2017.05.26
1867.05.26
május 26. A Magyar Újság közli Kossuth Lajos május 22-én Párizsban kelt és Deák Ferenchez intézett levelét (,,Kaszszandra-levél”), melyben tiltakozik a kiegyezés ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1887.05.26
május 26. Az 1884—87. évi országgyűlés utolsó ülését tartja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.05.26
V Clevelande za prítomnosti 7000 Slovákov založená kultúrna a politická organizácia Slovákov Slovenská liga. Prvým predsedom bol Štefan Furdek (1855 Trstená - 1915 Cleveland, USA)
Jozef Honza-Dubnický, Zápisky legionára Ed. F. Vrábel, Pro B. Bystrica 2014
1907.05.26
Zástupcovia amerických Slovákov na vyše sedemtisícovom zhromaždení v Clevelande (Ohio, USA) založili Slovenskú ligu v Amerike, ktorá mala preklenúť názorovú a konfesionálnu roztrieštenosť v tunajšej komunite a stať sa strešnou organizáciou amerických Slovákov. Jej prvým predsedom sa stal predstaviteľ katolíckych Slovákov Štefan Furdek. Programovým cieľom Slovenskej ligy bola podpora Slovákov v ich národnopolitickom zápase v Uhorsku a starostlivosť o národný a kultúrny život Slovákov v Amerike.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.05.26
Frano Šupilo - R. W. Seton-Watsonu Objašnjava potrebu rješenja jugoslavenskog pitanja na temelju pune ravnopravnosti hrvatskog naroda i čuvanja hrvatstva u njegovim životnim dijelovima.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 197
1917.05.26
Ранее 13 (26) мая. Ленин вносит поправки и делает вставки в текст статьи Н. К. Крупской "Страничка из истории Российской социал-демократической рабочей партии". Статья опубликована 13 (26) мая в газете "Солдатская Правда" №21.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.26
Май, 13 (26). Статьи Ленина "Партия пролетариата на выборах в районные Думы" и "Какие заявления делала наша партия о войне перед революцией" публикуются в газете "Правда" № 56.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.26
Троцкий Л.Д.: Неужели же не пора понять? (Китай)
Doc. 126
1967.05.26
Письмо Г. Владимова в Президиум IV Съезда писателей СССР о письме А. Солженицына от 16 мая 1967 г
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc4
1967.05.26
Pivovar Šariš začal s produkciou piva. Moderný podnik vo Velkom Šariši pri Prešove mal v tom čase výrobnú kapacitu 600-tisíc hektolitrov piva ročne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.05.26
május 26—június 2. Ünnepi Könyvhét. (Megjelenik 64 könyv, ebből 52 magyar szerző munkája; közöttük: Áprily Lajos: A kor falára. Válogatott versek; Bartók Béla Összegyűjtött írásai. Szerkesztette Szöllősy András; Benjámin László: Tengerek fogságában. Versek; Berkesi András: Pisztrángok és nagyhalak. Regény; Déry Tibor: Theokritosz Újpesten. Regény. 1—2. kötet; Dobozy Imre: Kedd,szerda, csütörtök. Novellák: Illés Béla: Pipafüst mellett. Cikkek, tanulmányok; Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? Cikkek, tanulmányok; Karinthy Frigyes: Följelentem az emberiséget. 1—2. kötet; Kolozsvári Grandpierre Emil: Változatok hegedűre.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.05.26
Regény: Mód Aladár: Sors és felelősség. Tanulmányok: Örkény István: Nászútasok a légypapíron. Novellák; Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő. Regény; Tamási Áron Összegyűjtött novellái. 1—2. kötet; Vas István: Félbeszakadt nyomozás. Regény. A külföldi szerzők közt: J. Amado, P. Boulle, P. Éluard, L. Leonor, T. Mann, J. Stawinski, K. Szimonov, M. Venturi.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.05.26
május 26. Bemutatják a Küldetés című filmet (rendező: Kosa Ferenc).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.05.26
26. máj - 6. jún. Príslušníci slovenského vojenského letectva sa spolu s vojakmi 10 členských štátov NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy) a 7 krajín zapojených v programe Partnerstvo pre mier zúčastnili v Nórsku na medzinárodnom vojenskom cvičení Cooperative banners 97.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.05.27
1077.05.27
május 27.1. (Szent) László követei Rudolf német ellenkirály goslari udvarában segítséget ígérnek IV. Henrik német király ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1657.05.27
május 27.1. Lipót megújítja apja szövetségét János Kázmér lengyel királlyal, majd ezt követően csapatokat indít a király támogatására.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1677.05.27
Francúzsky kráľ Ľudovít XIV. a sedmohradský knieža Michal Apafi (Apafi) uzavreli vo Varšave spojeneckú zmluvu proti Habsburgovcom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1677.05.27
május 27. Varsóban aláírják a szövetségi szerződést XIV. Lajos francia király, Apafi Mihály erdélyi fejedelem és a magyarországi bujdosók megbízottai. (A Habsburg-ellenes mozgalom évi 100 ezer tallér támogatást kap XIV. Lajostól ; a franciák, illetve a bujdosók 15—15 ezer katonát tartanak fegyverben; a hadjáratot még 1677 nyarán megkezdik. — Július 17.: XIV. Lajos megerősíti a szerződést.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1917.05.27
Май, 14 (27). Статья Ленина "Грозит разруха" публикуется в газете "Правда" № 57.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.27
Май, 14 (27). Ленин читает лекцию "Война и революция" на многотысячном собрании в актовом зале Морского кадетского корпуса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.27
Anglia megszakítja diplomáciai kapcsolatát a Szovjetunióval.
1927.05.27
Разрыв Англией дипломатических отношений с СССР и аннулирование торгового соглашения 1921 г.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1927.05.27
Троцкий Л.Д.: Пора понять, пора пересмотреть, пора изменить (Китай)
Doc. 127
1927.05.27
Národné zhromaždenie zvolilo po tretí raz Tomáša Garrigua Masaryka do funkcie prezidenta ČSR. Poslanci mu odovzdali 274 hlasov, zatiaľ čo jeho protikandidát, komunistami navrhovaný Václav Šturc, získal iba 54 hlasov a 60 lístkov bolo neplatných.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.05.27
május 27. Anglia megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1927.05.27
— A felsőház elfogadja az 1927:XIII. törvénycikket a külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról. (Intézkedik külföldi magyar intézetek, Collegium Hungaricumok szervezéséről; szabályozza szervezetüket, működésüket; megszabja a külföldi ösztöndíjak elnyerésének módját.) — A felsőház elfogadja az 1927:XII. törvénycikket a polgári iskolákról. (Négy évben egységesíti a polgári iskolai képzést; szabályozza a polgári iskolák szervezetét és tanrendjét.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.05.27
Andrej Hlinka: Trpké jubileum
Slovák, 27. 5.1937, roč. 19, č. 118, s. 1. (Andrej Hlinka)
1937.05.27
május 27. Bemutatják a Pesti mese című filmet (rendező Gaál Béla).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1957.05.27
május 27. Magyarország és a Szovjetunió egyezményt ír alá Budapesten, az ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet csapatok jogi helyzetéről.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.05.27
Записка начальника Главлита СССР П.К. Романова об уточнении порядка утверждения эталонов политических портретов
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №349
1957.05.27
Извещения о смерти историка, академика А.М. Панкратовой
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №33
1977.05.27
május 27. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának ülése. (Az 1977. évi 14. törvényerejű rendelet a kisiparról és a 15. törvényerejű rendelet a magánkereskedelemről.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1977.05.27
május 27.-június 3. Ünnepi könyvhét. Megjelenik 114 könyv, köztük: G. Aggházy Mária: Olasz és spanyol mesterek szobrai; Asperján György: Vetkőzzünk meztelenre!; Csoóri Sándor: A látogató emlékei; Csuka Zoltán: Az idő mérlegén; Galambos Lajos: Tüköráldozat; Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Válogatta Weöres Sándor; Hernádi Gyula: Jézus Krisztus horoszkópja; Illés Endre: Hálókba bonyolódva; Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül; Ladányi Mihály: Föld! Föld!; László Gyula: Régészeti tanulmányok; Magyar néprajzi lexikon. Főszerkesztő: Ortutay Gyula I. kötet, A-E; Moldova György: Akit a mozdony füstje megcsapott; Sípos Gyula: Pusztaiak; Vas István: Ki mást se tud; Vészi Endre: Nyitott ház.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.05.27
május 27-29. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára vezetésével küldöttség utazik a Varsói Szerződés Tagállamai Politikai Tanácskozó Testületének ülésére. (Javaslat a gazdasági elmaradottság leküzdésére, új nemzetközi gazdasági rend megteremtésére.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.05.28
1767.05.28
— A veszprémi piarista iskolában előadják Pálly István piarista tanár háromfelvonásos színdarabját: Pazarlay és Szükmarkossy.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
— Franz Anton Maulbertsch elkészíti a székesfehérvári karmelita templom freskóit.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
— Megjelenik Bécsben Kaprinai István Hungária diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad című okiratgyűjteménye; Sopronban Jan Severini selmeci evangélikus rektor a szlovákok őstörténetéről írt munkája: Commentatio historica de veteribus incolis Hungariae (a pannonokat a szlovákok őseinek veszi); Eszéken Matija Antun Relkovic müve: Nova slavonska i nimacka grammatika, a horvát felvilágosodási és nyelvi törekvések első irodalmi megnyilatkozása.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
— Megjelenik Pozsonyban az első hazai folyóirat: Dér Freundder Tugend(a pozsonyi Pressburger Zeitung melléklapjaként).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
— A Királyi Nemesi Teréz Akadémia megkezdi működését Vácott, 10 magyarországi és 4—4 horvátországi, illetve erdélyi nemes ifjú számára ingyenes hellyel.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1767.05.28
május 28. Meghal II. József császár felesége, Izabella pármai hercegnő himlőben. (Mária Terézia királynő is megkapja a betegséget, de felgyógyul.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1857.05.28
május 28-án leányuk. Zsófia halála miatt az utazást megszakítja; augusztus 8.—szeptember 15. közt egyedül beutazza a Dunántúlt és a Felvidéket Kassáig.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1927.05.28
R. W. Seton-Watson — Ivi Lupisu-Vukiću Nije mu moguće da se sretnu u Jugoslaviji jer ga put iz Sofije vodi preko Bukurešta i Praga. Zato predlaže sastanak u Parizu da dogovore suradnju. Opća situacija je mirnija, samo što odnosi V. Britanije sa SSSR-om predstavljaju dvosjekli mač.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 145
1927.05.28
28 mája na 4. zjazde HSĽS v Trenčíne bol A. Hlinka aklamačne zvolený za predsedu strany.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1927.05.28
Троцкий Л.Д.: Ханькоу и Москва (Китай)
Doc. 128
1927.05.28
május 28. Megalakul a „Budapesti József Nádor Céh” a műemlékek védelmére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.05.28
május 28. A Gazdasági Főtanács határozatot hoz a nagybankok állami ellenőrzés alá vételéről.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.05.28
— Szviridov altábornagy, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság alelnöke, jegyzéket nyújt át a magyar kormánynak Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt volt főtitkára, illetve a köztársaság elleni összeesküvés ügyében. (A jegyzék terhelő adatokat tartalmaz Nagy Ferenc miniszterelnökre nézve.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.05.28
— Rákosi Mátyás helyettes miniszterelnök rendkívüli minisztertanácsot hív össze, mely felszólítja a május 14-e óta Svájcban tartózkodó Nagy Ferencet, hogy térjen haza és tisztázza magát.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.05.28
Víťazom v domácej súťaži Bratislavskej lýry sa stal Vašo Patejdl.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.05.28
Prezident Michal Kováč sa zúčastnil na oslávách 50. výročia Marshallovho plánu, konaných v Haagu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.05.29
1637.05.29
V Liptovskom Mikuláši zomrel Juraj Tranovský (Tranoscius, *27. 3. 1592, Czieszyn, Poľsko), zostavovateľ spevníkov a spisovateľ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.05.29
Vo Viedni zomrel Ján Čaplovič (Jasenovský, *29. 8. 1780, Príbelce), zakladateľ slovenského národopisu ako samostatnej vedy, publicista, advokát, ľudovýchovný pracovník. Účastník slovenského národného hnutia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1867.05.29
Uhorský parlament prijal zák. čl. XII/1867 o rakúsko-uhorskom štátoprávnom vyrovnaní, ktorý určil spoločné záležitosti a rezorty dualistického štátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1867.05.29
május 29. A képviselőház a részletes vita után 209:89 arányban 83 tartózkodással elfogadja a közösügyi javaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.05.29
május 29. Összeül az osztrák Reichsrat. — A Reichsrat cseh képviselői föderációs követelést fogalmaznak meg.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.05.29
Май, 16 (29). Статья Ленина "Презренные приемы" публикуется в газете "Правда" № 58.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.29
Май, 16 и 17 (29 и 30). Статья Ленина "Неминуемая катастрофа и безмерные обещания" публикуется в газете "Правда" №№ 58 и 59.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.29
Andrej Hlinka: Deviate výročie Pittsburskej dohody
Slovák, 29. 5. 1927, roč. 9, č. 120, s. I. (Andrej Hlinka, predseda klubu poslancov, Dr. Ján Kova lík, predseda klubu senátorov) Slovenská pravda, 5. 6. 1927, roč. 8, č. 23, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda klubu poslancov; Dr. Ján Kovalík, predseda klubu senátorov)
1927.05.29
29. mája v Černovej bol položený základný kameň farskej budovy. Černová sa stala samostatnou farnosťou z iniciatívy A. Hlinku. Prvý farár Ondrej Scheffer bol uvedený na faru 9. novembra 1929.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1927.05.29
Poděkování diplomatickému sboru
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 205 Dok. 91
1937.05.29
Троцкий Л.Д.: Письмо в Комиссию расследования (Московские процессы)
Doc. 928
1937.05.29
Троцкий Л.Д.: Нужен боевой, революционный, критический марксистский журнал (IV Интернационал)
Doc. 929
1937.05.29
Masarykova soustrast k úmrtí dr. Karla Kramáře
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 461 Dok. 195
1947.05.29
Az Alkotmányozó Nemzetgyûlés 107/1947 számmal törvényt fogad el a tiltott határátlépésrõl, amely a tiltott határátlépést szigorúbban bünteti a Magyarországra áttelepített magyar nemzetiségû volt csehszlovák állampolgárok esetében. Ugyancsak szigorúbban bünteti azokat, akik ilyen magyaroknak szállást adnak.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1987.05.29
Najvyšší predstavitelia členských štátov Varšavskej zmluvy podpísali dokument o vojenskej doktríne členských štátov a spoločné komuniké, v ktorých sa zasadzovali za likvidáciu všetkých amerických a sovietskych rakiet stredného doletu a operačno-taktických rakiet v Európe, ako aj za rokovania o znížení stavu ozbrojených síl a konvenčnej výzbroje. U nás bol dokument publikovaný 10. júna.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.05.29
május 29.-június 3. Ünnepi könyvhét. Megjelenik 75 könyv, közöttük: Asperján György: Vádak és gyónások; Ágh István: Napló és tulipán; Benedek István: Az értelem dicsérete. Művelődéstörténeti tanulmány a 16-17. század gondolkodóiról; Bertók László: Kettészakadt villamos; Csokonai Lili: Tizenkét hattyú; Domahidy András: Vénasszonyok nyara; Ilylyés Gyula: Szentlélek karavánja; Jókai Anna: Az együttlét; Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei; Rózsafiú és tulipánlány. Kalotaszegi népmesék; Salamon Anikó: Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák. Dömötör Tekla bevezető tanulmányával; Sarkadi Imre: Párbeszéd az idő dolgairól; Sándor Iván: Századvégi történet; Spiró György: Álmodtam neked; Sumonyi Zoltán: Az igazi Menlo Park. Amerikai napló; Sükösd Mihály: A halottak gyorsan lovagolnak; Szabolcsi Bence: Kodályról és Bartókról; Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 20. században. Főbb áramlatok; Szemes Zsuzsa: Kanca Hotel; Temesi Ferenc: Por. L-Zs. 2. kötet; Thiery Árpád: Vaktöltény; Vas István: Igen is, nem is.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.05.29
Komisár Európskej únie (EÚ) pre bezpečnostnú politiku a vzťahy so strednou a východnou Európou Hans van der Broek sa počas pracovnej návštevy v Bratislave stretol s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky. Pochvalne sa zmienil o plnení ekonomických podmienok vstupu do EÚ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.05.30
1897.05.30
Май, 18 (30). Ленин в письме матери, Марии Александровне Ульяновой, и сестре, Марии Ильиничне Ульяновой, описывает село Шушенское, возражает против приезда к нему из-за трудности пути и неустройства, интересуется спорами между редакцией журнала "Новое Слово" и самарскими марксистами, сообщает Марии Ильиничне о получении от нее выписок из книг, просит присылать книжные каталоги.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.05.30
Май, 18 (30). Ленин в письме из с. Шушенского в Москву сестре Марии Ильиничне сообщает о получении ее выписок из книг Румянцевской библиотеки, необходимых для работы над "Развитием капитализма в России", и просит прислать ему каталоги книг, "особенно букинистов и особенно заграничных".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.30
František Stanék predniesol na ríšskom sneme vo Viedni v mene českých poslancov vyhlásenie, v ktorom deklarovali požiadavku pretvoriť monarchiu na „spolkový štát slobodných a rovnoprávnych národných štátov", ako aj zlúčenie českých krajín a Slovákov do takého spolkového štátu. Na príprave vyhlásenia participovali aj Vavro Šrobár a Anton Štefánek.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.05.30
František Stanék predniesol na ríšskom sneme vo Viedni v mene českých poslancov vyhlásenie, v ktorom deklarovali požiadavku pretvoriť monarchiu na „spolkový štát slobodných a rovnoprávnych národných štátov“, ako aj zlúčiť české krajiny a Slovákov do spoločného československého štátu. Na príprave vyhlásenia participovali aj Vavro Šrobár a Anton Štefánek. •
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.05.30
Na zasadaní rakúskeho snemu vznikol Klub juhoslovanských poslancov s cieľom presadiť jednotu juhoslovanských národov habsburskej monarchie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.05.30
május 30. A Reichsrat képviselőiből alakult ún. délszláv klub a Monarchiában élő délszlávok egyesítését követeli. Az ukrán képviselők csatlakoznak a programhoz, valamennyi ukrán egyesítését követelve.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.05.30
Май, 17(30). Ленин выступает на предвыборном митинге рабочих Трубочного завода (по выборам в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и в заводской комитет Трубочного завода) и других предприятий Васильевского острова с речью о текущем моменте.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.30
Май, 17(30). Ленин выступает в Политехническом институте в Петрограде на митинге рабочих завода "Айваз" и студентов Политехнического института с речью о текущем моменте и задачах пролетариата.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.30
Prezident T. G. Masaryk o Smetanovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 206 Dok. 92
1937.05.30
Andrej Hlinka: Na prahu dvadsiateho výročia Pittsburskej dohody
Slovák, 30. 5.1937, roč. 19, č. 120, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, 6. 6.1937, roč. 18, č. 23, s. 1. (Andrej Hlinka)
1937.05.30
Andrej Hlinka: Pred pätnástimi rokmi
Slovák týždenník, 30. 5. 1937, roč. 18, č. 22, s. 1. (Andrej Hlinka)
1937.05.30
Из письма Немировича-Данченко — Молотову об отдыхе и лечении
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №275
1947.05.30
május 30.Nagy Ferenc a berni magyar követségen bejelenti lemondását miniszterelnöki tisztségéről és a Független Kisgazdapárt elnökségéről; s nem tesz eleget a kormány hazahívásának.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1997.05.30
30. máj - 1. jún. Delegácia ruského parlamentu pod vedením predsedu Štátnej dumy (dolnej komory) Gennadija Selezňova vykonala oficiálnu návštevu Slovenskej republiky (SR) vrátane stretnutí s prezidentom, premiérom a predsedom parlamentu. Hostia boli prítomní na otvorení Dní kultúry Ruskej federácie v SR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.05.31
1347.05.31
május 31. I. (Nagy) Lajos megerősíti apjának, I. Károlynak az oklevelét, amelyben Sáros, Eperjes és Szeben (Sáros vm.) városoknak a szepesi hospesek szabadságait adományozta.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1617.05.31
V Augsburgu (Nemecko) zomrel Juraj Henisch (*24. 4.1549, Bardejov), lekár, geograf a knihovník.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1707.05.31
1707. május 31. – június 22. Rákóczi-által megtartott kuruc országgyűlés Ónod község közelében. Június 6-án a háborús terhek és az elértéktelenedő rézpénz körül kirobbant vita hevében Bercsényi Miklós, Károlyi Sándor és Rákóczi testőrei lekaszabolták Turóc vármegye követeit. Rakovszky Menyhért táblabíró a helyszínen életét vesztette, megsebesített társát, Okolicsányi Kristóf alispánt 9-én kivégezték, a megye többi jelen lévő tagját pedig bebörtönözték.
1707.05.31
V Ónode (Boršódska stolica, Maďarsko) sa zišiel povstalecký snem (trval do 18. júna). Poslanci sa dohodli na vytvorení najvyššieho ústredného orgánu - Senátu a hospodárskeho orgánu - Hospodárskej rady (Consilium oeconomicum) so stálym sídlom v Banskej Bystrici. Štátnu administratívu reprezentovala Kniežacia kancelária a ústredné orgány malo aj súdnictvo a iné rezorty. Najvyšším úradom bol úrad miestodržiteľa a hlavného veliteľa, ktorým bol Mikuláš Berčéni (Bercsényi). Snem zbavil Habsburgovcov uhorského trónu. Šľachticom, ktorí sa do dvoch mesiacov nepripojili k povstaniu, mal byť podľa snemového uznesenia skonfiškovaný majetok. Na ďalšie vedenie vojny stavy odhlasovali dva milióny zlatých dane.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1757.05.31
V Bratislave zomrel Mikuláš Čáki (Csáky, *5. 12. 1698, Spišský hrad), od roku 1751 ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas, jeden z mála uhorských šľachticov a cirkevných hodnostárov, ktorí sa venovali zakladaniu manufaktúr. Dbal aj o rozvoj cirkevného školstva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1827.05.31
List Martina Hamuliaka Františkovi Palackému
Listy Martina Hamuljaka I. ed. A. Maťovčík MS Martin 1969 List50
1907.05.31
Chýrnik pred porotu. Ferd. Dúbravský obvinený za články v Ľud. Novinách č. 42 1906.10.12 "Do pezinského okresu" a č. 2 1907.01.11 "bezmierna spokojenosť"
Ľudové noviny, 1907:22/07
1907.05.31
Ružomberský politický proces pred kráľovskou tabuľou
Ľudové noviny, 1907:22/07
1907.05.31
Preháňačky na východe. Pravota voči dr. Ľudovítovi Medveckému
Ľudové noviny, 1907:22/02
1907.05.31
Slováci nečítajte! (Krajana, Kresťana, Slovenské noviny, Obzor, Vlasť a svet)
Ľudové noviny, 1907:22/02
1907.05.31
Demokratismus. Stojíme v stavení náśho Milana Hodžu...
Ľudové noviny, 1907:22/01
1917.05.31
V bratislavskom divadle Aréna sa konala generálna skúška filmového predstavenia, organizovaná v prospech vojnových invalidov. Premietania sa zúčastnilo vyše tisíc vojnových invalidov a ranených vojakov, hudbou ho sprevádzala vojenská kapela miestneho 72. pešieho pluku. Išlo o začiatok série pravidelných piatkových a nedeľných filmových predstavení pre vojnových invalidov, ktoré mali zároveň propagandistický zámer.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.05.31
május 31. Budapesten 35 helyen előre be nem jelentett szociáldemokrata gyűlést tartanak, az általános választójog követelése céljából.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.05.31
Май, 18 (31). Статьи Ленина "К вопросу об объединении интернационалистов", "Каша в головах (Еще об аннексиях)", "Борьба с разрухой посредством умножения комиссий" и "Еще одно отступление от демократизма" публикуются в газете "Правда" № 60.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.05.31
Май, 18 (31). Ленин пишет статью "Еще и еще ложь" и "Письмо в редакцию".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.05.31
Andrej Hlinka: Svätý otec Pius XI.
Slovák, 31. 5. 1927, roč. 9, č. 121, s. I. (Andrej Hlinka, apoštolský protonotár)
1927.05.31
Сталин И.В., Студентам Коммунистического университета трудящихся Востока
Сталин И.В. Cочинения, Том 9: декабрь 1926 – июль 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t9/t9_21.htm Doc. 356]
1927.05.31
Сталин И.В., Ответ С. Покровскому
Сталин И.В. Cочинения, Том 9: декабрь 1926 – июль 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t9/t9_22.htm Doc. 357]
1947.05.31
május 31. A köztársasági elnök Dinnyés Lajost (Független Kisgazdapárt) kinevezi miniszterelnöknek. Miniszterelnökhelyettes: Rákosi Mátyás (Magyar Kommunista Párt) és Szakasits Árpád (Szociáldemokrata Párt); államminiszterek: a két miniszterelnök-helyettes és Dobi István (Kisgazdapárt); miniszterek: belügy: Rajk László (Kommunista Párt); építésés közmunkaügy: Veres Péter (Parasztpárt); földművelésügy: Bárányos Károly (Kisgazdapárt); honvédelem : Dinnyés Lajos miniszterelnök; igazságügy: Ries István (Szociáldemokrata Párt); iparügy: Bán Antal (Szociáldemokrata Párt); kereskedelemés szövetkezetügy: Rónai Sándor (Szociáldemokrata Párt); közellátásügy: Erőss János (Kisgazdapárt); közlekedésügy: Gerő Ernő (Kommunista Párt); tájékoztatásügy: Mihályfi Ernő (Kisgazdapárt); külügy: Mihályfi Ernő tájékoztatásügyi miniszter; népjólét: Molnár Erik (Kommunista Párt); pénzügy: Nyárádi Miklós (Kisgazdapárt); vallásés közoktatásügy: Ortutay Gyula (Kisgazdapárt).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.05.31
Из заключения Особой инспекции Управления кадров КГБ при СМ СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Реабилитация в СССР Документ №10
1987.05.31
CSMKJB: Jelentés a magyar óvodák helyzetéről (1987/14 — 1987. május 31.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.32
1997.05.31
Ekumenická rada cirkví žiada stiahnuť knihu Dejiny Slovenska a Slovákov. Článok v denníku Sme
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
1997.05.31
Cirkevné platy. Článok v denníku Pravda
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
2007.05.31
Predseda SNS Ján Slota vyhlásil, že údajný útok na Malinovú bol umelo zinscenovaný a mal za cieľ vyvolať v zahraničí dojem, že sa na Slovensku prenasledujú menšiny.
2017.06.01
1277.06.??
június—július A Csák nembeliek vezette csoport kerül ismét hatalomra. Héder nembeli (Kőszegi) Miklós nádort Csák nembeli Péter, Kőszegi Iván tárnokmestert Csák nembeli Ugrin, Csák nembeli Máté erdélyi vajdát Pok nembeli Miklós váltja föl, míg az országbírói méltóságot újból Péc nembeli Dénes kapja meg. (Péter és Dénes az év végéig, Miklós 1278-ig, Ugrin 1279-ig viseli tisztségét.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1287.06.??
június előtt Héder nembeli (Kőszegi) Iván és testvérei ismét kapcsolatba lépnek András herceggel, II. András fiának, utószülött Istvánnak a gyermekével,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1307.06.01
június 1. Az 1304-ben Csehországba hurcolt és onnan megszökött Werner fia László volt budai rektor Károly Róbert részére visszafoglalja Budát. (Átveszi a vár és a város igazgatását; Peturmann rektor elmenekül, társait megbüntetik; a szakadár papokat pedig átadják Tamás esztergomi érseknek.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1437.06.??
június A parasztmozgalom átterjed Erdély északi felére és a Tiszántúl egyes megyéire is. A Budai Nagy Antal vezette erdélyi parasztsereg Alparét mellett, a Bábolna hegyen (Belső-Szolnok vm.) huszita harcosok módjára szekértábort állít fel.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1447.06.01
június 1. A magyar országnagyok a stájerországi Radkersburgban fegyverszünetet kötnek III. Frigyes német királlyal és öccsével, VI. Albert osztrák herceggel. (Sopron, Kőszeg, Kismarton a többi elfoglalt várral együtt, Győr kivételével, Habsburg kézen marad; sorsukról a november 11-én kezdődő béketárgyalások, ill. kudarcuk esetén a pápa és a biborosi kollégium dönt.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1457.06.??
június eleje V. László Magyarországról Bécsbe távozik. Fogolyként magával viszi Hunyadi Mátyást. (A király ősszel a fogoly Mátyással Prágába megy.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1487.06.??
június A cseh országgyűlés azt javasolja Ulászló cseh királynak, hogy egyezzen ki III. Frigyes császárral és a választófejedelmekkel.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1527.06.??
Osmanský velkovezír nariadil pohraničným begom, aby v prípade habsburského útoku pomohli kráľovi Jánovi I.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1527.06.??
június vége Ibrahim nagyvezér utasítja a határmenti bégeket, hogy Habsburg támadás esetén segítsék meg I. Jánost.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1527.06.01
V Olomouci sa začali neúspešné rokovania vyslancov kráľa Ferdinanda Ľ a kráľa Jána I.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1527.06.01
június 1. A morvaországi Olmützben béketárgyalások kezdődnek I. János és I. Ferdinánd megbízottai között. (Június 15-én eredménytelenül végződnek.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1557.06.01
Kráľ Ferdinand I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 3. júla), na ktorom sa prijali zákony o navrátení sekularizovaných cirkevných majetkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1557.06.01
Erdélyi országgyűlés Tordán. (Kimondja, hogy „mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar”, de az új felekezetek követői ne háborgassák a régiek híveit; kimondja néhány katolikus kolostor fenntartását; elrendeli, hogy a pénzt I. Ferdinánd érméivel azonos értékben verjék.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1557.06.01
június 1. I. Ferdinánd e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Június 9.: a király megérkezik; július 3.: szentesíti a törvényeket. Főbb törvénycikkek: 11.: a szekularizált birtokokat és jövedelmeket törvényes úton vissza kell szolgáltatni.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1567.06.??
V Častej zomrel Ján Dernschwam ("23. 3. 1494, Most), banský odborník, humanistický vzdelanec, diplomat a zberateľ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1567.06.??
Uhorský snem rozhodol, že bezplatná práca poddaných na opevneniach (laborgratuitus) sa zvýšila na 12 dní v roku. Práce sa organizovali podľa stolíc. Poddaní z Turčianskej, Oravskej, Liptovskej, Tekovskej, Zvolenskej a Hontianskej stolice pracovali na hrade v Leviciach. Poddaní zo Spišskej stolice opevňovali pevnosť Plešivec a zo Šarišskej pracovali v Košiciach. Z Novohradu posielali robotníkov do Blatného Potoka, na Šomošku, Divín a Modrý Kameň. 1567. V Prešove zomrel Juraj Wernher (*okolo r. 1497, Packów, Sliezsko) prírodovedec a diplomat.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1567.06.??
június vége I. Miksa János Zsigmondra is vonatkozó békekötés szándékával követséget küld a Portához.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1567.06.01
Kráľ Maximilián I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 27. júna). Šľachte bolo udelené právo bezcolného vývozu produktov, predovšetkým dobytka, mäsa a koží. Nariadil urobiť nový súpis daňovníkov, vytvoriť komisiu na prešetrenie excesov vojakov a nariadil vrátenie zabratých cirkevných majetkov pôvodným majiteľom. V Uhorsku sa mali raziť mince rovnocenné s menami v Čechách a Nemecku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1567.06.01
június 1.1. Miksa e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Június 12.: a király megérkezik; június 27.: a király szentesíti a törvényeket, az országgyűlés feloszlik. Főbb törvénycikkek: 3.: a háborús pusztítások miatt nem ajánl meg a szokásos 2 Ft-nál nagyobb adót; 4—5.: új jobbágyösszeírást kell végrehajtani a telkek nagysága szerint; 29.: a katonai visszaélések kivizsgálására biztosokat rendel; 31.: a világiak kezére jutott egyházi birtokokat a király adassa vissza a jogos tulajdonosoknak; 45.: a király veressen Magyarországon a német birodalmival és a csehországival azonos értékű pénzt.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1657.06.??
június eleje Több tízezer főnyi lengyel sereg betör a védtelenül hagyott Vereckeihágón, felégeti Munkácsot és Beregszászt, s Szatmárig, Viskig (Máramaros vm.) feldúlja a vidéket, majd nagy zsákmánnyal kivonul.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1667.06.??
június Baló tárgyalásainak török tolmácsa, Panajotti, jelenti az isztambuli császári tolmács útján Bécsnek a magyarok hódolási szándékát.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1667.06.01
június 1. Köprülü Ahmed nagyvezér Kréta szigetén fogadja Apafi Mihály követét, Baló Lászlót, aki a Wesselényi-féle összeesküvés megbízásából Magyarország hódolását ajánlja fel. Köprülü a tervet visszautasítja.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1827.06.??
Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 70 Dok. 43
1837.06.??
V Pešti vyšlo po nemecky dielo Jána Kollára O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanskými, v ktorej teoreticky zdôvodnil myšlienku slovanskej vzájomnosti
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1837.06.??
Slovenská mládež na bratislavskom lýceu založila tajný spolok Vzájomnosť, v rámci ktorého si chcela zachovať možnosti na rozvíjanie národnovzdelávacej činnosti. Hlavným organizátorom spolku bol Alexander Boleslavín Vrchovský.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.06.01
Ľudovít Štúr, Zmenkové zákony.
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc22
1847.06.01
Ľudovít Štúr Ctibohovi Zochovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 167 Dok. 264
1857.06.??
június Gazdasági kiállítás Pesten.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1857.06.??
június—augusztus Bérmozgalom a bánáti kincstári bányák munkássága körében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1867.06.01
V Turčianskom Svätom Martine založili prvý slovenský peňažný ústav s kapitálom 60tisíc zlatých s názvom Turčiansko-svätomartinská účastinárska sporiteľňa.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1877.06.??
List 44. S. H. Vajanský Ide Hurbanovej
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 44
1887.06.??
Середина июня. Ленин принимает решение поступить в Казанский университет на юридический факультет.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1887.06.01
Úvaha dr. Miloša Štefanoviča Schmerling a Koloman Tisza, v ktorej porovnáva vládne režimy oboch štátnikov proti národnostiam a navrhuje vytvoriť národnostnú stranu, ktorá by bola dostatočnou silou proti režimu Tiszovmu
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [320]
1887.06.01
június 1. A Szlovák Nemzeti Párt nyilatkozatot tesz közzé: ahogy 1884-ben, most sem vesz részt az országgyűlési választásokon, a nemzetiségi képviselők mandátumszerzését gátló erőszak és korrupció miatt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.06.??
június vége—július 15 000 mezőgazdasági munkás sztrájkol az Alföldön és a Dunántúlon.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.06.??
Лето. Ленин пишет брошюру "Новый фабричный закон". Брошюра издана за границей группой "Освобождение труда" в 1899 году.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.06.01
Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu VI.
Ľudové noviny, 1. 6.1897, roč. 1, č. 6, s. 63-64. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
1897.06.01
Andrej Hlinka: Hriešna ruka.
Ľudové noviny, 1. 6.1897, roč. 1, č. 6, s. 62-63. (Kostolan z „Anjela Strážcu")
1907.06.??
V júni Hlinka navštívil moravský Hodonín, kde prijal čestný protektorát nad výstavou moravských výtvarníkov. Hlinka sa tu zoznámil s kňazom Alojzom Kolískom, profesorom na tamojšej reálke. Potom spoločne putovali na Velehrad, kde vznikla fotografia Traja bojovníci za práva ľudu slovenského (Andrej Hlinka, Florián Tománek a Alojz Kolísek). Táto fotografia v podobe pohľadnice šírila záujem o Hlinku a slovenskú otázku. Hlinka s Kolískom potom navštívili kúpele Luhačovice, ktoré sa zakrátko stali centrom česko-slovenských kontaktov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1907.06.??
június—július A horvát képviselők obstrukcióval tiltakoznak a május 2-i törvényjavaslat ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.06.??
Июнь 1907 - март 1908 года. Ленин в июне - декабре 1907 года живет в Финляндии (Куоккала, Стирсудден, Огльбю); в январе - марте 1908 года - в Швейцарии (Женева).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.06.??
Июнь - октябрь. Ленин еженедельно проводит совещания с членами ЦК РСДРП, большевиками, перед заседаниями ЦК, происходившими в Териоках.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.06.01
június 1. Megnyitják a Fővárosi Múzeumot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.06.01
R. W. Seton-Watson — Intelligence Bureauu Objašnjava ulogu »Crne ruke« u unutrašnjoj politici Srbije i pozadinu Solunskog procesa.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 198
1917.06.01
19 мая (1 июня). Первое заседание Главного земельного комитета.
1917.06.01
Май, 19 (июнь, 1). Статьи Ленина "Как запугивают народ капиталисты?", "Еще одно преступление капиталистов", "Еще и еще ложь" и "Письмо в редакцию" публикуются в газете "Правда" № 61.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.06.??
Троцкий Л.Д.: Заявление (Протест против ложных обвинений в расстреле коммунистов)
Doc. 129
1927.06.??
Троцкий Л.Д.: Резолюция против группы Демократического Централизма (За лояльную оппозицию, против раскола)
Doc. 130
1927.06.??
Троцкий Л.Д.: В чем было разногласие с Лениным? (Теория перманентной революции)
Doc. 131
1927.06.??
Троцкий Л.Д.: О Бухарине, о «Правде», об их борьбе с оппозицией. Почему мы пишем речи? (Трескотня Бухарина и Янсон)
Doc. 132
1937.06.??
Троцкий Л.Д.: Сталин о своих подлогах (Глава из книги «Преступления Сталина»)
Doc. 930
1937.06.??
Jún. Na Slovensku obyvateľstvo upisovalo pôžičku na obranu štátu. Podľa výkazov bratislavskej filiálky Zemskej banky obyvatelia mesta s prispením rôznych podnikov a organizácií vyzbierali 67 637 000 Kč. Celkove sa na Slovensku vyzbieralo 325 miliónov korún.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.06.01
A könyvnapra - többek között - megjelenik Málnási Ödön A magyar nemzet őszinte története és Veres Péter Számadás című műve.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1937.06.01
június 1—3. Könyvnapok. (Megjelenik 59 könyv, valamennyi magyar szerző műve: közöttük: Asztalos Miklós 11. Rákóczi Ferenc és kora; Földi Mihály Isten országa felé. Regény; Herczeg Ferenc Napkelte előtt. Gondolatok Nagymagyarországról; Julier Ferenc 1914— 1918. A világháború magyar szemmel; Karinthy Frigyes Tanár úr kérem; Kodolányi János Boldog Margit; Málnási Ödön A magyar nemzet őszinte története; Schöpflin Aladár A magyar irodalom története a XX. században; Somogyvári Gyula Virágzik a mandula; Szabó Zoltán A tardi helyzet; Tóth Tihamér A jellemes ifjú; Vaszary Gábor Monpti. Regény; Veres Péter Számadás. Regényes önéletrajz.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.06.01
Кольцов — Ставскому о ходе подготовки международного антифашистского конгресса в Испании
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №201
1947.06.??
Vyjadrenie úradu predsedníctva vlády o Aprílovej dohode
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 111
1947.06.??
Jún. V dôsledku ofenzívy poľskej armády sa presunulo na Slovensko niekolko banderovských skupín. Dvom z nich, „Burlak“ a „Hromenko“, sa podarilo preniknúť do vnútrozemia s cieľom prebiť sa do amerického okupačného pásma v Rakúsku alebo Nemecku. Na ich zneškodnenie a na stráženie hraníc bolo v júli na slovenskom území nasadených 5 640 vojakov a príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1947.06.??
Kulminovala kampaň proti prijatiu nového školského zákona, poštátneniu školstva, zrušeniu súkromných a cirkevných škôl a vôbec proti štátnemu vzdelávaciemu monopolu. Nový školský zákon vedenie Demokratickej strany na svojom zasadnutí 19. mája odmietlo. Zosilnel tiež tlak zo strany katolíckej cirkvi, ku ktorej sa v lete pripojila aj evanjelická cirkev. Podporili ich aj predstavitelia Strany slobody, Akademická rada Zväzu vysokoškolského študentstva a najmä tlač (Elán, Tvorba, Sloboda, Slovenské pohľady a i.).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1947.06.??
június Országos Könyvnap. (Megjelenik 96 könyv, ebből 94 magyar szerző műve. Közte: Déry Tibor: A befejezetlen mondat, 1—3. kötet; Illyés Gyula: Franciaországi változások. Karcolatok; Illyés Gyula: Versek; Karácsony Sándor: A magyar béke; Lukács György: Irodalom és demokrácia; Lukács György: A történelmi regény; Márai Sándor: Európa elrablása; Nagy Lajos: Emberek, állatok. Novellák; Rákosi Mátyás: A magyar demokráciáért; Sós Endre: A demokrácia öngyilkossága. A weimári Németország végzetes útja; Szabó Dezső: Ének a révben; Varga Jenő: A tőkés gazdaság a második világháború után.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.06.01
Prejav poslanca Demokratickej strany Štefana Kočvaru v Ústavodarnom národnom zhromaždení 11. júna 1947 o problematike ľudového súdnictva na Slovensku
Štefan Šutaj, Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) SAV Košice 2002 Dok. 110
1957.06.01
V službách ľudu, V boji za mier a socializmus. Prejav na II. sjazde československých novinárov prednesený 1. júna 1957
Antonín Novotný, Prejavy a state 1 1954-1957, VPL Bratislava 1964, s. 430 Dok. 15
1987.06.??
Jún. Štátna bezpečnosť začala prvé aktivity v rámci akcie Klin, zameranej na infiltráciu do opozičných skupín, brzdenie ich zjednocovania a vytvárania spoločných programov a na prevzatie niektorých z opozičných iniciatív agentmi pod kontrolou tajnej polície.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.06.01
június 1. Autópályákon 120, autóutakon 100 km/h, a többi helyen változatlan a személygépkocsik számára a megengedett sebesség. (→ 1979. augusztus 12.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.06.??
Kálmán Janics: Dohoda o výmene obyvateľstva
Janics Kálmán: A lakosságcsere-egyezmény
Irodalmi szemle - Rosz. 40, sz. 6-7 (1997), o. 87-90
1997.06.??
Vyhlásenie slovenských historikov. Článok v týždenníku Slovenské národné noviny č. 24/1997
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
1997.06.??
Y. Gayet, Sur lHistorie de la Slovaquie et des Slovaques de Milan S. Durica In: La Revue Universelle No. 189 juin /1997
Milan S. Ďurica, Priblížiť sa k pravde. Ideologické tézy a historické fakty. Lúč Brat. 2012
1997.06.??
Ján Rychlík, Deformovaný výklad slovenských dejín. Článok v časopise Slovenské listy č. 6/1997
Súbor dokumentov Kritika & Kontext č. 2-3/1997
1997.06.??
Darina Vergesová, Dajte Ďuricovi pokoj! List čitateľa. Článok v týždenníku Slovenské národné noviny, jún 1997
Súbor dokumentov Kritika & Kontext č. 2-3/1997
2007.06.01
Advokát Kvasnica oznámil, že Ústavný súd SR odmietol sťažnosť Hedvigy Malinovej pre porušenie jej ľudských práv ako predčasnú, pretože ešte nevyčerpala všetky dostupné právne prostriedky.