2017.08.21
1907.08.21
Август, 8 (21). Ленин присутствует на товарищеской вечеринке участников конгресса в "Schiitzenhaus" в "Karlsvorstadt".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.21
Взятие Риги германскими войсками.
1917.08.21
Август, в ночь с 8 на 9 (с 21 на 22). Ленин покидает шалаш и в сопровождении А. В. Шотмана, Эйно Рахья и Н. А. Емельянова идет пешком около 10 км до станции Дибуны, затем вместе с Рахья и Шотманом едет до станции Удельная, там он ночует и проводит следующий день на квартире финского рабочего завода "Айваз" Э. Кальске.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.08.21
Z fašistické drogerie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 229 Dok. 98
1937.08.21
Заключение договора о ненападении между СССР и Китаем.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1937.08.21
augusztus 21. Darányi Kálmán miniszterelnök St. Gilgenben (Ausztria) találkozik K. Schuschnigg osztrák szövetségi kancellárral.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.08.21
Из Кустаная — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №259
1937.08.21
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1428-326сс «О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №260
1947.08.21
augusztus 21. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa a II. világháborúban legyőzött országok felvételi kérelmét tárgyalja. (Valamennyi kérelmet — köztük Magyarországét is — elutasitja.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.08.21
Поспелов — Поскребышеву об ошибке, допущенной редакцией «Правды»
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №239
1957.08.21
Записка Отдела культуры ЦК КПСС об отправке Б.Л. Пастернаком телеграммы издателю Дж. Фельтринелли
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №351
1957.08.21
Информация Совета по делам Русской православной церкви при СМ СССР в ЦК КПСС о проделанной работе по подготовке и проведению VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и религии в СССР Документ №26
2007.08.21
Spravodajský server TNky.sk uviedol, že bývalý riaditeľ Úradu boja proti korupcii Jozef Šátek podal trestné oznámenia na premiéra Fica, ministra vnútra Kaliňáka a policajného prezidenta Packu. Podľa neho zneužili právomoc verejného činiteľa, keď nahliadli do vyšetrovacieho spisu prípadu a zverejnili z neho informácie.
2017.08.22
1777.08.22
Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii, Ratio educationis, návod k jednotnej školskej výchove vzťahujúci sa na celé vzdelanie, počínajúc dedinskou ľudovou školou, končiac akadémiami a univerzitami. Návrh reorganizácie vypracovali Jozef Úrméni (Urményi), Daniel Trstiansky (Terstyanszky) a Adam František Kollár. Reforma v duchu osvietenských zásad zmodernizovala celý systém školského vyučovania a bola základom všeobecnej gramotnosti ľudových vrstiev. Záväzná však bola iba pre katolícke školstvo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1777.08.22
augusztus 22. Mária Terézia kiadja az oktatásügy átfogó szabályozásáról szóló rendeletét. (Ratio educationis; Örményi József, Tersztyánszky Dániel és Kollár Ádám alkotása; az állam által irányított közoktatásügyi igazgatást és egységes felépítésű iskolarendszert létesít, a felekezeti iskolákat állami felügyelet alá helyezi; a tantervbe, a felvilágosodás törekvéseinek megfelelően, közhasznú tantárgyakat vétet be, és gyakorlatiasabb oktatási módszereket vezet be.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1837.08.22
Megnyílik a Pesti Magyar Színház.
1837.08.22
augusztus 22. Vörösmarty Mihály (erre az alkalomra írt) Árpád ébredése című drámájának bemutatásával megnyílik a Pesti Magyar Színház. (A későbbi Nemzeti Színház. → 1841. január 1.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.08.22
Milodary na černovský kostol
Ľudové noviny, 1907:34/06
1907.08.22
Venujme svojich synov obchodu. Zápis do dvojtriednej obch. Školy v Uh. Hradišti (Morava)
Ľudové noviny, 1907:34/06
1907.08.22
Август, 9 и 10 (22 и 23). Ленин и Р. Люксембург ведут продолжительные переговоры с А. Бебелем по поводу окончательной редакции поправок к его проекту резолюции о милитаризме и международных конфликтах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.22
Сталин И.В., Полоса провокаций
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/provocations.htm Doc. 124]
1917.08.22
Август, 9 (22), вечер. Ленин, переодетый в костюм рабочего, в парике, с удостоверением (пропуском) на имя сестрорецкого рабочего Константина Петровича Иванова, нелегально едет в Финляндию. От станции Удельная до станции Териоки он переправляется через русско-финляндскую границу под видом кочегара в будке паровоза, который вел машинист Г. Э. Ялава.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1967.08.22
augusztus 22—25. Nemzetközi konferencia Budapesten a Magyar Történelmi Társulat fennállásának 100. évfordulója alkalmából.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.08.22
augusztus 22. Ünnepi évadnyitó társulati ülés a Nemzeti Színházban a színház fennállásának 150. évfordulója alkalmából (1837. augusztus 22-én kezdett játszani a színház társulata).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2007.08.22
Premiér Fico v reakcii na Šátekovo trestné oznámenie vyhlásil, že prípad údajného napadnutia Malinovej mal vyústiť do pádu jeho vlády.
2017.08.23
1387.08.23
augusztus 23. Zsigmond király és Mária királynő Csázmán (Körös vm.) megerősíti a Velencével kötött 1381. évi torinói békét.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1577.08.23
Kráľ Rudolf I. nariadil, aby ho pravidelne informovali o opatreniach v Bratislave, ktoré vykonali proti šíreniu morovej nákazy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1837.08.23
Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 177 Dok. 137
1887.08.23
List 295. T. Vansová S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 295
1897.08.23
23. august - 16. september. V Budapešti prebiehal mohutný štrajk asi 20-tisíc stavebných robotníkov, z väčšej časti Slovákov, za zlepšenie mzdových a pracovných pomerov. Štrajk bol potlačený a skončil sa bez výrazných výsledkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.08.23
augusztus 23.—szeptember 16. Sztrájkolnak a budapesti kőművesek munkakörülményeik javításáért.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.08.23
Andrej Hlinka: Ružomberské veci!
Ľudové noviny, 23. 8. 1907, roč. 58, č. 34, s. 2-3. (Výborník)
1917.08.23
Po dvoch neúspešných vládach Mórica Esterházyho, ktoré panovník menoval 15. 6. a 18. 8., vymenoval kráľ Karol kabinet Sándora Wekerleho.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.08.23
Сталин И.В., Разделение труда в партии “социалистов-революционеров”
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/eser_division_labour.htm Doc. 125]
1917.08.23
Po dvoch neúspešných vládach Mórica Esterháziho (Eszterházy), ktoré panovník menoval 15. júna a 18. augusta, vymenoval kabinet Alexandra Wekerleho. Kreslo ministra vnútra obsadil Gabriel Ugron, financií Gustáv Gratz (od 16. septembra A. Wekerle), spravodlivosti Karol Grečák (Grecsák), vlastibrany Alexander Surmai (Szurmay), kultu a školstva Albert Aponi (Apponyi), poľnohospodárstva Béla Mezóši (Mezóssy), obchodu Vojtech Šeréni (Serényi), verejného zásobovania Ján Hadík, mimoriadneho hospodárstva Béla Fôldeš (Fôldes) a novovzniknutého ministra sociálnej starostlivosti Tivadar Baťáň (Batthyány). Post ministra pre Chorvátsko, Slavónsko a Dalmáciu obsadil Karol Ukelhäusser.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.08.23
Август, 10 (23) - октябрь, 7 (20). Ленин скрывается в Финляндии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.23
Август, 10 (23) - сентябрь, 17(30). Ленин по пути в Гельсингфорс останавливается в деревне Ялкала (ныне Ильичево, Рощинского района, Ленинградской области, в 12 километрах от Териок) в семье рабочего финна П. Г. Парвиайнена, откуда поддерживает связь с Петроградом через дочь хозяина квартиры Л. П. Парвиайнен.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.23
Август, 10 (23) - сентябрь, 17(30). Из деревни Ялкала Ленин, загримированный под пастора, в сопровождении двух финских рабочих переезжает в город Лахти (в 130 километрах от Гельсингфорса). Ленин перед приездом в Гельсингфорс останавливается на один день на станции Мальм, на даче депутата финского сейма К. Вийка, с помощью которого начинает налаживать нелегальную письменную связь с Заграничным бюро Центрального Комитета РСДРП(б), находившимся в то время в Швеции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.23
Август, 10 (23) - сентябрь, 17(30). В Гельсингфорсе Ленин проживает у финского социал-демократа Г. С. Ровно, а затем на квартирах финских рабочих Усениуса и Блумквиста. Он продолжает работать над книгой "Государство и революция", пишет ряд статей в большевистские органы печати, а также письма в Центральный Комитет, Петербургский и Московский комитеты партии. Посылает письма и записки для Н. К. Крупской, в их числе - химическое письмо с приглашением приехать к нему в Гельсингфорс; нелегально встречается с некоторыми руководителями революционного движения Финляндии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.08.23
Sacco és Vanzctti kivégzése.
1927.08.23
augusztus 23. Az Amerikai Egyesült Államokban kivégzik N. Saccót és B. Vanzettit, az amerikai olasz munkások vezetőit.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.08.23
Троцкий Л.Д.: Ответы на вопросы Алвина М. Джозефи, «Нью-Йорк Гералд Трибюн» (Мировая политика, разное)
Doc. 947
1937.08.23
Из Алма-Аты — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №261
1947.08.23
Сталин — Поспелову об упущении «Правды»
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №240
2017.08.24
1777.08.24
Na univerzite v Trnave sa skončili posledné prednášky a vyučovanie v jej skoro 150-ročnom pôsobení.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1787.08.24
augusztus 24. A török Porta hadat üzen Oroszországnak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1807.08.24
Vo Viedni zomrel Jozef Plenk (Plenck, *28. 11. 1739, Viedeň), v rokoch 1770 - 1777 profesor na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity. Ako prvý sa pokúsil o rozdelenie kožných chorôb do 14 skupín podľa ich vonkajších znakov. Zostavil príručku na pitvu ľudského tela, napísal niekoľko základných prác z botaniky a chémie, zaslúžil sa o rozvoj farmakológie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.08.24
Ľudovít Štúr Kráľovskej námestnej rade. pred 24. 8. 1847
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 54 Dok. 400
1907.08.24
augusztus 24—26. Megalakul a Szocialista Ifjúmunkások Nemzetközi Szövetsége.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.08.24
Август, 11 (24). Ленин участвует в заключительном заседании конгресса, на котором по предложению делегатов Англии, Австрии, Франции, Бельгии, Голландии, Италии и США принимается приветствие русским борцам за свободу. Делегаты конгресса, окружив стол русской делегации, устраивают ей овацию.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.24
Август, позднее 11 (24). Ленин возвращается из Штутгарта в Куоккала (Финляндия).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.08.24
Троцкий Л.Д.: Всем организациям, примыкающим к Четвёртому Интернационалу. Проверка идей и людей на опыте Испанской революции (IV Интернационал)
Doc. 948
1937.08.24
Шифрограмма наркома НКВД СССР Н.И. Ежова наркому НКВД Казахстана Л.Б. Залину и наркому НКВД Узбекистана Н.А. Загвоздину о выселении корейского населения из ДВК в Казахстан и Узбекистан
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №262
1947.08.24
Ответ Поспелова Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №241
1967.08.24
Делегация СССР в Комитете 18 государств по разоружению внесла на рассмотрение проект Договора о нераспространении ядерного оружия.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1967.08.24
Заявление ТАСС в связи с новыми преступными действиями американских империалистов против ДРВ.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
2017.08.25
1887.08.25
Ленин принят в Казанский университет
1887.08.25
Август, 13 (25). Ленин поступает в Казанский университет.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.08.25
augusztus 25. A király szentesíti az 1897:XXXIII. törvénycikket. (A büntető törvényszékeknél esküdtbíróságok szervezéséről.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.08.25
augusztus 25. Pánádon (Kisküküllő vm.) a honvédség a román lakossággal szemben fegyverét használja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.08.25
Мятеж Л.Г. Корнилова, потребовавшего передачи ему всей власти. Отставка (28 августа) и арест (01 сентября) Корнилова. Принятие А.Ф. Керенским обязанностей Верховного главнокомандующего.
1917.08.25
12 - 15 (25 - 28) авг. В Москве проходит Государственное совещание (около 2500 участников, отобранных Временным правительством из всех слоев населения). Генерал Л. Г. Корнилов в своем выступлении требует укрепления дисциплины в армии.
1917.08.25
Сталин И.В., Союз желтых
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/yellow_union.htm Doc. 126]
1917.08.25
Август, позднее 12 (25). Ленин составляет список необходимых ему предметов, а также книг и материалов. В числе их называет "мои тезисы о политическом положении (съезду)".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1977.08.25
augusztus 25. Meghal Kós Károly erdélyi író és építész.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.08.26
1547.08.26
Osmani napadli o šiestej hodine večer Pukančanov a Pečeničanov, ktorí sa vracali z banskoštiavnického jarmoku a 60 osôb odvliekli do zajatia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1607.08.26
Vo Viedni zomrel Juraj Bašta (*1544), cisársky generál.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1697.08.26
augusztus 26. Vaudemont altábornagy Felső-Magyarországról érkező hadteste Szabadkától délre csatlakozik a Savoyai Jenő hg vezette fősereghez. (Szeptember 1.: Csatlakozik a fősereghez az Erdélyből érkező Jean-Louis Rabutin de Bussy tábornagy is. A császári sereg létszáma mintegy 60 ezer fő.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.08.26
Korešpondenčný lístok adresovaný B. Bjørnsonom Edvardovi Ledererovi, kde ho informuje, že odoslal článok Mier a priatelia mieru do troch časopisov.
[https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/108556/D_ScientiaeLitterarum_04-1957-1_14.pdf Josef B. Michl: Z korespondence BB s EL, Sborník prací FF BU,1957, č. D4] doc1 doc1
1937.08.26
Из Сыктывкара — ЦК ВКП(б)
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №263
1967.08.26
26. - 27. august. Pri príležitosti osláv 100. výročia založenia slovenského gymnázia v Martine navštívil Slovensko prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) a prezident Československej socialistickej republiky Antonín Novotný. Odmietol do svojho sprievodu zaradiť predstaviteľov politického a verejného života na Slovensku, preto 1. tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) Alexander Dubček radšej zostal v Bratislave. Novotný zmenil miesto prenocovania, keďže sa na neho vraj pripravoval atentát. Pri návšteve Matice slovenskej označil jej členov za nacionalistov, pretože sa zaujímajú o Slovákov žijúcich v zahraničí. Svojím správaním urazil nielen slovenských predstaviteľov, ale aj radových občanov. Konflikt v Martine bol zinscenovaný zámerne s cieľom zastrašiť vedenie KSS na čele s A. Dubčekom pred septembrovým a októbrovým zasadaním ÚV KSČ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1977.08.26
augusztus 26. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa létrehozza az Országos Környezetés Természetvédelmi Hivatalt.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.08.27
1617.08.27
V Prahe zomrel Juraj Tesák Mošovský (*asi 1547, Mošovce), spisovateľ a dramatik.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1707.08.27
augusztus 27. Rabutin de Bussy tábornagy az Erdélybe tartó császári sereggel Budára érkezik.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1747.08.27
augusztus 27. Elhelyezik Óbudán a kiscelli trinitárius templom alapkövét.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1777.08.27
augusztus 27. Johann Baptist Nayss fiumei kereskedő, miután II. József megbízásából hosszabb utazást tett Magyarországon, e napon kelt jelentésében részletesen jellemzi az ország mezőgazdasági termelését és javaslatokat ad annak növelésére.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1937.08.27
Из Оренбурга — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №264
1957.08.27
Письмо в Центральный комитет КПСС выпускников шестимесячных курсов Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Фонд А. Н. Яковлева, Культурная политика в СССР Документ №28
1987.08.27
augusztus 27-30. Faluegészségügyi világkongresszus Pécsett.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.08.27
- Bemutatják a Zuhanás közben című filmet (rendező: Tolmár Péter).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994