2017.08.24
1777.08.24
Na univerzite v Trnave sa skončili posledné prednášky a vyučovanie v jej skoro 150-ročnom pôsobení.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1787.08.24
augusztus 24. A török Porta hadat üzen Oroszországnak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1807.08.24
Vo Viedni zomrel Jozef Plenk (Plenck, *28. 11. 1739, Viedeň), v rokoch 1770 - 1777 profesor na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity. Ako prvý sa pokúsil o rozdelenie kožných chorôb do 14 skupín podľa ich vonkajších znakov. Zostavil príručku na pitvu ľudského tela, napísal niekoľko základných prác z botaniky a chémie, zaslúžil sa o rozvoj farmakológie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.08.24
Ľudovít Štúr Kráľovskej námestnej rade. pred 24. 8. 1847
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 54 Dok. 400
1907.08.24
augusztus 24—26. Megalakul a Szocialista Ifjúmunkások Nemzetközi Szövetsége.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.08.24
Август, 11 (24). Ленин участвует в заключительном заседании конгресса, на котором по предложению делегатов Англии, Австрии, Франции, Бельгии, Голландии, Италии и США принимается приветствие русским борцам за свободу. Делегаты конгресса, окружив стол русской делегации, устраивают ей овацию.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.24
Август, позднее 11 (24). Ленин возвращается из Штутгарта в Куоккала (Финляндия).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.08.24
Троцкий Л.Д.: Всем организациям, примыкающим к Четвёртому Интернационалу. Проверка идей и людей на опыте Испанской революции (IV Интернационал)
Doc. 948
1937.08.24
Шифрограмма наркома НКВД СССР Н.И. Ежова наркому НКВД Казахстана Л.Б. Залину и наркому НКВД Узбекистана Н.А. Загвоздину о выселении корейского населения из ДВК в Казахстан и Узбекистан
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №262
1947.08.24
Ответ Поспелова Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №241
1967.08.24
Делегация СССР в Комитете 18 государств по разоружению внесла на рассмотрение проект Договора о нераспространении ядерного оружия.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1967.08.24
Заявление ТАСС в связи с новыми преступными действиями американских империалистов против ДРВ.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
2017.08.25
1887.08.25
Ленин принят в Казанский университет
1887.08.25
Август, 13 (25). Ленин поступает в Казанский университет.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.08.25
augusztus 25. A király szentesíti az 1897:XXXIII. törvénycikket. (A büntető törvényszékeknél esküdtbíróságok szervezéséről.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.08.25
augusztus 25. Pánádon (Kisküküllő vm.) a honvédség a román lakossággal szemben fegyverét használja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.08.25
Мятеж Л.Г. Корнилова, потребовавшего передачи ему всей власти. Отставка (28 августа) и арест (01 сентября) Корнилова. Принятие А.Ф. Керенским обязанностей Верховного главнокомандующего.
1917.08.25
12 - 15 (25 - 28) авг. В Москве проходит Государственное совещание (около 2500 участников, отобранных Временным правительством из всех слоев населения). Генерал Л. Г. Корнилов в своем выступлении требует укрепления дисциплины в армии.
1917.08.25
Сталин И.В., Союз желтых
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/yellow_union.htm Doc. 126]
1917.08.25
Август, позднее 12 (25). Ленин составляет список необходимых ему предметов, а также книг и материалов. В числе их называет "мои тезисы о политическом положении (съезду)".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1977.08.25
augusztus 25. Meghal Kós Károly erdélyi író és építész.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.08.26
1547.08.26
Osmani napadli o šiestej hodine večer Pukančanov a Pečeničanov, ktorí sa vracali z banskoštiavnického jarmoku a 60 osôb odvliekli do zajatia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1607.08.26
Vo Viedni zomrel Juraj Bašta (*1544), cisársky generál.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1697.08.26
augusztus 26. Vaudemont altábornagy Felső-Magyarországról érkező hadteste Szabadkától délre csatlakozik a Savoyai Jenő hg vezette fősereghez. (Szeptember 1.: Csatlakozik a fősereghez az Erdélyből érkező Jean-Louis Rabutin de Bussy tábornagy is. A császári sereg létszáma mintegy 60 ezer fő.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.08.26
Korešpondenčný lístok adresovaný B. Bjørnsonom Edvardovi Ledererovi, kde ho informuje, že odoslal článok Mier a priatelia mieru do troch časopisov.
[https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/108556/D_ScientiaeLitterarum_04-1957-1_14.pdf Josef B. Michl: Z korespondence BB s EL, Sborník prací FF BU,1957, č. D4] doc1 doc1
1937.08.26
Из Сыктывкара — ЦК ВКП(б)
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №263
1967.08.26
26. - 27. august. Pri príležitosti osláv 100. výročia založenia slovenského gymnázia v Martine navštívil Slovensko prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) a prezident Československej socialistickej republiky Antonín Novotný. Odmietol do svojho sprievodu zaradiť predstaviteľov politického a verejného života na Slovensku, preto 1. tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) Alexander Dubček radšej zostal v Bratislave. Novotný zmenil miesto prenocovania, keďže sa na neho vraj pripravoval atentát. Pri návšteve Matice slovenskej označil jej členov za nacionalistov, pretože sa zaujímajú o Slovákov žijúcich v zahraničí. Svojím správaním urazil nielen slovenských predstaviteľov, ale aj radových občanov. Konflikt v Martine bol zinscenovaný zámerne s cieľom zastrašiť vedenie KSS na čele s A. Dubčekom pred septembrovým a októbrovým zasadaním ÚV KSČ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1977.08.26
augusztus 26. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa létrehozza az Országos Környezetés Természetvédelmi Hivatalt.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.08.27
1617.08.27
V Prahe zomrel Juraj Tesák Mošovský (*asi 1547, Mošovce), spisovateľ a dramatik.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1707.08.27
augusztus 27. Rabutin de Bussy tábornagy az Erdélybe tartó császári sereggel Budára érkezik.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1747.08.27
augusztus 27. Elhelyezik Óbudán a kiscelli trinitárius templom alapkövét.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1777.08.27
augusztus 27. Johann Baptist Nayss fiumei kereskedő, miután II. József megbízásából hosszabb utazást tett Magyarországon, e napon kelt jelentésében részletesen jellemzi az ország mezőgazdasági termelését és javaslatokat ad annak növelésére.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1937.08.27
Из Оренбурга — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №264
1957.08.27
Письмо в Центральный комитет КПСС выпускников шестимесячных курсов Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Фонд А. Н. Яковлева, Культурная политика в СССР Документ №28
1987.08.27
augusztus 27-30. Faluegészségügyi világkongresszus Pécsett.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.08.27
- Bemutatják a Zuhanás közben című filmet (rendező: Tolmár Péter).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.08.28
1697.08.28
augusztus 28. A szultáni sereg elfoglalja Titelt. és megkezdi az átkelést a Tiszán a Duna Tisza közére. (Majd eredeti tervét. Pétervárad ostromát feladva, Zentához vonul, hogy a Tiszán átkeljen és Erdélybe vonuljon.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.08.28
augusztus 28. A Magyar Újság közli Kossuth Lajosnak váci választóihoz intézett levelét, melyben a Habsburg-ház uralmát Magyarország függetlenségével és önállóságával összeegyeztethetetlennek nyilvánítja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1867.08.28
— Az uralkodó Prágába viteti a cseh koronázási jelvényeket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.08.28
Август, 16 (28). Ленин пишет письмо в Цюрих П. Б. Аксельроду, сообщает о получении отзывов его и Г. В. Плеханова на брошюру "Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах", высказывает желание писать для рабочих.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.08.28
Август, 16 (28). Ленин в письме П. Б. Аксельроду сообщает, что он понемногу занимается для своей большой работы, т. е. для книги "Развитие капитализма в России".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.28
15 (28) авг. В Москве открывается Собор русской православной церкви.
1917.08.28
Сталин И.В., Мы требуем
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/we_demand.htm Doc. 128]
1917.08.28
Сталин И.В., Заговор продолжается
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/conspiracy_continues.htm Doc. 129]
1937.08.28
Троцкий Л.Д.: Сталинизм и большевизм.
Doc. 949
2017.08.29
1317.08.29
augusztus 29. előtt Csák Máté elfoglalja Nyitra várát. (Feldúlja és felégeti a várost.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1757.08.29
augusztus 29. Erdélyi országgyűlés Nagyszebenben. (Kétezer toborzott katona kiállítását vállalja.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.08.29
augusztus 29. A kormány lefoglalja a Magyar Újságnak Kossuth váci levelét tartalmazó példányát, és sajtópert indít Böszörményi László szerkesztő ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.08.29
Megkezdődik a cionisták első kongresszusa Bázelben.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1897.08.29
Август, 17 (29). Ленин в письме матери, Марии Александровне Ульяновой, сообщает, что пишет статью (имеется в виду "Кустарная перепись 1894/95 года в Пермской губернии и общие вопросы "кустарной" промышленности"); досадует, что книги, высланные на его имя, еще не полунены.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.29
Koľko sa hovorí v norvéžskom parlamente
Ľudové noviny, 1907:35/06
1907.08.29
Šovinizmus v kostole
Ľudové noviny, 1907:35/06
1907.08.29
Na ľudovú banku v N. Meste n./Váhom spôsobili židia a nepriatelia Slovákov puč
Ľudové noviny, 1907:35/06
1907.08.29
Maďarčenie mien
Ľudové noviny, 1907:35/06
1917.08.29
Август, 16 (29). Письмо Ленина "О выступлении Каменева в ЦИК по поводу Стокгольмской конференции" публикуется в газете "Пролетарий" № 3.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.08.29
Троцкий Л.Д.: Письмо С. Лафолет (Московские процессы)
Doc. 950
1937.08.29
Из Киева — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №265
1957.08.29
augusztus 29. Közzéteszik a 54/1957. számú kormányrendeletet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak baleseti kártalanításáról.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2017.08.30
1807.08.30
V Bratislave zriadili nemocnicu evanjelickej cirkvi, ktorá bola financovaná zo základiny vzniknutej z príspevkov cirkevnej obce.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1807.08.30
Forgáčovci (Forgách) na svojom panstve v Utekáči (Kokava nad Rimavicou) vybudovali skláreň, ktorá vyrábala všetky druhy skla okrem tabuľového. 1808
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1807.08.30
Po mnohoročnej neochote rodičov dať deti očkovať proti kiahňam vydal krajinský protomedikus nariadenie, aby z úradnej moci stoliční lekári v spolupráci s predstaviteľmi príslušných úradov vykonávali očkovanie detí v druhom roku ich života. O očkovaní mali rodičia dostať úradné svedectvo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1807.08.30
Kupci z Komárna, ktorí vlastnili veľké loďstvo na prepravu obilia, založili prvú poisťovaciu spoločnosť v Uhorsku - Komárňanskú privilegovanú lode poisťujúcu spoločnosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1807.08.30
Na základe dekrétu cisára Františka I. otvorila Banícka akadémia v Banskej Štiavnici samostatný študijný odbor lesníctva. 1807. V Gemeri, v oblasti Spišskogemerského rudohoria, viacerí majitelia pecí na výrobu železa a majitelia hámrov vytvorili železiarsku spoločnosť, nazvanú Železná kompánia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.08.30
augusztus 30. István főherceg királyi helytartó átveszi a Magyar Királyi Helytartótanács elnökletét Budán.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.08.30
Článok "Distinguished Visitor" v The Jewish Exponent
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1917.08.30
Август, не позднее 17(30). Ленин составляет план письма Заграничному бюро ЦК РСДРП(б).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.30
Август, 17, 18, 20 и 25 (август, 30, 31, сентябрь, 2 и 7). Ленин пишет письмо Заграничному бюро ЦК РСДРП(б), в котором дает указания о борьбе с гнусной кампанией клеветы, поднятой буржуазией против интернационалистов. Он указывает, что участие в Стокгольмской конференции было бы изменой делу социализма, настаивает на безотлагательном созыве конференции левых для основания III, Коммунистического Интернационала.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.08.30
Троцкий Л.Д.: В Политбюро ЦК ВКП(б) (О немецкой левой оппозиции)
Doc. 173
1957.08.30
Barákova komisia C schválila Zprávu o prośetření případu Bedřicha Reicina. Politbyro ÚV KSČ ho schválilo 23.09.1957.
Frantiśek Havlík, Bez milosti a slitovaní. B. Reicin - fanatik rudého teroru. Ostrov Praha 2011
1957.08.30
Записка Отдела культуры ЦК КПСС о публикации отрывков из романа «Доктор Живаго» в польском журнале «Опинье»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №352
1987.08.30
Dokument: Protestná petícia zaslaná prezidentovi republiky proti trestnému stíhaniu členov tzv. bratislavskej päťky: Miroslavovi Kusému, Jánovi Čarnogurskému, Vladimírovi Maňákovi, Hane Ponickej, Antonovi Seleckému
Dokumentum: Tiltakozó petíció a köztársasági elnökhöz az ún. "Pozsonyi ötös" tagjai (Miroslav Kusý, Ján Čarnogurský, Vladimír Maňák, Hana Ponická és Anton Selecký) ellen indított bíróagi eljárás ellen.
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 29