Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  2017-07-12   1,457
V poslednej dobe sa často píše, že naša krajine je v problémoch pretože tu je, okrem iného, aj KRÍZA INŠTITÚCIÍ. Asi na tom niečo bude – na ilustráciu ponúkam príklad z veľmi blízkeho okolia mesta, ale stále v našom katastrálnom území.  


Lesík na okraji cesty Nové Zámky – Dvory nad Žitavou v križovatke ciest I/74 a III/1503. Na kraji lesíka priamo v križovatke ciest pribudla obrovská krikľavá reklamná plocha o ktorej legálnosti mám pochybnosti. Krikľavé panely sú osadené na konštrukcii zbitej z paliet a osadené na staré betónové panely. Že tu prišlo k významnému negatívnemu narušeniu krajinného rázu je nepochybné, len neviem či je naša extrémne praktická a necitlivá doba schopná legislatívne niečo také ako krajinný ráz definovať.  A či je o zachovanie krajinného rázu vôbec záujem. V lesíku, na otvorenej ploche z ktorej sa prechádza na poľnú cestu, sa nachádza objekt tradičný a objekt moderný. Tradičným objektom je kríž so symbolikou ukrižovania. Objektom moderným je smetisko priamo pod krížom. Smetisko nedávno niekto odhrnul pod stromy a popri tom poškodil obrubníky kríža – tie sú vytrhnuté, rozbité a odhrnuté spolu so smeťami.
   
Kombinácia kríža a smetiska vyzerá to takto (fotografie zo  7. Júla 2017):
    
   
   
Reklamná plocha extrémne nevhodne vsadená do krajiny (je legálna?, podľa vyjadrenia úradníka z Okresného úradu NZ OCDPK neevidujú povolenie na jej umiestnenie, viac tu .... ):
 


Neverím tomu, že niečo podobné možno nájsť u našich západných susedov v Rakúsku. Mám pochybnosti či niečo podobné možno nájsť na juh od nás v Maďarsku, alebo u našich západných susedov na Morave či v Čechách. Podstatné je aj to, že nejde o zabudnuté miesto ukryté v chotári dediny na konci sveta. Je to frekventovaná cesta po ktorej denne prejdú stovky ľudí, možno niektorí z nich pracujú v inštitúciách pomenovaných v texte nižšie. Miesto ako je toto nebude jediným či extrémnym prípadom vzťahu spoločnosti ku krajine – veľmi podobné miesto sa nachádza za križovatkou ciest na Čikoch (Palárikovo, cesta NZ - Tvrdošovce) smerom na Šurany.
 
Otázka je, prečo žiadna z inštitúcií ktorých sa tento problém týka nekoná.

Zainteresované inštitúcie môžu byť tieto:
MsÚ Nové Zámky – Odbor komunálnych služieb, Referát životného prostredia:  pretože čierna skládka, smetisko a poškodzovanie životného prostredia,
MsÚ Nové Zámky – Odbor komunálnych služieb, Referát odpadového hospodárstva: pretože čierna skládka,
MsÚ Nové Zámky – Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry, Referát kultúry: pretože 1.) narušenie krajinného rázu nevhodným reklamným zariadením absolútne mimo mierky a štruktúry okolitej poľnohospodárskej krajiny, 2.) lebo poškodenie drobnej cirkevnej stavby (kríž so symbolom ukrižovania)
MsÚ Nové Zámky – Odbor komunálnych služieb, Referát  dopravy: pretože reklamné zariadenie umiestnené priamo v križovatke a v rozhľadovom poli vodiča,
Okresný úrad Nové Zámky – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: pretože (ne)legálne umiestnené reklamné zariadenie  pri cestnej komunikácii priamo v križovatke a v rozhľadovom poli vodiča,
Okresný úrad Nové Zámky – Odbor starostlivosti o životné prostredie: pretože čierna skládka.... ,
Krajský úrad v Nitre – Odbor cestnej dopravy a verejných komunikácií: pretože ide o cestnú komunikáciu v správe kraja na ktorej je umiestnené reklamné zariadenie priamo v križovatke a v rozhľadovom....,
Krajský úrad v Nitre – Odbor starostlivosti o životné prostredie: pretože prichádza k vytváraniu čiernej skládky odpadu.

Možno sa mýlim a nie každá spomenutá inštitúcia je oprávnená zaujať stanovisko k stavu popísaného miesta. Ale žeby žiadna?!

Martin Vyžinkár, 12.07.2017
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK