List 60. Michalovi Madánskemu

(14. XI. 1827)[400]

Dvojí cti hodný paně, draze vážený príteli a vlastenče!

Minulého mesíce invitoval sem Vás ku podílu vydání druhého svazku národných naších piesní,[401] tak, žeby ste akciu jednú, 20 zl. W. W. stojícú, vzíti, a složivše tyto 20 zl., 60 exempl. tohože svazku piesní k rozprodání prijeti ráčili;[402] poněváč mezitým psaní mé, jako sem vyrozumel, u Kubice,[403] jemuž ode mně doručeno bylo, pozustalo v Pešti, a svazek tento šťastně dohotoven jest, z jedné strany nepochybujíc o horlivosti Vašé, že ku pilnému rozširování výborných těchto piesní pričiníte se, z druhé pak strany obávaje se, že něskoreji pohodlnú príležitost, kterů bych Vám tyto piesne zaslati mohel, míti nebudem: umínil sem skrze bývalého tu v Budíne, nyní domov se navracajícího vnuka mého, p. Jána Veselovského[404] nekolik exemplárov bez meškání Vám odeslati. Príjmetě tedy od něho 20 nevázaných a 5 vázaných, vespolek 25 exemplárov

za kteréžto, a sice za 20 exx. neváz. po 23 kr., 7 f. 40 x

pak za 5 exx. vázaných po 29 kr. 2 f 25 x

vespolek 10 f 5 x

W. W. do ruk švagra mého, pána Ignáca Veselovského složiti a dílko počem a kam se Vám líbiti bude, rozprodati ráčte. Známo mi, že sám vázati knihy znáte, proto větší stránku těchto exemplárov něvázaně posílam, aby stě však něco hněd na pohotově měli, a tak i knižečku bez meškání prehledivše, cenu její hněd poznati v stavu byli, dal sem 10 exx. svázati, jakové dokladám. Zato mám, že jak z ohledu na bystré rozširování národního tohoto pokladu, tak i z ohledu toho, aby stě peníze čím najskoreji zpátkem dostali, najlépe učiníte, jestli knižečku túto vůbec čo najlacnejí, po vyššé pak ceně takovým jen prodávati budete, který za to více dati v stavu jsú; hrích by však byl proti ubohému národu, knižečku proto sdržávati doma, aby sa neskoreji dražše odprodati mohla: a z príčiny té vydavatelé její takovú po té ceně púšťajú, po které jim samým prišla.

Príjmete také čtvertý svazek časopisu vlastenského Museum v Čechách.[405] Na nastávající rok 1828 sem i pro Vás i pro švagra p. Veselovského po 3 zl. v stríbre predplatil; ráčte tedy i tyto 3 zl. v stríbre panu Veselovskému doručiti. Jestli by ste na bohoslovný (theologický) časopis, o němž ohlášení v tomto svazku najdete,[406] 2 zl. v stríbre složiti, a tak i tento objednati žádali, ráčte mi bez meškání oznámiti. Do prítelské lásky se odporúčeje zustávám se vší šetrnosti

Váš pravý prítel a ctitel Mart. Hamulják

V Budíne d. 14-ho Listop. 1827

[400] Koncept listu (23 × 18,5 cm).

[401] T. j. Písní světských (pozri list 52).

[402] Hamuljak zaslal M. Madánskemu v októbri 1827 taký istý list pozývajúci k účasti na vydaní 2. zv. Písní světských, ako M. Rešetkovi a ostatným (Pozri list 59).

[403] Ignác Kubica (bližšie údaje nepoznáme).

[404] Ján Veselovský (nar. 2. 3. 1806) bol prvým synom námestovského farbiara Ignáca Veselovského, ktorý mal za ženu Hamuljakovu sestru Annu.

[405] Pozri list 41.

[406] Je to oznámenie o vydávaní Časopisu pro katolické duchovenstvo, ktoré vyšlo v Časopise Společnosti vlastenského museum v Čechách I, 1827, zv. 4, s. 140. Tento český bohoslovecký časopis bol založený z iniciatívy Fr. L. Čelakovského a K. A. Vinařického a začal vychádzať v Prahe od r. 1828 (vyšlo 25 ročníkov).