Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[227][170][80][28][21][473][21][119][11242][23345][2615][2537][23][55][175][36][92][41][241][99][49][46][1253][109][11854][316][8594][46][1][846][50][84][110][195][13][116][14][270][5][7529][23][1099][4][105][84][75][531][19][111][756][7][1][1586][7][3380][109][68][658][2][587][1671][11258][760][720][133][896][2][589]
Por Datum Text  
1 1900.06.?? Zdeněk Nejedlý v létě při návštěvě Ruska navštívil Lva Nikolajeviče Tolstého
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
2 1912.10.31 Vyšlo 1. číslo časopisu Česká kultura (hlavnímiredaktory byli František Xaver Šalda a Zdeněk Nejedlý)
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
3 1912.12.20 Vyšla v České kultuře 1. část Nejedlého studie Ke sporu o smysl českých dějin a článek o Antonínu Dvořákovi, v němž jej Nejedlý označil za balvan, který musí být odstraněn z cesty české hudby
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
4 1917.05.19 Publikován Manifest českých spisovatelů, Zdeněk Nejedlý byl jeho signatářem
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
5 1918.01.09 Zdeněk Nejedlý zvolen řádným členem Královské české společnosti nauk
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
6 1919.03.27 Vyšel v České stráži článek Zdeňka Nejedlého O Rusko, v němž vyzval k poznání Ruska a ocenil říjnovou revoluci
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
7 1919.05.27 Dekretem prezidenta republikv T. G. Masaryka Zdeněk Nejedlý jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy v Praze
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
8 1919.11.?? Vyšla v časopisu Česká mysl stať Zdeňka Nejedlého Konec liberalismu v dějepisectví, v níž hodnotil současný stav a perspektivy českého dějepisectví
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
9 1920.01.06 Konal se sjezd Československé stranv pokrokové, jímž se strana rozpustila
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
10 1920.03.21 Konal se ustavující sjezd Realistického klubu, Nejedlý členem výkonného výboru
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
11 1920.09.04 Začal Nejedlý v Realistické stráži uveřejňovat svůj seriál Sociální demokracie, v němž se postavil na stranu sociálně demokratické levice
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
12 1920.12.09 9.-15. 12. se konala generální stávka vyhlášená levicí sociálně demokratické strany
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
13 1920.12.23 Vyšel v Realistické stráži článek Český duch v českém státě, v němž Zdeněk Nejedlý odsoudil postup státní moci proti stávkujícím
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
14 1921.01.?? V Realistickém klubu zvítězilo umírněné křídlo Emanuela Rádla
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
15 1921.06.08 Vystoupil Nejedlý z Realistického klubu
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
16 1921.11.30 Zdeněk Nejedlý zvolen na ustavující valné hromadě Socialistické společnosti členem výboru, v letech 1925-1926 předsedou, poté místopředsedou spolku
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
17 1921.12.01 Vyšlo 1. číslo Nejedlého časopisu Var (redaktorem do zániku časopisu v r. 1930), kde publikoval programovou stať Lidově a pokrokově
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
18 1924.04.28 Vyšlo 1. číslo Pondělních novin (Nejedlý redaktorem s Jaroslavem Kratochvílem a Josefem Horou)
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
19 1925.??.?? 1925- 1927 -> členem redakční rady časopisu Nové Rusko
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
20 1925.01.?? Na konci ledna zanikl list Pondělní noviny, kdvž mu KSČ odřekla podporu
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
21 1925.03.02 Konala se ustavující valná hromada Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem (později Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR), Nejedlý zvolen předsedou
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
22 1925.09.?? Zdeněk Nejedlý se účastnil oslav 200. výročí Akademie věd SSSR v Leningradě a Moskvě (další návštěvy SSSR v letech 1927, 1935 a 1937)
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
23 1926.02.28 Zdeněk Nejedlý zvolen předsedou československého oddělení Mezinárodní dělnické pomoci (od 15. 10. 1928 Dělnické pomoci v Československu, ve funkci do 9. 1. 1931, kdy rezignoval)
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
24 1929.02.18 18.-23. 2. se konal V. sjezd KSČ. nástup Gottwaldova vedení
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
25 1929.06.01 Vyšel v časopise Var článek Zdeňka Nejedlého „Rozklaď" KSČ, v němž Nejedlý podpořil nové vedení
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
26 1929.10.18 Konala se ustavující valná hromada Levé fronty, Nejedlý zakládajícím členem, od října 1932 předsedou
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
27 1930.??.?? Vyšla 1. část monografie Zdeňka Nejedlého T. G. Masaryk (další svazky v letech 1931, 1932, 1935 a 1937)
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
28 1932.??.?? Zdeněk Nejedlý vydává časopis Směr, kde vycházejí pouze jeho příspěvky
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
29 1932.11.26 -> 26. 11. s podporou Josefa Pekaře zvolen řádným členem České akademie věd a umění
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
30 1933.??.?? Zdeněk Nejedlý se zapojuje do práce Komitétu pro pomoc emigrantům z Německa (tzv. Šaldova komitétu)
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
31 1933.??.?? Na wagnerovských slavnostech v Německu se Zdeněk Nejedlý setkává s Adolfem Hitlerem
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
32 1933.??.?? 1933-1939 Zdeněk Nejedlý majitelem a vydavatelem Učitelských novin
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
33 1935.??.?? Zdeněk Nejedlý členem redakční rady časopisu Země sovětu
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
34 1935.09.24 Zdeněk Nejedlý zvolen předsedou Mezinárodního sdružení marxistických akademiků (od r. 1936 spolek působil pod názvem Socialistická akademie)
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
35 1936.??.?? Zdeněk Nejedlý šéfredaktorem revue Praha-Moskva
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
36 1936.09.?? Zdeněk Nejedlý navštívil s Helenou Malířovou, Františkem Halasem a Lacem Novomeským Španělsko, zmítané občanskou válkou
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
37 1936.11.?? Zdeněk Nejedlý spoluzaložil Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
38 1937.??.?? Vyšel 1. díl monografie Zdeňka Nejedlého Lenin (2. díl vyšel v roce 1938)
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
39 1937.02.?? Zdeněk Nejedlý se stal členem výboru právě ustavené Společnosti přátel demokratického Španělska
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
40 1939.??.?? Profesorem na Lomonosovovč státní univerzitě v Moskvě a vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd SSSR
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
41 1939.03.15 Okupace Československa nacistickým Německem, Nejedlý přechází do ilegality
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
42 1939.04.?? V dubnu Zdeněk Nejedlý emigroval v doprovodu pracovníku sovětského konzulátu přes Polsko do SSSR
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
43 1939.07.04 Zdeněk Nejedlý přijat politbyrem za člena KSČ se zpětnou platností od roku 1929
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
44 1939.08.?? Zatknutie Čeňka Hrušky v Moskve - zástupcu KSČ v Kominterne, bývalého červenoarmejca a člena Čsl. komunistickej strany na Rusi   
45 1941.01.13 Dne 13. února 1941 přednesla žačka Pokrovského Milica Vasiljevna Něčkinová v Historickém ústavu AV SSSR referát na téma Proč Rusko vstoupilo na cestu rozvoje kapitalismu později než jiné země? Následná diskuse trvala tři dny (13., 20. a 26. února). Projednávání referátu v následujících dvou měsících dosáhlo nejvyšších pater sovětské politiky. Nejedlý se diskuse zúčastnil, následně byl obviněn z buržoazního nacionalismu, musel psát sebekritiku
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
Дубровский А.М. доклад М.В. Нечкиной о причинах отсталости России и его обсуждение в 1941 г .
  
46 1941.08.?? Zdeněk Nejedlý zvolen na zakládajícím sjezdu Všeslovanského výboru v Moskvě jeho místopředsedou a předsedou československé sekce
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
47 1941.08.10 Ve dnech 10.-11. srpna 1941 se v Moskvě konal I. všeslovanský sjezd. Na jeho přípravo se podíleli především sovětští intelektuálové, např. A.N.Tolstoj s osobnostmi z jiných slovanských národu. Mezi nimi nechyhěl ani Zdeněk Nejedlý. V provolání ke slovanským národům, schváleném 11. srpna, stálo: „Spojujeme se jako rovní s rovnými. Máme jeden úkol a jeden cíl - porážku hitlerovsko armády a zničeni hitlerismu. Sjezd se výslovně distancoval od starého panslavismu, nástroje carského imperialismu. Vseslovanský sjezd třely mel pomoci rozptýlit obavy ze sovětské moci, jež v nedávné době projevila imperiální ambice vůči Polsku, Finsku, Pobaltí, Besarábii... Na kongresu bylo rozhodnuto, že bude zřízen Všeslovanský výbor.
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
48 1941.08.13 Moskovské úrady umožnili Benešovmu veľvyslancovi Zd. Fierlingerovi vrátiť sa do Moskvy a ujať sa úradu.   
49 1941.09.10 V moskovskom byte Zd. nejedlého sa zišli Zd. Fierlinkeg, Kl. Gottwald, V. Kopecký a J. Šverma. Uskutočnili sa 3 schodzky, posledná 27. 9. 1941. Fierlinger bol ústretový, komunisti zdržanliví.
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012, str. 296
  
50 1941.10.05 Ustavující schůze Všeslovanského výboru svolaná pod patronací Sovinformbyra. Do čela Všeslovanského výboru byl zvolen generál A. S. Gundorov, náčelník Vojensko-inženýrské akademie Rudé armády. Při evakuaci Moskvy v polovině října 1941 členové Všeslovanského výboru město opustili. Předseda vvboru. generál Gundorov byl povolán na frontu. Jeho místopředseda, Zdeněk Nejedlý, byl evakuován do KujbyŠeva. Z Čechoslováku se slali členy výboru ještě slovensky politik Marek Čulen a svérázný básník Ondra Lysohórsky, jenž od třicátých let vystupoval jako příslušník neexistujícího lašského národa. Místopředsedy se stali spolu s Nejedlým polský generál Marian Janušajtis, který později odjel do Londýna a poté zahynul, ukrajinský spisovatel a dramatik Alexandr Kornějčuk a Božidar Maslaric, pozdější ředitel jugoslávské Vysoké stranické školy. Největší „hvězdy" dodala sovětská strana. Členy původního výboru byli spisovatelé A. N. Tolstoj a A. A. Fadějev a profesor moskevské university, akademik N. S. Děržavin. K nim později přibyli spisovatel N. S. Tichonov, hudební skladatel D. D. Šostakovič, filmový režisér A. F. Dovženko, ukrajinský akademik A. A. Bogomolov či polská spisovatelka Wanda Wasilewska. Z Čechoslováků postupně přibyli politikové Jan Šverma a Ivan Turjanica, který nahradil zemřelého Ivana Lokotu (Lokota a Turjaniea reprezentovali Podkarpatskou Rus). Tíha organizační práce ležela na bedrech odpovědného tajemníka Všeslovanského vvboru, jímž byl A. Lavrentěv, jehož později ve funkci vystřídal V. V. Močalov.
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
51 1941.10.15 Evakuácia čsl. pracovníkov z Moskvy - vlak s diplomatmi čsl. veľvyslanectva a vojenskej misie v Moskve vypravili do Kujbyševa (Samary) v noci z 15. na 16. októbra 1941. Spolu s nimi cestoval i Nejedlý s manželkou.   
52 1942.??.?? Nejedlý členem redakčního kruhu (od r. 1943 redakční rady) časopisu Slavjane
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
53 1942.03.01 Návrat Nejedlého z Kujbyševa do Moskvy. Dostal „propustku" se skupinou pracovníků Sovinformbyra. Do Moskvy dorazili v časných ranních hodinách 1. března 1942. Byt shledal neobyvatelným - netekla voda, nefungovalo topení, teplota v bytu klesala v noci k deseti stupňům Celsia. Pomoc nabídl Jan Sverma a vyjednal mu bydlení v hotelu Lux.
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
54 1942.04.04 4.-5. dubna II. všeslovanský sjezd v Moskvě. Protože generál Gundorov mohl přijet z fronty u Rostova až těsně před začátkem kongresu 1. dubna, připravit ho musel odpovědný tajemník Lavrentěv a další přítomní členové výboru, včetně Zdeňka Nejedlého. Nejedlý se podílel na přípravě prvních čísel nového časopisu Slavjane s profesorem Děržavinem.
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
55 1943.05.09 V moskevském Domě sovětů se sešel III. všeslovanský sjezd
Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý, Paseka Praha 2012
  
Total 55 records.