2018.04.23
1608.04.23
április 23. Mátyás főherceg a morvaországi Znaimba érkezik, a fölkelő seregek gyülekezőhelyére.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1638.04.23
április 23. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron. (Július 1-re bizottságot küld ki Désre azzal, hogy tisztázza az unitárius egyház tanításait, majd hozzon ítéletet a makacs szombatosok ügyében.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1908.04.23
április 23. A Horvát Jogpártban szakadás következik be; Mile Starcevic vezetésével egy rész kiválik. (A kiváltak folytatják a párt korábbi irányzatát; céljuk a Monarchiához legfeljebb a közös uralkodó révén kapcsolódó nagyhorvát önálló állam.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.04.23
List č. 9 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 9
1908.04.23
Между 10 и 17 (23 и 30) апреля. Ленин по просьбе А. М. Горького приезжает на Капри и проводит там несколько дней. Ленин заявляет А. Богданову, В. Базарову и А. В. Луначарскому о своем безусловном расхождении с ними по вопросам философии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.04.23
Между 10 и 17 (23 и 30) апреля. Вместе с А. М. Горьким Ленин осматривает Неаполитанский музей, окрестности Неаполя, Помпею, поднимается на Везувий.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.04.23
Между 10 и 17 (23 и 30) апреля, Ленин по приглашению А. М. Горького посещает его на о. Капри. Ленин заявляет А. Богданову, В. Базарову и А. В. Луначарскому о своем безусловном расхождении с ними по вопросам философии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.23
Апрель, 23. Ленин выступает с речью на заседании Московского Совета.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.23
Апрель, 23. Ленин выступает с краткой речью на Московской областной конференции работниц, приветствует конференцию от имени Совета Народных Комиссаров, характеризует внешнее и внутреннее положение Советской Республики. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проекты декрета о снабжении сельского хозяйства орудиями производства и металлами, "Положения о комиссии по смешанным железнодорожно-водным перевозкам", декрета о Центральной коллегии по делам пленных и беженцев, вопрос об утверждении сметы на содержание контроля по мелиорации и закупке хлопка в Туркменском крае и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.23
Из протокола заседания ВЧК о работе Ликвидационной комиссии в г. Петрограде
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №53
1928.04.23
Троцкий Л.Д.: Третье письмо Преображенскому (Китай)
Doc. 240
1938.04.23
Троцкий Л.Д.: Экспроприация мексиканской нефти.
Doc. 1024
1938.04.23
Из «Следственного дела Мороза Владимира Григорьевича»
Фонд А. Н. Яковлева, ДЕТИ ГУЛАГа Документ №22
1948.04.23
V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovodemokratickou republikou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.04.23
Из стенограммы беседы Тодора Живкова, Александра Дубчека и Олдржиха Черника в Праге
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №17
1968.04.23
Programové prohlášení prvního dělnického výboru na obranu svobody tisku, ustaveného v Moravských chemických závodech v Ostravě.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 30
1968.04.23
április 23—25. Mahmud Riad. az Egyesült Arab Köztársaság külügyminisztere háromnapos látogatásra Budapestre érkezik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.04.23
Kardinál František Tomášek listom Ľudovítovi Pezlárovi protestoval proti spôsobu, akým médiá informovali o akciách veriacich občanov a žiadal zmenu postoja štátu k cirkvi. Po slávnostnej omši na počesť sv. Vojtecha mu pred arcibiskupským palácom vzdalo hold asi 3 000 veriacich.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.04.24
1498.04.24
április 24. E napon országgyűlés kezdődik Budán. (Befejeződik: június 2. Corvin János küldötte vádlevelet terjeszt be különösen Bakócz Tamás esztergomi érsek főés titkos kancellár és Ernuszt Zsigmond pécsi püspök, valamint a Hunyadi-javak más „bitorlói” ellen.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1518.04.24
április 24. Országgyűlés kezdődik a Rákosmezőn. (A köznemesség távozik, és július 25-re önhatalmúlag Tolnára hirdet fegyveres országgyűlést; ezzel az országgyűlés megszakad, a főrendek azonban Budán végzéseket hoznak. Főbb cikkelyek: 1.: bár a köznemesség csak fél aranyforint adót volt hajlandó megszavazni, ennek kétszeresét veti ki; 12., 20.: elrendeli, hogy a királyi tanácsot — a kancellár, a kincstartó és a főudvarmester mellett — 4—4 választott főúr és főpap alkossa és hetente háromszor ülésezzék: 14—16.. 18—19.; a királyi tanácsnak lényegében minden közügybe beleszólása van.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1648.04.24
V Kežmarku zomrel Dávid Frôhlich (*1595, Ľubica), vydavateľ kalendárov, astronóm a geograf.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1788.04.24
április 24. A császári-királyi sereg elfoglalja a töröktől Szabácsot.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1858.04.24
április 24. Megnyitják a Püspökladány— Nagyvárad közötti vasútvonalat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.04.24
Minister Andrássy vo svetle svojich nariadení. O protestoch proti vyučovaniu maďarčiny.
Ľudové noviny, 1908:17/01
1908.04.24
Že búrime
Ľudové noviny, 1908:17/01
1918.04.24
Апрель, 24. Ленин беседует с делегацией рабочих Царицынского орудийного завода о переводе завода на мирное производство и делает заметки о положении на заводе и его нуждах. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект декрета об отмене наследования, доклад коллегии по делам о военнопленных, вопрос о снабжении сельского хозяйства орудиями производства и металлами (поправки к проекту декрета, принятому 23 апреля).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.24
Поручение отделам ВЧК о предоставлении докладов
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №54
1928.04.24
Švejk a senátor Dyk
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 282 Dok. 117
1938.04.24
Konrad Henlein vyhlásil na karlovarskom zjazde svojej strany neprijateľné požiadavky adresované vláde. Žiadal v nich pre nemecké menšinové obyvateľstvo územnú autonómiu s nemeckou samosprávou, slobodné šírenie nacistickej ideológie a pod. Tieto požiadavky predložila Sudetonemecká strana 7. júna vláde vo forme memoranda.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.04.24
április 24. A Magántisztviselők Országos Szövetségének és a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének közös gyűlése. (Tiltakozik a zsidótörvénytervezet ellen.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1968.04.24
24. – 25. apríla - Do Československa prišiel hlavný veliteľ Varšavskej zmluvy Ivan I. Jakubovskij, ktorý rokoval o vojenskom cvičení na našom území. Ruská strana trvala na tom, aby sa cvičenie uskutočnilo už v máji, hoci pôvodný termín bol október.
1968.04.24
április 24—28. A Kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészitő bizottság ülése Budapesten. (54 párt képviselőinek részvételével.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.04.24
Выступление советского представителя К. Ананичева на XXIII сессии Европейской экономической комиссии об актуальности вопросов рассмотрения взаимосвязей природной среды с процессами индустриального развития и урбанизации на созываемом Международном совещании правительственных экспертов
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1201
1978.04.24
24-25 апреля Заседание Комитета министров иностранных дел государств участников Варшавского Договора в Софии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1988.04.24
Környezetvédők tiltakozó felvonulást tartottak a Duna-parton (Visegrád és Esztergom között).
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
1998.04.24
Predseda vlády Vladimír Mečiar vyhlásil, že ak Hnutie za demokratické Slovensko nevyhrá volby, odíde z politiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.04.25
1548.04.25
Vdova po Ľudovítovi IĽ, kráľovná Mária, darovala stredoslovenské bane a huty svojmu bratovi Ferdinandovi I.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1548.04.25
Vrchnosť mestečka Mošoviec vydala zakladaciu listinu krajčírskeho cechu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1838.04.25
Ján Kollár Ctibohovi Zochovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 184 Dok. 147
1848.04.25
Ústava rakouské říše (Pillersdorfova) ze 25. 04. 1848
1848.04.25
április 25. Életbe lép az osztrák császárság ideiglenes alkotmánya.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.04.25
— Jellacié br. horvát bán nyilatkozatában (a magyar törvényektől független elhatározásnak feltüntetve) kihirdeti a jobbágyfelszabadítást, s eltiltja a horvátországi közigazgatási szerveket a magyar kormánnyal való érintkezéstől.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.04.25
Žiadosť obyvateľov viacerých obcí trnavského okresu podaná uhorskému snemu vo veci zákonného regulovania a úpravy neprístojností pri riešení urbárskych úprav vzniknutých po zrušení poddanstva roku 1848 a nevyriešených ani urbárskym patentom z roku 1853
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [174]
1868.04.25
Článok anonymného autora Katolícka ozvena na honvédske slovo
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [165]
1888.04.25
április 25. Ioan Slavicit, a Tribuna című erdélyi román napilap szerkesztőjét magyarellenes cikke miatt a kolozsvári törvényszék egyévi államfogházra ítéli.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.04.25
április 25. Megindul a háború Spanyolország és az Amerikai Egyesült Államok között a Karib tengeri szigetek feletti ellenőrzésért.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.04.25
Сталин И.В., Общие положения Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/situation_constitution.htm Doc. 176]
1918.04.25
április 25. §tefan C. Pop (Pop-Csicso István) a Román Nemzeti Párt nevében először tagadja meg a magyar képviselőházban a költségvetés elfogadását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.04.25
Записка Пятницкому об обязательном формулировании обвинения арестованным не позднее пяти дней со дня ареста
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №55
1928.04.25
Bécsben letartóztatják Kun Bélát.
1928.04.25
április 25. Bécsben letartóztatják a Kommunisták Magyarországi Pártja több illegálisan ott tartózkodó vezetőjét, köztük Kun Bélát és Lukács Györgyöt. (Június 25.: az osztrák kormány megtagadja a magyar kormány kiadatási kérelmét ; július 28.: az elfogottakat kiutasítják, visszatérnek a Szovjetunióba.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1928.04.25
Письмо Концессионной комиссии Наркомата земледелия СССР в Главный концессионный комитет при Совете народных комиссаров РСФСР о внесении Алезундским союзом судоходства (Норвегия) платы за право тюленьего промысла
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №21
1958.04.25
Постановление Главной военной прокуратуры
Фонд А. Н. Яковлева, Обыкновенный фашизм в застенках Московского управления МГБ СССР. Документы. 1951–2014 гг. Документ №12
1968.04.25
Daniel Okáli: "Hľadanie „hriešnikov" Košického vládneho programu"
Daniel Okáli: "A Kassai Kormányprogram "vétkesienek" keresése " A Csemadok Galántai Járási Bizottságának állásfoglalására reagálva kijelenti, hogy a kassai kormányprogram még ma is érvényes, a csehszlovák-magyar lakosságcserét pedig olyan akcióként jellemzi, amely a magyarkérdést „békés úton” próbálta rendezni.
Týždenník Predvoj, 25. apríla 1968 Part2] Part3
1968.04.25
Daniel Okáli A kassai kormányprogram „bűnöseinek” keresése (Hľadanie „hriešnikov“ Košického vládneho programu) c. írása a Predvoj című hetilapban, amelyben védelmébe veszi a magyar lakosság második világháború utáni kitelepítésének elvét
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 18
1978.04.25
Na prvom zasadaní OV KSS boli zvolení: ČUBA Albert (vedúci tajomník OV KSS), BARTOVlC Anton (tajomník pre stranícku prácu v priemysle), JANKOVSKÝ František (tajomník pre políticko-organizačnú prácu), BARTHA Štefan (tajomník pre stranícku prácu v polnohospodárstve a výžive), FILLER Július (tajomník pre ideologickú prácu). Do Predsedníctva OV KSS: BELICA Jozef (podnikový riaditeľ n. p. JCP Štúrovo), DANIŠ Pavol (predseda JRD Dvory n. Ž.), HUČÍK Peter (nástrojár Elitex Šurany), JURÍK Karol (riaditeľ OPS N. Zámky), PLÁTKOVÁ (Zdena robotníčka VD Pletatex N. Zámky), FEHÉRVÄRY Gejza (predseda CZV KSS v n. p. Elektrosvit N. Zámky), LUKÁČIK Pavol (predseda OOR N. Zámky), PETRIČKA Emil (predseda OV SZM), VAJDA Štefan (predseda ONV). Členovia OV KSS: ÁRVOVÁ Jolana (členka JRD Svodín), BLAHO Jozef (predseda MsNV Nové Zámkv), BOHDMELOVÄ Eva (tajomníčka OV SZZ), BOROS Ladislav (predseda JRD Dubník), DÄVID Alexander (učiteľ ZDŠ Štúrovo), HEVÖ Ján (robotník JCP Štúrovo), HOLKA Ján (štát. zamestnanec N. Zámky), HUDEC Pavol (ríaditel závodu Milex N. Zámky), ILLÉŠ Ladislav (vedúci KPÚ JRD Pokrok Zemné), KLUČKA Rudolf (riaditeľ ŠBČS N. Zámky), MATEJOV Anton (generálny riaditeľ VV Palárikovo), MISKU Jozef (predseda JRD Stolce), MURÁNSKY Július (riaditeľ OÚNZ ti 76uiky.), PATHÓ Imrich (ekonóm JRD Lubá), RAKOVSKÝ Alexander (majster, Tesla N. Zámky), RUŽIČKA Ladislav (technik rušňového depa ČSD N. Zámky), SMATANA Jozef (kováč JRD Komjíitice), STRAPEC Štefan (predseda VD Novodev Nové Zámky), STRUHÄROVÄ Terézia (robotníčka n. p. Elekirosvit N. Zámky), SZILÄGYIOVÄ Otília (vedúca redaktorka okresných novín), ŠMIGURA Karol (opravár OŠM Šurany), ŠRÄMEK Imrich (traktorista JRD Tvrdošovce), ŠVAJDA Michal (tajomník OV NF), UHLIARIK František (vedúci investičného odd. SD Jednota N. Zámky), ÜRGE Jozef (riaditeľ Škrobárne Štúrovo), VARGA Ľudovít (pracovník ŠM Štúrovo), VUNČ Ladislav (vedúci KPÚ JRD Šurany). Kandidáti OV KSS: BARTA Ľudovít (ved. čaty opravárov Váhostav N. Zámky), BERTÓK Ján (vedúci KPÚ a predseda CZV KSS JRD Kamenín), BOROŠOVA Alena (robotníčka Slovlik N. Zámky), CSERE Michal (zámočník TOS Jasová), FIŠANOVÁ Rozália (robotníčka Elitex Šurany), HALUZA Ľudovít (opravár JRD Mikuláš), KOPANYIOVA Mária (skupinová vedúca SZM ZDŠ Hradná N. Záruky), KOVÁČ Matej (elektromontér ZS energet. závodov N. Zámky), MORVAIOVÁ Irena (robotníčka n. p. Elektrosvit N. Zámky), PÄSZTÓ Ján (automechanik ČSAD Nové Zámky), SLOBODNÍK Imrich (vedúci stavebnej skupiny JRD Dubník), ŠALGÓ Jozef (robotník VD Brašňa N. Zámky), TOMŠÍK Ján (strojník JCP Štúrovo), VERMEŠOVÄ Júlia (robotníčka Calex Šurany). Kontrolná a revízna komisia OV KSS: ANDEL Mikuláš (hlavný technológ konzervárenskej výroby, závod Slovlik, N. Zámky), BACHO Štefan (podpredseda ONV), BALÄZSY Mikuláš (vedúci personálneho odboru JCP Štúrovo), BAJZIK Alexander (vedúci finančného odboru n. p. Elektrosvit N. Zámky), BELÄK Ján (predseda MsNV Štúrovo), BEREGI Mikuláš (čaluník VD Remesloslužba N. Zámky), BUČKO Štefan (riaditeľ PNZZ N. Zámky), CIMBALÍK Róbert (nástrojár Tesla N. Zámky), DANI Ján (technik VV Palárikovo), HARCSA Vojtech (riaditeľ ZDŠ maď. Zemné), HAVERLA Anton (riaditeľ Domácich potrieb Gbelce), JABLONSKA Štefánia (vedúca Domu osvety v Štúrove), JENEI Ondrej (elektromontér JRD Mužla), JUHÄSZ Jozef (elnktromontér OSP, SvS Štúrovo), LEMENYOVÄ Eva (technička prípravy výroby OPMP N. Zámky), MACHATOVÄ Alexla (pokladníčka JRD Komjatice), MAKÚCH Ladislav (vedúci súhrnného odboru ŠBČS), MÉSZÁROSOVÁ Ida (účtovníčka JRD Bratstvo Bardoňovo), ORSOLÍK Róbert (vedúci zákazky VD Novodev N. Zámky), PEŠTI Ladislav (vedúci prevádzky Mlyny a cestovinárne, mlyn Štúrovo), ŠVAJDA Emil (odb. referent Okresne| finančne) správy), TÓTH Zoltán (predseda OKaRK KSS N. Zámkv), TURČANOVA Katarína (robotníčka Renokov N. Zámky).
A járási párbizottság első ülésén megválasztotta tisztségviselőit - lásd fent.
Naše Novosti, 25. apríl 1978
1988.04.25
A Hiány című új, szamizdat folyóirat beköszöntője
Csizmadia Ervin, A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988) II. Dokumentumok, 1995, Dok. 104
1988.04.25
A 3-as metróvonal XIX. kerületi végállomásán egy nyolcvan fős társaság tíz kubai diákot támadott meg.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
1998.04.25
MĽHZP: Dop volieb samostatne
MNMMJ: Önnálóan indulunk a választásokon
Életünk 25. 04. 1998
1998.04.25
Snem Strany demokratickej ľavice (SDĽ) určil, že volebným lídrom SDĽ bude predseda strany Jozef Migaš.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.04.26
1238.04.26
április 26. után IX. Gergely pápa megbízásából Teodorik milkói püspök megalapítja a boszniai püspökséget, és Pósa domonkos szerzetest boszniai püspökké szenteli. (Püspök korábban is tevékenykedett Boszniában.) A kalocsai érseki tartományba tartozó püspökség székhelye a Kálmán szlavón hg adományából származó és a Boszniát felölelő egyházmegye határán kívül fekvő Diakóvár (Valkó vm.) lesz.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1328.04.26
— I. Károly elrendeli az aranyforint mellett - cseh mintára — az új, nehéz súlyú ezüstpénz verését.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1328.04.26
április 26. I. Károly a Máramaros megyei Visk, Huszt, Técső és Hosszúmező magyar és szász telepeseinek hospesszabadságokat adományoz. (Ezzel megveti az alapját Máramaros I. Lajos uralkodása alatt felvirágzó sóbányászatának.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.04.26
Na námestí na Myjave rečnil Jozef Miloslav Hurban o nových pomeroch, slobode a spravodlivosti. Tu so svojimi spolupracovníkmi pripravil aj text Žiadosti slovenského národa v Stolici nitrianskej (Nitrianske žiadosti).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.04.26
április 26. A belügyminiszter Csernovics Pétert délvidéki királyi biztossá és temesi főispánná nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.04.26
— Szlovák nemzeti gyűlés Miaván (Nyitra vm.). (Miloslav Jozef Húrban evangélikus lelkész megfeddi a parasztokat, mert a jobbágyfelszabadítást többre tartják, mint a nemzeti egyenjogúság kivívását.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.04.26
Апрель, ранее 26. Ленин участвует в работах Особой комиссии с правами Совнаркома, которая утверждает проект декрета об отпуске средств на оросительные работы в Туркестане на 1918 год.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.26
Апрель, 26. Ленин в заседании ЦК партии, на котором обсуждаются и принимаются написанные им "Тезисы о задачах Советской власти в настоящий момент", выступает с докладом о тезисах. ЦК постановляет опубликовать их в виде приложения к газетам "Известия ВЦИК", "Правда" и отдельной брошюрой и поручает Ленину подготовить краткое изложение тезисов как резолюцию и выступить 29 апреля 1918 года на заседании ВЦИК с докладом об очередных задачах Советской власти. На заседании ЦК партии обсуждаются также вопросы об утверждении Главного управления издательским делом ЦК партии и первомайских лозунгов, о газете "Правда" и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.26
Апрель, 26. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы об организации Центрального управления архивами и библиотеками, а также о создании архива и библиотеки истории революционного движения в России, о переименовании Народного комиссариата призрения в Народный комиссариат социального обеспечения и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.26
Переговоры по прямому проводу между Мироновым из Усть-Медведицка и председателем Усть-Хоперского Совета Никуличевым
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №7
1918.04.26
Из протокола заседания ВЧК о чистке личного состава
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №56
1928.04.26
Megjelenik a XTV. törvénycikk, amely A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás sza­bályozásáról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk módosításáról címet viseli,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1938.04.26
Из Иркутска — И.В. Сталину, Н.И. Ежову
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №327
1938.04.26
Из доклада ученого-самоучки А.С. Семеновича «Можно ли управлять климатом» на научном совещании Главного управления гидрометеорологической службы СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Социальная политика в СССР Документ №71
1948.04.26
76/1948.sz. kormányrendelet a német és a magyar nemzetiségű személyek állampolgárságának visszaadásáról. 1948. április 26
Polányi Imre, A szlovákiai magyarok helyzete 1944-1948 Dokumentumok, Pécs 1992 doc
1968.04.26
Kultúrny život: László DOBOS, Triezvosťou k realite
Kultúrny život 1968.04.26_01
1968.04.26
Справка о реакции в социалистических странах на события в Чехословакии, направленная зав. отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран К.В. Русаковым в ЦК КПСС
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №163
1968.04.26
V Prahe bola podpísaná Zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.04.26
Snem Hnutia za demokratické Slovensko potvrdil vo funkcii predsedu hnutia Vladimíra Mečiara.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.04.27
1578.04.27
április 27. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. (Eltiltja a vallási újításokat; az újítókat büntesse meg a vajda; a rovás két ökrös egységét négy ökrösre változtatja; a rovást a székelyekre is kiterjeszti; a szászok a szebeni köblöt, mindenki más a kolozsvárit használja; fejedelmi monopóliumot mond ki a borkereskedelemre.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1838.04.27
április 27. A Pesti Magyar Színházban Laborfalvy Róza elszavalja Vörösmarty Mihály Wesselényi Miklósról szóló Az árvízi hajós című költeményét. (A közönség Wesselényi mellett tüntet.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1888.04.27
List 318. S. H. Vajanský V. I. Lamanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 318
1898.04.27
V Liptovskom Svätom Mikuláši na ustanovujúcom valnom zhromaždení založili Tranoscius, vydavateľsko-kníhkupecký účastinársky spolok s poslaním vydávať a rozširovať slovenskú evanjelickú náboženskú a umeleckú spisbu. Prvým správcom sa stal iniciátor podujatia, miestny evanjelický kňaz Jur Janoška.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.04.27
Апрель, 27. Ленин беседует с А. Гомбергом, пишет записку заведующему Бюро печати при Совнаркоме Т. Л. Аксельроду с просьбой помочь Гомбергу собрать все печатные материалы об Октябрьской революции для информирования общественного мнения Америки и всего мира.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.27
Апрель, 27. Ленин подписывает телеграмму Астраханскому Совету, в которой запрашиваются подробности о причинах прекращения работ на нефтяных промыслах Эмбы, о принятых мерах и о необходимой помощи со стороны центра.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.27
Апрель, 27. Ленин участвует в совещании членов делегации РСФСР для ведения мирных переговоров с Украиной и представителей Народного комиссариата по иностранным делам, посвященном вопросу об основах мирного договора с Украиной.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.27
Апрель, 27. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются смета на работы по подготовке и разработке торфяников Северного района в 1918 году, проект декрета о Комитете государственных сооружений и общественных работ ВСНХ и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.27
Мандат ВЧК М.К. Ихновскому
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №57
1918.04.27
Записка И.Н. Полукарову по делу В.К. Струкова
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №58
1918.04.27
Резолюция на заявлении Ю. Зомера о возврате отобранных при его аресте документов
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №59
1938.04.27
Из Красноярска — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №328
1948.04.27
Прага, 27 апреля 1948 г., Из дневника М.А. Силина. Из записи беседы с венгерским посланником в Чехословакии Э. Болгаром о положении венгров в Чехословакии. В беседе с советским послом Э. Болгар проинформировал советскую сторону о «бесправном положении венгерского меньшинства в Чехословакии». Он также сообщил, что материалы об этом были переданы югославскому и польскому послу, болгарскому посланнику.
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 92
1958.04.27
április 27. A Gazdasági Bizottság határozata a munkaidő csökkentéséről. (A bányászatban és egyes egészségre ártalmas munkahelyeken ezentúl a heti munkaidő 36-42 óra.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.04.27
Fábry Zoltán az Új Szó hasábjain megjelent "A magyar kisebbség nyomorúsága és nagysága" című cikksorozatában annak kapcsán, hogy a Csemadok és a Szlovák Írók Szövetsége Magyar Szekciójának javaslatára még egyetlen pozitív szlovák reagálás sem érkezett, kételyeit fejezi ki az 1945 és 1948 közötti magyarellenes diszkriminatív intézkedések elítélését illetően.
Új Szó 1968. március 27, Új Szó 1968. március 28
1978.04.27
Skupina signatárov Charty 77 založila VONS Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných, ktorého úlohou bolo sledovať prípady policajnej a justičnej svojvôle.
1978.04.27
április 27. Afganisztánban a fegyveres erők megdöntik a törvényes kormányt és a Fegyveres Erők Forradalmi Tanácsa veszi át a hatalmat. A Tanács elnöke Nur Mohammed Taraki, egyben államfő és miniszterelnök.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.04.27
április 27-29. Az I. magyar ökológus kongresszus Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2008.04.27
A Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Gárda és a Nemzeti Őrsereg demonstrációt tartott Vásárosnaményban.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2018.04.28
1768.04.28
Riaditeľ viedenského cisárskeho observatória a banskoštiavnický rodák Maximilián Hell spolu s astronómom Trnavskej univerzity Jánom Šajnovičom odišli na dvojročnú vedeckú výpravu za polárny kruh do Nórska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.04.28
Žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej z 28. 04. 1848
doc
1848.04.28
V Brezovej pod Bradlom bol z iniciatívy Jozefa Miloslava Hurbana za účasti zástupcov 23 obcí z okolia prijatý dokument známy pod názvom Nitrianske žiadosti. V dokumente sa žiadalo zastúpenie Slovákov v stoličnej administratíve, používanie slovenčiny v stoličných výboroch, rešpektovanie svojbytnosti slovenského národa a rovnoprávností národov v Uhorsku, navrátenie pozemkov zabratých zemepánmi roľníkom a prepustenie Janka Kráľa a Jána Rotaridesa z väzenia. Proti tejto aktivite úrady tvrdo zasiahli a niektorých z ich organizátorov uväznili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.04.28
április 28. 22 szlovák község népgyűlése Brezován (Zólyom vm.). (A szlovák nemzet elismerését és a földesurak által kisajátított irtások, legelők visszaadását kívánja.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.04.28
április 28. A magyar és a horvát országgyűlés küldöttsége tárgyalásokat kezd a két ország közötti közjogi kapcsolat szabályozásáról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1888.04.28
Úvodný článok Svetozára Hurbana Vajanského Nová zákonnosť, v ktorej odsudzuje vydanie nariadenia ministra spravodlivosti a vfcútra o používaní maďarčiny pri úradovaní v pozemkoknižných úradoch pri ich styku so stránkami
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [328]
1918.04.28
Theresienstadt börtönében meghalt Gavrilo Princip boszniai szerb terrorista, aki Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökös meggyilkolásával kulcsszerepet játszott az első világháború kirobbantásában.
1918.04.28
Апрель, 28. В газете "Правда" и в приложении к № 85 газеты "Известия ВЦИК" по решению ЦК партии публикуется статья Ленина "Очередные задачи Советской власти" ("Тезисы о задачах Советской власти в настоящий момент").
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.28
Воззвание полковника А.В. Голубинцева к хоперским казакам
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №8
1918.04.28
Из протокола экстренного заседания ВЧК об обеспечении работы Контрреволюционного отдела ВЧК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №60
1928.04.28
Československá vládna koalícia sa oslabila odchodom Československej národno- demokratickej strany z vlády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.04.28
The Spectator: To the Editor of The Spectator
Spectator_1938.04.28_20
1948.04.28
Az Alkotmányozó Nemzetgyûlés államosítási törvények sorozatát hagyja jóvá. A törvények értelmében nem fizetendõ kártérítés többek között azért az államosított vagyonért, amely magyarok és németek tulajdonában volt vagy van. Hasonló kitételeket tartalmaznak a május 5-i és 6-i államosítási törvények is.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.04.28
Ústavodarné národné zhromaždenie začalo prijímať znárodňovacie zákony (č. 114, 115, 121 z 28. apríla a zákon č. 123 z 5. mája 1948). Znárodnili sa všetky priemyselné a stavebné závody s viac ako 20 zamestnancami, niektoré odbory boli znárodnené bez ohľadu na počet zamestnancov. Ku koncu roka 1948 patrilo zo všetkých výrobných základných prostriedkov na Slovensku k súkromnému sektoru len 2,9 %.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.04.28
április 28. Csehszlovákiában államosítják a nagyés a külkereskedelmet.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.04.28
Matica slovenská na juhu: 28. apríla založili v Nových Zámkoch Klub priateľov Matice slovenskcj, ktorého hlavným programom je prehlbovanie národného uvedomenia medzi Slovákmi, bývajúcimi na juhu Slovenska a snaha o zrovnoprávnenie v pravom slova zmysle; zrovnoprávnenie — slovenského obyvateľstva na tomto území s obyvateľmi maďarskej národnosti. 29. apríla založili podobnú organizáciu s podobnými cieľmi aj v Štúrove.
Matica slovenská klubok létrehozásáról Érsekújvárban és Párkányban. A klubok a sajtóhoz, a központi párt- és állami szervekhez eljuttatott beadványaikban nacionalista uszítással vádolják a Csemadokot és annak vezetőit.
Týždenník Predvoj, 2. mája 1968
1968.04.28
A Štúr-emléktúra alkalmából Dévénybe zarándokló 7000 pozsonyi egyetemi és főiskolai hallgató útközben magyarellenes jelszavakat skandálva kövekkel dobál meg egy magyar kamiont, a dévényi ünnepség résztvevői pedig felszólítják a magyarokat, hogy ha nem tetszik nekik Szlovákiában, települjenek át Magyarországra.
1968.04.28
Депеша посла ЧССР в США К. Дуда об адресованных посольству СССР в США заверениях США и НАТО о невмешательстве в чехословацкие дела
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №18
1968.04.28
Hét: Ifjúsági szervezet születik
Hét, 1968. április 28.
1998.04.28
Vláda sa zaoberala listom katolíckych biskupov. Konštatovala, že list interpretuje situáciu na Slovensku jednostranne a zvyšuje napätie a polarizáciu v spoločnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.04.28
Ministerka zahraničných vecí Zdenka Kramplová požiadala Európsku úniu (EÚ) o preradenie Slovenska do prvej skupiny kandidátskych krajín pre vstup do EÚ. .
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.04.29
1798.04.29
V Banskej Bystrici vydal Ladislav Bartolomeides (Bartholomaeides) učebnicu zemepisu Geografia aneb vypsání okršleku zemského..., v ktorej zhrnul poznatky o svete a jednotlivých krajinách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1798.04.29
Botanik a lekár Samuel Genersich vydal v Levoči zoznam spišskej flóry Florae Scepusiensis elenchus seu enumeratio plantarum in Comitatu Hungariae Scepusiensi... (Zoznam spišskej flóry alebo výpočet rastlín v Spišskej stolici v Uhorsku...). Práca patrila medzi prvé regionálne diela v Uhorsku, ktoré boli písané podľa Linného systému.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1798.04.29
V Košiciach sa usadil Viedenčan Gustáv Liedermann a založil manufaktúru na výrobu hasičských striekačiek.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1798.04.29
Na panstve Holíč začali predávať na verejných dražbách plemenné ovce na zušľachtenie chovov v Uhorsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1798.04.29
Vo Viedni zomrel Mikuláš Podá (*4. 10. 1723, Viedeň), pedagóg, matematik, fyzik, prvý profesor Katedry matematiky, chémie a mineralógie Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Začal budovať fyzikálno-matematickú zbierku a zaslúžil sa aj o zriadenie akademickej knižnice. 27. júl. Banskú Štiavnicu navštívil uhorský palatín arcivojvoda Jozef Anton. Po trojdňovom pobyte odišiel do Kremnice. Miestny skladateľ Anton Július Hiray pri tejto príležitosti skomponoval slávnostný pochod. September. Miestodržiteľská rada vydala dekrét o zabavení zbraní nešľachticom. 28. október. Podľa nariadenia kráľa Františka I. o zákaze podozrivých spolkov Čitateľská spoločnosť v Štítniku musela skončiť svoju činnosť. 1798. V Pešti vyšlo dielo Martina Schwartnera Štatistik des Kônigreichs Ungern (Štatistika uhorského kráľovstva) s množstvom údajov o živote vo vtedajšom Uhorsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.04.29
április 29. A kormány fegyvergyártási és szállítási szerződést köt a Pesti Gépés Vasöntő Társasággal.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.04.29
— A fővárosi nyomdászok feliratban kérik bérük felemelését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.04.29
április 29. A budapesti Vígszínházban bemutatják Blumenthal—Kadelburg Mozgófénykép című művét. (A színdarab egyik filmbetétje az első Magyarországon játszódó, de Párizsban felvett, Siófoki kaland című film.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.04.29
List č. 10 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 10
1908.04.29
Апрель, 16 (29). Статьи Ленина "По торной дорожке!" и "Блок кадетов с октябристами?" напечатаны в № 29 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Распустив Центральную Раду, власть на Украине берет гетман П. Скоропадский, которого поддерживает Германия.
1918.04.29
Апрель, 29. Ленин ведет переговоры по прямому проводу с И. В. Сталиным, председателем мирной делегации РСФСР, прибывшей в Курск для ведения переговоров с Украинской народной республикой.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Апрель, 29. Ленин беседует с представителем Каспийской военной флотилии В. И. Бойцовым о переброске из Балтики на Каспийское море четырех миноносцев и усиленного отряда пехоты и артиллерии для защиты Баку; читает письмо председателя Бакинского Совета Народных Комиссаров С. Г. Шаумяна от 13 апреля о политическом положении в Баку и с просьбой о присылке денег, радиостанции и литературы, просматривает присланные им бумаги и газеты; пишет мандат Бойцо-ву и письмо в Наркомвоенмор с просьбой принять срочные меры для защиты Баку.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Апрель, 29. Ленин пишет телеграмму С. Г. Шаумяну, в которой просит его сообщить по прямому проводу через Астрахань или Кушку и Ташкент о положении в Баку.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Апрель, 29. Ленин участвует в заседании ВЦИК, выступает с докладом об очередных задачах Советской власти, пишет план своего заключительного слова и выступает с заключительным словом. ВЦИК принимает решение одобрить основные положения доклада Ленина и поручить Президиуму ВЦИК совместно с докладчиком "средактировать основные положения доклада в виде кратких тезисов, которые и опубликовать в качестве основных задач Советской власти".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Между 29 апреля и 3 мая. Ленин пишет "Шесть тезисов об очередных задачах Советской власти".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.04.29
Обращение в Президиум ВЦИК с просьбой пополнить ВЧК сотрудниками
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №61
1928.04.29
április 29. A lakihegyi új nagy rádióadó (20 kW-os) megkezdi a műsorsugárzást.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.04.29
Héjjas Iván vezetésével megalakul a Fajvédők Országos Szövetsége,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1938.04.29
április 29. Megalakul a Fajvédők Országos Szövetsége. (Elnök: Héjjas Iván.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.04.29
április 29. Az országgyűlés elfogadja az 1948: XXV. törvénycikket a 100-nál több munkást foglalkoztató üzemek államosításáról. (A külföldi érdekeltségű üzemek nem esnek a törvény hatálya alá.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.04.29
Записка председателя Комитета по печати при СМ СССР Н.А. Михайлова в ЦК КПСС о положении в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №19
1968.04.29
V Bratislave sa uskutočnilo rokovanie slovenských a českých ekonómov. Slovenská strana (Hvezdoň Kočtúch, Viktor Pavlenda, Ján Ferianc) presadzovala tézu, že Československo je štátom dvoch rovnoprávnych národov, pričom jeho ekonomiku chápali ako integrovanú syntézu dvoch národných ekonomík. Nenašli však pochopenie na strane českých ekonómov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.04.29
április 29. N. Ceau§escu, a Román Kommunista Párt főtitkára, államelnök bejelenti, hogy 2000-ig végrehajtják a településszerkezet átalakítására kidolgozott programot, amelynek során közel kétezer falut számolnak föl. ( → június 27., → augusztus 28.) áprilisban: Kibocsátják a költségvetés rövid távú hiteligényeinek kielégítésére szolgáló kincstárjegyet.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.04.29
- Megjelenik Liska Tibor 25 éve írt Ökonosztáz című gazdasági esszéje.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994