Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
13°C
  
Ročník 6. (69.)24/08/20176. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   2017-08-22   82
Zsoltovi Simonovi nemožno uprieť určitú schopnosť predvídať pohyby na politickej scéne a schopnosť odhadnúť budúce trendy. V súčasnosti nemá priveľký priestor v menšinových médiách, v rozhovore s redaktorom časopisu Týždeň hodnotí rok vládnutia novej koalície, skúma motivácie svojich bývalých spolustraníkov a dochádza k záveru, že po konsolidácii demokratických síl vznikne nová maďarská strana ako ich potenciálny koaličný partner. Pozrite si tu...  
Oto Psenak   2017-08-22   27
S menom Arnošta Kolmana sa bežný smrteľník nemal veľa príležitostí stretnúť. Hoci sa narodil v Prahe a zomrel v Štokholme, celý život i "dielo" Arnošta Jaromíroviča sa viaže k Rusku. Ako matematik - absolvent pražskej univerzity sa dostal na frontu prvej svetovej vojny kde v r. 1915 padol tento mladý židovský intelektuál do ruského zajatia.  Hoci Prahu opúšťal ešte ako presvedčený sionista, pri prvej príležitosti sa pridal k boľševikom. Pomáhal budovať boľševický režim a spolu s ním degradoval. Zastával vysoké funkcie v aparáte komunistickej strany i Kominterne, svoje mimoriadne jazykové i analytické nadanie využil hlavne na to, aby prežil stalinské čistky.  
Oto Psenak   2017-08-20   44
Elöször 1938-ban jelent meg Hegedüs Márton értékes kordokumentuma a Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma, amelyben az első világháború hőseinek állított emléket. A kötet az elsö zsidótörvény idején (1938. 05. 29) tanusította, hogy a nagy háborúban helytálltak a magyar zsidó katonák: 76 Vitézségi Érmet, 22 harmadosztályú Vaskorona-rendet érdemeltek ki, 5116-an áldozták életüket, 15 339-en sebesültek meg. Az alábbiakban az érsekújvári részt közöljük az "Életrajzok" fejezetböl.  
Oto Psenak   2017-08-19   110
Od prvého júla beží na STV2 seriál "Neznáme dejiny Spojených štátov". Ide o 10-dielny dokument, ktorý v r. 2012 natočil kontroverzný americký ľavicový režisér Oliver Stone pod originálnym názvom "The Untold History of the United States". V sprievodnej informácii na stránkach RTVS sa píše, že divák uvidí unikátny historický seriál, ktorý sa sústredí na doteraz málo známe fakty. Skutočnosť je však taká, že tieto "málo známe fakty" sú tendenčne pozliepané s cieľom demoralizovať diváka a rozkolísať jeho dôveru v "dobre známe fakty".  
Oto Psenak   2017-08-16   57
A kíváló magyar történész (szül. 1930) memoárkötete méltán vált az év egyik könyv-eseményévé. A tisztviselö családba és középosztálybeli jólétbe született történész palánta 1944-ben tapasztalta meg a világháború poklát, amelynek záróakkordjait Budapest egyik pincéjében vészelte át. A családnak szerencséje volt abban is, hogy a családfö 1946 augusztusában éppen hazakerült a szovjet hadifogságból.  
Oto Psenak   2017-08-09   526
Uplynuli takmer dva roky od odhlasovania mestským zastupiteľstvom projektového zámeru, v rámci ktorého sa v Nových Zámkoch a ďaľších mestách a obciach regiónu za nenormálne peniaze zriadia požičovne bicyklov a detské ihriská. Keďže ide o cudzie peniaze, z ktorých - ako je známe - krv netečie, všetci boli nadšení včítane regionálnych médií. Potom bolo dva roky ticho. Ono vskutku je málo vecí, ktoré potrebuje náš krvácajúci región menej, než požičovne bicyklov a detské ihriská za milióny. Podľa reportáže uverejnenej v komárňanskej Delte 30. júla však projekt medzičasom prešiel hodnotením a na túto kolosálnu hlúposť boli schválené kolosálne prostriedky - 3.9 mil. Eur.  
Oto Psenak   2017-08-05   272
Mostanában kockázatmentes belegázolni az egykori nagy idol képébe. Az utóbbi két év történései oly mértékben leamortizálták a volt legnépszerűbb felvidéki magyar politikust, hogy eljutottunk a "Lebo Bélától" a "Luhár Béláig"... Éppen Dag Daniš publicista a politikusról írt cikkétöl volt hangos a média, amikor a másik oldal is lépett kettőt...  
Oto Psenak   2017-07-29   1,258
22 rokov potom, ako najznámejší reťazec rýchleho stravovania McDonald's prišiel na Slovensko, sa rozhodlo o otvorení prevádzky aj v Nových Zámkoch. Na mieste súčasnej trávnatej plochy medzi kruhovým objazdom pred Tescom a štvorprúdovkou do Nitry by mala vyrásť prevádzka, ktorú nepochybne privítajú starí i mladí.  
Milan Kupecký   2017-07-21   240
V týchto dňoch sa konal  2. ročník Mezinárodního festivalu kresleného humoru vo Františkových Lázniach. Na tomto  najväčšom humoristickom podujatí v Čechách ponúkli tentokrát pre autorov-karikaturistov dve témy: C.K. monarchia a ohrozené zvieratá. Do súťaže prišlo 617 vtipov od 167 autorov zo 42 štátov sveta. Pre porovnanie, vlani poslalo vtipy 53 autorov zo 7 štátov Európy. Čiže tendencia je vzostupná.  
Oto Psenak   2017-07-18   404
V apríli predložil  Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na rokovanie vlády svoju epizodickú Správu o stave používania jazykov národnostných menšín v SR. Odpočet zahŕňa roky 2015 a 2016. Podobné správy vznikajú od roku 2012, sú sterilné a opierajú sa o dotazníkovú metódu zisťovania stavu používania jazykov národných menšín. Dotazníky úrad posiela orgánom verejnej správy, ktoré na ne odpovedajú, alebo nie.  
Oto Psenak   2017-07-12   577
Pozsony csinosodó belvárosának egyik szégyenfoltja a Csemadok székház, legalábbis mai állapotában. A kultrális szövetség oly mélyen belemerült a kisebbségi politika dzsungel-harcaiba, hogy székházának karbantartására, ésszerü kihasználására, se idö, sem energia láthatóan nem marad. A földszinti soron müködött  anno a Madách könyvüzlet, miután 1990-ben ide költözött a Mihály-bástya alól. Miután kb. 7 éve bezárt, a pozsonyi magyarok elveszítették egyetlen közösségi helyüket. Ahogy a rolókat akkor lehúzták, úgy vannak a mai napig...  
Milan Kupecký   2017-07-11   533
Za účasti zástupcov poľnohospodárskych podnikov, ktorí nakupujú a využívajú poľnohospodárske stroje a techniku od firmy John Deer, ako i pozvaných vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbali ani prezident poľnohospodárskej divízie Deere&Company Markwat von Pentz, a slovenský exprezident Rudolf Schuster sa uskutočnilo v palárikovskej firme Poľno SME stretnutie poľnohospodárov.  
Oto Psenak   2017-07-05   618
Kult Cyrila a Metoda je na Slovensku anachronizmom, nakoľko vierozvestcami solúnski bratia v pravom slova zmysle neboli a nimi vytvorený slovanský písomný jazyk sa tu takisto neujal. Na cyriliku sme neprešli dokonca ani v r. 1948, keď sme boli rovnako blízko k prehupnutiu zo západného civilizačného okruhu do byzantského ako v r. 890. Na dnešnom Slovensku  žiaľ absentuje reálna diskusia o tom, čo by sme získali/stratili nahradením latinskej liturgie slovanskou už v 9. storočí. V každom prípade téza o izolácii od antickej kultúry ako hlavnej príčiny civilizačného zaostávania je pomerne frekventovaná... v Rusku.  
Oto Psenak   2017-07-03   797
Niekedy začatkom 90-tych rokov som sa ako člen viac-menej náhodne zostavenej skupiny 10-tich mladých ľudí z vtedajšieho Československa zúčastnil 10 dňovej stáže v Holandsku na pozvanie Rotary klubu mesta Naarden. Tamojšie Rotary bolo združením ctihodných občanov, ktorí sa schádzali po nedeľňajších bohoslužbách a uvažovali ako by mohli prospieť svojmu mestu i svojej krajine a v miere svojich možností organizovali akcie, akými bola aj stáž mladých ľudí z východnej Európy.  
Oto Psenak   2017-06-25   588
Z dotácie získanej od Ministerstva kultúry SR vydala v r. 2008 Matica slovenská knihu "Polemika o československom rozkole". Spojila do nej dve práce, napísané ešte v r. 1919-1920 M. Hodžom a J. Škultétym. Predslov ku knihe napísal J. Markuš, podľa ktorého je význam predloženej publikácie v poučení, ktoré z nej môže súčasník čerpať. Aby bolo poučenie správne pochopené, do zväzku pre istoru nezaradil Hodžovu reakciu na Škultétyho odpoveď ani Chaloupeckého recenziu, ktorá vyšla v Československom časopise historickom...  
Hinzellér László   2017-08-22   40
Augusztus 21.-24.-ig a Szőgyéni Nagyboldogasszony templom adott otthont a Felvidéki Mária Rádió esti /18.00 ó/ szentmise élő közvetítéseire, melyeket PaeDr. Farkas Zsolt helyi plébános atya mutatott be. Mária Rádió nem első alkalommal mutatkozik be Szőgyénben.A helyi Mária Légió meghívására, már a felvidéki /Komáromi/ szerkesztőség megnyitása kezdetén találkozót rendeztek a Mária Légió tagjai és a Mária Rádió hallgatóival,melyen Lépes Lóránt atya is  résztvett.  
Milan Kupecký   2017-08-22   117
Stanovisko našej firmy je zhrnuté do pár viet. Firma Agrovýkrm a.s. si na prvom mieste ctí zákon, preto celý proces doteraz rešpektoval a ďalej bude rešpektovať platnú legislatívu. Firma sa snaží rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti chovu ošípaných a posilniť tým sebestačnosť Slovenskej republiky v oblasti produkcie mäsa.
Keďže na miestnom zisťovaní rezonovala najmä téma aplikácie hnojovice, dovolím si sústrediť sa práve na tento aspekt navrhovanej činnosti.  
Milan Kupecký   2017-08-20   175
Pochybné šťastie žiť v susedstve dánskej veľkovýkrmne ošípaných v okrese zažívajú doposiaľ iba obyvatelia Svodína, ktorí sa opakovane a dosiaľ neúspeśne snažia zbaviť smradľavej opachy, ktorá im - za nepriaznivého smeru vetra - dôkladne ničí vidiecku idilu. Po mnohých rokoch ťahaníc sa zdá, že podobnej veľkej radosti budú čeliť i obyvatelia Palárikova, Selíc i Nededu, do chotára ktorých sa má postaviť podobný objekt. Občania dotknutých obcí sa cítia byť podvedení, ale zdá sa, že ešte nie je definitívne rozhodnuté o sprevádzkovaní farmy pre ošípané v lokalite Palárikovo - Šándor.  
Milan Kupecký   2017-08-17   86
Tohoročný, dvojdňový jubilejný Zraz historických vozidiel tzv. Trnavských 100 kilometrov  zorganizoval trnavský Klub historických vozidiel Trnava už po dvadsiaty raz. Tento rok sa zúčastnilo na podujatí približne 50 posádok (automobily aj motocykle).  Účastníci boli zo Slovenska a z Čiech. Ubytovaní boli na Smolenickom zámku neďaleko Trnavy.  
Zilizi Kristóf   2017-08-14   82
1569. október 12-én a pozsonyi országgyűlésen a törvényes magyar király, I. Miksa parancsára börtönbe vetették a nagy hírű egri hőst, Dobó Istvánt s egy másik felső-magyarországi földbirtokost, Balassa Jánost, a költő Balassi Bálint édesapját. Erre az eseményre emlékeztek pozsonyi magyarok a napokban a pozsonyi vár főbejárata előtti téren.  
Milan Kupecký   2017-08-06   243
Klub poľnohospodárskych redaktorov Syndikátu slovenských novinárov vyhodnotí každý rok palárikovské Poľno Sme v súťaži TOP Agro vždy tak, že sa umiestní na popredných priečkach. Majiteľ firmy Ing. Zoltán Černák, ktorý oslávil v týchto dňoch svoje životné jubileum skromne dodáva, že je to výsledok neúnavnej práce všetkých pracovníkov podniku.  
Oto Psenak   2017-08-01   143
V roku 2000 vydala Matica slovenská v spolupráci s Ústavom T. G. Masaryka spomienky Jána Ursínyho (1896-1972). Slovenský politik, vzdialený príbuzný Milana Hodžu vyštudoval za právnika v Budapešti, slúžil na talianskom fronte. Po návrate domov sa  - podobne ako jeho evanjelickí druhovia - angažoval v budovaní československej republiky a ako blízky Hodžov spolustraník spoločne s ním lavíroval od čechoslovakizmu k autonomizmu. Za agrárnu stranu podpísal Žilinské memorandum a asistoval pri následnomm zlúčení s HSĽS.  
Benkő Timea   2017-07-24   349
Tardoskedden július 9-én negyedik alkalommal nyílt ki hét napra a Huncutka kalandtábor kapuja. Külön öröm megölelni a másodszor, harmadszor is visszalátogatókat, látni mennyit nőttek, és jó érzés megismerni az újakat. Idén összesen 22 gyerektől volt hangos a kölyökvadon.  
Telek Lajos   2017-07-21   717
Egyszer egy ismerősöm azt mondta ,hogy ha létezne Csodaország elvinné a gyerekeket  oda. Én pedig most arra vállalkoztam hogy a  zene hercegnőkkel készitsek  interjút aki elragadóak, bájosak és kedvesek játékukkal  pedig elbűvölik  a közönséget, de kik is ők ismerjék meg őket.  
Oto Psenak   2017-07-18   349
Využite možnosť podporiť správnu vec - podpíšte iniciatívu za demokratickejšiu samosprávu. Občianski aktivisti navrhli až 55 zlepšení, ktoré umožnia širśiu kontrolu primátora a zastupiteľstva občanmi, posilňujú nezávislosť hlavného kontrolóra, oprávňujú zastupiteľstvo účinnejśie kontrolovať mestské podniky a mnohé ďalšie. Petíciu nájdete na tejto adrese.  
Martin Výžinkár   2017-07-12   850
V poslednej dobe sa často píše, že naša krajine je v problémoch pretože tu je, okrem iného, aj KRÍZA INŠTITÚCIÍ. Asi na tom niečo bude – na ilustráciu ponúkam príklad z veľmi blízkeho okolia mesta, ale stále v našom katastrálnom území.  
Oto Psenak   2017-07-11   1,168
Možno si niekto ešte pamätá ako bývalý primátor zamestnával svojich švagrov a švagrinú na mestskom úrade a blízkych organizáciách a zdá sa že ani ten súčasný nie je o nič menej rodinne založený. Ešte sa ani nestihol vymotať z pokútneho predaja lukratívnej parcely bratrancovi pani primátorovej (mesto vypovedalo zmluvu nanajvýš podivným spôsobom a s inou firmou, než zmluvu uzavrelo - písali sme tu), už citlivé tykadlá novozámockej verejnosti zaregistrovali nástup pani sesternice na Referát kultúry MsÚ.  
Oto Psenak   2017-07-03   499
Už podivná červená obálka ako aj avantgardná sadzba knihy nasvedčujú, že autor - výborný znalec témy - mohol svoju monografiu o zabudnutom českom profesorovi, ministrovi Gottwaldovej vlády a prezidentovi Československej akadémie vied Zdeňkovi Nejedlom (1878 Litomyšl - 1962 Praha) - ponúknuť do súčasného českého diskurzu len ako ilustráciu z obskúrneho panoptika komunistickej éry. Pritom nechýbalo veľa a Zdenék Nejedlý mohol po 2. sv. vojne zohrať presne tú úlohu, ako Masaryk po prvej...  
Milan Kupecký   2017-07-01   688
Najmä v dôsledku posledných horúcich dní sú takmer všetky kúpaliská zaplnené. Vrátane  wellness centier. V mnohých prípadoch týmto, inak povedané krytým bazénom dajú ľudia prednosť pred otvorenými kúpaliskami takpovediac pod holým nebom, najmä z obáv pred silou ultrafialových lúčov. Najmä lekári varujú návštevníkov kúpalísk pred slnením sa najmä v čase poludňajších hodín, kedy slnečné lúče pôsobia najintenzívnejšie.  
Eva Polerecká   2017-06-25   1,510
Veľkou správou z posledného zastupiteľstva 22.06.2017 je, že Mesto Nové Zámky odstúpilo od zmluvy a investor z primátorovej širšej rodiny nepostaví polyfunkčný objekt na ulici P.Blahu za Ajaxom. Informácia bola spomenutá na záver len akokeby mimochodom a tak sme sa nedozvedeli dôvod odstúpenia, ani kto a prečo ho inicioval a ani to, kto zaplatí náklady či bude znášať právne následky odstúpenia. O škandalóznom predaji sme písali tu.  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
1787.08.24 augusztus 24. A török Porta hadat üzen Oroszországnak.
1807.08.24 Vo Viedni zomrel Jozef Plenk (Plenck, *28. 11. 1739, Viedeň), v rokoch 1770 - 1777 profesor na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity. Ako prvý sa pokúsil o rozdelenie kožných chorôb do 14 skupín podľa ich vonkajších znakov. Zostavil príručku na pitvu ľudského tela, napísal niekoľko základných prác z botaniky a chémie, zaslúžil sa o rozvoj farmakológie.
1847.08.24 Ľudovít Štúr Kráľovskej námestnej rade. pred 24. 8. 1847
1907.08.24 augusztus 24—26. Megalakul a Szocialista Ifjúmunkások Nemzetközi Szövetsége.
1907.08.24 Август, 11 (24). Ленин участвует в заключительном заседании конгресса, на котором по предложению делегатов Англии, Австрии, Франции, Бельгии, Голландии, Италии и США принимается приветствие русским борцам за свободу. Делегаты конгресса, окружив стол русской делегации, устраивают ей овацию.
1907.08.24 Август, позднее 11 (24). Ленин возвращается из Штутгарта в Куоккала (Финляндия).
1937.08.24 Троцкий Л.Д.: Всем организациям, примыкающим к Четвёртому Интернационалу. Проверка идей и людей на опыте Испанской революции (IV Интернационал)
1937.08.24 Шифрограмма наркома НКВД СССР Н.И. Ежова наркому НКВД Казахстана Л.Б. Залину и наркому НКВД Узбекистана Н.А. Загвоздину о выселении корейского населения из ДВК в Казахстан и Узбекистан
1947.08.24 Ответ Поспелова Сталину


The index.php: SIZE[b]: 20,123 MODIFIED: 2017.07.20 08:58:20.MD5: f85cef47c050bee155b3a3e8340b4542 STATUS: OK