Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-02-27   913
Száraz Dénes múltheti cikkében drámai veszteségekről számol be, amelyeket az érsekújvári magyarság volt kénytelen elszenvedni az elmúlt két évtizedben. Ez idő alatt a magyarok részaránya a városban 31%-ról 23%-ra csökkent, és a jövőt leginkább előrevetítő - a magyar iskolába íratott gyermekek száma - még ennél is aggasztóbban alakult - a felére esett vissza.  

Amivel Dénes írásában adós marad, azok az ide vezető okok. Nagy kár, hogy nem tesz róluk említést, annál is inkább, mert a közelmúlt történéseinek maga is aktív szereplője volt - alpolgármesteri és a városi-lap főszerkesztői tisztségéből adódóan egyaránt.
 
De az okokat és az összefüggéseket maguk a város magyar lakosai sem látják tisztán, a kívülállók számára meg aztán végképp kibogozhatatlanok.

Meglátásunk szerint a látványos térvesztés legfőbb oka morális indíttatású - a helyi politika megélhetési volta és a mandátumokkal való üzletelés. Érsekújvár egy elszegényedett és a perifériára szorult város. Hajdan volt ipara tönkrement, a lakosok több mint egy tizede elköltözött, az aktív munkakeresők nagy része naponta ingázik. A közszereplők megpróbáltak  a helyi politikából gyarapodni és egy részüknek ez hosszabb-rövidebb ideig sikerült is. Az effajta bizniszelés azonban felélte a közösségben meglévő bizalmi tőkét az érsekújvári magyarság erkölcsi felmorzsolódásához vezetett. Az irigykedés, a koncon való marakodás meghozta eredményét. A tisztség-viselő helyi magyar személyiségek elveszítették egykoron volt presztízsüket amikor a szó szoros értelmében kifosztották a nekik bizalmat szavazó választókat.

A 1990-es évek elején a helyi magyar politikai képviselet a város asszimiláns magyarjait is magához vonzotta, így és csak így lehetett a magyarok hivatalos 31% részaránya mellett magyar többség a képviselőtestületben és magyar a polgármester. Mára a helyzet gyökeresen megváltozott. Forró Laciék és Török Jóskáék 25 éve ülnek a képviselői testületben és  erőteljesen taszítják az indifferens választókat. A helyzet odáig fajult, hogy ma egy MKP támogatást felmutató polgármester-jelölt eleve kudarcra van ítélve.

Az alábbi idővonal egy-egy mondatba sűríti az elmúlt majd harminc év történéseit, amelyek mind okai vagy jelei a város leépülésének és a helyi magyarság marginalizációjának. A botrányos vagyon-vesztések, kompromisszumok és tolvajlások nagyrészt magyar városatyák kezenyomát viselik...
 

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK