....

 

O politickej prevýchove kňazov v budove býv. kláštora v Nových Zámkoch....


Stavy a výzbroj vojenskej posádky v Nových Zámkoch...


Správa o prebudovávaní civilného letiska v Nových Zámkoch na vojenské...


Pozoruhodný elaborát o činnosti Csemadoku v Nových Zámkoch od Novozámčana, ktorý utiekol na západ v r. 1955. Vo výpovedi tvrdil, že pochádza zo zmiešaného manželstva slovenskej matky a maďarského otca a v r. 1946 ho repatriovali (sic!) zo Slovenska do Maďarska.  Napriek tomu od aug. 1954 do júla 1955 pracoval v Nitre a navštevoval matku v Nových Zámkoch a veľmi dobre poznal pomery v miestnom Csemadoku včítane finančných tokov a funkcionárov. Referoval  ako prebieha odnárodňovanie slovenských detí v maďarskej škole, ktorú preferujú rodičia z dôvodu, že sú tam lepší pedagógovia (sic!).
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,950 MODIFIED: 2018.10.23 22:29:12.MD5: b84f3fd85c1e49b8e582ced0fdb93334 STATUS: OK