2017.11.21
1557.11.21
november 21. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. (Elrendeli, hogy az urak jobbágyaik tizenhatod részével együtt szánjanak hadba; az ifjú fejedelmet gyakoroltassák a hadi mesterségben, hogy szükség esetén híveinek vezére lehessen.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.11.21
november 21. Az osztrák birodalmi tanács képviselőháza elfogadja a közösügyi törvényjavaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.11.21
Budapesti Hírlap: "A csernovai eset". Pereszlényi Zoltán szolgabíró levele a szerkesztöségnek
doc1
1917.11.21
Заключение договора о временном прекращении воен ных действий между армиями русского Западного фронта и германскими армиями.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1917.11.21
08 (21) нояб. Нота наркома иностранных дел Л. Троцкого, в которой всем воюющим сторонам предлагается начать переговоры о мире.
1917.11.21
08 (21) нояб. Председателем ВЦИК избран Я. Свердлов
1917.11.21
Ноябрь, 8 (21). Ленин участвует в заседании Центрального Комитета партии, выдвигает кандидатуру Я. М. Свердлова на пост председателя ВЦИК. Ленин участвует в заседании ВЦИК.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.21
Ноябрь, в ночь с 8 на 9 (с 21 на 22). Ленин из штаба Петроградского военного округа ведет переговоры по прямому проводу с генералом Духониным.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.21
Ноябрь, в ночь с 8 на 9 (с 21 на 22). Ленин приезжает на радиостанцию "Новая Голландия", пишет "Радио всем" - воззвание ко всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, ко всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.21
Постановление ВРК о создании комиссии по борьбе с контрреволюцией
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №2
1927.11.21
Троцкий Л.Д.: К вопросу о происхождении легенды о «троцкизме». (Документальная справка) (Письмо Троцкого к друзьям от 21 ноября 1927 г.; ответы Преображенского, Пятакова, Радека, Раковского и В.Б. Эльцина в последние дни декабря 1927 г. и 2 января 1928 г.; заключение Троцкого от 3 января 1928 г., и его послесловие к публикации от 7 февраля 1930 г)
Doc. 222
1937.11.21
Andrej Hlinka: Podlý nápad mičurákov
Slovák, 21. 11. 1937, roč. 19, č. 265, s. 1. (Andrej Hlinka)
1937.11.21
november 21. A Válasz című folyóirat és a Márciusi Front irodalmi délelőttje a budapesti Zeneakadémia nagytermében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.11.21
november 21. Az országgyűlés elfogadja az 1947: XXX. törvénycikket a bankok államosításáról.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.11.21
november 21. Bemutatják A császár parancsára című filmet (rendező Bán Frigyes).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1997.11.21
Generál Joseph Ralston, druhý najvyšší vojenský predstaviteľ USA, počas návštevy v Slovenskej republike vysoko ocenil úroveň slovenskej armády. Konštatoval však, že vstup do NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy) je politickou záležitosťou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.11.22
1617.11.22
V Istanbule nastúpil na trón osmanský sultán Mustafa I.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1617.11.22
november 22.1. Musztafa szultán lép trónra Isztambulban. (Először 1618-ig uralkodik.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1677.11.22
november 22. Wesselényi Pál br. elfoglalja Nagybányát (Szatmár vm.), majd téli szállásra Debrecen környékére vonul hadaival.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.11.22
november 22. Esterházy János gr. győri alkapitány visszafoglalja a töröktől Palota várát (Veszprém vm.).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1727.11.22
november 22. Neffczer Konrád Farkas, a Magyar Kamara tanácsosa, királyi engedéllyel bérbe veszi a kamara alá tartozó harmincadhelyeket. (Bérlete 1734-ig tart.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.11.22
Boj proti Ľudovým novinám započal arcibiskup ostrihomský
Ľudové noviny, 1907:47/06
1907.11.22
Roľnícky sjazd v Skalici
Ľudové noviny, 1907:47/06
1907.11.22
Vystúpenie Andreja Hlinku v Písku
Ľudové noviny, 1907:47/06
1907.11.22
Sbierka milodarov pre pozostalé siroty z Černovej
Ľudové noviny, 1907:47/05
1907.11.22
Černovská vražda. Veľké protestné zhromaďenia vo Viedni. Vystúpenie Andreja Hlinku
Ľudové noviny, 1907:47/04
1907.11.22
Z ríše biskupa Párvyho
Ľudové noviny, 1907:47/03
1907.11.22
Slováci, zapamätajte si!
Ľudové noviny, 1907:47/03
1907.11.22
Björnson, Najväčší priemysel Uhorska
Ľudové noviny, 1907:47/02
1907.11.22
Zbojníci práva!
Ľudové noviny, 1907:47/01
1917.11.22
09 (22) нояб. Декрет о страховании от несчастных случаев.
1917.11.22
09 (22) нояб. Генерал Н. Духонин отстранен от командования (за отказ начать переговоры о перемирии с немцами) и заменен Н. Крыленко. Объявлено о предстоящей публикации секретных договоров, имеющих отношение к войне.
1917.11.22
Ноябрь, не позднее 9 (22). Ленин принимает Г. И. Петровского, беседует с ним по вопросу о национализации металлургической и угольной промышленности Донбасса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.22
Ноябрь, 9 (22). Ленин пишет предисловия к брошюре "Как обманули народ социалисты-революционеры и что дало народу новое правительство большевиков" и ко второму изданию своей брошюры "Удержат ли большевики государственную власть?".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.22
Ноябрь, 9 (22). Ленин выступает на расширенном заседании Петроградского совета профессиональных союзов с речью о характере Октябрьской революции и задачах Советской власти.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1947.11.22
november 22. Dinnyés Lajos miniszterelnök vezetésével kormányküldöttség utazik négynapi tárgyalásra Romániába. (November 23.: a kormányküldöttség Petru Groza román miniszterelnökkel együtt meglátogatja a Magyar Nemzeti Szövetség temesvári kongresszusát.) Magyarország és Franciaország kereskedelmi és pénzügyi szerződést köt Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.11.22
november 22. A Fővárosi Operettszínház bemutatja Kerekes János Kard és szerelem című operettjét.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.11.22
Записка Отдела культуры ЦК КПСС о популяризации в периодической печати выступления Н.С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №355
1977.11.22
november 22. Díszünnepség az Erkel Színházban Ady Endre születésének 100. évfordulóján.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.11.22
22. - 23. november. Snem Kresťanskodemokratického hnutia potvrdil vo funkcii predsedu Jána Čarnogurského.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.11.23
1457.11.23
november 23. V. László bubópestisben 17 éves korában meghal Prágában.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1517.11.23
František z Kalnej nad Hronom sa obrátil na svojho švagra Martina Majténiho (Majtényi) z Novák, aby mu vydal veno a cennosti (šperky, šatstvo a kožušiny) po jeho nebohej sestre Anne v hodnote 3 500 zlatých. Ten to však odmietol, pretože Anna na smrteľnej posteli poručila svoj majetok manželovi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1837.11.23
november 23. Az erdélyi országgyűlés feliratban kéri a királyt, hogy hivatalos nyelve a magyar legyen. (1838. január 19.: a királyi válasz elutasítja a kérelmet.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1857.11.23
november 23. Megnyitják a Szolnok— Debrecen közötti vasútvonalat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.23
10 (23) нояб. Декрет "Об уничтожении сословий и гражданских чинов".
1917.11.23
10 - 25 нояб. (23 нояб. - 8 дек.). Чрезвычайный съезд крестьянских депутатов в Петрограде, на котором преобладают эсеры. Съезд утверждает декрет о земле и делегирует 108 представителей в качестве членов ВЦИК.
1917.11.23
Ноябрь, не позднее 10 (23). Ленин пишет от имени Совнаркома предписание петроградскому Военно-революционному комитету о необходимости решительных мер для искоренения спекуляции и саботажа.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.23
Ноябрь, 10 (23). Ленин участвует в заседании ВЦИК, выступает с докладом и заключительным словом по докладу о переговорах с Духониным.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.11.23
Сталин И.В., Партия и оппозиция: Речь на ХVI Московской губернской партконференции 23 ноября 1927 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 10: август – декабрь 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_12.htm Doc. 370]
1937.11.23
Троцкий Л.Д.: Бертрам Вольф о Московских процессах (Московские процессы)
Doc. 961
1937.11.23
november 23. Bemutatják a Torockói menyasszony című filmet (rendező: Keleti Márton).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.11.23
november 23. Közzéteszik a Magyar Kommunista Párt sportprogramját. (Ezzel a sportmozgalomban megkezdődik a „fordulat éve”.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.11.23
november 23. Fábri Zoltán filmrendező tiltakozó levelet ír a Velencei Biennálé rendezőségének az ellenzéki magyar műalkotások bemutatása miatt.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.11.23
V Bratislave zomrel Daniel Okáli (*9. 3. 1903, Liptovský Sv. Mikuláš), právnik, literát a ľavicový politik, spoluzakladateľ skupiny DAV. Po druhej svetovej vojne bol predsedom Československej presídľovacej komisie a vládnym splnomocnencom pre realizáciu dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. V marci 1948 sa stal povereníkom vnútra, z funkcie ho odvolali v januári 1951, začiatkom februára 1951 bol zatknutý, odsúdený v procese s tzv. buržoáznymi nacionalistami v apríli 1954 na 18 rokov väzenia, roku 1960 amnestovaný, roku 1963 rehabilitovaný. Venoval sa literárno-historickej a kritickej publicistike.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.11.24
1867.11.24
24. november - 4. december. Poslanecká snemovňa uhorského parlamentu rokovala o národnostnom zákone.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.11.24
november 24. Bécsben a keresztényszocialisták tüntetnek a Magyarországgal való vámés kereskedelmi szerződés meghosszabbítása ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.24
Ноябрь, 11 (24). Ленин пишет письмо руководителям левого крыла Финской социал-демократической рабочей партии К. Маннеру, Ю. Сироле, О. Куусинену, Э. Валпасу и К. Вийку.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.24
Ноябрь, 11 (24). Ленин беседует с Н. В. Крыленко и А. А. Иоффе, дает им подробные инструкции относительно ведения переговоров с командованием германских войск о перемирии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.24
Ноябрь, 11 (24). Ленин подписывает декрет ВЦИК и СНК "Об уничтожении сословий и гражданских чинов".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.11.24
november 24. A rendőrség lefoglalja Illyés Gyula Rend a romokban című verseskötetét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1977.11.24
november 24-27. Budapestre látogat G. Marchais a Francia Kommunista Párt főtitkára.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.11.24
november 24. Bányaomlás a Mecseki Szénbányák Béta-aknájában (1 áldozat).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.11.25
1487.11.25
november 25. Filipec János váradi püspök, titkos kancellár Milánóban Corvin János hg nevében megköti a házasságot Bianca Sforza milánói hercegnővel. (A per procura kötött házasságot 1493. november 11-én VI. Sándor pápa felbontja.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1537.11.25
Vo Wittenbergu (Nemecko) vyšla báseň významného humanistického básnika Pavla Rubigala (Rubigall, vl. menom Pavol Rothan), Querela Pannoniae ad Germániám (Prosba Panónie ku Germánií), v ktorej žiadal nemeckú ríšu o pomoc Uhorsku v boji proti Osmanom. Svojou literárnou tvorbou apeloval na európsku verejnosť, aby nepodceňovala osmanské nebezpečenstvo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1537.11.25
Mestská rada Kremnice vypracovala inštrukciu pre banského majstra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1537.11.25
V Nitre sa konalo zhromaždenie poslancov zo severozápadných stolíc, na ktorom sa riešila otázka vydržiavania vojska. 1537. Kráľ Ferdinad I. podriadil Uhorskú komoru pod správu Dvorskej komory.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1537.11.25
november 25. I. Ferdinánd megbízásából Thurzó Elek helytartó az északnyugati megyék rendei számára részgyűlést tart Nyitrán. (Az egyhetes gyűlés főleg a katonatartás kérdéseivel foglalkozik.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1547.11.25
Kráľ Ferdinand I. zvolal do Trnavy snem (trval do 22. februára 1548), na ktorom so rozhodlo o reorganizácii obrany. Poddaní sa mohli sťahovať za vopred určených podmienok. 1547. Olomoucký biskup a historik Ján Dubravius venoval svoj spis De piscinis (O rybnikárstve), vydaný vo Vratislavi (Wroclaw, Poľsko), majiteľovi červenokamenského panstva Antonovi Fuggerovi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1557.11.25
november 25. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. (Az ország kormányzását — fia kiskorúsága idejére — a királyné kezébe adja és az országos jövedelmeket rendi ellenőrzés nélkül rendelkezésére bocsátja. A kolozsvári és székely vásárhelyi kolostorokban iskolák szervezését rendeli el. Tizenöt kézműves szakma árait szabályozza.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.11.25
V Kežmarku zomrel Ján Benedikti (Blahoslav, *11. 8. 1796, Ľuboreč), kultúrny pracovník, stredoškolský profesor. Podnecoval Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára k zbieraniu ľudových piesní, z postu rektora na lýceu v Kežmarku zaviedol roku 1834 ako vyučovací predmet gymnastiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.11.25
november 25—27. Az ipartestületek első országos jellegű értekezletüket tartják Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.11.25
Seriál článkov Náhľady a výhľady od Svetozára Hurbana Vajanského, v ktorých rekapituloval dovtedy vykonanú prácu v prospech rozvitia slovenského národného hnutia a nastoloval jeho novú problematiku
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [408]
1897.11.25
Zola starts a campaign in favor of Dreyfus cause in Le Figaro.
1917.11.25
12 (25) нояб. Начало выборов в Учредительное собрание, в ходе которых 58% голосов будет отдано за эсеров, 25% - за большевиков (однако за них голосует большинство в Петрограде, Москве и в войсковых частях Северного и Западного фронтов), 13% - за кадетов и другие "буржуазные" партии.
1917.11.25
november 25. Békegyűlés a budapesti Iparcsarnokban. (Határozatban támogatja az oroszországi forradalmat.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.25
Ноябрь, 12 (25). Ленин заслушивает информацию председателя фракции большевиков Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов Д. И. Гразкина о работе съезда и пишет заявление в большевистскую фракцию съезда. Ленин принимает делегатов 49 армейского корпуса, беседует с ними о политике Советского государства, вручает им официальное разъяснение Совнаркома на запрос комитета 49 корпуса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.25
Ноябрь, 12 или 13 (25 или 26). Ленин беседует с приехавшим из Москвы А. Г. Шлихтером, сообщает о назначении его исполняющим обязанности народного комиссара земледелия и поручает тотчас же заняться приемом крестьянских делегатов с мест.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.11.25
november 25. A felsőház elfogadja az 1927:XXXI. törvénycikket március 15- ének nemzeti ünneppé nyilvánításáról (hatályát veszti az 1898: V. törvénycikknek április 11-ét nemzeti ünneppé nyilvánító rendelkezése) és az 1927: XXXII. törvénycikket Kossuth Lajos örök érdemeinek és emlékének törvénybe iktatásáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.11.25
Троцкий Л.Д.: Нерабочее и небуржуазное государство? (СССР)
Doc. 962
1947.11.25
25 ноября -15 декабря Пятая сессия СМИД в Лондоне.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1947.11.25
november 25. Magyarország és Románia kulturális egyezményt köt.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.11.25
Письмо секретариата правления Союза писа­телей СССР А. Солженицыну
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc8
1967.11.25
november 25—30. Fock Jenő. a minisztertanács elnöke hatnapos hivatalos látogatásra Moszkvába érkezik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2017.11.26
1707.11.26
november 26—30. Az Erdélyi Szenátus ülése Kisvárdán Rákóczi elnökletével. (Pekry Lőrinc br. tábornagyot felelősségre vonja Erdély elvesztéséért, és leváltja az erdélyi főparancsnoki tisztről.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1897.11.26
Picquart is recalled to Paris to be questioned as part of the Esterhazy investigation.
1917.11.26
Ноябрь, 13 (26). Ленин беседует с В. В. Оболенским (Н. Осинским) в связи с назначением его комиссаром Государственного банка.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1947.11.26
Выступление постоянного представителя СССР при ООН А.А. Громыко на пленарном заседании Второй Сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №1
1987.11.26
november 26-29. Grósz Károly miniszterelnök Görögországban tárgyal (idegenforgalmi és tájékoztatási megállapodás).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.11.26
- Bemutatják a Kovbojok című dokumentumfilmet (rendező: Schiffer Pál).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.11.27
1677.11.27
november 27. Az erdélyi önkéntes hadsereg Thököly Imre gr. parancsnoksága alatt Derecskénél (Bihar vm.) csatlakozik a bujdosók seregéhez.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.11.27
november 27. A császárpárti (labanc) magyar főurak értekezlete Pozsonyban, Esterházy Pál hg nádor és Keresztély Ágost hg prímás részvételével. (Semmisnek nyilvánítja az ónodi trónfosztást.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.11.27
november 27. Az országgyűlés kerületi ülése Széchenyi István gr. indítványával szemben Kossuth válaszfelirati javaslatát fogadja el. (Élesen támadja a törvénytelen kormányintézkedéseket.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1897.11.27
november 27. Bécsben és a nagyobb ausztriai városokban tömegtüntetéseket rendeznek a Badeni-féle áprilisi nyelvrendelet ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.27
14 (27) нояб. Германское командование принимает предложение начать переговоры о перемирии.
1917.11.27
14 (27) нояб. "Положение о рабочем контроле" на предприятиях, где занято более 5 наемных рабочих (на предприятиях избираются фабзавкомы, высший орган - Всероссийский Совет рабочего контроля).
1917.11.27
november 27. A november 7-i rapallói megállapodás alapján megalakul az antant legfelsőbb haditanácsa Versaillesban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.27
— A csepeli munkások a béke mellett tüntetnek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.27
Ноябрь, 14(27). Ленин пишет проект резолюции Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов по аграрному вопросу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.27
Ноябрь, 14(27). Ленин присутствует на заседании Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, делает записи по докладу левого эсера Качинского, по поручению фракции большевиков выступает с речью по аграрному вопросу и зачитывает написанный им проект резолюции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.27
Ноябрь, 14(27). Ленин участвует в заседании ВЦИК, на котором утверждается "Положение о рабочем контроле".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.27
Ноябрь, в ночь с 14 на 15 (с 27 на 28). Ленин участвует в совместном заседании центральных комитетов большевистской партии и партии левых эсеров, на котором принимается решение о включении во ВЦИК представителей Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, армии и флота, профессиональных союзов, Викжеля и союза поч-тово-телеграфных рабочих и служащих.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.11.27
Троцкий Л.Д.: На помощь А.П.П.! (США)
Doc. 963
1937.11.27
november 27. A budapesti Művész Színház bemutatja G. B. Shaw: Barbara őrnagy című színművét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.11.27
Панферов — Сталину с просьбой перенести его дело в КПК
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №283
1987.11.27
november 27. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának ülése. Az 1987. évi 25. számú törvényerejű rendelet a külföldre utazásról és az útlevélről (magánútlevél a világ összes országába). A 26. számú törvényerejű rendelet a devizáról, a 23. számú törvényerejű rendelet a kincstárjegy bevezetéséről. (1988. január 1-jétől lépnek érvénybe.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.11.27
- A Szakszervezetek Országos Tanácsának ülése. Módosítják a tagdíjrendszert (a havi bér 1 %-a a tagdíj).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994