List 110. Platon Andrejevič Kulakovskij S. H. Vajanskému

Preklad.

Drahý H. Svetozár!

Vec, o ktorej sme s Vami hovorili, sa mi už podarilo vybaviť. Všetko bude v poriadku, môžete teda spokojne prísť do Petrohradu navštíviť Vašu dcéru.[954]

Ďakujem za poslanie výstrižku z poľských novín.[955] Ako sú Poliaci ďaleko k tomu, aby pochopili svoju situáciu — teraz sa to stáva stále zrejmejším. Pravdaže, Poliaci zmúdreli oproti minulosti, ale majú ešte veľmi ďaleko k pochopeniu svojich skutočných úloh.

U nás sú teraz pokojní, ale v tlači predkladajú každý deň akési nové požiadavky a želania. Pochybujem, že by niekto týmto požiadavkám vyhovel.

Odovzdajte, prosím, moju hlbokú poklonu manželke a dcére, ktorej blahoželám k meninám, lebo podľa nášho kalendára sa 17. (29.) septembra svätí Sofia, Viera, Nadežda a Ľuba![956]

Odovzdajte, prosím, moju hlbokú poklonu všetkým dobrým Slovákom: Franciscimu, Dulovi, Pietrovi, Škultétymu, Slávikovi, Halašovi a všetkým ostatným priateľom.

Stískam Vám pevne ruku

P. Kulakovskij

16. septembra 1897

Varšava, Maršalkovského 76

Stať z Národných novín vyšla v úplnom preklade vo „Vilenskom večerníku“, v „Ruskom slove“ a úryvky z nej v „Moskovských vedomostiach“[957] i v iných časopisoch.

(SAPL)[954] Vajanského cesta do Petrohradu v novembri 1897 sa uskutočnila. Pozri list č. 113.

[955] O aký výstrižok z poľských novín išlo, dnes je ťažko zistiť.

[956] Platon Andrejevič Kulakovskij (pozri Menoslov… č. 62) blahoželal k meninám staršej Vajanského dcére Viere Hurbanovej.

[957] Tieto údaje sa nám nepodarilo preveriť.