Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[1253][1099][3380]
Por Datum Text  
1 1918.12.20 Návrat do vlasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 3: ● Na hranicích republiky Předsedovi zemské správní komise Zástupci vlády Zástupci Národního shromáždění ● V Českých Budějovicích Českých Budějovicích ● Na nádraží Zástupci Slovenska ● V městě Předsedovi městské správní komise ● Na nádraží 1918.12.21 Telegrafická odpověď ministerskému předsedovi ● Ve Veselí-Mezimostí Předsedovi místního Národního výboru ● V Táboře Starostovi města ● V Benešově Předsedovi místního Národního výboru ● V Praze ● Na Wilsonově nádraží Ministerskému předsedovi Členům Maffie Aloisů Jiráskovi Římskokatolickým biskupům ● Před Staroměstskou radnicí Předsedovi správního sboru hlavního města Prahy ● V bývalé zemské sněmovně Presidentský slib ● Na Hradě 1918.12.22 Poselství Národnímu shromáždění 1918.12.23 Zpráva ministerské radě ● V Novém německém divadle Zástupcům divadla
  
2 1918.12.21 Návrat do vlasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 459: ● V Praze ● Na Wilsonově nádraží Římskokatolickým biskupům Zástupcům evangelické církve bratrské
  
3 1919.01.01 Do Nového roku 1919
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 57: ● Telegrafické pozdravy představitelům spojeneckých států Presidentu Spojených států severoamerických Anglickému ministerskému předsedovi Presidentu Francouzské republiky Italskému králi Belgickému králi Princi-regentovi Království SHS Rumunskému králi Řeckému králi Národnímu shromáždění
  
4 1919.01.08 List paní Naděždě Kramářové po pokusu atentátu na ministerského předsedu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 64 Dok. 28
  
5 1919.01.09 Rozhovor pro The Times
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 65 Dok. 29
  
6 1919.01.11 Rozhovor pro Déli Hirlap
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 68 Dok. 30
  
7 1919.01.12 Odpověď rumunskému ministerskému předsedovi na telegram u příležitosti sestavení vlády
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 73 Dok. 31
  
8 1919.01.15 Odpověď prvnímu francouzskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 73 Dok. 32
  
9 1919.01.31 Odpověď prvnímu vyslanci Království SHS při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 74 Dok. 33
  
10 1919.02.04 Rozhovor pro De Telegraaf
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 75 Dok. 34
  
11 1919.02.06 Jmenovací dekret předsedkyně Československého červeného Kříže
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 79 Dok. 35
  
12 1919.02.07 Odpověď na projevy při návratu do vlasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 80 Dok. 36
  
13 1919.02.08 Odpověď na jmenování čestným občanem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 80 Dok. 37
  
14 1919.02.13 Rozhovor pro Le Temps
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 81 Dok. 38
  
15 1919.02.14 Rozhovor pro zpravodajskou agenturu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 83 Dok. 39
  
16 1919.02.15 Rozhovor pro Het Allgemeen Handelsblad
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 84 Dok. 40
  
17 1919.02.20 Odpověď Mladé generaci Československé státoprávní demokracie na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 88 Dok. 41
  
18 1919.02.21 Rozhovor pro The Chicago Daily News
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 89 Dok. 42
  
19 1919.02.22 Rozhovor pro The New York World
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 91 Dok. 43
  
20 1919.02.26 Odpověď na pozdrav ze sjezdu Omladiny
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 92 Dok. 44
  
21 1919.03.28 Reč při návštěvě důstojnických a poddůstojnických kursů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 93 Dok. 45
  
22 1919.04.03 Rozhovor pro Journal de Geněve
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 102 Dok. 46
  
23 1919.04.13 Rozhovor pro Der Bund
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 103 Dok. 47
  
24 1919.04.16 Reč při návštěvě vzdělávacího kursu důstojnického
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 105 Dok. 48
  
25 1919.04.28 Reč při návštěvě Českomoravské strojírny
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 115 Dok. 49
  
26 1919.04.28 Reč při zahájení činnosti odboru pro kulturní výchovu při posádkovém velitelství Velké Prahy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 116 Dok. 50
  
27 1919.04.29 Odpověď deputaci sjezdu Československé strany agrární
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 118 Dok. 51
  
28 1919.05.03 Návštěva Mladé Boleslave
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 120: ● V Sokolovně Zástupcům města a okresu ● V továrně firmy Laurin a Klement Správě a zaměstnancům Dělnictvu
  
29 1919.05.05 K úmrtí ministra Milana Rastislava Štefánika
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 124: ● Projev soustrasti Štefánikově matce ● Odpověď na projevy účasti 1919.05.06 Italskému králi Italskému ministerskému předsedovi Italskému vrchnímu velitelství 1919.05.10 Francouzskému vyslanci 1919.05.13 Francouzské námořní lize 1919.05.15 Národní radě československé 1919.05.18 Svazu československého studentstva v Praze
  
30 1919.05.07 Z rozhovoru s deputací Syndikátu československého denního tisku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 127 Dok. 63
  
31 1919.05.10 Odpověď deputaci sjezdu průmyslníků
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 129 Dok. 64
  
32 1919.05.15 Rozhovor pro Frankfurter Zeitung
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 130 Dok. 65
  
33 1919.05.17 Návštěva Plzně
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 131: ● Na radnici Zástupcům města a okresu ● V Škodových závodech Správě a zaměstnancům Dělnictvu ● V městské nemocnici městské nemocnici Řediteli nemocnice ● V dělnickém domě Peklo Dělnictvu Ministrovi Gustavu Habermanovi ● V Sokolovně Sokolstvu
  
34 1919.05.23 Telegram zemské správě politické v Opavě k důlnímu neštěstí v Lazech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 142 Dok. 73
  
35 1919.05.24 Telegram italskému králi k prvnímu výročí odevzdání praporu československým legiím v Itálii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 142 Dok. 74
  
36 1919.05.30 Reč při návštěvě poštovního oficiantského kursu pro uchazeče ze Slovenska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 143 Dok. 75
  
37 1919.06.00 Odpověď prvnímu vyslanci Spojených států severoamerických při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 146 Dok. 84
  
38 1919.06.04 K vpádu Maďarů na Slovensko
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 143: List náčelníkovi štábu československé armády gen. Pellému 1919.06.06 List vyslanci království SHS ● Listy hlásícím se dobrovolníkům 1919.06.12 Svazu československého studentstva na Moravě Akademickému senátu české university Karlovy v Praze Profesorskému sboru české vysoké školy technické v Praze Akademii výtvarných umění v Praze Starostovi města Nových Benátek Družině československých válečných invalidů v Praze-Karlíně
  
39 1919.06.11 K vpádu Maďarů na Slovensko
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 460: Řeč k pražské posádce 1919.08.30 Rozhovor pro La Correspondencia de Espaňa
  
40 1919.06.13 Poselství československé armádě na Sibiří
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 148 Dok. 85
  
41 1919.06.20 Politický význam Zborova
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 150 Dok. 86
  
42 1919.06.21 Řeč při návštěvě koncertu židovských akademiků na oslavu uznání národních práv židovského národa mírovou konferencí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 151 Dok. 87
  
43 1919.07.02 Odpověď anglickému králi na telegram u příležitosti podepsání mírové smlouvy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 152 Dok. 88
  
44 1919.07.04 Řeč při návštěvě oslavy amerického národního svátku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 152 Dok. 89
  
45 1919.07.08 K demisi druhé a k jmenování třetí vlády
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 154: ● Listy odstupujícím ministrům Ministerskému předsedovi Ministrovi financí Ministrovi obchodu Ministrovi spravedlnosti Ministrovi železnic Ministrovi výživy Ministrovi bez portefeuille ● Jmenovací dekrety novým ministrům Ministerskému předsedovi Ministrovi zahraničních záležitostí Ministrovi vnitra Ministrovi financí Ministrovi národní osvěty Ministrovi spravedlnosti Ministrovi obchodu Ministrovi železnic Ministrovi orby Ministrovi veřejných prací Ministrovi národní obrany Ministrovi sociální péče Ministrovi zdravotnictví Ministrovi výživy Ministrovi pošty a telegrafu
  
46 1919.07.14 List náčelníkovi štábu československé armády po skončení bojů na Slovensku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 165 Dok. 112
  
47 1919.07.14 K francouzskému národnímu svátku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 167: Reč při odevzdání praporu Československého národního sdružení v Americe 22. pluku francouzských legií Reč při návštěvě oslavy na francouzském vyslanectví
  
48 1919.07.28 Odpověď belgickému králi na telegram u příležitosti oslavných dnů vítězství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 169 Dok. 115
  
49 1919.08.01 Rozhovor pro Die Zeit
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 169 Dok. 116
  
50 1919.08.20 Rozhovor pro Tribune de Geněve
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 173 Dok. 117
  
51 1919.09.02 Odpověď deputaci z Těšínská
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 176 Dok. 118
  
52 1919.09.03 K návratu československé armády z Itálie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 178: Telegram italskému ministerskému předsedovi Telegram italskému králi
  
53 1919.09.05 Odpověď deputaci protestního tábora
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 179 Dok. 121
  
54 1919.09.20 Odpověď redakci Neue Freie Presse Odpověď redakci Neue Freie Presse na prosbu o projev k vídeňské nouzi o uhlí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 180 Dok. 122
  
55 1919.10.02 Úvodní slovo ke katalogu výstavy zahraniční revoluce Náš odboj ... "
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 202 Dok. 132
  
56 1919.10.11 Návštěva Hradce Králové
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 181: ● V Kuklenách ● V Spojených strojírnách Dělnictvu Úřednictvu ● V Hradci Králové ● V museu Zástupcům města a okresu Z rozhovoru se zástupci korporací a s jednotlivci ● V Dělnickém domě Dělnictvu
  
57 1919.10.14 Reč při návštěvě Staroměstské radnice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 186 Dok. 128
  
58 1919.10.20 Koncept Generálního statutu Podkarpatské Rusi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 466 Dok. 334
  
59 1919.10.21 Amnestie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 203 Dok. 133
  
60 1919.10.25 List Jaroslavu Mattušovi k úmrtí dra Karla Mattuše
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 188 Dok. 129
  
61 1919.10.28 K prvnímu výročí samostatnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 189: Členům Maffie Národnímu shromáždění
  
62 1919.10.28 List Josefu Myslbekovi při jeho odchodu z Akademie výtvarných umění
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 205 Dok. 134
  
63 1919.11.02 O poměru státu a církve
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 206: Odpověď olomuckému arcibiskupovi na memorandum českomoravských biskupů 1919.11.10 List dru Ludvíku Wahrmundovi 1919.11.11 Memorandum o zásadách odluky církve a státu
  
64 1919.11.07 Odpověď mládeži československé sociálně demokratické strany dělnické na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 214 Dok. 138
  
65 1919.11.08 List Antonínu Otakaru Zeithammrovi k sedmaosmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 214 Dok. 139
  
66 1919.11.12 Odpověď deputaci oravských Slováků
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 214 Dok. 140
  
67 1919.11.14 Odpověď československému svazu kovodělníků na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 216 Dok. 141
  
68 1919.11.19 Odpověď slovenským županům a poslancům na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 216 Dok. 142
  
69 1919.11.19 Odpověď Vysoké škole zemědělské v Brně na pozdrav při zahájení přednášek
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 217 Dok. 143
  
70 1919.12.01 Odpověď deputaci Národního shromáždění na dík za poselství k 28. říjnu 1919
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 217 Dok. 144
  
71 1919.12.02 Odpověď Vysoké škole báňské v Příbrami na pozdrav ze slavnosti sedmdesátého výročí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 219 Dok. 145
  
72 1919.12.06 Jmenovací dekret ministra pro sjednocení zákonodárství a organisace správní
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 219 Dok. 146
  
73 1919.12.12 Řeč při návštěvě Národní rady československé
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 219 Dok. 147
  
74 1919.12.14 Odpověď universitě Komenského v Bratislavě na pozdrav ze zahajovací slavnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 220 Dok. 148
  
75 1919.12.15 Odpověď na jmenování čestným čle­nem československého oddělení pro zdravotnický výcvik odboru Americ­kého Červeného kříže v Chicagu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 221 Dok. 149
  
76 1919.12.15 Předmluva k anglickému vydání knihy Františka hraběte Lützowa Čechy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 221 Dok. 150
  
77 1919.12.16 K Hooverově pomocné akci v Evropě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 224: Kabelogram americkým Čechoslovákům o organisaci Hooverovy akce Kabelogram americkým Čechoslovákům o fondu pro děti
  
78 1919.12.24 Vojsku na Sibiři a doma
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 227: Telegram československému vojsku na Sibiři Telegram vrchnímu veliteli českoslo­venského vojska na Sibiři Rozkaz o sjednocení zahraniční a domácí armády
  
79 1919.12.24 List Masarykově Akademii práce o jejích úkolech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 228 Dok. 156
  
80 1919.12.25 Rozhovor pro Prager Tagblatt
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 230 Dok. 157
  
81 1919.12.31 Odpověď prvnímu belgickému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 237 Dok. 159
  
82 1919.12.31 List Republikánské lize pro mravní obrodu národa o jejích úkolech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 234 Dok. 158
  
83 1920.01.01 Do Nového roku 1920
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 241: Ministrovi národní obrany Rozhovor pro Venkov Rozhovor pro Neue Freie Presse
  
84 1920.01.03 Připomínka k zákonu ze dne 17. prosince 1919 o závodních a revírních radách při hornictví
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 245 Dok. 163
  
85 1920.01.05 Předmluva k českému vydání Nové Evropy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 246 Dok. 164
  
86 1920.01.24 Připomínka k zákonu ze dne 13. ledna 1920 o poměru pražských universit
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 247 Dok. 165
  
87 1920.02.05 List ministerskému předsedovi o pittsburské dohodě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 249 Dok. 166
  
88 1920.02.10 Projev pro LEcho de Paris
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 250 Dok. 167
  
89 1920.02.21 Odpověď prvnímu italskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 251 Dok. 168
  
90 1920.02.25 Odpověď prvnímu anglickému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 252 Dok. 169
  
91 1920.03.05 O sedmdesátých narozeninách
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 254: ● Odpovědi při audiencích Jihoslovanským novinářům 1920.03.07 Diplomatickému sboru Národnímu shromáždění a vládě 1920.03.10 Zástupcům Nového německého divadla 1920.05.02 Školní mládeži ● Odpovědi listem a telegramem 1920.03.08 Anglickému ministrovi zahraničních věcí Princi-regentovi Království SHS 1920.03.09 Presidentu rakouské republiky Rakouskému státnímu kancléři 1920.03.10 Zplnomocněnému zástupci Německé republiky 1920.03.11 Presidentu Spojených států severoamerických Italskému králi Rumunskému ministerskému předsedovi Řeckému ministerskému předsedovi Ministerskému předsedovi Království SHS Římskému papeži Starostovi města Bělehradu Elišce Krásnohorské
  
92 1920.03.12 Odpověď prvnímu holandskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 272 Dok. 188
  
93 1920.03.14 Rozhovor pro The Sunday Times
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 273 Dok. 189
  
94 1920.03.17 Odpověď výpravě spišských Slováků
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 278 Dok. 190
  
95 1920.03.24 Reč při návštěvě prvního pluku ruských legií Mistra Jana Husi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 279 Dok. 191
  
96 1920.03.25 Návštěva Tábora
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 286: ● Na radnici Starostovi města
  
97 1920.04.01 K demisi ministra zásobování
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 288: List odstupujícímu ministrovi Jmenovací dekret zatímnímu správci ministerstva
  
98 1920.04.01 Rozhovor pro Frankfurter Zeitung
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 288 Dok. 195
  
99 1920.04.15 K prvním volbám do Národního shromáždění
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 290: ● K demisi třetí vlády List odstupujícímu předsedovi vlády 15. dubna . 290 290 List odstupujícímu předsedovi vlády ● Revolučnímu Národnímu shromáždění 1920.04.17 Odpověď na projev oddanosti ● Pověření k přeměně vlády 1920.04.27 List předsedovi vlády ● Svolání Národního shromáždění 1920.05.15 List předsedovi vlády
  
100 1920.04.21 Z projevu při návštěvě transportů vracejících se ruských legionářů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 300 Dok. 224
  
101 1920.04.22 Předmluva k českému vydání knihy R. W. Setona-Watsona Evropa v přerodu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 301 Dok. 225
  
102 1920.04.27 List předsedovi Státního pozemkového úřadu při podepsání zákona náhradového
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 303 Dok. 227
  
103 1920.04.27 List ministrovi financí při podepsání zákona o dávce z majetku a přírůstku na majetku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 302 Dok. 226
  
104 1920.05.06 Odpověď výpravě slovenských studentů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 304 Dok. 228
  
105 1920.05.09 Telegram Czech Society of Great Britain k jejímu ustavení
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 304 Dok. 229
  
106 1920.05.18 K úmrtí R. M. Burrowse
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 305: Telegram paní Burrowsové Telegram Kings College
  
107 1920.05.24 List presidentu francouzské republiky k zahájení pravidelné služby letecké mezi Prahou a Paříží
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 306 Dok. 232
  
108 1920.05.24 Odpověď deputaci sjezdu Ústředí mládeže při Jednotě Bratrské
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 306 Dok. 233
  
109 1920.05.25 Odpověď prvnímu řeckému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 307 Dok. 234
  
110 1920.05.25 Zproštění třetí a jmenování čtvrté vlády
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 292: ● Listy odstupujícím členům vlády Ministrovi národní obrany Ministrovi spravedlnosti Ministrovi průmyslu, obchodu a živností Ministrovi železnic Ministrovi veřejných prací Ministrovi pro sjednocení zákonův a organisace správy ● Jmenovací dekrety novým členům vlády Předsedovi vlády a zatímnímu správci ministerstva národní obrany Ministrovi zahraničních věcí Ministrovi vnitra Ministrovi financí Ministrovi školství a národní osvěty Ministrovi spravedlnosti Ministrovi průmyslu, obchodu a živností Ministrovi železnic Ministrovi veřejných prací Ministrovi zemědělství 1920.05.00 Ministrovi sociální péče 1920.05.25 Ministrovi pro sjednocení zákonův a organisace správy a ministrovi veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy Ministrovi pro zásobování lidu Ministrovi pošt a telegrafů Ministrovi bez portefeuille Ministrovi bez portefeuille
  
111 1920.05.27 K druhé volbě presidentem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 297: Presidentský slib
  
112 1920.05.27 Obecná politická abolice a amnestie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 298: Rozhodnutí presidenta republiky
  
113 1920.06.?? Prázdniny
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 328 Dok. 252
  
114 1920.06.02 List paní Olze Vojanové k úmrtí Eduarda Vojana
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 308 Dok. 235
  
115 1920.06.05 Návštěva Písku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 309: ● U Adolfa Heyduka Adolfu Heydukovi ● Na radnici Starostovi města
  
116 1920.06.10 Rozhovor pro A Hirek
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 310 Dok. 238
  
117 1920.06.12 Z rozhovoru o kinematografii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 321 Dok. 244
  
118 1920.06.12 K sedmému sletu všesokolskému
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 314: List starostovi Československé obce sokolské 1920.06.28 Odpověď sletové deputaci 1920.07.10 List redakci časopisu Sokolice 1920.12.09 List redakci sletového památníku
  
119 1920.06.13 Rozhovor pro Čas
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 317 Dok. 243
  
120 1920.06.15 Návštěva Chrudimě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 322: ● U radnice Starostovi města ● V Průmyslovém museu Zástupci kuratoria
  
121 1920.06.22 Reč při návštěvě důstojnické školy dělostřelecké v Milovicích
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 324 Dok. 247
  
122 1920.06.24 K demisi ministra zemědělství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 326: List odstupujícímu ministrovi Jmenovací dekret zatímnímu správci ministerstva
  
123 1920.06.25 Odpověď druhému francouzskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 326 Dok. 250
  
124 1920.06.27 Odpověď zahraničním Čechoslovákům a Národní radě československé na pozdrav ze schůze
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 328 Dok. 251
  
125 1920.07.01 K prvnímu sjezdu československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 330: Řeč na sjezde 1920.07.03 Odpověď na hold sjezdu
  
126 1920.07.04 Rozhovor pro Le petit Parisien
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 337 Dok. 255
  
127 1920.07.10 Rozhovor pro Ungvári Kózlony
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 340 Dok. 256
  
128 1920.07.16 Odpověď Československé obci sportovní a Československému výboru olympijskému na pozvání ke schůzi u příležitosti antverpské Olympiády
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 343 Dok. 259
  
129 1920.07.16 K jmenování ministra národní obrany
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 342: List odstupujícímu zatímnímu správci ministerstva Jmenovací dekret novému ministrovi
  
130 1920.07.30 Odpověď prvnímu španělskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 343 Dok. 260
  
131 1920.08.03 Odpověď Svazu československých elektrotechniků na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 344 Dok. 261
  
132 1920.08.05 Odpověď Zionist organization of America na list oceňující uznání ži­dovské národnosti v československé ústavě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 345 Dok. 262
  
133 1920.08.06 Odpověď Československému národnímu sdružení v Chicagu na dar k sedmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 345 Dok. 263
  
134 1920.09.05 Sovětské Rusko a my Sovětské Rusko a my
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 356 Dok. 285
  
135 1920.09.06 Odpověď deputaci mezinárodního kongresu Volné myšlenky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 346 Dok. 264
  
136 1920.09.09 Odpověď prvnímu nunciovi při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 348 Dok. 265
  
137 1920.09.15 Odpověď prvnímu rumunskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 354 Dok. 283
  
138 1920.09.15 K demisi čtvrté a k jmenování páté vlády
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 349: ● Odstupující vládě List jejímu předsedovi ● Jmenovací dekrety novým členům vlády Předsedovi vlády a ministrovi vnitra Ministrovi zahraničních věcí Správci ministerstva financí Ministrovi školství a národní osvěty Ministrovi spravedlnosti Ministrovi průmyslu, obchodu a živností Ministrovi železnic Ministrovi zemědělství Ministrovi národní obrany Ministrovi sociální péče Ministrovi veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy Ministrovi pro zásobování lidu Ministrovi pošt a telegrafů Ministrovi pro sjednocení zákonodárství a organisace správní Ministrovi bez portefeuille Ministrovi veřejných prací
  
139 1920.09.22 Odpověď organisaci Republikánské strany československého venkova v Mladé Boleslavi na pozdrav z táboru lidu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 355 Dok. 284
  
140 1920.09.24 Návštěva Příbramě a Březových Hor
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 406: ● V Příbrami ● Na hranicích města Starostovi města Legionářům ● V Sokolovně Dělnické tělocvičné jednotě ● Před měšťanskou školou chlapeckou Učitelstvu ● Na náměstí Dělnictvu ● V Březových Horách ● Na Anenském dole Dělnictvu ● Na radnici Starostovi města
  
141 1920.09.25 Odpověď Svazu československých legionářů na pozdrav z táboru lidu u příležitosti Dne legií
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 414 Dok. 293
  
142 1920.09.27 Odpověď československé straně socialistické na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 417 Dok. 294
  
143 1920.10.06 Odpověď zástupcům samosprávy na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 418 Dok. 296
  
144 1920.10.06 Demobilisační rozkaz
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 417 Dok. 295
  
145 1920.10.07 List ministrovi veřejných prací o žádosti deputace obcí z Příbramska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 418 Dok. 297
  
146 1920.10.10 Návštěva Dolních Hbit
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 419: Občanstvu Zemědělcům
  
147 1920.10.12 Reč při návštěvě vojenských nováčků
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 420 Dok. 300
  
148 1920.10.19 Telegram paní Marii Seligrové k úmrtí Josefa Seligra
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 420 Dok. 301
  
149 1920.10.23 Reč při zahájení mezinárodní letecké výstavy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 421 Dok. 302
  
150 1920.10.24 Odpověď Národní radě československé na projev oddanosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 421 Dok. 303
  
151 1920.10.28 K druhému výročí samostatnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 422: Diplomatickému sboru Národnímu shromáždění Vládě Rozhovor pro Lidové noviny
  
152 1920.11.01 Odpověď výpravě ze Slovenska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 428 Dok. 308
  
153 1920.11.04 Vzkaz legionářům z Moravy a Slezska na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 428 Dok. 309
  
154 1920.11.11 Telegram presidentu francouzské republiky k jejímu padesátému výročí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 429 Dok. 310
  
155 1920.11.11 Odpověď československým novinářům na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 429 Dok. 311
  
156 1920.11.14 Telegram městské radě v Amsterodamu k slavnostnímu položení základního kamene k pomníku Komenského
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 430 Dok. 312
  
157 1920.11.15 List kancléři o rozdělení fondu nasbíraného k sedmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 431 Dok. 313
  
158 1920.11.18 Vzkaz Družině československých legionářů na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 433 Dok. 314
  
159 1920.11.20 Z rozhovoru se zástupci Národního divadla v Brně
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 434 Dok. 315
  
160 1920.11.21 List deníku Obzor k odhalení pomní­ku Slavomíra Kratochvíla v Přerově
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 435 Dok. 316
  
161 1920.11.23 List dru Otakaru Krouskému o fi­nanční stránce zahraniční revoluce
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 436 Dok. 317
  
162 1920.11.23 Z rozhovoru s deputací pražských německých studentů vysokoškolských
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 437 Dok. 318
  
163 1920.11.26 List ministerskému předsedovi o demisi ministra financí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 439 Dok. 319
  
164 1920.11.29 Z rozhovoru se zástupci města Znojma
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 439 Dok. 320
  
165 1920.12.03 Rozhovor pro Az Est
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 441 Dok. 321
  
166 1920.12.04 Rozhovor pro Prager Tagblatt
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 442 Dok. 322
  
167 1920.12.07 List paní Anně Kovařovicové k úmrtí Karla Kovařovice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 444 Dok. 323
  
168 1920.12.16 Odpověď brněnské župě Svazu česko­slovenských legionářů na projev a slib oddanosti republice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 445 Dok. 324
  
169 1920.12.22 Projev dětem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 445 Dok. 325
  
170 1920.12.22 Příspěvek pro Deutsche Zeitung Bohemia
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 446 Dok. 326
  
171 1920.12.24 Revoluce a bolševici
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 446 Dok. 327
  
172 1920.12.26 List náčelníkovi generálního štábu při odevzdání úřadu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 455 Dok. 328
  
173 1921.01.01 Masaryk T.G.: Do Nového roku 1921
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 3: Diplomatickému sboru Národnímu shromáždění Vládě Vojsku Hlavnímu městu Praze
  
174 1921.01.01 O tak zvané diktatuře proletariátu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 9 Dok. 6
  
175 1921.01.01 Úvodní slovo pro dějiny YMCA v Československé republice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 21 Dok. 7
  
176 1921.01.05 Telegram paní Denisové k úmrtí Ernesta Denise
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 22
Dok. 8
  
177 1921.01.07 Odpověď deputaci z Hlučínska a Z Těšínska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 22 Dok. 9
  
178 1921.01.16 Odpověď všelegionářskému sjezdu na pozdrav
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 24 Dok. 10
  
179 1921.01.17 Řeč při promoci na čestného doktora filosofie záhřebské university
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 26 Dok. 11
  
180 1921.01.24 Masaryk T.G., K demisi ministra pro zásobování lidu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 28: List odstupujícímu ministrovi Jmenovací dekret zatímnímu správci ministerstva
  
181 1921.02.11 Intervenční legenda - DUBIUM
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 1
  
182 1921.02.12 Telegram k slavnosti vysvěcení prvních slovenských římsko-katolických biskupů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 29 Dok. 14
  
183 1921.02.13 A ještě „intervenční legenda" - DUBIUM
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 2
  
184 1921.02.15 Nová svědectví k intervenční legendě - DUBIUM
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 3
  
185 1921.02.18 Tož ještě „intervenční legenda" - DUBIUM
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 4
  
186 1921.02.24 List universitnímu profesoru dru Františku Vejdovskému při odchodu na odpočinek
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 29 Dok. 15
  
187 1921.03.?? Projev pro propagační akci Československého Červeného kříže
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 33 Dok. 19
  
188 1921.03.01 Rozhovor pro Göteborgs Morgonpost
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 30 Dok. 16
  
189 1921.03.21 Masaryk T.G., K demisi správce ministerstva financí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 32: List odstupujícímu správci ministerstva Jmenovací dekret novému ministrovi
  
190 1921.04.20 Masaryk T.G., K třetímu výročí vzniku československých legií v Itálii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 33: Odpověď italskému poselstvu 1921.04.22 List k pohřbu popravených italských legionářů
  
191 1921.04.25 Masaryk T.G., K demisi zatímního správce ministerstva pro zásobování lidu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 36: List odstupujícímu zatímnímu správci ministerstva Jmenovací dekret novému zatímnímu správci ministerstva
  
192 1921.04.29 List universitnímu profesoru dru Josefu Thomayerovi při odchodu na odpočinek
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 36 Dok. 24
  
193 1921.05.06 Švédský vyslanec u prezidenta Masaryka
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 5
  
194 1921.05.07 Belgickému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 6
  
195 1921.05.12 Odpověď rakouskému spolkovému presidentu dru Michaelu Hainischovi na list
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 37 Dok. 25
  
196 1921.05.13 List odstupujícímu zatímnímu guvernérovi Podkarpatské Rusi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 38 Dok. 26
  
197 1921.05.14 Příspěvek pro Bulletin Společností Červeného kříže
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 38 Dok. 27
  
198 1921.05.15 Telegram paní Kateřině Standové k úmrtí Václava Štancla
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 39 Dok. 28
  
199 1921.05.15 Masaryk T.G., K sjezdům Republikánské strany československého venkova
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 39: Odpověď deputaci sjezdu strany Odpověď sjezdu Ústřední jednoty hospodářských družstev na projev
  
200 1921.05.16 Z rozhovoru se zástupci československého denního tisku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 41 Dok. 31
  
201 1921.05.17 Odpověď Československé straně socialistické na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 43 Dok. 32
  
202 1921.05.19 Odpověď Pavlu Országhu-Hviezdoslavovi na list
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 43 Dok. 33
  
203 1921.05.19 Odpověď prvnímu dánskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 44 Dok. 34
  
204 1921.05.21 Projev na výstavě Sdružení výtvarných umělců moravských
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 45 Dok. 35
  
205 1921.05.21 List sjezdu spisovatelů na oslavu sedmdesátých narozenin Aloise Jiráska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 45 Dok. 36
  
206 1921.05.22 Masaryk T.G., Cestou na Capri
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 46: Telegram italskému králi při vstupu na italskou půdu 1921.06.09 List k slavnosti na pamět bělohor­ských exulantů v Litomyšli
  
207 1921.06.10 Odpověď Československé obci dělnické na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 47 Dok. 39
  
208 1921.06.10 Telegram Husovu fondu k pětadvacátému výročí trvání
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 47 Dok. 40
  
209 1921.06.17 Vzkaz Slovenské národní a rolnické straně na resoluci o požadavcích slovenských zemědělců
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 47 Dok. 41
  
210 1921.06.18 Telegram k slavnosti třístého výročí popravení sedmadvaceti českých pánů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 48 Dok. 42
  
211 1921.06.18 Masaryk T.G., K slavnostem Československé sociálně demokratické strany dělnické
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 49: Telegram Olympiádě Svazu dělnických tělocvičných jednot 1921.06.29 Telegram Henry Mayers Hyndmanovi
  
212 1921.06.20 Telegram Ústřednímu svazu československých družstev v Praze k zahájení Výstavy družstevní činnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 50 Dok. 45
  
213 1921.06.20 Odpověď výpravě amerických Čechoslováků na pozdrav
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 50 Dok. 46
  
214 1921.06.26 Odpověď královéhradeckému biskupovi na pozvání k nastolení
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 51 Dok. 47
  
215 1921.06.28 Rozhovor pro LIntransigeant
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 51 Dok. 48
  
216 1921.07.06 Odpověď Bance československých le-gií na pozdrav z ustavující valné hromady
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 53 Dok. 49
  
217 1921.07.14 Odpověď krajskému sletu Sokola na Kladně na pozdrav
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 54 Dok. 50
  
218 1921.07.14 Ze sovětského Ruska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 7
  
219 1921.07.17 Masaryk T.G., Návštěva Říma
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 54: ● Na československém vyslanectví u Quirinálu Vyslanci 1921.07.21 Odpověď na pozvání k slavnosti stého výročí narození Karla Hav líčka v Borové
  
220 1921.07.20 Několik poznámek k Weyrově Soustavě československého práva státního
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 8
  
221 1921.07.28 List ministrovi zahraničních věcí o pomoci hladovějícímu Rusku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 55 Dok. 53
  
222 1921.07.31 Odpověď Slovenskému národnímu divadlu v Bratislavě na žádost o projev o jeho významu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 57 Dok. 54
  
223 1921.08.04 Odpověď světovému kongresu esperantistů v Praze na pozdrav
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 58 Dok. 55
  
224 1921.08.08 Z odpovědi předsednictvu neapolské sekce Italsko-československé ligy při audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 58 Dok. 56
  
225 1921.08.09 Masaryk T.G., Návrat z Capri
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 59: ● Na hranici italsko-rakouské Telegram italskému králi Telegram italskému ministerskému předsedovi ● V Rakousku 1921.08.11 Telegram rakouskému spolkovému presidentovi ● V Českých Budějovicích Starostovi města ● V Benešově Starostovi města ● V Praze Starostovi města
  
226 1921.08.17 Masaryk T.G., K úmrtí krále Petra Osvoboditele
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 62: Telegram princi-regentovi Telegram ministerskému předsedovi
  
227 1921.08.19 Uruguayský vyslanec u pana prezidenta
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 9
  
228 1921.08.22 List Aloisu Jiráskovi k sedmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 63 Dok. 65
  
229 1921.08.26 Odpověď světovému sionistickému kongresu v Karlových Varech na pozvání k účasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 64 Dok. 66
  
230 1921.08.27 Odpověď kongresu Svazu světového bratrství v Praze na pozvání k účasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 64 Dok. 67
  
231 1921.09.01 List Janu Vilímovi k padesátému výročí jeho činnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 66 Dok. 68
  
232 1921.09.03 Duch a úkol našich legií
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 66 Dok. 69
  
233 1921.09.03 Připomínka k zákonu ze dne 12. srpna 1921 o závodních výborech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 68 Dok. 70
  
234 1921.09.04 Antimilitaristické obavy Rudého práva
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 10
  
235 1921.09.09 List italskému králi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 69 Dok. 71
  
236 1921.09.09 Odpověď College of the City of New York na pozdrav a poselství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 69 Dok. 72
  
237 1921.09.10 Připomínka k zákonu ze dne 12. srpna 1921 o osobních daních přímých
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 70 Dok. 73
  
238 1921.09.10 Připomínka k zákonu ze dne 12. srpna 1921 o jmenování úředníků v kancelářské službě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 72 Dok. 74
  
239 1921.09.10 Masaryk T.G., Návštěva Slaného
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 73: ● V Slaném ● V okresním domě Předsedovi okresní správní komise ● Na radnici Starostovi města Dětem ● V dívčí škole Žákyním ● V Motyčíně Horníkům
  
240 1921.09.12 List universitnímu profesoru dru Janu Urbanu Jarníkovi při odchodu na odpočinek
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 76 Dok. 80
  
241 1921.09.14 Odpověď redaktoru Slovenského denníku na žádost o přísněvek a autograf
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 77 Dok. 81
  
242 1921.09.14 Rozhovor pro Le Petit Parisien
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 78 Dok. 82
  
243 1921.09.15 Rozhovor pro Aftonbladet
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 79 Dok. 83
  
244 1921.09.16 Připomínka k zákonu ze dne 12. srpna 1921 o úpravě cla na automobily a motory k automobilům
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 81 Dok. 84
  
245 1921.09.16 Masaryk T.G., Návštěva Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 82: ● V Skalici—Boskovicích ● Na nádraží Přednostovi okresní správy politické Dětem Náměstkovi boskovského starosty Starostenskému sboru boskovského okresu Starostenskému sboru kunštátského okresu Blanskému starostovi, starostenskému sboru blanského okresu a dělníkům ● V Brně ● Na nádraží Místopředsedovi zemského výboru Starostovi města ● V Národním divadle Zástupcům divadla ● V budově Zemské správy politické 1921.09.17 Místopředsedovi zemského výboru Zemskému vojenskému veliteli Okresním starostenským sborům moravským Okresním silničním výborům moravským Zástupcům Valašska Obchodní a živnostenské komoře Zemědělské radě Českým středním a odborným školám Německým středním a odborným školám Učitelstvu Náboženské obci židovské Živnostenské radě Církvi československé Církvi evangelické Ženám Hasičstvu Čtenářskému spolku Průmyslníkům Legionářům Masarykově lize proti tuberkulose Pěveckému sdružení moravských učitelů Českému srdci Národní jednotě pro jihozápadní Moravu ● V české technice Rektorovi Zástupci vysokých škol Studentstvu ● V sněmovním domě Starostovi města ● Zájezd do Moravského krasu Poslanci Josefu Šamalíkovi ● V budově Zemské správy politické 1921.09.18 Dělnictvu ● Ve Vyškově ● Na náměstí Dětem Starostovi města a starostenskému sboru vyškovského okresu Nejstarším občanům ● V Prostějově ● Před radnicí Starostovi města Starostenským sborům prostějovského a plumlovského okresu Dělnictvu Dětem ● Na radnici Starostovi města ● V Olomoucí ● Před radnicí Poslanci dru Mořici Hrubanovi ● Na radnici Starostovi města Starostenským sborům olomuckého, šternberského a litovelského okresu Legionářům Dělnictvu Českým kulturním a humánním spolkům Českému a německému učitelstvu Církvi českobratrské Církvi československé Náboženské obci židovské ● V arcibiskupském paláci Arcibiskupovi a kapitule Bohoslovecké fakultě Vojsku Obchodní a živnostenské komoře Plodinové burse Průmyslníkům a velkoobchodníkům ● Zájezd do Velkého Týnce Starostovi obce Dětem Poslanci Kuneši Sonntágovi ● V Městském divadle Zástupcům divadla ● V Neředíně 1921.09.19 Druhému jízdnímu pluku sibiřskému ● V Přerově ● Na nádraží Starostovi města Starostenským sborům přerovského a kojeckého okresu Dětem ● V Břeclavi ● Na náměstí Starostovi města Lanžhotským Vězněným za války Chorvatům Poštorenským Legionářům ● V Bratislavě ● Na nádraží Županovi ● V městě Starostovi města ● V Slovenském národním divadle Zástupcům divadla ● Na radnici 1921.09.20 Starostovi města Zástupci Němců Redaktoru B. Z. am Abend ● V Trenčíně ● Na nádraží Županovi ● V Žilině ● Na nádraží Starostovi města ● V Turčanském Svatém Martině ● Na nádraží Županovi a starostovi města ● V Národním domě Evangelickému seniorovi ● V Slovenské matici 1921.09.21 Předsedovi Matice ● V Ružomberku ● Na nádraží Starostovi města Poslanci Andreji Hlinkovi ● V Liptovském Svatém Mikuláši ● Na nádraží Županovi Telegrafická odpověď Pavlu Országhu-Hviezdoslavovi na hold ● V Košicích ● Na nádraží Županovi ● V městě Starostovi města ● V Užhorodě ● Před županským domem 1921.09.22 Županovi ● V županském domě Náměstkovi guvernéra Předsedovi městské správní komise Církvi řecko-katolické Církvi římskokatolické Církvi evangelické Církvi pravoslavné Náboženské obci židovské Invalidům a spolkům kulturním Legionářům a sokolstvu Podkarpatoruským starostům Maďarským kulturním spolkům Maďarským politickým stranám Československému Červenému kříži ● V Březové ● Na náměstí 1921.09.23 Starostovi městyse ● Na Bradle ● U hrobu Milana Rastislava Štefánika Evangelickému faráři ● Po návratu do Lán 1921.09.24 List ministerskému předsedovi 1921.09.21 Telegram dru Josefu Scheinerovi k šedesátým narozeninám
  
246 1921.09.26 K demisi páté a k jmenování šesté vlády
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 143: ● Listy odstupujícím ministrům Předsedovi vlády a ministrovi vnitra Ministrovi zahraničních věcí Ministrovi financí Ministrovi školství a národní osvěty Ministrovi spravedlnosti Ministrovi průmyslu, obchodu a živností Ministrovi železnic Ministrovi veřejných prací Ministrovi zemědělství Ministrovi národní obrany Ministrovi sociální péče Ministrovi veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a správci ministerstva pro zásobování lidu Ministrovi pošt a telegrafů Ministrovi pro sjednocení zákone dárství a organisaci správy Ministrovi bez portefeuille ● Jmenovací dekrety novým ministrům Ministerskému předsedovi a ministrovi zahraničních věcí Ministrovi vnitra Ministrovi financí Ministrovi školství a národní osvěty Ministrovi spravedlnosti Ministrovi průmyslu, obchodu a živností a správci úřadu pro zahraniční obchod Ministrovi železnic Ministrovi veřejných prací Ministrovi zemědělství Ministrovi národní obrany Ministrovi sociální péče Ministrovi veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy Ministrovi pošt a telegrafů a správci ministerstva pro zásobování lidu Ministrovi pro sjednocení zákonodárství a organisaci správy Ministrovi bez portefeuille
  
247 1921.09.29 List Kostnické jednotě o repatriaci potomků českých exulantů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 150 Dok. 226
  
248 1921.10.02 Masaryk T.G., Návštěva Plzně
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 151: ● Na staveništi Masarykovy školy Starostovi města a předsedovi místní školní rady Projev při poklepu na základní kámen ● V Sokolovně Sokolstvu ● V Hospodářském družstvu pro západní Čechy Předsedovi družstva ● V Útulně pro zmrzačelé dítky na Borech 1921.10.07 Předsedovi okresní komise pro péči o mládež ● Na veřejném cvičení třetího kraje Dělnických tělocvičných jednot 1921.10.02 Starostovi kraje Náčelníkovi kraje
  
249 1921.10.02 Nový řecký vyslanec u prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 11
  
250 1921.10.04 Odpověď novému vyslanci Království SHS při nástuoní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 156 Dok. 234
  
251 1921.10.08 Telegram Wickhamu Steedovi k padesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 157 Dok. 235
  
252 1921.10.16 Politický anthropomorfism
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 158 Dok. 236
  
253 1921.10.20 Prezident republiky vyslanci dr. Osuskému
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 12
  
254 1921.10.21 List do základního kamene pomníku padlých legionářů z Písecka
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 160 Dok. 237
  
255 1921.10.22 Masaryk T.G., Návštěva Jičína
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 161: ● Na hranici okresu Přednostovi okresní správy politické Starostovi okresu soboteckého ● V Jičíně ● V kasárnách Vojsku ● V Sokolovně Sokolstvu ● Na radnici Starostovi města Městům jičínského, semilského a novopackého okresu Zástupci Semilská Zástupci libáňského okresu Státním zaměstnancům Středoškolským učitelům Železničářům Učitelstvu škol obecných a měštanských Církvi římsko-katolické Církvi českobratrské Církvi československé Domovinářům
  
256 1921.10.23 Masaryk T.G., K pokusu o restauraci Habsburků v Maďarsku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 170: Mobilisační rozkaz 1921.11.08 Demobilisační rozkaz Armádní rozkaz mobilisovanému vojsku před rozchodem
  
257 1921.10.25 Fetišismus miličního systému
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 13
  
258 1921.10.28 Masaryk T.G., K třetímu výročí samostatnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 172: Diplomatickému sboru Národnímu shromáždění Vládě Vojsku Národní radě československé
  
259 1921.10.29 Odpověď novému německému vy slanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 177 Dok. 262
  
260 1921.10.29 Politický antropomorfismus
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 14
  
261 1921.10.30 Kritika nekritické kritiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 15
  
262 1921.11.?? Rozhovor pro Cleveland Plain Dealer
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 190 Dok. 271
  
263 1921.11.08 Masaryk T.G., K zahájení pravidelných styků s Polskem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 179: List náčelníkovi polského státu List československému ministrovi obchodu 1921.11.18 Odpověď prvnímu polskému vyslanci při nástupní audienci
  
264 1921.11.09 Telegram paní Illoně Országhové k úmrtí Pavla Országha-Hviezdoslava
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 181 Dok. 266
  
265 1921.11.23 Telegram paní Hyndmanové k úmrtí Henry Mayerse Hyndmana
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 184 Dok. 268
  
266 1921.11.23 Rozhovor s deputací lounské župy Svazu československých úředníků a zřízenců velkostatků
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 182 Dok. 267
  
267 1921.11.28 Projev o úkolech washingtonské oď zbrojovací konference pro New York World
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 184 Dok. 269
  
268 1921.11.29 Odpověď prvnímu japonskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 189 Dok. 270
  
269 1921.12.04 Rozloučení Masaryka s americkým vyslancem Cranem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 16
  
270 1921.12.08 Odpověď kronikáři sokolské župy Podbělohorské na žádost o vzpomínku na pobyt v malostranském Sokole
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 192 Dok. 272
  
271 1921.12.10 Telegram králi SHS při pojmenování 21. pěšího pluku skopljanského plukem československým
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 193 Dok. 273
  
272 1921.12.11 Slovensko a papežská kurie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 17
  
273 1921.12.12 Slovenština
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 18
  
274 1921.12.16 Masaryk T.G., Projevy pro tisk
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 193: Rozhovor pro Vossische Zeitung Projev pro Československou tiskovou kancelář
  
275 1921.12.16 Menšiny
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 19
  
276 1921.12.17 Masaryk T.G., Odpovědi rakouskému spolkovému presidentovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 195: Telegram na pozdrav na rozloučenou 1921.12.24 Odpověď na list
  
277 1921.12.17 Z politického filozofování Rudého práva
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 20
  
278 1921.12.20 Odpověď novému vyslanci Spojených států severoamerických při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 196 Dok. 278
  
279 1921.12.22 Odpověď deputaci Svazu československého důstojnictva
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 197 Dok. 279
  
280 1921.12.23 „Vlast"
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 21
  
281 1921.12.30 Odpověď Mezinárodnímu studentskému kongresu v Oxforde na žádost o poselství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 197 Dok. 280
  
282 1921.12.31 Z rozhovoru při audienci zástupců německého učitelstva z československé republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 198 Dok. 281
  
283 1922.01.01 Masaryk T.G., Do Nového roku 1922
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 205: Diplomatickému sboru Národnímu shromáždění Vládě Šéfovi generálního štábu Českobratrské církvi evangelické Zástupcům zemské správní komise moravské a slezské Starostům Velké Prahy Skautům
  
284 1922.01.04 List Lady Muriel Pagetové o britské pomoci Československé republice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 223 Dok. 291
  
285 1922.01.04 Odpověď Československému národnímu sdružení v Americe na pozdrav ze sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 222 Dok. 290
  
286 1922.01.05 Odpověď výpravě lužickosrbských pěvců
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 224 Dok. 292
  
287 1922.01.06 Palacký nervózním zbabělcem?
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 22
  
288 1922.01.13 Odpověď deputaci Republikánské strany československého venkova
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 225 Dok. 293
  
289 1922.01.13 Odpověď deputaci stavebního družstva socialistické scény Lid sobě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 228 Dok. 294
  
290 1922.01.17 Němci a naše zahraniční politika
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 23
  
291 1922.01.22 Kolem prezidentova novoročního projevu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 24
  
292 1922.01.24 List paní Strouhalové k úmrtí dra Čeňka Strouhala
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 228 Dok. 295
  
293 1922.01.25 Odpověď delegaci 21. pěšího pluku království SHS nazvaného československým
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 229 Dok. 296
  
294 1922.01.27 List ing. dru Václavu Burgrovi při odchodu na odpočinek
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 230 Dok. 297
  
295 1922.01.28 List redakci sborníku na oslavu sedm desátých narozenin Josefa Ulehly
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 230 Dok. 298
  
296 1922.02.10 Pomoc Rusku Evropou a Amerikou
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 231 Dok. 299
  
297 1922.02.13 Amnestie osobám odsouzeným pro účast na komunistických protizákon nostech v prosinci 1920
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 249 Dok. 300
  
298 1922.02.16 Odpověď deputaci Státního pozemkového úřadu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 251 Dok. 301
  
299 1922.02.19 Český profesor a senátor
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 25
  
300 1922.02.21 Masaryk T.G., K jmenování čestným občanem Velké Prahy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 252: List starostovi 1922.02.23 Odpověď starostovi při návštěvě Staroměstské radnice
  
301 1922.02.22 Nelson a koalice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 26
  
302 1922.02.23 Odpověď starostovi při návštěvě Staroměstské radnice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 252 Dok. 303
  
303 1922.03.05 Rozhovor pro Jövö
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 253 Dok. 304
  
304 1922.03.13 List Franku Swinnertonovi o románě Čistá žena
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 256 Dok. 306
  
305 1922.03.13 Poděkování Marii Gebaurové za knihu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 256 Dok. 305
  
306 1922.03.15 Odpověď Nathanu Soederblomovi na list
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 258 Dok. 309
  
307 1922.03.15 Telegram paní Palliardiové k úmrtí Jaroslava Palliardiho
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 258 Dok. 308
  
308 1922.03.15 Odpověď dru Ferdinandu Císařovi na blahopřání k dvaasedmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 257 Dok. 307
  
309 1922.03.17 List veliteli československé armády generálu Maurici Janinovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 259 Dok. 310
  
310 1922.03.22 Práce pro krále pruského
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 27
  
311 1922.03.22 Následky smířlivosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 28
  
312 1922.03.24 Z odpovědi deputaci zemědělců ze Slovenska a z Podkarpatské Rusi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 260 Dok. 311
  
313 1922.03.27 Odpověď na pozdrav z valného sjezdu Čs. národní demokracie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 29
  
314 1922.03.31 Ještě ke sjezdu národní demokracie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 30
  
315 1922.04.01 Odpověď dru Michaelu Hainischovi na list a zásilku knih
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 261 Dok. 312
  
316 1922.04.02 Odpověď presidentovi Prohibition Foundation na žádost o poselství americkému lidu proti alkoholismu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 262 Dok. 313
  
317 1922.04.06 Odpověď generálnímu sněmu československých menšin na pozdrav
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 262 Dok. 314
  
318 1922.04.06 Ještě poslanec Dyk
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 31
  
319 1922.04.06 Pan prezident na návštěvě ve vojenské tělocvičné škole
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 32
  
320 1922.04.11 Odpověď prvnímu rakouskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 263 Dok. 315
  
321 1922.04.14 List sjezdu delegátů a pracovníků Československého červeného kříže
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 264 Dok. 316
  
322 1922.04.14 Poslanec Kramář
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 33
  
323 1922.04.14 Šéfovi polského státu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 34
  
324 1922.04.26 Odpověď Zemědělské komoře v Olo­mouci na pozdrav z ustavující schůze
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 264 Dok. 317
  
325 1922.04.26 Odpověď Slovenskému národnímu svazu na pozdrav z ustavující schůze
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 265 Dok. 318
  
326 1922.04.27 Řeč při návštěvě Válečné školy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 265 Dok. 319
  
327 1922.05.12 Slované po válce
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 266 Dok. 320
  
328 1922.05.14 Řeč na prvním říšském sjezdu československých vysokoškolských učitelů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 292 Dok. 321
  
329 1922.05.17 Odpověď dru Vatroslavu Jagicovi na list
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 297 Dok. 322
  
330 1922.06.02 Politický úpadek dr. Kramáře
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 35
  
331 1922.06.05 Odpověď deputaci sjezdu Československé strany socialistické
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 298 Dok. 323
  
332 1922.06.13 Masaryk T.G., Cestou na Capri
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 299: Telegram švýcarskému presidentovi při vstupu na švýcarskou půdu 1922.06.17 Telegram italskému králi při vstupu na italskou půdu 1922.06.18 Rozhovor pro Berliner Borsen-Courier
  
333 1922.06.18 Politická noetika a etika - DUBIUM
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 36
  
334 1922.07.01 Zborov (K pátému výročí památné bitvy)
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 37
  
335 1922.07.02 Zborov
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 38
  
336 1922.07.05 Odpověď Československé obci legionářské na pozdrav z oslav pátého výročí bitvy u Zborova
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 305 Dok. 327
  
337 1922.08.06 Předmluva k českému vydání knihy Vahana Fomiče Totomiance Dějiny národohospodářských a sociálních nauk
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 305 Dok. 328
  
338 1922.08.06 Dr. Kramáře „Pět přednášek o zahraniční politice 1922"
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 39
  
339 1922.08.13 Ještě Kramářových „Pět přednášek o zahraniční politice"
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 40
  
340 1922.08.27 Z rozhovoru s redaktorem Neue Freie Presse
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 306 Dok. 329
  
341 1922.08.29 Otázka Rakouska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 307 Dok. 330
  
342 1922.08.30 Odpověď na odpověď
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 41
  
343 1922.09.05 List ministrovi národní obrany o polních cvičeních vojska na Sedlčansku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 312 Dok. 331
  
344 1922.09.05 Interview pro ruský berlínský list Vremja
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 42
  
345 1922.09.12 Z rozhovoru s Karlem Horkým o Josefu Durichovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 313 Dok. 332
  
346 1922.09.12 Telegram Herbertu Henry Asquithovi k sedmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 314 Dok. 333
  
347 1922.09.17 Masaryk T.G., Návštěva Semil a Turnova
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 315: ● V Semilech ● Na radnici Starostovi města Občanstvu Ženám v obecním zastupitelstvu Zástupci církve římskokatolické Zástupci textilního průmyslu Dělnictvu ● Uškol Dětem Učitelstvu U Sejkorské kapličky Z rozhovoru s průmyslníky ● U Sokolovny Legionářům Sokolstvu ● V Turnově ● Na radnici Starostovi města
  
348 1922.09.23 Masaryk T.G., Návštěva východních Cech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 322: ● V Čáslavi ● Na náměstí Starostovi města a poslanci Ferdinandu Práškovi ● Na radnici Občanstvu ● V Pardubicích ● Na radnici 1922.09.24 Starostovi města a předsedovi okresní správní komise Učitelstvu Válečným poškozencům Občanstvu ● U staveniště Sokolovny Sokolstvu ● V Holicích ● U Sokolovny Dělnictvu ● V Městském domě Církvi československé ● V Dobříkově ● Na lukách Církvi československé ● Návštěva Mělníka ● Na náměstí 1922.09.28 Občanstvu
  
349 1922.09.30 Odpověď deputaci sjezdu Československé sociálně demokratické strany dělnické
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 328 Dok. 358
  
350 1922.10.01 Rozhovor pro Prágai Magyar Hirlap
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 329 Dok. 359
  
351 1922.10.01 Osvobozenská legenda. (Černosotěnský pamflet)
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 43
  
352 1922.10.07 Masaryk T.G., K demisi šesté a k jmenování sedmé vlády
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 332: ● Listy odstupujícím ministrům Předsedovi vlády Ministrovi vnitra Ministrovi pro sjednocení zákonodárství a organisaci správy Ministrovi bez portefeuille Ministrovi financí Ministrovi zemědělství Ministrovi školství a národní osvěty Ministrovi veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ● Jmenovací dekrety novým ministrům Předsedovi vlády Ministrovi zahraničních věcí Ministrovi vnitra Ministrovi financí Ministrovi školství a národní osvěty Ministrovi spravedlnosti Ministrovi průmyslu, obchodu a živností Ministrovi železnic Ministrovi veřejných prací Ministrovi zemědělství Ministrovi národní obrany Ministrovi sociální péče Ministrovi veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy Ministrovi pošt a telegrafů Ministrovi pro zásobování lidu Ministrovi pro sjednocení zákonodárství a organisaci správy Ministrovi bez portefeuille
  
353 1922.10.07 Dr. Borský a Národní politika - DUBIUM
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 44
  
354 1922.10.12 List dru Ignáci Hajnovi k šedesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 338 Dok. 385
  
355 1922.10.19 Trocký se zavděčil národní demokracii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 45
  
356 1922.10.21 Telegram k instalačním slavnostem prvních biskupů evangelické církve lutherského vyznání
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 338 Dok. 386
  
357 1922.10.28 Masaryk T.G., K čtvrtému výročí samostatnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 339: Diplomatickému sboru Národnímu shromáždění Vládě Vojsku Národní radě československé Církvi římskokatolické
  
358 1922.10.28 Delegaci Skupštiny Království SHS
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 343 Dok. 393
  
359 1922.10.28 Politická beztaktnost
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 46
  
360 1922.11.08 List Josefu Wohankovi k osmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 345 Dok. 394
  
361 1922.11.14 List dru Leopoldu Heyrovskému k sedmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 346 Dok. 395
  
362 1922.11.16 Kritika české politiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 47
  
363 1922.11.21 Odpověď Ústřední správní komisi hlavního města Prahy na přání k dvaasedmdesátým narozeninám Charlotty Masarykové
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 346 Dok. 396
  
364 1922.11.24 List Romainu Rollandovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 347 Dok. 397
  
365 1922.11.30 Javořina a naše zahraniční politika
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 48
  
366 1922.12.05 List československému vyslanci v Bělehradě po podepsání smlouvy s Krá lovstvím SHS
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 348 Dok. 398
  
367 1922.12.15 15. decembra delegáciu poslancov Slovenskej ľudovej strany vedenú A. Hlinkom prijal na audiencii prezident ČSR T. G. Masaryk. Hlinka mu odovzdal memorandum pod názvom Hlas na zahynutie odsúdeného slovenského národa k civilizovanému svetu, v ktorom sa poukazuje na problémy Slovenska a žiada sa legislatívna autonómia Slovenska. Prezident Masaryk osvetlil svoj pohľad na vznik Pittsburskej dohody, akoby platila iba pre USA a americké pomery a župné zriadenie umožňuje, aby sa na jeho úrovni uskutočnila požiadavka samosprávy Slovenska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
Odpověď poslancům a senátorům Slovenské strany ludové při audienci. Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 348 Dok. 399
Záznam zo stretnutia s poslancami HSĽS. Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 55
  
368 1922.12.21 Z rozhovoru s deputací z Chebska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 350 Dok. 400
  
369 1922.12.27 Telegram Woodrowu Wilsonovi k šestašedesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 352 Dok. 401
  
370 1922.12.31 Příspěvek k dějinám poměru bolševiků k Dohodě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 353 Dok. 402
  
371 1923.01.01 Masaryk T.G., Do Nového roku 1923
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 359: Diplomatickému sboru
  
372 1923.01.07 List paní Karle Rašínové po atentátu na dra Aloise Rašína
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 360 Dok. 404
  
373 1923.01.09 Telegram Louis Legerovi k osmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 361 Dok. 405
  
374 1923.01.18 List paní Marii Burgrové k úmrtí ing. dra Václava Burgra
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 361 Dok. 406
  
375 1923.02.04 Vzpomínky na Švýcarsko
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 361 Dok. 407
  
376 1923.02.06 List paní Emilii Heydukové k úmrtí Adolfa Heyduka
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 366 Dok. 408
  
377 1923.02.15 Odpověď prvnímu maďarskému vy slanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 366 Dok. 409
  
378 1923.02.18 List náměstkovi předsedy vlády po úmrtí ministra financí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 367 Dok. 410
  
379 1923.02.24 Masaryk T.G., K jmenování nového ministra financí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 370: List náměstkovi předsedy vlády Jmenovací dekret novému ministrovi
  
380 1923.02.24 Odpověď valnému shromáždění Ústředního svazu československého studentstva na pozvání k účasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 370 Dok. 413
  
381 1923.02.26 List Josefu Holečkovi k sedmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 371 Dok. 414
  
382 1923.02.26 List Lewisu Einsteinovi o Americkém ústavě pro slovanská studia v Praze
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 371 Dok. 415
  
383 1923.03.10 Odpověď Hanáckému pěšímu pluku číslo 6 v Olomouci na pozdrav z oslavy pátého výročí bitvy u Bachmače
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 372 Dok. 416
  
384 1923.03.19 Poselství dětem Spojených států severoamerických
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 372 Dok. 417
  
385 1923.04.06 Interview pro maďarský list Budapešti Hirlap 1923.04.01. 1927: Pályi Ede, Miképp szereztem én meg...
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 49
  
386 1923.04.07 Rozhovor pro Social-Demokraten
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 373 Dok. 418
  
387 1923.04.18 Ministerský předseda Švehla a tak zvaná osvobozenská legenda
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 50
  
388 1923.05.02 Masaryk T.G., Návštěva Domažlic a Klatov
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 375: ● V Plzni ● Na nádraží Z rozhovoru se starostou města ● V Domažlicích ● Na nádraží Starostovi města, předsedovi okresní správní komise a poslanci Jakubu Machovi ● Na náměstí 1923.05.03 Občanstvu Menšinovým pracovníkům ze Stodu ● V Klatovech ● V městském museu Starostovi města a předsedovi okresní správní komise
  
389 1923.05.07 Odpověď na pozvání k čestnému předsednictví výroční konference The American Humane Association
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 380 Dok. 424
  
390 1923.05.08 Rozhovor pro Neues Wiener Tagblatt
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 380 Dok. 425
  
391 1923.05.09 Masaryk T.G., Návštěva Lázní Poděbrad
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 383: ● Na náměstí Starostovi města a předsedovi správ ní rady lázní ● V lázních Zástupcům ukrajinské hospodářské akademie ● U labské hydrocentrály Přednostovi regulační správy
  
392 1923.05.17 Poděkování za projevy soustrasti při úmrtí paní Charlotty Garrigue Masarykové
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 385 Dok. 429
  
393 1923.05.22 Odpověď prvnímu bulharskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 385 Dok. 430
  
394 1923.05.22 List F. Pantůčkovi k 60. narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 51
  
395 1923.05.23 Uvítání delegátů Mezinárodní parlamentní konference
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 386 Dok. 431
  
396 1923.05.24 Reč při promoci na čestného doktora theologie Husovy bohoslovecké fakulty evangelické
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 387 Dok. 432
  
397 1923.06.01 Projev pro putovní lidovou názornou školu na Podkarpatské Rusi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 392 Dok. 433
  
398 1923.06.30 Telegram valnému sjezdu Svazu dobrovolného hasičstva československého
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 392 Dok. 434
  
399 1923.07.12 Odpověď prvnímu litevskému vyslanci při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 392 Dok. 435
  
400 1923.07.13 Interview pro americký list Boston Advertiser
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 52
  
401 1923.07.16 Odpověď na pozdrav z diskusní schůze legionářských pracovníků
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 394 Dok. 436
  
402 1923.08.05 List generálu Eugěnu Mittelhauserovi k padesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 394 Dok. 437
  
403 1923.08.06 List paní Florence Kling Hardingové k úmrtí Warena G.Hardinga
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 395 Dok. 438
  
404 1923.08.08 Telegram dru N. Jagičovi k úmrtí dra Vatroslava Jagiče
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 395 Dok. 439
  
405 1923.08.08 Masaryk T.G., Návštěva Turčanského Svatého Martina
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 396: ● V Mošovcích ● U rodného domku Jana Kollára Zástupci církve římskokatolické ● V Turčanském Svatém Martině ● V zupanském domě Županovi, starostovi města a zástupcům kulturních spolků ● V Německém Právně ● U slavnostní brány 1923.08.10 Starostovi města ● V Prievidzi ● U slavnostní brány Starostovi města ● Návštěva Nitry ● Na náměstí 1923.08.12 Starostovi města Dělnictvu Sokolstvu ● V městském domě Starostovi města ● Na staveništi chudobince Projev při poklepu na základní kámen 1923.08.14 Armádě
  
406 1923.08.24 Odpověď Mezinárodnímu sjezdu středoškolských profesorů na pozvání k účasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 403 Dok. 450
  
407 1923.08.25 Masaryk T.G., Návštěva Středního Slovenska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 405: ● V Báňské Hodruši ● U slavnostní brány Dětem ● V Báňské Štiavnici ● Na radnici Starostovi města ● V Radvani nad Hronem ● U slavnostní brány Starostovi města ● V Báňské Bystřici ● Na náměstí Starostovi města Členům Orla a stoupencům strany ludové ● Ve Zvoleni ● Na náměstí 1923.08.26 Starostovi města ● Pod zámkem Pavlu Priechodskému ● V zámku Županovi ● V Levicích ● Na náměstí Starostovi města
  
408 1923.08.28 List dru Augustu Sedláčkovi k osmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 412 Dok. 460
  
409 1923.09.03 List pro zvláštní číslo LIllustration économique et financiere, věnované Československé republice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 412 Dok. 461
  
410 1923.09.13 Odpověď ministrovi národní obrany na pozdrav z manévrů u Poličky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 413 Dok. 462
  
411 1923.09.16 Vlastnoruční. list pro Memoriál des Alliés
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 414 Dok. 463
  
412 1923.09.20 Odpověď novému nunciovi při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 415 Dok. 464
  
413 1923.09.22 Zástupci obchodnictva u prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 53
  
414 1923.09.27 Odpověď deputaci sjezdu československých evangelíků
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 416 Dok. 465
  
415 1923.09.29 Odpověď sjezdu československé obce legionářské na pozvání k účasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 417 Dok. 466
  
416 1923.09.30 Rozhovor pro The Sunday Times
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 417 Dok. 467
  
417 1923.09.30 Telegram metropolitní kapitule v Olomouci k úmrtí arcibiskupa dra Antonína Cyrila Stojana
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 419 Dok. 468
  
418 1923.10.07 Masaryk T.G., Cesta na Západ
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 419: ● Cestou do MontreuxTerritet Rozhovor pro Neue Zürcher Zeitung ● V Montreux Territet 1923.10.12 Rozhovor s novinářem drem Juliem Beckrem Rozhovor pro La Revue ● V Paříži ● Na Pláce de LEtoile 1923.10.16 Projev u hrobu neznámého vojína ● Na radnici Předsedovi městské rady a seinskému prefektovi ● Na Quai dOrsay Rozhovor pro Le Matin ● V Palais dElysée Presidentu Francouzské republiky ● V Institut dÉtudes Slaves Předsedovi ústavu a rektorovi Sorbonny ● Na československém vyslanectví 1923.10.17 Československé kolonii ● Na Quai ďOrsay Rozhovor pro Le Temps ● V hotelu Crillon 1923.10.18 Lize patriotů Rozhovor pro Les Nouvelles littéraires ● Na bojišti ze světové války 1923.10.?? Z rozhovoru s redaktorem Le Petit Parisien 1923.10.19 Z rozhovoru s československými novináři ● V hotelu Crillon Rozhovor pro Le Petit Parisien ● Na francouzsko-belgické hranici 1923.10.20 Telegram presidentu francouzské republiky ● V Bruselu ● Na československém vyslanectví Československé kolonii Rozhovor pro LEtoile Belge ● V královském paláci Belgickému králi ● V Ostende 1923.10.21 Telegram belgickému králi List kardinálu Désiré Josephu Mercierovi ● V Londýně ● V hotelu Claridge První rozhovor pro Reuterovu zpravodajskou kancelář 1923.10.22 Druhý rozhovor pro Reuterovu zpravodajskou kancelář Třetí rozhovor pro Reuterovu zpravodajskou kancelář 1923.10.23 Z rozhovoru s anglickými novináři ● V budově československé kolonie Československé kolonii ● V Lancaster House Ministrovi zahraničních věcí ● V Mansion House 1923.10.24 Náměstkovi Lorda Mayora ● Na Kings College Rektorovi ● Ve Folkestone 1923.10.25 Telegram anglickému králi
  
419 1923.10.18 List Československé obci sokolské, provázející příspěvek na stavbu Tyršova domu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 475 Dok. 499
  
420 1923.10.28 Masaryk T.G., K pátému výročí samostatnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 475: Vojsku Diplomatickému sboru Národnímu shromáždění a vládě Národní radě československé
  
421 1923.11.08 Odpověď novému vyslanci Království SHS při nástupní audienci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 486 Dok. 504
  
422 1923.11.11 Odpověď na anketu deníku The World: Več doufat pět let po příměrí?
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. Dok. 505
  
423 1923.12.06 List Karlu Kálalovi při odchodu na odpočinek
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 488 Dok. 506
  
424 1923.12.29 List Václavu Němcovi k pětadvaceti leté činnosti v Obchodní a živnostenské komoře v Praze
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 488 Dok. 507
  
425 1924.01.12 Prezidentova kritika návrhů na Žižkův pomník
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 54
  
426 1924.01.31 Rozhovor Heinricha Manna s Masarykem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 383 Dok. 154
  
427 1924.02.01 Impromtu historique
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 11 Dok. 1
  
428 1924.02.04 Projevy k úmrtí W. Wilsona
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 13 Dok. 2
  
429 1924.02.21 Masaryk a Marx
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 14 Dok. 3
  
430 1924.02.28 Filozofie v politice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 17 Dok. 4
  
431 1924.03.20 Knoflíček
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 21 Dok. 6
  
432 1924.03.21 Proti dogmatu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 19 Dok. 5
  
433 1924.03.24 Sieť viery
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 24 Dok. 7
  
434 1924.03.31 Masaryk studentstvu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 28 Dok. 10
  
435 1924.04.02 Rozhovor pro římský list Tribuna
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 389 Dok. 156
  
436 1924.04.09 Blahopřání Adolfu Stránskému k 70. narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 27 Dok. 9
  
437 1924.04.10 Armádní rozkaz prezidenta republiky k úmrtí generála Pellé
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 36 Dok. 14
  
438 1924.04.17 Po stopách rakušáctví a černosotněnství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 33 Dok. 13
  
439 1924.04.20 Dopis TGM dorostu Československého červeného kříže
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 32 Dok. 12
  
440 1924.05.02 Pan prezident o své a Benešově návštěvě v Itálii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 37 Dok. 15
  
441 1924.05.05 Do pomníku Štefánikova
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 31 Dok. 11
  
442 1924.06.?? Příspěvek do knihy o životě a díle dr.Burrowse
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 41 Dok. 17
  
443 1924.06.03 Prezident Masaryk o německé otázce
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 25 Dok. 8
  
444 1924.06.17 Některé prezidentovy projevy při červnové návštěvě moravských měst
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 43 Dok. 18
  
445 1924.06.26 Pozitivní diplomacie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 49 Dok. 19
  
446 1924.06.30 Slavný den československých legionářů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 52 Dok. 20
  
447 1924.07.03 Lotyšský žurnalista u pana prezidenta
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 392 Dok. 157
  
448 1924.07.09 Zeď mezi domácím a zahraničním odbojem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 54 Dok. 21
  
449 1924.07.13 Protilegionářská zed národní demokracie zříceninou
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 57 Dok. 22
  
450 1924.07.20 Česká politika za války
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 63 Dok. 23
  
451 1924.08.?? Demokracie je diskuse
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 66 Dok. 24
  
452 1924.08.06 Rozhovor pro norský list Aftenposten
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 394 Dok. 158
  
453 1924.08.13 Prezident Masaryk o budoucnosti Maďarska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 396 Dok. 159
  
454 1924.08.14 Martinské slavnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 69 Dok. 25
  
455 1924.09.06 Prezident Masaryk o účasti Spojených států ve světové válce
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 71 Dok. 27
  
456 1924.09.10 Dopis Jozefu Skultétymu k sedmdesátým narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 72 Dok. 28
  
457 1924.09.11 Interview ve varšavském židovském deníku Haint
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 39 Dok. 16
  
458 1924.09.14 Havlíčkův pomník v Německém Brodě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 70 Dok. 26
  
459 1924.09.28 Armádní rozkaz ke dni 28. září 1924
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 73 Dok. 29
  
460 1924.10.?? Třicet let novinářem. Předmluva ke knize W. Steeda
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 74 Dok. 30
  
461 1924.10.16 Ke sporu o humanitní program
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 76 Dok. 31
  
462 1924.10.16 Podivný prorok
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 79 Dok. 32
  
463 1924.10.29 Oslavy státního svátku u prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 81 Dok. 33
  
464 1924.11.01 Doslov k diskusi o 28. říjen
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 83 Dok. 34
  
465 1924.11.20 Rozhovor s prof. Maryanem Szyjkowskim
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 387 Dok. 155
  
466 1924.11.26 J.S.Machar odchází
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 88 Dok. 35
  
467 1925.01.06 Nový rok na Hradě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 91 Dok. 36
  
468 1925.01.06 Prezident republiky paní E. M. Soltésové
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 93 Dok. 37
  
469 1925.02.11 Z civilního generálního štábu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 94 Dok. 38
  
470 1925.03.02 Děti u pana prezidenta
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 97 Dok. 39
  
471 1925.03.04 Prezident Masaryk Leoši Janáčkovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 101 Dok. 42
  
472 1925.03.07 Anketa o odalkoholizování Slovenska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 98 Dok. 40
  
473 1925.03.09 Prezident Masaryk o Dunajské federaci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 102 Dok. 43
  
474 1925.03.31 Prezident Masaryk v PEN klubu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 99 Dok. 41
  
475 1925.05.02 Prezident Masaryk o československé jednotě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 104 Dok. 44
  
476 1925.05.07 Československá účast na oslavách vstupu Itálie do války
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 105 Dok. 45
  
477 1925.06.01 Sjezd záložních důstojníků
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 106 Dok. 46
  
478 1925.07.07 Manifest k oslavám M. Jana Husa 6. července 1925
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 108 Dok. 48
  
479 1925.07.21 Záložní důstojníci-učitelé u pana prezidenta
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 107 Dok. 47
  
480 1925.07.21 Demise ministra Stříbrného
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 122 Dok. 55
  
481 1925.08.06 Rozhovor pro list The Daily Telegraph
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 397 Dok. 160
  
482 1925.09.26 Den u prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 112 Dok. 49
  
483 1925.09.29 Vděčný národ
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 121 Dok. 54
  
484 1925.10.18 Po skončení velkého díla
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 114 Dok. 50
  
485 1925.10.29 Letošní 28. říjen
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 115 Dok. 51
  
486 1925.11.18 Němečtí ministři
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 118 Dok. 52
  
487 1925.11.24 Orgány dr. Kramáře
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 120 Dok. 53
  
488 1926.01.08 Politický úpadek národní demokracie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 126 Dok. 57
  
489 1926.02.?? Vydavatelstvu Anglo-americké knihovny
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 125 Dok. 56
  
490 1926.03.?? Masarykova předmluva ke knize Tugana-Baranovského
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 128 Dok. 58
  
491 1926.03.12 Rozhovor pro Christian Science Monitor
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 130 Dok. 59
  
492 1926.04.26 Oslava založení čs. vojska v Itálii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 132 Dok. 60
  
493 1926.05.29 Prezident Masaryk o svém nástupci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 133 Dok. 61
  
494 1926.06.07 Prezident Masaryk o škole a sokolství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 134 Dok. 62
  
495 1926.06.07 Interview o významu sokolstva
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 143 Dok. 66
  
496 1926.06.07 Katoličtí biskupové u prezidenta Masaryka
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 399 Dok. 161
  
497 1926.06.27 Interview s panem prezidentem republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 135 Dok. 63
  
498 1926.07.07 Masarykův telegram Coolidgeovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 141 Dok. 64
  
499 1926.07.07 Sokolstvo u pana prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 142 Dok. 65
  
500 1926.07.10 Zájezd pana prezidenta do severovýchodních Čech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 149 Dok. 68
  
501 1926.07.18 Katolicismus a inteligence
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 145 Dok. 67
  
502 1926.07.18 Interview s prezidentem Masarykem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 153 Dok. 71
  
503 1926.07.29 Prezident Masaryk k 70. výročí smrti Havlíčka
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 151 Dok. 69
  
504 1926.08.29 T.G.Masaryk K. Čapkovi v záležitosti Gajdy a fašizmu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 257 Dok. 109
  
505 1926.08.30 Martinské slavnosti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 157 Dok. 72
  
506 1926.09.01 T.G.Masaryk gen. J. Syrovému v záležitosti Gajdy a fašizmu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 258 Dok. 110
  
507 1926.09.06 Hold legionářů ze Slovenska a Podkarpatské Rusi panu prezidentovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 158 Dok. 73
  
508 1926.09.07 Rozhovor s redaktorem Prager Tagblattu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 159 Dok. 74
  
509 1926.09.21 Benešova volba do Rady Společnosti národů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 163 Dok. 75
  
510 1926.09.26 Masaryk k výročí třiceti let existence Dělnické akademie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 152 Dok. 70
  
511 1926.10.13 Říjen na Hradě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 166 Dok. 77
  
512 1926.10.14 Obnovení sporu o 28. říjen
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 164 Dok. 76
  
513 1926.12.01 Prezident referuje o vnitropolitické problematice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 170 Dok. 78
  
514 1926.12.22 Jak prezident Masaryk vidí a posuzuje současné události evropské
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 172 Dok. 79
  
515 1926.12.25 Rozhovor pro list Právo lidu s šéfredaktorem Stivínem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 174 Dok. 80
  
516 1926.12.31 Náš interview s panem prezidentem republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 178 Dok. 81
  
517 1927.01.07 Interview
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 183 Dok. 82
  
518 1927.01.30 Prezident Masaryk o časových otázkách kulturních
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 189 Dok. 84
  
519 1927.01.31 Prezident Masaryk o míru, přátelství a spolupráci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 186 Dok. 83
  
520 1927.03.03 Prezident Masaryk o sokolování, Sokolu a sokolství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 191 Dok. 85
  
521 1927.03.03 Po návštěvě jihoslovanské delegace
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 197 Dok. 86
  
522 1927.03.03 Kampaň proti ministru Benešovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 199 Dok. 87
  
523 1927.03.10 Mezi Československem a Polskem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 200 Dok. 88
  
524 1927.05.29 Poděkování diplomatickému sboru
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 205 Dok. 91
  
525 1927.05.30 Prezident T. G. Masaryk o Smetanovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 206 Dok. 92
  
526 1927.06.12 Masarykovo poselství po prezidentské volbě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 207 Dok. 93
  
527 1927.06.19 Prezident Masaryk o významu Zborova
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 213 Dok. 94
  
528 1927.07.03 Několik poznámek k problému vychování dorostlých
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 214 Dok. 95
  
529 1927.07.14 Z nové cizí beletrie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 218 Dok. 96
  
530 1927.08.04 Problém lásky a manželství v anglickém románu (Gilbert Frankau)
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 225 Dok. 97
  
531 1927.08.11 Prezidentovo blahopřání dr. Šrobárovi k 60. narozeninám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 232 Dok. 99
  
532 1927.08.21 Z fašistické drogerie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 229 Dok. 98
  
533 1927.09.07 Pozdrav prezidenta kongresu Mezinár. unie geodetické a geofyzikální
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 233 Dok. 100
  
534 1927.09.16 Blahopřání Petru Bezručovi k šedesátinám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 234 Dok. 101
  
535 1927.09.25 O tom oktroji
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 235 Dok. 102
  
536 1927.09.30 Svazu knihkupců a nakladatelů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 203 Dok. 89
  
537 1927.09.30 Poděkování za udělení čestného občanství Athén
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 204 Dok. 90
  
538 1927.11.02 Projev prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 237 Dok. 103
  
539 1927.11.13 Šifrované depeše
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 241 Dok. 104
  
540 1927.11.19 Oslava padesátiletí Spolku českých žurnalistů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 244 Dok. 105
  
541 1927.12.14 Vzpomínky na válku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 250 Dok. 107
  
542 1927.12.15 Nejčtenější spisovatelé američtí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 245 Dok. 106
  
543 1928.01.?? Z fašistické kuchyně
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 257 Dok. 108
  
544 1928.01.07 K historii vzniku čs. armády v Itálii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 280 Dok. 116
  
545 1928.02.05 Spor o carské Rusko a naše osvobození
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 260 Dok. 111
  
546 1928.02.09 Čechy v anglickém románě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 263 Dok. 112
  
547 1928.03.06 Z cizích literatur
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 275 Dok. 115
  
548 1928.03.29 Zahraniční a sociální politika orgánu lidové strany
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 266 Dok. 113
  
549 1928.04.08 Prezident Masaryk o některých věcech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 268 Dok. 114
  
550 1928.04.24 Švejk a senátor Dyk
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 282 Dok. 117
  
551 1928.05.?? Z cizích literatur
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 284 Dok. 118
  
552 1928.05.?? Předmluva ke knize o Jiřím Klecandovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 286 Dok. 119
  
553 1928.05.03 Gajda vyhrál
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 288 Dok. 120
  
554 1928.05.03 O funkci, kterou by měla mít lidová strana
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 290 Dok. 121
  
555 1928.05.03 Z cizích literatur
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 292 Dok. 122
  
556 1928.05.10 Z cizích literatur
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 294 Dok. 123
  
557 1928.05.13 Z fašistické kuchyně
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 296 Dok. 124
  
558 1928.05.18 Prezident zemědělskému sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 297 Dok. 125
  
559 1928.06.08 Některé prezidentovy projevy při návštěvě moravských měst
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 298 Dok. 126
  
560 1928.06.13 Nadslovanství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 305 Dok. 128
  
561 1928.06.14 Z cizích literatur
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 304 Dok. 127
  
562 1928.07.02 Poselství prezidenta Masaryka legionářům
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 307 Dok. 129
  
563 1928.09.22 Štefánikovy oslavy a prezident republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 310 Dok. 130
  
564 1928.10.07 Slovenské sokolstvo u prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 311 Dok. 131
  
565 1928.10.15 Humanita - pacifismus a voják
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 312 Dok. 132
  
566 1928.10.22 Armádní rozkaz
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 315 Dok. 133
  
567 1928.10.27 Série prezidentových projevů a interview při desátém výročí republiky. Projev Americe
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 341 Dok. 141
  
568 1928.10.27 Projev Francii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 341 Dok. 142
  
569 1928.10.28 Odpověď deputaci socialistického dělnictva a legionářů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 316 Dok. 134
  
570 1928.10.28 Dětem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 317 Dok. 135
  
571 1928.10.28 Interview pro Berlingske Tidende
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 343 Dok. 144
  
572 1928.10.29 Interview pro Associated Press
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 341 Dok. 143
  
573 1928.10.29 Interview pro Daily News
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 345 Dok. 145
  
574 1928.10.30 Prezident Masaryk k desátému výročí republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 322 Dok. 138
  
575 1928.10.30 Odpověď diplomatickému sboru
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 336 Dok. 139
  
576 1928.11.?? Johanes Amos Comenius
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 320 Dok. 137
  
577 1928.11.13 Prezident k desátému výročí Polska
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 319 Dok. 136
  
578 1928.11.13 Gentlemanství v politice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 337 Dok. 140
  
579 1928.11.20 Interview pro Sunday Times
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 346 Dok. 146
  
580 1928.11.30 Článek pro The Slavonic Review
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 11 Dok. 1
  
581 1928.12.11 Volby a po volbách
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 350 Dok. 147
  
582 1928.12.16 Agrární strana
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 354 Dok. 148
  
583 1928.12.19 Strana klerikami
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 357 Dok. 149
  
584 1928.12.21 Strana dr. Kramáře I, II
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 361 Dok. 150
  
585 1928.12.23 Národní socialisté
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 367 Dok. 151
  
586 1928.12.29 Sociální demokracie - Marxismus - Kapitalismus (I), (II)
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 370 Dok. 152
  
587 1929.01.24 Dodatek k několika poznámkám o práci čsl. žen
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 14 Dok. 2
  
588 1929.02.01 Ministerský předseda Antonín Švehla odstoupil
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 17 Dok. 3
  
589 1929.02.03 Prezident Masaryk k desetiletí Československého Červeného kříže
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 22 Dok. 5
  
590 1929.02.04 Projev prezidenta Masaryka k ženám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 20 Dok. 4
  
591 1929.02.23 Po volbách před volbami
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 377 Dok. 153
  
592 1929.03.11 Pan prezident soudruhu Františku Tomáškovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 23 Dok. 6
  
593 1929.03.21 Smrt maršála Focha
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 24 Dok. 7
  
594 1929.03.26 Hodža - Steinacker - Kristóffy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 25 Dok. 8
  
595 1929.04.03 Osvobození Čechoslováků a carské Rusko
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 27 Dok. 9
  
596 1929.04.07 Novináři u prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 96 Dok. 40
  
597 1929.04.08 Blahopřání Adolfu Stránskému
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 29 Dok. 10
  
598 1929.04.14 Prezident Masaryk o školské reformě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 30 Dok. 11
  
599 1929.04.23 Prezident Masaryk o pomníku Přemysla Oráče
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 34 Dok. 12
  
600 1929.05.09 Republikánskému sjezdu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 35 Dok. 13
  
601 1929.05.14 Interview pro Cosmopolitan Magazíne
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 36 Dok. 14
  
602 1929.05.17 Prezident Masaryk a ministr dr. Beneš o časových otázkách zahraniční politiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 465 Dok. 197
  
603 1929.05.23 Prezident T. G. Masaryk o mravním základu moderního státu, o poměru katolictví k demokracii, o oslavách svatováclavských
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 39 Dok. 15
  
604 1929.05.24 Prezident republiky ve východních Čechách
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 43 Dok. 16
  
605 1929.05.25 Prezident republiky v Hradci Králové
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 44 Dok. 17
  
606 1929.06.15 Dopis prezidenta Masaryka senátoru Viktoru Dykovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 101 Dok. 42
  
607 1929.06.17 Prezident republiky na Moravě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 47 Dok. 20
  
608 1929.06.21 Prezident republiky v Brně
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 45 Dok. 18
  
609 1929.06.22 Prezident republiky o součinnosti Čechů s Němci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 46 Dok. 19
  
610 1929.07.01 Prezident republiky v Táboře
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 49 Dok. 21
  
611 1929.07.08 Projevy prezidenta republiky v Plzni
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 51 Dok. 22
  
612 1929.07.10 Prezident republiky ve východních Čechách
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 53 Dok. 23
  
613 1929.09.01 Prezident republiky v Brně
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 55 Dok. 24
  
614 1929.09.04 Svoboda neznamená nic, je-li prázdný žaludek
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 64 Dok. 28
  
615 1929.09.28 Prezident Masaryk o svatém Václavu a volbách
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 57 Dok. 25
  
616 1929.09.29 Prezident Masaryk o dnešním stavu Evropy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 58 Dok. 26
  
617 1929.10.01 Rozmluva prezidenta Masaryka s anglickým novinářem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 62 Dok. 27
  
618 1929.10.15 Prezident republiky o slavistice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 66 Dok. 29
  
619 1929.10.29 28. říjen na Hradě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 70 Dok. 31
  
620 1929.11.02 Legionářský sjezd v Bratislavě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 83 Dok. 34
  
621 1929.11.04 Volební kaleidoskop
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 72 Dok. 33
  
622 1929.11.11 Odpověď prezidenta chicagskému krajanskému časopisu Svornost
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 67 Dok. 30
  
623 1929.11.17 Masarykův mluvící film
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 71 Dok. 32
  
624 1929.11.28 Lekce z demokratismu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 84 Dok. 35
  
625 1929.12.03 Prezident Masaryk o Panevropě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 87 Dok. 36
  
626 1929.12.04 Úřednická vláda podle ústavy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 91 Dok. 38
  
627 1929.12.08 Prezident Masaryk o potřebě školské reformy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 90 Dok. 37
  
628 1929.12.21 Prezident Masaryk gratuluje papeži
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 100 Dok. 41
  
629 1929.12.31 Prezident Masaryk o věcech slovanských
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 94 Dok. 39
  
630 1930.??.?? Prezident republiky dr. Kramářovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 200 Dok. 75
  
631 1930.01.01 Interview pana prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 117 Dok. 43
  
632 1930.01.11 Příspěvek prezidenta pro publikaci Livre ďor de la paix
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 123 Dok. 46
  
633 1930.01.15 Prezident Masaryk Františku Křepkovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 119 Dok. 44
  
634 1930.01.16 T. G. Masaryk, sokolstvo a sokolství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 120 Dok. 45
  
635 1930.02.18 Vlastnoruční list prezidenta soudruhu Czechovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 124 Dok. 47
  
636 1930.02.22 Prezident Masaryk k otázce národnostních menšin
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 125 Dok. 48
  
637 1930.02.27 Pan prezident o míru a obraně
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 127 Dok. 49
  
638 1930.02.28 Co napsal prezident Hlinkovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 131 Dok. 50
  
639 1930.03.02 Masarykův projev o Haagské konferenci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 134 Dok. 51
  
640 1930.03.03 Prezident Masaryk o úkolech učitelstva
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 137 Dok. 52
  
641 1930.03.03 Hold dorostu CČK
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 138 Dok. 53
  
642 1930.03.08 Prezident Masaryk o potřebách národa a státu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 139 Dok. 54
  
643 1930.03.13 Ke sporu dr. Kramář - dr. Beneš
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 147 Dok. 55
  
644 1930.04.26 Prezident Masaryk o školské reformě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 468 Dok. 198
  
645 1930.04.29 Gajda úderníkem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 149 Dok. 56
  
646 1930.05.05 Prezidentův dopis dr. Scheinerovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 150 Dok. 57
  
647 1930.05.09 Zástupci učitelstva u pana prezidenta
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 151 Dok. 58
  
648 1930.06.05 Rozhovor prezidenta se španělským novinářem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 153 Dok. 59
  
649 1930.06.13 Prezident Masaryk a Ústředí čsl. hospodyň
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 470 Dok. 199
  
650 1930.06.27 Prezident Masaryk v Brně. Na výstavě Antropos
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 155 Dok. 60
  
651 1930.07.?? Prezident Masaryk o mírové Evropě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 156 Dok. 61
  
652 1930.07.05 Masaryk redakci Neue Freie Presse
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 158 Dok. 62
  
653 1930.07.07 Prezident republiky na Těšínsku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 159 Dok. 63
  
654 1930.09.05 Prezident republiky v Tatrách
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 163 Dok. 64
  
655 1930.09.07 Literární interview
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 164 Dok. 65
  
656 1930.09.07 T. G. Masaryk o novém vydání Denisova díla Čechy po Bílé hoře
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 173 Dok. 67
  
657 1930.09.14 Prezident republiky na jižním Slovensku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 167 Dok. 66
  
658 1930.09.30 Prezident Masaryk o úpravě maďarských hranic
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 174 Dok. 68
  
659 1930.09.30 Pozdravný telegram prezidenta sjezdu sociální demokracie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 179 Dok. 69
  
660 1930.10.05 Rozmluva s prezidentem Masarykem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 180 Dok. 70
  
661 1930.10.12 Prezident Masaryk v Bratislavě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 184 Dok. 71
  
662 1930.10.29 Včerejší oslavy státního svátku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 195 Dok. 72
  
663 1930.11.13 Naděje katolictví v zemích českých
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 196 Dok. 73
  
664 1930.12.23 Prezident Masaryk o míru v Jugoslávii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 198 Dok. 74
  
665 1931.01.07 Prezident Masaryk o činnosti Svazu osvětového
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 203 Dok. 76
  
666 1931.01.31 Nástupní audience jihoslovanského vyslance
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 204 Dok. 77
  
667 1931.03.04 Masarykův projev Lincolnově univerzitě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 205 Dok. 78
  
668 1931.03.04 Prezident Masaryk k vydání pamětí maršála Focha
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 206 Dok. 79
  
669 1931.04.05 Sjezd československé strany národněsocialistické
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 207 Dok. 80
  
670 1931.04.24 Prezident Masaryk k sedmdesátinám profesora Můrka
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 208 Dok. 81
  
671 1931.05.30 Mezinárodní parlamentní obchodní konference
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 209 Dok. 82
  
672 1931.06.01 Pan prezident v Pardubicích
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 210 Dok. 83
  
673 1931.06.20 Velké osobnosti evropské
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 212 Dok. 84
  
674 1931.06.25 Prezident T. G. Masaryk čestným doktorem londýnské univerzity
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 217 Dok. 87
  
675 1931.06.31 Prezidentův rozhovor pro Deutsche Allgemeine Zeitung
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 472 Dok. 200
  
676 1931.07.01 Prvé české skautské jamboree v Praze
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 215 Dok. 85
  
677 1931.07.06 Prezident republiky ve Slavkově
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 216 Dok. 86
  
678 1931.08.02 Vykopávky pana Stříbrného
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 218 Dok. 88
  
679 1931.08.06 Prezident republiky v někdejším svém letovisku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 219 Dok. 89
  
680 1931.08.22 List prezidenta republiky dr. Soukupovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 220 Dok. 90
  
681 1931.09.22 Dopis prezidenta republiky dr. Josefu Scheinerovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 221 Dok. 91
  
682 1931.10.19 Prezident zasílá projev soustrasti prezidentu Hooverovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 226 Dok. 93
  
683 1931.10.29 Poselství prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 222 Dok. 92
  
684 1931.11.26 Výchova katolická
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 227 Dok. 94
  
685 1931.12.13 Prezident Masaryk o některých otázkách evropské politiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 230 Dok. 95
  
686 1931.12.20 Za Adolfem Stránským
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 232 Dok. 96
  
687 1932.01.11 Za dr. Josefem Scheinerem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 235 Dok. 97
  
688 1932.01.15 Kdo nám cpe Stříbrného
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 236 Dok. 98
  
689 1932.02.07 Radola Gajda
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 241 Dok. 100
  
690 1932.02.11 Prezidentův dar Stříbrnému
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 243 Dok. 101
  
691 1932.02.23 T. G. Masaryk o Jiřím Washingtonovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 246 Dok. 102
  
692 1932.03.03 Prezidentův soustrastný projev k úmrtí Aristida Brianda
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 249 Dok. 103
  
693 1932.03.13 V zájmu historické pravdy
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 252 Dok. 105
  
694 1932.03.16 Prohlášení soudcovské
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 238 Dok. 99
  
695 1932.03.16 Prezident Masaryk o evropském společenství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 260 Dok. 108
  
696 1932.03.19 Prezident republiky mládeži
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 258 Dok. 107
  
697 1932.04.17 Rozhovor prezidenta Masaryka s dopisovatelem Neue Freie Presse
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 264 Dok. 109
  
698 1932.04.17 Prezident Masaryk francouzským sněmovnám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 474 Dok. 201
  
699 1932.04.24 Z politické periferie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 266 Dok. 110
  
700 1932.05.11 O periodizaci českých dějin
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 268 Dok. 111
  
701 1932.05.11 Československé blahopřání prezidentu Lebrunovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 279 Dok. 112
  
702 1932.06.15 J. S. Machar
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 255 Dok. 106
  
703 1932.06.19 Prezident republiky středoškolské mládeži
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 280 Dok. 113
  
704 1932.06.20 Prezident Masaryk o niektorých slovenských otázkách
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 281 Dok. 114
  
705 1932.07.03 Otevření muzea Památníku odboje v Praze
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 284 Dok. 115
  
706 1932.07.05 Hold sokolstva prezidentu republiky na Hradě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 286 Dok. 116
  
707 1932.07.09 Poválečné problémy Československa
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 287 Dok. 117
  
708 1932.07.14 Projevy soustrasti k úmrtí Tomáše Bati
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 295 Dok. 118
  
709 1932.07.26 Pan prezident o Boženě Němcové
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 296 Dok. 119
  
710 1932.07.28 Prezident Masaryk o slabinách inteligence
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 297 Dok. 120
  
711 1932.09.06 Prezident Masaryk se loučí s Bystřičkou
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 299 Dok. 121
  
712 1932.09.06 Prezident Masaryk o světové hospodářské krizi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 301 Dok. 122
  
713 1932.09.27 Můj poměr ke Goethovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 250 Dok. 104
  
714 1932.09.29 Rozhovor s prezidentem Masarykem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 305 Dok. 123
  
715 1932.10.05 Masaryk o dnešní Evropě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 307 Dok. 124
  
716 1932.10.29 Oslavy 28. října
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 312 Dok. 125
  
717 1932.11.01 Sjezd Čs. obce legionářské
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 314 Dok. 126
  
718 1932.11.04 K slyšení Exekutivy u pana prezidenta
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 475 Dok. 202
  
719 1932.11.18 Až se změní naše srdce, bude věčný mír
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 315 Dok. 127
  
720 1932.11.22 Prezident Masaryk německé mládeži
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 318 Dok. 128
  
721 1932.12.02 Rozhovor s prezidentem Masarykem o románu Muž a boj
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 319 Dok. 129
  
722 1932.12.06 Prezident Masaryk o legionářských ideálech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 323 Dok. 130
  
723 1932.12.08 Masarykova víra v demokracii
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 478 Dok. 203
  
724 1932.12.17 Prezident Masaryk o Německu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 330 Dok. 133
  
725 1932.12.18 Prezident Masaryk o Maďarech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 324 Dok. 131
  
726 1933.01.06 Armáda zůstane vzorem věrnosti státu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 329 Dok. 132
  
727 1933.01.22 O vojenské službě a miličním systému
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 335 Dok. 134
  
728 1933.02.17 Prezident Masaryk o Maďarech v republice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 342 Dok. 136
  
729 1933.02.21 Prezident Masaryk o poměru církví k otázkám míru
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 480 Dok. 204
  
730 1933.03.19 Prezident Masaryk o věcech evropských a o sobě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 343 Dok. 137
  
731 1933.03.25 Prezidentův příspěvek do alba pařížské společnosti Les Amitiés Internationales
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 340 Dok. 135
  
732 1933.04.18 Masarykova recenze Hitlerovy knihy Mein Kampf
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 348 Dok. 139
  
733 1933.04.27 Prezidentova polemika s brožurou Masaryk und der deutsche Nationalsocialismus
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 346 Dok. 138
  
734 1933.05.12 Fašismus pro republiku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 356 Dok. 140
  
735 1933.05.20 T. G. Masaryk odpovídá Rooseveltovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 358 Dok. 141
  
736 1933.05.28 Rozhovor s Masarykem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 481 Dok. 205
  
737 1933.06.20 Prezident Masaryk o vývoji demokracie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 359 Dok. 142
  
738 1933.07.02 Prezident republiky na Moravě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 362 Dok. 143
  
739 1933.07.05 Prezident Masaryk o demokracii a diktaturách
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 363 Dok. 144
  
740 1933.08.14 Poselství prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 365 Dok. 145
  
741 1933.08.18 Prezident republiky v Topolčiankách
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 367 Dok. 146
  
742 1933.08.25 Židovský problém není vnitřní záležitostí Německa
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 368 Dok. 147
  
743 1933.09.06 Prezident Masaryk o výchově
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 369 Dok. 148
  
744 1933.09.06 Prezident Masaryk o výchově a politice
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 373 Dok. 149
  
745 1933.09.08 Nástupní audience amerického vyslance
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 484 Dok. 206
  
746 1933.09.11 Demokracie neselhala
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 380 Dok. 152
  
747 1933.09.21 Prezident Masaryk odeslal soustrastné telegramy k úmrtí francouzského prezidenta Stephena Pichona
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 379 Dok. 151
  
748 1933.10.01 Masaryk o demokracii a diktatuře
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 374 Dok. 150
  
749 1933.10.28 Diplomaté blahopřejí prezidentu republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 383 Dok. 153
  
750 1933.10.28 Zástupci národní rady a Čs. obce legionářské u hlavy státu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 384 Dok. 154
  
751 1933.10.30 Uznání prezidenta republiky vojsku
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 385 Dok. 155
  
752 1933.11.12 Demokracie stále žije
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 386 Dok. 156
  
753 1933.12.03 Rozhovor prezidenta s novinářkou Betty Rossovou
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 485 Dok. 207
  
754 1933.12.12 Prezidentův soustrastný telegram
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 389 Dok. 157
  
755 1933.12.19 Prezidentovo vánoční poselství
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 393 Dok. 159
  
756 1933.12.24 Spolupráce se Švehlou
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 390 Dok. 158
  
757 1933.12.31 Novoroční vzkaz prezidenta republiky československé mládeži
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 394 Dok. 160
  
758 1934.01.28 Na záchranu dětí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 397 Dok. 161
  
759 1934.02.12 Eidetický princip u T. G. Masaryka
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 402 Dok. 165
  
760 1934.02.20 Soustrastný projev prezidenta Masaryka
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 399 Dok. 162
  
761 1934.03.03 Rozmluva s prezidentem T. G. Masarykem o jeho mládí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 400 Dok. 163
  
762 1934.03.07 T. G. M. a český slovník
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 401 Dok. 164
  
763 1934.03.14 Prezident Masaryk o šlechtě a pozemkové reformě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 411 Dok. 166
  
764 1934.04.01 Masarykova důvěra v lepší budoucnost a v nemožnost války
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 487 Dok. 208
  
765 1934.04.08 T. G. Masaryk o výchově
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 412 Dok. 167
  
766 1934.05.02 Edvardu Benešovi k padesátinám
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 414 Dok. 168
  
767 1934.05.03 Prezident Masaryk o našich stycích s Francií
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 415 Dok. 169
  
768 1934.05.09 Masaryk o současných problémech
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 417 Dok. 171
  
769 1934.05.10 T. G. Masaryk o Smetanovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 416 Dok. 170
  
770 1934.05.24 Rozhovor s panem prezidentem Masarykem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 419 Dok. 172
  
771 1934.05.24 Demokracie zažene bouři
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 423 Dok. 173
  
772 1934.05.25 T. G. Masaryk po čtvrté prezidentem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 425 Dok. 174
  
773 1934.06.10 Bude válka v Evropě?
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 426 Dok. 175
  
774 1934.07.08 Úder proti úderníkům
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 429 Dok. 176
  
775 1934.07.19 Nástupní audience sovětského vyslance
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 431 Dok. 177
  
776 1934.09.28 Armádní rozkaz k 20. výročí vzniku čs. branné moci
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 433 Dok. 178
  
777 1934.10.11 Soustrastné projevy prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 434 Dok. 179
  
778 1934.10.16 Soustrastné telegramy prezidenta republiky k úmrtí Poincaréovu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 435 Dok. 180
  
779 1934.12.25 O jiných věcech našich
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 436 Dok. 181
  
780 1934.12.28 Prezident Masaryk armádě
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 439 Dok. 182
  
781 1935.03.08 Odpověď pana prezidenta
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 443 Dok. 183
  
782 1935.05.11 Masaryk vyznamenán Wilsonovou medailí
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 444 Dok. 184
  
783 1935.06.06 Nový francouzský vyslanec P. E. Naggiar přijat panem prezidentem
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 445 Dok. 185
  
784 1935.07.05 Prezident republiky papežskému legátu
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 447 Dok. 186
  
785 1935.10.22 Nový papežský nuncius u prezidenta republiky
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 448 Dok. 187
  
786 1935.10.24 Nástupní audience nového jugoslávského vyslance
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 450 Dok. 188
  
787 1935.12.06 K úmrtí prof. dr. Pekaře
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 460 Dok. 194
  
788 1935.12.14 Rozloučení s armádou
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 454 Dok. 190
  
789 1935.12.15 Tomáš Garrigue Masaryk vzdal se úřadu prezidentského
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 451 Dok. 189
  
790 1936.10.?? Příspěvek T. G. Masaryka do publikace Slovensko
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 457 Dok. 191
  
791 1936.11.29 Nejzajímavější kniha 1936
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 458 Dok. 192
  
792 1936.12.04 Soustrast prezidenta Osvoboditele k úmrtí paní Kramářové
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 459 Dok. 193
  
793 1937.05.29 Masarykova soustrast k úmrtí dr. Karla Kramáře
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 461 Dok. 195
  
794 1937.08.11 Vzácná blahopřání Vávro Šrobárovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 462 Dok. 196
  
Total 794 records.