Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[227][21][473][119][11242][23345][2537][55][175][241][99][49][46][1253][109][316][846][50][195][116][14][7529][4521][1099][105][531][19][1586][3380][109][68][587][1671][11258][720][589]
Por Datum Text  
1 1834.11.04 Ľudovít Štúr Neznámemu,
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 15 Dok. 1
  
2 1834.11.29 Alexander Boleslavín Vrchovský Ľudovítovi Štúrovi, pred 29. 11. 1834
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 61 Dok. I
  
3 1834.11.29 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému, 29. 11. 1834
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 9 Dok. 371
  
4 1835.02.06 Ľudovít Štúr Jozefovi Jungmannovi, 6. 2. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 18 Dok. 2
  
5 1835.02.16 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi,
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 20 Dok. 3
  
6 1835.02.30 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi. 30. 2. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 23 Dok. 4
  
7 1835.03.08 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému, 8. 3. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 24 Dok. 5
  
8 1835.03.17 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi, 17. 3. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 26 Dok. 6
  
9 1835.03.19 Ľudovít Štúr Jozefovi Brózikovi, 19. 3. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 29 Dok. 7
  
10 1835.04.15 Alexander Boleslavín Vrchovský Ľudovítovi Štúrovi, pred 15. 4. 1835
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 62 Dok. II
  
11 1835.04.15 Alexander Boleslavín Vrchovský Ľudovítovi Štúrovi, 15. 4. 1835
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 63 Dok. III
  
12 1835.05.09 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi, 9. 5. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 32 Dok. 8
  
13 1835.05.10 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému, 10. 5. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 37 Dok. 9
  
14 1835.05.29 Alexander Boleslavín Vrchovský Ľudovítovi Štúrovi, 29. 5. 1835
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 64 Dok. IV
  
15 1835.05.31 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému, 31. 5. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 39 Dok. 10
  
16 1835.06.08 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi, 8. 6. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 40 Dok. 11
  
17 1835.06.19 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi, 19. 6. 1835
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 10 Dok. 372
  
18 1835.09.05 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi, 5. 9. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 44 Dok. 12
  
19 1835.10.03 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi, 3. 10. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 45 Dok. 13
  
20 1835.10.12 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi. 12. 10. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 46 Dok. 14
  
21 1835.12.31 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému, 31. 12. 1835
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 47 Dok. 15
  
22 1836.01.10 Ľudovít Štúr Danielovi Slobodovi, 10. 1. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 50 Dok. 16
  
23 1836.01.24 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému, 24. 1. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 51 Dok. 17
  
24 1836.02.24 Ľudovít Štúr Michalovi Godrovi, 24. 2. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 52 Dok. 18
  
25 1836.03.15 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 15. 3. 1836
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 64 Dok. V
  
26 1836.04.04 Ľudovít Štúr Michalovi Godrovi, 4. 4. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 55 Dok. 19
  
27 1836.04.10 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému. 10. 4. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 59 Dok. 20
  
28 1836.04.24 Skupina študentov bratislavského lýcea, vybraní členovia Spoločnosti česko-slovanskej, štúrovci, uskutočnili vychádzku na Devín, kde sa zaviazali vernosti slobode, pozdvihnutiu národného života a prijali slovanské mená ((Ľudovít Štúr - Velislav, Jozef Hurban - Miloslav...).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
29 1836.05.30 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému, 30. 5. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 62 Dok. 21
  
30 1836.05.30 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému, 30. 5. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 64 Dok. 22
  
31 1836.06.08 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 8. 6. 1836
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 66 Dok. VI
  
32 1836.06.26 Ľudovít Štúr Michalovi Godrovi, Doplnenie I a II k tomuto listu
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 17 Dok. 1
  
33 1836.06.26 Ľudovít Štúr Michalovi Godrovi, 26. 6. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 63 Dok. 23
  
34 1836.07.05 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi, 5. 7. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 70 Dok. 24
  
35 1836.07.19 Ľudovít Štúr Michalovi Godrovi, 19. 7. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 71 Dok. 25
  
36 1836.08.04 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi, 4. 8. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 74 Dok. 26
  
37 1836.08.30 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 30. 8. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 80 Dok. 27
  
38 1836.10.14 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi a Danielovi Krnúchovi, 14. 10. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 81 Dok. 28
  
39 1836.10.22 Ľudovít Štúr Danielovi Slobodovi, 22. 10. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 85 Dok. 29
  
40 1836.11.01 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi, 1. 11. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 86 Dok. 30
  
41 1836.11.16 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 16. 11. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 88 Dok. 31
  
42 1836.11.27 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému, 27. 11. 1836
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 92 Dok. 32
  
43 1837.02.10 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 10. 2. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 94 Dok. 33
  
44 1837.02.23 Ľudovít Štúr Danielovi Slobodovi, 23. 2. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 98 Dok. 34
  
45 1837.03.03 Ľudovít Štúr Ctiboh Zoch. pred 3. 3. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 100 Dok. 35
  
46 1837.04.21 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 21. 4. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 104 Dok. 36
  
47 1837.05.13 Ľudovít Štúr Ľudovítovi Gajovi, 13. 5. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 110 Dok. 37
  
48 1837.06.26 Ľudovít Štúr Karol Boleslav Štorch, pred 26. 6. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 112 Dok. 38
  
49 1837.09.18 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 18. 9. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 116 Dok. 39
  
50 1837.10.10 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospíšilovi, 10. 10. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 118 Dok. 40
  
51 1837.10.18 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému. 18. 10. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 121 Dok. 41
  
52 1837.10.23 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému. 23. 10. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 123 Dok. 42
  
53 1837.10.26 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 128 Dok. 43
  
54 1837.11.12 Ľudovít Štúr Ľudovítovi Gajovi, 12. 11. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 127 Dok. 44
  
55 1837.11.13 Alexander Boleslavín Vrchovský Ľudovítovi Štúrovi, 13. 11. 1837
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 66 Dok. VII
  
56 1837.12.26 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi. 26. 12. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 131 Dok. 45
  
57 1838.01.17 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému. 17. 1. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 134 Dok. 46
  
58 1838.01.17 Ľudovít Štúr Alexander Boleslavín Vrchovský. pred 17. 1. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 139 Dok. 47
  
59 1838.02.0? Bohuslav Šulek Ľudovítovi Štúrovi, koniec jan. - zač. febr. 1838
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 67 Dok. VIII
  
60 1838.02.24 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi, 24. 2. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 141 Dok. 48
  
61 1838.02.24 Ľudovít Štúr Ľudovítovi Gajovi, 24. 2. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 144 Dok. 49
  
62 1838.04.14 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 14. 4. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 145 Dok. 50
  
63 1838.05.14 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému. 14. 5. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 157 Dok. 58
  
64 1838.06.15 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému, 15. 6. 183
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 147 Dok. 51
  
65 1838.06.17 Ľudovít Štúr Jankovi Šafárikovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 149 Dok. 52
  
66 1838.06.27 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi, 27. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 151 Dok. 53
  
67 1838.06.28 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému, 28. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 152 Dok. 54
  
68 1838.06.29 Ľudovít Štúr Boleslavínovi Vrchovskému
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 153 Dok. 55
  
69 1838.06.30 Ľudovít Štúr Karolovi Slavojovi Amerlingovi, 30. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 13 Dok. 373
  
70 1838.06.30 Ľudovít Štúr Jankovi Šafárikovi. 30. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 14 Dok. 374
  
71 1838.06.30 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 30. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 154 Dok. 56
  
72 1838.06.30 Ľudovít Štúr Václavovi A. Macieiowskému, 30. 6. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 156 Dok. 57
  
73 1838.10.13 Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému. 13. 10. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 159 Dok. 59
  
74 1838.10.17 Ľudovít Štúr Benjamínovi Pravoslavovi Červenákovi. 17. 10. 1838
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 14 Dok. 375
  
75 1838.10.17 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu. 17. 10. 1838
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 162 Dok. 60
  
76 1839.03.13 Pavol Jozef Šafárik Ľudovítovi Štúrovi, 13. 3. 1839
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 68 Dok. IX
  
77 1839.03.30 Ľudovít Štúr Lužickej mládeži, lužickosrbský preklad, 30. 3. 1839
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 163 Dok. 61
  
78 1839.05.30 Ľudovít Štúr Lužická mládež, pred 30. 05. 1839
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 18 Dok. 376
  
79 1839.06.07 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi, 7. 6. 1839
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 165 Dok. 62
  
80 1839.06.09 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu. 9. 6. 1839
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 167 Dok. 63
  
81 1839.11.18 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi. 18. 11. 1839
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 163 Dok. 64
  
82 1839.11.24 Ľudovít Štúr Lužickej mládeži. 24. 11. 1839
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 18 Dok. 377
  
83 1840.01.05 Ľudovít Štúr Jánovi Ernestovi Smoleŕovi, 5. 1. 1840
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 171 Dok. 65
  
84 1840.01.18 Ľudovít Štúr Ján Ernest Smoleŕ. 18. 1.1840
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 173 Dok. 66
  
85 1840.01.30 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi. 30. 1. 1840
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 204 Dok. 82
  
86 1840.03.23 Ľudovít Štúr Lužickej mládeži, 23. 3. 1840
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 20 Dok. 378
  
87 1840.04.07 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 22 Dok. 379
  
88 1840.04.25 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu, 25. 4. 1840
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 177 Dok. 67
  
89 1840.05.03 Ľudovít Štúr Jánovi Benedictimu
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 178 Dok. 68
  
90 1840.06.30 Ľudovít Štúr Izmailovi Ivanovičovi Sreznevskému
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 179 Dok. 69
  
91 1840.06.30 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi, 30. 6. 1840
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 181 Dok. 70
  
92 1840.07.16 Ľudovít Štúr Izmailovi Ivanovičovi Sreznevskému
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 183 Dok. 71
  
93 1840.07.16 Ľudovít Štúr Karolovi Slavojovi Amerlingovi, 16. 7. 1840
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 183 Dok. 72
  
94 1840.09.15 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 184 Dok. 73
  
95 1840.09.18 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 186 Dok. 74
  
96 1840.10.02 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi. 2. 10. 1840
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 187 Dok. 75
  
97 1840.10.25 Ľudovít Štúr Karolovi Zaymu
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 189 Dok. 76
  
98 1840.11.03 Ľudovít Štúr Jozefovi Mnohoslavovi Roštlapilovi. 3. 11. 1840
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 19 Dok. 3
  
99 1840.11.06 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 193 Dok. 77
  
100 1840.11.27 Ľudovít Štúr Karolovi Zayovi, 27. 11. 1840
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 20 Dok. 4
  
101 1840.12.?? Ľudovit Gaj Ľudovítovi Štúrovi, koniec r. 1840
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 68 Dok. X
  
102 1840.12.?? Ján Kollár Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 79 Dok. I
  
103 1840.12.03 Ľudovít Štúr Ľudovítovi Gajovi. 3. 12. 1840
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 196 Dok. 78
  
104 1840.12.04 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi. 4. 12. 1840
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 193 Dok. 79
  
105 1840.12.19 Ľudovít Štúr Antonovi Ottmayerovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 201 Dok. 80
  
106 1841.01.06 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi, 6. 1. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 202 Dok. 81
  
107 1841.01.20 Ľudovít Štúr Jozefovi Mnohoslavovi Roštlapilovi. 20. 1. 1841
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 21 Dok. 5
  
108 1841.02.04 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi. 4. 2. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 205 Dok. 83
  
109 1841.02.13 Ľudovít Štúr Ľudovítovi Gajovi, 13. 2. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 207 Dok. 84
  
110 1841.02.27 Michal Miloslav Hodža Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 80 Dok. II
  
111 1841.02.28 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi, 28. 2. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 209 Dok. 85
  
112 1841.03.13 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi. 13. 3. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 214 Dok. 86
  
113 1841.03.21 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi, 21. 3. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 217 Dok. 87
  
114 1841.04.17 Ľudovít Štúr Karolovi Slavojovi Amerlingovi. 17. 4. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 219 Dok. 88
  
115 1841.05.01 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu. 1. 5. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 221 Dok. 89
  
116 1841.05.09 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi. 9. 5. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 226 Dok. 90
  
117 1841.06.06 Ľudovít Štúr Pavlovi Čendekovičovi. 6. 6. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 232 Dok. 92
  
118 1841.06.10 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi. 10. 6. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 234 Dok. 93
  
119 1841.06.10 Ľudovít Štúr Karolovi Slavojovi Amerlingovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 238 Dok. 94
  
120 1841.06.10 Ľudovít Štúr Jozefovi Fričovi, 10. 6. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 239 Dok. 95
  
121 1841.06.16 Ľudovít Štúr Bohuslave Rajskej
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 255 Dok. 103
  
122 1841.06.23 Ľudovít Štúr Pavlovi Cendekovičovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 241 Dok. 96
  
123 1841.06.25 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Skultétymu
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 242 Dok. 97
  
124 1841.06.29 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi, 29. 6. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 244 Dok. 98
  
125 1841.07.08 Ľudovít Štúr Karolovi Slavojovi Amerlingovi, 8. 7. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 246 Dok. 99
  
126 1841.07.08 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, 8. 7. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 247 Dok. 100
  
127 1841.07.16 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi, 16. 7. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 249 Dok. 101
  
128 1841.07.16 Ľudovít Štúr Jozefovi Fričovi. 16. 7. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 252 Dok. 102
  
129 1841.07.19 Ľudovít Štúr Bohuslavovi Šulekovi, 19. 7. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 257 Dok. 104
  
130 1841.08.11 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu. 11. 8. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 259 Dok. 105
  
131 1841.09.22 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi. 22. 9. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 261 Dok. 106
  
132 1841.10.11 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi, 11. 10. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 265 Dok. 107
  
133 1841.11.02 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 23 Dok. 380
  
134 1841.11.02 Ľudovít Štúr Ľudovítovi a Samovi Bohdanovi Hroboňovcom
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 267 Dok. 108
  
135 1841.11.11 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 26 Dok. 381
  
136 1841.12.04 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi. 4. 12. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 272 Dok. 109
  
137 1841.12.04 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 279 Dok. 111
  
138 1841.12.25 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi, 25. 12. 1841
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 278 Dok. 110
  
139 1841.12.26 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Skultétymu
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 284 Dok. 114
  
140 1841.12.30 Ľudovít Štúr Jánovi Erazimovi Vocelovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 30 Dok. 382
  
141 1842.01.15 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi, 15. 1. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 230 Dok. 112
  
142 1842.01.15 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Staňkovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 236 Dok. 115
  
143 1842.02.07 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému. 7. 2. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 289 Dok. 116
  
144 1842.02.26 Ľudovít Štúr August Horislav Škultéty, 26. 2. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 292 Dok. 117
  
145 1842.03.08 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu, 8. 3. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 282 Dok. 113
  
146 1842.03.08 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 295 Dok. 118
  
147 1842.03.13 Ľudovít Štúr Václavovi Stankovi. 13. 3. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 297 Dok. 119
  
148 1842.03.14 Ľudovít Štúr Augustoví Fridrichovi Pottovi. 14. 3. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 300 Dok. 120
  
149 1842.03.2? Ľudovít Štúr Stankovi Vrazovi, 2. polovica marca 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 301 Dok. 121
  
150 1842.04.20 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi, 20. 4. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 301 Dok. 122
  
151 1842.04.20 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 302 Dok. 123
  
152 1842.05.18 Izmail Ivanovič Sreznevskij Ľudovítovi Štúrovi, 12. - 18. 5. 1842
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 69 Dok. XI
  
153 1842.05.22 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému. 22. 5. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 302 Dok. 124
  
154 1842.05.29 Ľudovít Štúr Martinovi Hamuljakovi, 29. 5. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 304 Dok. 125
  
155 1842.06.06 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu. 6. 6. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 305 Dok. 126
  
156 1842.06.17 Bohuslav Šulek Ľudovítovi Štúrovi, pred 17. 6. 1842
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 71 Dok. XII
  
157 1842.06.17 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 17. 6. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 307 Dok. 127
  
158 1842.06.19 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi. 19. 6. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 308 Dok. 128
  
159 1842.06.25 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu, 25. 6. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 313 Dok. 129
  
160 1842.06.25 Ľudovít Štúr Stankovi Vrazovi, 25. 6. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 315 Dok. 130
  
161 1842.07.22 Ľudovít Štúr Vukovi Stefanovičovi Karadžičovi, 22. 7. 1842
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 32 Dok. 383
  
162 1842.08.01 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi. 1. 8. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 316 Dok. 131
  
163 1842.09.11 Ľudovít Štúr Jaroslavovi Pospišilovi. 11. 9. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 321 Dok. 132
  
164 1842.09.13 Ľudovít Štúr Stankovi Vrazovi, 13. 9. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 321 Dok. 133
  
165 1842.09.18 Michal Miloslav Hodža Ľudovítovi Štúrovi, 18. 9. 1842
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 79 Dok. XIII
  
166 1842.09.18 Ľudovít Štúr Vuk Stefanovič Karadžič, pred 18. 9. 1842
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 33 Dok. 384
  
167 1842.09.19 Ľudovít Štúr Ľudovítovi a Samovi Bohdanovi Hroboňovcom
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 323 Dok. 134
  
168 1842.09.19 Ľudovít Štúr Karolovi Slavojovi Amerlingovi. 19. 9. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 324 Dok. 135
  
169 1842.09.19 Ľudovít Štúr Bohuslave Rajskej. 19. 9. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 325 Dok. 136
  
170 1842.10.02 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu. 2. 10. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 320 Dok. 137
  
171 1842.10.02 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Skultétymu
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 323 Dok. 138
  
172 1842.10.09 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi, 9. 10. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 330 Dok. 140
  
173 1842.10.2? Koncom októbra prisľúbili turčianski zemania pod vedením Ďorďa Košuta Štúrovi svedectvo súhlasu na žiadosť o slovenské noviny.
Milan Hodža, Československý rozkol, Martin 1919
  
174 1842.11.01 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu, 1. 11. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 330 Dok. 139
  
175 1842.11.08 Samo Bohdan Hroboň Ľudovítovi Štúrovi, pred 8. 11. 1842
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 80 Dok. XIV
  
176 1842.11.08 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi. 8. 11. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 334 Dok. 143
  
177 1842.11.20 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi. 20. 11. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 337 Dok. 144
  
178 1842.11.21 Ľudovít Štúr Andrej Sládkovič. pred 21. 11. 1842
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 35 Dok. 385
  
179 1842.11.21 Ľudovít Štúr Andrej Sládkovič, pred 21. 11. 1842
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 35 Dok. 386
  
180 1842.11.26 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu, 26. 11. 1842
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 339 Dok. 145
  
181 1843.??.?? Ľudovít Štúr Stankovi Vrazovi
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 343 Dok. 148
  
182 1843.01.15 Ľudovít Štúr Stankovi Vrazovi pred 15. 1. 1843
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 22 Dok. 6
  
183 1843.01.2? Koncom januára zastavuje uhorská cenzúra pôvodne po česky písané vydanie almanachu Nitra. Cenzorom bol Anton Tilles z Banskej Bystrice. Štúr ho neskôr (1847) nazýva "našim najlepším cenzorom".
Milan Hodža, Československý rozkol, Martin 1919
  
184 1843.01.21 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu, 21. 1. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 331 Dok. 141
  
185 1843.01.21 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu. 21. 1. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 333 Dok. 142
  
186 1843.01.21 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 340 Dok. 146
  
187 1843.01.21 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Skultétymu
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 342 Dok. 147
  
188 1843.01.28 Ján Francisci píše výzvu a ohlasuje rozpad čs. rečovej a literárnej jednoty, lebo tá je podobne neživotaschopná ako ilýrska
Milan Hodža, Československý rozkol, Martin 1919
  
189 1843.02.?? Stúr má v rukách list 148 trenčianskych zemanov v prospech slovenských novín
Milan Hodža, Československý rozkol, Martin 1919
  
190 1843.02.13 Ľudovít Štúr Osip Maksimovič Boďanskij. pred 13. 2. 1843
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 25 Dok. 7
  
191 1843.03.03 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi. 3. 3. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 343 Dok. 149
  
192 1843.03.12 Ľudovít Štúr Andrejovi Sládkovičovi, 12. 3. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 344 Dok. 150
  
193 1843.04.13 Ľudovít Štúr Jánovi Milikovskému. 13. 4. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 346 Dok. 151
  
194 1843.04.23 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu, 23. 4. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 346 Dok. 152
  
195 1843.04.23 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu. 23. 4. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 349 Dok. 153
  
196 1843.05.07 Ľudovít Štúr Václavovi Stankovi, 7. 5. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 350 Dok. 154
  
197 1843.05.08 Ľudovít Štúr Izmailovi Ivanovičovi Sreznevskému. 8. 5. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 353 Dok. 155
  
198 1843.05.28 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému, 28. 5. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 359 Dok. 156
  
199 1843.06.18 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi, 18. 6. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 361 Dok. 157
  
200 1843.06.28 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu. 28. 6. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 363 Dok. 158
  
201 1843.06.28 Ľudovít Štúr Jozefovi Fričovi, 28. 6. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 365 Dok. 159
  
202 1843.06.28 Ľudovít Štúr Karolovi Boleslavovi Štorchovi. 28. 6. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 363 Dok. 160
  
203 1843.07.01 Ľudovít Štúr Stankovi Vrazovi, 1. 7. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 366 Dok. 161
  
204 1843.07.01 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 367 Dok. 162
  
205 1843.09.?? Na jeseň je spis Ľ. Štúra o potrebe písania v slovenskom nárečí hotový v rukopise. Spis obsahuje 30 hárkov, pripravoval ho od jari-leta 1843.
Milan Hodža, Československý rozkol, Martin 1919
  
206 1843.10.05 Ľudovít Štúr Bohuslave Rajskej. 5. 10. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 363 Dok. 163
  
207 1843.10.05 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi, 5. 10. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 370 Dok. 164
  
208 1843.10.07 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému. 7. 10. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 372 Dok. 165
  
209 1843.10.07 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi, 7. 10. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 373 Dok. 1S6
  
210 1843.10.22 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu. 22. 10. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 373 Dok. 167
  
211 1843.11.25 Ľudovít Štúr Neznámemu b. d., po 25. 11. 1843
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 376 Dok. 168
  
212 1844.01.01 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 9 Dok. 169
  
213 1844.01.02 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 11 Dok. 170
  
214 1844.01.06 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 14 Dok. 171
  
215 1844.01.30 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 15 Dok. 172
  
216 1844.01.31 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu, b. d. hneď po 31. 1. 1844
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 37 Dok. 387
  
217 1844.02.02 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 17 Dok. 173
  
218 1844.02.27 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 21 Dok. 174
  
219 1844.03.03 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 24 Dok. 175
  
220 1844.03.05 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 25 Dok. 176
  
221 1844.03.06 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 27 Dok. 177
  
222 1844.03.23 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 28 Dok. 178
  
223 1844.04.?? Ľudovít Štúr dokončil svoje najdôležitejšie jazykové dielo Nárečja slovenskou alebo potreba písaňja v tomto nárečí, v ktorom teoreticky zdôvodnil národnú svojbytnosť Slovákov, potrebu vlastného spisovného jazyka a podal novú koncepciu slovanskej vzájomnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
224 1844.04.05 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 30 Dok. 179
  
225 1844.04.18 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 31 Dok. 180
  
226 1844.04.18 Ľudovít Štúr Izmailovi Ivanovičovi Sreznevskému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 32 Dok. 181
  
227 1844.04.18 Ľudovít Štúr Osipovi Maksimovičovi Boďanskému, 18. 4. 1844
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 27 Dok. 8
  
228 1844.04.21 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 36 Dok. 182
  
229 1844.05.23 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 39 Dok. 183
  
230 1844.06.08 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 40 Dok. 184
  
231 1844.06.12 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi, 12. 6. 1844
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 37 Dok. 388
  
232 1844.06.19 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 41 Dok. 185
  
233 1844.06.2? Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 44 Dok. 186
  
234 1844.06.21 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 45 Dok. 187
  
235 1844.06.22 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 47 Dok. 188
  
236 1844.06.28 Ľudovít Štúr Vjekoslavovi Babukicovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 49 Dok. 189
  
237 1844.06.28 Ľudovít Štúr Stankovi Vrazovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 50 Dok. 190
  
238 1844.06.28 Ľudovít Štúr Ivanovi Kukuljevičovi, pred 28. 6. 1844
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 29 Dok. 9
  
239 1844.07.01 Ľudovít Štúr Augustoví Fridrichovi Pottovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 51 Dok. 191
  
240 1844.07.03 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 53 Dok. 192
  
241 1844.08.14 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 55 Dok. 193
  
242 1844.09.04 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 56 Dok. 194
  
243 1844.09.24 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 58 Dok. 195
  
244 1844.09.25 Ľudovít Štúr Neznámemu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 59 Dok. 196
  
245 1844.10.?? Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 61 Dok. 197
  
246 1844.10.18 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi. 18. 10. 1844
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 39 Dok. 389
  
247 1844.11.01 Ľudovít Štúr Jánovi Lehockému. 1. 11. 1844
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 30 Dok. 10
  
248 1844.11.20 Ľudovít Štúr Štefanovi Závodnikovi. 20. 11. 1844
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 40 Dok. 390
  
249 1844.12.?? Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, b. d. koniec r. 1844
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 42 Dok. 391
  
250 1844.12.09 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému. 9. 12. 1844
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 30 Dok. 11
  
251 1844.12.14 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Skultčtymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 62 Dok. 198
  
252 1844.12.19 Ľudovít Štúr Filipovi Stanislavovi Kodymovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 63 Dok. 199
  
253 1844.12.24 Ľudovít Štúr Jánovi Mužíkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 64 Dok. 200
  
254 1845.??.?? Ľudovít Štúr, Devätnáste storočie a maďarizmus
Ľudovít Štúr. Slovanstvo a svet budúcnosti. Sl. inštitút medz. štúdií. prel. A. Bžoch Brat. 1993 doc
  
255 1845.01.?? Ľudovít Štúr Nikanorovi Grujičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 107 Dok. 226
  
256 1845.01.08 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 65 Dok. 201
  
257 1845.01.24 Ľudovít Štúr Jozefovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 109 Dok. 227
  
258 1845.01.25 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 110 Dok. 228
  
259 1845.02.07 Ľudovít Štúr Jánovi Kollárovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 112 Dok. 229
  
260 1845.02.08 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 114 Dok. 230
  
261 1845.02.10 Ľudovít Štúr Františkovi Strakovičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 118 Dok. 231
  
262 1845.02.18 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 120 Dok. 232
  
263 1845.03.04 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 122 Dok. 233
  
264 1845.03.08 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 67 Dok. 202
  
265 1845.03.16 Ľudovít Štúr Martinovi Hamuljakovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 124 Dok. 234
  
266 1845.03.17 Ľudovít Štúr Michalovi Godrovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 126 Dok. 235
  
267 1845.03.25 Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 69 Dok. 203
  
268 1845.03.26 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 71 Dok. 204
  
269 1845.04.14 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 72 Dok. 205
  
270 1845.04.30 Ľudovít Štúr Ľudovítovi Gajovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 75 Dok. 206
  
271 1845.05.09 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 76 Dok. 207
  
272 1845.05.10 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 78 Dok. 208
  
273 1845.06.0? Ľudovít Štúr Michal Miloslav Hodža, máj zač. júna 1845
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 43 Dok. 392
  
274 1845.06.15 Ľudovít Štúr, Ohlas o Slovenských národných novinách a Orlovi tatránskom. Propagačný štvorstránkový leták, ktorým Štúr oznamoval vychádzanie svojich novín a ich prílohy.
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc1
  
275 1845.06.21 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 79 Dok. 209
  
276 1845.06.23 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 80 Dok. 210
  
277 1845.06.25 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 82 Dok. 211
  
278 1845.06.25 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 83 Dok. 212
  
279 1845.06.27 Ľudovít Štúr Alojzovi Vojtechovi Šemberovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 84 Dok. 213
  
280 1845.06.27 Ľudovít Štúr Petrovi Lučánskemu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 85 Dok. 214
  
281 1845.06.29 Ľudovít Štúr Leopoldovi Levovi Thunovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 86 Dok. 215
  
282 1845.07.?? Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 87 Dok. 216
  
283 1845.07.02 Ľudovít Jaroslav Šulek Ľudovítovi Štúrovi, 2. 7. 1845
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 82 Dok. XV
  
284 1845.07.15 Michalovi Godrovi Ľudovítovi Štúrovi, pred 15. 7. 1845
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 84 Dok. XVI
  
285 1845.07.15 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 15. 7. 1845
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 84 Dok. XVII
  
286 1845.08.?? Ľudovít Štúr Neznámemu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 89 Dok. 217
  
287 1845.08.01 Ľudovít Štúr, Čo chceme s novinami našimi? Úvodník v 1. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc2
  
288 1845.08.05 Ľudovít Štúr, Ľud náš obecný. Úvodník v 2. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc3
  
289 1845.08.15 Ľudovít Štúr, Nedeľné školy. Úvodník v 5. — 6. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc4
  
290 1845.08.22 Ľudovít Štúr, Spolky miernosti. Úvodník v 7. — 11. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc5
  
291 1845.09.?? Ľudovít Štúr Neznámemu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 91 Dok. 218
  
292 1845.09.06 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 93 Dok. 219
  
293 1845.09.09 Ľudovít Štúr, Nastávajúca bieda. Úvodník v 12. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc6
  
294 1845.09.1? Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 95 Dok. 220
  
295 1845.09.12 Ľudovít štúr, Hlas k rodákom
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, zv. V., ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957
Orol Tatránski č. 6. a 7. čísle z 12. a 19. 9. 1845, str. 42 — 44 a 49 — 51 doc
  
296 1845.09.20 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 20. 9. 1845
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 84 Dok. XVIII
  
297 1845.09.26 Ľudovít Štúr, Dobročinné ústavy. Úvodník v 17. — 22. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc7
  
298 1845.09.26 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 96 Dok. 221
  
299 1845.09.30 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 98 Dok. 222
  
300 1845.10.07 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 7. 10. 1845
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 84 Dok. XIX
  
301 1845.10.17 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 99 Dok. 223
  
302 1845.10.28 Ľudovít Štúr, Život domáci a pospolitý. Úvodník v 23. — 26. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc8
  
303 1845.10.31 Ľudovít Štúr, Pospolitosť a jednotlivosť. Úvodník v 27. — 31. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc9
  
304 1845.10.31 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 31. 10. 1845
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 85 Dok. XX
  
305 1845.11.19 Ľudovít Štúr Bohuslavovi Šulekovi. 19. 11. 1845
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 46 Dok. 393
  
306 1845.11.28 Ľudovít Štúr, Ohlas o ďalšom vychádzaní Slovenských národných novín a Orla tatránskeho. V tomto letáku redaktor Štúr zhrnul obsah vyjdeného ročníka a oznamoval plán redakcie do nového ročníka.
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc10
  
307 1845.12.?? Alexander Stojačkovič Ľudovítovi Štúrovi, koniec decembra 1845
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 86 Dok. XXI
  
308 1845.12.16 Ľudovít Štúr Jánovi Kutlíkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 105 Dok. 224
  
309 1845.12.23 Ľudovít Štúr Michalovi Godrovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 106 Dok. 225
  
310 1845.12.23 Ľudovít Štúr Jozefovi Viberovi, 23. 12. 1845
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 46 Dok. 394
  
311 1845.12.28 Jozef Viber Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 83 Dok. III
  
312 1846.??.?? Ľudovít Štúr, Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, zv. V., ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957
Nárečja Slovenskuo... V Prešporku 1846. V tlačjarňi K. F. Wiganda doc
  
313 1846.01.02 Ľudovít Štúr, Slovo ku krajanom slovenským. Úvodník v 45. — 46. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc11
  
314 1846.01.03 Ľudovít Štúr, Neopúšťajme sa! Úvodník v 54. — 59. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc12
  
315 1846.02.06 Martin Hamuljak Ľudovítovi Štúrovi, 6. 2. 1846
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 87 Dok. XXII
  
316 1846.02.23 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi. 23. 2. 1846
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 31 Dok. 12
  
317 1846.03.06 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 6. 3. 1846
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 88 Dok. XXIII
  
318 1846.03.16 Martin Hamuljak Ľudovítovi Štúrovi, po 16. 3. 1846
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 88 Dok. XXIV
  
319 1846.03.16 Martin Hamuljak Ľudovítovi Štúrovi, po 16. 3. 1846
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 90 Dok. XXV
  
320 1846.03.24 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 24. 3. 1846
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 91 Dok. XXVI
  
321 1846.03.26 Ľudovít Štúr Karolovi Rumymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 128 Dok. 236
  
322 1846.04.04 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 129 Dok. 237
  
323 1846.04.09 Ľudovít Štúr Društvu srpske slovesnosti. 9. 4. 1846
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 47 Dok. 395
  
324 1846.05.?? Ján Kollár Ľudovítovi Štúrovi, máj 1846
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 91 Dok. XXVII
  
325 1846.05.07 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi. 7. 5. 1846
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 48 Dok. 396
  
326 1846.05.20 Ľudovít Štúr Andrejovi Sládkovičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 130 Dok. 238
  
327 1846.05.26 Ľudovít Štúr, Naše kníhkupectvo. Úvodník v 86. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc13
  
328 1846.06.17 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 131 Dok. 239
  
329 1846.06.19 Ľudovít Štúr Andrejovi Sládkovičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 132 Dok. 240
  
330 1846.06.20 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 134 Dok. 241
  
331 1846.06.20 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 136 Dok. 242
  
332 1846.06.23 Ľudovít Štúr, Dôležitosť volenia rozličného stavu pre nás. Úvodník v 94 — 96. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc14
  
333 1846.06.23 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 137 Dok. 243
  
334 1846.06.23 Ľudovít Štúr Martinovi Hamuljakovi. 23. 6. 1846
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 50 Dok. 397
  
335 1846.07.?? Ľudovít Štúr, Slovo na čase. Úvodník v 99. — 100. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc15
  
336 1846.07.10 Ľudovít Štúr, Hlas oproti Hlasom
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, zv. V., ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957
Orol Tatránski č. 35. — 36. z 10. a 21. 07. 1846, str. 274 — 276 a 282 — 284 doc
  
337 1846.07.11 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 138 Dok. 244
  
338 1846.07.12 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 139 Dok. 245
  
339 1846.07.15 Ľudovít Štúr Michal Miloslav Hodža. pred 15. 7. 1846
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 51 Dok. 398
  
340 1846.07.21 Maximilián Prica Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 83 Dok. IV
  
341 1846.08.03 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 141 Dok. 246
  
342 1846.08.03 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 142 Dok. 247
  
343 1846.08.30 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 144 Dok. 248
  
344 1846.09.11 Ľudovít Štúr, Naše položenie vo vlasti. Úvodník v 117. — 120. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc16
  
345 1846.10.?? Ľudovít Štúr, Nezemania v úradoch krajinských. Úvodník v 129. — 132. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc18
  
346 1846.10.05 Ľudovít Štúr Petrovi Lučánskemu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 146 Dok. 249
  
347 1846.10.09 Ľudovít Štúr, Spolčovanie sa. Úvodník v 125. — 127. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc17
  
348 1846.10.31 Ľudovít Štúr Michalovi Petrovičovi Pogodinovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 146 Dok. 250
  
349 1846.11.?? Ľudovít Štúr Pavlovi Jozeffymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 151 Dok. 252
  
350 1846.11.02 Ľudovít Štúr Jánovi Kutlíkovi, 2. 11. 1846
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 31 Dok. 13
  
351 1846.11.13 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 149 Dok. 251
  
352 1846.11.24 Ľudovít Štúr, K odohnaniu ovadov
Orol Tatránski v č. 48. z 24. 11. 1846, str. 380 — 382 doc
  
353 1846.12.05 Ján Francisci Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 85 Dok. V
  
354 1846.12.08 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 153 Dok. 253
  
355 1846.12.19 Ľudovít Štúr Martinovi Hamuljakovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 154 Dok. 254
  
356 1846.12.24 Martin Hamuljak Ľudovítovi Štúrovi, 24. 12. 1846
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 121 Dok. XXVIII
  
357 1846.12.29 Ľudovít Štúr, Priemyselná škola. Úvodník v 147. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc19
  
358 1847.01.01 Ľudovít Štúr Pavlovi Mazúrovi, 1. 1. 1847
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 53 Dok. 399
  
359 1847.01.02 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 155 Dok. 255
  
360 1847.01.02 Ľudovít Štúr Martinovi Hamuljakovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 157 Dok. 256
  
361 1847.02.19 Ľudovít Štúr, Nárady ku zlepšeniu stavu našej krajiny. Úvodník v 162. — 170. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc20
  
362 1847.02.24 Nikolaj Arkadievič Rigeľman Ľudovítovi Štúrovi, 24. 2. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 123 Dok. XXIX
  
363 1847.03.03 Ľudovít Štúr Ctiboh Zoch. pred 3. 3. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 33 Dok. 14
  
364 1847.03.04 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 159 Dok. 257
  
365 1847.03.09 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 160 Dok. 258
  
366 1847.03.09 Ľudovít Štúr Andrej Klonkay. pred 9. 3. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 34 Dok. 15
  
367 1847.03.30 Ľudovít Štúr, Hraničné mýta. Úvodník v 173. — 179. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc21
  
368 1847.04.02 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 161 Dok. 259
  
369 1847.04.02 Ľudovít Štúr Františkovi Strakovičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 162 Dok. 260
  
370 1847.04.02 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 163 Dok. 261
  
371 1847.04.12 Martin Hamuljak Ľudovítovi Štúrovi, 12. 4. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 124 Dok. XXX
  
372 1847.04.29 Karol Braxatoris Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 105 Dok. VI
  
373 1847.05.02 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 164 Dok. 262
  
374 1847.05.07 Ľudovít Štúr Františkovi Strakovičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 166 Dok. 263
  
375 1847.06.01 Ľudovít Štúr, Zmenkové zákony.
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc22
  
376 1847.06.01 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 167 Dok. 264
  
377 1847.06.09 Ľudovít Štúr Jánovi Kutlíkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 169 Dok. 265
  
378 1847.07.13 Ľudovít Štúr, Kde leží naša bieda? Úvodník v 201. — 208. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc23
  
379 1847.08.20 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 20. 8. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 125 Dok. XXXI
  
380 1847.08.24 Ľudovít Štúr Kráľovskej námestnej rade. pred 24. 8. 1847
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 54 Dok. 400
  
381 1847.08.31 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 31.8. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 125 Dok. XXXII
  
382 1847.09.03 Ľudovít Štúr, Panslavizmus a naša krajina
Slovenskje národňje novini, 215-218. číslo
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc32
  
383 1847.09.08 Ľudovít Štúr Martinovi Hamuljakovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 170 Dok. 266
  
384 1847.09.21 Ľudovít Štúr Mestskej rade Zvolena
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 172 Dok. 267
  
385 1847.09.24 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 174 Dok. 268
  
386 1847.09.3? Ľudovít Štúr Ferdinandovi V
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 175 Dok. 269
  
387 1847.10.?? Ľudovít Štúr Ľudovítovi Gajovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 176 Dok. 270
  
388 1847.10.08 Ľudovít Štúr, Naše nádeje a žiadosti k nastávajúcemu snemu.Úvodník v 225. — 232. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc24
  
389 1847.10.20 Ľudovít Štúr Ján Kalinčiak a modranský ústav, pred 20. 10. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 35 Dok. 16
  
390 1847.11.17 Ľudovít Štúr, Reč na uhorskom sneme
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc27
  
391 1847.11.19 Ľudovít Štúr Františkovi Strakovičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 179 Dok. 271
  
392 1847.11.30 Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu. 30. 11. 1847
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 55 Dok. 401
  
393 1847.12.14 Ľudovít Štúr Františkovi Strakovičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 180 Dok. 272
  
394 1847.12.2? Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 181 Dok. 273
  
395 1847.12.21 Ľudovít Štúr, Reč na uhorskom sneme
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc28
  
396 1847.12.25 Adolf Veber Tkalčevič Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 108 Dok. VII
  
397 1847.12.27 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 27. 12. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 126 Dok. XXXIII
  
398 1847.12.31 Ľudovít Štúr Mestskej rade Zvolena
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 183 Dok. 274
  
399 1848.01.08 Ľudovít Štúr Ľudovítovi Babylonovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 184 Dok. 275
  
400 1848.01.15 Ľudovít Štúr, Reč na uhorskom sneme
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc29
  
401 1848.02.05 Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 5. 2. 1848
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 126 Dok. XXXIV
  
402 1848.02.18 Ľudovít Štúr Matúšovi Klácelovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 185 Dok. 276
  
403 1848.03.06 Ľudovít Štúr, Reč na uhorskom sneme
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc30
  
404 1848.03.13 Ľudovít Štúr, Reč na uhorskom sneme
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc31
  
405 1848.03.18 Ľudovít Štúr Jozefovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 186 Dok. 277
  
406 1848.03.18 Ľudovít Štúr Neznámemu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 188 Dok. 280
  
407 1848.03.31 Ľudovít Štúr, Nový vek. Úvodník v 274. čísle
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc25
  
408 1848.04.?? Ľudovít Štúr Matúšovi Klácelovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 187 Dok. 278
  
409 1848.04.17 Ľudovít Štúr Anastázovi Jovanovičovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 188 Dok. 279
  
410 1848.06.10 Ľudovít Štúr Karolovi Slavojovi Amerlingovi. 10. 6. 1848
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 57 Dok. 402
  
411 1848.06.17 Ľudovít Štúr Jozefovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 189 Dok. 281
  
412 1848.08.16 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 190 Dok. 282
  
413 1848.08.18 Ľudovít Štúr Johane Fričovej
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 191 Dok. 283
  
414 1848.09.1? Michal Alexandrovič Bakunin Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 116 Dok. VIII
  
415 1848.09.14 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 192 Dok. 284
  
416 1848.09.25 Ľudovít Štúr Ľudovítovi Semianovi. 25. 9. 1848
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 58 Dok. 404
  
417 1848.10.07 Ľudovít Štúr Mariane Božene Stankovej
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 193 Dok. 285
  
418 1848.11.21 Ľudovít Štúr Metelovi Ožegovičovi. 21. 11. 1848
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 35 Dok. 17
  
419 1848.11.23 Ľudovít Štúr Metelovi Ožegovičovi. 23. 11. 1848
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 36 Dok. 18
  
420 1848.11.24 Ľudovít Štúr Neznámemu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 195 Dok. 286
  
421 1848.11.24 Ľudovít Štúr Andrija Torkvat Brlič. pred 24. 11. 1848
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 58 Dok. 405
  
422 1848.12.01 Ľudovít Štúr Karolovi Havlíčkovi Borovskému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 197 Dok. 287
  
423 1849.01.28 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 197 Dok. 288
  
424 1849.02.02 Ľudovít Štúr Mestskej rade Banskej Bystrice, 2. 2. 1849
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 59 Dok. 406
  
425 1849.02.04 Ľudovít Štúr Mestskej rade Banskej Bystrice, 4. 2. 1849
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 60 Dok. 407
  
426 1849.03.22 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 198 Dok. 289
  
427 1849.03.22 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 199 Dok. 290
  
428 1849.03.27 Ľudovít Štúr Dragutinovi Kušlanovi. pred 27. 3. 1849
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 60 Dok. 408
  
429 1849.03.29 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 201 Dok. 291
  
430 1849.04.07 Ľudovít Štúr Dragutinovi Kušlanovi, 7. 4. 1849
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 36 Dok. 19
  
431 1849.04.12 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 203 Dok. 292
  
432 1849.04.12 Ľudovít Štúr Danielovi Jaroslavovi Bórikovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 205 Dok. 293
  
433 1849.05.11 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 207 Dok. 294
  
434 1849.05.11 Ľudovít Štúr Mikulášovi Dohnánymu, Jánovi Noskovi, Antonovi Intibusovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 208 Dok. 295
  
435 1849.05.11 Ľudovít Štúr Mikulášovi Dohnánymu, Jánovi Noskovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 209 Dok. 296
  
436 1849.05.23 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 209 Dok. 297
  
437 1849.07.29 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Stankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 210 Dok. 298
  
438 1849.08.06 Ľudovít Dohnaný Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 117 Dok. IX
  
439 1849.08.09 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 211 Dok. 299
  
440 1849.08.09 Jozef Miloslav Hurban Ľudovítovi Štúrovi, 9. 8. 1849
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 126 Dok. XXXV
  
441 1849.08.10 Ignác Forgách Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 117 Dok. X
  
442 1849.08.13 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 211 Dok. 300
  
443 1849.08.21 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 212 Dok. 301
  
444 1849.08.21 Jozef Miloslav Hurban Ľudovítovi Štúrovi, 21. 8. 1849
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 128 Dok. XXXVI
  
445 1849.09.15 Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi, 15. 9. 1849
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 61 Dok. 409
  
446 1849.09.21 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 212 Dok. 302
  
447 1849.09.3? Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 213 Dok. 303
  
448 1849.12.25 Ľudovít Štúr Michalovi Rárusovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 215 Dok. 304
  
449 1850.02.09 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 216 Dok. 305
  
450 1850.02.26 Ľudovít Štúr Jozef Miloslav Hurban. pred 26. 2. 1850
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 62 Dok. 410
  
451 1850.03.16 Ľudovít Štúr Društvo srpske slovesnosti, pred 16. 3. 1850
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 63 Dok. 411
  
452 1850.03.26 Ján Miskoltzy Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 118 Dok. XI
  
453 1850.04.19 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, 19. 4. 1850
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 63 Dok. 412
  
454 1850.04.23 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 218 Dok. 306
  
455 1850.06.16 Ľudovít Štúr Michalovi Chrástkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 221 Dok. 307
  
456 1850.06.29 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 222 Dok. 308
  
457 1850.07.30 Ľudovít Štúr, Z ľavého brehu Váhu. Článok v Pressburger Zeitung
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc26
  
458 1850.08.01 Redakcia Videňského denníka Ľudovítovi Štúrovi, 1. 8. 1850
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 129 Dok. XXXVII
  
459 1850.08.01 Henrich Attems Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 120 Dok. XII
  
460 1850.08.29 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 224 Dok. 309
  
461 1850.09.?? Ľudovít Štúr Vojenskému velitelstvu
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 225 Dok. 310
  
462 1850.09.01 Ľudovít Štúr Henrichovi Attemsovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 228 Dok. 311
  
463 1850.09.11 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 233 Dok. 312
  
464 1850.09.14 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. 14. 9. 1850
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 37 Dok. 20
  
465 1850.09.26 Gejza Ostrolucký Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 122 Dok. XIII
  
466 1850.10.16 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 234 Dok. 313
  
467 1850.10.16 Ján Francisci Ľudovítovi Štúrovi, 16. 10. 1850
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 130 Dok. XXXVIII
  
468 1850.11.30 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 235 Dok. 314
  
469 1850.12.15 Ľudovít Štúr Izmailovi Ivanovičovi Sreznevskému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 236 Dok. 315
  
470 1850.12.15 Ľudovít Štúr Osipovi Maksimovičovi Boďanskému. 15. 12. 1850
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 38 Dok. 21
  
471 1850.12.31 Ľudovít Štúr Jánovi Štúrovi, 31. 12. 1850
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 40 Dok. 22
  
472 1851.??.?? V Banskej Bystrici vyšiel spis Sama Vozára Hlas od Tatier, v ktorom autor načrtol myšlienku slovensko-maďarského zblíženia. S kritickými výhradami voči jeho argumentácii vystúpil na stránkach tlače Ľudovít Štúr.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
473 1851.01.23 Ľudovít Štúr Izmailovi Ivanovičovi Sreznevskému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 239 Dok. 316
  
474 1851.02.25 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 241 Dok. 317
  
475 1851.02.25 Ľudovít Štúr Jánovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 242 Dok. 318
  
476 1851.04.14 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 243 Dok. 319
  
477 1851.04.28 Ľudovít Štúr Jozef Rajačič, pred 28. 4. 1851
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 65 Dok. 413
  
478 1851.07.11 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 244 Dok. 320
  
479 1851.08.?? Ľudovít Štúr Alžbete Ostroluckej
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 251 Dok. 326
  
480 1851.09.04 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 245 Dok. 321
  
481 1851.09.04 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 247 Dok. 322
  
482 1851.09.07 Ľudovít Štúr Samovi Bohdanovi Hroboňovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 248 Dok. 323
  
483 1851.09.16 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému, 16. 9. 1851
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 41 Dok. 23
  
484 1851.09.27 Ľudovít Štúr Jánovi Kutlíkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 248 Dok. 324
  
485 1851.10.06 Ľudovít Štúr Samuelovi Novákovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 250 Dok. 325
  
486 1851.12.02 Jozef Justh Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 123 Dok. XIV
  
487 1851.12.06 Ľudovít Štúr Samuelovi Novákovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 255 Dok. 327
  
488 1852.01.?? Václav Hanka Ľudovítovi Štúrovi, koniec r. 1852 - začiatok r. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 135 Dok. XL
  
489 1852.01.03 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 256 Dok. 328
  
490 1852.01.26 Ľudovít Štúr Alžbete Ostroluckej
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 258 Dok. 329
  
491 1852.02.02 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 259 Dok. 330
  
492 1852.02.04 Ľudovít Štúr Alžbete Ostroluckej
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 262 Dok. 331
  
493 1852.02.16 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 263 Dok. 332
  
494 1852.02.19 Ľudovít Štúr Andrejovi Holkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 264 Dok. 333
  
495 1852.02.25 Jozef Miloslav Hurban Ľudovítovi Štúrovi, 25. 2. 1852
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 132 Dok. XXXIX
  
496 1852.02.29 Ľudovít Turzo Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 124 Dok. XV
  
497 1852.04.06 Ľudovít Štúr Andrejovi Holkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 266 Dok. 334
  
498 1852.04.26 Ľudovít Štúr Michalovi Miloslavovi Hodžovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 267 Dok. 335
  
499 1852.06.10 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 268 Dok. 336
  
500 1852.06.22 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému, 22. 6. 1852
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 41 Dok. 24
  
501 1852.10.10 Ľudovít Štúr Jozefovi Rajačičovi. 10. 10. 1852
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 42 Dok. 25
  
502 1852.10.28 Ľudovít Štúr Andrejovi Holkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 270 Dok. 337
  
503 1852.11.24 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 271 Dok. 338
  
504 1853.??.?? V Prahe vydal Ľudovít Štúr vedecké dielo O národných piesňach a povestiach plemien slovanských.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
505 1853.02.04 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 274 Dok. 339
  
506 1853.02.13 Ľudovít Štúr Václavovi Bolemírovi Nebeskému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 275 Dok. 340
  
507 1853.02.13 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému, 25./13. 2. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 43 Dok. 26
  
508 1853.03.12 Ľudovít Štúr Václavovi Bolemírovi Nebeskému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 276 Dok. 341
  
509 1853.03.12 Andrej Radlinský Ľudovítovi Štúrovi, 12. 3. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 136 Dok. XLI
  
510 1853.03.15 Jozef Rajačič. Ľudovítovi Štúrovi, 15. 3. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 136 Dok. XLII
  
511 1853.03.18 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 277 Dok. 342
  
512 1853.04.17 Ľudovít Štúr Václavovi Bolemírovi Nebeskému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 279 Dok. 343
  
513 1853.04.18 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 280 Dok. 344
  
514 1853.05.02 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 282 Dok. 345
  
515 1853.05.12 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 283 Dok. 346
  
516 1853.05.12 Ľudovít Štúr Jovanovi Boškovičovi. 12. 5. 1853
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 66 Dok. 414
  
517 1853.05.23 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 285 Dok. 347
  
518 1853.05.31 Ľudovít Štúr Jozefovi Rajačičovi. pred 31. 5. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 44 Dok. 27
  
519 1853.06.10 Ľudovít Štúr Václavovi Hankovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 286 Dok. 348
  
520 1853.06.17 Ľudovít Štúr Jovanovi Boškovičovi. 17. 6. 1853
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 67 Dok. 415
  
521 1853.07.10 Ľudovít Štúr Jozefovi Rajačičovi. 10. 7. 1853
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 68 Dok. 416
  
522 1853.07.14 Ľudovít Štúr Gustávovi Zechenterovi, medzi 1. - 14. 7. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 45 Dok. 28
  
523 1853.07.15 Ľudovít Štúr Izmailovi Ivanovičovi Sreznevskému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 288 Dok. 349
  
524 1853.07.15 Ľudovít Štúr Osipovi Maksimovičovi Boďanskému. 15. 7. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 45 Dok. 29
  
525 1853.07.20 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému, 20. 7. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 46 Dok. 30
  
526 1853.07.24 Ľudovít Štúr Jozefovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 288 Dok. 350
  
527 1853.07.24 Ľudovít Štúr Jozef Miloslav Hurban, pred 24. 7. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 46 Dok. 31
  
528 1853.08.24 Ľudovít Štúr Jánovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 290 Dok. 351
  
529 1853.08.30 Ľudovít Štúr Zborovému súdu. 30. 8. 1853
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 69 Dok. 417
  
530 1853.11.21 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému, 21. 11. 1853
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 48 Dok. 32
  
531 1853.12.17 Ľudovít Štúr Andrejovi Holkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 291 Dok. 352
  
532 1853.12.18 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 292 Dok. 353
  
533 1854.02.28 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 294 Dok. 354
  
534 1854.03.15 Jozef Miloslav Hurban Ľudovítovi Štúrovi, 15. 3. 1854
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 137 Dok. XLIII
  
535 1854.04.07 Michail Fiodorovič Rajevskij Ľudovítovi Štúrovi, 7. 4. 1854
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 139 Dok. XLIV
  
536 1854.04.21 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému. 9./21. 4. 1854
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 49 Dok. 33
  
537 1854.05.02 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 295 Dok. 355
  
538 1854.05.07 Ľudovít Štúr Ivanovi Kukuljevičovi. 7. 5. 1854
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 50 Dok. 34
  
539 1854.05.18 Jozef Miloslav Hurban Ľudovítovi Štúrovi, 18. 5. 1854
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 140 Dok. XLV
  
540 1854.05.21 Ľudovít Štúr Andrijovi Torkvartovi Brličovi, 21. 5. 1854
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 69 Dok. 418
  
541 1854.05.25 Ľudovít Štúr Martinovi Hattalovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 296 Dok. 356
  
542 1854.05.25 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému, 6. 6./25. 5. 1854
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 51 Dok. 35
  
543 1854.06.22 Ľudovít Štúr Jovanovi Boškovičovi, 22. 6. 1854
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 70 Dok. 419
  
544 1854.06.30 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 298 Dok. 357
  
545 1854.06.30 Ľudovít Štúr Jozefovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 299 Dok. 358
  
546 1854.06.30 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému, 30. 6. 1854
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 51 Dok. 36
  
547 1854.09.30 Ľudovít Štúr Karolíne Štúrovej. 30. 9. 1854
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 71 Dok. 420
  
548 1854.10.05 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému. 18./5. 10. 1854
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 52 Dok. 37
  
549 1854.11.09 Ľudovít Štúr Jovanovi Boškovičovi. 9. 11. 1854
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 72 Dok. 421
  
550 1854.12.21 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 300 Dok. 359
  
551 1855.01.04 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému, 4. 1. 1855
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 53 Dok. 38
  
552 1855.02.08 Ľudovít Štúr Jánovi a Karolíne Štúrovcom
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 302 Dok. 360
  
553 1855.02.08 Ľudovít Štúr Andrejovi Holkovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 304 Dok. 361
  
554 1855.02.11 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 305 Dok. 362
  
555 1855.02.21 Ľudovít Štúr Jozef Václav Frič. 21. 2. 1855
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 73 Dok. 422
  
556 1855.03.?? Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi. jar 1855
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 73 Dok. 423
  
557 1855.04.16 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému. 16. 4. 1855
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 54 Dok. 39
  
558 1855.06.05 Ľudovít Štúr Ľudovítovi Reussovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 308 Dok. 363
  
559 1855.06.06 Ľudovít Štúr Izmailovi Ivanovičovi Sreznevskému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 309 Dok. 364
  
560 1855.06.13 Ľudovít Štúr Františkovi Palackému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 312 Dok. 365
  
561 1855.06.13 Ľudovít Štúr Osipovi Maksimovičovi Bodänskému. 13. 6. 1855
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 55 Dok. 40
  
562 1855.06.30 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému, 30. 6. 1855
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 57 Dok. 41
  
563 1855.07.13 Ľudovít Štúr Martinovi Hattalovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 313 Dok. 366
  
564 1855.07.31 Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 316 Dok. 367
  
565 1855.07.31 Ľudovít Štúr Jánovi Kalinčiakovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 317 Dok. 368
  
566 1855.08.01 Ľudovít Štúr Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 318 Dok. 369
  
567 1855.10.03 Ľudovít Štúr Petrovi Makovickému
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 318 Dok. 370
  
568 1855.10.14 Ľudovít Štúr Michailovi Fiodorovičovi Rajevskému. 27./14. 10. 1855
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 58 Dok. 42
  
569 1856.01.10 Michal Miloslav Hodža Ľudovítovi Štúrovi
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 129 Dok. XVI
  
570 1856.01.12 V Modre zomrel Ľudovít Štúr (*29. 10. 1815, Uhrovec), popredný činiteľ slovenského národného hnutia, pedagóg, novinár, poslanec uhorského snemu, kodifikátor spisovnej slovenčiny. Zomrel na následky zranenia nohy, ktoré utrpel počas poľovačky v modranskom chotári.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
Total 570 records.