Úvod / Nyitóoldal
   
 
Milan Kupecký  2017-04-29   1,581
Pre pár dňami sa konal v bratislavskom Zichyho paláci jubilejný seminár o živote a diele spisovateľa Milana Vároša. Hlavnými organizátormi podujatia boli - Spolok slovenských spisovateľov, Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku, Vydavateľstvo SSS, spol. s. r.o. a Literárny týždenník.  


Spisovateľ literárneho faktu, publicista, novinár Milan Vároš sa v minulých dňoch dožil osemdesiatky, k čomu mu aj my cestou našich regionálnych novín blahoželáme! Na seminári, v príhovoroch mnohé významné slovenské osobnosti, najmä z radov spisovateľov vyzdvihli jeho tvorbu v nespočetných knižných dielach a ocenili tak jeho celoživotný príspevok k obohateniu slovenského kultúrneho dedičstva. Pre nás žijúcich v Novozámockom regióne bola zaujímavá najmä tá pasáž, v ktorej sa podrobnejšie hovorilo o jednom z jeho ostatných diel "Vzrušujúce príbehy slávných zberateľov", v ktorom spisovateľ Milan Vároš  podrobnejšie píše o dotykoch Slovákov so svetovými zbierkami, múzeami a galériami. Osobitnme sa v knihe zmieňouje aj o novorámockom zberateľovi Ernestovi Zmetákovi. Mimochodom na vydanie tejto knihy mu prispel veľkopodnikateľ Zoltán Černák pôsobiaci v Palárikove, za čo mu autor vyslovil pred všetkými účastníkmi seminára úprimné a srdečné poďakovanie!
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,316 MODIFIED: 2018.01.23 22:11:49.MD5: 261c2f536b3ed3c76a2e24cc5dec0d98 STATUS: OK