List 294. J. Věšín S. H. Vajanskému

Drahý tatínku a maminko!

Děkuji Vám za gratulací k ženitbě — no už to ňák bude. — Musíme tam všichni!

K výstavě nepřipravuj prozatím nic — než bubnuj! Na ostatní jest čas, až přijdu.

Jen mám strachy, aby P. T. — publikum vojaci a děti prišly! Pro с. k. gendermerii a stoličné pány. Iste to měli udělat za dva groše — aby tam mohli — takhle nevím!

Prozatím vím, že přijdou jistě následující věci:[1412]

1. Na provoze 2. Oravský velký 3. Rychlopošta 4. „Maďarisace“ 5. Čáp letí 6. Stefko nehněvaj sa 7. Matkino štestie 8. Aporteur 9. Vis à vis 10. Svědek lásky.

Mohli bychom dostat od Šimáčka též „počátek románu“, oni ale s Wiesnerom „nevaří“, a tak snad Jsi jim mohl napsat, aby to půjčili — já bych jim též psal. Bylo by to dobře! Mimo to budu hledět, aby sme dostali od zdějšího Kunsthändlera[1413] asi 2 obr. pak p. Kru/p/ce — a tedy budeme mít asi 15. originálů. Myslím, že snad to dostaneme do 1. komnaty a reprod. dáme na chodbu! To je ostatně věc vedlejší.

Jak dostanem reprod. od ostatních obr., tedy Tě je pošlu. Dej je zarámovat a budeme mít aspoň všechny veci pohromadě.

Prozatím na zdar!

Tvůj (fotr)?

Mnichov 25/V 887

Mohl bys poslat ňáky „canc“ do Nár. listu.[1414] Grégr[1415] a Anýž už o tom vědí. Nebo ať to urobí Pietor. Pozdravuj ho. —

(SAPL)[1412] Charakteristiku pozri v článku S. H. Vajanského, Věšínova výstavka, Národné noviny XVIII (1887), č. 92. Komentuje aj ohlas výstavky v maďarskej tlači.

[1413] Kunsthändler (z nem. der Kunsthändler) — obchodník, prekupovač umeleckých obrazov, predmetov

[1414] Národní listy — orgán mladočeského hnutia založil r. 1861 J. Grégr. Bol to polemický liberálny časopis, tlmočiaci záujmy českej priemyselnej buržoázie.

[1415] Dr. Július Grégr (1831 — 1896) — český politik, publicista, zakladateľ časopisu Národní listy, vodca ľavého krídla mladočechov