Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-05-09   2,656
Už 2. mája zverejnila radnica záznam z rokovania mestského zastupiteľstva 26. apríla 2017. 7-dielny rokovací maratón obsahuje mnoho zaujímavých momentov. Niektoré hlasovania boli škandalózne, niektoré otázky ostali nezodpovedané. Všimli sme si, že ožívajú staré kauzy, opäť sa o nich diskutuje, sú predmetom interpelácií. Ukazujú, že jadro poslaneckého zboru,  ktoré zasadá s malými obmenami 25 rokov, spôsobilo mestu katastrofálne śkody v mnohých oblastiach od Novocentra až po Zúgov. Otrasné obrázky zo Zúgova premietané v rámci vystúpenia posl. Prešinského dodali zasadnutiu ponurnú koncovku.   


 
Škandalózne hlasovania
Zodpovednosť za zdieranie návśtevníkov nemocnice prostredníctvom parkovacieho biznisu prevzali na seba poslanci, ktorí nehlasovali, alebo sa zdržali v tomto hlasovaní:
 


 
Zodpovednosť za odmietnutie vyslania hlavného kontrolóra  na kontrolu hospodárenia s majetkom mesta v mestskej firme Novocentrum prevzali na seba poslanci, ktorí sa zdržali, alebo nehlasovali v tomto hlasovaní:


 
Zodpovednosť za nezníženie odmien členov komisií MsZ na 1 Euro prevzali na seba poslanci, ktorí sa zdržali, alebo nehlasovali v tomto hlasovaní:
 Fotogaléria prezentovaná poslancom Prešinským o Zúgove
Prvé dva obrázky sú z obdobia pred výstavbou MVE. Zbytok odzrkadľuje dneśný stav.
 


 
Načo nám je 2. viceprimátor?

Primátor mesta opomenul reagovať v bode Rôzne na niektoré poslanecké interpelácie. Nedozvedeli sme sa, prečo a ako bol vymenený mestský kronikár, ale veľké ticho nasledovalo aj po otázke ohľadom dôvodov vymenovania 2. viceprimátora. Dodatočne sa na túto tému objavil článok v mestských novinách. Čitateľ sa však ani odtiaľ nedozvie, načo bolo potrebné vymenovať 2. viceprimátora, ak vyše 2-ch rokov nikomu nechýbal...
 

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK