2017.09.25
1907.09.25
List B. Bjørnsona adresovaný Edv. Ledererovi, v ktorom ho informuje, že článok "Mier a priatelia mieru" vyšiel v septembri v 18. čísle časopisu März a súčasne protestuje proti spôsobu, akým Courrier Europeen uverejnil výťah článku.
[https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/108556/D_ScientiaeLitterarum_04-1957-1_14.pdf Josef B. Michl: Z korespondence BB s EL, Sborník prací FF BU,1957, č. D4]doc1doc1
1917.09.25
Сентябрь, 12-14 (25-27). Ленин пишет письмо Центральному, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП(б) "Большевики должны взять власть".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.09.25
Andrej Hlinka: Do práce za víťazstvo ľudovej strany!
Slovák, 25. 9. 1927, roč. 9, č. 215, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany) Slovák týždenník, 2. 10. 1927, roč. 8, č. 39, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
1927.09.25
O tom oktroji
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 235 Dok. 102
1927.09.25
Троцкий Л.Д.: Чего ждали и что получили? (Баланс Англо-Русского комитета)
Doc. 187
1947.09.25
szeptember 25. Budapesten megnyílik az ország első orosz nyelvű könyvtára, a Gorkij Könyvtár.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.09.25
Опубликование совместного советско-американского заявления по вопросам ограничения стратегических вооружений.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1987.09.25
szeptember 25-29. Kenneth Dávid Kaunda zambiai köztársasági elnök Magyarországra látogat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.09.25
Medzinárodný súdny dvor v Haagu vyniesol rozsudok v spore medzi Maďarskom a Slovenskom o výstavbe a používaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, podľa ktorého zmluva medzi Maďarskom a Československom z roku 1977 je naďalej platná a Maďarsko nemalo právo ju vypovedať. Slovensku súd vyčítal uvedenie tzv. variantu C (vybudovaného len na území Slovenskej republiky) do prevádzky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.09.26
1617.09.26
szeptember 26. Bethlen Gábor fejedelem szövetségetJcöt Mihnea Raduval, Moldva új vajdájával.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1677.09.26
szeptember 26. Az erdélyi fejedelmi tanács Radnóton úgy határoz, hogy a hadjárathoz való portai engedély megszerzéséig Thököly Imre gr. álljon a bujdosók hadainak élére.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.09.26
Baníci v Banskej Štiavnici zorganizovali protestný sprievod do mesta pred dom hlavného komorského grófa. Vyslali k nemu posolstvo, ktoré žiadalo mzdu v strieborných peniazoch alebo v naturáliách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1777.09.26
Kráľovná Mária Terézia nariadila presťahovať do Budína univerzitu z Trnavy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1777.09.26
szeptember 26. Mária Terézia elrendeli a nagyszombati tudományegyetem Budára, a királyi várba való áthelyezését. (Az egyetemmel együtt Budára kerül az állami kezelésbe vett nagyszombati volt jezsuita nyomda egy része, és az Egyetemi Könyvtár alapját képező volt jezsuita könyvtár is.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1917.09.26
13 (26) сент. В Исторических письмах, адресованных Центральному Комитету большевиков, Ленин призывает к вооруженному восстанию.
1917.09.26
Сентябрь, 13 14 (26-27). Ленин пишет письмо Центральному Комитету РСДРП(б) "Марксизм и восстание".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.09.26
Сентябрь, 13 (26). Ленин через Н. К. Крупскую заключает договор с представителем издательства "Жизнь и Знание" В. Д. Бонч-Бруевичем на издание ряда своих произведений.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.09.26
szeptember 26. A Magyarországi Munkás Egyesületek Szövetsége (Szakszervezeti Tanács) és a kötelékébe tartozó egyesületek rendkívüli kongresszusa. (Követeli a teljes egyesülési és szervezkedési szabadságot; a heti 48, az irodákban foglalkoztatottakra a heti 40 órás munkaidő azonnali bevezetését.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.09.26
Из Махачкалы — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №282
2017.09.27
1527.09.27
Veliteľ kráľa Ferdinanda I. Mikuláš zo Salmu porazil pri Tokaji oddiely kráľa Jána I.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1527.09.27
— Várday Pál esztergomi érsek I. Ferdinándhoz pártol, és tőle is megkapja méltósága megerősítését. .(Az érsekséget haláláig, 1549-ig viseli,)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1527.09.27
— Varasd ostroma közben elesik Frangepán Kristóf horvát bán; halálával Szlavóniában felbomlik I. János pártja.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1527.09.27
szeptember 27. I. Ferdinánd hadvezére, Nikolaus Salm gr. Tokaj mellett szétszórja I. János seregét. A király a Tiszántúlra, majd Erdélybe húzódik.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.09.27
szeptember 27. Bécsben közlik Gyulay Ferenc erdélyi követtel, hogy Erdély ügyeit teljhatalommal Lotharingiai Károly hg fővezér intézi.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.09.27
27. - 29. september. Baníci v Banskej Štiavnici prinútili správcu bratskej pokladnice, aby im ju vydal. Štrajk pokračoval a rozšíril sa na všetky závody banskoštiavnického revíru. Štrajkujúci zostavili vyše stočlennú delegáciu k Františkovi II. Rákocimu (Rákóczi), ktorú zadržalo vojsko už v Sáse pri Krupine.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1867.09.27
Pripomienky k zriadeniu Uhorského krajinského spolku priemyselného
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [141]
1907.09.27
Biskup Párvy jako apoštol
Ľudové noviny, 1907:39/06
1907.09.27
Björnstjerne Björnson. K článku Mier a mieramilovníci
Ľudové noviny, 1907:39/01
1907.09.27
Andrej Hlinka: Zbierka Matúša Fullu.
Ľudové noviny, 27. 9.1907, roč. 58, č. 39, s. 7.
1917.09.27
14 - 22 сент. (27 сент. - 5 окт.). В Петрограде собирается Демократическое совещание, в задачу которого входит выработка принципов будущего правительства до созыва Учредительного собрания. Единственный итог конференции - образование предпарламента.
Постановление о созыве учредительного собрания
1917.09.27
Сталин И.В., Правительство буржуазной диктатуры
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/bourgeois_dictatorship.htm Doc. 141]
1917.09.27
Сталин И.В., Отклики: Железнодорожная забастовка и банкроты демократизма; Русские крестьяне и партия безголовых
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/responses_railway_strike.htm Doc. 142]
1917.09.27
Сентябрь, 14 (27). Статья Ленина "Один из коренных вопросов революции" публикуется в газете "Рабочий Путь" № 10.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.09.27
Сталин И.В., Политическая физиономия русской оппозиции: Из речи на объединенном заседании Президиума ИККИ и ИКК 27 сентября 1927 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 10: август – декабрь 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_06.htm Doc. 364]
1927.09.27
Троцкий Л.Д.: Речь на Президиуме ИККИ (Перед исключением Троцкого и Зиновьева из Исполкома КИ)
Doc. 188
1927.09.27
szeptember 27. A Komintern elnöksége frakciós tevékenység miatt kizárja a Végrehajtó Bizottságból L. D. Trockijt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.09.27
27. septembra pri príležitosti 73. narodenín dostal A. Hlinka poľské vyznamenanie Polonia restituta (Veľká stuha). V mene prezidenta Poľskej republiky mu rad odovzdal počas slávnosti v Ružomberku Waclaw Laciňski, poľský konzul v Bratislave.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1957.09.27
szeptember 27.—október 5. A Kádár János vezette magyar pártés kormányküldöttség tárgyalásai Kínában.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.09.27
Lakitelken megalakul a Magyar Demokrata Fórum (MDF).
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1987.09.27
szeptember 27. Lakitelken megalakul a Magyar Demokrata Fórum (MDF). A lakitelki nyilatkozat (1988. szeptember 3.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.09.27
- Átadják Budapesten a felújított Ráday Kollégiumot, a református egyház több művelődési és oktatási intézményének otthonát.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2007.09.27
Hedvigin advokát mohol prvýkrát nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu. Prokurátor zároveň Romanovi Kvasnicovi prisľúbil, že si bude môcť pozrieť video z výsluchu Malinovej, ktorý sa uskutočnil 9. septembra 2006. (aktualne.sk)
2017.09.28
1537.09.28
V Bratislave sa zastavil významný lekár Paracelsus (Philipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim). Následne v Banskej Bystrici laboratórne skúmal tamojšie nerasty.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.09.28
Сталин И.В., Поход против рабочих
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/campaign_against_workers.htm Doc. 143]
1917.09.28
Сентябрь, 15 (28). Письма Ленина "Большевики должны взять власть" и "Марксизм и восстание" обсуждаются на заседании ЦК РСДРП(б).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.09.28
Сентябрь, 15 (28). Статья Ленина "Как обеспечить успех Учредительного собрания (О свободе печати)" публикуется в газете "Рабочий Путь" №11.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.09.28
Постановление СНК СССР №1647-377сс «О выселении корейцев с территории Дальневосточного края»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №283
1987.09.28
Тезисы к выступлению А.Н. Яковлева на Политбюро ЦК КПСС по вопросу о демократизации общественной жизни
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №56
2017.09.29
1517.09.29
szeptember 29. Országgyűlés kezdődik Budán. (Érdemi végzések nélkül oszlik szét.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1687.09.29
szeptember 29. Az augusztus 12-i nagyharsányi csata következményeként a törökök föladják Eszéket.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1827.09.29
List Ján Hollého Jurajovi Palkovičovi
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 18
1887.09.29
szeptember 29. Az 1887—92. évi országgyűlés megnyitása.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.09.29
Björnsonova odpoveď grófovi Schönbornovi
Neue Freie Presse 1907.09.29, Josef B. Michl: Björnson a Slováci doc1], [http://watson.sk/NZONLINE/docs/bjor, doc2
1917.09.29
Сталин И.В., Ждать вам – не дождаться...
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/wait_for_you.htm Doc. 144]
1917.09.29
Сталин И.В., Отклики:Партия “расплывчатых” и русские солдаты;Заговорщики у власти
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/party_vague.htm Doc. 145]
1937.09.29
Директива крайкома ВКП(б), крайисполкома и УНКВД Дальневосточного края райкомам, райисполкомам и районным отделениям НКВД края о переселении корейского населения в Казахстан
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №284
1967.09.29
szeptember 29. Az országgyűlés elfogadja az 1967:11. törvényt a munka törvénykönyvéről, az 1967: III. törvényt a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről és az 1967: IV. törvényt a földtulajdonról és a földhasználat továbbfejlesztéséről.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.09.29
szeptember 29. Ülésezik az Országgyűlés. Az 1977. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1977.09.29
- Bemutatják az Apám néhány boldog éve című filmet (rendező: Simó Sándor).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1977.09.29
Письмо Совета Министров Узбекской ССР в Государственную экспертную комиссию Государственного планового комитета СССР об основных положениях технико-экономического обоснования переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1221
1987.09.29
szeptember 29-30. Franz Vranitzky osztrák kancellár Magyarországra látogat. Felvetődik egy Bécs-Budapest szak-világkiállítás 1995-ben való közös megrendezése. (→ 1989. április 14.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.09.30
1707.09.30
Do Banskej Štiavnice dorazil prápor vojakov. Velil im plukovník Neumann, ktorý dostal rozkaz skoncovať s baníckou vzburou za každú cenu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1867.09.30
szeptember 30. Magyarország 60 millió forint kölcsönt vesz fel Ausztriától.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.09.30
Сталин И.В., Бумажная коалиция
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/paper_coalition.htm Doc. 146]
1917.09.30
Сентябрь, не позднее 17 (30). Ленин встречается с членом Центрального комитета социал-демократической партии Финляндии К. Маннером у него на квартире. Ленин накануне своего отъезда из Гельсингфорса встречается с членом ЦК социал-демократической партии Финляндии О. В. Куусиненом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.09.30
Сентябрь, 17 (30). Ленин переезжает из Гельсингфорса в Выборг для установления более тесной связи с ЦК партии. Первый день Ленин проводит на квартире Э. Хуттунена, главного редактора рабочей газеты "Tyo" ("Труд"); вечером того же дня переходит на квартиру финского журналиста Ю. К. Ла-тукки, в рабочем предместье Выборга - Таликкала, где и живет до своего отъезда в Петроград.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.09.30
Andrej Hlinka: Predvolebná komisnosť
Slovák, 30. 9. 1927, roč. 9, č. 218, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
1927.09.30
Svazu knihkupců a nakladatelů
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 203 Dok. 89
1927.09.30
Poděkování za udělení čestného občanství Athén
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 204 Dok. 90
1927.09.30
Троцкий Л.Д.: Письмо Раковскому (О работе Раковского в качестве полпреда во Франции)
Doc. 189
1957.09.30
Referát na zasadaní ÚV KSČ prednesený 30. septembra 1957
Antonín Novotný, Prejavy a state 1 1954-1957, VPL Bratislava 1964, s. 414 Dok. 17
1977.09.30
szeptember 30.-október 3. Budapestre látogat Enrico Berlinguer, az Olasz Kommunista Párt főtitkára, október 1-3. Lázár György miniszterelnök Irakba látogat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.09.30
CSMKJB: Jelentés a csehszlovák és a magyar hivatalos szemléletbéli különbségről a nemzeti kisebbségi kérdésben a sajtóközlemények alapján (1987/22 —1987. szeptember 30.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.40
1987.09.30
Письмо британского предпринимателя и общественного деятеля Р. Максвелла А.Н. Яковлеву с подтверждением достигнутых договоренностей
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №57
2017.10.01
1397.10.??
— A király (augusztus— november között, valószínűleg a temesvári országgyűlés alkalmából) Szécsényi Frankot nevezi ki Pásztói János országbíró utódául. (Tisztségét 1408 augusztusában vagy szeptemberében bekövetkezett haláláig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1397.10.??
október Zsigmond király a szeptember 29- ére meghirdetett temesvári országgyűlésen kiadott dekrétumában megerősíti a nemesi szabadságjogokat biztosító 1222. és 1351. évi törvényeket (némely módosításokkal, így az Aranybulla ellenállási jogot tartalmazó záradékának elhagyásával), valamint új rendelkezéseket hoz. (Főbb törvénycikkek: 6.: bevezeti a telekkatonaságot: a birtokosok kötelesek a török elleni „jelen háború’ idejére minden húsz jobbágyuk után egy íjászt hadba küldeni; 48.: a király kötelezi magát, hogy leváltja az idegen egyházi és világi tisztségviselőket — kivéve Stibor erdélyi vajdát, Eberhard zágrábi és Maternus erdélyi püspököket —, és a jövőben idegeneket nem vesz szolgálatába; 49.: a király visszaveheti a kényszerhelyzetben eladományozott vagy elzálogosított birtokokat; 53.: a hatalmaskodási ügyekben első fokon a megye ítélkezik; 63.: az egyházi személyek, míg a török elleni háború tart, e célra jövedelmük felével adóznak; 65.: az egyházak a háború alatt a tizedet termény helyett pénzben követelhetik; 66.: a tizedszedők a megyei szolgabíróval együtt járjanak el; 68.: rögzíti a jobbágyok költözésének feltételeit és kimondja, hogy a költözködés lebonyolításában a megyei szolgabírónak is részt kell vennie.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1427.10.??
október Zsigmond király az 1426. évi tatai szerződés alapján birtokába veszi Nándorfehérvárt és Macsó északi részét. Galambóc vára árulással török kézre jut.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1477.10.??
október—november A felső-ausztriai Gmundenben újabb béketárgyalások folynak I. Mátyás király megbízottai és III. Frigyes császár közt. (A magyar békeküldöttség vezetője Rangoni Gábor egri püspök, főés titkos kancellár.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1607.10.??
október közepe Ali budai pasa és Nagy András hajdúgenerális megegyezést köt Budán. (A pasa szükségeseién megsegíti a bécsi béke védelmében fegyvert fogó hajdúkat.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1637.10.??
október közepe Johann Bisterfeld, a gyulafehérvári főiskola tanára, I. Rákóczi György megbízásából Stockholmban a svéd államtanáccsal tárgyal egy esetleges szövetségről.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1677.10.01
V Košiciach vydal veliteľ habsburského vojska v Hornom Uhorsku generál Wolfgang Frederick Cobb nariadenie, ktorým zakázal každému v Zemplínskej stolici rokovať s rebelom, kuruckým poručíkom Františkom Majosom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1687.10.??
október vége Thököly Imre ismét Várad környékén portyázik, de nem sikerül Munkácsig hatolnia.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.10.01
október 1. Paul Houchin br. szatmári parancsnok a Radnóton ülésező fejedelmi tanácsülés elé terjeszti az Erdély felé nyomuló Lotharingiai Károly hg fővezér követeléseit. (A császári hadak élelemmel való ellátása; a legfontosabb várak és városok átadása; a hadak egy része számára téli szállás. — A fejedelmi tanács október 2-án elutasítja követeléseit.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1717.10.??
Mestská rada Prešova nechala na jarmokoch vybubnovať, že každý slobodný človek, ktorý sa usadí v meste, dostane pozemok na stavbu domu, mestské práva a šesťročné oslobodenie od daní.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1717.10.??
V Košiciach popravili Urbana Celdera (Czelder, *9. 7. 1674 Nálepkovo, Vondrišel), kuruckého generála, ktorý sa roku 1714 pokúsil na Spiši zorganizovať nové vojenské vystúpenie proti kráľovi. 1717. V „špitáli“ (chudobinci) sv. Ladislava v Bratislave bolo 56 chovancov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1717.10.??
október Kassán kivégzik Czelder Orbán volt kuruc brigadérost. (→ 1714. szeptember)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.10.??
Ľudovít Štúr Ľudovítovi Gajovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 176 Dok. 270
1847.10.01
október 1. Az erdélyi országgyűlésen kihirdetik az 1847. szeptember 23-án kelt királyi választ. (Elfogadja a január 15-én megszavazott örökváltság elvét.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1857.10.??
október Megjelenik az Alexander Bach br. belügyminiszter rendszerét dicsőítő röpirat, a Riiekbliek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1857.10.01
október 1.1. Ferenc József osztrák császár és II. Sándor orosz cár találkozik Weimarban. (A tanácskozás nem hoz lényeges javulást a két országnak a krimi háborúban megromlott viszonyában.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1867.10.01
október 1. Megkezdi működését a Magyar Általános Hitelbank.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1867.10.01
— Heves megye felirata a belügyminiszterhez: a szeptember 14-i belügyminiszteri rendeletnek „foganatot nem szerezhet”.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1887.10.01
október 1. Az állam megveszi a 854 előfizetővel rendelkező budapesti telefonhálózatot, és bérbeadja a volt tulajdonosnak, Puskás Tivadarnak.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.10.??
Memorandum slovenských novinárov na spoločnej porade zhromaždených v Clevelande o zastavení vzájomných bojov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [406]
1897.10.01
Andrej Hlinka: Zábavné čítanie. Dva pohraby.
Ľudové noviny, 1.10.1897, roč. 1, č. 10, s. 111- 112. (Kostolan)
1897.10.01
Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu X.
Ľudové noviny, 1. 10. 1897, roč. 1, č. 10, s. 109-111. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
1897.10.01
Andrej Hlinka: Prihlás k veľactenému obecenstvu!
Ľudové noviny, 1.10.1897, roč. 1, č. 10, s. 109. (Andrej Hlinka, Anton Bielek, redaktori „Ľudo­vých novín")
1907.10.??
Článok Björnstjerne Björnsona Maďarské panstvo
März Mníchov 1907, slovenský preklad
1907.10.??
Následník trónu František Ferdinand prijal v zámku Belvedér vo Viedni Milana Hodžu ako jedného z poradcov pri jeho úmysloch o zmenu politiky voči národnostiam a vnútornú prestavbu monarchie. Začala sa rodiť tzv. belvedérska politika, ktorú roku 1913 prijala ako jednu zo svojich alternatív do budúcnosti aj Slovenská národná strana.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.10.??
Českoslovanská jednota začala v Prahe vydávať mesačník Naše Slovensko, ktorý oboznamoval českú verejnosť so slovenským politickým, hospodárskym a kultúrnym prostredím a životom. Vychádzal do októbra 1910.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.10.??
október Az egyetemi hallgatók egy része tüntet Pikler Gyula professzor ellen, aki előadásaiban állást foglalt a feudális természetjog ellen. A hallgatók egy része szervezkedik Pikler védelmében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.10.01
Návrat T.G.Masaryka z USA
Stanislav Polák, T. G. Masaryk za ideálem a pravdou IV. Praha 2005, s. 237
1907.10.01
Budapesti Hírlap: "Björnson és Apponyi"
doc1
1907.10.1?
Apponyi píše do denníka Magyar Hírlap o Björnsonových útokoch
Magyar Hírlap, Josef B. Michl: Björnson a Slováci doc1
1917.10.??
Na schôdzi správy Slovenskej ligy v Pittsburghu bol zvolený agitačný výbor pre milióndolárovú zbierku. Za katolíkov boli zvolení kňazi Jozef Murgaš, Jozef Martinček a Ján Kubašek, za evanjelikov kňazi Bradáč, M, Tomašek a J. Kolárik a za nekňazov Edo Kováč, Karol Belohlávek a Ján Miller.
Jozef Honza-Dubnický, Zápisky legionára Ed. F. Vrábel, Pro B. Bystrica 2014
1917.10.??
Сталин И.В., Заговор против революции
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/revolution_plot.htm Doc. 149]
1917.10.??
október Megjelenik Magyarországon a forradalmi szindikalisták első röplapja, mely általános sztrájkra, sőt szabotázsra szólít.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1927.10.??
Západoslovenské energetické závody v zmysle dohody s mestom odkúpili plynáreň, čím sa umožnilo zmodernizovanie služieb týkajúcich sa dodávky plynu a rozšírenie elektrického vedenia na území mesta.
A Délszlovenszkói Villamosművek Rt. a várossal kötött szerződés értelmében megvásárolta a gázgyárat, ezáltal lehetővé vált a gázszolgáltatás korszerűsítése, továbbá a város villamos hálózatának bővítése.
Érsekújvár és Vidéke 1927. október 30. /Strba, Major CN2002-04
1927.10.??
Сталин И.В., Конспект статьи “Международный характер Октябрьской революции”
Сталин И.В. Cочинения, Том 10: август – декабрь 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_07.htm Doc. 365]
1927.10.??
Троцкий Л.Д.: Выступление Зиновьева на заседании ЦК (Стенограммы выступлений Зиновьева и Троцкого, опубликованные в «Правде», Дискуссионный листок №2, 2 ноября 1927 г. стр. 3)
Doc. 190
1927.10.??
Троцкий Л.Д.: Выступление Троцкого (Продолжение, Дискуссионный листок №2, 2 ноября 1927 г. стр. 4)
Doc. 191
1927.10.??
Politická bilance jednoroční vlády mezi-národněburžoasní koalice
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951 Dok. 5, Komunistická revue, roč. 4, č. 10, říjen 1927
1927.10.01
Обмен нотами между СССР п Ираном о торговых взаимоотноше ниях между двумя странами.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1927.10.01
Троцкий Л.Д.: Оппозиция и врангелевский офицер (Провокации Сталина)
Doc. 192
1937.10.??
Расстрелян сын Троцкого Сергей
1937.10.??
október vége Baloldali csehszlovákiai írók meghívására a Szép Szó köré csoportosult írók (Ignotus Pál, József Attila, Remenyik Zsigmond és Módos Zsolt) Pozsonyban, Érsekújvárott, Komáromban és Prágában tartanak előadást.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.01
október 1. P. Badoglio tábornagy, az olasz hadsereg vezérkari főnöke hivatalos látogatásra Budapestre érkezik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.01
Никитин — Сталину с просьбой о публикации отзыва Сталина на стихотворение Горького «Девушка и смерть»
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №205
1937.10.01
Из Архангельска — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №285
1937.10.01
Справка о национальном составе заключенных, содержащихся в ИТЛ НКВД СССР на 1 октября 1937 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №286
1947.10.??
Správy agenta Vilímskeho o situácii v Demokratickej strane z októbra 1947
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 130
1947.10.??
Správy agenta V - 101 o situácii v Demokratickej strane v októbri 1947
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 127
1947.10.??
Udalosti okolo ministrov vo vláde za Demokratickú stranu v októbri 1947
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 124
1947.10.01
Zápisnica z Predsedníctva KSS z 11. októbra 1947 o ďalšom postupe KSS v jeseni 1947.
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 125
1947.10.01
Správa agenta V - 101, osobného tajomníka ministra I. Pietora Vilímskeho o situácii v Demokratickej strane.
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 122
1947.10.01
Ústavodarné národné zhromaždenie ratifikovalo mierové zmluvy Československa s Bulharskom, Rumunskom, Fínskom, Talianskom a Maďarskom. II. október. Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska sformulovalo ako cieľ kampane proti Demokratickej strane (DS) zmeniť politickú štruktúru štátnych orgánov na Slovensku. V súvislosti s dälším vyšetrovaním „protištátneho sprisahania“ kalkulovalo s troma variantmi: vylúčiť DS z vlády; klásť jej podmienky na ďalšiu účasť vo vláde; rozpustiť ju.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1947.10.01
október 1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa ismét elutasítja többek között Magyarország tagfelvételi kérelmét.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.10.??
Október. Bankovkou s portrétom Ľudovíta Štúra v hodnote 50 Kčs sa do obehu dostala už polovica novej série bankoviek, ktorej autorom bol Albín Brunovský.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.10.??
Vyše sto členov a spolupracovníkov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vydalo publikáciu Bratislava/Nahlas, v ktorej sa autori kriticky venovali ekologickej, urbanistickej, kultúrnej a sociálnej problematike hlavného mesta. Okrem znečistenia životného prostredia upozorňovala na stav historického jadra a konštatovala, že za 33 rokov od vyhlásenia pamiatkovej rezervácie v nej bolo zničených viac historických objektov ako za vojny. Časť nákladu bola skonfiškovaná, niektorí autori boli vystavení policajnej a súdnej perzekúcii. Autorský kolektív viedol Ján Budaj, viacerí z autorov boli neskôr zakladateľmi Verejnosti proti násiliu (VPN).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.10.??
Aktivista za náboženskú slobodu Augustín Navrátil, jeden z autorov petície Podnety katolíkov na riešenie situácie veriacich v ČSSR, bol odsúdený na nútený pobyt v psychiatrickej liečebni.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.10.??
Skupina 24 signatárov, predstaviteľov náboženskej i občianskej opozície, aj ľudí pôsobiacich v rámci oficiálnych štruktúr, vydala Vyhlásenie k deportáciám Židov zo Slovenska, adresované príbuzným obetí a príslušníkom židovského národa. Okrem ľútosti nad tragédiou a prosby o odpustenie ním demonštrovali i svoju jednotu presahujúcu konfesionálny rámec.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.10.??
októberben: Mannheimben első díjat nyer a dokumentumfilm kategóriá-
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.??
bán Dér András-Hartai László: Szépleányok című filmje
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.??
- Chicagóban nagydíjat kap Gárdos Péter: Szamárköhögés című filmje.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.01
október 1-28. A 7. (rendes) püspöki szinódus Vatikánban.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.01
- Bemutatják a Napló szerelmeimnek I—II. című filmet (rendező: Mészáros Márta), október 7-8. Az Interakció Tanács (volt államés kormányfőket tömörítő nemzetközi szervezet) Végrehajtó Bizottságának ülése Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.01
K 1.10.1997 boli a.s. Elektrosvit založené štyri 100 % dcérske spoločnosti so zákl. imaním vo výške po 100 tis. Sk (schválené notárskou zápisnicou zo 17.12.1997): ES SVIETIDLÁ s.r.o., ES MOTORY s.r.o., ES NÁRADIE s.r.o. a ES SLUŽBY s.r.o.