Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-03-13   659
Nebýva často, že mesto z vlastnej iniciatívy opraví, alebo upraví zanedbanú, alebo schátranú vec na verejnom priestranstve, s o to s väčśou radosťou sme zaregistrovali vynovené lavičky pred staničnou budovou. Veríme, že to nestálo tažké desaťtisíce a že ide o prvú lastovičku, ktorá zvestuje jar.  


The index.php: SIZE[b]: 17,830 MODIFIED: 2017.04.23 22:39:01.MD5: e686b00631fd28381e5745cc91093f1c STATUS: OK