43. Hviezdoslav Vajanskému

Mojej karty si podistým neobdržal — alebo dosť ľahko, pramálo Ti záleží na mojich príspevkoch. Uznávam i teraz svoju nedostatočnosť: Pritom všetkom ale prosím Ťa, pripojené ráč cele uverejniť v novembrovom čísle,[136] rozumieš? cele a bezchybne; a potom — potom už nebudem Ťa unúvať a obecenstvo unovať — hodne dlho. Potrebujem času na zozbieranie síl k niečomu väčšiemu.

Podobne pripojujem tieto dni mi došlú báseň Javorinskej, bezpochyby vieš, kto to? Uverejni ju, ak za dobré uznáš.

Tvoj Pavol Országh

Námestovo 19/11 1887[136] Ide o II. — IV. časť cyklu Čierny rok, priamo venovanú smrti matky. Vyšla vskutku v SP VII, 1887, č. 11.