List 47. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej

[298] [299]

Liptó Szent Miklós 15/1 1878

Mein Liebchen!

Es ist wahr, ich schreibe wenig. Aber es war Aussicht dass ich in einem Prozesse nach Neusohl, und deshalb wollte ich dich überraschen. Doch gestern ist aus der Geschichte ein Ausgleich zu Stande gekommen. Was soll ich dir schreiben, wenn ich Nichts Gutes kann. Ich leide Noth, aber das sage Niemanden. Hab schon seit einer Woche nicht geheizt, erst heute kaufte ich mir um ein fl. Holz. Also in solchen Umständen ist es mir absolut unmöglich dir etwas zu schicken. Das erste Geld welches ich bekomme, werde ich der Viera schicken. Ich rauche schon nicht, seitdem deine Zigarren aufgegangen. Porteien waren schon bei mir, aber kein Kreuzer Vorschus! Und ohne dem, mit nackten Händen kann ich nichts annehmen.

Es thut mir leid, dass du dich so fühlst, als möchtest du von den Kyszels Almosen annehmen. Ich glaube nicht, dass sie dir das fühlen lassen.[300]

Latzi[301] seine Sachen bei mir sind desperat, da der Schuldner einen Concurs eröffnet hat. Ich schrieb ihm gestern darüber. Die Helden drunten erfreuen noch einzig und allein mein betrübtes Herz mit ihren Grossthaten. Soll dir Latzi die 5. fl. geben, bis dahin werde ich ihm sie zurückgeben.

Ich arbeite an einem grossen Gedichte,[302] für das mir gegen 100 Gulden von der Buchdruckerei in Marton verspochen wird. Man bestürmt mich, ich soll in der Literatur mein Heil suchen. Möchte sie nur auch bezahlen, dann gut.

Ich küsse alles meine Viera auch. Onegin[303] hast du durchgelesen?

Auch Hermine?[304] Ich küsse alles

Sveto H.

Pozn. Idina v liste: Das ist lächerlich, ich sagte, sie haben selbst Sorgen, und müssen noch uns ernähren.

(SAPL)[298] Preklad:

Liptovský Sv. Mikuláš 15. I. 1878

Moja milá!

Je pravda, že píšem málo. Mal som vo výhľade ísť na pojednávanie do Bystrice a chcel som Ťa prekvapiť. Včera sa ale dohodli. Čo Ti mám písať, keď nemám nič dobrého. Som v núdzi, ale to nepovedz nikomu. Už týždeň nekúrim, len dnes som si kúpil za 1 fl. drevo. Za takých pomerov je mi nemožné niečo Ti poslať. Prvé peniaze, ktoré dostanem, pošlem Viere. Už nefajčím od tých čias, čo sa Tvoje cigary minuli. Stránky som už mal, ale grajciar preddavku nikde! Okrem toho nemôžem nič prijímať holými rukami. Je mi ľúto, že sa tak cítiš, ako by si prijímala od Kyseľovcov almužnu. Nemyslím, že by Ti to dali cítiť. Laco má svoje záležitosti u mňa, pretože dlžník sa dostal do konkurzu. Včera som mu písal o tom. Hrdinovia dolu potešujú moje smutné srdce svojimi veľkými činmi. Nech Ti dá Laco 5 fl., ja mu ich dovtedy vrátim. Pracujem na veľkej básni, za čo mi tlačiareň v Martine sľúbila 100 zlatých. Naliehajú na mňa, aby som hľadal uzdravenie v literatúre. Keby len zaplatili, bolo by dobre. Všetkých bozkávam, svoju Vieru tiež, Onegina si prečítala? Aj Hermínu. Bozkávam všetkých.

Sveťo

[299] V liste poznámka Idina: Das ist lächerlich, ich sagte, sie haben selbst Sorgen, und müssen noch uns ernähren. (то je smiešne, povedala som, oni majú sami starosti a musia nás živiť.)

[300] *

[301] Ladislav Dobrovits — brat Vajanského manželky Idy. Mal za manželku sestru J. Kyseľa Kornéliu Kyseľovú.

[302] Ide o báseň Vít — Ukážky vyšli v Orle IX (1878), 141 — 142, 169 — 170, a v Nár. novinách IX (1878), č. 20.

[303] Nie je jasné, či ide o originál alebo preklad celého diela a či o Vajanského preklady niekoľkých úryvkov z neho. Neskoršie vyšli napr. Lenského slohy zo šiestej hlavy Puškinovho Eugena Onegina (Orol XI, 1880), 228; Apostrofa na mladosť (z tejže hlavy), Orol XI (1880), 228 — 229.

[304] Hermína Dobrovitsová — sa vydala za Jána Kiselyho, statkára a banského úradníka v Banskej Bystrici. Ida u nej žila v dobe, keď Vajanský slúžil v uhorskej armáde v čase bosenskej okupácie. Údaje o rodine Dobrovitsovcov mi poskytla pani Mária Lacková v Mikuláši.