2017.06.22
1327.06.22
június 22.—augusztus Meghal Drugeth Fülöp nádor. (1328 őszéig a király nem tölti be a nádori tisztséget.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1487.06.22
június 22.1. Mátyás rendeletben szabályozza a fennhatósága alatt álló osztrák területek külkereskedelmét.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1597.06.22
Kráľ Rudolf I. vymenoval ostrihomského arcibiskupa Jána Kutášiho (Kutassy) za uhorského miestodržiteľa.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1597.06.22
június 22. A király Kutasy János esztergomi érseket kinevezi királyi helytartóvá. (Tisztségét haláláig, 1601-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1657.06.22
június 22. A svéd sereg Lengyelországban maradt része elválik II. Rákóczi György hadától, és hazavonul.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.06.22
június 22. Bottyán János tábornok megkísérli Győr várának elfoglalását, de csupán a várost tudja bevenni.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1887.06.22
Июнь, 10 (22). Ленин окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.06.22
Июнь, 9 (22). Статья Ленина "Введение социализма или раскрытие казнокрадства?" публикуется в газете "Правда" № 77. Ленин выступает на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов с речью о войне.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.06.22
Июнь, в ночь с 9 на 10 (с 22 на 23). Ленин участвует в заседании большевистской фракции I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, а затем в заседании ЦК РСДРП(б). По предложению Ленина ЦК принимает решение об отмене назначенной на 10 (23) июня демонстрации. Ленин совместно с другими членами ЦК подготавливает материалы для "Правды" в связи с решением ЦК об отмене демонстрации. Материалы опубликованы 23 и 24 (10 и 11) июня в газете "Правда" №№ 78 и 79 за подписью ЦК РСДРП(б).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.06.22
Obec Modra nad Cirochou pri Humennom zachvátil veľký požiar, ktorý zničil 45 domov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.06.22
június 22. A minisztertanács elfogadja a kormányzói jogkör kiterjesztésére vonatkozó, részben módosított törvényjavaslat-tervezet szövegét. (→július 1.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1977.06.22
Подписание в Рамбуйе близ Парижа советско-французской декларации, совместного заявления о разрядке международной напряженности, Декларации о нераспространении ядерного оружия, соглашения о сотрудничестве в области транспорта и в области химии, протокола к программе углубления советско-французского сотрудничества в области экономики и промышленности на 10-летний период.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1977.06.22
június 22. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. (1976. december 31-én 765 566 párttag volt. Napirenden: a kulturális politika időszerű kérdései; ajánlások állami tisztségek betöltésére.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.06.22
Zomrel Ján Kempný (*19. 10. 1912, Žilina), právnik a politik, povojnový generálny tajomník Demokratickej strany. V päťdesiatych rokoch politický väzeň.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.06.23
1177.06.23
június 23. V. Lipót osztrák herceg a két évvel korábbi magyar—cseh hadjárat megbosszulására Morvaországba tör, de III. Béla fenyegetésére, miszerint ő is háborúba lép, visszavonul.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1837.06.23
Ján Kollár Danielovi Slobodovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 172 Dok. 133
1907.06.23
V Modre zomrel Pavel Žoch (*3. 7. 1850, Jaseňová), evanjelický farár a senior, redaktor, spisovateľ, učiteľ, zakladateľ a správca evanjelického sirotinca, spoluzakladateľ tlačiarne Šimona Roháčka v Modre. Pôsobil ako farár v Jaseňovej, Záriečí a od roku 1897 v Modre. Na synode roku 1892 žiadal, aby sa na preparandiách a gymnáziách vyučovalo v slovenčine.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.06.23
10 (23) июня. Первый Универсал (основной закон), принятый украинской Радой, которым провозглашается независимость Украины.
1917.06.23
június 23. Ernst von Seidler br. kap osztrák miniszterelnöki kinevezést.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.06.23
Июнь, 10 (23). Ленин пишет проект резолюции, принятой на расширенном совещании членов ЦК ПК и Военной организации с представителями от районных комитетов и воинских частей; совещание одобрило решение ЦК об отмене демонстрации 10 (23) июня и призвало к борьбе против поднявшей голову контрреволюции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.06.23
Троцкий Л.Д.: Почему мы не требовали до сих пор выхода из Гоминьдана?
Doc. 138
1937.06.23
június 23. A sajtó közli az ellenzéki pártok vezetőinek nyilatkozatait, hogy a kormányzói jogkör módosított szövegét elfogadják.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.06.23
Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt fõtitkára és Farkas Mihály fõtitkárhelyettes Prágában sikertelenül igyekeznek rábírni a csehszlovák kommunista vezetést és Edvard Beneš köztársasági elnököt a magyar kisebbséggel szembeni politikájuk megváltoztatására.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1947.06.23
június 23—25. Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt főtitkára, miniszterelnök-helyettes és Farkas Mihály, a párt politikai bizottságának tagja Prágában tárgyal a Csehszlovák Kommunista Párt vezetőivel és Benes köztársasági elnökkel.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.06.23
június 23. A Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának ülése. (Tárgy: a közel-keleti helyzet, a gazdasági mechanizmus reformjának előkészületei.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.06.23
június 23. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Napirenden a párttagsági könyvek cseréje, személyi és szervezeti kérdések. Lázár György lesz az MSZMP főtitkárhelyettese, Losonczi Pált és Sarlós Istvánt felmentik politikai bizottsági tagságukból, Berecz János, Csehák Judit PB-tagok lesznek. Havasi Ferencet és Horváth Istvánt felmentik KB-titkári funkciójukból, Fejti György, Lukács János és Németh Miklós KB-titkárok lesznek.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.06.23
Ministerstvo financií Slovenskej republiky informovalo o pláne poskytovať zahraničným investorom daňové úľavy. 23. jún - 15. august. Slovensko bolo predsedajúcou krajinou Konferencie o odzbrojení, ktorá združuje 61 štátov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.06.24
1237.06.24
június 24. IV. Béla felsorolja a champagne-i Trois Fontaines-ből érkező szerzetesek számára Péterváradon (Szerém vm.) alapított bélakúti ciszterci apátság birtokait, szolgálónépeit, azok szolgáltatásait, adózási és bíráskodási kiváltságát. (A monostor ekkor már készen áll; a francia szerzeteseket még Béla királyfi kérésére 1233-ban rendelték ki a monostor benépesítésére.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1487.06.24
június 24. A főurak és főpapok budai tanácskozásukon újabb rendkívüli adót ajánlanak meg a jelenlevő királynak,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1807.06.24
június 24. Az országgyűlés alsótáblája megajánlja a hadiadót. → december 15.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1857.06.24
június 24. Császári nyílt parancs 1858. január 1-i hatállyal Magyarországra is kiterjeszti az 1852. évi osztrák erdőtörvényt; a törvény védi a meglevő erdőterületeket. és biztosítja az erdők felújítását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.06.24
Июнь, 11 (24). Статьи Ленина "Запутавшиеся и запуганные", "Намеки", ""Волнующие население слухи"" и "Загадка" публикуются в газете "Правда" № 79.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.06.24
Июнь, 11 (24). Ленин пишет "Проект заявления ЦК РСДРП(б) и бюро фракции большевиков Всероссийскому съезду Советов по поводу запрещения демонстрации".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.06.24
Июнь, 11 (24). Ленин выступает на заседании Петербургского комитета РСДРП(б) с речью по вопросу об отмене демонстрации.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.06.24
Vláda vydala nariadenie o finančných úľavách pri zlučovaní peňažných ústavov. Cieľom vlády bolo urýchliť koncentráciu finančného kapitálu. Pre Slovensko pripravila vláda plán zlúčenia a ozdravenia najväčších bánk, iniciovaný premiérom Milanom Hodžom. Uvedené plány boli prejavom štátnomonopolistických zásahov v oblasti peňažníctva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1947.06.24
Československá vláda sa zaoberala otázkou Marshallovho plánu. Usilovala sa zaujať konštruktívny postoj a vymenovala medziministerskú komisiu, ktorá mala posúdiť otázku účasti Československej republiky na uvedenom projekte.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1977.06.24
június 24. Ábrahám Kálmán lesz az építésügyi és városfejlesztési miniszter; Trethon Ferenc a munkaügyi miniszter, Szakali József a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.06.24
CSMKJB: Duray Miklós és Ján Carnogursky levélváltása a pozsonyi magyarellenes terror-cselekményekről (1987/16 —1987. június 24.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.34
1987.06.24
Informace o Chartě 77 - č. 9
1997.06.24
Július Handžárik, Dielo mystifikátorov. Ad: Búrka proti profesorovi M. S. Ďuricovi. Článok v denníku Slovenská republika
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
2017.06.25
1527.06.25
június 25. Czibak Imre váradi püspök a szőgyfalvi mezőn (Arad vm.) csatát nyer Cserni Jován ellen, akinek július 22-én bekövetkező halála után a rác sereg jó része török területre menekül.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1607.06.25
Uhorský kráľ Rudolf I. sa Prahe pod vojenským a politickým tlakom svojho brata Mateja, ktorý na čele spojených vôjsk uhorských, rakúskych a moravských stavov tiahol na Prahu, zriekol uhorskej koruny. Rudolf I. nesúhlasil s mierovou zmluvou, ktorú uzavrel arciknieža Matej so Štefanom Bočkajom (Bocskai) a Osmanmi pri ústi rieky Žitavy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1867.06.25
Národnostný podvýbor poslaneckej snemovne uhorského parlamentu uverejnil návrh národnostného zákona.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.06.25
Učiteľ na evanjelickej škole Ján Bežo založil v Senici kníhtlačiareň a vydával školskú a učebnicovú literatúru. 6. december. V Budapešti zomrel Ján Hunfalvy (*9. 6. 1820, Veľký Slavkov), prvý vysokoškolský profesor geografie v Uhorsku, rektor univerzity v Budapešti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.06.25
V Poprade-Veľkej zomrel Eduard Dávid Blasy (*3. 5. 1820, Poprad-Veľká), statkár, priekopník organizovanej turistiky, sprievodca po Tatrách, spoluzakladateľ Uhorského karpatského spolku a Tatranského múzea vo Veľkej. Júl. Slovenská delegácia v zložení Pavol Mudroň, Svetozár Hurban Vajanský a Ambro Pietor sa v Kyjeve zúčastnila na oslavách 800. výročia prijatia kresťanstva na Kyjevskej Rusi. Prevládne kruhy označovali túto cestu za akciu protištátneho zamerania. P. Mudroňa ako svetského funkcionára disciplinárne stíhali príslušné grémiá evanjelickej cirkvi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.06.25
V Olyphante (Pensylvánia, USA) banka First National Bank of Olyphant emitovala desaťdolárovú bankovku s podpisom slovenského rodáka Michala Bosáka (*10. 12. 1869, Okrúhle - 118. 2. 1937, Scranton, Pensylvánia USA), ktorý bol majiteľom Bosak State Bank v Scrantone a členom správnych rád viacerých súkromných i štátnych bánk v USA.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.06.25
The Serbian Societv of Great Britain — Davidu Llovdu Georgeu Objašnjava se kritičan položaj Srbije, ističe potreba hitne pomoći srpskoj vojsci i stanovništvu Srbije i traži da britanska vlada prihvati ruski prijedlog za revizijom ratnih ciljeva Saveznika i revizijom tajnih ugovora, posebno Londonskog ugovora od 1915.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 199
1917.06.25
12 (25) июня. Установлен чрезвычайный подоходный налог.
1927.06.25
Троцкий Л.Д.: В Политбюро ЦК ВКП(б). В Президиум ЦКК. В Исполком Коминтерна (Китай)
Doc. 139
1927.06.25
Троцкий Л.Д.: Национальное освобождение и пролетарская борьба (Записки в дневник)
Doc. 140
1957.06.25
június 25. Az Elnöki Tanács 1957:36. számú törvényerejű rendelete. (A Lenin Intézetet beolvasztja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karába.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.06.25
június 25-26. Országgyűlés. Zárt ülésen fölmentik Losonczi Pált, és Németh Károlyt választják az Elnöki Tanács elnökévé. Lázár György helyett Grósz Károly lesz a miniszterelnök. Fölmentik Czinege Lajost, és Horváth István lesz a miniszterelnökhelyettes. Az 1987. évi III. törvény a Büntető Törvénykönyv módosításáról, a IV. törvény a büntetőeljárás módosításáról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.06.25
- Grósz Károly helyett (→ 1984. december 6.) Havasi Ferenc a Budapesti Pártbizottság első titkára. ( → 1988. június 10.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.06.25
List Jána Szelepcsényiho podpredsedovi Matice slovenskej Stanislavovi Bajaníkovi
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
2017.06.26
1477.06.26
június 26. III. Frigyes császár kiáltványa a magyar országnagyokhoz. (Királyuk el-len próbálja őket hangolni, kárhoztatva annak nyugati politikáját.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1617.06.26
V Bratislave zatkli vyslanca vzbúrených českých stavov, rektora pražskej univerzity lekára Jána Jessenia. Jeho úlohou bolo informovať uhorský snem o udalostiach v Prahe, kde sa začal odboj proti Habsburgovcom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1837.06.26
Ľudovít Štúr Karol Boleslav Štorch, pred 26. 6. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 112 Dok. 38
1867.06.26
június 26. A balközép közreadott programjában magát ,,a kormány lojális ellenzékének” nevezi.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1867.06.26
— Elkészül az országgyűlés albizottságának nemzetiségi törvényjavaslata.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.06.26
június 26. Pejacsevich Tivadar gr. horvát bán lemond; utódául az uralkodó Rakodczay Sándort nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.06.26
V Štokholme sa konala medzinárodná konferencia socialistických strán, ktorej hlavným programom boli otázky uzavretia mieru. Na konferencii mali prevahu predstavitelia sociálnej demokracie Ústredných mocností.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.06.26
26. - 27. jún. V Štokholme sa konala medzinárodná konferencia socialistických strán, ktorej hlavným programom boli otázky uzavretia mieru. Na konferencii mali prevahu predstavitelia sociálnej demokracie Ústredných mocností. Delegácia českých sociálnych demokratov deklarovala požiadavku na vytvorenie samostatnej česko-slovenskej správy v rámci federalizovanej habsburskej monarchie. Uhorská delegácia naopak predložila memorandum o potrebe zachovať intergritu Uhorska bez uznania práva národov na sebaurčenie. Napriek tomu, že konferencia vyvolala velkú pozornosť, nepodarilo sa podnietiť nijaké konkrétne kroky k mierovým rokovaniam.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.06.26
Июнь, 13 (26). Статья Ленина "На переломе" и "Письмо в редакцию" публикуются в газете "Правда" № 80.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.06.26
Из журнала заседания Временного правительства № 120 об образовании в Петрограде и Москве комиссий о дезертирах, по переосвидетельствованию белобилетников и по проверке отсрочек военнообязанным
Фонд А. Н. Яковлева, Из журналов заседаний Временного правительства. 28 июня – 31 июля 1917 г. Документ №1
1937.06.26
Троцкий Л.Д.: Вынужденное заявление (Толедано)
Doc. 934
1937.06.26
június 26. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt népünnepélye Budapesten, a hűvösvölgyi Nagyréten. (Támadó nyilas csapatok az egyik rendező gárdistát súlyosan megsebesítik; a rendőrség a támadókat előállítja.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.06.26
június 26. Közzéteszik a 7800/1947. számú kormányrendeletet a Magyar Országos Szövetkezeti Központ, és a 8600/1947. számú kormányrendeletet az Országos Szövetkezeti Hitelintézet felállításáról, június vége A romániai Magyar Népi Szövetség közbenjárására Romániában eltörlik a magyar vasutasok kötelező román nyelvvizsgáját.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.06.26
június 26. Németh László Társaság alakul Hódmezővásárhelyen (elnök: Király István).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.06.26
Ministerstvo školstva SR proti vyjadreniam Európskej komisie. Článok v denníku Slovenská republika
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
2017.06.27
1607.06.27
Predstavitelia uhorských stavov a arciknieža Matej slávnostne prevzali uhorské korunovačné klenoty pri Malešoviciach, ktoré tristočlenný sprievod uhorskej šľachty previezol z Prahy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1697.06.27
június 27. A lengyel rendek királyukká választják I. Frigyes Ágost szász választófejedelmet (lengyel királyként II. Ágost), a magyarországi császári seregek főparancsnokát. (Megkoronázzák szeptember 15-én.) június30. Á sátoraljaújhelyi (Zemplén vm.) vásáron kuruc szegénylegények megtámadják a sokadalmat vámoló császári katonaságot.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.06.27
június 27. A király felmenti hivatalától Josip Sokcevié br. horvát bánt, s utódjául Levin Rauch bárót nevezi ki báni helytartói minőségben.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.06.27
Июнь, 15 (27). Ленин в письме М. Т. Елизарову сообщает о получении газет и указывает на необходимость иметь для литературной работы книги из столичных библиотек.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.06.27
Июнь, 15 (27). Ленин в письме М. Т. Елизарову сообщает, что он не получил посланного ему ящика с книгами; спрашивает, какие новые книги для него покупались.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.06.27
június 27. Fölemelik a kenyér és a péksütemény árát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.06.27
Июнь, 14 (27). Статьи Ленина "Внешняя политика русской революции" и "Противоречивая позиция" публикуются в газете "Правда" №81.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.06.27
Июнь, 14-18 (июнь, 27 - июль, 1). Ленин принимает активное участие в подготовке июньской демонстрации.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.06.27
Троцкий Л.Д.: Письмо в ЦК ВКП(б) (Перерождение партии)
Doc. 141
1947.06.27
27 июня - 2 июля Парижское совещание министров иностранных дел СССР, Франции и Англии по вопросу о «плане Маршалла».
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1947.06.27
27. jún - 2. júl. V Paríži sa uskutočnili predbežné rokovania ministrov zahraničných vecí Veľkej Británie (Ernest Bevin), Francúzska (Georges Bidault) a ZSSR (Vjačeslav Molotov) o Marshallovom pláne. Molotov ho kategoricky odmietol ako pokus zasahovať do vnútorných vecí európskych štátov pomocou dolárovej diplomacie. Predstavitelia Veľkej Británie a Francúzska boli napriek tomu rozhodnutí zvolať do Paríža konferenciu európskych krajín o Marshallovom pláne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.06.27
június 27—29. A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezlete. (Elemzi az ellenforradalmi fölkelés előzményeit és okait, jóváhagyja a párt ideiglenes központi bizottságának 1956 novembere óta követett politikáját, kijelöli a konszolidáció befejezésének és a szocializmus építésének napirenden lévő feladatait; jóváhagyja az új szervezeti szabályzatot.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.06.27
— A párt politikai bizottságának tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kádár János, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György. Münnich Ferenc, Rónai Sándor, Somogyi Miklós. Póttagok: Komócsin Zoltán és Nemes Dezső. A központi bizottság titkársága tagjai: Fock Jenő, Kádár János, Kállai Gyula, Kiss Károly és Marosán György. A központi bizottság első titkára: Kádár János.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.06.27
27. - 29. jún. V Prahe sa uskutočnil IV. zjazd Zväzu československých spisovateľov, ktorý sa stal manifestačným vyjadrením protestu proti politike Komunistickej strany Československa. Došlo na ňom ku konfliktu medzi zástancami a odporcami reforiem, ktorý viedol k odchodu celej delegácie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) na čele s Jiŕím Hendrychom, tajomníkom ÚV KSČ pre ideológiu. Slovenskí zástupcovia sa k radikálnej kritike až na výnimky nepripojili, naopak, väčšina prítomných slovenských spisovateľov podpísala spolu s deviatimi českými spisovateľmi List skupiny spisovateľov IV. zjazdu československých spisovateľov. Ten zohral „konsolidujúcu úlohu“ a pre straníckych konzervatívcov sa stal argumentom o „rozumných Slovákoch“. Vedenie KSČ reagovalo na zjazd sériou represívnych opatrení voči českým spisovateľom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.06.27
27. - 28. jún. Počas zjazdu Zväzu československých novinárov tlač fotografiami doložila pokrok vo využití modernej techniky v redakčnej práci: na zjazde pomocou počítača operatívne vydávali spravodajský bulletin.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.06.27
Parlament schválil zriadenie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, druhej univerzity v Trnave.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.06.28
1467.06.28
június 28. I. Mátyás lecsendesíti a Zala megyei nemességnek az új adó bevezetése miatt támadt mozgolódását, június—július Német birodalmi gyűlés Nürnbergben. (A török elleni segélyről is tanácskozik, de határozatot nem hoz. 1. Mátyást Vitéz János esztergomi érsek, főés titkos kancellár képviseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1527.06.28
Kráľ Ferdinand I. nariadil bratislavskému richtárovi, aby zložil prísahu vernosti do rúk jeho sestry Márie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.06.28
Bratislava, 1907, 28. júna. Seton-Watson posiela Antonovi Štefánkovi niektoré námety, ktoré by mali byť obsiahnuté v článku reprezentujúcom pohľad národností, ktorý bude publikovaný vo Veľkej Británii a sľubuje preložiť článok do angličtiny.
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1907.06.28
Andrej Hlinka, Rozpomienka na 19. a 26. júna 1906
Ľudové noviny, 1907:26/03
1907.06.28
Obranná reč. F. Jurigu pred porotným súdom v Preśporku
Ľudové noviny, 1907:26/03
1907.06.28
Andrej Hlinka: Rozpomienka na 19. a 26. júna 1906.
Ľudové noviny, 28. 6. 1907, roč. 58, č. 26, s. 3-4. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
1917.06.28
Июнь, 15 (28). Статья Ленина "Украина" публикуется в газете "Правда" № 82.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.06.28
Июнь, 15 (28). Статьи Ленина "Из какого классового источника приходят и "придут" Кавеньяки?" и "Позор!" публикуются в газете "Правда" № 83.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.06.28
Троцкий Л.Д.: Заявление в ЦК (Коллективное заявление)
Doc. 142
1927.06.28
Троцкий Л.Д.: Записка Зиновьеву (Записка о протесте)
Doc. 143
1927.06.28
Троцкий Л.Д.: Председателю ЦКК тов. Орджоникидзе (Протест в ЦКК)
Doc. 144
1927.06.28
Докладная записка Я.С. Агранова Е.М. Ярославскому об «активной фракционной деятельности оппозиции»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №40
1997.06.28
Mečiar oznámil stiahnutie dejepisnej príručky. Článok v denníku Sme
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012 Súbor dokumentov Kritika & Kontext č. 2-3/1997
1997.06.28
List prof. Milana S. Ďuricu komisárovi EK Hansovi Van den Broekovi
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012