Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[227][21][473][119][11242][23345][2537][55][175][241][99][49][46][1253][109][316][846][50][195][116][14][7529][4521][1099][105][531][19][1586][3380][109][68][587][1671][11258][720][589]
Por Datum Text  
1 1816.08.27 Ján Kollár Jurajovi Palkovičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 17 Dok. 1
  
2 1816.12.15 Ján Kollár Jurajovi Palkovičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 17 Dok. 2
  
3 1817.02.13 Ján Kollár Jurajovi Palkovičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 19 Dok. 3
  
4 1819.03.29 Ján Kollár Friederike Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 20 Dok. 4
  
5 1819.03.30 Ján Kollár Friederike Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 21 Dok. 5
  
6 1819.04.09 Ján Kollár Friederike Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 23 Dok. 6
  
7 1819.04.10 Ján Kollár Johanne Sophii Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 25 Dok. 7
  
8 1819.12.15 Ján Kollár Johanne Sophii Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 27 Dok. 8
  
9 1819.12.15 Ján Kollár Friederike Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 28 Dok. 9
  
10 1820.03.05 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 30 Dok. 10
  
11 1820.06.19 Ján Kollár Johanne Sophii Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 31 Dok. 11
  
12 1822.08.14 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 34 Dok. 12
  
13 1822.09.06 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 34 Dok. 13
  
14 1823.??.?? XII. Jan Kollár A) O českoslowenské jednotě w řečí a w literatuře
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 15
  
15 1823.01.08 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 35 Dok. 14
  
16 1823.04.01 Ján Kollár Neznámemu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 36 Dok. 15
  
17 1824.??.?? — Megjelenik Sárospatakon Kövy Sándor A magyar polgári törvény című összefoglaló jogi munkája; Budán Ján Kollár Slávy dcéra című verseskötete.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
  
18 1824.01.23 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 37 Dok. 16
  
19 1824.03.18 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 39 Dok. 17
  
20 1824.04.26 Ján Kollár Friederike Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 39 Dok. 18
  
21 1824.08.20 Ján Kollár Jurovi Palkovičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 41 Dok. 19
  
22 1824.09.20 Ján Kollár Piotrovi Ivanovičovi Koeppenovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 43 Dok. 20
  
23 1824.09.20 Ján Kollár Jernejovi Kopitarovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 44 Dok. 21
  
24 1824.10.04 V Trnave otvorili verejnú nemocnicu. Stavbu financovali z verejných zbierok a sčasti z daňových príjmov Bratislavskej stolice. 1824. Ján Kollár vydal v Pešti básnickú skladbu Slávy dcéra. Ľúbostné city k žene sa v diele spájajú s myšlienkami slovanskej jednoty.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
25 1825.01.05 Ján Kollár Neznámemu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 46 Dok. 22
  
26 1825.04.?? Ján Kollár Alexandrovi Prónaymu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 48 Dok. 24
  
27 1825.04.17 Ján Kollár Adamovi Lovichovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 47 Dok. 23
  
28 1825.06.16 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 49 Dok. 25
  
29 1825.07.08 Ján Kollár Piotrovi Ivanovičovi Koeppenovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 50 Dok. 26
  
30 1825.09.29 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi a Jánovi Koišovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 51 Dok. 27
  
31 1825.12.29 Ján Kollár Gabrielovi Machulovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 52 Dok. 28
  
32 1826.??.?? Ján Kollár Jánovi Soltísovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 63 Dok. 35
  
33 1826.03.?? Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 54 Dok. 29
  
34 1826.04.30 V Pešti sa z iniciatívy Martina Hamuljaka na schôdzi u Jána Kollára predstavitelia slovenskej evanjelickej a katolíckej inteligencie dohodli na založení Slovenského čitateľského spolku a slovenskej knižnice.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
35 1826.04.30 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 54 Dok. 30
  
36 1826.08.24 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 55 Dok. 31
  
37 1826.10.04 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 55 Dok. 32
  
38 1826.11.15 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 61 Dok. 33
  
39 1826.11.27 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 62 Dok. 34
  
40 1827.??.?? Ján Kollár Jánovi Šoltísovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 70 Dok. 44
  
41 1827.01.?? Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 64 Dok. 36
  
42 1827.01.15 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 65 Dok. 37
  
43 1827.03.23 Ján Kollár Václavovi Hankovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 67 Dok. 38
  
44 1827.04.28 Ján Kollár Vukovi Stefanovičovi Karadžičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 68 Dok. 39
  
45 1827.04.28 Ján Kollár Todorovi Dimitrijovi Tirkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 68 Dok. 40
  
46 1827.05.22 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 69 Dok. 41
  
47 1827.06.?? Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 70 Dok. 43
  
48 1827.06.10 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 69 Dok. 42
  
49 1827.12.01 Ján Kollár Johannovi Christophovi Wilhelmovi Schmidtovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 71 Dok. 45
  
50 1827.12.10 Ján Kollár Johnovi Bowringoví
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 72 Dok. 46
  
51 1828.01.07 Ján Kollár Michalovi Madánskcmu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 74 Dok. 47
  
52 1828.02.06 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 75 Dok. 48
  
53 1828.02.06 Ján Kollár Vukovi Stefanovičovi Karadžičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 75 Dok. 49
  
54 1828.04.01 Ján Kollár Jerzymu Samuelovi Bandtkiemu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 75 Dok. 50
  
55 1828.04.01 Ján Kollár Janovi Siweckému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 77 Dok. 51
  
56 1828.04.12 Ján Kollár Josefovi Jungmannovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 78 Dok. 52
  
57 1828.04.22 Ján Kollár Jernejovi Kopitarovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 80 Dok. 53
  
58 1828.06.02 Ján Kollár Fricderike Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 81 Dok. 54
  
59 1828.06.25 Ján Kollár Vukovi Stefanovičovi Karadžičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 84 Dok. 55
  
60 1828.09.14 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 85 Dok. 56
  
61 1828.10.04 Ján Kollár Jernejovi Kopitarovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 87 Dok. 57
  
62 1829.??.?? VII. František Palacký A) O národech uherských, zwláště Slowanech
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 9
  
63 1829.10.06 Ján Kollár Václavovi Hankovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 87 Dok. 58
  
64 1829.10.13 Ján Kollár Jernejovi Kopitarovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 89 Dok. 59
  
65 1829.11.06 Ján Kollár Gabrielovi Machulovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 91 Dok. 60
  
66 1829.11.12 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 92 Dok. 61
  
67 1829.11.25 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 93 Dok. 62
  
68 1829.11.29 Ján Kollár Gabrielovi Machulovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 95 Dok. 63
  
69 1829.12.?? Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 96 Dok. 64
  
70 1830.02.07 Ján Kollár Josefovi Mnohoslavovi Roštlapilovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 98 Dok. 65
  
71 1830.05.29 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 99 Dok. 66
  
72 1830.08.05 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 101 Dok. 67
  
73 1830.09.01 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 103 Dok. 68
  
74 1830.09.20 Ján Kollár Carlovi Gottíriedovi Pfaífovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 104 Dok. 69
  
75 1830.10.03 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 104 Dok. 70
  
76 1830.10.12 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 105 Dok. 71
  
77 1830.11.10 Ján Kollár Jiŕímu Opočenskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 107 Dok. 72
  
78 1831.??.?? VII. František Palacký B) Posudek. O českém jazyku spisowném. We prospěch mladým spisowatelóm (sic) i na wýstrahu nedozralým recensentóm. Sepsal Frant. Trnka. W Brně (a w Holomauci) 1831 (a 1832), dwa archy w 12
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 10
  
79 1832.??.?? VIII. Josef Jungmann. O různění českého spisowného jazyka
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 11
  
80 1832.03.09 Ján Kollár Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 108 Dok. 73
  
81 1832.03.09 Ján Kollár Ljudevitovi Gajovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 109 Dok. 74
  
82 1832.04.08 Ján Kollár Antonínovi Bočkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 111 Dok. 75
  
83 1832.04.29 Ján Kollár Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 112 Dok. 76
  
84 1832.06.12 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 114 Dok. 77
  
85 1832.06.21 Ján Kollár Jánovi Kutlíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 116 Dok. 78
  
86 1832.09.18 Ján Kollár Václavovi Hankovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 117 Dok. 79
  
87 1832.09.20 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 119 Dok. 80
  
88 1832.11.12 Ján Kollár Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 121 Dok. 81
  
89 1832.11.13 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 123 Dok. 82
  
90 1832.11.23 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 125 Dok. 83
  
91 1832.12.?? Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 126 Dok. 84
  
92 1833.??.?? — Megjelenik Károlyvárosban Domoljub Horvatovic álnéven Ján Kollár Sollen wir magyarén werden ? című röpirata (a magyarosítást és a nemzetiségüket megtagadókat támadja); Sárospatakon Magda Pál A mezei gazdaság című munkája; Pesten Podhradszky József: Eredeti két magyar krónika című forráskiadványa; Pesten Vörösmarty Mihály munkái, három kötetben.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
  
93 1833.02.19 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 126 Dok. 85
  
94 1833.03.17 Ján Kollár Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 129 Dok. 86
  
95 1833.04.25 Ján Kollár Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 130 Dok. 87
  
96 1833.08.20 Ján Kollár Jánovi Kutlíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 130 Dok. 88
  
97 1833.09.12 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 132 Dok. 89
  
98 1833.11.17 Ján Kollár Alajosovi Mednyánszkemu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 132 Dok. 90
  
99 1833.12.02 Ján Kollár Václavovi Hankovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 133 Dok. 91
  
100 1833.12.02 Ján Kollár Františkovi Ladislavovi Čelakovskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 134 Dok. 92
  
101 1834.02.02 Ján Kollár Janovi Hostivítovi Pospíšilovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 135 Dok. 93
  
102 1834.02.12 Ján Kollár Wadawovi Aleksandrovi Maciejowskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 135 Dok. 94
  
103 1834.03.02 Ján Kollár Stevanovi Stratimirovičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 136 Dok. 95
  
104 1834.06.25 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 137 Dok. 96
  
105 1834.07.20 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 137 Dok. 97
  
106 1834.08.01 V Budíne z iniciatívy Martina Hamuljaka začal činnosť Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej. Jeho predsedom sa stal Ján Kollár. Bol snahou o prekonanie náboženského a jazykového rozdelenia národného hnutia Slovákov. Hlavnou úlohou spolku bolo vydávanie almanachu, ktorý si mal zachovať čisto literárny a kultúrny ráz. Spolok získal najväčší význam morálnou aj hmotnou podporou tvorby Jána Hollého
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
107 1834.09.19 List Ján Hollého Jánovi Kollárovi
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 45
  
108 1834.09.19 Ján Kollár Jánovi Kutlíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 138 Dok. 98
  
109 1834.10.08 Ján Kollár Danielovi Slobodovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 139 Dok. 99
  
110 1834.11.?? Ján Kollár Ljudevitovi Gajovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 141 Dok. 101
  
111 1834.11.10 Ján Kollár Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 140 Dok. 100
  
112 1835.01.12 Ján Kollár Jánovi Seberínimu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 142 Dok. 102
  
113 1835.04.09 Ján Kollár Václavovi Hankovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 143 Dok. 103
  
114 1835.08.12 Ján Kollár Jánovi Herkeľovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 144 Dok. 104
  
115 1835.08.27 Ján Kollár Friederike Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 146 Dok. 105
  
116 1835.08.29 Ján Kollár Friederike Schmidtovej
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 147 Dok. 106
  
117 1835.10.19 V Budíne vyšla zbierka Národnie spiewanki, ktorú zostavil za pomoci viacerých zberateľov Ján Kollár.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
118 1835.10.26 Ján Kollár Carlovi Ludwigovi Albrechtovi Kunzemu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 148 Dok. 107
  
119 1835.11.03 Ján Kollár VVaclawovi Aleksandrovi Maciejowskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 149 Dok. 108
  
120 1835.11.05 Ján Kollár Františkovi Palackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 150 Dok. 109
  
121 1836.01.05 Ján Kollár Jánovi Kutlíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 151 Dok. 110
  
122 1836.03.10 Ján Kollár Danielovi Slobodovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 152 Dok. 111
  
123 1836.03.21 Ján Kollár Ljudevitovi Gajovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 153 Dok. 112
  
124 1836.06.07 Ján Kollár Jakovovi Golovackému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 153 Dok. 113
  
125 1836.06.09 Ján Kollár Ljudevitovi Gajovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 156 Dok. 115
  
126 1836.07.03 Ján Kollár Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 155 Dok. 114
  
127 1836.07.07 Ján Kollár Ljudevitovi Gajovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 156 Dok. 116
  
128 1836.09.11 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 158 Dok. 117
  
129 1836.09.12 Ján Kollár Pavlovi Jozefovi Šafárikovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 158 Dok. 118
  
130 1836.10.05 Ján Kollár Tomášovi Burianovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 160 Dok. 119
  
131 1836.11.12 Ján Kollár Ctibohovi Zochovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 161 Dok. 120
  
132 1836.11.20 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 162 Dok. 121
  
133 1836.12.11 Ján Kollár Jaroslavovi Pospíšilovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 163 Dok. 122
  
134 1836.12.18 Ján Kollár Ruskej akadémii v Petrohrade
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 163 Dok. 123
  
135 1836.12.20 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 164 Dok. 124
  
136 1836.12.23 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 164 Dok. 125
  
137 1837.??.?? — Megjelenik az Athenaeum című folyóiratban Kölcsey Ferenc Parainesis című munkája; Pesten Ján Kollár Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stámmen und Mundarten dér slawischen Hátion című tanulmánya; Pesten Jósika Miklós br. regénye: Az utolsó Báthori.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
  
138 1837.03.05 Ján Kollár Dmitrijovi Ivanovičovi Jazykovovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 165 Dok. 126
  
139 1837.04.24 Ján Kollár Pavlovi Jozefovi Šafárikovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 166 Dok. 127
  
140 1837.04.25 Ján Kollár Jonášovi Pongráczovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 167 Dok. 128
  
141 1837.04.27 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 169 Dok. 129
  
142 1837.05.18 Ján Kollár Cirkevnému zboru v L. Mikuláši
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 169 Dok. 130
  
143 1837.06.?? V Pešti vyšlo po nemecky dielo Jána Kollára O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanskými, v ktorej teoreticky zdôvodnil myšlienku slovanskej vzájomnosti
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
144 1837.06.09 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 170 Dok. 131
  
145 1837.06.20 Ján Kollár Vukovi Stefanovičovi Karadžičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 171 Dok. 132
  
146 1837.06.23 Ján Kollár Danielovi Slobodovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 172 Dok. 133
  
147 1837.07.?? Ján Kollár Ústrednému cenzúrnemu úradu vo Viedni
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 173 Dok. 134
  
148 1837.07.?? Ján Kollár Waclawovi Aleksandrovi Maciejowskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 175 Dok. 135
  
149 1837.08.10 Ján Kollár Adamovi Junoszovi Rošciszewskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 176 Dok. 136
  
150 1837.08.23 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 177 Dok. 137
  
151 1837.09.18 Ján Kollár Vukovi Stanovičovi Karadžičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 178 Dok. 138
  
152 1837.11.07 Ján Kollár Jaroslavovi Pospíšilovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 179 Dok. 139
  
153 1837.11.11 Ján Kollár Danielovi Slobodovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 180 Dok. 140
  
154 1837.11.14 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 180 Dok. 141
  
155 1837.11.30 Ján Kollár Václavovi Hankovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 181 Dok. 142
  
156 1837.12.?? Ján Kollár Alexandrovi Boleslavínovi Vrchovskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 183 Dok. 144
  
157 1837.12.01 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 183 Dok. 143
  
158 1838.03.28 Ján Kollár Václavovi Hankovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 183 Dok. 145
  
159 1838.04.07 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 184 Dok. 146
  
160 1838.04.25 Ján Kollár Ctibohovi Zochovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 184 Dok. 147
  
161 1838.05.23 Ján Kollár Waclawovi Aleksandrovi Maciejowskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 185 Dok. 148
  
162 1838.07.11 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 186 Dok. 149
  
163 1838.08.01 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 188 Dok. 150
  
164 1838.09.01 Ján Kollár Jaroslavovi Pospíšilovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 188 Dok. 151
  
165 1838.10.08 Ján Kollár Milošovi Obrenovičovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 189 Dok. 152
  
166 1838.10.13 Ján Kollár Carlovi Ludwigovi Reimannovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 190 Dok. 153
  
167 1838.10.14 Ján Kollár Jaroslavovi Pospíšilovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 192 Dok. 154
  
168 1838.10.18 Ján Kollár Adamovi Philadelphymu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 193 Dok. 155
  
169 1838.10.29 Ján Kollár Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 194 Dok. 156
  
170 1839.02.?? Ján Kollár Ljudevitovi Gajovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 196 Dok. 158
  
171 1839.02.16 Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 195 Dok. 157
  
172 1839.03.17 Ján Kollár Ľudovítovi Haanovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 196 Dok. 159
  
173 1839.03.28 Ján Kollár Jaroslavovi Pospíšilovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 197 Dok. 160
  
174 1839.04.18 Ján Kollár Ljudevitovi Gajovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 199 Dok. 164
  
175 1839.04.2? Ján Kollár Jonášovi Záhorskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 197 Dok. 161
  
176 1839.05.?? Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 199 Dok. 163
  
177 1839.05.08 Ján Kollár Michailovi Petrovičovi Pogodinovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 196 Dok. 162
  
178 1839.05.22 Ján Kollár Lužickosrbskej spoločnosti v Budyšíne
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 200 Dok. 165
  
179 1839.06.05 Ján Kollár Waclawovi Aleksandrovi Maciejowskému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 20í Dok. 166
  
180 1839.08.13 Ján Kollár Jánovi Kadavému
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 203 Dok. 167
  
181 1839.08.14 Ján Kollár Karlovi Slavojovi Amerlingovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 204 Dok. 168
  
182 1839.08.22 Ján Kollár Žegotovi Paulimu
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 205 Dok. 169
  
183 1839.09.15 Ján Kollár Janovi Korlovi Rjenčovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 206 Dok. 170
  
184 1839.10.04 Ján Kollár Dragutinovi Kušlanovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 207 Dok. 171
  
185 1839.10.12 Ján Kollár Karlovi Vladislavovi Zapovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 208 Dok. 172
  
186 1839.11.08 Ján Kollár Michalovi Godrovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 210 Dok. 173
  
187 1841.05.01 V Csanyteleku (Maďarsko) zomrel Štefan Hamuljak (*31. 1. 1797, Sedliacka Dubová), kňaz, zberateľ ľudovej slovesnosti. Pôsobil v maďarskom prostredí, ale udržiaval styky s bernolákovcami aj kollárovským prúdom. Časť z jeho zbierky slovenských piesní a prísloví je zaradená v Národných spievankách z rokov 1834 a 1835.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
188 1842.??.?? VI. Bohnslaw Tablic. O literních swazcích Slowákůw a Čechy a Morawany w nynější i někdejší době
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 8
  
189 1844.11.05 XIII. A. W. Šembera A) Z dopisu J. Kollárowi d. d. 1844 pátého Listopadu
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 18
  
190 1845.??.?? X. Jonáš Záborský. O nowé písemné řeči na Slowensku
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 13
  
191 1845.??.?? XI. Rozmlauwání Čecha a Slowáka o společné literatuře slowenské (od N.)
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 14
  
192 1845.04.08 XXXII. Jan Seberini B) Téhož dopisy Kollárowi ode dne 8 Dubna a 5 Čerwence 1845
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 43
  
193 1845.04.15 XIII. A. W. Šembera B) Z dopisu témuž od r. 1845, dne 15 Dubna
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 19
  
194 1845.05.20 XXXI. Pawel Jozefi. W dopisu k J. Kollárowi dne 20 Kwětna 1845
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 41
  
195 1845.06.01 XIV. P. Ondřej Kalnický. We psaní Janu Kollárowi 1 Čerwna 1845
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 23
  
196 1845.08.26 XIII. A. W. Šembera C) Z dopisu témuž od r. 1845 26 Srpna
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 20
  
197 1845.11.17 XIII. A. W. Šembera D) Z dopisu k témuž r. 1845 dne 17 Listopadu
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 21
  
198 1846.??.?? IX. Pawel Josef Šafařík
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 12
  
199 1846.??.?? XII. Jan Kollár C) Odpowěď Jana Kollára na domluwy a dopisy jiných, zwláště mladších Slowáků
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 17
  
200 1846.01.?? XV. Jan Déwan. Článek do německých a maďarských nowin poslaný na začátku r. 1846
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 24
  
201 1846.01.04 XVI. Psáni Dolnózemských mezí Maruší a Kérešem bydlících Slowáků Janu Kollárowi
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 25
  
202 1846.01.05 XVII. Jan Stehlo. W dopisu Janu Kollárowi
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 26
  
203 1846.01.20 XVIII. Psaní mladého Staroslowáka z*** od 20 Ledna 1846 Janowi Kollárowi
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 27
  
204 1846.02.03 XIX. Jan Chalupka. W dopisu Janowi Kollárowi, 3 Unora 1846
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 28
  
205 1846.02.03 XXXII. Jan Seberini C) Téhož dopis k témuž ode dne 3 Unora 1846
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 44
  
206 1846.02.07 XII. Jan Kollár B) Odpowěď Jana Kollára na psaní Ľudewíta Štúra ode dne 7 Unora 1846
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 16
  
207 1846.02.12 XXXII. Jan Seberini A) Pastýřský hlas, wyznání a swědectwí
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 42
  
208 1846.02.20 XX. Adam Burjan. W dopisu J. Kollárowi ode dne 20 Unora 1846
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 29
  
209 1846.02.21 XXII. J. Pawel Tomášek. Dopis k Janowi Kollárowi 1846, 21 Unora
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 31
  
210 1846.02.22 XXVI. Jiří Palkowič. W dopisu p. J. Kollárowi od 7 Března 1846
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 35
  
211 1846.02.22 XXVII. Immanuel Wilém Šimko A) W tišt. kázaní: Památka smrti D. M. Lutera, dne 22 Unora 1846
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 36
  
212 1846.02.26 XIII. A. W. Šembera E) Z dopisu témuž z Holomauce 26 Unora 1846
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 22
  
213 1846.03.?? XXIX. List poslaný p. Janowi Kollárowi od Šáryšských Slowáků s počátkem běžícího roku
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 39
  
214 1846.03.02 XXIII. Hlasy spojené weleb. p. Sam. Krištofiho, Seniora Bekešského, dw. p. Daniela Zajace, Jana Kutlíka a jiných
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 32
  
215 1846.03.05 XXX. Jiří Sekčík. Dopis k Janowi Kollárowi 1846 5 Března
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 40
  
216 1846.03.09 XXIV. Hlas Trnawských a jiných w Prešpurské a Nitranské Stolici bydlících Slowáků w dopisu k p. Janowi Kollárowi
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 33
  
217 1846.03.11 XXV. Jan Sam. Droppa. Z listu do Peště p. S. D. Peténimu od 11 Března
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 34
  
218 1846.03.12 XXI. Michal Linder. Hlas z rodiště Jesenského, někdejšího překladatele Šestidílné Kralické Biblie. W dopisu J. Kollárowi
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 30
  
219 1846.03.12 XXVII. Immanuel Wilém Šimko B) W dopisu k J. Kollárowi ode dne 12 Března 1846
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 37
  
220 1846.03.2? XXVIII. Samuel Ferjenčík. Slowo lásky ku Břetislawským Nowinám
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 38
  
221 1846.05.?? V Prahe vyšiel z iniciatívy Jána Kollára polemický zborník Hlasové o potrebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky, namierený proti novej spisovnej slovenčine. Obsahoval 34 príspevkov, ale najostrejší tón mal Kollárov príspevok.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
222 1846.05.01 Jan rytíř z Neuberka, Josef Jungmann, Wladiwoj Tomek. Predslov k publikácii Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 1
  
223 1846.05.01 XXXIII. Pláč neučeného Šlowáka nad nynějším Slowenskem
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 45
  
224 1846.05.01 Zpráva o Matici České čili Sboru Musejním pro řeč a literaturu českou.
Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Moravany a Slowáky. Praha České museum 1846 Dok. 46
  
225 1846.11.01 V prílohe Slovenských národných novín Orol tatranský reagoval Ľudovít Štúr na zborník Hlasové o potrebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky článkom Hlas proti Hlasom. Zdôraznil fakt, že nový spisovný jazyk bude prirodzeným základom zjednotenia národných síl a umožní rozmach slovenského života.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
226 1847.11.25 V Kežmarku zomrel Ján Benedikti (Blahoslav, *11. 8. 1796, Ľuboreč), kultúrny pracovník, stredoškolský profesor. Podnecoval Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára k zbieraniu ľudových piesní, z postu rektora na lýceu v Kežmarku zaviedol roku 1834 ako vyučovací predmet gymnastiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
227 1847.12.26 Michal Miloslav Hodža vydal knihu Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo, polemicky zameranú proti spisu Jána Kollára Hlasové o potrebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Kniha významne prispela k posilneniu pozícií slovenského spisovného jazyka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
228 1849.03.?? Návrhy Jána Kollára podané viedenskej vláde o potrebe nevyhnutných opatrení na upokojenie pomerov na Slovensku a na zabezpečenie národného života Slovákov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 I. Ed. Frant. Bokes 1962 (Dok. 16)
  
229 1849.03.?? Vo Viedni začali pôsobiť slovenskí vládni dôverníci (Ján Kollár, František Hánrich a Ján Fllaváč), poradcovia ríšskej vlády pre riešenie postavenia národov v Uhorsku. Koncom mesiaca poskytli vláde prvé návrhy na riešenie slovenskej otázky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
230 1849.08.?? Promemóriá dôverníka viedenskej vlády Jána Kollára a kol. o riešení slovenskej otázky
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 I. Ed. Frant. Bokes 1962 (Dok. 23)
  
231 1849.09.10 Promemóriá slovenských dôverníkov viedenskej vlády J. Kollára, J. Hlaváča a F. Hanricha o riešení slovenskej otázky z 10. 09. 1849
doc
  
232 1849.09.10 Vo Viedni uverejnili slovenskí vládni dôverníci (Ján Kollár, Jozef Hánrich a Ján Hlaváč) Promemóriá. V tomto dokumente sa jednoznačne vyslovili za štátoprávne oddelenie Slovenska od Uhorska, hoci spočiatku sa voči takémuto riešeniu slovenskej otázky stavali skepticky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
233 1850.02.?? Dobrozdanie Jána Kollára viedenskej vláde vo veci úpravy pomerov na Slovensku po potlačení maďarskej revolúcie
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 I. Ed. Frant. Bokes 1962 (Dok. 26)
  
234 1851.11.18 Skupina slovenských vlastencov (Ján Kollár, Karol Kuzmány, Matej Štefko, Jonáš Záhorský) predložila miestodržiteľstvu na schválenie návrh stanov Matice slovenskej. Úrady sa však v situácii výnimočného stavu odmietli zaoberať požiadavkou tohto druhu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
235 1852.01.24 Vo Viedni zomrel Ján Kollár (*29. 7. 1793, Mošovce), evanjelický kňaz, významný básnik, filológ a ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorý sa preslávil najmä svojou básnickou skladbou Slávy dcéra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
Total 235 records.