Hulalová Emília rod. Budayová (89) † 18.12.2016[1080]
Obrad 22.12.2016 o 11:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Ruska František (63) † 17.12.2016[1079]
Obrad 21.12.2016 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Šlikta František (61) † 17.12.2016[1077]
Obrad 21.12.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom bude uloženie urny na miestnom cintoríne
Mészárosová Eva (86) † 17.12.2016[1066]
Obrad 17.12.2016 o 00:00
Varga Magdolna szül. Varga (76) † 2016.12.16[1081]
Szertartás 2016.12.21-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Bilko Jaroslav (43) † 15.12.2016[1076]
Obrad 22.12.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Blaškovičová Alžbeta rod. Benczeová (77) † 14.12.2016[1065]
Obrad 20.12.2016 o 12:00 v cintoríne v Nových Zámkoch
Klištinec Andrej (70) † 14.12.2016[1062]
Obrad 17.12.2016 o 12:00 v krematórium v Nových Zámkoch
Balogh Barnabás (60) † 2016.12.14[1061]
Szertartás 2016.12.17-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben.
Bauková Mária rod. Dobrovodská (92) † 13.12.2016[1063]
Obrad 20.12.2016 o 13:30 v cintoríne v Nových Zámkoch
Bartišek Karol (61) † 13.12.2016[1060]
Obrad 16.12.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Petrovičová Ružena rod. Mankovická (58) † 10.12.2016[1064]
Obrad 14.12.2016 o 13:00 v cintoríne v Nových Zámkoch
Fraňová Mária rod. Kamenická (66) † 08.12.2016[1051]
Obrad 13.12.2016 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch.
Ember Michal (56) † 08.12.2016[1050]
Obrad 13.12.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch.
Jobbágy Milan (83) † 07.12.2016[1054]
Obrad 13.12.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Supeková Zuzana (71) † 07.12.2016[1048]
Obrad 10.12.2016 o 10:00 v krematóriu v Nových Zámkoch. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Doľník Alexander (83) † 05.12.2016[1049]
Obrad 12.12.2016 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch.
Hajdú Mária szül. Ágh (92) † 2016.12.05[1059]
Szertartás 2016.12.09-én 14:00 órakor az andódi új temetőben
Nagy Erzsébet rod. Csenteri (93) † 2016.12.05[1056]
Szertartás 2016.12.08-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Diósi František (82) † 05.12.2016[1052]
Obrad 07.12.2016 o 14:00 v cintoríne v Nových Zámkoch
Kósa Kamilla szül. Anyalai (60) † 2016.12.04[1057]
Szertartás 2016.12.08-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Ivanič Michal (97) † 04.12.2016[1058]
Obrad 07.12.2016 o 14:00 v cintoríne v Nových Zámkoch
Szárazová Júlia (64) † 04.12.2016[1047]
Obrad 07.12.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Lengyel Lajos (60) † 2016.12.03[1055]
Szertartás 2016.12.06-án 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kováč Gabriel (60) † 02.12.2016[1053]
Obrad 06.12.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Szegheő Gábor (62) † 2016.11.30[1041]
Szertartás 2016.12.06-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Vajdová Otília rod. Jurečková (89) † 30.11.2016[1042]
Obrad 03.12.2016 o 12:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Machová Mária rod. Hatinová (76) † 29.11.2016[1044]
Obrad 05.12.2016 o 14:30 Svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Palárikove o 14.30 hod, po nej pohreb na miestnom cintoríne. Autobus bude pristavený pri kostole.
Kovács Mihály (86) † 2016.11.27[1046]
Szertartás 2016.12.03-án 11:00 órakor a bajcsi temetőben
Szabolcs Sándor (72) † 2016.11.26[1045]
Szertartás 2016.11.30-én 13:00 órakor a kamocsai temetőben
Ďurina Benjamín (77) † 25.11.2016[1043]
Obrad 30.11.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a následne pohreb na miestnom cintoríne
Halásová Serafína rod. Jurenová (89) † 24.11.2016[1034]
Obrad 29.11.2016 o 12:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a následne pohreb na miestnom cintoríne
Mazúchová Eva Mgr. rod. Fritzová (75) † 23.11.2016[1033]
Obrad 25.11.2016 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Meliš Juraj prof., akad. soch. (74) † 22.11.2016[1037]
Obrad 28.11.2016 o 16:00 v bratislavskom krematóriu
Szarvas Ján (79) † 22.11.2016[1035]
Obrad 28.11.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Benko Zoltán (65) † 2016.11.21[1038]
Szertartás 2016.11.25-én 14:00 órakor az érsekújvári Szent József temetöben
Luzsiczová Eva Mgr. rod. Tomečeková (74) † 21.11.2016[1036]
Obrad 25.11.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne
Pšenák Ľubomír (53) † 21.11.2016[1032]
Obrad 24.11.2016 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Juhász László (79) † 2016.11.19[1039]
Szertartás 2016.11.23-án 15:00 órakor az andódi öreg temetőben
Chmelárová Helena rod. Chmelárová (96) † 15.11.2016[1026]
Obrad 18.11.2016 o 12:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Lépés László (47) † 2016.11.14[1027]
Szertartás 2016.11.18-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Békészki Matej (80) † 13.11.2016[1028]
Obrad 18.11.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Remény Imrich (86) † 13.11.2016[1025]
Obrad 16.11.2016 o 14:00 v cintoríne V Dubníku Dvor Mikuláš
Balogh Jozef (66) † 12.11.2016[1030]
Obrad 16.11.2016 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Brigán Zoltán (74) † 2016.11.12[1029]
Szertartás 2016.11.16-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kyšucká Mária szül. Škulec (61) † 2016.11.10[1024]
Szertartás 2016.11.16-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Gábriśová Juliana rod. Viczenová (83) † 09.11.2016[1031]
Obrad 15.11.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Tomeček Imrich (72) † 09.11.2016[1022]
Obrad 15.11.2016 o 13:00 v cintoríne v Nových Zámkoch
Tóth Ján (66) † 08.11.2016[1023]
Obrad 11.11.2016 o 13:00 v cintoríne v Nových Zámkoch
Aradský Michal (64) † 07.11.2016[1021]
Obrad 10.11.2016 o 11:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne
Lacza Ilona szül. Kantár (82) † 2016.11.07[1006]
Szertartás 2016.11.09-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Vodička Ján (70) † 06.11.2016[1008]
Obrad 09.11.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Munková Etela rod. Kováčová (62) † 05.11.2016[1020]
Obrad 10.11.2016 o 12:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne
Kostyál László (79) † 2016.11.05[1011]
Szertartás 2016.11.08-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben
Prúsenka Jozef (65) † 04.11.2016[1010]
Obrad 08.11.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Hátaš Ján (61) † 04.11.2016[1012]
Obrad 08.11.2016 o 12:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, následne pohreb v miestnom cintoríne
Szlamenka Zsuzsanna (62) † 2016.11.04[1005]
Szertartás 2016.11.07-én 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Belai Alexander (77) † 02.11.2016[1013]
Obrad 08.11.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Mészárosová Beáta rod. Kassová (54) † 02.11.2016[1016]
Obrad 07.11.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Szládeková Katarína rod. Puková (86) † 02.11.2016[1014]
Obrad 04.11.2016 o 11:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom bude pohreb na miestnom cintoríne
Agová Bernardína rod. Krajčíková (79) † 01.11.2016[1009]
Obrad 05.11.2016 o 12:30 v krematóriu v Nových Zámkoch
Kertész Ilona szül. Kiss (88) † 2016.11.01[1007]
Szertartás 2016.11.04-én 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Bezdeda Vladimír (64) † 31.10.2016[1015]
Obrad 04.11.2016 o 13:00 na cintoríne v Šuranoch
Czuczorová Anna rod. Csölleiová (92) † 27.10.2016[1018]
Obrad 02.11.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne
Jurík Marian Ing. (66) † 27.10.2016[1000]
Obrad 26.10.2016 o 13:00 v Bánove na novom cintoríne
Ivicsicsová Mária rod. Mihaličeková (90) † 26.10.2016[1017]
Obrad 31.10.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Ábrahám Rozália szül. Farkas (84) † 2016.10.26[1019]
Szertartás 2016.10.29-én 10:00 órakor az érsekújvári temetőben
Fiktuszová Gabriela (61) † 23.10.2016[1002]
Obrad 27.10.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, následne pohreb na miestnom cintoríne.
Špacír Jozef (57) † 21.10.2016[1003]
Obrad 25.10.2016 o 15:30 v krematóriu v Nových Zámkoch
Taricsová Eva rod. Gábrišová (77) † 21.10.2016[1004]
Obrad 25.10.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a následne pohreb na miestnom cintoríne
Harcsa Vojtech (90) † 20.10.2016[1001]
Obrad 25.10.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, následne pohreb na miestnom cintoríne.
Czuczor János (83) † 2016.10.18[995]
Szertartás 2016.10.21-én 14:30 órakor az érsekújvári temetőben
Dobroczká Judita rod. Kerepeczká (95) † 17.10.2016[998]
Obrad 21.10.2016 o 14:00 v krematóriuv v Nových Zámkoch, po ňom obrad na miestnom cintoríne
Kocka ján (89) † 17.10.2016[999]
Obrad 21.10.2016 o 12:00 v krematóriuv v Nových Zámkoch
Paulovics Erzsébet szül. Osztatni (84) † 2016.10.16[994]
Szertartás 2016.10.20-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Mészárosová Adela rod. Sypek (79) † 16.10.2016[996]
Obrad 19.10.2016 o 15:00 v novozámockom cintoríne
Roško Klára szül. Vanya (81) † 2016.10.16[997]
Szertartás 2016.10.19-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Klištinec Juraj (47) † 14.10.2016[984]
Obrad 20.10.2016 o 14:00 v krematóriu v NZ
Némethová Mária (66) † 14.10.2016[988]
Obrad 20.10.2016 o 13:00 v krematóriu v NZ
Keleová Viola (90) † 14.10.2016[987]
Obrad 19.10.2016 o 13:00 v krematóriu v NZ, následne pohreb na miestnom cintoríne
Vargová Monika rod. Hipšová (43) † 12.10.2016[986]
Obrad 17.10.2016 o 13:00 v krematóriu v NZ
Varaďová Esztera rod. Vrbická (61) † 12.10.2016[992]
Obrad 14.10.2016 o 14:00 na cintoríne v Nových Zámkoch
Czupek Jozef (65) † 11.10.2016[991]
Obrad 18.10.2016 o 13:00 v krematóriu v NZ a následne pohreb na miestnom cintoríne
Štefániková Danka rod. Baková (48) † 11.10.2016[993]
Obrad 14.10.2016 o 14:00 v r.k. kostole v Lipovej. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Barantalová Helena rod. Kredatusová (81) † 11.10.2016[985]
Obrad 14.10.2016 o 13:00 v krematóriu v NZ, následne pohreb na miestnom cintoríne
Pastorek Imrich (70) † 09.10.2016[990]
Obrad 14.10.2016 o 14:00 v krematóriu v NZ
Vörösová Helena rod. Borková (60) † 06.10.2016[989]
Obrad 11.10.2016 o 15:00 v krematóriu v NZ
Makáč Ladislav (66) † 05.10.2016[980]
Obrad 07.10.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Virágová Alžbeta Eva (70) † 04.10.2016[979]
Obrad 08.10.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Varga Rozália szül. Szabó (83) † 2016.10.02[976]
Szertartás 2016.10.06-án 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Tribulík Mário (44) † 01.10.2016[982]
Obrad 07.10.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Šimunek František (75) † 01.10.2016[977]
Obrad 06.10.2016 o 13:30 v cintoríne v Nových Zámkoch
Olah Arpád (48) † 30.09.2016[975]
Obrad 05.10.2016 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Lengyel Magdolna szül. Kopáč (90) † 2016.09.30[974]
Szertartás 2016.10.03-án 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Pflegerová Alica MUDr. rod. Knoteková (78) † 29.09.2016[978]
Obrad 08.10.2016 o 13:30 v nitrianskom mestskom cintoríne
Kelecseny Imrich (63) † 27.09.2016[983]
Obrad 06.10.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Horváthová Juliana rod. Kermietová (85) † 27.09.2016[970]
Obrad 29.09.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, následne pohreb na miestnom cintoríne
Tichanský Dušan (54) † 24.09.2016[981]
Obrad 10.10.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Trestyánszki Ľudovít (78) † 23.09.2016[972]
Obrad 28.09.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kuzmický Ján (60) † 22.09.2016[973]
Obrad 29.09.2016 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk