List 116. S. H. Vajanský Vladimírovi Ivanovičovi Lamanskému

Preklad.

Turčiansky Sv. Martin 17/1 1898

Drahý Vladimír Ivanovič!

Mám tú česť oznámiť Vám, že moja dcéra Viera sa zasnúbila s dr. Markovičom,[989] advokátom v Novom Meste n/Váhom (Vág-Újhely) v nitrianskom okrese, dobrým Slovákom. Sme veľmi spokojní s výberom našej dcérky a dúfame, že mladý pár bude šťastný. Písali mi, že ste boli chorý… veľmi som súcítil s Vami ja i moja rodina a modlím sa k Bohu, aby sa nad Vami i Vašimi zmiloval a všetko k dobrému obrátil.

Pracujem pre „Rozhľady v Izvestiach“[990] nad článkom „Slováci“… Florinskij píše nádherne o slovenskom jazyku v „Lekciách“![991] To je celkom Vaša záležitosť — bez Vás by toho nebolo. Slováci sú Vám v prvom rade zaviazaní za všetko, čo sa o nich v Rusku vie!

Pán Boh Vám za to zaplať, pretože my to nemôžeme.

Váš oddaný sluha Svetozár Hurban.

(AAN SSSR)[989] Viera Hurbanová (1876 — 1946) — staršia dcéra Vajanského, mala sobáš s dr. Rudolfom Markovičom (1866 — 1934) dňa 22. júna 1898 v Martine

[990] Nečitateľné miesto v liste, preto poznámku nebolo možné dešifrovať. Asi išlo o prácu pre časopis Izvestija S. Peterburgskogo Blagotvoriteľnogo Obščestva.

[991] Timofej Dimitrijevič Florinskij (1854 — 1919) — ruský slavista, v tom čase profesor Kijevskej univerzity. Florinského práca Lekciji po slavjanskom jazykoznaniju (S. Peterburg—Kijev 1897) sa nachádzajú napr. v Škultétyho knižnici (katalóg č. 015) a Vajanský ju mal k dispozícii. Roku 1897 vyšiel aj druhý zväzok Florinského práce: Lekciji po slavianskom jazykoznaniju. Časť vtoraja. Severo-zapadnyje jazyki (S. Peterburg—Kijev 1897). Vajanský tu naráža na V. kapitolu Slovackij jazyk (s. 220 — 344), v ktorej Florinskij podáva stručnú charakteristiku jazykového systému, nárečové rozvrstvenie, hodnotí základné odborné jazykové práce a dotýka sa aj jazyka literárnych diel.