Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
17°C
  
Ročník 6. (69.)25/09/20176. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Telek Lajos   2017-09-23   110
Ez a mottója  és motorja  Kárpát–medence egyik legnézettebb mulatós showjának, amelyet a FELVIDÉKI MULATÓS SHOW-ként ismernek a Muzsika tv nézői. Jelen lehettünk a III. sorozat tv felvételén, amit ezúton szeretnénk megköszöni Sukola Tamás műsorvezetonek és Szőllősy Sanci producernek. Az új sorozatrban is fantasztikus előadóművészeket mutatnak be a közönségnek. A felvett műsor egész ősszel  szórakoztatja a tévénézőket és remélhetőleg sok kellemes, felejthettetlen perceket szerez a közönségnek.  
Eva Polerecká   2017-09-20   591
Na zasadnutí zastupiteľstva 19.septembra 2017 zaškrípala korupčná mašinéria zvaná Novocentrum, ktorá za uplynulé roky postupne a v najväčšej tichosti rozpredala majetok, ktorý do nej mesto pri zakladaní vložilo. Ako jednu z posledných omrviniek, ktorými v areáli bývalých kasární ešte disponovalo sa rozhodlo predať prístupovú cestu k jazdiarni. Problém bol v tom, že ju predalo hneď dvakrát - písali sme tu...  Na dnešnom zastupiteľstve sa mala táto transakcia spätne zlegalizovať. Hlavní aktéri obchodnej transakcie sa prezieravo zo zasadnutia vytratili do zákulisia a nepochopiteľný nezmysel nechali obhajovať zástupcov právneho odboru MsÚ a členov dozornej rady mestskej akciovky plus jedného člena predstavenstva.  
Oto Psenak   2017-09-17   159
Valami elszakadt. Immár mindörökre. Nem most. Nem is augusztus 31-én, az utolsó nyári napon, amikor Juhász Máriát végső nyugalomra helyeztük az érsekújvári temetőben. Régebben történhetett, lehet hogy törvényszerű is volt. Az idők nagyot fordultak és amit addig ingyen és lelkesedésből lehetett (és kellett) csinálni, arra többé nem volt se igény se pénz. Egy nagy érték veszett el és nehéz lenne visszakeresni mikor is pontosan. A csatolt cikk tanúsága szerint 1986. júniusában még megvolt...  
Telek Lajos   2017-09-14   214
A gútai székhelyű Cool Club Slovakia polgári társulás 2017-ben is megvalósítja tehetségkutató versenyét,  amely a TAT, azaz Tehetség A Tét névre lett keresztelve. 2011-ben indult útjára ez a projekt, azzal a céllal, hogy a felvidéki magyar ajkú tehetséges fiatalok részére bemutatkozási lehetőséget biztosítson. Napjainkban már a XI. sorozat van folymatban.  Eddig 31 település 238 fiatalja szerepelt a TAT színpadán, minimum 7 alkalommal (98 saját szervezésű rendezvényen).  
Oto Psenak   2017-09-10   564
Reflexy z obdobia socializmu sa reprodukujú často v tých najneočakávanejších formách. Tu i tam sa objaví aktivista, ktorý nešetrí sily a nekompromisne odhaľuje špekulantov a šmelinárov. Taký potravinový kritik Patrick Linhart sa napríklad každé leto, keď je práve doma z ďalekého Írska, podujíma hájiť záujmy Novozámčanov navštevujúcich miestnu tržnicu. Na rozdiel od nich bol totiž dostatočne bystrý a objavil tam zeleninovú mafiu, ktorá miesto toho, aby predávala prebytky dopestované vo vlastných záhradách, predáva zeleninu kúpenú v Maďarsku, alebo v miestnych veľkoskladoch.  
Oto Psenak   2017-09-06   1,009
Konečne! Pomyslel by si každý kto sleduje novozámocké korupčné kauzy spojené s eurofondami a dávno čaká, aby si prokuratúra všimla, že rekonštrukcia parku Bernoláka nemohla stáť 60 miliónov korún, ani rekonštrukcia jazdiarne 100 miliónov korún a že za nič pod názvom Logportál nemohol nikto v dobrej viere zaplatiť 15 miliónov korún... Mýlil by sa však. Reč ide o vskutku miniatúrnej kauzičke, ktorej podrobnosti zverejnila Polícia včera.  
Telek Lajos   2017-09-01   441
- Hogyan kezdődött a fitnesz iránti vonzalmad?
- A fitnesz és a súlyok iránti nagy szerelem 18 éve kezdődött amikor először lementem a terembe. Folyamatosan sportoltam 7-éves koromtól, atletizáltam, hosszútávfutottam, aztán olyan területen kezdtem el dolgozni amelyhez kell fizikai alkalmasság is. Így jött az ötlet hogy elmegyek és megnézem az edzőtermek világát, amely mindig is vonzott. Aztán nagy szerelmem lett a súlyzózás.  
Hinzellér László   2017-08-25   285
Kedves Tanító néni! Sok-sok szép emlék, élmény kötődik személyedhez. Mint egykori tanítványod, aztán az élet során tisztelő barátod és földid, elmodhatom nagyon sokat, emberit (isteni-emberit) kaptam (kaptunk) Tőled. Amit szeretnék megköszönni,ha bár ezt  már Te nem hallhatod,de a kimodott és leírt köszönet megkönnyít belül.  
Oto Psenak   2017-08-25   1,305
Juhász Mária harcos alkat volt. Pedagógusként, kultúrszervezőként, színházi rendező-dramaturgként is maradandót alkotott. Előbb a környező települések általános iskoláiban tanított, majd a komáromi Jókai Színház dramaturgjaként dolgozott. Később Pozsonyban a Csemadok-központban folytatta ahol Ifjúsági színjátszócsoportokat gründolt, táborokat szervezett. Küzdelmes életpályát járt be, következetesen ellenszélben. Sokat dolgozott amíg engedték, és azután is, amikor már nem. A magyar nyelv kitartó ápolója, a ragyogó színházi ember az idén töltötte volna be 74 életévét. Nyugodjék békében!  
Hinzellér László   2017-08-22   212
Augusztus 21.-24.-ig a Szőgyéni Nagyboldogasszony templom adott otthont a Felvidéki Mária Rádió esti /18.00 ó/ szentmise élő közvetítéseire, melyeket PaeDr. Farkas Zsolt helyi plébános atya mutatott be. Mária Rádió nem első alkalommal mutatkozik be Szőgyénben.A helyi Mária Légió meghívására, már a felvidéki /Komáromi/ szerkesztőség megnyitása kezdetén találkozót rendeztek a Mária Légió tagjai és a Mária Rádió hallgatóival,melyen Lépes Lóránt atya is  résztvett.  
Milan Kupecký   2017-08-22   366
Stanovisko našej firmy je zhrnuté do pár viet. Firma Agrovýkrm a.s. si na prvom mieste ctí zákon, preto celý proces doteraz rešpektoval a ďalej bude rešpektovať platnú legislatívu. Firma sa snaží rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti chovu ošípaných a posilniť tým sebestačnosť Slovenskej republiky v oblasti produkcie mäsa.
Keďže na miestnom zisťovaní rezonovala najmä téma aplikácie hnojovice, dovolím si sústrediť sa práve na tento aspekt navrhovanej činnosti.  
Milan Kupecký   2017-08-20   384
Pochybné šťastie žiť v susedstve dánskej veľkovýkrmne ošípaných v okrese zažívajú doposiaľ iba obyvatelia Svodína, ktorí sa opakovane a dosiaľ neúspeśne snažia zbaviť smradľavej opachy, ktorá im - za nepriaznivého smeru vetra - dôkladne ničí vidiecku idilu. Po mnohých rokoch ťahaníc sa zdá, že podobnej veľkej radosti budú čeliť i obyvatelia Palárikova, Selíc i Nededu, do chotára ktorých sa má postaviť podobný objekt. Občania dotknutých obcí sa cítia byť podvedení, ale zdá sa, že ešte nie je definitívne rozhodnuté o sprevádzkovaní farmy pre ošípané v lokalite Palárikovo - Šándor.  
Milan Kupecký   2017-08-17   261
Tohoročný, dvojdňový jubilejný Zraz historických vozidiel tzv. Trnavských 100 kilometrov  zorganizoval trnavský Klub historických vozidiel Trnava už po dvadsiaty raz. Tento rok sa zúčastnilo na podujatí približne 50 posádok (automobily aj motocykle).  Účastníci boli zo Slovenska a z Čiech. Ubytovaní boli na Smolenickom zámku neďaleko Trnavy.  
Zilizi Kristóf   2017-08-14   241
1569. október 12-én a pozsonyi országgyűlésen a törvényes magyar király, I. Miksa parancsára börtönbe vetették a nagy hírű egri hőst, Dobó Istvánt s egy másik felső-magyarországi földbirtokost, Balassa Jánost, a költő Balassi Bálint édesapját. Erre az eseményre emlékeztek pozsonyi magyarok a napokban a pozsonyi vár főbejárata előtti téren.  
Milan Kupecký   2017-08-06   411
Klub poľnohospodárskych redaktorov Syndikátu slovenských novinárov vyhodnotí každý rok palárikovské Poľno Sme v súťaži TOP Agro vždy tak, že sa umiestní na popredných priečkach. Majiteľ firmy Ing. Zoltán Černák, ktorý oslávil v týchto dňoch svoje životné jubileum skromne dodáva, že je to výsledok neúnavnej práce všetkých pracovníkov podniku.  
Oto Psenak   2017-09-22   172
Na týchto stránkach sme sa nie tak dávno venovali privátnej vojne považskobystrického učiteľa dejepisu, ktorý sa ako kedysi Sv. Juraj pustil do svojho beznádejného zápasu s hydrou -  s ruskou dezinformačnou mašinériou. Fandíme týmto novodobým hrdinom, tým viac, o čo sú vo svojom zápase osamelejší a beznádejnejší. Dnes podávame správu o Orsolyi Véghovej, ktorá sa pustila do rovnako bezvýchodiskového zápasu. Vo svojim blogu na SME.SK načala jedno z bázových tabu slovenskej spoločnosti - vzťah k maďarskej menšine, ktorá v r. 1918 zostala nedobrovoľne uväznená v pozícii rukojemníka v novoutvorenom štáte Čechov a Slovákov.  
Oto Psenak   2017-09-18   75
Pred štyridsiatymi rokmi začala svoju činnosť Nadace Charty 77 založená Františkom Janouchom v Štokholme. Jadrový fyzik žijúci v emigrácii hľadal spôsob, ako podporiť disidentov v ČSSR. Rozosielal desaťtisíce dopisov adresátom na Západe, v ktorých žiadal o podporu pre rodiny uväznených Chartistov. Takto zozbierané prostriedky posielal do Československa legálnou cestou cez predstaviteľa Tuzexu vo Švédsku. Československý režim síce útočil na zapredancov, ktorí v žolde západných agentúr rozvracajú socializmus, devízy však potreboval a tuzexové bony svedomito doručoval Chartistom.  
Oto Psenak   2017-09-16   107
Niektoré médiá i politici si pripomenuli okrúhle výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR. Dejateľa, o ktorom jeden jeho dvorný publicista napísal, že morálku v politike považoval za veľkú nevyhnutnosť, kým druhý spomínal, ako sa v jeho prejavoch neustále vracali slová, že „politika má byť rozumná a mravná“. V závere článkov sa trpko konštatuje, ako veľmi je aktuálne-politické dianie na Slovensku so všetkými kauzami a aférami vzdialené ideálom T. G. Masaryka. Toto posledné konštatovanie musí prekvapiť všetkých, ktorí sa domnievajú, že história sa odvíja nenáhodne, dôsledky vyplývajú zo svojich príčin a dnešná mravná mizéria v nástupníckych štátoch sa Masarykovmu odkazu nevymyká, ale naopak, je priamym dôsledkom pôsobenia "prezidenta-osloboditeľa".  
Eva Polerecká   2017-09-13   1,390
Poslanci z primátorovho krúžku budú zrejme musieť na zasadnutí zastupiteľstva 19.09.2017 opäť na chvíľku umlčať svedomie a napraviť drobný malér, ktorý sa magistrovi umenia pritrafil. Budú musieť schváliť odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou Novocentrum Nové Zámky a.s. z 15.11.2016. Vtedy totiž odhlasovali odkúpenie pozemkov v okolí Jazdiarne od spoločnosti Novocentrum za cenu 19.661,76 EUR formou prevzatia záväzku Novocentra voči mestskej príspevkovej organizácii Novovital. Zmluva bola zverejnená 6. februára 2017 pod č. KZ/N/969/2016. Áno, Novocentrum predalo mestu pozemky, ktoré krátko nato zrejme z podnetu samotného primátora predalo ešte raz - tentokrát súkromnej spoločnosti za rovných 53.100 EUR.  
Oto Psenak   2017-09-07   358
V Palárikove a okolitých obciach naďalej trvá opor obyvateľov proti vzniku dánskej veľkovýkrmne ošípaných v lokalite Palárikovo-Šándor. Petičný výbor je zložený z miestnych poslancov v týchto dňoch distribuuje leták, v ktorom vyzýva občanov k podpisu protestného vyhlásenia proti chystanej investícii.  
Oto Psenak   2017-09-01   214
1991. nyarán készült az utolsó interjú Aczél Györgyel. A beszélgetést Szinetár Miklós készítette nem sokkal Aczél  halála elött. Az ATV csatorna a múlt héten mutatta be a 26 évig dobozban hevert dokumentumot. A Kádár-rendszer meghatározó kultúrpolitikusa a rezsim utolsó évtizedéröl mesél, az 1985-ban történt fordulatról, amikor Magyarországon megtorpant a reform-politika és maga Aczél is kiszorult a döntéshozatalból.  
Oto Psenak   2017-08-26   253
A dunaszerdahelyi dunszt.sk kulturális magazin tanulmányt közöl a Sarló mozgalom megalakulásáról és tevékenységéröl "A sarlós nemzedék szerepvállalása és ideológiai alternatívái az első Csehszlovák Köztársaságban" alcímmel. Olvassák Bajcsi Ildikó cikkét itt...  
Strba Sándor   2017-08-25   324
Kedves Marika,
sosem szeretted a felesleges szövegelést, a rövid, velős tiszta és igaz gondolatokban gazdag mondanivalót tartottad fontosnak. Én ehhez maradtam hű, amikor végiglapoztam a facebookon közölt értékes bejegyzéseidet és rábukkantam az alábbi Juhász Gyula költeményre, mellyel szeretnék tőled búcsút venni.  
Oto Psenak   2017-08-22   366
Zsoltovi Simonovi nemožno uprieť určitú schopnosť predvídať pohyby na politickej scéne a schopnosť odhadnúť budúce trendy. V súčasnosti nemá priveľký priestor v menšinových médiách, v rozhovore s redaktorom časopisu Týždeň hodnotí rok vládnutia novej koalície, skúma motivácie svojich bývalých spolustraníkov a dochádza k záveru, že po konsolidácii demokratických síl vznikne nová maďarská strana ako ich potenciálny koaličný partner. Pozrite si tu...  
Oto Psenak   2017-08-22   251
S menom Arnošta Kolmana sa bežný smrteľník nemal veľa príležitostí stretnúť. Hoci sa narodil v Prahe a zomrel v Štokholme, celý život i "dielo" Arnošta Jaromíroviča sa viaže k Rusku. Ako matematik - absolvent pražskej univerzity sa dostal na frontu prvej svetovej vojny kde v r. 1915 padol tento mladý židovský intelektuál do ruského zajatia.  Hoci Prahu opúšťal ešte ako presvedčený sionista, pri prvej príležitosti sa pridal k boľševikom. Pomáhal budovať boľševický režim a spolu s ním degradoval. Zastával vysoké funkcie v aparáte komunistickej strany i Kominterne, svoje mimoriadne jazykové i analytické nadanie využil hlavne na to, aby prežil stalinské čistky.  
Oto Psenak   2017-08-20   223
Elöször 1938-ban jelent meg Hegedüs Márton értékes kordokumentuma a Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma, amelyben az első világháború hőseinek állított emléket. A kötet az elsö zsidótörvény idején (1938. 05. 29) tanusította, hogy a nagy háborúban helytálltak a magyar zsidó katonák: 76 Vitézségi Érmet, 22 harmadosztályú Vaskorona-rendet érdemeltek ki, 5116-an áldozták életüket, 15 339-en sebesültek meg. Az alábbiakban az érsekújvári részt közöljük az "Életrajzok" fejezetböl.  
Oto Psenak   2017-08-19   327
Od prvého júla beží na STV2 seriál "Neznáme dejiny Spojených štátov". Ide o 10-dielny dokument, ktorý v r. 2012 natočil kontroverzný americký ľavicový režisér Oliver Stone pod originálnym názvom "The Untold History of the United States". V sprievodnej informácii na stránkach RTVS sa píše, že divák uvidí unikátny historický seriál, ktorý sa sústredí na doteraz málo známe fakty. Skutočnosť je však taká, že tieto "málo známe fakty" sú tendenčne pozliepané s cieľom demoralizovať diváka a rozkolísať jeho dôveru v "dobre známe fakty".  
Oto Psenak   2017-08-16   218
A kíváló magyar történész (szül. 1930) memoárkötete méltán vált az év egyik könyv-eseményévé. A tisztviselö családba és középosztálybeli jólétbe született történész palánta 1944-ben tapasztalta meg a világháború poklát, amelynek záróakkordjait Budapest egyik pincéjében vészelte át. A családnak szerencséje volt abban is, hogy a családfö 1946 augusztusában éppen hazakerült a szovjet hadifogságból.  
Oto Psenak   2017-08-09   758
Uplynuli takmer dva roky od odhlasovania mestským zastupiteľstvom projektového zámeru, v rámci ktorého sa v Nových Zámkoch a ďaľších mestách a obciach regiónu za nenormálne peniaze zriadia požičovne bicyklov a detské ihriská. Keďže ide o cudzie peniaze, z ktorých - ako je známe - krv netečie, všetci boli nadšení včítane regionálnych médií. Potom bolo dva roky ticho. Ono vskutku je málo vecí, ktoré potrebuje náš krvácajúci región menej, než požičovne bicyklov a detské ihriská za milióny. Podľa reportáže uverejnenej v komárňanskej Delte 30. júla však projekt medzičasom prešiel hodnotením a na túto kolosálnu hlúposť boli schválené kolosálne prostriedky - 3.9 mil. Eur.  
Oto Psenak   2017-08-05   458
Mostanában kockázatmentes belegázolni az egykori nagy idol képébe. Az utóbbi két év történései oly mértékben leamortizálták a volt legnépszerűbb felvidéki magyar politikust, hogy eljutottunk a "Lebo Bélától" a "Luhár Béláig"... Éppen Dag Daniš publicista a politikusról írt cikkétöl volt hangos a média, amikor a másik oldal is lépett kettőt...  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 


The index.php: SIZE[b]: 20,123 MODIFIED: 2017.07.20 08:58:20.MD5: f85cef47c050bee155b3a3e8340b4542 STATUS: OK