List 271. Milan Ivanka S. H. Vajanskému

Prešpork 14/IX 907

Báťuška!

Vaše Vysokoprevoschoditeľstvo!

Poslušne meldujem:[1940] Slovenský národ tejto noci zveľadil sa o jednu maličkú, ale peknučkú a čistučkú dušičku, ktorá sa bude volať Nadežda.[1941]

Bože daj viac!

Ďalej meldujem Vašemu Vysokoprevoschoditeľstvu, že Björnstjerne Björnsonovi[1942] slušilo by sa poslať adresu vďaky slovenského národa,[1943] podpísanú pár 10-tisícimi podpismi, na útraty ktorej týmto podpisujem jedensto korún; kto sa za nás tak ohnivo a úprimne zaujme ako Björnson, tomu nemôžeme zostať dlžnými aspoň našou vďakou.

Túto vec mal by si Ty, Báťuška, vziať do ruky a uskutočniť ju.

Srdečne Ťa pozdravuje

Tvoj úprimný Milan Ivanka

(SAPL)[1940] meldujem (nem. hovor.) — hlásim

[1941] Nadežda Ivanková — dcéra Milana Ivanku, narodila sa 14. 9. 1907. (Vydala sa neskôr za dr. Zdenka Hradského, advokáta v Bratislave.)

[1942] Pozri Menoslov… č. 11.

[1943] Adresa vďaky mala sa poslať za Björnsonovo vystúpenie proti utlačovacej národnostnej politike uhorskej vlády, najmä za jeho vystúpenie proti grófovi Apponyimu pred mierovým kongresom v Berlíne. Skutočne sa aj zaslala. Text znel: „Vy ste sa nám zjavili v postave heroického Wikinga, ktorý nesie nám z ľadovnákov severa slnko a teplo. Nielen ako Ossian, nielen ako Bard, ale ako Fingal zjavili ste sa našimi slzami vlhkým očiam. Boh žehnaj Vás za Vaše slová. Daj Vám dlhé roky radostného života a zachráň Váš slávny rod od strašnej sudby nášho slovenského národa“. Tento ďakovací prípis štylizoval Vajanský. Odtlačil ho Andrej Mráz v štúdii Vajanského pomer k Björnsonovi (Slovenské pohľady XLVIII, 1932, s. 697 — 705). Text prípisu je na str. 700.