Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-02-14   1,539
Poslanci budú prideľovať dotácie a to nezriedka samým sebe. Sú medzi nimi zapálení športoví nadšenci, ktorí radi sponzurujú svoje mužstvá, o to viac, ak z cudzích peňazí. Len tak sa môže stať, že šport je v Nových Zámkoch absolútnou prioritou č. 1 a len jediný športový klub dostane trikrát viac peňazí ako všetky školy a školské aktivity dokopy.  Pokiaľ sa predložený návrh schváli, šport získa 63% všetkých dotačných peňazí, kultúra  24%, školstvo 7%, cirkev 3%, sociálna oblasť 3%. Štruktúra výdavkov, za akú by sa nemuselo hanbiť ani Zimbabwe...  

 Apetít našich vreckových oligarchov je skutočne vysoký. Hokejisti napr. žiadali viac, než je celý rozpočet na všetky dotácie. Pomohli si aj tak, že žiadosť o 50 tisícový balík na úpravu ľadovej plochy umne vyčlenili do samostatného bodu programu. Podobne šikovne si počína i Matica slovenská, ktorej detský tanečný súbor i divadelný súbor sa o peniaze uchádzajú samostatne.
Predsedníčka MO MS dokázala i tento rok vybaviť štedrú dotáciu pre Jednotu dôchodcov, ktorej zhodou okolností takisto predsedá.

Návrhy na dotácie sú predkladané v samostatných dokumentoch, aby sa čísla nikdy nestretli a abnormálna štruktúra dotácií nedala ľahko odhaliť. Korupčnú podstatu dotačných peňazí, ktoré tvoria jeden z pilierov biznisu primátora s poslancami, púodčiarkuje aj fakt, že žiadatelia o dotácie neuvádzajú odpočet činnosti za predchádzajúce obdobie.  Radnica im na oplátku garantuje, že nezverejní vyúčtovanie dotácií. Prvý nesmelý pokus hlavného kontrolóra posvietiť si na vyúčtovanie dotácií vyvolal minulý rok na radnici búrku nevôle - linky uvádzame v závere článku.
 

Takto dopadli pokusy posvietiť si na vyúčtovanie dotácií za minulé roky:
2016-09-11   Hlavný kontrolór si po prvýkrát posvietil na vyúčtovanie mestských dotácií, primátor sa mu nepoďakoval...
2015-10-10   MsÚ odmietol žiadosť o nahliadnutie do spisov Logportál, Bernolákov Park, Jazdiareň a Dotácie 2009-2014
2015-09-11   Mestskému úradu sa nedarí skontrolovať vyúčtovanie dotácií na šport a kultúru...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,316 MODIFIED: 2018.01.23 22:11:49.MD5: 261c2f536b3ed3c76a2e24cc5dec0d98 STATUS: OK