Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-04-23   1,604
Alexander Nikolajevič Jakovlev (2.12.1923 - 18.10.2005) bol v čase sovietskej perestrojky jedným z najaktívnejších spolupracovníkov Michaila Gorbačova. Bývalý pracovník aparátu ÚV KSSZ, neskôr veľvyslanec v Kanade, mal povesť reformátora od začiatku 70-tych rokov. V novembri 1972 vzbudil pozornosť článkom "Proti antihistorizmu" (Против антиисторизма), v ktorom ostro vystúpil proti prebiehajúcej tichej rehabilitácii J. V. Stalina.  Keď vtedajśí šéfideológ strany M. Suslov zistil, že článok napísal priamo človek z "vnútorných kruhov" aparátu ÚV KSSZ, ironicky poznamenal: Vari si len nemyslí, že je Vladimír Iljič Lenin, keď si sám píše state?!  

 
 

Jakovlev bol od. r. 1985 šéfom oddelenia propagandy ÚV KSSZ a jedným z hlavných opôr Gorbačova pri presadzovaní perestrojky v ruskom straníckom vedení. Ani po páde Sovietskeho Zväzu sa neprestal angažovať. Stal sa predsedom komisie pre rehabilitácie obetí komunizmu. Cez svoje občianske združenie "Fond demokracie" vytvoril a sprístupnil rozsiahly archív dokumentov, ktoré osvetlili mnohé z dovtedy tabuizovaných tém sovietskej histórie.
 
 

 
 

Dokumenty Archívu A. N. Jakovleva v chronológii Watson.sk:


 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK