2018.09.23
1288.09.23
szeptember 23. Péc nembeli Gergely az országbíró (1289-ig).
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.09.23
Palatín Štefan abdikuje a odíde do Viedne
István nádor lemond tisztéről és Bécsbe távozik
1848.09.23
Arcivojvoda Štefan sa zriekol funkcie uhorského palatína. Tým sa takmer všetky kontakty Pešti a Viedne prerušili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.09.23
szeptember 23. István főherceg Bécsbe megy és lemond nádori tisztéről. Korábbi visszavont lemondása után végleg visszalép Baldacci Manó br. ezredes az Országos Nemzetőrségi Haditanács elnökségétől, és ezredéhez utazik. Utóda Nádosy Sándor alezredes.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.23
— A képviselőház egyhetes vita után elfogadja az úrbéri szolgáltatásokat elvesztő birtokosok kármentesítését. (A volt birtokosokat az állam 5%-os kamatozó kötvényekkel kárpótolja.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.23
Решение народного собрания в Кёльне в связи с восстанием во Франкфурте. Прокламация! 23 сентября 1848 г. — 5, 543—544.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1956) Том 5, 543—544. Dok. 146
1868.09.23
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 23 сентября 1868 г. — 32,129.
Marx to Engels. 23 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 129. Dok. 1907] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 109 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 109.
1898.09.23
Между 11 и 25 сентября (23 сентября и 7 октября). Во время поездки в г. Красноярск Ленин продолжает работать в местной городской библиотеке и библиотеке купца Юдина над материалами для книги "Развитие капитализма в России".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.09.23
Не позднее 10 (23) сентября. Ленин вносит редакционные поправки в статью "К вопросу о деятельности нашей думской фракции". Статья была опубликована в газете "Пролетарий" № 35 от 11 (24) сентября 1908 года.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.09.23
M. R. Štefánik T. G. Masarykovi San Francisco, Ca., 23. září. 1918 Telegram
Korespondence. T.G. Masaryk - slovenští věřejní činitelé, Masarykův ústav AV ČR, 2007
1918.09.23
На Уфимском совещании образована "Всероссийская Директория"
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.09.23
Сентябрь, 23. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; выступает с докладом об отчетах народных комиссариатов. На заседании обсуждаются также проект декрета о фонде детского питания, вопрос об ассигновании ВСНХ средств для удовлетворения экстренных нужд заводов, изготовляющих предметы военного снаряжения, проект декрета о праздничных днях и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.09.23
Za účasti prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka a krajinského prezidenta Jána Drobného odhalili na Bradle mohylu Milana Rastislava Štefánika.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.09.23
Vyhlásenie všeobecnej mobilizácie československej armády.
1938.09.23
[Londýn, 1938, po 23. září]. Jan Masaryk komentuje Hitlerovo Godesberské memorandum z 23. září 1938 a naznačuje, že znamená bezpodmínečnou kapitulaci a odevzdání celého československého území a jeho obranných sil Nčmecku
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.09.23
Заявление Советского правительства правительству Польши в связи с подготовкой акта агрессии против Чехословакии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1938.09.23
Троцкий Л.Д.: Из беседы тов. Троцкого с аргентинским делегатом тов. Фосса (Мировая политика, профсоюзы)
Doc. 1070
1938.09.23
Československá vláda vyhlásila všeobecnú mobilizáciu, ktorá úspešne prebiehala na celom území republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.09.23
Velenie v armáde prevzalo Hlavné veliteľstvo operujúcich armád (HVOA) a v nadväznosti na to začali byť aktuálne aj ďalšie mobilizačné opatrenia. Československá armáda v krátkom čase prešla z mierového do vojnového stavu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.09.23
szeptember 23. A londoni magyar követ átadja a kormány jegyzékét W. Halifax lord angol külügyminiszternek. (Nehezményezi. hogy az N. Chamberlain és A. Hitler közti szeptember 15-i találkozó programjába a magyar kérdést nem vették fel.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.09.23
23. september, Praha. Záznam prednostu diplomatického protokolu MZV J. Smutného o rozhovore prezidenta E. Beneša s britským vyslancom B. Newtonom, v ktorom žiadal britskú vládu o demarš vo veci vojenských opatrení Poľska a Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/9
1938.09.23
September 23, 1938. Warsaw. Juraj Slávik warns Edvard Benes on the necessity of preparation for armed defence in multi- faceted war.
1938. szeptember 23. Varsó Juraj Slávik varsói csehszlovák követ távirata Edvard Benes csehszlovák államfőnek a többfrontos fegyveres védekezésre való felkészülés szükségességéről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 39, p. 129
1938.09.23
1938. szeptember 23. Róma. Villani Frigyes római követ jelentése Ciano külügyminiszterrel és Gino Buti nagykövettel folytatott megbeszéléseiről. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 911/res.pol./1938. IX. 28.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 16.
1988.09.23
szeptember 23-25. Theodorosz Pangalosz görög külügyi társminiszter, az Európai Gazdasági Közösség tanácsának soros elnöke Budapesten tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.09.24
1268.09.24
— Első ízben figyelhető meg a nemesi megye hatóságának működése: az ispán és a nemesség képviselőinek (szolgabirák) közös bíráskodása Somogy vármegyében. (Az elmúlt évek során jogtalanul elfoglalt nemesi birtokok visszavételéről döntenek.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1268.09.24
— Béla szlavón hg átveszi hercegsége kormányzatát. (Haláláig, 1269-ig áll a hercegség élén.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1268.09.24
szeptember 24. IV. Kelemen pápa semmisnek nyilvánítja a magyarországi bárók és nemesek határozatát a régi szokás szerinti tizedfizetés megtagadásáról,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1688.09.24
szeptember 24. XIV Lajos francia király, az 1684. augusztus 15-i regensburgi fegyverszünetet megszegve, ismét hadat indít I. Lipót császár-király ellen a Rajna-vidéken.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.09.24
Kossuth začne svoju verbovaciu okružnú cestu po Dolnej zemi
Kossuth megkezdi alföldi toborzóútját
1848.09.24
szeptember 24. Kossuth elindul alföldi toborzóútjára. (Népfelkelésre mozgósít. Útjának állomásai: szeptember 24.: Cegléd, Nagykőrös; 25.: Kecskemét; 26.: Szolnok.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.09.24
szeptember 24. Az uralkodó fölmenti Kari Áuersperg herceget osztrák miniszterelnöki állásától, és Eduard Taaffe grófot bízza meg, hogy miniszterelnök helyettesi minőségben az ügyeket tovább vezesse.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.09.24
— A galíciai tartománygyűlés tartományi önkormányzatot követel.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.09.24
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 24 сентября 1868 г. — 32,129—130.
Engels to Marx 24 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 129—130. Dok. 1908] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 110 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 110.
1878.09.24
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Литлгемптон. [Лондон], 24 сентября 1878 г. —34, 71—72.
Marx to Engels. 24 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 34, 71—72. Dok. 2898] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 331 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1991 Vol. 45, 331.
1908.09.24
Сентябрь, 11 (24). Статья Ленина "Лев Толстой, как зеркало русской революции" опубликована передовой в № 35 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.09.24
M. R. Štefánik T. G. Masarykovi San Francisco, Ca., 24. září 1918 Dopis
Korespondence. T.G. Masaryk - slovenští věřejní činitelé, Masarykův ústav AV ČR, 2007
1918.09.24
Взятие советскими войсками Чистополя (на Восточном фронте)
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.09.24
Сентябрь, 24 или 25. Ленин уезжает на отдых в Горки.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.09.24
24. september, Belehrad. Správa česko-slovenského vyslanca J. Lipu o pomoci juhoslovanskej a rumunskej vlády ohrozenému Česko-Slovensku a o sympatiách verejnosti k republike.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/10
1938.09.24
September 24, 1938. London. György Barcza informs Kálmán Kánya about his conversation with Lord Halifax on the Hungarian foreign policy.
1938. szeptember 24. London Barcza György londoni magyar követ távirata Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek Lord Edward Halifax brit külügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről a magyar kormány külpolitikáját illetően.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 40, p. 130
1948.09.24
szeptember 24. Közzéteszik a 9960/1948. számú kormányrendeletet a Magyar— Amerikai Olajipari Rt. és a Maort Gázértékesítő Rt. állami kezelésbe vételéről.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.09.24
Informace o Chartě 77 - č. 17
2018.09.25
1358.09.25
szeptember 25.—október 31. Meghal Lackfi András erdélyi vajda. Utódául a király Lackfi Dénest nevezi ki. (Tisztségét 1367-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1828.09.25
List Martina Hamuliaka Josefovi Liboslavovi Zieglerovi
Listy Martina Hamuljaka I. ed. A. Maťovčík MS Martin 1969 List69
1848.09.25
Cisársky manifest Ferdinanda V. ukladajúci novovymenovanému hlavnému veliteľovi vojsk v Uhorsku grófovi Lambertovi zastaviť nepriateľstvo medzi Viedňou a Peśťou a obnoviť zákonný poriadok v severnom Uhorsku.
1848.09.25
Panovník vydal manifest v ktorom odsúdil povstanie a zdôraznil, že „menovite tiež vydal som patričné rozkazy, aby aj v Hornom Uhorsku zákonný poriadok sa navrátil“. Tým de facto staval aj slovenské ozbrojené hnutie zo strany Viedne do svetla nelegálnosti a mimo zákona.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.09.25
Vyšiel rozkaz panovníka, ktorým vyhlásil poverenie Ľudovíta Baťána (Batthyány) za anulované a za hlavného veliteľa vôjsk dislokovaných v Uhorsku menoval Franza Philippa Lamberga. Krajinský sudca Juraj Majlát (Mailáth) bol menovaný za kráľovského miestodržiteľa v Uhorsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.09.25
szeptember 25. Uralkodói nyílt parancs. (Érvényteleníti Batthyány Lajos gr. miniszterelnöki megbízatását, Franz Philipp Lamberg gr. altábornagyot a Magyarországon állomásozó hadsereg főparancsnokává, Mailáth György országbírót kir. helytartóvá nevezi ki. Lamberg kinevezését miniszteri ellenjegyzés nélkül nyilvánosságra hozzák, Mailáth kinevezése nem lép érvén)be.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.25
szeptember 25-i főparancsnoki kinevezését törvénytelennek nyilvánítja s hazaárulás vádja alatt megtiltja, hogy engedelmeskedjenek rendelkezéseinek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.25
Ugyanakkor a dunántúli sereget a harc felvételére utasítja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.25
Ľudovít Štúr Ľudovítovi Semianovi. 25. 9. 1848
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 58 Dok. 404
1868.09.25
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 25 сентября 1868 г. — 32,133.
Engels to Marx. 25 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 133. Dok. 1911] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 113 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 113.
1868.09.25
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 25 сентября 1868 г. — 32,132.
Marx to Engels. 25 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 132. Dok. 1910] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 112. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 112. Dok. 1910
1868.09.25
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 25 сентября 1868 г. — 32,131—132.
Marx to Engels. 25 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 131—132. Dok. 1909] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 111 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 111.
1898.09.25
List 122. Adolf Peter Záturecký S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 122
1908.09.25
Slováci v Prahe
Ľudové noviny, 1908:39/04
1908.09.25
Bratia velocipedisti, hor sa do boja!
Ľudové noviny, 1908:39/04
1908.09.25
Dr. P. Blaho bude účtovať vo Veľkých levároch. Ľahostajnosť v politických veciach je najväčším a neodpustiteľným hriechom!
Ľudové noviny, 1908:39/04
1908.09.25
Prvý sedliacky sjazd slovenský v Budapešti
Ľudové noviny, 1908:39/04
1908.09.25
Сентябрь, 12 (25). Ленин пишет письмо в Международное социалистическое бюро К. Гюисмансу, в котором сообщает о посылке 600 франков в счет очередного взноса от РСДРП за 1908 год.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.09.25
szeptember 25. Bulgária békét kér az antanthatalmaktól.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.09.25
Позднее 25 сентября. Ленин беседует с голландским коммунистом инженером С. Рутгерсом, приехавшим из США через Японию и Сибирь, о рабочем и социалистическом движении в Америке, Японии и Голландии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.09.25
szeptember 25. W. Halifax lord, angol külügyminiszter levelei a magyar kormányhoz. (,,Az, hogy az angol kormány figyelmét pillanatnyilag a német kérdésre összpontosítja, nem jelenti azt, hogy a magyar igényeket elhanyagolná.”) → szeptember 16.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.09.25
Článok: Dajte istotu presídlencom!
Pravda 25.IX.1948
1948.09.25
szeptember 25—26. A Magyar Dolgozók Pártjának országos oktatási értekezlete Budapesten. (Itt hangzik el Révai József megállapítása: a népi demokrácia a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet államtípusának egyik formája.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.09.25
szeptember 25. A Népszabadság közli, hogy a kormány rendkívüli államsegélyben részesítette a római katolikus, a református és az evangélikus egyházat.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.09.25
На пресс-конференции в Министерстве иностранных дел СССР оглашено заявление в связи с положением на Ближнем Востоке.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.09.25
Записка заместителя государственного секретаря США по политическим во¬просам Ю. Ростоу государственному секретарю США Д. Раску
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №216
2018.09.26
1488.09.26
szeptember 26. Harber Mátyás budai kereskedő I. Mátyás tulajdonát képező szarvasmarhákat bocsát áruba Velencében, és a pénzért különböző árukat vásárol a királynak. (Amíg állatai el nem kelnek, a király leállítja a Velencébe irányuló marhakivitelt.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.09.26
Na Reťazovom moste spájajúcom Pešť s Budínom rozvášnený dav zabil panovníkom menovaného kráľovského komisára a hlavného veliteľa vôjsk v Uhorsku podmaršala Philippa Lamberga. Tento akt ukončil taktizovanie Viedne voči uhorskej vláde a panovník sa rozhodol potlačiť maďarský odpor vojensky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.09.26
Pri Senici sa odohrala ďalšia bitka slovenských dobrovoľníkov s cisárskymi silami a maďarskými gardami, ktorá sa skončila porážkou a ústupom slovenských povstalcov. Tí sa začali rozvinovať do troch útočných línií severozápadne od Senice na pahorkatom teréne. Snaha uskutočniť bodákový útok podľa taktických vojenských princípov, s ktorými sa však za krátky čas povstalci nedokázali zžiť, nevyšiel. Útočiace línie nevydržali demoralizačný účinok strelby nepriateľa, navyše ustupujúce stotiny stredného voja vypálili salvu tak nešťastne, že zranili a zabili viacerých príslušníkov slovenského dobrovoľníckeho zboru, čo zavŕšilo chaos, a František Zach vydal rozkaz na ústup. Porážka mala nepriaznivé morálno-politické dôsledky a prehĺbila nezhody medzi vodcami slovenskej výpravy. 27. september. Slovenský dobrovoľnícky zbor v počte asi 3 000 mužov zaútočil na Starú Turú, ktorej predstavenstvo sa odmietlo pridať k povstaniu a uväznilo niekolko desiatok prívržencov slovenského povstania. Obec bránila cisárska polstotina pluku, nesúceho meno pruského princa Wilhelma, maďarské gardy a dobrovoľníci. Tri prúdy slovenských dobrovoľníkov po prudkej strelbe prešli do bodákového útoku, vytlačil protivníka z výhodného postavenia a neskôr, po krátkom pouličnom boji, aj z obce. Obrancovia pri ústupe, aby spomalili postup povstalcov, zapaľovali za sebou domy a stodoly. Víťazstvo pri Starej Turej však už neznamenalo zásadnejší obrat v strategickej situácii. Nepriaznivo pôsobili najmä hrubé prejavy nedisciplinovanosti, spontánnych vášní a snahy po odvete zo strany niektorých účastníkov výpravy, najmä politických väzňov vypustených zo žalárov, ktoré sa zmenili na podpaľačstvo a rabovačky, takže vodcom výpravy sa situácia načas vymkla z rúk. Tieto udalosti ťažko doľahli na vodcov povstania, ktorí vyzdvihovali morálnu čistotu slovenských snažení, a nahrávali agitačným zámerom maďarských úradov. 28. september. Pri Poriadí neďaleko Myjavy došlo k poslednej bitke septembrovej výpravy. Päť stotín slovenských dobrovoľníkov držalo niekoľko hodín postavenia na pahorkoch tiahnucich sa k Myjave proti maďarskej národnej garde a dvom stotinám ceccopierovcov. Nápor nevydržali a dali sa na ústup. Aj pod vplyvom cisárskeho manifestu z 25. septembra potom došlo k odchodu väčšiny povstalcov z pôvodného jadra na moravskú stranu, kde bol zbor Slovenskou národnou radou aj formálne rozpustený.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.09.26
szeptember 26. Jellacic br. csapatai elfoglalják Székesfehérvárt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1858.09.26
V Podlužanoch sa z iniciatívy grófskej rodiny Zayovcov konali konské preteky. Cieľom tohto podujatia bolo vzbudiť záujem obyvateľstva o chov koní lepšieho plemena. Na pretekoch sa zúčastnilo 30 jazdcov, víťazom sa stal M. Trebichavský z Uhrovca. Velkú pozornosť však vyvolala jazda štrnásťročného dievčaťa.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1868.09.26
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 26 сентября 1868 г. — 32,133—135.
Marx to Engels. 26 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 133—135. Dok. 1912] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 114. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 114. Dok. 1912
1898.09.26
Citing new evidence, Prime Minister Brisson submits the Dreyfus file to the Court of Cassation requesting a retrial.
1898.09.26
Hviezdoslav Škultétymu
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 111
1918.09.26
Československá národná rada sa pretvorila na dočasnú československú vládu. Funkciu prezidenta, predsedu vlády a ministra financií v nej vykonával Tomáš Garrigue Masaryk, ministra vnútra a zahraničia Edvard Beneš a ministra vojny Milan Rastislav Štefánik.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.09.26
Jászi Oszkár nemzetiségi ankétja 1918 öszén: Jászi Oszkár levele ifj Peter Makovickyhoz
Litván György, Szarka Lászó, Duna-völgyi barátságok és viták, Bp. Gondolat 1998
1918.09.26
Общее наступление союзников на Западном фронте (во Франции)
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.09.26
Československá národná rada sa pretvorila na dočasnú československú vládu. Funkciu prezidenta, predsedu vlády a ministra financií v nej vykonával Tomáš Garrigue Masaryk, ministra vnútra a zahraničia Edvard Beneš a ministra vojny Milan Rastislav Štefánik.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.09.26
Заключение по делу о лицах, намеревавшихся эмигрировать во Францию
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №111
1918.09.26
Заключение по делу Р.Ф. Закржевского
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №112
1938.09.26
Londýn, 1938, 26. září. Memorandum Setona-Watsona pro členy Dolní sněmovny a vybrané členy Snčmovny lordú dokazující nepřijatelnost Hitlerových požadavkú
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.09.26
Троцкий Л.Д.: Беседа тов. Троцкого с аргентинским делегатом тов. Фосса (Латинская Америка)
Doc. 1071
1938.09.26
Ministri Imrich Karvaš a Matúš Černák žiadali vládu, aby urýchlene riešila slovenskú otázku a dožadovali sa o tomto probléme rokovania s prezidentom Edvardom Benešom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.09.26
Adolf Hitler v prejave v Športovom paláci vyhlasoval, že „československý štát začal s jedinou a prvou lžou, že existuje československý národ“. Tvrdil, že Slováci nechcú nič vedieť o Čechoch a Česi anektovali Slovensko. Okrem nevyberaných ostrých útokov proti Edvardovi Benešovi navodzoval atmosféru, že príčinou existujúceho napätia sú Česi, ktorí upierajú právo na sebaurčenie „sudetským Nemcom“, a naopak slovenský národ chce mier a je proti akémukoľvek dobrodružstvu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.09.26
Československá vláda považovala za najúčelnejšie riešiť problém maďarskej menšiny v Československej republike v spoločnej komisii expertov a rovnaký návrh zopakovala aj 1. októbra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.09.26
szeptember 26. H. Göring porosz miniszterelnök magához kéreti a berlini magyar követet, és figyelmezteti a magyar kormányt, hogy ha a Csehszlovákia elleni katonai akcióban nem vesz részt, kimarad a megoldásból.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.09.26
— J. Ribbentrop német külügyminiszter a követ útján megkérdezi a magyar kormányt: mit tesz. ha Németország a háború kockáztatásával bevonul Csehszlovákiába. (A magyar kormány kitérő választ ad.) - A lengyel kormány biztatja a magyar kormányt, hogy nyíltan követelje Kárpátalja visszacsatolását, és vegyen részt német—lengyel oldalon a Csehszlovákia elleni katonai akcióban is.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.09.26
— A Spanyolországi szabadságharcban részt vevő magyar önkéntes zászlóaljat kivonják a harcállásból.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.09.26
26. september Praha. Česko-slovenský minister zahraničných vecí K. Krofta žiada vyslancov v Juhoslávii, Rumunsku a v Maďarsku, aby overili správu, podľa ktorej juhoslovanská a rumunská vláda vyhlásili v Budapešti vernosť malodohodovým záväzkom.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/11
1938.09.26
26. september Belehrad. Správa česko-slovenského vyslanca J. Lipu týkajúca sa juhoslovansko-rumunského demaršu v Budapešti na podporu Česko-Slovenska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/12
1938.09.26
26. september Budapešť. Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o nehodnovemosti demaršu juhoslovanskej a rumunskej vlády v Budapešti a o vyčkávacej taktike Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/13
1938.09.26
26. september Praha. Odpoveď česko-slovenského ministra zahraničných vecí K. Kroftu na demarš maďarského vyslanca J. Wettsteina, týkajúca sa vyhlásenia prezidenta E. Beneša o rovnosti menšín v štáte.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/14
1938.09.26
September 26, 1938. Budapest. Minute on the telephoné conversation between István Csáky and János Wettstein regarding Kamii Krofta’s declaration on the intention of the Czechoslovak Government to conduct negotiations with the Hungarian Government.
1938. szeptember 26. Budapest Napijelentés Csáky István, a magyar külügyminiszter kabinetirodájának vezetője és Wettstein János prágai magyar követ telefonbeszélgetéséről Kamii Krofta csehszlovák külügyminiszternek a magyar kormánnyal való tárgyalási szándékot illető nyilatkozata tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 41, p. 135
1958.09.26
szeptember 26. Az országgyűlés elfogadja az 1958: III. törvényt az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról. — Az országgyűlés kimondja feloszlását; az Elnöki Tanács az új választásokat november 16-ra tűzi ki.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.09.26
Записка Г.А. Жукова о сообщении агентства Франс-Пресс об отставке У Ну и о передачи им власти генералу Не Вин
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №269
1978.09.26
szeptember 26-29. Az Európai Egyházak Konferenciája ülésezik Siófokon.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.09.26
szeptember 26. Brüsszelben kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodást köt a Közös Piac Magyarországgal, elsőnek a* szocialista államok közül.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2008.09.26
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak az egri kórházban a Hosplnvest ellen.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014, A Demokratikus Charta tüntetése, p. 209
2018.09.27
1838.09.27
szeptember 27. Sina György br. szerződést köt Pest város tanácsával a Lánchíd építésére, s a munkálathoz szükséges kisajátításokra.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.09.27
Dobytie Starej Turej slovenskými povstalcami. Rabovka a vypálenie mesta.
1848.09.27
szeptember 27. Batthyány Lajos gr. Lamberg gr. altábornaggyal való tárgyalás végett a dunántúli táborba utazik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.27
— A képviselőház esti ülése a toborzó útjáról hazahívott Kossuth jelenlétében Lamberg gr.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1888.09.27
Энгельс — Герману Энгельсу в Энгельскирхен. Пароход «Сити оф Нью-Йорк», 27 [—28] сентября 1888 г. — 37, 80—82.
Engels to Hermann Engels. Thursday, 27-28 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 80—82. Dok. 3711] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 218 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 218.
1908.09.27
szeptember 27. Az Osztrák—Magyar Monarchia birodalmi szociáldemokrata értekezlete. (Támogatásáról biztosítja a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot a plurális választójogi tervezet elleni harcában.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.09.27
R. W. Seton-Watson - Foreign Officeu Iznosi uvjete pod kojima bi se moglo postići sporazum o miru s Bugarskom.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 230
1938.09.27
27. - 28. september. V Prahe rokovali zástupcovia koaličných strán spolu so Slovenskou národnou stranou o návrhu prezidenta republiky na riešenie slovenskej otázky. Mali viaceré výhrady proti predkladanému projektu. 29. - 30. september. V Prahe sa stretli zástupcovia všetkých väčších slovenských politických strán a rokovali o riešení slovenskej otázky. Jozef Tiso v mene ľudovej strany predniesol tradičné štyri požiadavky: uznesenie všetkých politických strán o individualite slovenského národa, primárna zákonodarná moc pre slovenský snem, zákonodarnou mocou zabezpečiť slovenčinu ako úradný jazyk na Slovensku a zriadiť ministerstvo pre správu Slovenska. Rokovania sa ukončili po tom, ako sa prítomní 30. septembra dozvedeli o prijatí Mníchovskej dohody.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.09.27
27. september, Belehrad. Správa česko-slovenského vyslanca J. Lipu o postoji Juhoslávie a Rumunska v otázke maďarských územných požiadaviek voči Česko-Slovensku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/15
1938.09.27
September 27, 1938. Budapest. Telegraph of Kálmán Kánya to András Hory on Jozef Tiso’s idea concerning accession of Slovakia to Hungary.
1938. szeptember 27. Budapest Kánya Kálmán magyar külügyminiszter távirata Hory András varsói magyar követnek Jozef Tiso, a Szlovák Néppárt elnöke elképzeléséről Szlovákia Magyarországhoz csatlakozását illetően.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 42, p. 136
1938.09.27
September 27, 1938. Budapest. Kálmán Kánya instructs János Wettstein to warn Kamii Krofta on the consequences of the discriminations against Hungarians.
1938. szeptember 27. Budapest Kánya Kálmán magyar külügyminiszter távirata Wettstein János prágai magyar követnek, amelyben utasítja a követet, hogy figyelmeztesse Kamii Krofia csehszlovák külügyminisztert a magyarokkal szembeni diszkrimináció következményeire.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 43, p. 137
1938.09.27
1938. szeptember 27. Berlin. Sztójay Döme berlini magyar követ számjeltávirata Hermann Göringgel folytatott megbeszéléséről. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 905/res.pol./1938. IX. 27.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 17.
1948.09.27
A prágai pártvezetés jóváhagyását követõen az SZLKP KB ülése – miközben többen megkérdõjelezik a magyarsággal szembeni politika megváltoztatásának szükségességét – szintén határozatot hoz a magyar kisebbség helyzetének rendezésérõl. Az ülésen egyúttal bejelentik a korábban önálló SZLKP egyesülését a CSKP-val.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.09.27
Úryvok z referátu predsedu KSS Viliama ŠIROKÉHO na zasadaní ÚV KSS, v ktorom informuje členov ÚV o zmene politiky voči maďarskej menšine
Részlet Viliam ŠIROKÝnak, az SZLKP elnökének az SZLKP KB ülésén elhangzott beszámolójából, amelyben tájékoztatja a KB tagjait a magyar kisebbséggel szembeni politika megváltozásáról
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 10; Polányi Imre, A szlovákiai magyarok helyzete 1944-1948 Dokumentumok, Pécs 1992 doc
1948.09.27
Referát Gustáva HUSÁKa na zasadaní ÚV KSS k úprave postavenia obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku
Gustáv HUSÁK beszámolója az SZLKP KB ülésén a szlovákiai magyarok helyzetének rendezéséről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 11; Polányi Imre, A szlovákiai magyarok helyzete 1944-1948 Dokumentumok, Pécs 1992 doc
1948.09.27
27. - 28. september. Zasadnutie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (KSS) prijalo tri rezolúcie: O vytvorení jednotnej Komunistickej strany Československa (KSČ), teda o zlúčení KSS s KSČ, čím sa KSS po schválení tohto rozhodnutia plénom ÚV KSČ 17. - 18. novembra stala organizačnou súčasťou KSČ, jej územnou organizáciou na Slovensku; O úprave postavenia osôb maďarskej národnosti, podľa ktorej príslušníkom maďarskej národnosti sa malo priznať československé štátne občianstvo; O opatreniach na zlepšenie vyživovacej situácie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.09.27
szeptember 27. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Témák: a külés belpolitikai helyzet, tanácsadó testületek létrehozása, bejelentik, hogy csökken a párt taglétszáma.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.09.28
1468.09.28
szeptember 28. I. Mátyás Brassónak árumegállító jogot adományoz. (A város a Havasalföldéről és Moldvából érkező kereskedőkkel szemben érvényesítheti kiváltságát.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1538.09.28
szeptember 28. A Moldvából Szulejmán szultán által elűzött Rare§ Péter vajda Erdélybe menekül.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.09.28
Generála Lambergeta napadne v Pešti rozzúrený dav a zlynčuje ho.
A Pestre érkező Lambergetet a hajóhídon felkoncolja a feldühödött tömeg
1848.09.28
Ústup slovenských doobrovoľníkov na Moravu, kde ich odzbrojilo cisárske vojsko. Štúr a Hurban po krátkom internovaní mohli odcestovať do Viedne. Po počiatočnej zúfalosti 7. októbra hodnotí Štúr výsledky povstania: "Našim povstaním dali sme mu, národu tak dlho bezdejinnému, dej, a to je najväčśie mravné pôsobenie..."
Hučko J.: Život a dielo Ľ. Sťúra (Martin 1984)
1848.09.28
szeptember 28. A főváiosba érkező Franz Philipp Lamberg gr. altábornagyot a pesti nép íelkoncclja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.28
— A képviselőház Batthyány Lajos gr. visszaérkeztéig az Országos Honvédelmi Bizottmányt bízza meg a végrehajtó hatalcm gyakorlásával.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.28
— Batthyány a táborból Bécsbe utazik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.28
— A szeptember 17-én betört szlovák szabadcsapatok visszavonulnak Morvaországba.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.28
Извещение ответственных издателей «NEUE RHEINISCHE ZEITUNG» в связи с приостановлением выхода газеты. 28 сентября 1848 г. — 5,545.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1956) Том 5, 545. Dok. 147
1868.09.28
szeptember 28. Megnyílik a nagyszebeni görögkeleti román nemzeti egyházi kongresszus.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.09.28
szeptember 28. Tisza Kálmán miniszterelnök — az okkupáció miatt személyét ért támadások miatt — benyújtja lemondását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.09.28
M. R. Štefánik T. G.Masarykovi San Francisco, Ca., 28. září 1918 Dopis
Korespondence. T.G. Masaryk - slovenští věřejní činitelé, Masarykův ústav AV ČR, 2007
1918.09.28
szeptember 28. A Monarchia koronatanácsa elhatározza, hogy békejegyzékkel fordul az antanthatalmakhoz. → október 4.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.09.28
— A Magyar Királyi Kúria ítéletet hirdet a Galilei-kör vezetői ellen indított perben. (Az állam hadereje elleni bűntettért Duczynska Ilonát 2,5, Sugár Tivadart 3,5 évi börtönbüntetésre ítéli.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.09.28
Сведения о вручении 1-й Усть-Медведицкой дивизии Красных знамен от имени Московского Совета и ВЦИК
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №55
1918.09.28
Из Протокола № 15 заседания Президиума ВЦИК 5-го созыва о первых награждениях орденом Красного Знамени, в том числе Ф.К. Миронова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №56
1928.09.28
Zasedal Ústřední výbor KSČ, který přijal podle návrhu Kl. Gottwalda resoluci ke zprávě ze VI. sjezdu Kominterny a o československé otázce. Resoluce byla otištěna v „Rudém právu" 2. X. 1928 a v brožuře „Od oportunistické pasivity k bolševické aktivitě".
Gottwald Kl., Spisy I 1925-1929, Svoboda Praha 1951
1938.09.28
28. september, Praha. Záznam rozhovoru č-s. ministra zahraničných vecí K. Kroftu s maďarským vyslancom J. Wettsteinom, kde pri preberaní maďarskej nóty upozornil na možné medzinárodné dôsledky rokovania č-s. vlády s Maďarskom o probléme maďarskej menšiny v republike.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/16
1938.09.28
28. september, Praha. Nóta maďarskej vlády, vyjadrujúca požiadavku uplatnenia sebaurčovacieho práva pre všetky národnosti v Dunajskej kotline a uspokojenie požiadaviek maďarskej menšiny v Č-SR na úrovni práv nemeckej menšiny.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/16a
1938.09.28
September 28, 1938. [Budapest], Minute on the telephoné conversation among István Csáky, Kálmán Kánya and Döme Sztójay on the Hungarian question in Czechoslovakia.
1938. szeptember 28. [Budapest] Napijelentés Csáky István, a magyar külügyminiszter kabinetirodájának vezetője, Kánya Kálmán magyar külügyminiszter és Sztójay Döme berlini magyar követ telefonbeszélgetéséről a csehszlovákiai magyarkérdés tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 44, p. 138
1938.09.28
September 28, 1938. Warsaw. András Hory informs Kálmán Kánya about his confidential conversation with Jan Szembek regarding the Polish support to the Hungarian demands.
1938. szeptember 28. Varsó Hory András varsói magyar követ távirata Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek Jan Szembekkel, a lengyel Külügyminisztérium Politikai Osztálya vezetőjévelfolytatott bizalmas megbeszéléséről Magyarország követeléseinek támogatása tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 45, p. 140
1938.09.28
1938. szeptember 28. Berlin. Sztójay Döme berlini magyar követ számjeltávirata Joachim von Ribbentrop német külügyminiszterrel folytatott, a csehszlovákiai katonai beavatkozással kapcsolatos beszélgetéséről. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 917/res.pol./1938. IX. 28.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 18.
1948.09.28
Úryvok zo záverečného slova Viliama ŠIROKÉHO na zasadaní ÚV KSS, v ktorom reaguje na obavy vyslovené v súvislosti s riešením maďarskej otázky
Részlet Viliam ŠIROKÝnak az SZLKP KB ülésén elhangzott zárszavából, amelyben a magyar kérdés rendezésével kapcsolatban megfogalmazott aggályokra reagál
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 12;Polányi Imre, A szlovákiai magyarok helyzete 1944-1948 Dokumentumok, Pécs 1992 doc
1948.09.28
Rezolúcia ÚV KSS o úprave postavenia osôb maďarskej národnosti
Az SZLKP KB határozata a magyar nemzetiségű személyek helyzetének rendezéséről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 13
1948.09.28
Článok: Presídlenci, hláste sa!
Pravda 28.IX.1948
1968.09.28
Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении министра иностранных дел Австрии К. Вальдхайма
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №185
1978.09.28
szeptember 28. A Magyar Szocialista Munkáspárt párttitkárainak országos értekezlete.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.09.28
szeptember 28. Szegedi bölcsészhallgatók figyelmeztető sztrájkja a felsőoktatás megújításáért.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.09.28
- Megalakul a Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.09.28
Figyelmeztető sztrájk a szegedi bölcsészkaron politikai célokkal.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2018.09.29
1518.09.29
szeptember 29. Fegyveres országgyűlés kezdődik a bácsi mezőn. (Befejezése: október 29. körül. Mind a fő-, mind pedig a közrendek nagy számban képviseltetik magukat. Főbb törvénycikkek: I., 22., 31.: határozatokat hoz a határvédelem hatékonyabbá tételéről, és a pénzügyek kezelésére két kincstartót választ; 4.: intézkedik a királyi tanács összetételéről, és elrendeli, hogy a tanácsosok és a nemesi ülnökök felerésze állandóan közvetlenül a király mellett tartózkodjék.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1528.09.29
szeptember 29. Athinai Simon deák Sárospatak mellett kisebb ütközetet nyer a Ferdinánd-párti Révay István főkapitány ellen, s ezzel megnyitja az utat I. János hazatéréséhez.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1558.09.29
szeptember 29. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron. (Izabella királyné kezdeményezésére utólagos hütlenségi pert indít a meggyilkolt urak ellen.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1688.09.29
szeptember 29. Batthyány Ádám gr. hajdúszabadságot adományoz Városhidvégnek (Veszprém vm.).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1818.09.29
szeptember 29—november 21. Az európai nagyhatalmak kongresszusa Aachenben. — (November 12.: Franciaország a kongresszuson csatlakozik a Szent Szövetséghez. A kongresszus megszünteti Franciaország katonai megszállását.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.09.29
V bitke pri Pákozde honvédske vojsko pod Mógovým velením zastaví postup Jelačićových vojsk. Počas trojdňového prímeria Jelačić odstúpi ku Viedni.
A pákozdi csatában a Móga János vezette magyar honvédsereg megállítja Jelachich előrenyomulását. Móga 3 napos fegyverszünetet köt Jelachich horvát bánnal, aki a helyzetet kihasználva Bécs felé menekül, Móga csak a fegyverszünet lejárta után indul Jelachich üldözésére
1848.09.29
V bitke pri Pákozde neďaleko Stoličného Belehradu (Székesfehérvár, Maďarsko) honvédske vojsko zastavilo postup bána Josipa Jelačiča, ktorý požiadal o trojdňové prímerie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.09.29
szeptember 29. A pákozdi (Fejér vm.) csatában a honvédsereg megállítja Jellacic előrenyomulását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.29
— Kossuth folytatja alföldi toborzóútját. (Állomásai: október 1.: Szentes; 3.: Hódmezővásárhely; 4.: Szeged.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.09.29
— Eötvös József br. elhagyja Magyarországot. (Bécsbe, majd Münchenbe megy.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.09.29
Otvorený list slovenskému národu od anonymného autora, v ktorom sa navrhuje zriadenie volebných výborov
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [180]
1868.09.29
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 29 сентября 1868 г. — 32,135—136.
Marx to Engels. 29 September
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 135—136. Dok. 1913] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 116 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 116.
1898.09.29
The Court accepts to conduct an investigation of the Dreyfus facts.
1898.09.29
Hviezdoslav Škultétymu
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 112
1908.09.29
List č. 29 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 29
1918.09.29
Neudržateľná situácia na fronte donútila vrchné velenie nemeckých vojsk požiadať nemeckého cisára Wilhelma II., aby čo najrýchlejšie uzavrel mier s Dohodou. Nemecko sa 5. 10. sa obrátilo na Woodrowa Wilsona so žiadosťou o sprostredkovanie mieru.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.09.29
Bulgária fegyverszünetet köt.
1918.09.29
Выход Болгарии из войны -- подписание сепаратного перемирия с Антантой
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.09.29
Министерский кризис в Германии -- отставка кабинета Гертвига Гинце
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.09.29
Neudržateľná situácia na fronte donútila vrchné velenie nemeckých vôjsk požiadať nemeckého cisára Wilhelma II., aby čo najrýchlejšie uzavrel mier s Dohodou. Nemecko sa 5. októbra obrátilo na Woodrowa Wilsona so žiadosťou o sprostredkovanie mieru.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.09.29
szeptember 29. Bulgária és az antanthatalmak fegyverszünetet kötnek Szalonikiben.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1928.09.29
Троцкий Л.Д.: О коллективной подготовке марксистской программы Коминтерна (Циркуляр №38)
Doc. 280
1938.09.29
Mníchovská dohoda Nemecka, Talianska, Francúzska a Veľkej Británie o pripojení Nemcami obývaných území Čiech a Moravy k Ríši. V dodatku k mníchovskej zmluve boli maďarské a poľské územné nároky voči ČSR presunuté na dvojstranné rokovania.
L. Kočiš: Nové Zámky v minulosti a súčasnosti; Bořivoj Čelovský: Mnichovská dohoda 1938, Tilia, Šenov u Ostravy 1999 s. 387-389; Mnichovská dohoda
1938.09.29
Porada Daladiera, Chamberlaina, Mussoliniho a Hitlera v Mnichově
Antonín Šnejdárek, Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích (1), Praha 1968; Záznam o poradě v Mnichově
1938.09.29
29 — 30 сентября Подписание на конференции представителей Англии, Франции, Германии и Италии в Мюнхене соглашения о расчленении Чехословакии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1938.09.29
Троцкий Л.Д.: Беседа о задачах американских профессиональных союзов (США)
Doc. 1072
1938.09.29
Predstavitelia štyroch veľmocí: Adolf Hitler (Nemecko), Benito Mussolini (Taliansko), A. Neville Chamberlain (Veľká Británia) a Édouard Daladier (Francúzsko) podpísali v Mníchove dohodu o odstúpení československých pohraničných území v prospech Nemecka. Súčasťou dohody bolo aj „Doplňujúce vyhlásenie“, podľa ktorého sa mal do troch mesiacov vyriešiť problém postavenia poľskej a maďarskej menšiny v Československej republike na základe sebaurčovacieho práva národov použitého výlučne v podmienkach republiky. Pod nátlakom západných veľmocí československá vláda mníchovský diktát prijala.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.09.29
Jozef Tiso a Karol Sidor pri návšteve pražského poľského vyslanca v deklarácii formulovali „program nezávislého slovenského štátu s garanciou Poľska“. Vyslanec písal: „Deklarácia je v podstate prosbou o prevzatie ochrany Slovenska na medzinárodnom fóre.“ Súčasne sa vyslovili, že rezignujú „z územných oblastí obývaných maďarským obyvateľstvom“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.09.29
szeptember 29. Csáky istván gr., a külügyminiszter kabinetfőnöke Münchenbe utazik. (A négyhatalmi konferencia összeülte előtt B. Mussolini olasz kormányfővel tárgyal a magyar igényekről.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.09.29
— N. Chamberlain angol. E. Daladier francia miniszterelnök. A. Hitler német birodalmi kancellár és B. Mussolini olasz kormányfő Münchenben megegyeznek. hogy a szudétanémetek által lakott területeket Csehszlovákia átadja Németországnak. (..Müncheni egyezmény”.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.09.29
— A magyar és a lengyel követelések ügyében közvetlen tárgyalást javasol Csehszlovákiának.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.09.29
29. september Praha. Aide-mémoire maďarského vyslanca J. Wettsteina o otázke interpretácie maďarskej nóty z 28. septembra.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/17
1938.09.29
29. september, Praha. Maďarská vláda v aide-mémoire interpretuje svoje stanovisko na otázku uplatnenia sebaurčovacieho práva pre národnosti v Dunajskej kotline, podľa ktorého sa to vzťahuje iba na Č-SR.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/17a
1938.09.29
29. september, Budapešť. Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o postoji maďarskej vlády k riešeniu otázky maďarskej menšiny v Česko-Slovensku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/18
1938.09.29
29. september, Budapešť. Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o narastaní nacionalistických síl v Maďarsku a o spôsobe riešenia sporných otázok s Česko-Slovenskom.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/19
1938.09.29
29. september, Budapešť Správa česko-slovenského vyslanca M. Kobra o vyhlásení maďarského ministerského predsedu B. Imrédyho, v ktorom žiada Česko-Slovensko o odstúpenie územia s maďarskou menšinou a plebiscit na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/20
1938.09.29
29. september, Mníchov. Mníchovská dohoda štyroch veľmocí - Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Nemecka o odstúpení česko-slovenského teritória Nemecku a o otázke riešenia maďarskej a poľskej menšiny v Česko-Slovensku.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument I/21
1938.09.29
September 29. - October 1, 1938. [Budapest]. Details from Miklós Kozma’s diaries on the political and military preparations of the planned paramilitary operations in the Subcarpathian region.
1938. szeptember 29. - október 1. [Budapest] Részletek Kozma Miklós nyugalmazott belügyminiszter, a Magyar Rádió és a Magyar Távirati Iroda elnök-igazgatója naplójegyzeteiből a Kárpátalja területén tervezett magyar szabadcsapat-akció politikai és katonai előkészítéséről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 46, p. 141
1938.09.29
September 29,1938. Budapest. Despatch of Kálmán Kánya to Gyula Petravich sheds light how should interpret Adolf Hitler’s speech about Czechoslovakia.
1938. szeptember 29. Budapest Kánya Kálmán magyar külügyminiszter távirata Petravich Gyula pozsonyi magyar konzulnak Adolf Hitler német kancellár Csehszlovákiával kapcsolatos beszédének szlovák értelmezéséről.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 47, p. 146
1938.09.29
September 29, 1938. [Budapest]. Milos Kobr informs Kamii Krofta about the permanent strengthening of the Hungarian right- wing.
1938. szeptember 29. [Budapest] Milos Kobr budapesti csehszlovák követ távirata KamiiKrofta csehszlovák külügyminiszternek a magyar szélsőjobboldal folyamatos erősödéséről
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 48, p. 147
1938.09.29
September 29, 1938, [Budapest]. Minute on István Csáky’ telephoné conversation with György Barcza on the preparations for the conference in Munich.
1938. szeptember 29. Budapest Napijelentés Csáky István, a magyar külügyminiszter kabinetirodájának vezetője és Barcza György londoni magyar követ telefonbeszélgetéséről a müncheni konferencia előkészítése tárgyában.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, dok. 49, p. 148
1938.09.29
1938. szeptember 29. München. A müncheni magyar főkonzulátus számjeltávirata Mussolini olasz miniszterelnök reagálásáról a csehszlovákiai magyar tervekkel kapcsolatban. MNL OL - K 64 - 1938 - 7/a - 937/res.pol./1938. IX. 29.
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, Az első bécsi döntés okmánytára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2017, DVD melléklet dok. 19.
1958.09.29
Сообщение газеты «Правда» «Внутриполитическое положение в Бирме»
Фонд А. Н. Яковлева, Международная политика СССР Документ №270
1968.09.29
Do platnosti vstúpilo uznesenie vlády, podľa ktorého sa zavádzal päťdňový pracovný týždeň vo všetkých prevádzkach, kde na to boli vhodné podmienky. Pracovný týždeň sa tak skrátil na 41,5 hodiny, v dvojzmenných prevádzkach na 41,25 hodiny, v nepretržitých na 40 hodín. V sociálnej sfére išlo o jednu z najdôležitejších zmien. Už predtým schválil parlament tri sociálne zákony, ktoré vstúpili do platnosti v júli. Týkali sa nemocenského poistenia, materská dovolenka sa predĺžila na 26 týždňov, zvyšovali sa prídavky na deti, stanovila sa podpora pri narodení dieťaťa v sume 1 000 Kčs, sociálne zabezpečenie družstevných roľníkov sa upravilo tak, aby sa priblížilo zabezpečeniu ostatných zamestnancov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.09.29
szeptember 29. Meghal I. János Pál pápa. Utóda Karol Wojtyla bíboros, II. János Pál néven. (Magyar állami küldöttség vesz részt a temetésen és a beiktatáson.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.09.29
V Bratislave zomrel Andrej Sirácky (*9. 12. 1900, Petrovec, Juhoslávia), filozof a sociológ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.09.29
szeptember 29. Egyetemisták tiltakozó gyűlése a budapesti. Duna-parton a bős-nagymarosi vízlépcső megépítése ellen.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.09.29
Odborový zväz KOVO vyhlásil v Považských strojárňach, a. s., štrajkovú pohotovosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014