Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
0°C
  
Ročník 6. (69.)20/01/20186. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár   2018-01-17   1,182
Dosť často mi vŕtajú hlavou tieto nezabudnuteľné slová:  „Zdvojené písmeno V má vyjadrovať hlavne danú chvíľu, niečo ako TERAZ NOVÉ ZÁMKY (preklad anglického slova NOW je TERAZ), akési oslovenie resp. privítanie zahraničného návštevníka, ale taktiež istú mieru vzájomnej komunikatívnosti a snahy dostať sa do povedomia aj trochu inak, ako klasickým názvom,....“ (zdroj: novezamky.dnes24.sk).  
Oto Psenak   2018-01-15   489
Jedna z tých menej transparentných, pritom významných novozámockých firiem je Jednota Nové Zámky. V poslednom čase sme si všimli nikým neohlásené zníženie úrokov na jej nákupných kartách, zrušenie hojne využívanej služby COOPkasa - možnosti zaplatenia šekov pri kase, ako aj neúspešný pokus zabrániť výstavbe konkurenčného supermarketu na Vajanského ulici. Určité tajnostkárstvo vyplýva priamo z jej organizačnej formy - je spotrebným družstvom, hoci kto sú "družstevníci" to nikto nevie. Aj keď chodíte do "družstva" desaťročia, dostanete len nákupnú, nie členskú kartu (pritom teoreticky Vás od nej delí len 30-eurový vklad). Svoju organizačnú formu i vedúce kádre Jednota zdedila zo starého režimu - vznikla ešte v roku 1950 ako Okresné spotrebné družstvo. Napriek tomu si počína pomerne úspešne - novozámocká Jednota je najväčšia firma v skupine, ktorá združuje 26 družstiev po celom Slovensku.  
Oto Psenak   2018-01-14   153
A Magyar Narancs decemberi számában közölte az alábbi cikket a kétnyelvűségről. Bár régiónk egyik gyakori élethelyzetéröl van szó, amely az asszimiláció kivédése szempontjából is létfontosságú, a témáról mi felénk - mint legtöbb fontos dologról - egyáltalán nem esik szó. Elvileg lenne műhely és szakember is, ahol és akik felválalhatnák a témát, valamiért ezt azonban nem teszik, úgy ahogy a múltban sem tették. A funkcionális kétnyelvüség helyett marad tehát a nyelvvesztés, na meg néhány véletlenszerű villanás a médiában...  
Oto Psenak   2018-01-08   252
Több mint két éve mutattuk be a Baross Gábor Felvidéki Fejlesztési Tervet (BGT), amely 2014-ben keletkezett a régió gazdasági fellendülésének elömozdítására. Mint cikkünkböl kiderült a meglehetösen szedett-vedett dokumetum már a kezdetben sem tünt relevánsnak. A tervet 2017-ben frissítették, a csaknem kétszeresére duzzasztott szöveg azonban semmiféle említésre méltó új információt nem hozott. Némileg bövült az ágazati helyzetkép, mindenekelött az autóipar statisztikai adataival. A dokumentum továbbra is a hivatalos szlovák megyei, ill. járási statisztikákon alapszik, így a magyarlakta vidékek valós helyzetét kevéssé tükrözi.  
Oto Psenak   2018-01-05   119
Historikovi HÚ SAV Janovi Peškovi (1949) v r. 1998 vyšla monografia Odvrátená tvár totality ako spoločný projekt Historického ústavu a Nadácie Milana Šimečku. Kniha podrobne mapuje perzekúcie voči skupinám obyvateľov po nastolení totalitného režimu. Dôsledná práca v archívoch umožnila vytvoriť podrobnú rekonštrukciu jednotlivých kampaní, ktorými sa komunistický režim snažil konsolidovať svoje mocenské pozície a eliminovať skutočných a potenciálnych protivníkov v čase tzv. zakladateľského obdobia komunistického režimu. Autor popisuje masovú perzekúciu, násilie a nezákonnosť uplatňovanú represívnymi zložkami nového režimu.  
Telek Lajos   2018-01-04   115
A múlt évben töltötte be fennálásának 13. évét a Párkányi városi múzeum. Ennek apropóján beszélgetünk az intézmény vezetőjével Juhász Gyulával
- Befejezdődött a 13. év a múzeum életében. Ha vissza tekintünk az elmúlt évekre, mely emlékezetes pillanatok maradtak meg az emlékezetében?
- Pontosabban 2017. május 27--én volt 13 éve annak, hogy múzeumunk megnyitotta kapuit a nyilvánosság előtt. Mindenképp emlékezetes marad számomra az első évben megrendezett „85 rokov československého colníctva v Štúrove”-85év a Csehszlovák vámhivatal Párkányban című tárlat.  
Oto Psenak   2018-01-04   109
Existencia národnostných menšín v nástupníckych štátoch bola dedičstvom mnohonárodnej monarchie. Vzťahy medzi majoritou a minoritami po r. 1918 nadobúdali rôzne formy od majorizácie po elimináciu podľa aktuálnych politických podmienok v jednotlivých štátoch. Po uvoľnení pomerov v novembri 1989 a  rozpade Československa v r. 1992 sa aj na Slovensku vytvorili politické mantinely ktoré vymedzovali možnosti menšinovej politickej reprezentácie a rétorické šablóny, ktoré určovali tón spoločenského diskurzu a témy, o ktorých sa nehovorilo. Zaujímavým pokusom o štruktúrovaný dialóg o situácii menšín bol projekt ročenky, ktorú od roku 2003 realizoval šamorínsky inštitút Fórum za peniaze z menšinových dotácií vlády. Ročenka vyšla celkom 6 krát a zanikla v druhom roku prvej Ficovej vlády v čase eskalácie protimaďarskej kampane koalície SMERU-SNS-HZDS.  
Oto Psenak   2017-12-26   169
A Teleki László Alapítvány és a XX. Század Intézet a "XX. Századi Sorsok" sorozatban 2001-ben jelentette meg Halász mari visszaemlékezéseit, amelyeket É. Kiss Piroska 2000-ben jegyezte le, miután megismerte az idős hölgyet, ill. élettörténetét. A kötet elöszavavában Deák István (Columbia University) írja: Ez az önéletírás egyedülálló, nemcsak azért, mert olyan világba enged bepillantást, amelyről ritkán írnak nyugati olvasóknak, hanem azért is, mert egy amerikai nő írta, akit a szerelem vitt Ungvárra és környékére több mint hatvan évvel ezelőtt. Azóta Mary Halász lényegében nem hagyta el Kárpátalját. Ez alatt a hatvanegynehány év alatt nagyon rosszat és nagyon jót is tapasztalt. Négy ország és még sokkal több kormány fennhatósága alatt élt. Tizenhat éves amerikaiként Cseh-Szlovákiában kezdte, majd átélte a területnek Magyarországhoz, majd a Szovjetunióhoz való csatolását, végül Ukrajna részévé válását, s az időnkénti ruszin autonómia-, sőt önállósági törekvéseket is.  
Balkó Gábor   2017-12-26   139
Több mint 50 éve édesanyám fivére, a Komáromban élő, a hajógyárban gépészmérnökként dolgozó Jozsi bátyám, az egyik látogatásunk alkalmával egy könyvet adott elolvasni, középiskolás diák voltam, olvasni is szerettem, így elolvastam. De abban az időben elsősorban a foci érdekelt, s az akkor indult magyar zenekarok és énekesek zenéje, így nem igen összpontosítottam a regényre, ezért idővel nagyon kevés maradt meg az emlékezetemben, a juhászat, Kolon és néhány zoboralji falu. Folytatás itt...  
Oto Psenak   2017-12-16   229
Ránki György szerkesztésében jelent meg 1983-ban a kétkötetes dokumentum-gyüjtemény amelyben Hitler kelet-európai államférfiakkal folytatott tárgyalásainak jegyzökönyvei szerepeltek. A két kötet összesen 68 dokumentumot tartalmaz, ezek közül 6 szlovákiai vonatkozású - Matúš Černák, ill. Jozef Tiso Hitlerrel folytatott tárgyalásait mutatja be.  
Oto Psenak   2017-12-09   741
"Zelená - modrá, pre blázna dobrá" vraví staré slovenské príslovie. Škoda že sa ním neriadilo mesto pri návrhu osvetlenia fasády Kina Mier, ktoré nechalo dodatočne doinštalovať za 25 tisíc Eur potom, ako zvýšili peniaze z rozpočtu na rekonštrukciu kina. A rozpočet je to nadmieru zaujímavý. Pôvodne bol naplánovaný vo výśke 640 tis. Eur, z čoho 200 tisíc malo prísť z Eurofondov. Keď sa ich nepodarilo získať, vysvitlo, že aj 440 tisíc je viac ako dosť a zvýši aj na nejaké drobné extravagantnosti.  
Oto Psenak   2017-12-05   346
Priatelia, je potrebná Vaša pomoc v záujme ochrany životného prostredia. Podpíšte petíciu požadujúcu sanáciu znečistenej pôdy a spodných vôd v súvislosti s plánovanou investíciou v Bratislave s dosahom na Žitný ostrov. Signatári žiadajú vykonať kroky pre ochranu zdravia obyvateľov širokého okolia. Iniciátori petície sú Mgr. Andrej Kovarik, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ján Budaj, JUDr. Milan Vetrák, PhD. a môžete ju podpísať tu: http://www.ekoforum.sk/peticia/spojena-bratislava. Pre podanie hromadnej pripomienky je potrebné do 6.12 vyzbierať 500 podpisov.  
Oto Psenak   2017-12-03   574
Na začiatku novembra priniesol týždenník Plus7dní článok o trestnom konaní voči dvom bývalým funkcionárom Ministerstva kultúry, ktorí sa vedome, alebo nevedome podieľali na pokútnom vývoze azda najcennejšieho  artefaktu Zmetákovej zbierky do zahraničia. Berniniho busta v súčasnosti zdobí zbierky Gettyho múzea v Los Angeles.  
Oto Psenak   2017-12-02   728
Všetko sa to mohlo udiať v najväčšej tichosti a novovymenovaný P. Hudák konečne mohol zistiť čo je zač a kde sa nachádza inštitúcia, kam má ísť riaditeľovať, keby odstupujúca šéfka GU M. Klobučníková nezačala biť na poplach. Uverejnila internetovú petíciu a informovala médiá o tom, že s víťazom výberového konania nie je všetko v poriadku.  
Oto Psenak   2017-11-27   321
Záverečným podujatím Stredoeurópskeho fóra organizovaného už tradične v dňoch 17 až 20. novembra v Bratislave, bolo stretnutie s významnou ruskou spisovateľskou Ľudmilou Ulickou. V priestoroch Divadla Astorka Korzo odpovedala na otázky Michala Hvoreckého a početnému publiku rozprával o svojom živote a Rusku, o všeobjímajúcom strachu, ktorým si moc podriaďovala sovietskeho človeka, kým súčasná ruská si svojich občanov kupuje. Prikladáme videozáznam z besedy (tlmočený do angličtiny).  
Oto Psenak   2018-01-17   59
Pri príležitosti nedožitých 70. narodenín Jána Langoša (1946-2006) vydalo Artfórum v r. 2016  knihu rozhovorov venovanú jednému z najvýraznejších  postáv nežnej revolúcie. Pamätníci, predovšetkým žena Gabriela, odkrývajú životný príbeh absolventa elektrotechnickej fakulty, ktorý sa zamestnal v Ústave texhnickej kybernetiky SAV a všetok voľný čas venoval vydávaniu samizdatov a sieťovaniu disidentov vtedajšieho Československa.  
Oto Psenak   2018-01-14   264
Drobné leporelo vydané mestským úradom v roku 1996 nám dáva dobrú príležitosť zamyslieť sa nad uplynulými dvomi desaťročiami. Rok 1996 bol stredom primátorovania O. Csandu, ktorý stál na čele mesta od roku 1990 až do roku 2002, keď ho striedal G. Pischinger. Počas dvanástich rokov pod Csandovým vedením mesto stagnovalo, ale ešte sa nezačalo s jeho systematickým rozkrádaním funkcionármi a poslancami samosprávy...  
Oto Psenak   2018-01-09   889
V máji minulého roka sme upozornili na nekalé praktiky pri ponúkaní revízií plynových kotlov. V týchto dňoch sa o podobný biznis v Nových Zámkoch pokúša firma AA správa s.r.o., ktorá svoje značne predražené služby ponúka v klamlivej forme akoby úradného "oznámenia o termíne čistenia komína podľa vyhlášky ministerstva vnútra". Na letáčiku nie je o cene služby ani slovo, ale čistenie komína Vás bude stáť 22,-Eur, revízia plynového kotla 65,-Eur a ak vyzeráte dostatočne dôverčivo, zaplatíte aj dopravné náklady podľa toho, nakoľko Vás odhadnú.  
Eva Polerecká   2018-01-06   1,500
Nie sme perfekcionisti, ale za svoje peniaze chceme poctivo odvedenú prácu! Týmto apelom Vám chcem zaželať šťastný nový rok. A tento spôsob som si zvolila z prostého dôvodu - rok 2018 bude rokom volebným. Prinesie mnoho prekvapení a budú sa diať aj celkom nezvyčajné veci. Naši funkcionári nás začnú deň čo deň dobrým ránkom vítať na Facebooku, poniektorí vymyslia brigády na ktoré naženú učiteľky a mestských zamestnancov, kým iní prídu s rôznymi anketami, aby zistili čo nás naozaj trápi a čo by mohli robiť ešte  lepšie ako doteraz (keď nerobili nič). Poslanci z výplatnej a dotačnej listiny primátora sa rituálne pohádajú so svojim chlebodarcom, tak ako to robievajú každé štyri roky. Možno sa dočkáme aj výmeny na viceprimátorskej stoličke. Ale čo budú robiť vśetci a svorne: budú dobiehať nedobehnuteľné.  
Oto Psenak   2018-01-04   831
Novozámčania nemajú šťastie so svojou tržnicou. Kým súčasné vedenie mesta sa zarputilo snaží rekonštruovať Hlavné námestie, ktoré takúto rekonštrukciu najmenej potrebuje, tržnicu akosi v láske nemá. Hoci jej zastrešenie bolo predvolebným sľubom kandidáta Kleina, až doteraz sa v tejto veci neurobilo nič. Súvislá strecha sa už dokonca ani neplánuje - uvažuje sa už iba s mini-prístreškami nad trhovými stolmi tak, aby dažďová voda stekala priamo za goliere trhovníkov a ich kunčaftov. Ale aj tieto plány sú v nedohľadne, súčasná odstávka je určená iba na opravu betónového podkladu. Brantner, ktorému pishingerovské vedenie svojho času trhovisko nepochopiteľne odovzdalo, sa s rekonštrukciou viditeľne neponáhľa...  
Hinzellér László   2018-01-04   141
Szép szavak. És mennyire prózainak, és egyszerűnek is hangzanak.Oly sokszor meglovagolt gondolatok. És mégis,..mily isteni erő,mely mind kettőt létrehozta. Ez, az a bizonyos hely, ahol életünket az alkotó, a teremtő elindította, hogy megértesse velünk, hogy tudásunk akkor válik emberibbé, ha előbb azonosulunk a tertemtő istenivel, mely magában hordozza, ama mindennél fontosabb életerőt - a SZERETETET!  
Oto Psenak   2017-12-27   144
Az Iródia, mint ahogy a nevéböl is sejthetö, irodalmi társulás volt, amelyet Hodossy Gyula kezdeményezéséböl felvidéki irodalom-közeli fiatalok hoztak létre Érsekújvárban 1983 nyarán. A negyedévenként szervezett háromnapos találkozók több száz alkotót vonzottak, jó hírüket a 200-példányban kiadott Iródia-füzetek terjesztették Felvidéken és Magyarországon egyaránt. Miután Köpeczi Béla akkori magyar kultusz-miniszter feljelentette öket szlovák kollégájánál, a szervezkedést 3 évi tevékenység után 1986 nyrán feloszlatták.  
Oto Psenak   2017-12-26   806
Ešte v novembri sa uskutočnil zásah príslušníkov NAKA na katastrálnom odbore Okresného úradu v Nových Zámkoch, odkiaľ odviedli pracovníčku Ing. Renátu P., ktorá bola riaditeľkou Správy katastra v predchádzajúcom volebnom období. Po nedávnom prípade korupcie pri čerpaní Eurofondov (písali sme tu) ide už o druhý odhalený korupčný prípad v krátkom čase v našom meste.  
Oto Psenak   2017-12-26   399
Od júla 2015 sme na našich stránkach umožnili zapáliť virtuálnu sviečku na pamiatku zosnulých. Nižšie uvádzame komu horeli sviečky v roku 2017.
2015. júliusától tettük lehetővé, hogy oldalunkon virtuális gyertyát gyújtsanak az elhunytak emlékére. Az alábbiakban közöljük kiért égtek az emlékezet gyertyái 2017-ben.  
Oto Psenak   2017-12-12   1,566
Na vyváženie prakticky nepretržitej sebapropagujúcej kampane radnice nech dostane priestor aj hlas z ľudu, ktorý - akokoľvek kostrbatý a zle artikulovaný - predsa len ukazuje nespokojnosť prostých Novozámčanov s počínaním si primátora a jeho krúžku. Kauza dvojnásobného predaja jedinej prístupovej cesty k jazdiarni nie je najväčším škandálom tejto garnitúry - stačí ak si pomyslíme na pokračujúcu devastáciu mestského rozpočtu Brantnerom, kde škody môžu ísť do miliónov - ale absurdnosť prípadu a trúfalosť aktérov práve v tejto kauze zrejme otvárajú aj tie najprispatejšie oči... Pospolitý ľud svoje "trestné oznámenie" neadresoval súdu, ale ho hodil do schránky jedného z poslancov, zrejme vo viere, že tadiaľ vedie cesta ku spravodlivosti. Nech sa teda tento smutno-smiešny dokument našej doby dostane na svetlo božie...  
Oto Psenak   2017-12-08   1,072
Poslanec MsZ Koloman Forró, ktorý je jedným z poškodených v kauze neúspešnej dražby Holotovho domu, dnes listom informoval svojich kolegov-poslancov o žalobe ktorú na okresnom súde podal so spoločníkom na Mesto Nové Zámky. Ako je známe, dražba nehnuteľnosti na adrese Štefánikova 13 sa uskutočnila ešte 31. 12. 2008. V apríli 2009 však Kataster vrátil nehnuteľnosť mestu. Medzičasom však poslanci stihli minúť utŕžené peniaze a tie mesto dražiteľom dodnes nevrátilo. Miesto toho sa vtedajśie vedenie mesta pustilo do podivných právnických manévrov s cieľom presunúť nehnuteľnosť na dražiteľov, aj keď tí už medzitým stratili záujem a rozhádali sa aj sami medzi sebou...  
Eva Polerecká   2017-12-05   1,853
Na budúci týždeň čaká zastupiteľstvo opäť zasadací maratón. Okrem sebaoslavovania (z nedorozumenia) v súvislosti s rekordným rozpočtovým hospodárením mesta (pozri napr. tu...) budú poslanci rokovať o rozpočte na rok 2018. Ich situáciu značne zjednodušuje, že mu veľmi nerozumejú, nikdy ho neštudovali ani neporovnali s inými rokmi ani mestami... Oni dokonca nepoznajú ani hospodárenie svojich vlastných mestkých firiem a ani im to nechýba. Nevedia aké zmluvy a faktúry realizujú spoločnosti, ktoré spravujú dobrú polovicu majetku mesta... Je vždy veľké prekvapenie, čo v rozpočte nájdu - mesto nemá žiadny plán rozvoja ani zásobník projektov overený verejnou oponentúrou a tak sa "rozvojové projekty" dostávajú do rozpočtu ako zajace z kúzelníkovho klobúka. Preto sa niet čomu diviť, ak neprispejú k prosperite obyvateľov mesta ani nevytvoria jediné pracovné mesto. Pôjde však o volebný rok, keď budú musieť niečo "ukázať" aj tí, ktorí nemajú veľmi čo...  
Oto Psenak   2017-12-03   953
Najnovšia novozámocká atrakcia - umelohmotné klzisko pred VÚB na Hlavnom námestí - bola vítanou príležitosťou pre primátora O. Kleina, aby sa zviditeľnil a zožal zaslúžené ovácie. Veď naše mesto, z ktorého je všetok disponibilný kapitál určený na rozvoj každoročne vysatý lúpežnou zmluvou s Brantnerom, je po nových atrakciách veľmi vyhladované. Naposledy sa našinci takto tešili kaviarni Starbucks, kým nevysvitlo, že nejde o viac než o kávu "na stojáka" na jednej z benzínových púmp. Všili sme si tiež, že nadšené príspevky o umelom klzisku (predraženom o obvyklých 25 tis. Eur) boli tým radostnejšie, čím mala dotyčná osoba bližšie k MsÚ. Úplne najviac sa tešila jedna z riaditeliek ZŠ nedávno vymenovaná p. primátorom.  
Gémesi Julianna   2017-12-01   878
Szeretettel meghívom Önt, családját és kedves barátait Janiga József képzőművész kiállitásának ünnepélyes megnyitójára a VUNAR GALÉRIÁBA, 2017 december 7.-én 17,00 órakor.  Janiga József özvegye, Éva asszony a festő hagyatékának az őrzője és ápolója a rendelkezésünkre bocsátott több mint 50 képet, amelyek által áttekintést kapnak a látogatók a gazdag életmű egyes korszakairól, és a különféle technikákkal megalkotott művészetéböl.  
Marianna Pšenáková   2017-11-27   536
Je to už desať rokov, ako stránka IZAMKY.SK slúži novozámockej verejnosti, ktorá na nej vyhľadáva v obedových  menu miestnych reštaurácií, v ponukách tovarov a služieb firiem z mesta i okolia. Začiatky boli viac ako skromné. "Nemáme čas na internet, my musíme variť" - s takými a podobnými replikami sme sa stretávali v časoch, keď sme oslovovali prvé reštaurácie. Internet bol v plienkach a málokto tušil, že sa zanedlho stane neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Ak sa na ňom niekto aj pokúšal rozbehnúť nejaké drobné podnikanie, väčšinou sa skrýval - ľudia len veľmi neradi dávali svoje meno a tvár na stránky, ktoré prevádzkovali.  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
1458.01.20 január 20. Szilágyi Mihály mintegy 15 ezres sereg élén megérkezik a pesti (rákosi) királyválasztó országgyűlésre.
1828.01.20 január 20. Az 1827. évi 8. törvénycikk alapján kiküldött kilenc rendszeres bizottság megkezdi tanácskozásait. (Az év folyamán be is fejezik és elkészítik jelentésüket.)
1868.01.20 január 20. Bécsben megkezdődnek az első közösügyi delegáció ülései, jan lár—április Az alföldi városokban demokrata köröket szerveznek.
1898.01.20 január 20. A király szentesíti az 1898:1. törvénycikket. (Egy teljes esztendőre gazdasági kiegyezési provizóriumot rendel el.)
1898.01.20 Январь, 8 (20). Ленин в телеграмме директору департамента полиции просит разрешить Н. К. Крупской отбывать ссылку в селе Шушенском.
1918.01.20 (по юлианскому календарю - 07-14 января)  I Всероссийский съезд профсоюзов в Петрограде. Большевики настаивают на подчинении заводских комитетов профсоюзным органам.
1918.01.20 Ленин пишет тезисы о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира
1918.01.20 január 20. Wekerle Sándor miniszterelnök ígéretet tesz a sztrájkolok követeléseinek teljesítésére (→ január 18.), s ezzel a sztrájk befejeződik.
1918.01.20 Январь, 7 (20). Получив донесение об убийстве матросами-анархистами министров свергнутого Временного правительства А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, Ленин дает распоряжение немедленно начать строжайшее расследование обстоятельств дела и арестовать виновных в убийстве.The index.php: SIZE[b]: 20,301 MODIFIED: 2017.12.20 22:49:16.MD5: bbb14bdc83c06291c16a3a2bb78b2cf0 STATUS: OK