List 315. V. Hurban S. H. Vajanskému

Brat môj drahý Svetozár!

Veľmi potrebné je, aby aj Slováci zastúpení boli pri jubileume Strossmayerovom v Djakove dňa 19. marca.[1478] Ja mienim ta ísť a ponúkol som sa dnes telegrafične Národným novinám a reprezentácii našej národnej Turč. Sv. Martinskej za takého zástupníka. Nemám pochybnosti, že Vy tam toto nabídnutie prijmete (ak ste totiž už driev n(i)ekoho iného nedelegovali).

Z Djakova v deň slávnosti o priebehu budem Nár. nov. telegrafovať.[1479] Pri slávnostnom obede poviem aj ja toast[1480] (slovenský), ktorý zdeľujem Ti na tretej strane nasledujúcim cieľom: Ja telegrafovať budem len o priebehu slávnosti a ku koncu dodám: „toast môj prijatý s pochvalou“ alebo tomu podobne. Poneváč Vy už týmto spôsobom budete mať toast v rukách, vpletiete pri uverejnení do telegramu aj sám toast — ak to totiž držať budete za cieľu primerané. Ak ale v mojom telegrame nič nebude spomenuté o mojom toaste, tak to znamenať bude, že môj toast už z akejkoľvek príčiny vystal. Ak ho poviem, znieť bude doslovne dľa konceptu.

So srdečným pozdravom Vlado

Stará Pazova 15/3 1888

(SAPL)[1478] 19. marca 1888 slávil biskup J. Strossmayer (1815 — 1905) meniny i jubileum 50-ročnej kňazskej činnosti. Pozri Národné noviny XIX (1888), č. 34.

[1479] V. Hurbanov telegram i s toastom uverejnili Národné noviny XIX (1888), č. 35 pod názvom Strossmayerovo jubileum. Pod tým istým názvom vyšiel aj Pôvodný dopis V. Hurbana (tamže, č. 37).

[1480] Toast odznel.