Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-03-21   922
Autor bestselleru o Stevovi Jobsovi sa v r. 2014 podujal vydať knihu o inovátoroch, ktorý v priebehu niekoľkých desaťročí spôsobili digitálnu revolúciu a ktorým vďačíme za existenciu osobných počítačov a prenosných telefónov.  Kniha je napísaná neobyčajne pútavo a môže slúžiť aj ako miotivačná literatúra. Autor zovšeobecnil príbehy svojich hrdinov do niekoľkých znakov, ktoré sú pre úspešných IT-vynálezcov spoločné: Vždy šlo o inovácie, ktoré stavali na existujúcich  výsledkoch. Vždy šlo o kolektívne diela, pri ktorých práve spolupráca různych osobností spolupráca generovala tvorivú energiu - "pole skreslenej reality" v ktorom sa nemožné stáva možným. "Kreativita vzniká pri náhodných stretnutiach" tvrdí autor. Ďalšim spoločným rysom týchto projektov bola spolupráca štátu, súkromného sektora a univerzít pri ich financovaní.  


650 stránková kniha je nabitá informáciami a príbehmi. Mihnú sa v nej známi vedci maďarského pôvodu - János Neumann, Jenö Wigner, Ede Teller. Dozvieme sa akú paniku v amerických vládnych kruhoch spôsobilo zjavenie sovietskeho sputnika na oblohe, ako ovplyvnilo IT hnutie hippies a ďalšie zaujímavosti.

Kniha je delená na kapitoly, každá z ktorých je samostatným príbehom. Úvod je venovaný Charlesovi Babbageovi (1791-1871) a jeho analitickému stroju, zoznámime sa s víziaimi Ady Lovelace (1815-1852) o programovaní strojov (100 rokov predtým, než sa tak skutoňe stalo).

Druhá kapitola sa volá Počítač o oboznámi nás s prácami Alana Turinga (1912-1954), Claude Shannona (1916-2001), Vannevara Busha (1890-1974). Už v tejto kapitole prichádza prvý úspeśný príbeh zo sveta biznisu - IBM založená v r. 1924 ako výsledok inovácie amerického śtatistika Hermana Holleritha, ktorý zautomatizoval sčítanie ľudu v USA v roku 1890. Ďaľšími hrdinami tejto epochy boli Howard Aiken (1900-1973) Konrad Zuse (1910-1995), John Atanasoff (1903-1995), George Stibitz (1904-1995), John Mauchly (1907-1980),  J. Presper Eckert (1919-1995). Výsledkami ich snaženia boli počítače MARK1 a ENIAC v USA a COLOSSUS v Británii.

Kapitola 3 sa volá Programovanie a venuje sa revolúcii, keď sa naśiel spůsob nastavenia výpočtového algoritmu bez zmeny zapojenia hardvérových súčiastok. V tomto čase sa riešil aj problém ukladania programov v pamäti počítača a tu sa do príbehu zapojil John von Neumann (1903-1957). Vznikol počítač EDVAC.
 
Kapitola 4 sa venuje Tranzistoru, ktorý vznikol v Bellových laboratóriách AT&T v r. 1948 úsilím Wiliama Shockleyho (1910-1989), Waltera Brattaina (1902-1987) a Johna Bardeena (1908-1991). Obchodný úispech tejto inovácie sa prejavil na trhu objavil vo forme tranzistorového rádia.

Tu začínali aj Robert Noyce (1927-1990) a Gordon Moore (1929), neskorší zakladatelia spoločnosti Intel
Od tranzistoru viedla priama cesta k Mikročipu čo je názov kapitoly 5.  Od mikročipu smeroval vývoj k mikroprocesoru a ponúkajúcu sa obchodnú príležitosť využila fiorma Texas Instruments ktorá začiatkom 1970-tych rokov vytvorila prvú vreckovú kalkulačku.

Kapitola 6 sa venuje rozvoju videohier SPACEWAR aq PONG, ktoré vytvorili trh a mentálne nastavenie budúcich používateľov osobných počítačov.

Kapitola 7 je venovaná Internetu. Ideu decentralizovanej siete realizovali J. C. R. Licklider, Bob Taylor a Larry Roberts. Koncept paketovej siete (dnešnej TCP/IP) sa viaže k menám Paula Barana (1926-2011), Donalda Daviesa (1924-2000) a Leonarda Kleinrocka (1934).

Kapitola 8 sa volá osobný počítač a má hrdinov ako Stewart Brand (1938), Douglas Engelbart (1925-2013), Alan Kay. Inštitúciou ktorá bola priekopníkom v inováciách bolo v tomto čase laboratórium firmy Xerox - Xerox Parc, odkiaľ si požičali svoje nápady Steve Jobs i Bill Gates. Ed Roberts (1941-2010) priniesol na trh prvý model osobného počítača Altair, ku ktorému Bill Gates (1955) spolu s Paulom Allenom (1953-) vytvorili interpret programovacieho jazyka BASIC, čím sa začal najúspešnejší obchodný príbeh vśetkých čias.

Kapitola 10 sa volá ONLINE, Kapitola 11 WEB a ich hrdinami sú zakladatelia Google Larry Page a sergej Brin.
 

 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK