2018.01.19
1468.01.19
január 19. I. Mátyás Kolozsvár városát feloldja a hűtlenség vétke alól.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1668.01.19
január 19. 1. Lipót császár-király titkos szerződést köt XIV. Lajos francia királlyal a II. Károly spanyol király halálával várható spanyol örökség felosztásáról.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1918.01.19
(по юлианскому календарю - 06 января) Декретом ВЦИК Учредительное собрание было распущено. Декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания был составлен и принят в ночь с 19 на 20 (с 6-го на 7-е) января. 
1918.01.19
január 19. A 86. közös gyalogezred menetalakulatai Szabadkán fellázadnak, és megtagadják a keleti frontra indulást.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.19
Январь, 6 (19). Ленин пишет статью "Люди с того света". Ленин председательствует на заседании Совнаркома; вносит на обсуждение написанные им тезисы декрета о роспуске Учредительного собрания, записывает предложенные дополнения.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.19
Январь, 6 (19). Ленин пишет "Проект декрета о роспуске Учредительного собрания".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.19
Январь, в ночь с 6 на 7 (с 19 на 20). Ленин выступает на заседании ВЦИК с речью о роспуске Учредительного собрания. ВЦИК утверждает написанный Лениным "Проект декрета о роспуске Учредительного собрания".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.01.19
január 19. A demokratikus szellemű társadalmi szervezetek és folyóiratok e napra Kecskemétre találkozót hirdetnek. (A találkozóra gyülekezőket a rendőrség szétoszlatja.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.01.19
— A Márciusi Front által a budapesti Centrál Kávéház különtermébe összehívott írók, újságírók találkozóját a rendőrség feloszlatja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.01.19
— Ivády Béla lemond a Nemzeti Egység Partja országos elnökségének tisztéről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.01.19
Постановление ЦК ВКП(б) о принятии советского подданства подданными Ирана с приложением справки о наличии иранцев в Азербайджане
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №314
1948.01.19
V Martine zomrel Jozef Škultéty (*25. 11. 1853, Potok, okr. Rimavská Sobota), literárny historik, správca Matice slovenskej.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.01.19
január 19. A Szovjetunió 17 millió dollárral csökkenti Magyarország jóvátételét.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.01.19
Опубликование заявления Правительства Советского Союза по поводу провокаций против Камбоджи со стороны Соединенных Штатов.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.01.19
V denníku Smená bol uverejnený článok Petra Hubku a Alexandra Valentoviča Prehliadka strateného času. Autori v ňom kritizovali vládu Československej socialistickej republiky, že neplní uznesenia o rekonštrukcii dopravného systému vo Vysokých Tatrách. Navrhovali nekonvenčné riešenie jednokoľajovým vysunutým systémom typu Alweg, ktorého technické a prevádzkové parametre by spĺňali požiadavky dopravy v budúcnosti a maximálne by šetrili tatranskú prírodu. Smená otvorila v Štátnej banke československej aj konto, na ktoré občania posielali peniaze, zlato a šperky na výstavbu Alwegu. K 15. augustu 1968 stav konta dosiahol 5 335 894,61 Kčs. Takáto verejná zbierka bola prvá svojho druhu v pofebruárovom Československu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.01.19
január 19. Az első tőzsdenap a Nemzetközi Kereskedelmi Központban. (100 millió forint értékű vállalati kötvény cserél gazdát.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.01.19
- Bemutatják a Miss Arizona című filmet (rendező: Sándor Pál).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.01.19
Magyar állampolgárok szolidaritási nyilatkozata Románia lakosaihoz
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) II. Dokumentumok, 1995, Dok. 100
1998.01.19
Podľa informácie Úradu vlády Slovenskej republiky získal nemenovaný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí poznatky o chystanom atentáte na premiéra Vladimíra Mečiara. Vyšetrovanie kauzy však žiadne výsledky neprinieslo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.01.19
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky začalo vydávať importérom z Českej republiky licencie na dovoz piva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.01.20
1368.01.20
január 20. Lajk havasalföldi vajda kiváltságlevelet ad a brassói kereskedőknek. (Havasalföldé területén folytatott kereskedelmük után nem kötelesek harmincadot fizetni.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.01.20
január 20. Szilágyi Mihály mintegy 15 ezres sereg élén megérkezik a pesti (rákosi) királyválasztó országgyűlésre.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1828.01.20
január 20. Az 1827. évi 8. törvénycikk alapján kiküldött kilenc rendszeres bizottság megkezdi tanácskozásait. (Az év folyamán be is fejezik és elkészítik jelentésüket.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1868.01.20
január 20. Bécsben megkezdődnek az első közösügyi delegáció ülései, jan lár—április Az alföldi városokban demokrata köröket szerveznek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.01.20
január 20. A király szentesíti az 1898:1. törvénycikket. (Egy teljes esztendőre gazdasági kiegyezési provizóriumot rendel el.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.01.20
Январь, 8 (20). Ленин в телеграмме директору департамента полиции просит разрешить Н. К. Крупской отбывать ссылку в селе Шушенском.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.20
(по юлианскому календарю - 07-14 января)  I Всероссийский съезд профсоюзов в Петрограде. Большевики настаивают на подчинении заводских комитетов профсоюзным органам.
1918.01.20
Ленин пишет тезисы о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира
1918.01.20
január 20. Wekerle Sándor miniszterelnök ígéretet tesz a sztrájkolok követeléseinek teljesítésére (→ január 18.), s ezzel a sztrájk befejeződik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.20
Январь, 7 (20). Получив донесение об убийстве матросами-анархистами министров свергнутого Временного правительства А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, Ленин дает распоряжение немедленно начать строжайшее расследование обстоятельств дела и арестовать виновных в убийстве.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.20
Январь, 7 (20). Ленин пишет "Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира". Ленин беседует с народным комиссаром по делам национальностей И. В. Сталиным, председателем Мусульманского социалистического комитета Муллануром Вахитовым и председателем Башкирского областного совета Шарифом Манатовым о национально-освободительном движении татар и башкир, советует мусульманским депутатам Учредительного собрания - сторонникам Советской власти организовать центральное мусульманское учреждение и приступить к разработке декретов, касающихся мусульманского населения.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.20
Январь, 7 (20). Ленин принимает делегацию левого крыла Всероссийского Чрезвычайного железнодорожного съезда. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждается доклад о ходе мирных переговоров в Брест-Литовске и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.20
Январь, не ранее 7 (20). Ленин пишет статью "Что такое Советы?" для английской социалистической газеты "The Call".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.20
Разговор по прямому проводу члена Михайловского ВРК Ф.К. Миронова с представителями Усть-Медведицы
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №2
1928.01.20
Andrej Hlinka: Memorandum 132 košických kňazov proti Hlinkoví a Onderčovi.
Čech, 20. 1. 1928, roč. 53, č. 16, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
1928.01.20
Do platnosti vstúpila medzinárodná československo-vatikánska dohoda, ktorú schválila československá ministerská rada 17. decembra 1927. Realizáciu zmluvy, ktorá je známa pod názvom Modus vivendi, mal na pôde Československej republiky (ČSR) zabezpečiť nuncius Pietro Ciriaci. Obe zmluvné strany sa dohodli o úprave hraníc cirkevných diecéz podľa československých štátnych hraníc, o vytvorení rímskokatolíckej metropoly na Slovensku a ďalšej celoštátnej v Prahe, riešili problém cirkevných majetkov a spôsob menovania cirkevných hodnostárov. Dohodli sa tiež na tom, že farnosti a dekanáty, ktoré sa nachádzajú na území ČSR, bude riadiť „domáca“ cirkevná hierarchia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.01.20
Троцкий Л.Д.: Письмо Д.Макдоналду (Радикальная интеллигенция)
Doc. 978
1938.01.20
január 20. Bemutatják A Noszty fiú esete Tóth Marival című filmet (rendező: Székely István).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.01.20
Článok: Reslovakizanti a Košičania, hláste sa do kurzov slovenčiny
Východoslovenská Pravda 20.I.1948
1978.01.20
január 20-22. Európai Ifjúsági Leszerelési Konferencia Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1978.01.20
- Taliándörögdön felavatják Magyarország első űrtávközlési földi állomását.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.01.21
1188.01.21
január 21. után II. (Plantagenet) Henrik angol király tájékoztatja III. Bélát, hogy II. Fülöp Ágost francia királlyal részt kíván venni a VIII. Gergely pápa által meghirdetett III. keresztes hadjáratban, s kéri, hogy hada biztonságos magyarországi átvonulása érdekében élelemről gondoskodjék. A magyar király támogatja tervét és ígéri kérése teljesítését. Az angol király halála (1189) meghiúsítja a tervet; Fia, I. (Oroszlánszívű) Richárd és a francia király nem a Magyarországon átvezető utat választja.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1528.01.21
Kráľ Ferdinand 1. zvolal do Budína snem, ktorý rokoval o opatreniach proti Osmanom a jeho súperovi kráľovi Jánovi I.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1528.01.21
január 21. I. Ferdinánd erre a napra országgyűlést hív össze Budára. (A megjelentek a fenyegető török veszedelemmel szembeni, valamint a János király pártja ellen szükséges intézkedésekről tárgyalnak.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1868.01.21
Pripomienky Samuela Ormisa k návrhu ministra J. Eöťvösa na zriadenie spolkov na výchovu ľudu
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [149]
1868.01.21
Článok J. Slanického-Dusarova-Mallého Naše postavenie, v ktorom uvažuje o situácii, aká bola pred riešením postavenia nemaďarských národností v Uhorsku
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [148]
1898.01.21
The three handwriting experts, accused by Zola, start a formal suit for libel.
1918.01.21
Январь, 8 (21). Ленин зачитывает и обосновывает Свои "Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира" на совещании ЦК партии с партийными работниками.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.21
Между 8 и 11 (21 и 24) января. Ленин составляет сводку прений на партийном совещании 8 (21) января по его "Тезисам по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира" и пишет послесловие к "Тезисам".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.21
Письмо НКЮ по поводу освобождения арестованных за контрреволюционные выступления в печати
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №24
1928.01.21
V New Yorku zomrel americko-slovenský funkcionár, predseda Národného slovenského spolku a člen Československej národnej rady Ján Krafčík (*7. 2. 1883, Stará Ľubovňa).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.01.21
Троцкий Л.Д.: Письмо руководству Революционной социалистической рабочей партии Голландии (Разрыв с Снивлитом)
Doc. 979
1948.01.21
Článok: Šarapatenie maďarských lúpežných bánd
Východoslovenská Pravda 21.I.1948
1968.01.21
Článek ministra lesního a vodního hospodářství Josefa Smrkovského Oč dnes jde?, uveřejněný v deníku Práce.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 2
1968.01.21
V Bratislave zomrel Leopold Lahola (*30. 1. 1918, Prešov), dramatik, prozaik a filmár. Zúčastnil sa v protifašistickom odboji. Roku 1949 emigroval, roku 1967 sa vrátil, no náhla smrť zmarila jeho úsilie vrátiť sa do slovenského kultúrneho života.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.01.21
január 21. Az Olasz Szocialista Párt, a Finn Szociáldemokrata Párt és a Magyar Szocialista Munkáspárt közös dokumentuma az európai biztonságról és a leszerelésről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.01.22
1838.01.22
V Bratislave predložil staviteľ, vodohospodár a projektant trate František Oto Hieronymi plán výstavby prvej konskej železnice v Uhorsku z Bratislavy do Trnavy. Počítalo sa s ročným objemom nákladnej prepravy 600 ton a s dopravou asi 60-tisíc osôb. Ešte v tom istom roku s výstavbou železnice aj začali.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.01.22
január 22. A főrendek elvben elfogadják a közteherviselés elvét a háziadó és az országos pénztár vonatkozásában.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1888.01.22
Felhívás Érsekujvár lakosaihoz - Nyilvános gyűlés a budapesti általános munkás betegsegélyzö és rokkant pénztár fiókja megalakulása alkalmából.
Népszava 1888.01.22 doc1
1918.01.22
Hilsneriáda: Žádost L. Hilsnera o milost z 22. 01. 1918
1918.01.22
január 22—28. Pólában (Isztria) a kirobbanó tömegsztrájk során békét, nemzeti önrendelkezést követelő és az orosz példa követésére felhívó jelszavakat hangoztatnak.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.22
Январь, 9 (22). Ленин участвует в заседании ЦК РСДРП(б), на котором обсуждаются вопросы: распределение сил, о Центральном Органе партии, о Народном комиссариате по иностранным делам, о банках.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.22
Январь, 9 (22). Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о ВСНХ, о вхождении в состав СНК представителя Украинской Советской республики В. П. Затонского и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.01.22
Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Javlja mu pojedinosti u vezi s parastosom; hvali letak o Društvu; nije mu još poznato tko će doći u London; P. Popović nije napustio misao da dođe, ali ne u toku 1928. godine; za sebe ne može reći može li sam doći i kada; zabrinjava afera s talijanskim mitraljezima.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 153
1928.01.22
január 22. A Magyarországi Munkásdalegyletek Szövetségének első csoporthangversenye a budapesti Zeneakadémián. (Február 19. és március 25.: újabb hangversenyek.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.01.22
Článok: Presídľovanie obyvateľstva s Maďarskom - termín predĺžený.
Východoslovenská Pravda 22.I.1948-2
1948.01.22
Článok: Maďarsko zavrhuje revizionizmus
Východoslovenská Pravda 22.I.1948-1
1948.01.22
Článok: Prihlásení Slováci v Maďarsku v ťažkom položení
Pravda 22.I.1948-A, Pravda 22.I.1948-B
1948.01.22
január 22. Petru Groza miniszterelnök vezetésével román kormányküldöttség érkezik Budapestre, hivatalos látogatásra. (24-én aláírják a magyar—román barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.01.22
22. - 23. január. V Bratislave sa konalo zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS), ktoré rokovalo o výsledkoch januárového zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Na uprázdnené miesto prvého tajomníka ÚV KSS (po A. Dubčekovi) zvolili jeho dovtedajšieho blízkeho spolupracovníka Vasila Biľaka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.01.22
Informace o Chartě 77 - č. 2
1998.01.22
Slovensko podľa rokovania Výboru OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) pre daňové záležitosti vyhovelo kritériám kladeným na potenciálnych členov v oblasti daní.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.01.22
Štátna veterinárna správa zakázala dovoz bravčového mäsa z Nemecka, kde sa šíril bravčový mor.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.01.23
1348.01.23
január 23. I. (Nagy) Lajos Aversában kivégezteti Károly durazzói herceget, a többi Anjou herceget pedig Magyarországra küldi túszként.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.01.23
január 23. Szilágyi Mihály biztosítja a Budán tanácskozó főpapokat és bárókat, hogy Hunyadi Mátyás nem fog bosszút állni bátyja. Hunyadi László gyilkosain, mire a főpapok és főurak megegyeznek királlyá választásában.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1858.01.23
Silné mrazy spôsobili zamrznutie Dunaja. Pri Ostrihome (Esztergom, Maďarsko) sa vytvoril ľadový most, ktorý umožňoval prechod cez rieku aj ťažkým vozom. To uľahčovalo obchodný styk medzi lokalitami na oboch brehoch Dunaja, teda Ostrihomom a Parkanom (dnes Štúrovo). 8. február. V Nových Zámkov sa uskutočnil rómsky ples. Čistý zisk z tohto podujatia venovali organizátori na rozvoj tamojšej rómskej školy. 9. marec. V Nemecku ocenili dielo viedenského maliara Karola Ľudovíta Libaia, rodáka z Banskej Bystrice. Za svoj album kresieb z Egypta získal prestížnu Humboldtovu cenu. Litografické dielo Aegypten. Reisebilder aus dem Orient (Egypt. Obrázky z cesty po Oriente) vzniklo na základe výpravy do Egypta a Núbie, ktorú Libai podnikol spolu s grófom Jozefom Breunerom a orientalistom Alfrédom von Kramerom v rokoch 1855 - 1856. 14. marec. V ilavskej väznici sa vzbúrili väzni. Išlo už o tretí pokus za posledné dva roky. V Ilave si odpykávalo tresty vo výške od 10 rokov väzenia až po doživotie 400 mužov, strážilo ich 70 príslušníkov väzenskej stráže. Vzbúrenci využili nedeľné bohoslužby a odzbrojili strážnikov, ktorí ich postupne vpúšťali do kostola nachádzajúceho sa v areáli bývalého ilavského hradu, prebudovaného na väzenie. Privolaná žandárska a vojenská pomoc vzburu potlačila, nevyhla sa však krviprelievaniu. Bilancia bola smutná: na strane vzbúrencov bolo 10 mŕtvych a 23 ranených, zomreli aj 3 strážnici a 11 boli zranení. Následný súd vymeral účastníkom vzbury tresty odňatia slobody vo väzení so sprísneným režimom, pričom traja z nich boli odsúdení na doživotie. Súd však nevyniesol ani jeden rozsudok smrti, naopak, viacerým väzňom uznal ako poľahčujúcu okolnosť, že počas boja skrývali ranených strážnikov za oltárom. 15. marec. Na území Slovenska bolo pozorované čiastočné zatmenie Slnka. 1. máj. V Sučanoch vypukol požiar, ktorý zapríčinila neopatrnosť sluhu v miestnej páleniek Bola zničená veľká časť obce, v plameňoch našla smrť staršia žena a dve deti. Z evanjelického kostola zostali len holé múry, dvom odvážlivcom sa však podarilo zachrániť zvony. Obyvateľstvo sa z tejto katastrofy spamätávala veľmi dlho, požiare však prepukli aj v rokoch 1884, 1889 a 1911. Vtedy už v obci pôsobil dobrovoľný hasičský zbor.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1878.01.23
január 23. Tisza Kálmán miniszterelnök pártja elé terjeszti a gazdasági kiegyezés tervét. Gorove István pártelnök a megállapodást szavazás nélkül elfogadottnak nyilvánítja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.01.23
január 23. Létrehozzák a Hangya fogyasztási szövetkezetét. Károlyi Sándor gr. kezdeményezésére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.01.23
Korešpondencia B. Björnson - slovakofili: List Björnsona Ed. Ledererovi
doc1, Josef B. Michl: Ke korespondenci BB s EL, Sborník prací FF BU, 1959 doc2
1918.01.23
(по юлианскому календарю - 10-18 января)  III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На нем принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и провозглашена Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР).
1938.01.23
23 januára A. Hlinka na verejnom zhromaždení v Žiline vyhlásil: „Podstatou našej republiky sú: sloboda, demokracia a voľnosť... Národe, bratia, nedajte sa! Za pravdu choďte do boja, do utrpenia. My, ja v mene všetkých nás vám sľubujeme, že Pittsburská dohoda musí sa stať skutkom a že je koniec ďalšieho zavádzania. Ak nás Praha nechce počuť v tomto 20. roku jestvovania republiky, tak povieme: S Bohom, Praho!"
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1938.01.23
Andrej Hlinka na verejnom zhromaždení v Žiline sľuboval, že Pittsburská dohoda sa musí stať skutkom a vyhlásil: „Ak nás Praha nechce počuť v tomto 20. roku jestvovania republiky, tak povieme s Bohom Praha.“
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.01.23
január 23. A Magyar Nemzeti Szocialista Párt politikai gyűlése Pakson. (Festetics Sándor gr., a párt vezére élesen bírálja a választási törvényjavaslatot, amely földművesek és mezőgazdasági munkások százezreinek veszi el a szavazati jogát.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1988.01.23
CSMKJB: Levél a Csehszlovák Köztársaság fennállásának közelgő 70. évfordulója és az ország készülő új alkotmánya alkalmából: a magyar—cseh—szlovák kapcsolatok néhány szempontjáról és a szomszédos nemzeti kultúrák határsávjában élő magyar kisebbség szerepéről (1988/1 — 1988. január 23.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.44
1998.01.23
V Levoči sa uskutočnilo stretnutie 11 prezidentov stredoeurópskych štátov s témou Občianska spoločnosť - nádej zjednotenej Európy. Zúčastnili sa na ňom Petar Stojanov (Bulharsko), Václav Havel (Česko), Arpád Gôncz (Maďarsko), Roman Herzog (Nemecko), Aleksander Kwašniewski (Poľsko), Thomas Klestil (Rakúsko), Emil Constantinescu (Rumunsko), Michal Kováč (Slovensko), Milan Kučan (Slovinsko), Oscar Luigi Scalfaro (Taliansko) a Leonid Kučma (Ukrajina).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.01.23
Predsedovia Maďarského kresťanskodemokratického hnutia (MKDH), Spolužitia a Maďarskej občianskej strany sa dohodli na vytvorení spoločnej volebnej Strany maďarskej koalície (SMK).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.01.23
V dôsledku náhleho oslabenia koruny klesol jej kurz v predposledný januárový týždeň na 4,25 % v rámci 7 % devalvačnej časti fluktuačného pásma, čím dosiahla najnižšiu hodnotu od mája 1997.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.01.24
1458.01.24
Zhromaždenie šľachty na zamrznutom Dunaji v blízkosti Budína, obkľúčené vojskom Michala Siládiho (Szilágyi), zvolilo za uhorského kráľa syna Jána Huňadyho (Hunyadi), Mateja Korvína.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1458.01.24
január 24. után Szilágyi Mihály kormányzó megerősíti a január elején kezdődött pesti országgyűlés végzéseit. Hunyadi Mátyás királlyá választásának feltételeit. (Főbb törvénycikkek: 2.: az ország védelme a királyra, a főpapokra és főurakra tartozik, nemesi fölkelés csak legvégső esetben alkalmazható; 5.: adót sem a kormányzó, sem a király nem vethet ki; 13.: évenként országgyűlést kell tartani a nemesség fejenkénti megjelenésével; 14.: a királyi városok és várak átadandók a kormányzónak; 15.: biztosítja a jobbágyok költözési jogát.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.01.24
január 24. A főpapok és főurak döntéséről értesülő köznemesek a Duna jegén Hunyadi Mátyást királlyá kiáltják ki. (Uralkodik 1490. április 6-án bekövetkezett haláláig.) A pesti országgyűlés kormányzónak 5 évre Szilágyi Mihályt rendeli Mátyás mellé. (Szilágyi 1458 nyarán megválik tisztségétől.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1688.01.24
Zemplínsky podžupan František Klobušický odovzdal v Bratislave kráľovi Leopoldovi I. Tôkôliho (Thôkôly) kráľovské insígnie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1688.01.24
január 24. Klobusiczky Ferenc zempléni alispán Pozsonyban átadja I. Lipótnak Thököly fejedelmi jelvényeit: a töröktől kapott athnámét. süveget, botot és zászlót.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.01.24
V Pešti otvorili Národné múzeum pre širokú verejnosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.01.24
január 24. A pesti Nemzeti Múzeumot megnyitják a közönség számára.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1888.01.24
Úvodný článok Svetozára Hurbana Vajanského Pohrmieva, v ktorom sa zaoberá nebezpečenstvom vyplývajúcim z okupácie Bosny a Hercegoviny
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [325]
1888.01.24
Úvodník anonymného autora Organizácia, vyzývajúceho k intenzívnej národnej činnosti, najmä v oblasti literatúry
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [324]
1908.01.24
Prečo nesmejú Ľudové noviny popustiť? Keď ste sa už reč nenaučili...
Ľudové noviny, 1908:04/02
1908.01.24
Šľapú ľudské práva (o nútenom výkope poľskej pôdy v Prusku)
Ľudové noviny, 1908:04/01
1908.01.24
Между 11 и 18 (24 и 31) января. В Петербурге выходит I часть II тома Сочинений В. И. Ленина (Вл. Ильина) "За 12 лет" под заглавием "Аграрный вопрос", часть I.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.01.24
Между 11 и 18 (24 и 31) января. В том включены X и XI главы книги "Аграрный вопрос и "критики Маркса"".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.24
(по юлианскому календарю - 11 января)  В ЦК партии большевиков сталкиваются три позиции относительно переговоров в Брест-Литовске: Ленин стоит за принятие предложенных условий мира ради укрепления революционной власти в стране; "левые коммунисты" во главе с Бухариным выступают за продолжение революционной войны; Троцкий предлагает промежуточный вариант (прекратить военные действия, не заключая мира), за который голосует большинство.
1918.01.24
Провозглашение независимости Украинской народной республики четвертым Универсалом Центральной Рады (В составе России УНР была образована еще 20.11.1917 г.).
1918.01.24
Январь, 11 (24). Ленин участвует в заседании ЦК РСДРП(б), выступает с речами по вопросу о мире, делает заметки по выступлениям в прениях. На заседании обсуждается также вопрос о выборах президиума Всероссийского совета профессиональных союзов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.24
Январь, 11 (24). Ленин выступает на втором заседании III Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов с докладом о деятельности Совнаркома.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.24
Постановление НКЮ о тюремных рабочих командах
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №4
1948.01.24
24. - 25. január. V Bratislave sa konal druhý zjazd Demokratickej strany. Prihlásil sa k odkazu Povstania a ku kresťanským ideálom. Hlavný dôraz položil na dodržiavanie demokratických princípov. Zvolil vedenie strany na čele s Jozefom Lettrichom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.01.24
Корреспондент Ассошиэйтед Пресс в Москве Эдди Гилмор — Сталину. Вопросы для интервью
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №248
1958.01.24
január 24. Átadják rendeltetésének a Széchenyi-hegyi (Budapest) televíziós nagyadót.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.01.24
január 24. Az Új Tükör hetilap újra közli az 1955-ös Memorandumot, amelyben írók és újságírók tiltakoztak a kultúrpolitikai sérelmek miatt.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.01.25
1328.01.25
január 25.—február 19. között Meghal Köcski Sándor országbíró. Utódának a király még februárban Nagymartoni Pált nevezi ki. (Tisztségét 1349 nyaráig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1558.01.25
január 25. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. (A papi jövedelmek egy részét a fískus számára rendeli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1588.01.25
január 25. A lengyel és erdélyi hadak kiverik Miksa főherceg választott lengyel királyt Lengyelországból.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1598.01.25
Kráľ Rudolf I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 17. marca), ktorý rozhodol, že hornouhorským hlavným kapitánom sa mal stať uhorský šľachtic. Kráľovská komora nesmela násilím zaberať majetky. Snem na rok 1598 zmenil systém platenia štátnej dane. Namiesto dovtedajšej daňovej jednotky zvanej porta zaviedol ako daňovú jednotku dom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1598.01.25
január 25.1. Rudolf e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Február 15.: Miksa főherceg a király képviseletében megérkezik; március 11.: az országgyűlés feloszlik; március 17.: a király szentesíti a törvényeket. Főbb törvénycikkek: 2.: a betöltetlen felső-magyarországi főkapitányságot magyar személy kapja; 4.: a háború nagy szükségletei miatt porták helyett házak után szedjék az adót; 31.: a szökött katonákat meg kell büntetni; 39.: a Kamara ne foglaljon erőszakkal birtokokat.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1688.01.25
január 25. I. Lipót szentesíti az 1687. évi országgyűlés törvényeit. (Főbb törvénycikkek: 2—3.: kimondja a Habsburgok osztrák ágának fiágon öröklődő magyar királyságát: 4.: eltörli az 1222:31. törvénycikket, az ellenállási jogot; 6— 7.: az eperjesi rendkívüli törvényszék megszűnik; a kivégzettek özvegyei és árvái kártalanítást kapnak; 9.: a főrangúak birtokaikat az elsőszülöttség jogán osztatlanul öröklődő hitbizománnyá alakíthatják: 17.: a városok országgyűlési meghívásáról az országgyűlés dönt: 21.: megújítja az 1681. évi soproni országgyűlés vallásügyi rendelkezéseit: 26.: nagyszámú idegen főúrnak ad indigenatust.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.01.25
január 25. Mehmed nagyvezér Rákóczi József hercegnek, II. Rákóczi Ferenc fiának, az erdélyi fejedelemségről szóló athnámét ad át Isztambulban.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1808.01.25
január 25. A király Károly Ambrus (osztrák-estei főherceget) unokafivérét és sógorát kinevezi esztergomi érsekké. (Meghal 1809. szeptember 2.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.01.25
január 25. Megjelenik Lipcsében az Ellenőr című ellenzéki zsebkönyv, Bajza József szerkesztésében.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1918.01.25
Abdikovala Wekerleho vláda v Uhorsku, ale panovník ho znova poveril zostavením nového kabinetu.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.01.25
The Serbian Society of Great Britain — Davidu Lloydu Georgeu Upozorava na težak dojam što ga je Lloyd Georgeov govor od 5. I 1918. ostavio u Italiji i među prosavezničkim narodima Austro-Ugarske.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 206
1918.01.25
(по юлианскому календарю - 12 января) Начался Довбор-Мусницкого мятеж - антисоветское выступление 1-го Польского корпуса легионеров в Белоруссии.
1918.01.25
Abdikovala vláda Alexandra Wekerleho v Uhorsku, ale panovník ho znova poveril zostavením nového kabinetu. Ministrom vnútra sa stal Ján Tóth, financií Alexander Popovič (Popovics), spravodlivosti Viliam Vážoni (Vázsonyi), vlastibrany Alexander Surmai (Szurmay), viery a vzdelávania Albert Aponi (Apponyi), obchodu Jozef Steréni (Szterényi), poľnohospodárstva Vojtech Šeréni (Serényi), verejného zdravotníctva Móric Esterházi (Eszterházy), verejného zásobovania Ľudovít Windischgräz, mimoriadneho hospodárstva Vojtech Fôldeš (Fôldes) a ministrom pre Chorvátsko, Slavónsko a Dalmáciu Karol Unkelhäusser.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.01.25
január 25. Wekerle Sándor miniszterelnök és kormánya lemond.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.25
— Megalakul a 48-as Alkotmánypárt. (Wekerle Sándor megkísérli egyesíteni a dualizmushoz hű pártokat.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.25
— A király ismét Wekerle Sándort nevezi ki miniszterelnökké. A kormány tagjai: belügy: Tóth János; vallásés közoktatásügy: Apponyi Albert gr.; igazságügy: Vázsonyi Vilmos; honvédelem: Szurmay Sándor br.; pénzügy: Wekerle Sándor miniszterelnök (1918. február 11-től Popovics Sándor); kereskedelemügy: Szterényi József; földművelésügy: Wekerle Sándor miniszterelnök (1918. február 11-től Serényi Béla gr.); népegészségügy: Esterházy Móric gr.; átmenetgazdaság: Földes Béla; közélelmezés: Windischgraetz Lajos hg; horvát-szlavón-dalmát miniszter: Unkelháusser Károly; a király személye körüli miniszter: Zichy Aladár gr-
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.25
Январь, 12 (25). Ленин пишет распоряжение штабу Красной гвардии об оказании содействия в осмотре железных дорог в Петрограде и его окрестностях для выявления вагонов с хлебом и другими съестными продуктами, а также в поимке спекулянтов и саботажников.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.25
Январь, 12 (25). Ленин выступает на третьем заседании III Всероссийского съезда Советов с заключительным словом по докладу о деятельности Совнаркома. Съезд принимает предложенную фракцией большевиков резолюцию об одобрении политики ВЦИК и СНК и утверждает "Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.25
«Долой гражданскую войну с берегов Дона...» (Обращение полкового комитета 32-го Донского казачьего полка)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №3
1938.01.25
Andrej Hlinka: Ignác Grebáč-Orlov 50-ročný
Slovák, 25. 1. 1938, roč. 20, č. 19, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
1948.01.25
január 25. Az e napon tartott népszámlálás szerint Romániában 1 499 851 fő vallotta magát magyarnak (az összlakosság 9,4 %-a).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.01.25
január 25. A Hazafias Népfront elnökségi ülése. (Az elnöki tisztség ellátásával Apró Antal helyett Kállai Gyulát bízza meg.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.01.25
Письмо В. Каверина секретарю Союза писателей СССР, К.А. Федину
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc11
1988.01.25
CSMKJB: Jelentés Duray Miklósnak és az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa Prágában tartózkodó tagjainak találkozásáról (1988/2 — 1988. január 25.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.45
1988.01.25
január 25. Szűrös Mátyás, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának titkára először beszél a Romániából Magyarországra menekülőkről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994