Mészárosová Jolana rod. Zacharová (77) † 27.12.2017[1586]
Obrad 02.01.2018 o 13:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Slováková Margita rod. Kovácsová (91) † 26.12.2017[1576]
Obrad 30.12.2018 o 11:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Šáteková Marta rod. Kollárová (88) † 26.12.2017[1572]
Obrad 05.01.2018 o 12:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Jozaf Ondrej (65) † 26.12.2017[1585]
Obrad 29.12.2017 o 11:00 v novozámockom krematóriu.
Baranovičová Mária rod. Godová (89) † 25.12.2017[1573]
Obrad 28.12.2018 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Czabany József (85) † 2017.12.25[1579]
Szertartás 2017.12.29-én 15:00 órakor az andódi új temetőben
Molnárová Helena rod. Vargová (91) † 25.12.2017[1581]
Obrad 29.12.2017 o 11:00 v novozámockom cintoríne
Garai Miroslav (52) † 24.12.2017[1575]
Obrad 29.12.2018 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Brlaiová Erika rod. Bartová (31) † 24.12.2017[1574]
Obrad 29.12.2018 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Lövinger Jozef (65) † 24.12.2017[1584]
Obrad 29.12.2017 o 16:30 v novozámockom krematóriu.
Farkas Tibor (74) † 2017.12.22[1587]
Szertartás 2018.01.28-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Ocskay Teréz szül. Farkas (86) † 2017.12.22[1578]
Szertartás 2017.12.29-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Babóš Irén szül Szabo (87) † 2017.12.22[1577]
Szertartás 2017.12.28-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Lénárt Gyula (85) † 2017.12.19[1568]
Szertartás 2017.12.21-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Banás Jozef (61) † 18.12.2017[1565]
Obrad 21.12.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Juhász Jozef (90) † 18.12.2017[1562]
Obrad 20.12.2017 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Búšová Zuzana rod. Parajová (69) † 17.12.2017[1567]
Obrad 21.12.2017 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Halász Mária szül. Piszkalík (78) † 2017.12.16[1563]
Szertartás 2017.12.20-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Mandelík Otto (61) † 15.12.2017[1564]
Obrad 21.12.2017 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Hanečák Teréz szül. Erdesz (86) † 2017.12.14[1566]
Szertartás 2017.12.21-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Horváth Julianna szül. Hodossy (73) † 2017.12.14[1569]
Szertartás 2017.12.20-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Csóková Mária rod. Görcsiová (74) † 14.12.2017[1556]
Obrad 18.12.2017 o 22:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Perbeczká Eva rod. Pénzesová (72) † 13.12.2017[1555]
Obrad 19.12.2017 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Bublová Juliana rod. Bublová (61) † 12.12.2017[1557]
Obrad 15.12.2017 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kurucová Rozália rod. Kečkéšová (77) † 12.12.2017[1559]
Obrad 15.12.2017 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Ondrejkovičová Helena rod. Ružičková (90) † 11.12.2017[1558]
Obrad 15.12.2017 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Šuchová Marta rod. Janáčová (77) † 10.12.2017[1560]
Obrad 14.12.2017 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Zachar Ilona szül. Marsovská (94) † 2017.12.10[1553]
Szertartás 2017.12.13-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, majd temetés ahelyi temetőben
Varadiová Alžbeta rod. Heinzová (93) † 09.12.2017[1554]
Obrad 14.12.2017 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Madarász Ilona szül. Czuczor (82) † 2017.12.09[1561]
Szertartás 2017.12.12-án 15:00 órakor az andódi öreg temetőben
Doboly Dezider (63) † 07.12.2017[1531]
Obrad 13.12.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Zuzák Ágnes szül. Juhász (74) † 2017.12.07[1535]
Szertartás 2017.12.12-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Dvorsky Katalin szül. Kucsera (94) † 2017.12.05[1541]
Szertartás 2017.12.12-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Bajčan Július MVDr. (92) † 05.12.2017[1536]
Obrad 12.12.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Cucor Péter (61) † 2017.12.05[1540]
Szertartás 2017.12.08-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Szajko Július (65) † 03.12.2017[1539]
Obrad 07.12.2017 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Ešeková Viola rod. Molnárová (62) † 03.12.2017[1534]
Obrad 07.12.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Wáczlawová Magdaléna rod. Bóriková (71) † 03.12.2017[1537]
Obrad 06.12.2017 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Czuczor Juliana (64) † 2017.12.02[1532]
Szertartás 2017.12.08-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, majd azt követően temetés a helyi temetőben
Bendíková Helena (83) † 01.12.2017[1530]
Obrad 06.12.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Decsi Jozef (84) † 29.11.2017[1538]
Obrad 08.12.2017 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Illésová Valéria rod. Trnková (75) † 29.11.2017[1548]
Obrad 02.12.2017 o 11:00 Svätá omša v r.k. kostole v obci Jasová, následne pohreb na miestnom cintoríne
Švetz Károly (84) † 2017.11.27[1542]
Szertartás 2017.12.02-án 10:00 órakor az érsekújvári temetőben
Krivánek Gabriel (69) † 27.11.2017[1547]
Obrad 01.12.2017 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Ipolyi Sándor (83) † 2017.11.27[1543]
Szertartás 2017.12.01-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Asztalos Mihály (71) † 2017.11.27[1551]
Szertartás 2017.11.30-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Ruman Michal (67) † 27.11.2017[1546]
Obrad 30.11.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Agh Ladislav (76) † 25.11.2017[1545]
Obrad 29.11.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Balogová Miroslava rod. Balogová (88) † 25.11.2017[1552]
Obrad 28.11.2017 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Čermák Boris (33) † 18.11.2017[1544]
Obrad 28.11.2017 o 11:30 v novozámockom krematóriu
Halás Vojtech (71) † 18.11.2017[1549]
Obrad 22.11.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Procházka Erzsébet szül. Juhász (84) † 2017.11.17[1550]
Szertartás 2017.11.23-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, majd azt követően temetés a helyi temetőben
Ölvecká Mária rod. Pšenáková (85) † 17.11.2017[1528]
Obrad 21.11.2017 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Hrabovská Dorota rod. Csomosová (88) † 16.11.2017[1529]
Obrad 20.11.2017 o 15:30 v novozámockom cintoríne
Gajdošíková Klára rod. Benkovicsová (92) † 16.11.2017[1521]
Obrad 20.11.2017 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch.
Majerová Alžbeta rod. Sapárová (82) † 14.11.2017[1523]
Obrad 18.11.2017 o 10:00 v krematóriu v Nových Zámkoch.
Prochászka Otokar (72) † 2017.11.13[1516]
Szertartás 2017.11.18-án 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben.
Ščibráni Ľudovít (70) † 13.11.2017[1520]
Obrad 16.11.2017 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch.
Mach József (94) † 2017.11.13[1517]
Szertartás 2017.11.16-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben.
Czabanyová Juliana rod. Povedáková (84) † 13.11.2017[1522]
Obrad 16.11.2017 o 11:00 v krematóriu v Nových Zámkoch. Následne pohreb na miestnom cintoríne.
Dologová Gizela rod. Gallová (84) † 12.11.2017[1525]
Obrad 18.11.2017 o 11:00 v krematóriu v Nových Zámkoch.
Kováč Ladislav (67) † 12.11.2017[1519]
Obrad 16.11.2017 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Szilaveczky Istvá Ing. (63) † 2017.11.12[1526]
Szertartás 2017.11.16-án 13:00 órakor a barti temetőben
Ozoráková Eva rod. Füleová (75) † 12.11.2017[1524]
Obrad 16.11.2017 o 12:00 v krematóriu v Nových Zámkoch.
Istenes István (90) † 2017.11.11[1518]
Szertartás 2017.11.14-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben.
Hrčková Beatrica rod. Hochmútová (76) † 08.11.2017[1513]
Obrad 11.11.2017 o 11:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Zacharová Katarína rod. Ballová (53) † 08.11.2017[1512]
Obrad 10.11.2017 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Tlčina Cecília szül. Csölle (97) † 2017.11.06[1510]
Szertartás 2017.11.10-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben.
Kurucová Eva rod. Liptáková (88) † 06.11.2017[1514]
Obrad 08.11.2017 o 14:00 Svätá omša v Dome smútku vo Veľkých Lovciach a následne pohreb na miestnom cintoríne.
Melicháreková Mária rod. Terényiová (95) † 05.11.2017[1502]
Obrad 10.11.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Houšková Mária (84) † 05.11.2017[1500]
Obrad 07.11.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu.
Broškovičová Terézia rod. Palacková (86) † 04.11.2017[1499]
Obrad 07.11.2017 o 11:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Süttö Mátyás (78) † 2017.11.03[1501]
Szertartás 2017.11.08-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban.
Árendás Agáta szül. Supák (56) † 2017.11.03[1511]
Szertartás 2017.11.07-én 15:30 órakor az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben.
Surovec Ján (84) † 2017.11.02[1496]
Szertartás 2017.11.08-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Balogh Julianna szül. Majercsík (90) † 2017.10.29[1497]
Szertartás 2017.11.03-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Solárová Mária rod. Keleová (77) † 28.10.2017[1503]
Obrad 02.11.2017 o 14:00 v novozámockom krematóriu.
Verseghy Ján (76) † 2017.10.26[1498]
Szertartás 2017.10.28-án 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hlavačka Ján (87) † 22.10.2017[1507]
Obrad 27.10.2017 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Koczová Helena rod. Mesarošová (71) † 22.10.2017[1508]
Obrad 26.10.2017 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Jozaf Juraj (68) † 21.10.2017[1504]
Obrad 25.10.2017 o 14:00 v novozámockom krematóriu.
Anyalay Štefan (57) † 20.10.2017[1527]
Obrad 20.11.2017 o 15:00 v novozámockom cintoríne
Biliczné Gyöngyi szül. Éliás (73) † 2017.10.18[1488]
Szertartás 2017.10.24-én 15:00 órakor az andódi öreg temetőben
Hatinová Mária rod. Mazanová (63) † 18.10.2017[1506]
Obrad 24.10.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Kaššová Helena rod. Lőrinczová (79) † 18.10.2017[1489]
Obrad 24.10.2017 o 12:00 v cintoríne v Nových Zámkoch
Varagya Ferenc (65) † 2017.10.18[1487]
Szertartás 2017.10.23-án 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Gróf Pavol (54) † 18.10.2017[1478]
Obrad 21.10.2017 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Schindlerová Svatava rod. Králová (73) † 18.10.2017[1475]
Obrad 20.10.2017 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, následne pohreb na miestnom cintoríne
Halász Milan (65) † 17.10.2017[1479]
Obrad 21.10.2017 o 11:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kostoláni Claudia (42) † 17.10.2017[1484]
Obrad 20.10.2017 o 14:00 na mestskom cintoríne v Nových Zámkoch
Czuczor Ilona szül. Sebestyén (91) † 2017.10.16[1486]
Szertartás 2017.10.19-én 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kostadinčinová Anna rod. Lukáčiková (79) † 14.10.2017[1490]
Obrad 18.10.2017 o 14:00 v cintoríne v Nových Zámkoch
Karaffa Martin (41) † 14.10.2017[1477]
Obrad 17.10.2017 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Kosztolányiová Eva rod. Vargová (82) † 13.10.2017[1480]
Obrad 18.10.2017 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Vízik Michal (61) † 12.10.2017[1491]
Obrad 15.10.2017 o 14:00 v cintoríne v Dvoroch nad Žitavou
Szalai József (83) † 2017.10.11[1476]
Szertartás 2017.10.17-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Janics Margit szül. Gubó (91) † 2017.10.11[1485]
Szertartás 2017.10.16-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kurucová Dagmar rod. Mecháčková (52) † 10.10.2017[1482]
Obrad 18.10.2017 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Sládek Štefan (75) † 10.10.2017[1494]
Obrad 13.10.2017 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, následne pohreb na miestnom cintoríne
Jaššová Mária rod. Háječková (66) † 08.10.2017[1481]
Obrad 12.10.2017 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, následne pohreb na miestnom cintoríne

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk