2017.11.24
1867.11.24
24. november - 4. december. Poslanecká snemovňa uhorského parlamentu rokovala o národnostnom zákone.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.11.24
november 24. Bécsben a keresztényszocialisták tüntetnek a Magyarországgal való vámés kereskedelmi szerződés meghosszabbítása ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.24
Ноябрь, 11 (24). Ленин пишет письмо руководителям левого крыла Финской социал-демократической рабочей партии К. Маннеру, Ю. Сироле, О. Куусинену, Э. Валпасу и К. Вийку.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.24
Ноябрь, 11 (24). Ленин беседует с Н. В. Крыленко и А. А. Иоффе, дает им подробные инструкции относительно ведения переговоров с командованием германских войск о перемирии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.24
Ноябрь, 11 (24). Ленин подписывает декрет ВЦИК и СНК "Об уничтожении сословий и гражданских чинов".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.11.24
november 24. A rendőrség lefoglalja Illyés Gyula Rend a romokban című verseskötetét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1977.11.24
november 24-27. Budapestre látogat G. Marchais a Francia Kommunista Párt főtitkára.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.11.24
november 24. Bányaomlás a Mecseki Szénbányák Béta-aknájában (1 áldozat).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.11.25
1487.11.25
november 25. Filipec János váradi püspök, titkos kancellár Milánóban Corvin János hg nevében megköti a házasságot Bianca Sforza milánói hercegnővel. (A per procura kötött házasságot 1493. november 11-én VI. Sándor pápa felbontja.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1537.11.25
Vo Wittenbergu (Nemecko) vyšla báseň významného humanistického básnika Pavla Rubigala (Rubigall, vl. menom Pavol Rothan), Querela Pannoniae ad Germániám (Prosba Panónie ku Germánií), v ktorej žiadal nemeckú ríšu o pomoc Uhorsku v boji proti Osmanom. Svojou literárnou tvorbou apeloval na európsku verejnosť, aby nepodceňovala osmanské nebezpečenstvo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1537.11.25
Mestská rada Kremnice vypracovala inštrukciu pre banského majstra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1537.11.25
V Nitre sa konalo zhromaždenie poslancov zo severozápadných stolíc, na ktorom sa riešila otázka vydržiavania vojska. 1537. Kráľ Ferdinad I. podriadil Uhorskú komoru pod správu Dvorskej komory.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1537.11.25
november 25. I. Ferdinánd megbízásából Thurzó Elek helytartó az északnyugati megyék rendei számára részgyűlést tart Nyitrán. (Az egyhetes gyűlés főleg a katonatartás kérdéseivel foglalkozik.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1547.11.25
Kráľ Ferdinand I. zvolal do Trnavy snem (trval do 22. februára 1548), na ktorom so rozhodlo o reorganizácii obrany. Poddaní sa mohli sťahovať za vopred určených podmienok. 1547. Olomoucký biskup a historik Ján Dubravius venoval svoj spis De piscinis (O rybnikárstve), vydaný vo Vratislavi (Wroclaw, Poľsko), majiteľovi červenokamenského panstva Antonovi Fuggerovi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1557.11.25
november 25. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. (Az ország kormányzását — fia kiskorúsága idejére — a királyné kezébe adja és az országos jövedelmeket rendi ellenőrzés nélkül rendelkezésére bocsátja. A kolozsvári és székely vásárhelyi kolostorokban iskolák szervezését rendeli el. Tizenöt kézműves szakma árait szabályozza.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.11.25
V Kežmarku zomrel Ján Benedikti (Blahoslav, *11. 8. 1796, Ľuboreč), kultúrny pracovník, stredoškolský profesor. Podnecoval Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára k zbieraniu ľudových piesní, z postu rektora na lýceu v Kežmarku zaviedol roku 1834 ako vyučovací predmet gymnastiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.11.25
november 25—27. Az ipartestületek első országos jellegű értekezletüket tartják Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.11.25
Seriál článkov Náhľady a výhľady od Svetozára Hurbana Vajanského, v ktorých rekapituloval dovtedy vykonanú prácu v prospech rozvitia slovenského národného hnutia a nastoloval jeho novú problematiku
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [408]
1897.11.25
Zola starts a campaign in favor of Dreyfus cause in Le Figaro.
1917.11.25
12 (25) нояб. Начало выборов в Учредительное собрание, в ходе которых 58% голосов будет отдано за эсеров, 25% - за большевиков (однако за них голосует большинство в Петрограде, Москве и в войсковых частях Северного и Западного фронтов), 13% - за кадетов и другие "буржуазные" партии.
1917.11.25
november 25. Békegyűlés a budapesti Iparcsarnokban. (Határozatban támogatja az oroszországi forradalmat.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.25
Ноябрь, 12 (25). Ленин заслушивает информацию председателя фракции большевиков Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов Д. И. Гразкина о работе съезда и пишет заявление в большевистскую фракцию съезда. Ленин принимает делегатов 49 армейского корпуса, беседует с ними о политике Советского государства, вручает им официальное разъяснение Совнаркома на запрос комитета 49 корпуса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.25
Ноябрь, 12 или 13 (25 или 26). Ленин беседует с приехавшим из Москвы А. Г. Шлихтером, сообщает о назначении его исполняющим обязанности народного комиссара земледелия и поручает тотчас же заняться приемом крестьянских делегатов с мест.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.11.25
november 25. A felsőház elfogadja az 1927:XXXI. törvénycikket március 15- ének nemzeti ünneppé nyilvánításáról (hatályát veszti az 1898: V. törvénycikknek április 11-ét nemzeti ünneppé nyilvánító rendelkezése) és az 1927: XXXII. törvénycikket Kossuth Lajos örök érdemeinek és emlékének törvénybe iktatásáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.11.25
Троцкий Л.Д.: Нерабочее и небуржуазное государство? (СССР)
Doc. 962
1947.11.25
25 ноября -15 декабря Пятая сессия СМИД в Лондоне.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1947.11.25
november 25. Magyarország és Románia kulturális egyezményt köt.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.11.25
Письмо секретариата правления Союза писа­телей СССР А. Солженицыну
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc8
1967.11.25
november 25—30. Fock Jenő. a minisztertanács elnöke hatnapos hivatalos látogatásra Moszkvába érkezik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2017.11.26
1707.11.26
november 26—30. Az Erdélyi Szenátus ülése Kisvárdán Rákóczi elnökletével. (Pekry Lőrinc br. tábornagyot felelősségre vonja Erdély elvesztéséért, és leváltja az erdélyi főparancsnoki tisztről.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1897.11.26
Picquart is recalled to Paris to be questioned as part of the Esterhazy investigation.
1917.11.26
Ноябрь, 13 (26). Ленин беседует с В. В. Оболенским (Н. Осинским) в связи с назначением его комиссаром Государственного банка.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1947.11.26
Выступление постоянного представителя СССР при ООН А.А. Громыко на пленарном заседании Второй Сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №1
1987.11.26
november 26-29. Grósz Károly miniszterelnök Görögországban tárgyal (idegenforgalmi és tájékoztatási megállapodás).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.11.26
- Bemutatják a Kovbojok című dokumentumfilmet (rendező: Schiffer Pál).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.11.27
1677.11.27
november 27. Az erdélyi önkéntes hadsereg Thököly Imre gr. parancsnoksága alatt Derecskénél (Bihar vm.) csatlakozik a bujdosók seregéhez.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.11.27
november 27. A császárpárti (labanc) magyar főurak értekezlete Pozsonyban, Esterházy Pál hg nádor és Keresztély Ágost hg prímás részvételével. (Semmisnek nyilvánítja az ónodi trónfosztást.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.11.27
november 27. Az országgyűlés kerületi ülése Széchenyi István gr. indítványával szemben Kossuth válaszfelirati javaslatát fogadja el. (Élesen támadja a törvénytelen kormányintézkedéseket.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1897.11.27
november 27. Bécsben és a nagyobb ausztriai városokban tömegtüntetéseket rendeznek a Badeni-féle áprilisi nyelvrendelet ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.27
14 (27) нояб. Германское командование принимает предложение начать переговоры о перемирии.
1917.11.27
14 (27) нояб. "Положение о рабочем контроле" на предприятиях, где занято более 5 наемных рабочих (на предприятиях избираются фабзавкомы, высший орган - Всероссийский Совет рабочего контроля).
1917.11.27
november 27. A november 7-i rapallói megállapodás alapján megalakul az antant legfelsőbb haditanácsa Versaillesban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.27
— A csepeli munkások a béke mellett tüntetnek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.11.27
Ноябрь, 14(27). Ленин пишет проект резолюции Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов по аграрному вопросу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.27
Ноябрь, 14(27). Ленин присутствует на заседании Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, делает записи по докладу левого эсера Качинского, по поручению фракции большевиков выступает с речью по аграрному вопросу и зачитывает написанный им проект резолюции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.27
Ноябрь, 14(27). Ленин участвует в заседании ВЦИК, на котором утверждается "Положение о рабочем контроле".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.27
Ноябрь, в ночь с 14 на 15 (с 27 на 28). Ленин участвует в совместном заседании центральных комитетов большевистской партии и партии левых эсеров, на котором принимается решение о включении во ВЦИК представителей Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, армии и флота, профессиональных союзов, Викжеля и союза поч-тово-телеграфных рабочих и служащих.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.11.27
Троцкий Л.Д.: На помощь А.П.П.! (США)
Doc. 963
1937.11.27
november 27. A budapesti Művész Színház bemutatja G. B. Shaw: Barbara őrnagy című színművét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.11.27
Панферов — Сталину с просьбой перенести его дело в КПК
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №283
1987.11.27
november 27. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának ülése. Az 1987. évi 25. számú törvényerejű rendelet a külföldre utazásról és az útlevélről (magánútlevél a világ összes országába). A 26. számú törvényerejű rendelet a devizáról, a 23. számú törvényerejű rendelet a kincstárjegy bevezetéséről. (1988. január 1-jétől lépnek érvénybe.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.11.27
- A Szakszervezetek Országos Tanácsának ülése. Módosítják a tagdíjrendszert (a havi bér 1 %-a a tagdíj).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.11.28
1357.11.28
november 28.1. (Nagy) Lajos megerősíti az erdélyi Zalatna (Fehér vm.) kiváltságlevelét és engedélyezi, hogy ugyanazokat a szabadságokat élvezze, mint a többi bányaváros.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1557.11.28
— I. Ferdinánd Bécsben udvari haditanácsot szervez.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1557.11.28
— Megjelenik Bécsben Volfgang Lazius császári orvos Magyarországot ábrázoló térképe: Hungariae descripiiu.— Megjelenik Kolozsvárott Molnár Gergely Ele menta grammaticae lalinae című nyelvtankönyve. (Több mint 20 kiadásban jelent meg, utoljára 1830-ban.) és az ún. Hoffgreff énekeskönyv: Históriák. . . a Szent Bibliából.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1557.11.28
november 28. Az Izabella és János Zsigmond visszatérésével szemben utolsóként ellenálló Dobó István erdélyi vajda feladja Szamosújvár várát. (Dobót fogságra vetik, csak 1558 novemberében szabadul, amikor is elhagyja Erdélyt.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.11.28
Ján Rezik dokončil rukopis latinskej školskej hry Pigritius scholarum hostis ad caucasum deportatus (Lenivosť, nepriateľ školy, odvlečená na Kaukaz).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1707.11.28
V Stupave obesil kat štyroch kurucov, ktorí ostali na Záhorí po ústupe povstaleckých vôjsk a živili sa zbojom. 1707. V Trnave vyšlo dielo Jána Liceiho (Lyczei) Iter oeconomicum (Hospodárska cesta).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1797.11.28
november 28. Rastattban (Badeni nagyhercegség) tárgyalások kezdődnek a Német-Római Császárság és a Francia Köztársaság közötti békeszerződésről.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1887.11.28
november 28. Megindul az első villamos próbajárata Budapesten a Teréz (ma: Lenin) körúton, a Nyugati pályaudvar és a Király (ma: Majakovszkij) utca közt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.11.28
Le Figaro starts publishing a correspondence from Esterhazy that one of his spurned mistresses, Madame de Boulancy,  has communicated to the newspaper in which he vents his contempt for the French, even dreaming to become a German Uhlan and be able to slaugher as many French soldiers as possible.
1917.11.28
Декрет СНК об объявлении кадетской партии партией "врагов народа" и арест ее лидеров.
1917.11.28
15 (28) нояб. В Тифлисе образован Закавказский комиссариат, организующий сопротивление большевикам в Грузии, Армении и Азербайджане.
1917.11.28
Ноябрь, ранее 15 (28). Ленин принимает рабочих фабрики товарищества Ликинской мануфактуры (Владимирская губ.) И. С. Морозкина и А. Тимофееву, беседует с ними о положении на фабрике.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.28
Ноябрь, 15 (28). Подписанное Лениным обращение Совнаркома к правительствам и народам воюющих стран с призывом присоединиться к переговорам о перемирии между Советской Россией и государствами германо-австрийской коалиции, назначенным на 19 ноября (2 декабря), публикуется в "Правде" № 190.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.28
Ноябрь, 15 (28). Ленин пишет письмо генерал-майору С. И. Одинцову о разработке военно-технических вопросов перемирия с Германией.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.28
Ноябрь, 15 (28). Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вносит предложение передать управление Министерством внутренних дел Военно-революционному комитету. На заседании обсуждаются также вопросы об организации Совета народного хозяйства, о конфискации Ликинской мануфактуры и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.28
Ноябрь, 15 (28). Ленин дает интервью корреспонденту американского агентства Ассошиэйтед Пресс Г. Ярросу о результатах выборов в Учредительное собрание по Петроградскому столичному избирательному округу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.11.28
Доклад наркома обороны СССР и начальника Генштаба РККА в ЦК ВКП(б) — И.В. Сталину — о плане развития и реорганизации РККА в 1938–1942 гг.
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №2
1987.11.28
Informace o Chartě 77 - č. 16
1987.11.28
Запись беседы А.Н. Яковлева с директором Института международных изменений Колумбийского университета (США) С. Биалером
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №59
2017.11.29
1537.11.29
november 29. I. Ferdinánd és I. János megbízottai újabb tárgyalást kezdenek Rozgonyban (Abaúj vm.). Ennek eredményeként december 1-én egyhónapos fegyverszünetet kötnek.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1587.11.29
november 29. Vasa János Zsigmond választott lengyel király bevonul Krakkóba.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.11.29
Sbierka na černovské siroty
Ľudové noviny, 1907:48/07
1907.11.29
Druhý roľnícky zjazd v Skalici
Ľudové noviny, 1907:48/05
1907.11.29
Z Kysúc. Černová
Ľudové noviny, 1907:48/05
1907.11.29
List grófa Jána Harraha Andrejovi Hlinkovi
Ľudové noviny, 1907:48/04
1907.11.29
Výstraha pre Slovákov zberajúcich sa do Ameriky!
Ľudové noviny, 1907:48/03
1907.11.29
Zúrivosť šovinizmu
Ľudové noviny, 1907:48/03
1907.11.29
K voľbám do stoličného výboru. Liptáci, Slováci!
Ľudové noviny, 1907:48/01
1907.11.29
29 novembra odcestoval z Hodonína do väzenia v maďarskom Segedíne, kde mal podľa rozhodnutia Uhorskej kráľovskej súdnej tabule v Budapešti nastúpiť výkon trestu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1907.11.29
Andrej Hlinka: Dopisy. Z Liptova.
Ľudové noviny, 29. 11. 1907, roč. 58, č. 48, s. 4. (Lipták)
1907.11.29
Между 16 и 23 ноября (29 ноября и 6 декабря). В Петербурге выходит I том Сочинений В. И. Ленина (Вл. Ильина) "За 12 лет". В том вошли основные статьи и брошюры Ленина, написанные в период с 1895 по 1905 год.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.29
Ноябрь, 16 (29). Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект декрета о революционных судах и ликвидации всех старых судебных учреждений, вопросы о передаче украинских национальных реликвий украинскому народу, о переговорах с левыми эсерами об участии их в правительстве и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.11.29
Andrej Hlinka: Našej verejnosti
Slovák, 29.11.1927, roč. 9, č. 268, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
1927.11.29
V Bratislave zomrel agrárny politik, jeden zo zakladateľov hospodárskeho družstevníctva na Slovensku a propagátor myšlienky česko-slovenskej spolupráce pred rokom 1914 MUDr. Pavol Blaho (*25. 3. 1867, Skalica). V roku 1898 založil spolu s Vavrom Šrobárom revue Hlas. V rokoch 1906 - 1918 pôsobil ako poslanec uhorského snemu za volebný okres Moravský Ján. V rokoch 1908 1914 bol jedným z hlavných organizátorov porád Českoslovanskej jednoty v Luhačoviciach. Rozvíjal družstevné hnutie, v roku 1907 založil obchodnú banku v Skalici. Po vzniku Československej republiky bol členom prvej Šrobárovej vlády pre Slovensko. Bol tiež spoluzakladateľom slovenskej agrárnej strany, od roku 1919 predsedom Národnej a republikánskej strany roľníckej, budovateľom siete roľníckych jednôt a slovenských domovín a ich poslancom (1918 - 1927) v pražskom parlamente. 1927. V Slovinkách v spišskom rudnom revíri obnovila po dlhšej prestávke ťažbu medenej rudy nová spoločnosť Krompašské závody na meď, a. s., ovládaná nemeckým kapitálom. Modernizovala zariadenia na výrobu medeného koncentrátu, ktorý bol exportovaný do Rakúska a Nemecka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
V Handlovej kulminovala rozsiahla modernizácia banského hnedouhoľného závodu, ktorý po ovládnutí Českou bankou Union patril podniku Handlovské uhoľné bane, úč. s. Podnik vybudoval jednu z najväčších tepelných elektrární na Slovensku s výkonom 5 MW. Slúžila na pohon najmodernejšej pneumatickej techniky prostredníctvom kompresorov. Zároveň dodávala energiu do sietí regionálnych elektrární.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
V Trnave v podniku firmy Coburg po jeho ovládnutí nadnárodnou kapitálovou skupinou Schneiderovho koncernu zavŕšili prechod výrobného programu od hutníctva ku kovospracujúcej druhovýrobe so širokým sortimentom výrobkov. Využívali moderné stroje a poloautomaty, napríklad na pletenie a tkanie drôtu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
V Dolných Hámroch v závode na luxusný kovový riad modernizovali technické zariadenia. Dielne vybavili novými brúsiacimi, kovotlačiarskymi, lisovacími a inými strojmi s elektrickým pohonom. •
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
V Spišskej Novej Vsi založili podnik Prvé československé sadrové závody, kom. spol. Podnik prevzal zastarané prevádzky na výrobu sadry a vybudoval moderný závod, jediný svojho druhu v republike, s ročnou produkciou 10 000 t pálenej sadry.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
Vo Varíne pri Žiline uviedli do prevádzky modernú velkokapacitnú vápenku, vybudovanú pre potreby Vítkovických železiarní. Závod dopravoval vápenec elektrickou lanovkou zo vzdialeného lomu na úpätí vrchu Polom v Malej Fatre.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
V Bratislave firma Dynamit - Nobel spustila výrobu v novom závode na kyselinu chlórsulfónovú s kapacitou 1 000 t ročne. Kyselinu používali pri výrobe sacharínu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
V Banskej Štiavnici bolo založené Slovenské banské múzeum Dionýza Štúra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
Nákladom Matice slovenskej začala vychádzať šesťzväzková Riznerova Bibliografia písomníctva slovenského, ktorá do istej miery suplovala aj slovenský biografický slovník. Dielo sa stalo užitočnou pomôckou nielen v literárnej histórii, ale aj pre dejiny vedy a pre celý rad ďalších, najmä vlastivedných, disciplín.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
Začal vychádzať vedecký časopis Šafárikovej učenej spoločnosti s názvom Bratislava. Publikoval príspevky najmä historického, vlastivedného, literárnohistorického, jazykovedného a filozofického zamerania, v malom podiele aj prírodovedné práce. Niekolko článkov bolo venovaných problematike dejín vied a techniky na Slovensku. Významný bol aj tým, že viacerí slovenskí vedci debutovali práve na stránkach tohto periodika.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
Na pôde Matice slovenskej založili prírodovedecký odbor, ktorý však pre nedostatok prírodovedné orientovanej slovenskej inteligencie bol ešte málo životaschopný, preto ho pričlenili k Muzeálnej slovenskej spoločnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
Expozitúra ministerstva zdravotníctva a telesnej výchovy osobitným výnosom nariadila hospitalizáciu osôb postihnutých šarlachom. V ďalších výnosoch sa upozorňovalo na ochranné očkovanie proti šarlachu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
Uzákonila sa ohlasovacia povinnosť pri závažnej detskej chorobe - poliomyelitis anterior acuta a pri encefalitíde.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
Nariadenie ministerstva školstva a národnej osvety upozorňovalo na sústavné zdravotné prehliadky školskej mládeže.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.11.29
Matica slovenská a Československý Červený kríž začali vydávať detský časopis Slniečko, ktorý zohral dôležitú úlohu pri uvádzaní účinných metód zdravotnej výchovy medzi mládežou
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.11.29
november 29. A Budapesti Büntető Törvényszék Szálasi Ferencet a társadalmi rend felforgatására irányuló törekvésért 10 hónapi fogházra ítéli.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.11.29
Решение ООН об образовании в Палестине двух государств – еврейского и арабского
1977.11.29
november 29-30. Budapesten ülésezik a Varsói Szerződés Tagállamai Honvédelmi Minisztereinek Bizottsága. (Magyarországot Czinege Lajos vezérezredes képviseli.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.11.29
Vznikla podpisová akcia Podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v ČSSR. Akciu podporil kardinál František Tomášek. V priebehu roka 1988 ju podpísalo pol milióna občanov, z toho 300 000 na Slovensku. Bola to najväčšia petičná akcia opozičných síl v strednej Európe.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.11.30
1837.11.30
V Bratislave zomrel Štefan Čelko (*3. 9. 1773, Kysucké Nové Mesto), jazykovedec, publicista. Zostavil a vydal antológiu z diel maďarských spisovateľov, v rokoch 1805 - 1827 redigoval v Bratislave spoločenský časopis Ephemerides politico-statisticae Posonienses (Prešporsképoliticko-štatistické záznamy).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1837.11.30
Ján Kollár Václavovi Hankovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 181 Dok. 142
1847.11.30
november 30. Az országgyűlés kerületi ülése elfogadja a háziadó és az országos pénztár terheinek közös viselését. (Ugyanakkor elveti a hadiadó közös viselését, mondván, hogy a kormány nem számol el vele.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.11.30
Ľudovít Štúr Augustoví Horislavovi Škultétymu. 30. 11. 1847
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 55 Dok. 401
1897.11.30
november 30. Megbukik Badeni gr. osztrák miniszterelnök. Utóda Paul Gautsch br.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.11.30
30 novembra Hlinka nastúpil výkon trestu vo väzení v Segedíne.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1907.11.30
Andrej Hlinka, odsúdený na dva roky väzenia za poburovanie proti maďarskej národnosti a prečin proti volebnému právu, nastúpil výkon trestu v segedínskom väzení.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.11.30
Совнарком постановил национализировать Ликинскую мануфактуру (близ Орехово-Зуева). Это был первый декрет Советского правительства об экспроприации собственности крупных капиталистов.
1917.11.30
Ноябрь, не позднее 17 (30). Ленин подписывает обращение Совнаркома к немецким солдатам с призывом поддержать борьбу трудящихся Советской России за немедленный демократический мир и социализм.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.11.30
Из протокола заседания СНК № 15 о Военно-революционном комитете
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №3
1927.11.30
Предложения СССР о всеобщем и полном разоружении на IV сес сии Подготовительной комиссии конференции по разоружению в Женеве.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1927.11.30
november 30. A pápa kinevezi Serédi Jusztiniánt esztergomi érsekké; december 19- én bíhomokká kreálja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.11.30
Из Махачкалы — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №303
1987.11.30
CSMKJB: Ötödik jelentés a Csemadok helyzetéről az 1987-es évben (1987/23 —1987. november 30.) A Szlovák Belügyminisztérium megcsonkítva hagyta jóvá a Csemadok új alapszabályzatát
Kettős elnyomásban 1993, Dok.41
1987.11.30
november 30. Cigány Népfőiskola nyílik Alsószentmártonban.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.11.30
- Garancia Biztosító Részvénytársaság alakul, novemberben: A Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai ad limina látogatáson a Vatikánban. II. János Pál pápa november 9-én és 13-án fogadja a Paskai László prímás vezette magyar püspököket. (→ 1977. április 11.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994