2017.07.28
1347.07.28
Kráľ Ľudovít I. udelil na základe žiadosti komesa Hanuša mestu Košice rozsiahle privilégiá a možnosť riadiť sa právom mesta Budína. V ten istý deň kráľ udelil Košiciam právo usporadúvať dva výročné trhy. Jeden sa mal konať v oktáve sv. Michala a druhý v kvindénach sviatku sv. Trojice.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1347.07.28
július 28. A király Kassának Buda városi kiváltságait adományozza.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1617.07.28
július 28. Bethlen Gábor ismételt portai felszólitásra megindul Szkender pasa mellé Moldvába.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1697.07.28
V Uhrovci zomrel Tobiáš Omasta (Masnicius, *28. 10. 1640), spisovateľ a kazateľ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1737.07.28
július 28. A császári sereg elfoglalja Nis (Szerbia) városát.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.07.28
július 28. A király szentesíti az 1867:XII. törvénycikket, a kiegyezés 69 §-ból álló törvényét. (Kimondja, hogy a ..magyar korona országai” valamint „Ő felsége többi országai és tartományai” között fennálló jogi kapcsolat a Pragmatica Sanctión alapszik. Kimondja Magyarország közjogi és belkormányzati önállóságát, megállapítja továbbá, hogy az uralkodó többi országaiban is alkotmányos kormányzást vezetett be. Közös ügynek nyilvánítja a külés hadügyet, valamint az ezek fedezéséről gondoskodó pénzügyet. A közös miniszterek a közös ügyek tárgyalására az osztrák és a magyar parlament által saját kebelükből választott delegációknak felelősek. A delegációk között csak írásbeli üzenetváltás lehetséges, harmadszori sikertelen üzenetváltásuk után is csak szavazásra tarthatnak együttes ülést. A közös költségekből való részesedés arányát a két országgyűlésből delegált ún. quóta-bizottságok javaslata alapján a két országgyűlés állapítja meg. Magyarország „méltányosság alapján, politikai tekintetekből” részt vállal a Monarchia államadósságaiból, hasonlóképpen nem a Pragmatica Sanctióból következően, hanem praktikus okokból vámés kereskedelmi szövetséget köt Ausztriával, továbbá elismeri a pénzrendszer és a pénzláb közösségét. Az ún. gazdasági kiegyezés tízévenként megújítandó, illetve felmondható.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.07.28
Slovenskí vysťahovalci v Kanade, sústredení v lokalite Fort William (dnes súčasť mesta Thunder Bay v provincii Ontario), položili základný kameň pre výstavbu slovenského rímskokatolíckeho kostola. V tejto lokalite sa v období pred prvou svetovou vojnou sústredil najväčší počet Slovákov v Kanade.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.07.28
W. Langley - R. W. Seton-Watsonu Objašnjava da bi slanje hrane stanovništvu Srbije koristilo neprijatelju. Pismo, pisano strojem; FO 382/1653, 146311/15114.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 202
1917.07.28
Июль, 15 (28). Письмо Ленина в редакцию "Пролетарского Дела" и статья "На что могли рассчитывать кадеты, уходя из министерства?" публикуются в газете "Пролетарское Дело" № 2.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.07.28
Сталин И.В., Заметки на современные темы
Сталин И.В. Cочинения, Том 9: декабрь 1926 – июль 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t9/t9_23.htm Doc. 358]
1937.07.28
Из Петрозаводска — ЦК ВКП(б)
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №251
1947.07.28
július 28. Megalakul a Magyar Függetlenségi Párt. (Elnöke: Pfeiffer Zoltán.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.07.28
július 28. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkárának látogatása a Ganz-MÁVAG-ban. (A nagygyűlésen tájékoztatót ad a gazdaságirányítás reformjáról.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.07.28
július 28. Magyar-osztrák szerződés aláírása Budapesten a nagymarosi vízlépcső kivitelezésében való osztrák részvételről. (→ 1986. május 28.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.07.29
1567.07.29
július 29. A király Országh Kristófot, Nógrád vm. főispánját kinevezi országbíróvá. (Tisztségét haláláig, október 18- ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.07.29
július 29. Esterházy Pál hg nádor a megyékhez intézett nyílt levélben törvénytelennek nyilvánítja az ónodi országgyűlést, és érvénytelennek az ott hozott törvényeket.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1807.07.29
július 29. Az országgyűlés alsótáblája megajánlja a királytól kért újoncsorozást. → december 15. augusztus 28.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.07.29
július 29. A király szentesíti az 1907:XLIV. törvénycikket. (Országos ipartanácsot hoz létre, amely a kereskedelemügyi miniszter véleményező szerve az ipari, kereskedelmi és munkásügyi kérdésekben.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.07.29
Июль, 16 (29). Ленин решением ЦК РСДРП избран в состав делегации РСДРП на VII международный социалистический конгресс в Штутгарте.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.07.29
Из журнала заседания Временного правительства № 144 о созыве Государственного совещания в Москве 12–14 августа, восстановлении смертной казни на флоте, создании военно-революционных морских судов
Фонд А. Н. Яковлева, Из журналов заседаний Временного правительства. 28 июня – 31 июля 1917 г. Документ №20
1927.07.29
Сталин И.В., Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 29 июля – 9 августа 1927 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 10: август – декабрь 1927. Москва, ОГИЗ, 1953: 1927.08.01 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_01.htm Международное положение и оборона СССР] 1927.08.05 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_02.htm Речь на пленуме] 1927.08.08 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_03.htm По поводу “заявления” оппозиции от 8 августа 1927 г.]
1947.07.29
július 29. Megalakul a koalíciós pártok választási szövetsége, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Választási Szövetsége.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.07.29
július 29—augusztus 12. A VI. Világifjúsági Találkozó Moszkvában.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.07.29
július 29. Miki Takeo japán külügyminiszter háromnapos látogatásra Magyarországra érkezik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.07.29
V Bratislave zomrel Ján Stanislav (*12. 12. 1904, Liptovský Ján), jazykovedec svetového významu. Doménou jeho vedeckej činnosti bola staroslovienčina, jazykové a kultúrne pomery počas pôsobenia Cyrila a Metóda na Velkej Morave.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.07.30
1537.07.30
Skalica si prenajala od ostrihomského arcibiskupa vyberanie desiatku v meste.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1867.07.30
Článok anonymného autora Ved robiť, ale čo? PbV roč. 7 č. 6. 61 30. júla, 2. a 6. augusta 1867
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [139]
1867.07.30
V Chanave, okr. Rimavská Sobota, zomrel Michal Tompa (*28. 9. 1817, Rimavská Sobota), kalvínsky kňaz, popredný básnik maďarského romantizmu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.07.30
František Jozef I. podpísal zák. čl. XLV/1907, tzv. derešový zákon, ktorým sa upravovali právne vzťahy medzi gazdom a čeľadníkmi. Vydanie zákona bolo reakciou na štrajky poľnohospodárskeho proletariátu. Jednostranne zvýhodňoval statkárov, obmedzoval osobnú slobodu čeľadníkov, bránil organizovaniu štrajkov a pripúšťal aj telesné tresty.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.07.30
július 30. A király szentesíti az 1907:XLV. törvénycikket. (Az ún. derestörvény, mely a gazda és a gazdasági cseléd közti jogviszonyt szabályozza.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.07.30
Kerenszkij -kormány Oroszországban.
1937.07.30
Троцкий Л.Д.: Япония и Китай (Мировая политика)
Doc. 940
1937.07.30
Приложение 1. Оперативный приказ народного комиссариата внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов» от 30 июля 1937 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №252
1937.07.30
Оперативный приказ НКВД СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №253
1947.07.30
július 30. A Gazdasági Főtanács a kollektív szerződésekről és a közalkalmazottak fizetéséről tárgyal. (Fölemelik a béreket és fizetéseket.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.07.30
július 30. Magyarok a világ zenei életében címmel ötnapos találkozó kezdődik Budapesten, a külföldön élő magyar művészek és tudósok részvételével.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.07.31
1227.07.31
július 31. IX. Gergely pápa a domonkosok térítő munkájának irányítására Róbert esztergomi érseknek saját kérésére legátusi megbízatást ad Kunország (Havasalföldé és Moldva), valamint a vele szomszédos Brodnik-föld területére,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1527.07.31
július 31.1. Ferdinánd előnyomuló hadait követve Pozsonynál átlépi a magyar határt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1617.07.31
Ostrihomský arcibiskup Peter Pázmáň (Pázmány) sprostredkoval v Trnave zmierenie sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena (Bethlen) s kráľom Matejom II. na základe dohody zo 6. mája 1615.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1617.07.31
július 31. A nagyszombati tárgyalásokon megállapodás születik az 1615. május 6-i szerződés éneimében, szeptember2. II. Mátyás, Bethlen fejedelmi címének elismerése nélkül, megerősíti a nagyszombati megállapodást.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1627.07.31
Na základe mandátu kráľa Ferdinanda 11. proti nekatolíckym stavom v dedičných krajinách (v Čechách roku 1628) začalo prichádzať na západné Slovensko množstvo emigrantov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1657.07.31
július 31. A lengyelek által kijelölt biztos a tatár sereg torkába vezeti az erdélyi hadat. Kamenicnél a sereg Kemény János fővezérrel együtt tatár rabságba esik. (A rabokat a Krím félszigetre hurcolják, egy részük a következő években súlyos váltságdíjjal szabadul, többségük ott pusztul.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1897.07.31
Июль, 19 (31). Ленин в письме матери, Марии Александровне Ульяновой, и сестре, Марии Ильиничне Ульяновой, сообщает о ходе работы над книгой "Развитие капитализма в России".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.07.31
18 (31) июля. Л. Г. Корнилов сменяет А А. Брусилова на посту Верховного главнокомандующего.
1937.07.31
Постановление Политбюро об утверждении приказа НКВД № 00447
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №254
2017.08.01
0907.08.??
augusztus A győzelem után a magyar sereg az Ennsig nyomul (amely ezt követően 955-ig magyar határfolyó).
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1087.08.??
augusztus—szeptember IV. Henrik német király Salamon támogatására seregével Pozsonyon át Vácig nyomul, ahonnan utánpótlás híján eredmény nélkül hazatér.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1087.08.01
augusztus 1. I. (Szent) László követei megjelennek a IV. Henrik német-római császár ellen összehívott speyeri birodalmi gyűlésen, ahol VII. Gergely utódát, III. Viktor pápát támogatják a IV. Henrik állította III. Kelemen ellenpápával szemben.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1177.08.01
augusztus 1.I. (Barbarossa) Frigyes németrómai császár és III. Sándor pápa Velencében békét köt. A békekötésnél a magyar király küldöttsége is jelen van.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1277.08.??
augusztus IV. (Kun) László a NyugatDunántúlon hadjáratot vezet a fellázadt Héder nembeli (Kőszegi) Miklós és társai ellen, akik valószínűleg ismét hatalmukba kerítették András szlavón herceget, a király öccsét.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1317.08.??
augusztus vége körül I. Károly országos hadjáratot indít Csák Máté ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1387.08.??
augusztus eleje I. Tvrtko István bosnyák király a Horváti-párt oldalán hadba lép Zsigmond király ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1467.08.??
augusztus első fele II. Pál pápa követei Rudolf von Rüdesheim boroszlói püspök és Rangoni Gábor (Gábrielé Rangom) veronai származású minorita szerzetes révén a cseh koronát felajánlja IV. Kázmér lengyel királynak. (Kázmér elutasitja az ajánlatot. A követek ezt követően Budára jönnek, hogy I. Mátyást megnyerjék a Podjebrád György cseh király elleni fegyveres föllépésre.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1477.08.??
augusztus közepe A császárral kezdett béketárgyalások meghiúsulása után a hadjáratot személyesen irányító I. Mátyás körülzárja Bécs városát. (Ezt követően a magyar csapatok elfoglalják a Bécs körüli városokat, köztük Korneuburgot, Tullnt és Sankt Pöltent. A magyar lovasság Linzig portyázik.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1527.08.??
augusztus Török csapatok törnek az Unna völgyébe (Horvátország és Szlavónia határánál).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1587.08.??
augusztus Zrínyi György gr., Nádasdy Ferenc és Batthyány Boldizsár végvári hadakkal nagy győzelmet arat Kanizsa mellett a törökön.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.08.??
augusztus eleje Rabutin de Bussy tábornagyot a bécsi udvar ismét Erdélybe küldi. (A tábornagy augusztus 7-én érkezik Moson megyébe, a lébényi táborba.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1717.08.??
augusztus Esterházy Antal gr. kuruc tábornagy vezetésével a bujdosó kurucok egy csapata Moldva felől felvonul a Kárpátokba. (Harci cselekményekre nem kerül sor.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1717.08.??
— A kurucokkal együttműködő tatárok betörnek a Radnaihágón. (Végigrabolják Szatmár, Ugocsa. Bereg és Máramaros megyéket; szeptember elején a megyei csapatok a Szamos völgyében szétverik őket.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.08.01
augusztus 1. Mária Terézia külön horvát tanácsot állít fel Horvát-, Szlavónés Dalmátországok részére. (A tanács hatáskörébe tartozik Zágráb, Körös, Varasd, Verőce, Pozsega és Szerém megye. Fennáll 1779-ig.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1807.08.01
augusztus 1. Az országgyűlés a király elé terjeszti az újoncok és a nemesi pénzsegély megajánlásáról szóló feliratát. Ugyanakkor kéri, hogy a király engedélyezze az 1791. évi rendszeres bizottsági munkálatok, közöttük elsősorban a Magyarország és a többi Habsburg ország kereskedelmi viszonyával foglalkozó munkálat megtárgyalását. (A király szeptember 4-én és 8-án kelt, az országgyűlésen szeptember 21-én ismertetett leirataiban nem engedélyezi a munkálatok megtárgyalását, s megvalósíthatatlannak nyilvánítja a Magyarország és az örökös tartományok közötti kereskedelmi viszonosságot.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1827.08.01
Palatín Jozef Anton rozhodol, aby sa hneď po skončení zasadnutia uhorského snemu zišli stoličné kongregácie a oboznámili sa s prípravou a postupom pri daňovom súpise a zvolili sčítacích komisárov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.08.??
Nagyváradon megalakul a Reformált Izraelita Egyház, s tagjai kiválnak a helyi hitközségből.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1867.08.??
augusztus Megindul a Századok, a Magyar Történelmi Társulat közlönye.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.08.01
Dušan Makovický na návšteve u Masaryka v Bystričke pri Martine. Masarykovi predstavil učiteľa z Moravy Karela Kálala.
Stanislav Polák, T. G. Masaryk za ideálem a pravdou III. Praha 2004, s. 158
1897.08.01
Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu VIII.
Ľudové noviny, 1. 8.1897, roč. 1, č. 8, s. 87-89. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
1897.08.01
Andrej Hlinka: Opilec.
Ľudové noviny, 1. 8.1897, roč. 1, č. 8, s. 86-87. (Kostolan)
1907.08.??
Korešpondencia B. Björnson - slovakofili: List Vlad. Hurbana Björnsonovi "Z Apponyiho ostrova slobody..."
hurban_to_bjornson_01
1907.08.??
Август. Ленин избран Центральным Комитетом РСДРП главным редактором Центрального Органа партии - газеты "Социал-Демократ".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.??
Август - сентябрь. Ленин пишет две статьи под названием "Международный социалистический конгресс в Штутгарте"; одна из них предназначалась для большевистского издания "Календарь для всех на 1908 год"; вторая - для "Пролетария", издание которого возобновилось после почти полугодового перерыва в октябре 1907 года.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.??
Август - октябрь. Ленин редактирует русский перевод докладов Австрийской социал-демократической и Итальянской социалистической партий международному социалистическому конгрессу в Штутгарте.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.??
Август - декабрь. Ленин подготовляет к печати трехтомное издание своих сочинений "За 12 лет".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.01
Poznámky k priemyselnému životu na Slovensku
Ľudové noviny, 1907:31/03
1907.08.01
Párvy hrdúsi ďalej
Ľudové noviny, 1907:31/03
1907.08.1?
Середина августа. Ленин получает предложение издательства "Зерно" издать трехтомное собрание своих сочинений под общим заглавием "За 12 лет", просматривает проект проспекта и делает замечания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.1?
Середина августа. Ленин редактирует большевистский сборник "Голос жизни", пишет примечания к резолюции о "Милитаризме и международных конфликтах".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.??
Ленин скрывается в Финляндии, пишет книги «Государство и революция», «Удержат ли большевики государственную власть» и ряд других работ
1917.08.??
Сталин И.В., Кто же виноват в поражении на фронте?
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/guilt_defeat.htm Doc. 121]
1917.08.??
Сталин И.В., Или – или [август 1917 г.]
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/either_or2.htm Doc. 127]
1917.08.??
Po neúspešných vyjednávaniach Rakúsko-Uhorska o mieri s Francúzskom a USA stroskotali v auguste mierové rokovania s Veľkou Britániou. Tým sa skončili nádeje v cisára Karola Habsburského, že má záujem uzavrieť mier v čo najkratšom čase.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.08.??
Август - сентябрь. Ленин пишет книгу "Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.01
Pápež Benedikt XV. vydal apel na ukončenie vojnového konfliktu Des le debut, ktorý bol vyvrcholením jeho snáh o uzavretie mieru. Pápežská iniciatíva sa však nestretla s úspechom.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.08.01
Государственное совещание в Москве.
1917.08.01
Pápež Benedikt XV. vydal apel na ukončenie vojnového konfliktu Des le début, ktorý bol vyvrcholením jeho snáh o uzavretie mieru. Pápežská iniciatíva sa však nestretla s úspechom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.08.01
augusztus 1. XV. Benedek pápa kiadja a központi hatalmaknak kedvező megegyezéses békére vonatkozó felhívását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.08.01
Июль, 19 (август, 1). Статья Ленина "Благодарность князю Г. Е. Львову" публикуется в газете "Пролетарское Дело" № 5.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.01
Июль, 19 (август, 1). Статья Ленина "Три кризиса" публикуется в журнале "Работница" № 7.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.08.??
Троцкий Л.Д.: Платформа оппозиции (Программа Объединенной оппозиции)
Doc. 160
1927.08.01
Троцкий Л.Д.: Тов. Орджоникидзе (О «расстрелах коммунистов»)
Doc. 161
1927.08.01
Троцкий Л.Д.: О военной опасности и политике обороны (Речь на Пленуме ЦК и ЦКК)
Doc. 162
1927.08.01
Троцкий Л.Д.: Речь на Объединенном Пленуме ЦК и ЦКК (Сокращенная версия той же речи из другого источника)
Doc. 163
1947.08.??
List Predsedníctva KSS tajomníkovi DS R. Fraštackému o výhradách KSS voči niektorým predstaviteľom DS
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 117
1947.08.??
augusztus Moldvában a mintegy 120 ezer főnyi csángó-magyar lakosság számára a román kormány száznál több magyar nyelvű iskolát állít, kereken 150 tanitóval. (A magyar nyelvű iskolák fennállnak az 1950-es évek második feléig.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.08.01
augusztus 1. Megkezdődik a 3 éves terv végrehajtása.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.08.01
— Megnyitja kapuit Budapesten a Kossuth Lajos Honvédtisztképző Akadémia.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.08.??
augusztus vége Országszerte tiltakozó röpgyűléseken utasítják vissza az Egyesült Nemzetek Szervezete ötös bizottságának a magyar belügyekbe való beavatkozását.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.08.01
augusztus 1. Ho Si Minh pártés államelnök vezetésével vietnami párt és kormányküldöttség érkezik ötnapos látogatásra Magyarországra.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.08.01
Записка Отдела культуры ЦК КПСС о мерах по предотвращению или задержанию выхода романа «Доктор Живаго» в Италии
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №350
1987.08.??
Dokument: Predstavy o zlepšení štátoprávneho, spoločenského, sociálneho a kultúrneho postavenia maďarskej menšiny v Československu.
Dokumentum: A csehszlovákiai magyar kisebbség államjogi, társadalmi, szociális és kulturális helyzetének javítására irányuló elképzelések.
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 7 A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 5
1997.08.??
Na margo kacírskej Ďuricovej knihy. Článok v periodiku Svedectvo č. 8/1997
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
1997.08.??
Dobré vzťahy robia dobrých priateľov. Článok v denníku Slovenská republika č. 7/1997
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
1997.08.??
Juraj Pohronec, Kto je na rade? Čo sa robí u nás doma.
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
1997.08.??
K vyhláseniu slovenských historikov. Článok v dnníku Slovenské národné noviny č. 40/1997
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
1997.08.??
August. Českí Rómovia, povzbudení manipulatívnymi televíznymi reportážami, začali hromadne odchádzať do Kanady a žiadať o azyl. Slovenskí Rómovia sa zamerali skôr na Velkú Britániu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2007.08.01
História: Popély Árpád: Magyar tiltakozó jegyzékek, 1945
historia_20070801.jpg
2017.08.02
1287.08.02
augusztus 2. A bíborosok kollégiuma felszólítja Lodomér esztergomi érseket, hogy szabadítsa ki az 1286 szeptemberében fogságra vetett Erzsébet királynét, IV. (Kun) László feleségét,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1607.08.02
Kráľovský radca Juraj Turzo (Thurzo) informoval kráľa Rudolfa I., že ak neratifikuje žitavský mier, hrozí vypuknutie nového povstania.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1607.08.02
augusztus 2. Thurzó György gr. beadványban figyelmezteti I. Rudolfot, hogy ha a zsitvatoroki békét nem ratifikálja, illetve a hajdúk letelepítése és anyagi kielégítése ügyében nem intézkedik, újabb felkeléstől kell tartani.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.08.02
augusztus 2. Az erdélyi országgyűlésen kihirdetik az 1843. január 31-i feliratra adott, 1847. július 25-én kelt királyi választ. (Jóváhagyja, hogy a törvények, feliratok, a kormányszékek és a királyi tábla tárgyalási nyelve a magyar, s hogy a törvényhatóságok magyarul levelezzenek egymással.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.08.02
Andrej Hlinka: Párvy hrdúsi ďalej.
Ľudové noviny, 2. 8.1907, roč. 58, č. 31, s. 2-3. (Alfa)
1917.08.02
augusztus 2. és 22. Az Armand—Revertera-féle francia—osztrák—magyar különbéke tárgyalások Svájcban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1927.08.02
Троцкий Л.Д.: Клемансо (Клемансо и Молотов)
Doc. 164
1927.08.02
Троцкий Л.Д.: О Брандлере (О Брандлере и Сталине)
Doc. 165
1957.08.02
Записка Отдела культуры ЦК КПСС об ошибках в статье И.Г. Эренбурга «Уроки Стендаля»
Фонд А. Н. Яковлева, КУЛЬТУРА И ВЛАСТЬ. 1953 —1957 гг. Документ №18
2017.08.03
1397.08.03
Kráľ Žigmund svojím dekrétom umožnil, aby sa poddaní po splnení svojich záväzkov voči zemepánovi mohli slobodne sťahovať v rámci krajiny. Koniec septembra - začiatok októbra. Na sneme šľachtických stavov v Temešvári (Timisoara, dnes Rumunsko) kráľ Žigmund potvrdil všetky staršie výsady uhorskej šľachty, ktorá si za prísľub obrany krajiny zabezpečila nezdaniteľnosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1397.08.03
augusztus 3. Zsigmond király Nagyszombat városában kiadja dekrétumát a jobbágyköltözésről. (Törvénycikkei: 1.: rögzíti a költözés föltételeit; 2—4.: a jobbágyok visszatartásának megakadályozására előírja, hogy a jobbágyokra kirótt bírságokat egy hónapon belül, az adókat pedig 15 napon belül be kell hajtani, a költözési engedély elnyerése után pedig a jobbágy ellen volt ura nem emelhet vádat.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1477.08.03
augusztus 3. IV. Sixtus pápa kezdeményezésére I. Mátyás és III. Frigyes között béketárgyalások kezdődnek. (A király 752 ezer aranyforintot követel a császártól, aki a követelést visszautasítja.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1797.08.03
V Brne-Zábrdoviciach zomrel Samuel Vrchovský (*9. 4. 1768, Skalica), advokát, príslušník hnutia uhorských jakobínov. Po jeho odhalení odsúdený na smrť a stratu majetku, po omilostení väznený v Brne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.08.03
Pri príležitosti augustových matičných slávností otvorili v Turčianskom Svätom Martine výstavu výšiviek, ktorú uskutočnila Živena, spolok slovenských žien. Organizoval ju prípravný výbor pod vedením tajomníka spolku Ambra Pietra. V expozícii bolo 1 676 predmetov od 580 majiteľov, prezentovali sa nimi vyšívačky zo všetkých oblastí, kde žilo slovenské obyvateľstvo. Podujatie celonárodného charakteru dokumentovalo charakteristické črty ľudového výtvarného umenia a dalo podnet k sústavnejšej starostlivosti o tvorbu, záchranu a odborné spracovávanie hodnôt ľudovej umeleckej výroby, ktoré patria k atribútom svojbytnej národnej kultúry. Súčasťou akcie bola výstava obrazov českého maliara Jaroslava Véšína (1860 - 1915) so slovenskou tematikou. 10. september. V Chyžnom zomrel Samuel Tomášik (*8. 2. 1813, Gemerské Teplice-Jelšavská Teplica), evanjelický kňaz, kultúrny činiteľ, spisovateľ, tvorca historických próz z oblasti Gemera a autor textu hymnickej piesne Hej, Slované (Hej, Slováci). 11. september. V Turčianskom Svätom Martine zomrel Michal Mudroň (*9. 12. 1835, Čabraďský Vrbovok), právnik, publicista, autor publikácií, v ktorých podrobil kritike protislovenské pamflety Bélu Grunwalda z roku 1878 a Jána Thébusa (Thébusz), pseud. Felvidéky, z roku 1882. Brat-dvojča Pavla Mudroňa, predsedu Slovenskej národnej strany.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.08.03
Июль, 21-23 (август, 3-5). Ленин участвует в работах Третьей конференции РСДРП ("Второй общероссийской") в Котке (Финляндия); выступает с докладом по вопросу об участии в выборах в III Государственную думу и речью о Всероссийском съезде профсоюзов. Конференция принимает предложенную Лениным резолюцию против бойкота выборов в III Государственную думу. Ленинский проект резолюции о Всероссийском съезде профессиональных союзов передан в ЦК РСДРП в качестве материала.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.03
Сталин И.В., Против Московского совещания
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/moscow_meeting.htm Doc. 113]
1917.08.03
Проект выступления представителя Союза врачей на Государственном совещании в августе 1917 г.
Фонд А. Н. Яковлева, Документы ГАРФ о Февральской революции. 1917 г. Документ №3
1927.08.03
Троцкий Л.Д.: Записки о термидоре (Бонапартизм Троцкого; Кронштадт)
Doc. 166
1927.08.03
Из аналитической записки инструктора Северокавказского крайкома ВКП(б) О.Ю. Плича о состоянии и работе Кабардино-Балкарской областной партийной организации (Выводы по материалам обследования в июле 1927 г.)
Фонд А. Н. Яковлева, Документы российских архивов о национально-культурном строительстве на Северном Кавказе в 1920-е гг. Документ №11
1967.08.03
Počet vojakov USA nasadených do bojov vo Vietname sa priblížil k pol miliónu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014