2018.08.14
1658.08.14
augusztus 14. Létrejön a rajnai szövetség XIV. Lajos francia király, a mainzi érsek, a trieri érsek, a kölni érsek, a pfalzi választófejedelem és a svéd király között.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1708.08.14
augusztus 14—15. Megjelenik a Mercurius Veridicus ex Hungária című kuruc újság 4. ismert száma.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.08.14
augusztus 14. V. Ferdinánd király visszavonja az István nádornak június 26-án adott, az országgyűlésen hozott törvények szentesítésére vonatkozó felhatalmazását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.08.14
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. [Манчестер, около 14 августа 1868 г.]. — 32, 111—112.
Engels to Marx. About 14 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 111—112. Dok. 1888] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 86 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 86.
1918.08.14
Август, 14. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопрос об утверждении полномочий Комитета по оказанию помощи пострадавшим от белогвардейского мятежа в Ярославле, ходатайство об ассигновании Наркомату внутренних дел средств на борьбу с холерой, проекты декретов о денежных средствах и расходах местных Советов, об обложении предприятий в пользу фонда для обеспечения семейств красноармейцев, вопрос о внешней торговле и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.14
Телеграмма Ф.К. Миронова Н.И. Подвойскому с просьбой усилить бригаду артиллерией
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №48
1918.08.14
Оперативно-разведывательная сводка бригады Миронова о занятии сл. Ореховки и положении дел в районе действий бригады
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №49
1968.08.14
A csehszlovákiai lengyel, ukrán és magyar kulturális szövetség képviselőinek közös nyilatkozata, amely szerint a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságát, valamint a nemzetiségek önigazgatási jogát az alkotmányban kell rögzíteni
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 40
1998.08.14
Najvyšší súd zamietol návrh Hnutia za demokratické Slovensko na zrušenie registrácie Strany demokratickej koalície.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.08.15
1038.08.15
Odovzdanie uhorskej krajiny a koruny uhorským kráľom (Sv.) Štefanom Matke Božej 15. 08. 1038
1038.08.15
Zomrel Štefan I. (*okolo roku 970, asi Ostrihom), zakladateľ Uhorského kráľovstva. Pochovali ho v kráľovskej Kaplnke blahoslavenej Panny Márie v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár, Maďarsko) v kamennom sarkofágu z rímskych čias. Jeho nástupcom na tróne sa stal Štefanov synovec, syn benátskeho dóžu Peter Orseolo, ktorý však nebol obľúbený.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1038.08.15
augusztus 15. után I. (Szent) István unokaöccse, (Orseolo) Péter trónra lép. (Első uralma 1041-ig tart.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1038.08.15
augusztus 15. I. (Szent) István meghal. Római szarkofágból átfaragott koporsóban, az általa alapított székesfehérvári királyi bazilikában temetik el.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1608.08.15
augusztus 15. A Porta kiállítja Báthori Gábornak a fejedelemségét megerősítő szultáni athnámét.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.08.15
— Megjelenik Nagyszombatban a névtelen jezsuita kiadvány: Omnis felicitas Hungariae e singulari f avaré Mariae.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.08.15
— A király a fogarasi görög katolikus püspökségnek adományozza a balázsfalvi (Alsó-Fehér vm.) uradalmat. (Inocenfiu Micu-Klein püspök ide teszi át székhelyét, és megkezdi a székesegyház építését, ami 1765-ben fejeződik be.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.08.15
— A Lengyelországba szállított hegyaljai borok ez évi mennyisége kerek számban 439 ezer l.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.08.15
— Magyarország ez évi bruttó harmincadjövedelme kerek öszszegben 402 000 Ft.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.08.15
— Az ország árukivitelének értéke kerek számban 3,8 millió Ft, behozataláé 2,8 millió Ft.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.08.15
augusztus 15. A császári csapatok egyhónapi ostrom után föladják Orsóvá várát Mehmed nagyvezérnek.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.08.15
V Nitre začal vychádzať Lekárnický vestník (Gyógyszertári Hírlap), prvý farmaceutický časopis v Uhorsku. Jeho vydavateľom bol nitriansky lekárnik František Lang, ktorý vynikol aj ako prírodovedec. V danej období vlastnil najväčší herbár v Uhorsku (60-tisíc položiek).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1908.08.15
The Spectator: Scotus Viator, The Magyars, the Slovaks and the Roumanians
Spectator_1908.08.15_15
1908.08.15
Utlačovanie národností v najbližśom čísle franc. humoristického časopisu
Ľudové noviny, 1908:33/04
1908.08.15
Maďari na mierovom kongrese
Ľudové noviny, 1908:33/04
1908.08.15
Martinské slávnosti
Ľudové noviny, 1908:33/04
1908.08.15
Orava, Bulla vymenovaný za hl. Župana
Ľudové noviny, 1908:33/04
1908.08.15
Tie naše školy
Ľudové noviny, 1908:33/04
1908.08.15
Nipportom núkaný „národnostný mier", čili pravdomluvný a spravodlivý katolícky nípport
Ľudové noviny, 1908:33/03
1908.08.15
Československá myšlienka
Ľudové noviny, 1908:33/02
1918.08.15
Август, 15. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проекты декретов о призыве на военную службу, о мобилизации некоторых заводов для работ на военные нужды и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.15
Записка Н.А. Скрыпнику об организации наблюдения за Вселенским Собором
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №89
1918.08.15
Записка о возможности освобождения С.М. Ограновича
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №90
1918.08.15
Записка Н.А. Скрыпнику о розыске и аресте лидеров партии меньшевиков
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №91
1918.08.15
Записка о возможности освобождения С.Ю. Завадского
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №92
1948.08.15
15. - 16. august. V Nitre sa konala konferencia českých a slovenských katolíckych biskupov. Prijala dva dokumenty: memorandum vláde a pastiersky list veriacim. V memorande vytýkala vláde neplnenie sľubov a žiadala zastaviť boj proti cirkvi a biskupom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.08.15
Саянов посылает Сталину свою книгу «Небо и земля»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №312
1968.08.15
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Будапеште в связи с предстоящим совещанием зам. министров иностранных дел государств Варшавского договора в Берлине»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №58
1968.08.15
Информация начальника Особого отдела КГБ при СМ СССР по Киевскому военному округу генерал-майора А. Шурепова Центральному Комитету КПУ о реакции личного состава войск округа на события в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №93
1968.08.15
15.-17. august. Československú socialistickú republiku navštívila stranícka a vládna delegácia Rumunskej socialistickej republiky (RSR) na čele s Nicolae Ceausescom. Počas návštevy bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a RSR.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.08.15
augusztus 15. N. Ceausescu látogatása Csehszlovákiában.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.08.15
CSMKJB: Survival: A csehszlovákiai magyar kisebbség társadalmi önvédelmét támogató hálózat
Kettős elnyomásban 1993, Függelék, Dok.33
1988.08.15
augusztus 15. Törvényesen elismert felekezetié válik a Magyar Iszlám Közösség.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.08.16
1378.08.16
augusztus 16. Az esztergomi káptalan Demeter zágrábi püspököt választja meg De Surdis János, az elhunyt esztergomi érsek utódává. (Méltóságát 1379 közepéig viseli, kormányzóként azonban 1387. február 20-án bekövetkezett haláláig az érsekség élén marad.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1418.08.16
augusztus 16. Meghal IV. Vencel cseh király. (Öccse, Zsigmond magyar király a cseh trón várományosa.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1538.08.16
— I. János katonasággal záratja le az erdélyi hágókat a török elől.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1538.08.16
augusztus 16. Fráter György, János király kincstartója értesíti I. Ferdinándot, hogy a tavasz óta készülő török támadás célja Moldva hódoltatása, majd Erdély és Magyarország megtámadása.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.08.16
augusztus 16. előtt Petőfi Sándor elkészül Az Apostol című költeményével.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.08.16
Ľudovít Štúr Jozefovi Václavovi Fričovi
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 190 Dok. 282
1918.08.16
augusztus 16. Megalakul a Jugoszláv Nemzeti Tanács.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.08.16
Август, 16. Ленин пишет телеграмму в Елец народному комиссару земледелия С. П. Середе о необходимости "поставить дело так, чтобы в одной волости за другой ссыпались и вывозились все без изъятия излишки хлеба".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.16
Август, 16. Ленин пишет проект телеграммы всем Совдепам о союзе рабочих и крестьян.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.16
Август, 16. Ленин участвует в заседании Московского комитета РКП(б), выступает по вопросам о печатании и распространении газет "Правда" и "Известия ВЦ И К" и об организации групп сочувствующих.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.16
Август, 16. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопрос о комиссии для товарообмена с Украиной, проект положения о научно-техническом отделе при ВСНХ и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.16
Записка Н.А. Скрыпнику о порядке ведения следствия
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №93
1938.08.16
Zomrel Andrej Hlinka
1938.08.16
R. W. Seton-Watson — Jovanu M. Jovanoviću Govori o svom boravku u Jugoslaviji i razlozima zbog kojih je izbje­gavao Beograd i Zagreb; pesimistički raspoložen zbog postojećih pri­lika; predstavlja Jovanoviću svog sina Hugha.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 288
1938.08.16
16. augusta v utorok o 23.05 hod. A. Hlinka zomrel v budove ružomberskej fary.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1938.08.16
V Ružomberku zomrel Andrej Hlinka (*27. 9. 1864, Ružomberok), v rokoch 1918 - 1938 predseda Slovenskej ľudovej strany (od roku 1925 Hlinkovej slovenskej ľudovej strany), poslanec Národného zhromaždenia, prelát a ružomberský farár. Zomrel po ťažkej chorobe, pre ktorú v posledných rokoch života len s námahou vykonával svoju predsednícku funkciu. Andrej Hlinka sa svojou činnosťou zaradil medzi najpopulárnejšie politické osobnosti v slovenských dejinách prvej polovice 20. storočia. Presadzoval autonómiu Slovenska v rámci Československej republiky a záujmy slovenského katolicizmu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.08.16
augusztus 16. Bemutatják a Borcsa Amerikában című filmet (rendező: Keleti Márton).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1958.08.16
augusztus 16. Két disszidens magyar fegyveres támadást intéz a berni magyar követség ellen. (A merénylőket a svájci rendőrség letartóztatja.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.08.16
Приказ МВД СССР № 550 с объявлением норм суточного довольства заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях, колониях и тюрьмах Министерства внутренних дел СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №830
1968.08.16
Kultúrny život: Ešte o Matici slovenskej. Článok Dominika TATARKu, v ktorom sa zamýšľa nad požiadavkami presídlencov na južnom Slovensku
Kultúrny život 1968.08.16_01
1968.08.16
Постановление Политбюро ЦК КПСС «К вопросу о положении в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №59
1968.08.16
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях заместителю генерального секретаря ООН т. Кутакову в связи с планируемой поездкой У Тана в Чехословакию»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №60
1968.08.16
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О заявлении посольству ЧССР в СССР в связи с распространением им пропагандистских материалов»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №61
1988.08.16
augusztus 16-19. A II. magyar orvostudományi találkozó Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.08.16
16. augusta pri príležitosti 60. výročia úmrtia A. Hlinku v Ružomberku pri farskej budove spišský biskup František Tondra slávnostne odhalil bronzovú sochu A. Hlinku. Jej autorom je akademický sochár Ladislav Berák. Sochu daroval mestu Ružomberok a slovenskému národu ružomberský rodák Ľudovít Mišík, ktorý žil vyše 30 rokov v emigrácii v USA a vo Švédsku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1998.08.16
16. augusta v Nižnej Šebastovej (okr. Prešov) po sv. omši za účasti košického arcibiskupa Alojza Tkáča bola slávnostne odhalená busta A. Hlinku. Táto busta pochádzala ešte z obdobia prvej SR, po roku 1945 bola ukrytá. Po jej rekonštrukcii bol vyhotovený kamenný podstavec s nápisom: Mons. Andrej Hlinka / pápežský prelát / otec slovenského národa 1864-1938.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
2018.08.17
1908.08.17
augusztus 17. A király szentesíti az állattenyésztés fejlesztéséről szóló 1908:XLIII. törvénycikket. (Meghatározza, hogy milyen kedvezmények és segélyek adhatók a szarvasmarha, sertésés juhállomány mennyiségi és minőségi javítására.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.08.17
Август, 17. Ленин беседует с А. М. Игнатьевым об изобретенном им артиллерийском приборе для корректирования стрельбы по самолетам, направляет его к начальнику оперативного отдела Наркомвоенмора С. И. Аралову с запиской, в которой просит позаботиться о создании Игнатьеву условий для работы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.17
Август, 17. Ленин пишет телеграмму в Задонск (Воронежская губ.) председателю исполкома М. Ф. Болдыреву с предписанием действовать самым решительным образом против кулацкого мятежа.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.17
Распоряжение Я.М. Свердлова о выдаче денежного пособия Ф.Э. Дзержинскому
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №3
1938.08.17
17. augusta sochári Fraňo Štefunko a Viktor Mydlo zobrali A. Hlinkovi posmrtnú masku. Jediný zachovaný exemplár tejto masky v roku 2005 venoval mestu Ružomberok Ján Čarnogurský, syn poslanca Slovenského snemu Pavla Čarnogurského.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1948.08.17
Запись беседы посланника СССР в Израиле П.И. Ершова с политическим советником посредника ООН по наблюдению за перемирием Паулем Моном
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №25
1968.08.17
17. augusta - Maďarský vodca János Kádár sa na vlastnú žiadosť stretol v Komárne s Alexandrom Dubčekom. Kádár tlmočil veľkú nespokojnosť Moskvy s vývojom v Československu a upozorňoval na možnú vojenskú intervenciu.
1968.08.17
Постановление Политбюро ЦК КПСС «К вопросу о положении в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №62
1968.08.17
Запись беседы заведующего IV Европейским отделом МИД СССР Е.И. Громова с временным поверенным в делах ЧССР в Москве Й. Кафкой о материалах, направляемых посольством в советские учреждения
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №63
1968.08.17
Dopis politbyra ÚV KSSS předsednictvu ÚV KSČ zdůrazňující neodkladnou nutnost plnit dohody z Čierné nad Tisou a Bratislavy a upozorňující na nebezpečí prodlení v této věci.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 82
1968.08.17
Návrh referátu A. Dubčeka pro XIV. sjezd KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 83
1968.08.17
Prvý tajomník Maďarskej socialistickej robotníckej strany János Kádár rokoval v Komárne s Alexandrom Dubčekom. Kádár Dubčekovi odporúčal, aby československé vedenie podniklo kroky na obmedzenie slobody tlače. Napriek tomu, že neurobil nijakú narážku na možnosť vojenskej intervencie do Československa, v nasledujúci deň v Moskve ako vedúci predstaviteľ maďarskej delegácie s ňou súhlasil.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.08.17
augusztus 17. Bemutatják a Dóra jelenti című filmet (rendező: Bán Róbert).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.08.18
1668.08.18
augusztus 18. Az összeesküvők újabb tanácskozása Szendrön (Borsod vm.). (Elhatározza, hogy a készülő fölkeléshez Apafi Mihály segítségét kérik.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.08.18
Ľudovít Štúr Johane Fričovej
Listy Ľudovíta Štúra II. 1844-1855, Ed. J. Ambruš, Vyd. SAV Brat. 1956, s. 191 Dok. 283
1858.08.18
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 18 августа 1858 г. — 29,289.
Marx to Engels. 18 August
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 289. Dok. 930] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 340 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 340.
1868.08.18
Президенту и правлению Всеобщего германского рабочего союза. 18 августа 1868 г. Маркс, К. — 16, 329.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1960) Том 16, 329. Dok. 1889
1888.08.18
J. Vlček T. G. Masarykovi Gmunden, 18.-19. srpna 1888 Dopis
Korespondence. T.G. Masaryk - slovenští věřejní činitelé, Masarykův ústav AV ČR, 2007
1908.08.18
Август, 6 (18). Ленин пишет письмо М. Н. Покровскому, в котором спрашивает его мнение относительно полученного им предложения от секретаря издания "История России" написать статью, посвященную истории фабрично-заводской промышленности.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.08.18
18. augusta starosta mesta Ružomberok A. Mederly informoval novinárov o pohrebe A. Hlinku. Pohreb pripravilo mesto s poctami svojho čestného občana. Prijal sa zámer na prvé výročie smrti A. Hlinku preniesť jeho telo z krypty jezuitov v Ružomberku do monumentálnej krypty (mauzólea), ktorú postaví mesto pri farskom kostole v podobe kaplnky na mieste pôvodne určenom pre stavbu pamätníka vojakom padlým v prvej svetovej vojne. Hlinkové ostatky tam mali odpočívať uložené v kamennom sarkofágu. Mauzóleum malo byť prístupné verejnosti. Pre pohnuté pomery-vyhlásenie Slovenského štátu a vojnový stav s Poľskom, sa pôvodný termín prenesenia Hlinkových ostatkov do mauzólea-16. august 1939 nedodržal a nesplnil sa ani ďalší termín 6. október 1939. Stalo sa tak až 30. a 31. októbra 1939.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1938.08.18
Троцкий Л.Д.: Ответы на вопросы американского журналиста (Разное)
Doc. 1057
1938.08.18
augusztus 18. Kihirdetik az 1938:XXXIII. törvénycikket „Szent István király dicső emlékének megörökítéséről”.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.08.18
1938. augusztus 18. Berlin. Hardy Kálmán katonai attasé távirata német rendkívüli katonai intézkedésekről. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 709/res.pol./1938. VIII. 20.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 7.
1968.08.18
18. augusta - Na rokovaní v Moskve päť zainteresovaných krajín Varšavskej zmluvy schválilo plán invázie. Od polovice augusta začala z územia NDR vysielať rozhlasová stanica v českom jazyku s jasným vysielacím obsahom, zdravým silám v ČSSR príde čoskoro internacionálna pomoc.
1968.08.18
Стенограмма совещания в Москве представителей коммунистических и рабочих партий Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Союза Советских Социалистических Республик
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №87
1968.08.18
Stenografický záznam sovětské strany ze schůzky »pětky« v Moskvě, na níž byl vysloven souhlas »s poskytnutím okamžité vojenské pomoci socialistickému Československu«.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 84
1968.08.18
Televizní rozhovor Vladimíra Škutiny s Janem Werichem z cyklu Co tomu říkáte, pane Werichu?
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 85
1968.08.18
Vedúci činitelia piatich krajín Varšavskej zmluvy na porade v Moskve definitívne schválili rozhodnutie o vojenskom zásahu proti Československu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.08.18
augusztus 18-22. F. Colasuonno címzetes érsek, rendkívüli felhatalmazású
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.08.18
apostoli nuncius Magyarországon részt vesz a Szent István tiszteletére rendezett ünnepségeken.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.08.18
- Bemutatják a Titánia, Titánia című filmet (rendező: Bacsó Péter).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.08.18
Тезисы к выступлению А.Н. Яковлева на Политбюро ЦК КПСС «О поездке в Латвийскую и Литовскую ССР 8–13 августа 1988 г.»
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №73
1998.08.18
Súčasne s volbami do Národnej rady Slovenskej republiky vypísal zastupujúci prezident Slovenskej republiky Vladimír Mečiar aj referendum o zákaze privatizácie strategických podnikov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.08.19
1848.08.19
augusztus 19. A magyar hadsereg ismételten sikertelen kísérletet tesz a szerb fölkelők kezén levő Szenttamás (Bács vm.) bevételére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.08.19
Okupačné rakúsko-uhorské vojská obsadili Sarajevo, hlavné mesto Bosny. Na základe rozkazu panovníka sa 22. augusta uskutočtiila mobilizácia III., IV. a V. zboru, z ktorých bola vytvorená 2. armáda na pomoc rakúsko-uhorským silám v Bosne a Hercegovine. Počet okupačných vôjsk vzrástol na 270-tisíc mužov, dve tretiny z nich tvorili jednotky z územia Uhorska. Medzi nimi boli aj pluky doplňované aspoň čiastočne zo Slovenska. V decembri veľkú časť rakúsko-uhorských síl stiahli a v krajine ostalo asi 80-tisícové okupačné vojsko.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1898.08.19
"... vieš, že zlý duch tiahne z Čiech, vlastne Boh zná skade, a traja štyria adepti jeho mýlia u nás duchov" List S.H. Vajanského P. O. Hviezdoslavovi.
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym (1962). List.109
1898.08.19
Andrej Hlinka: Snížte pozemkovú daň!
Ľudové noviny, 19. 8. 1898, roč. 2, č. 34, s. 269-270.
1908.08.19
Август, 6 (19). Ленин в письме в МСБ К. Гюисмансу сообщает об аресте в Мюнхене трех русских товарищей и просит удостоверить от имени МСБ их принадлежность к с.-д. партии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Август, 19. Ленин беседует с французской коммунисткой Жанной Ля-бурб о создании организации английских и французских коммунистов и задачах их деятельности на территории Советской России.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Август, 19. Ленин беседует с американским журналистом Р. Майнором, затем направляет его к Г. В. Чичерину с запиской, в которой просит обсудить предложение Майнора о поездке его и английского журналиста Ф. Прайса на Восточный фронт. Ленин пишет телеграмму в Здоровец (Орловская губ.) с указанием на необходимость соединить беспощадное подавление кулацкого левоэсеровского мятежа с конфискацией всего хлеба у кулаков.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Август, 19. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются общие вопросы продовольственной политики, проект декрета об объединении всех вооруженных сил Республики в ведении Народного комиссариата по военным делам, вопрос о помощи пострадавшим от белогвардейцев и интервентов, проект дополнения к декрету СНК от 28 июня 1918 года о национализации промышленных предприятий и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Август, не ранее 19, не позднее 21. Ленин беседует с председателем Пензенского губкома партии Е. Б. Бош о положении в губернии и на фронте 1-й армии, пишет записки в наркоматы об удовлетворении запросов Пензенской губернии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.19
Приказ сотрудникам ВЧК о принятии чрезвычайных мер
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №94
1938.08.19
19. augusta lekári zabalzamovali telo A. Hlinku bez toho, aby ho otvorili.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1938.08.19
Poslanci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) predložili parlamentu tretí návrh na autonómiu Slovenska, s ktorým súhlasili účastníci zjazdu HSĽS v júni 1938.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.08.19
1938. augusztus 19. Prága. A prágai magyar követség számjeltávirata lord Runciman és Konrad Heinlein találkozójáról. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 710/res.pol./1938. VIII. 20.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 8.
1948.08.19
augusztus 19. Az első tisztavatás a Honvéd Kossuth Akadémián.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об Обращении к Чехословацкой Народной Армии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №64
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О сообщении Политбюро ЦК КПСС»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №65
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Праге»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №66
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О заявлениях Правительства СССР правительствам иностранных государств в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №67
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпредставителю ПРИ ООН в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №68
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «О Заявлении ТАСС»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №94
1968.08.19
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации братских партий о мероприятиях социалистических стран в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №166
1968.08.19
Рукописное сообщение посла СССР в Вашингтоне, А. Добрынина, переданное американскому руководству, по вопросу возможного визита в Советский Союз президента Л. Джонсона
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №192
1968.08.19
Depeše A. Gromyka sovětskému velvyslanci v ČSSR S. Červoněnkovi s pokynem informovat L. Svobodu o Provolání ústředních výborů bratrských stran a vlád SSSR, Polska, Maďarska, NDR a Bulharska a požádat ho, aby přednesl Výzvu k československé armádě a lidu.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 86
1988.08.19
augusztus 19. Szent István király halálának 950. évfordulója alkalmából emlékünnepség Székesfehérvárott, Esztergomban és Kalocsán. ( → február 10.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.08.19
MĽHZP: Volebná anketa
MNMMJ: Választási kérdöív
Életünk 19. 08. 1998
1998.08.19
Szabad Újság: Popély Gyula: Fohászkodás Szent István királyunkhoz
szujsag_19980819.jpg
1998.08.19
Predseda Národnej rady Ivan Gašparovič vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu (GŠ) Armády Slovenskej republiky Mariána Mikuša. Generál Jozef Tuchyňa 20. augusta vyhlásil, že sa naďalej považuje za náčelníka GŠ, pretože jeho odvolanie neprebehlo v súlade s ústavou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2008.08.19
Mincovňa Kremnica, š. p., začala sériovú razbu slovenských eurových mincí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.08.20
1608.08.20
augusztus 20. Mátyás főherceg nevében Illésházy István br., Báthori Gábor megbízásából Imrefi János szövetséget ír alá Kassán. (A fejedelem kötelezi magát, hogy Erdélyt nem idegeníti el a koronától, és ha kell, haddal segíti a királyságot mindenki ellen, kivéve a törököt; a Bocskai Istvánnak életére átengedett felső-magyarországi területekre nem tart igényt, viszont megkapja Nagybányát. Kimondják, hogy a hajdúk Kálló vára helyett az ugyancsak Szabolcs megyei Nádudvart, illetve Csegét kapják azonos jogokkal.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1708.08.20
augusztus 20. Jemeljan Ivanovics Ukraincev, I. (Nagy) Péter cár állandó követe, ünnepélyes kihallgatáson, Egerben, átnyújtja megbízólevelét Rákóczinak. (Az idős diplomata.főfeladata a bécsi udvar és a magyarok közti közvetítés. (Meghal Egerben szeptember 10-én.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1748.08.20
augusztus 20. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1858.08.20
augusztus 20. A kassai helytartósági osztály katonai karhatalmat küld Kraska községbe (Ung vm.), hogy a tagosítás ellen fellépő parasztok ellenállását leszerelje.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.08.20
V Kremnici zomrel spisovateľ, prírodovedec, lekár, popredný činiteľ slovenského národného emancipačného hnutia Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský (*4. 3. 1824, Banská Bystrica). Roku 1848 sa zúčastnil na revolučnom dianí vo Viedni a na Slovensku. Bol autorom kratších humoristických próz a jednoaktoviek, z ktorých časť vyšla knižne pod názvom Zozbierané žarty a rozmary (1877), napísal cestopisy (Zo Slovenska do Carihradu, Zo Slovenska do Ríma, Zo Slovenska do Itálie) a memoáre (spomienky na Štefana Moysesa, rozsiahly vlastný životopis). Venoval sa aj geológii, priekopnícka bola najmä jeho terminologická tvorba v tejto oblasti. Ako lekár skúmal choroby z povolania u baníkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.08.20
Обобществление жилых домов в городах.
1918.08.20
Август, 20. Ленин пишет "Письмо к американским рабочим".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.20
Август, 20. В телеграмме Ливенскому уездному исполкому (Орловская губ.) Ленин приветствует энергичные меры по подавлению кулацкого мятежа в уезде, указывает на необходимость организации деревенской бедноты и конфискации хлеба и имущества восставших кулаков.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.08.20
«В рядах Красной Армии еще много находится трусов, шкурников, громил и хулиганов» (Из приказа Ф.К. Миронова по войскам бригады)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №50
1918.08.20
Памятка революционных борцов Усть-Медведицкой бригады т. Миронова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №51
1928.08.20
Троцкий Л.Д.: Закон зигзагов вправо и влево остается в силе (Циркуляр №31. О группе Д.Ц. и о разном)
Doc. 268
1938.08.20
augusztus 20—26. Horthy Miklós kormányzó Imrédy Béla miniszterelnök. Kánya Kálmán külügyminiszter és Rátz Jenő honvédelmi miniszter kíséretében Németországba látogat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.08.20
augusztus 20—29. A kisantant államok és Magyarország megbizottainak konferenciája a jugoszláviai Bledben. (A kisantant államok elismerik Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát; ígérik, hogy javítanak a területükön élő magyar kisebbségek helyzetén.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.08.20
20.-21. august. V Bratislave prepukli živelné protižidovské demonštrácie a výtržnosti, vyvolané najmä nedobrou zásobovacou situáciou. Boli tiež vyjadrením nesúhlasu s pofebruárovým vývojom. Ukončil ich zásah príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.08.20
augusztus 20. Rákosi Mátyás Kecskeméten az ,,Új kenyér ünnepén” mondott beszédében ismerteti a Magyar Dolgozók Pártja terveit a mezőgazdaság szocialista átszervezésére.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.08.20
Письмо министра иностранных дел БССР К.В. Киселева заместителю министра иностранных дел СССР В.А. Зорину
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №26
1958.08.20
augusztus 20. Az Elnöki Tanács 1958: 24. számú törvényerejű rendelete Magyarország csatlakozásáról az 1955. október 12-én Párizsban létesített Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezethez.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.08.20
20. augusta - V Prahe sa o 14.00 h začalo zasadanie predsedníctva ÚV KSČ. Hlavným bodom rokovania bola príprava septembrového XIV. zjazdu KSČ. Počas zasadania prišla o 23.30 h prvá správa o obsadzovaní republiky vojskami socialistickej päťky (ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska a Bulharska). Účastníci zasadnutia schválili rozkaz ministra obrany Martina Dzúra, aby armáda, polícia a Ľudové milície nekládli odpor. Bolo taktiež vydané Prevolanie ku všetkému československému ľudu, v ktorom sa uvádzalo, že vojská obsadzujú ČSSR proti vôli ústavných orgánov a bez ich vedomia.
1968.08.20
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослам в НРБ, ВНР, ГДР, ПНР»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №69
1968.08.20
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Праге»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №70
1968.08.20
Устное сообщение советского посла в Вашингтоне А. Добрынина президенту США Л.Б. Джонсону
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №71
1968.08.20
Приказ № 2 оперативного командующего 2-й армии польских вооруженных сил
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №95
1968.08.20
Встреча президента США Л. Джонсона, советского посла А. Ф. Добрынина и советника президента У. Ростоу в «кабинетной комнате» Белого дома
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №193
1968.08.20
Zpráva o schůzce A. Dubčeka s J. Kádárem v Komárně 17. srpna 1968, kde jednali o aktuálních okolnostech vývoje po schůzkách v Čierné nad Tisou a Bratislavě.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 87
1968.08.20
Depeše československého velvyslance v MLR J. Púčika o zahájení vojenské intervence »pětky« do Československa.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 88
1968.08.20
Poznámky z diskuse na 93. schůzi předsednictva ústředního výboru KSČ k obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 89
1968.08.20
V neskorých večerných hodinách vojská ZSSR, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky (len prostredníctvom veliteľsko-spravodajského oddielu) a Poľska prekročili hranice Československa. Na intervencii sa v prvom slede zúčastnilo 27 divízii s 300-tisíc vojakmi, tisíc lietadlami, vyše 6-tisíc tankami a 4-tisíc delami. Bola to najväčšia ozbrojená akcia v Európe od konca druhej svetovej vojny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.08.20
augusztus 20. Ünnepélyes szentmise Budapesten Szent István emlékére, amelynek végén Paskai László bíboros bejelenti II. János Pál pápa hivatalos meghívását Magyarországra, augusztus 22-23. Ülősztrájk Budapesten a román nagykövetségnél, tiltakozásul a romániai faluromboló program ellen, párbeszédet sürgetve Magyarország és Románia között.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.08.20
- Magyar autóbusz-szerencsétlenség Ausztriában (12 áldozat).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994