2018.04.27
1578.04.27
április 27. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. (Eltiltja a vallási újításokat; az újítókat büntesse meg a vajda; a rovás két ökrös egységét négy ökrösre változtatja; a rovást a székelyekre is kiterjeszti; a szászok a szebeni köblöt, mindenki más a kolozsvárit használja; fejedelmi monopóliumot mond ki a borkereskedelemre.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1838.04.27
április 27. A Pesti Magyar Színházban Laborfalvy Róza elszavalja Vörösmarty Mihály Wesselényi Miklósról szóló Az árvízi hajós című költeményét. (A közönség Wesselényi mellett tüntet.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1888.04.27
List 318. S. H. Vajanský V. I. Lamanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 318
1898.04.27
V Liptovskom Svätom Mikuláši na ustanovujúcom valnom zhromaždení založili Tranoscius, vydavateľsko-kníhkupecký účastinársky spolok s poslaním vydávať a rozširovať slovenskú evanjelickú náboženskú a umeleckú spisbu. Prvým správcom sa stal iniciátor podujatia, miestny evanjelický kňaz Jur Janoška.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.04.27
Апрель, 27. Ленин беседует с А. Гомбергом, пишет записку заведующему Бюро печати при Совнаркоме Т. Л. Аксельроду с просьбой помочь Гомбергу собрать все печатные материалы об Октябрьской революции для информирования общественного мнения Америки и всего мира.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.27
Апрель, 27. Ленин подписывает телеграмму Астраханскому Совету, в которой запрашиваются подробности о причинах прекращения работ на нефтяных промыслах Эмбы, о принятых мерах и о необходимой помощи со стороны центра.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.27
Апрель, 27. Ленин участвует в совещании членов делегации РСФСР для ведения мирных переговоров с Украиной и представителей Народного комиссариата по иностранным делам, посвященном вопросу об основах мирного договора с Украиной.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.27
Апрель, 27. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются смета на работы по подготовке и разработке торфяников Северного района в 1918 году, проект декрета о Комитете государственных сооружений и общественных работ ВСНХ и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.27
Мандат ВЧК М.К. Ихновскому
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №57
1918.04.27
Записка И.Н. Полукарову по делу В.К. Струкова
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №58
1918.04.27
Резолюция на заявлении Ю. Зомера о возврате отобранных при его аресте документов
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №59
1938.04.27
Из Красноярска — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №328
1948.04.27
Прага, 27 апреля 1948 г., Из дневника М.А. Силина. Из записи беседы с венгерским посланником в Чехословакии Э. Болгаром о положении венгров в Чехословакии. В беседе с советским послом Э. Болгар проинформировал советскую сторону о «бесправном положении венгерского меньшинства в Чехословакии». Он также сообщил, что материалы об этом были переданы югославскому и польскому послу, болгарскому посланнику.
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 92
1958.04.27
április 27. A Gazdasági Bizottság határozata a munkaidő csökkentéséről. (A bányászatban és egyes egészségre ártalmas munkahelyeken ezentúl a heti munkaidő 36-42 óra.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.04.27
Fábry Zoltán az Új Szó hasábjain megjelent "A magyar kisebbség nyomorúsága és nagysága" című cikksorozatában annak kapcsán, hogy a Csemadok és a Szlovák Írók Szövetsége Magyar Szekciójának javaslatára még egyetlen pozitív szlovák reagálás sem érkezett, kételyeit fejezi ki az 1945 és 1948 közötti magyarellenes diszkriminatív intézkedések elítélését illetően.
Új Szó 1968. március 27, Új Szó 1968. március 28
1978.04.27
Skupina signatárov Charty 77 založila VONS Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných, ktorého úlohou bolo sledovať prípady policajnej a justičnej svojvôle.
1978.04.27
április 27. Afganisztánban a fegyveres erők megdöntik a törvényes kormányt és a Fegyveres Erők Forradalmi Tanácsa veszi át a hatalmat. A Tanács elnöke Nur Mohammed Taraki, egyben államfő és miniszterelnök.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.04.27
április 27-29. Az I. magyar ökológus kongresszus Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2008.04.27
A Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Gárda és a Nemzeti Őrsereg demonstrációt tartott Vásárosnaményban.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2018.04.28
1768.04.28
Riaditeľ viedenského cisárskeho observatória a banskoštiavnický rodák Maximilián Hell spolu s astronómom Trnavskej univerzity Jánom Šajnovičom odišli na dvojročnú vedeckú výpravu za polárny kruh do Nórska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.04.28
Žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej z 28. 04. 1848
doc
1848.04.28
V Brezovej pod Bradlom bol z iniciatívy Jozefa Miloslava Hurbana za účasti zástupcov 23 obcí z okolia prijatý dokument známy pod názvom Nitrianske žiadosti. V dokumente sa žiadalo zastúpenie Slovákov v stoličnej administratíve, používanie slovenčiny v stoličných výboroch, rešpektovanie svojbytnosti slovenského národa a rovnoprávností národov v Uhorsku, navrátenie pozemkov zabratých zemepánmi roľníkom a prepustenie Janka Kráľa a Jána Rotaridesa z väzenia. Proti tejto aktivite úrady tvrdo zasiahli a niektorých z ich organizátorov uväznili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.04.28
április 28. 22 szlovák község népgyűlése Brezován (Zólyom vm.). (A szlovák nemzet elismerését és a földesurak által kisajátított irtások, legelők visszaadását kívánja.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.04.28
április 28. A magyar és a horvát országgyűlés küldöttsége tárgyalásokat kezd a két ország közötti közjogi kapcsolat szabályozásáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1888.04.28
Úvodný článok Svetozára Hurbana Vajanského Nová zákonnosť, v ktorej odsudzuje vydanie nariadenia ministra spravodlivosti a vfcútra o používaní maďarčiny pri úradovaní v pozemkoknižných úradoch pri ich styku so stránkami
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [328]
1918.04.28
Theresienstadt börtönében meghalt Gavrilo Princip boszniai szerb terrorista, aki Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökös meggyilkolásával kulcsszerepet játszott az első világháború kirobbantásában.
1918.04.28
Апрель, 28. В газете "Правда" и в приложении к № 85 газеты "Известия ВЦИК" по решению ЦК партии публикуется статья Ленина "Очередные задачи Советской власти" ("Тезисы о задачах Советской власти в настоящий момент").
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.28
Воззвание полковника А.В. Голубинцева к хоперским казакам
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №8
1918.04.28
Из протокола экстренного заседания ВЧК об обеспечении работы Контрреволюционного отдела ВЧК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №60
1928.04.28
Československá vládna koalícia sa oslabila odchodom Československej národno- demokratickej strany z vlády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.04.28
The Spectator: To the Editor of The Spectator
Spectator_1938.04.28_20
1948.04.28
Az Alkotmányozó Nemzetgyûlés államosítási törvények sorozatát hagyja jóvá. A törvények értelmében nem fizetendõ kártérítés többek között azért az államosított vagyonért, amely magyarok és németek tulajdonában volt vagy van. Hasonló kitételeket tartalmaznak a május 5-i és 6-i államosítási törvények is.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.04.28
Ústavodarné národné zhromaždenie začalo prijímať znárodňovacie zákony (č. 114, 115, 121 z 28. apríla a zákon č. 123 z 5. mája 1948). Znárodnili sa všetky priemyselné a stavebné závody s viac ako 20 zamestnancami, niektoré odbory boli znárodnené bez ohľadu na počet zamestnancov. Ku koncu roka 1948 patrilo zo všetkých výrobných základných prostriedkov na Slovensku k súkromnému sektoru len 2,9 %.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.04.28
április 28. Csehszlovákiában államosítják a nagyés a külkereskedelmet.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.04.28
Matica slovenská na juhu: 28. apríla založili v Nových Zámkoch Klub priateľov Matice slovenskcj, ktorého hlavným programom je prehlbovanie národného uvedomenia medzi Slovákmi, bývajúcimi na juhu Slovenska a snaha o zrovnoprávnenie v pravom slova zmysle; zrovnoprávnenie — slovenského obyvateľstva na tomto území s obyvateľmi maďarskej národnosti. 29. apríla založili podobnú organizáciu s podobnými cieľmi aj v Štúrove.
Matica slovenská klubok létrehozásáról Érsekújvárban és Párkányban. A klubok a sajtóhoz, a központi párt- és állami szervekhez eljuttatott beadványaikban nacionalista uszítással vádolják a Csemadokot és annak vezetőit.
Týždenník Predvoj, 2. mája 1968
1968.04.28
A Štúr-emléktúra alkalmából Dévénybe zarándokló 7000 pozsonyi egyetemi és főiskolai hallgató útközben magyarellenes jelszavakat skandálva kövekkel dobál meg egy magyar kamiont, a dévényi ünnepség résztvevői pedig felszólítják a magyarokat, hogy ha nem tetszik nekik Szlovákiában, települjenek át Magyarországra.
1968.04.28
Депеша посла ЧССР в США К. Дуда об адресованных посольству СССР в США заверениях США и НАТО о невмешательстве в чехословацкие дела
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №18
1968.04.28
Hét: Ifjúsági szervezet születik
Hét, 1968. április 28.
1998.04.28
Vláda sa zaoberala listom katolíckych biskupov. Konštatovala, že list interpretuje situáciu na Slovensku jednostranne a zvyšuje napätie a polarizáciu v spoločnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.04.28
Ministerka zahraničných vecí Zdenka Kramplová požiadala Európsku úniu (EÚ) o preradenie Slovenska do prvej skupiny kandidátskych krajín pre vstup do EÚ. .
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.04.29
1798.04.29
V Banskej Bystrici vydal Ladislav Bartolomeides (Bartholomaeides) učebnicu zemepisu Geografia aneb vypsání okršleku zemského..., v ktorej zhrnul poznatky o svete a jednotlivých krajinách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1798.04.29
Botanik a lekár Samuel Genersich vydal v Levoči zoznam spišskej flóry Florae Scepusiensis elenchus seu enumeratio plantarum in Comitatu Hungariae Scepusiensi... (Zoznam spišskej flóry alebo výpočet rastlín v Spišskej stolici v Uhorsku...). Práca patrila medzi prvé regionálne diela v Uhorsku, ktoré boli písané podľa Linného systému.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1798.04.29
V Košiciach sa usadil Viedenčan Gustáv Liedermann a založil manufaktúru na výrobu hasičských striekačiek.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1798.04.29
Na panstve Holíč začali predávať na verejných dražbách plemenné ovce na zušľachtenie chovov v Uhorsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1798.04.29
Vo Viedni zomrel Mikuláš Podá (*4. 10. 1723, Viedeň), pedagóg, matematik, fyzik, prvý profesor Katedry matematiky, chémie a mineralógie Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Začal budovať fyzikálno-matematickú zbierku a zaslúžil sa aj o zriadenie akademickej knižnice. 27. júl. Banskú Štiavnicu navštívil uhorský palatín arcivojvoda Jozef Anton. Po trojdňovom pobyte odišiel do Kremnice. Miestny skladateľ Anton Július Hiray pri tejto príležitosti skomponoval slávnostný pochod. September. Miestodržiteľská rada vydala dekrét o zabavení zbraní nešľachticom. 28. október. Podľa nariadenia kráľa Františka I. o zákaze podozrivých spolkov Čitateľská spoločnosť v Štítniku musela skončiť svoju činnosť. 1798. V Pešti vyšlo dielo Martina Schwartnera Štatistik des Kônigreichs Ungern (Štatistika uhorského kráľovstva) s množstvom údajov o živote vo vtedajšom Uhorsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.04.29
április 29. A kormány fegyvergyártási és szállítási szerződést köt a Pesti Gépés Vasöntő Társasággal.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.04.29
— A fővárosi nyomdászok feliratban kérik bérük felemelését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.04.29
április 29. A budapesti Vígszínházban bemutatják Blumenthal—Kadelburg Mozgófénykép című művét. (A színdarab egyik filmbetétje az első Magyarországon játszódó, de Párizsban felvett, Siófoki kaland című film.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.04.29
List č. 10 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 10
1908.04.29
Апрель, 16 (29). Статьи Ленина "По торной дорожке!" и "Блок кадетов с октябристами?" напечатаны в № 29 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Распустив Центральную Раду, власть на Украине берет гетман П. Скоропадский, которого поддерживает Германия.
1918.04.29
Апрель, 29. Ленин ведет переговоры по прямому проводу с И. В. Сталиным, председателем мирной делегации РСФСР, прибывшей в Курск для ведения переговоров с Украинской народной республикой.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Апрель, 29. Ленин беседует с представителем Каспийской военной флотилии В. И. Бойцовым о переброске из Балтики на Каспийское море четырех миноносцев и усиленного отряда пехоты и артиллерии для защиты Баку; читает письмо председателя Бакинского Совета Народных Комиссаров С. Г. Шаумяна от 13 апреля о политическом положении в Баку и с просьбой о присылке денег, радиостанции и литературы, просматривает присланные им бумаги и газеты; пишет мандат Бойцо-ву и письмо в Наркомвоенмор с просьбой принять срочные меры для защиты Баку.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Апрель, 29. Ленин пишет телеграмму С. Г. Шаумяну, в которой просит его сообщить по прямому проводу через Астрахань или Кушку и Ташкент о положении в Баку.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Апрель, 29. Ленин участвует в заседании ВЦИК, выступает с докладом об очередных задачах Советской власти, пишет план своего заключительного слова и выступает с заключительным словом. ВЦИК принимает решение одобрить основные положения доклада Ленина и поручить Президиуму ВЦИК совместно с докладчиком "средактировать основные положения доклада в виде кратких тезисов, которые и опубликовать в качестве основных задач Советской власти".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Между 29 апреля и 3 мая. Ленин пишет "Шесть тезисов об очередных задачах Советской власти".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Обращение в Президиум ВЦИК с просьбой пополнить ВЧК сотрудниками
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №61
1928.04.29
április 29. A lakihegyi új nagy rádióadó (20 kW-os) megkezdi a műsorsugárzást.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.04.29
Héjjas Iván vezetésével megalakul a Fajvédők Országos Szövetsége,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1938.04.29
április 29. Megalakul a Fajvédők Országos Szövetsége. (Elnök: Héjjas Iván.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.04.29
április 29. Az országgyűlés elfogadja az 1948: XXV. törvénycikket a 100-nál több munkást foglalkoztató üzemek államosításáról. (A külföldi érdekeltségű üzemek nem esnek a törvény hatálya alá.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.04.29
Записка председателя Комитета по печати при СМ СССР Н.А. Михайлова в ЦК КПСС о положении в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №19
1968.04.29
V Bratislave sa uskutočnilo rokovanie slovenských a českých ekonómov. Slovenská strana (Hvezdoň Kočtúch, Viktor Pavlenda, Ján Ferianc) presadzovala tézu, že Československo je štátom dvoch rovnoprávnych národov, pričom jeho ekonomiku chápali ako integrovanú syntézu dvoch národných ekonomík. Nenašli však pochopenie na strane českých ekonómov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.04.29
április 29. N. Ceau§escu, a Román Kommunista Párt főtitkára, államelnök bejelenti, hogy 2000-ig végrehajtják a településszerkezet átalakítására kidolgozott programot, amelynek során közel kétezer falut számolnak föl. ( → június 27., → augusztus 28.) áprilisban: Kibocsátják a költségvetés rövid távú hiteligényeinek kielégítésére szolgáló kincstárjegyet.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.04.29
- Megjelenik Liska Tibor 25 éve írt Ökonosztáz című gazdasági esszéje.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.04.30
1598.04.30
április 30. IV. Henrik francia király a Nantes-i Edictum-ban visszaállítja a hugenották vallási és polgári jogait.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.04.30
V Prahe bol z iniciatívy českých radikálnych demokratov založený demokratický spolok Slovanská lipa. Zo Slovákov sa na zakladajúcej schôdzke zúčastnil Ľudovít Štúr. Počas svojho pobytu v Prahe získal pre myšlienku slovanského zjazdu predstaviteľov českého národného hnutia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1868.04.30
április 30. A király szentesíti a kereskedelmi és iparkamarák működését szabályozó 1868: VI. törvénycikket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.04.30
Апрель, 30. Ленин пишет (на английском языке) письмо руководителю американской миссии Красного креста полковнику Рэймон-ду Робинсу с выражением уверенности в том, что пролетарская демократия установится во всех странах Нового и Старого Света.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.30
Апрель, 30. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются положение правительственных учреждений в оккупированных Германией областях, проекты "Декрета о дарениях", "Временного положения о коллегии Народного комиссариата по морским делам" и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.04.30
április 30. A belügyminiszter körrendeletben korlátozza a társadalmi egyesületek alakítását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.04.30
— Az országgyűlés megszavazza a Győrben március 5-én meghirdetett egymilliárdos fegyverkezési programot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.04.30
— Kihirdetik az 1938: XII. törvénycikket a gazdasági munkavállalók kötelező öregségi biztosításáról; az 1938:XIII. törvénycikket a gyakorlati irányú középiskolákról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.04.30
A Szociálisügyi Minisztérium arra utasítja a csehországi munkahivatalokat, hogy az állampolgárság visszaadására tett ígéret ellenében bírják rá a deportált magyarokat a végleges csehországi letelepedésre.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.04.30
április 30. Kiosztják az első élmunkás kitüntetéseket.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.04.30
Запись беседы посланника СССР в Ливане и в Сириии Д.С. Солода с министром иностранных дел Ливана Х. Франжье
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №17
1968.04.30
Шифротелеграмма болгарского посла в Берлине Даскалова Министерству иностранных дел Болгарии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №20
1968.04.30
Прием секретарем ЦК СЕПГ и председателем Госсовета ГДР В. Ульбрихтом чрезвычайного и полномочного посла народной Республики Болгария И. Даскалова
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №21
1968.04.30
Přednáška Ivana Svitáka Vaše nynější krize, uveřejněná v týdeníku Student.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 31
1968.04.30
Sztankó Pál pozsonyi magyar főkonzul jelentése a magyar kisebbség helyzetéről, a szlovák sajtó magyarellenes írásairól és egyéb magyarellenes megnyilvánulásokról
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 133
1998.04.30
V druhom skrutíniu tretieho kola volby prezidenta v Národnej rade Slovenskej republiky získal Milan Sečánsky (Hnutie za demokratické Slovensko) 72 hlasov a Brigita Schmôgnerová (Strana demokratickej ľavice) 47 hlasov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.05.01
1248.05.01
május 1. előtt Gut-Keled nembeli István nádort Tűrje nembeli Dénes váltja föl. (Méltóságától még az év folyamán megválik.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1348.05.??
május vége I. (Nagy) Lajos első nápolyi hadjáratáról visszaérkezik Magyarországra. (Nápolyi helytartójául Wolfhardt Ulrikot nevezi ki.) → 1350 június 19. Meghal Martell Károly, András hg utószülött fia.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1358.05.??
május—július I. (Nagy) Lajos király hadjáratot vezet Szerbia ellen. A fiatal IV. Uros István szerb király és gyámja, Marnavic Vukasin despota hadserege a Krusevácnál vívott csatában vereséget szenved.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1378.05.??
május A genovai hajóhad Polánál győzelmet arat a velencei flotta felett.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1378.05.??
május Velence a tenger felől megtámadja Dalmáciát. (Elfoglalja Cattaro, Sebenico és Arbe városát.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1388.05.??
május Zsigmond király hadat vezet az északnyugati megyékbe, valószínűleg abból a célból, hogy a Prokop morva őrgróf kezén levő magyarországi várakat visszaszerezze.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1398.05.??
május Boszniában Hervoja bosnyák vajda támogatásával Ostoja Istvánt választják királlyá. Mindketten szembefordulnak Zsigmond királlyal, és László nápolyi király trónigényét támogatják. Hervoja a törökökhöz fordul segítségért.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1408.05.??
május—június Zsigmond király ismét Boszniába nyomul, megostromolja Dobor várát és számos (a hagyomány szerint 120 vagy 171) elfogott bosnyák urat kivégeztet.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1448.05.??
május Országgyűlés Pesten. (Valószínűleg határozatot hoz a török ellen indítandó hadjáratról.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.05.??
május Vitéz János váradi püspök vezetésével követség indul III. Frigyes németrómai császárhoz, hogy a Szent Korona visszaadásáról tárgyaljon.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1468.05.??
május I. Mátyás elfoglalja a morvaországi Trebitsch (Trebic) várát.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1488.05.??
május Gian Galeazzo Maria Sforza milánói hg kéri, hogy Bianca Sforza és Corvin János lakodalmát 1489 tavaszára halasszák. → 1493. november 11.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1528.05.??
május I. Ferdinánd király követséget küld I. Szulejmán szultánhoz. Magyarországi uralmának elismerését és 3 évi fegyverszünetet kér. Ezt az első követséget Habardanecz János és Siegmund Weichselberger vezeti.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1528.05.??
május eleje I. János a lengyelországi Tarnówban telepedik le, onnan küldi majd Statileo János erdélyi püspököt szövetségi ajánlattal I. Ferenc francia királyhoz.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1598.05.??
május I. Rudolf kinevezi Miksa főherceget Erdély kormányzójává. Giorgo Basta tábornok kassai főkapitányt adja mellé. (A főherceg elindul, de csak Kassáig jut.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1598.05.01
Kráľ Rudolf I. vymenoval arciknieža Maximiliána za sedmohradského miestodržiteľa a plukovníka Juraja Baštu za košického hlavného kapitána.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1618.05.??
május II. Az országgyűlés Forgách Zsigmondot nádorrá választja. (Tisztségét 1621-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1678.05.??
május vége Lengyel katonaság érkezik a szövetségesek mellé.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1708.05.??
május eleje Kökényesdi László, Rákóczi követe jelenti, hogy Miksa Emánuel bajor választófejedelem, minthogy megfelelő francia támogatást nem remélhet, nem fogadja el a neki fölajánlott megyar koronát.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1818.05.01
679089 akó bor, 3 195 256 bécsi mázsa só, 51 346 bécsi mázsa ezüst, réz és egyéb fém, 1 598 789 bécsi mázsa fa, összesen 17 964 266 bécsi mázsa súly.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1818.05.01
— Ferenczy István megalkotja Csokonai mellszobrát.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.05.??
Pesten megalakul a Központi Kivándorlási Egylet, amely a magyarországi zsi­dók Amerikába történő kivándorlását készíti elő.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1848.05.01
május 1. A minisztertanács megbízásából Batthyány Lajos gr. miniszterelnök Bécsbe utazik, hogy a királyt kérje Jellacic br. horvát bán engedelmességre utasítására, s arra, hogy hatalmazza fel István nádort királyi biztos küldésére Horvátországba. (Május 6.: a király megadja a kért felhatalmazást. → május 7.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.05.??
Май. Ленин работает в Британском музее в Лондоне над книгой "Материализм и эмпириокритицизм". Ленин пишет "Десять вопросов референту", которые посылает из Лондона в качестве тезисов для выступления И. Ф. Дубровинского (Иннокентия) на реферате А. А. Богданова в Женеве, состоявшемся 15 (28) мая 1908 года.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.05.??
Не позднее мая. Ленин делает статистические вычисления, цифровые подсчеты, подчеркивания и отметки в брошюре С. Н. Прокопо-вича и А. П. Мертваго "Сколько в России земли и как мы ею пользуемся" (Москва, 1907). На материалы этой брошюры Ленин ссылается в своих работах "Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905- 1907 годов" и "Аграрный вопрос в России к концу XIX века".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.05.??
Не ранее мая. Ленин делает пометки на книге Г. В. Плеханова "Основные вопросы марксизма" (СПБ., 1908).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.05.??
Май. Ленин работает в библиотеке Британского музея в Лондоне над философской и естественнонаучной литературой, которая отсутствовала в женевских библиотеках. Эта литература была необходима для написания книги "Материализм и эмпириокритицизм" .
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.05.??
Май. Ленин пишет "Десять вопросов референту", которые посылает из Лондона в качестве тезисов для выступления И. Ф. Дубровинского (Иннокентия) на реферате А. Богданова "Приключения одной философской школы", состоявшемся в Женеве 15 (28) мая 1908 года.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.05.??
Не ранее мая. Ленин читает книгу Г. В. Плеханова "Основные вопросы марксизма" (Спб., 1908) и делает на ней пометки.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.??
Masaryk pricestoval do USA, kde ostal do novembra.
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1918.05.??
május Megkezdődik Moszkvában az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt magyar csoportja által szervezett első agitátorképző tanfolyam.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.??
Май. Ленин беседует с американским журналистом Альбертом Рис Вильямсом перед его отъездом в США о перспективах развития революции в цивилизованных странах и о возможности американской вооруженной интервенции на Востоке. Ленин пишет письмо американским социалистам-интернационалистам и передает это письмо Вильямсу. Ленин пишет также обращение к железнодорожным рабочим и служащим с просьбой принять все меры к тому, чтобы чемодан Вильямса с революционной литературой не затерялся в пути.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.??
Май. Статья В. И. Ленина "Urn Brot und Frieden" ("За хлеб и за мир"), написанная 14 (27) декабря 1917 года, публикуется в № 11 журнала "Jugend-Internationale" - органе Международного союза социалистических организаций молодежи, выходившем в Цюрихе.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.??
Май или июнь. Ленин пишет набросок соглашения с ВСНХ и Комиссариатом торговли и промышленности об условиях товарообмена между городом и деревней.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.01
Na prvomájovom ľudovom zhromaždení v Liptovskom Sv. Mikuláši, zorganizovanom slovenskou sociálnou demokraciou, predniesol Vavro Šrobár Mikulášsku rezolúciu, ktorá sa stala v Uhorsku prvým verejným prejavom vôle Slovákov utvoriť spoločný štát s Čechmi.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.05.01
Na prvomájovom ľudovom zhromaždení v Liptovskom Sv. Mikuláši, zorganizovanom slovenskou sociálnou demokraciou, predniesol Vavro Šrobár Mikulášsku rezolúciu, ktorá sa stala v Uhorsku prvým verejným prejavom vôle Slovákov utvoriť spoločný štát s Čechmi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.05.01
május 1. Több vidéki városban tüntetéssel összekötött általános sztrájk zajlik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.01
Май, 1. Ленин выступает с приветственной речью перед демонстрантами на митинге, посвященном 1 Мая, на Красной площади; Ленин произносит небольшую речь о значении праздника 1 Мая перед рабочими-демонстрантами Сущевско-Марьинского района.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.01
Май, 1. Ленин присутствует на параде воинских частей на Ходын-ском поле.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.01
Май, 1. Ленин вместе с Я. М. Свердловым присутствует на митинге латышских стрелков и работников Кремля и выступает с краткой речью, в которой рассказывает о том, в каких условиях ему приходилось праздновать раньше 1 Мая.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.05.??
Z cizích literatur
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 284 Dok. 118
1928.05.??
Předmluva ke knize o Jiřím Klecandovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 286 Dok. 119
1928.05.??
Троцкий Л.Д.: Отношение критики к поддержке (Фрагмент)
Doc. 241
1928.05.??
Троцкий Л.Д.: Письмо Александре Соколовской (О необходимых книгах)
Doc. 242
1928.05.??
Троцкий Л.Д.: Письмо Д.Б. Рязанову (О переводах, Собрании Сочинений и Госиздате)
Doc. 243
1928.05.??
Троцкий Л.Д.: Второе письмо Рязанову.
Doc. 244
1928.05.??
Stávka stavebního délnictva v severních Čechách propukla v květnu 1928. Byla vedena proti vůli reformistů Rudými odbory v duchu nové taktiky IV. sjezdu ROI a skončila po 14 dnech částečným zvýšením mezd.
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1938.05.??
Máj. Poľské oficiálne kruhy poskytovali pomoc a venovali značnú pozornosť návšteve reprezentantov Slovenskej ligy v Amerike, ktorá prichádzala na Slovensko na oslavy 20. výročia podpísania Pittsburskej dohody.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.05.??
Jozef Tiso pri príležitosti eucharistického kongresu v Budapešti sa tajne stretol s ministrom zahraničných vecí Kálmanom Kanyom a rokoval s ním o možnosti poskytnutia autonómie Slovensku v prípade rozpadu republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.05.??
Vedúci delegácie Slovenskej ligy v Amerike Peter P. Hletko pri svojom pobyte na Slovensku navštívil v sprievode Alexandra Macha Budapešť a viedol rozhovory s maďarskými politikmi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.05.01
Časť materiálu zo záverečného trestného konania proti F. Thurzovi a spol., ktorý predložila Zemská ústredňa ŠtB 21. mája 1948.
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 164
1948.05.01
Установление дипломатических отношений между Советским Союзом и Пакистаном.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1958.05.??
május Bemutatják a Vadvirág című filmet (rendező Herskó János).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.05.??
Информация митрополита Киевского и Галицкого, экзарха Украины Филарета об обновлении в Чехословакии греко-католической церкви
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №22
1968.05.01
Irodalmi Szemle: Janics Kálmán: Két történelmi tanulmány a szlovákiai magyar kérdésről
Irodalmi Szemle, 1968. május
1968.05.01
Közlemény a szlovák állami és pártvezetés, valamint a nemzetiségi kulturális szövetségek képviselőinek április 30-i tanácskozásáról, amelyen megegyezés született a nemzetiségi kérdés rendezésének alapelveiről
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 19
1978.05.??
CSMKJB: A szlovákiai magyar iskolák elsorvasztása (1978. május)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.1
1988.05.??
Rokovala Okresná konferencia KSS v Nových Zámkoch. Správu predsedníctva predniesol vedúci tajomník OV KSS Jaromír Valent. Delegáciu ÚV KSČ viedol s. Ľudovít Pezlár.
1988.05.??
májusban: Megjelenik a Medvetánc folyóirat 1987/2. számának mellékleteként a Fordulat és Reform című tanulmány és a Javaslat a nyilvánosság és a tömegkommunikáció reformjára című anyag.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.05.??
A Történelmi Igazságtétel Bizottság Történelmi Igazságtételt! című nyilatkozata
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) II. Dokumentumok, 1995, Dok. 106
1988.05.??
Ellenzéki programok (1982-1988): Van kiút (A Szabad Kezdeményezések Hálózata Ideiglenes Tanácsának nyilatkozata)
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) II. Dokumentumok, 1995, Dok. 117
1988.05.01
május 1. Megalakul a Szabad Kezdeményezések Hálózata. ( → március 17.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.05.??
Mládež a dejiny. Článok v týždenníku Slovenské národné noviny č. 17/1998
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
2008.05.01
Irodalmi Szemle: Tamáska Péter: Cselédlépcsök titkai a kisebbségi iskolaügyben. Popély Gyula trilógiája a felvidéki iskolafogyatkozásról
IrodalmiSzemle_20080501.pdf
2018.05.02
1848.05.02
május 2. Megjelenik Kolozsvárt az Ellenőr Radikál politikai lap első száma; szerkeszti Kőváry László (július 23-tól Dózsa Dániel). (Megszűnik 1848. november 14.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.05.2?
Конец мая. Поездка В. И. Ленина и Н. К. Крупской из Шушенского в Минусинск. Ленин и Крупская участвуют в совещании ссыльных народовольцев и социал-демократов, состоявшемся в связи с побегом политического ссыльного социал-демократа С. Г. Райчина.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.05.2?
Конец мая. Ленин выступает в Берне с рефератом для эмигрантской и студенческой колонии на тему о двух путях экономического и политического развития России.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.05.2?
Конец мая - начало июня. Ленин по возвращении из Лондона в Женеву на заседании редакции "Пролетария" отклоняет вместе с И. Ф. Дубровинским проект резолюции А. Богданова, в котором утверждалось, что проповедь эмпириокритицизма "не противоречит" интересам большевистской фракции, и предлагалось осудить выступление И. Ф. Дубровинского на реферате А. Богданова.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.02
Май, 2. Ленин беседует с представителями Мурманского края и пишет письмо в ВСНХ и Народные комиссариаты внутренних дел и финансов с просьбой принять их в этот же день. Ленин ведет переговоры по прямому проводу с находящимся в Курске председателем делегации РСФСР для мирных переговоров с Украинской Народной Республикой И. В. Сталиным.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.02
Май, 2. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о национализации сахарной промышленности, о развитии Мурманского края, об отделе по организации посевной площади и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.2?
Конец мая. Ленин ведет переговоры по прямому проводу с председателем Самарского Совета В. В. Куйбышевым по вопросу о военной помощи Оренбургу и Самаре в борьбе против белока-зачьих войск Дутова.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1968.05.02
Zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi Ján Čontofalský, duchovný slovenskej národnosti, inicioval stretnutie sedemnástich slovenských duchovných (prevažná väčšina duchovných a veriacich cirkvi bola maďarskej národnosti). Na stretnutí bola vypracovaná Rezolúcia slovenských duchovných, požadujúca najmä vytvorenie samostatného slovenského seniorátu a samostatného orgánu pre slovenskú časť cirkvi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.05.02
2. - 3. máj. V Turčianskych Tepliciach sa konala všeobecná pastorálna konferencia kňazov evanjelickej cirkvi a. v. Predstavitelia obrodného hnutia v tejto cirkvi vyvíjali tlak na odstúpenie dovtedajšieho vedenie na čele s generálnym biskupom Jánom Chabadom. Skompromitované cirkevné vedenie však za výdatnej pomoci štátnych orgánov odolalo a svojich funkcií sa nevzdalo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.05.02
május 2-3. Nemzetiségi pedagógusok I. országos konferenciája.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.05.02
Az Inconnu Művészeti Csoport állásfoglalása a Szabad Kezdeményezések Hálózatának előkészítéséről
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) II. Dokumentumok, 1995, Dok. 105
1998.05.02
Podľa organizácie Freedom House patrilo Slovensko spolu s 53 ďalšími krajinami medzi štáty s čiastočnou slobodou tlače.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.05.03
1468.05.03
május 3. I. Mátyás engedélyezi Pozsony és Nyitra megyéknek, hogy a közvagy nádori törvényszéket pénzen váltsák meg.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1608.05.03
május 3. Mátyás főherceg a magyar, az osztrák és az útközben csatlakozó morva csapatokkal Znaimból a Prágában székelő Rudolf császár és király ellen indul. (20 ezer főnyi seregének több mint a fele magyar.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1658.05.03
Osmanský velkovezír Kôprúlu Mehmed paša poslal do Sedmohradska vojsko, aby zosadilo knieža Juraja II. Rákociho (Rákóczi).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1658.05.03
május 3. Köprülü Mehmed török nagyvezér megindul seregével Isztambulból Erdély ellen.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1918.05.03
V Rimavskej Sobote došlo k vzbure príslušníkov záložného 80. pešieho pluku. Vzbury, iniciované navrátilcami z frontu, predznamenali rozklad rakúsko-uhorskej armády. V Trenčíne 21. - 23. 5. došlo k vzbure navrátilcov slovenskej národnosti, ďalšia veľká vzbura prebehla 28. 5. v Lučenci.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.05.03
Май, 3. Ленин участвует в совещании с членами коллегии Народного комиссариата земледелия - большевиками в связи с притязаниями левых эсеров на руководство комиссариатом, пишет проект постановления совещания и пункты I и II проекта заявления в ЦК партии от имени совещания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.03
Май, 3. Ленин участвует в заседании ЦК партии, на котором обсуждаются и принимаются единогласно, с незначительными поправками, написанные им "Шесть тезисов об очередных задачах Советской власти". На заседании сообщается о совещании Ленина с членами коллегии Народного комиссариата земледелия - большевиками в связи с заявлением левых эсеров о предоставлении им комиссариата в полное распоряжение. На заседании обсуждаются также вопросы об образовании самостоятельной украинской Коммунистической партии, о проведении совещания с партийными работниками Москвы по вопросу об укреплении партийных организаций.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.03
Май, 3. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопрос о разрешении представителям 12 голодающих губерний самостоятельной заготовки и отправки хлеба из Уфимской губернии, декрет о реорганизации Российского общества Красного креста и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.05.03
Gajda vyhrál
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 288 Dok. 120
1928.05.03
O funkci, kterou by měla mít lidová strana
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 290 Dok. 121
1928.05.03
Z cizích literatur
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 292 Dok. 122
1928.05.03
Троцкий Л.Д.: Письмо Клементьеву и Тамаркину (Циркуляр № 11. Об условиях жизни в Алма-Ате, разное)
Doc. 245
1938.05.03
Ivan Meštrović — R. W. Seton-Watsonu Osvrće se na posljedice Anschlussa, Poljaci, Česi, Rumunji, Mađari i Jugoslaveni morali bi otvoriti oči; očekuje dolazak Seton-Watsona u Split.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 287
1948.05.03
Konferencia katolíckych biskupov v Olomouci potvrdila rozhodnutie o zákaze politickej činnosti kňazov a ich kandidovania do zastupiteľských zborov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.05.03
Feljegyzés A. I. Lavrentyevnek Szántó Zoltán jugoszláviai magyar követtel folytatott beszélgetéséről (Belgrád, 1948. május 3.)
Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez 1944. október - 1948. június, szerk. Vida István, Gondolat Bp. 2005 Dokument No. 132
1958.05.03
május 3. Az Elnöki Tanács 1958:13. számú törvényerejű rendelete, amely az állami tulajdonba vett házingatlanokról intézkedik. (Az állami tulajdonba vétel alóli mentesítés senkit sem segíthet ahhoz, hogy kettőnél több házingatlan tulajdonosa legyen.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.05.03
Kultúrny život: Rudolf OLŠINSKÝ, Polemika bez polemiky
Kultúrny život 1968.05.03_01
1968.05.03
Kultúrny život uverejnil vyhlásenie troch významných slovenských literátov Ladislava Novomeského, Miroslava Válka a Vojtecha Mihálika, v ktorom sa vyslovili za urýchlenú realizáciu federalizácie a proti jej odďaľovaniu pod egidou hesla „Najprv demokratizáciu, potom federáciu“. Federalizáciu považovali za neoddeliteľnú súčasť a predpoklad skutočnej demokratizácie spoločného štátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.05.03
Informace o Chartě 77 - č. 9
1998.05.03
IX. Komáromi Imanap 1998.V.3., Miséző pap: Msgr. Vladimír Filo pozsony–nagyszombati segédpüspök
Bartakovics István, Hív a komáromi imanapi harangszó, 1999