Úvod / Nyitóoldal
   
 
Peternai Zsuzsa  2017-04-20   1,217
Idén áprilisban újra megrendezésre került a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének éves konferenciája, amelynek ünnepi estjén átadásra kerülnek az SZMPSZ díjak és a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj.  


Az idei XXIII. Országos találkozó „A személyre szabott tanulást támogató iskolafejlesztések“ jegyében zajlott. Peter Krajňák, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának államtitkára beszámolt osztályának fő tevékenységi köreiről, az elért eredményekről, vázolta terveiket, főleg a nemzetiségi iskolarendszerrel kapcsolatban, illetve megemlítette a következő évek legiszlatív újítás-tervezeteit. A plenáris előadásokat Dr. Bandiné Liszt Amália nyitotta meg, aki a Csolnoki Német Nemzetiségű Általános Iskola intézményvezetője. Előadásában gyakorlatias megközelítéssel feszegette az iskolafejlesztés széles témakörét, saját tapasztalataival adott tippeket a sikeres és hatékony pedagógiai munkára. Setényi János, az Expanzió Humán Tanácsadó (Budapest) oktatáskutatója a szervezetfejlesztéssel kapcsolatban osztotta meg gondolatait, meglátásait és adott útmutatót a kezdetekhez. A témakör a harmadik előadó, Baráth Tibor, az SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (Szeged) igazgatójának prezentációjával egészült ki, aki az iskolai fejlesztés elengedhetetlen részeseivel foglalkozik – a tanárokkal.
 
    A délután folyamán oktatási műhelyekben és szakmai kereszkasztalok által foglalkoztak tovább a pedagógusok az önfejlesztő iskolák témájával. Minden érdeklődő még a konferencia előtt kiválaszthatta, melyik csoportfoglalkozáson szeretne részt venni:
1.    Hogyan határozzuk meg és építsük fel intézményünk pedagógiai fejlesztésének céljait és stratégiáját?
2.    Mit kezdhet egy (fejlesztő) iskola a hazai és nemzetközi mérések eredményeivel?
3.    Pedagógusképző és továbbképző intézmények az önfejlesztő iskolák és a tanuló pedagógusok szolgálatában
4.    Hogyan segít(het)i a tanfelügyelet az önfejlesztő iskolákat?
5.    Az önfejlesztő iskolák szervezeti klímájának és kultúrájának alakítása
6.    Óvodafejlesztés
A hetedik foglslkozás zárt szakmai műhely volt meghívott résztvevőkkel, akik az Oktatás és Nevelés Fejlesztésének Nemzeti Programját boncolgatták.

    Az ünnepi est keretén belül osztották ki a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat (Albert Sándor kapta) és az SZMPSZ díjakat 5 kategóriában:
1. A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért
2. Pedagógus életpálya díj
3. Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért
4. A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért
5. Óvópedagógusok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért
    Érsekújvár 4 év után újra helyi pedagógust köszönthetett a pódiumon. Bábi László, a Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia volt igazgatója Pedagógus életpálya díjban részesült, ezúton is gratulálunk neki!
    Másnap a konferencia a szombat délutáni műhelyfoglalkozások és kerekasztalok összefoglalóival, tapasztalatok, ajánlások és üzenetek megfogalmazásával folytatódott, majd Lovász Attila vezetésével pódiumbeszélgetésre került sor „Az iskolafejlesztések célja: a legközelebbi iskola legyen jó iskola“ címmel. A szakmai konferenciát Setényi János foglalta össze és a kétnapos találkozó Czabán Samu szobrának megkoszorúzásával ért véget.
Peternai Zsuzsanna
Pázmány Péter Gimnázium
 

 

 

 

 

Bábi László jelölése a díjra
 
Pedagógiai és közösségi  munkásságának eredményei /pedagógiai alkotótevékenység, kutatómunka, tankönyvírás, publikációk, feladatok elvégzése, tisztségek ellátása stb./
 
1. Az 1971-ben alapított érsekújvári Elektrotechnikai Ipari Középiskola szaktantárgyakat oktató tanára 1975. szeptember 1-től 2016. február 29-ig, azaz 14 822 napig. 1991 – 1996 között igazgatóhelyettese, majd 1999. július 9-től igazgatója az iskolának, azaz 6079 napig.
2. Nyitra megye 2005-ben oklevéllel tüntette ki eredményes munkájáért.
3. Az iskoláért végzett pedagógiai. Szervezési és irányító munkájáért 2006-ban megkapta az Oktatási Minisztérium Szent Gorazd érmét.
4. Tantárgyainak 2 tankönyvét – Villamos mérések és Elektronika – lefordította magyar nyelvre. További 2 tankönyv fordítását lektorálta.
5. A Nyitrai Kerületi Hivatal 2012-ben szintén oklevéllel tüntette ki munkásságáért.
6. Az SZMPSZ több ízben elismerte tevékenységét:
a) emléklap a szövetségben végzett kiemelkedő tevékenységéért (2000)
b) díszoklevél eredményes pedagógiai munkájáért (2004)
c) emlékplakett az SZMPSZ megalakulásának 25. évfordulójára rendezett ünnepségen (2015)
 
Tisztségek
1. 1990-től az SZMPSZ tagja, több éven keresztül az érsekújvári TV elnöke
2. A Tehetségpártolók Baráti Körének alapító tagja (2002, Szent István Egyetem, Gödöllő)
3. A budapesti székhelyű Jedlik Ányos Társaság tagja
4. tagja volt a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanácsnak
 
A javaslat részletes indoklása:
A feljebb említett eredmények, betöltött tisztségek magukba foglalják a javaslás indoklásának magját. Mindezen aktivitások Bábi László aktív hozzáállását mutatják a pedagógiai munkához, híven tükrözik elhivatottságát, önzetlenségét. Őszinte kiállásával kivívta az igazgatótársak elismerését.
Pedagógusi pályafutása alatt mindig az iskola érdekeit – ezen belül is a magyar nyelvű oktatást - tartotta szem előtt, fáradhatatlanul munkálkodott az intézmény kiépítésén és felvirágoztatásán. Ő érdeme volt a közgazdasági képzés újraindítása Érsekújvárban. Kezdeményezésére, az iskola 2001-ben felvette a Jedlik Ányos nevet és személyéhez fűződik a Jedlik Ányos Alapítvány létrehozása is. Majd 2004. szeptember 1-től az ipari osztályokkal párhuzamosan megnyitotta kapuit a Kereskedelmi Akadémia és 2005. szeptember 1-től közös igazgatású intézmény lett.
 
A híres feltaláló mellszobra az iskola folyosóján található, amelyet Bábi László az EXPO 2000 Hannover Világkiállításról szerzett meg. A Magyar Köztársaság Gazdasági Minisztériuma döntését azzal indokolta, hogy a szobor érsekújvári elhelyezése teljes mértékben összhangban áll a magyar világkiállítási megjelenés szellemiségével. Rendkívüli megtiszteltetés számukra, hogy ezzel is hozzájárultak Érsekújvár és környéke magyar nemzetiségű lakosai nemzeti azonosságtudatának megőrzéséhez.
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK