List 282. Robert William Seton-Watson S. H. Vajanskému

Preklad.

Dňa 17. apríla 1908.

(Penzionát Schwarzl), Univerzitná ul. 4/I, Viedeň 9.

Veľavážený pane!

Musím Vás prosiť o prepáčenie, že som Vám tak dlho neodpovedal na Váš list,[1990] ale mám tak zúfale veľa práce, že si sotva môžem nájsť potrebný čas, a okrem toho — píšem podľa možnosti málo listov na Slovensko, a to z príčin, ktorým Vy oveľa lepšie rozumiete ako ja.

Čo sa týka štúdie o ľudovej poézii,[1991] veľmi by som ľutoval, keby Vám bolo vonkoncom nemožné túto prácu napísať.[1992] Nikto iný by nedokázal tak spracovať túto tému (aby s výsledkom predstúpil pred britskú verejnosť), ako práve slovenský básnik, a ja sa budem zo srdca tešiť, ak sa ešte v poslednej chvíli pre to rozhodnete. Keďže ešte dve state (o území a o hudbe) chýbajú do splnenia plánu, musel by som sa postarať o inú štúdiu o ľudovom básnictve; ale ja som Vám to celkom objasnil, že takéto pojednanie by bolo len predbežného rázu a aj v takom prípade by bolo na úžitok, ak by ste neboli schopný takú štúdiu napísať.

Pretože moja práca je zatiaľ neukončená, zostáva ešte čas, a ja by som mohol až do 6. mája čakať. Ak by ste boli ochotný napísať štúdiu do tohto termínu, mohol by som ju ešte použiť. Smiem Vás teda požiadať, aby ste mi v priebehu budúceho týždňa oznámili, či ste ochotný to urobiť?

Za niekoľko dní Vám pošlem výtlačok mojej brožúry, ktorá už tento týždeň vyšla po anglicky pod názvom „Politické prenasledovanie v Uhorsku: výzva k britskej verejnej mienke“,[1993] a tá vyjde už budúci rok, tu vo Viedni, a to po nemecky. Táto je predchodkyňou veľkej knihy. Spomínaná kniha bude mať nasledujúci názov: Slováci; štúdia o dejinách a politike v Uhorsku.[1994]

Bude mať asi dvadsať kapitol, z ktorých prvých deväť kapitol vysvetľuje dejiny Slovákov v rámci uhorských dejín, ďalších osem neuvedenie do života národnostného zákona, zákona o výuke so zvláštnym zreteľom na národnosti, na administratívu, na súdnictvo, volebnú korupciu, prenasledovanie nemaďarskej tlače, celý „prípad Hlinka“[1995] a právo spolkové a zhromažďovacie, to jest nedostatok takého práva. Konečne národnostná otázka všeobecne, dvadsať dodatkov (čiastočne štatistické) a bibliografiu. Tentokrát uverejním knihu pod svojím vlastným menom. Bude tam asi 30 ilustrácií k znázorneniu troch kapitol o ľudovej poézii (dúfam od Vás), o ľudovom umení (od pána Dušana Jurkoviča)[1996] a o hudbe (od pána Milana Licharda)[1997] — každá kapitola má vlastný názov. V úvode preberám výslovne celú zodpovednosť za všetky názory v knihe: tieto tri kapitoly nemajú nič spoločné s politikou.

Zostávam s pozdravom Vašej pani manželke,

v hlbokej úcte sa znamenám E. W. Seton-Watson.

(SAPL)[1990] List nepoznáme.

[1991] Vajanský spomenutú štúdiu o ľudovej poézii prisľúbil urobiť a Setonovi-Watsonovi ju aj zaslal. Pozri listy č. 283 a č. 284.

[1992] Pravdepodobne o tom napísal, pretože Seton-Watson reaguje na tento predpokladaný list z 21. apríla 1908. (Pozri list č. 283.) Vajanského list sa nám nepodarilo nájsť.

[1993] Politische Verfolgungen in Ungarn. Von Scotus Viator. Wien und Leipzig 1908 C. W. Stern Verlag.

[1994] Išlo o prácu: R. Seton Watson, Racial problems in Hungary. With illustrations and a map. London, Archibald Constable et. Comp. LTD 1908 Pag. XXVIII + 540 (Rasové problémy v Uhorsku. Od R. Setona Watsona. S ilustráciami a mapou. Londýn u Archibalda Constabla e Comp. 1908. Pag. strán XXVIII + 540). Správu o knihe priniesli Národné noviny XL (1908) č. 3.

[1995] Pozri pozn. č. 1 k listu č. 280.

[1996] Dušan Jurkovič (1868 — 1947) — slovenský architekt, žiadanú štúdiu zaslal

[1997] Milan Lichard (1853 — 1935) — úradník v Budapešti, v Martine, žurnalista, organizátor, zbormajster, skladateľ, teoretik i výkonný umelec