Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-07-18   895
V apríli predložil  Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na rokovanie vlády svoju epizodickú Správu o stave používania jazykov národnostných menšín v SR. Odpočet zahŕňa roky 2015 a 2016. Podobné správy vznikajú od roku 2012, sú sterilné a opierajú sa o dotazníkovú metódu zisťovania stavu používania jazykov národných menšín. Dotazníky úrad posiela orgánom verejnej správy, ktoré na ne odpovedajú, alebo nie.  


Správa obsahuje máločo nového, čitateľ môže ostať pokojný: naďalej platí "na Slovensku po slovensky". Občania druhej kategórie môžu používať svoj jazyk druhej kategórie vždy ak nájdu úradníka ktorý je ochotný sa snimi na ňom baviť. Dokonca aj dôkazný materiál môžu podávať na súdy vo vlastnom jazyku, ak si ho preventívne nechajú preložiť do štátneho jazyka na vlastné náklady...


Správa neobsahuje prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke ani nemapuje žiadne informačné zdroje, z ktorých by mohla sprostredkovať reálny obraz o jazykových konfliktoch a diskriminácii. Samo sebou sa rozumie, že sa nezmieňuje ani o potenciálne najvýbušnejšom jave "asymetrickej dvojjazyčnosti", ktorý na rozdiel od Úradu vlády náš portál priebežne mapuje...


Asymetrickej dvojjazyčnosti sme sa venovali tu:


2016-03-11   Vážený ústavný právnik ďalšou obeťou asymetrickej dvojjazyčnosti...
2015-06-11   "Naposledy, áno?!" Uskutočnil sa 23. ročník súťaže žiackych slohových prác "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mam rád Slovensko"
2014-12-02   Jeden človek, dva jazyky...
2014-08-19   I. československé hungarologistické sympózium, Brno 1978
2013-05-16   Poslankyňa nerozumie článkom písaným v jazyku, ktorý sa nenaučila.
2013-04-12   Ešte raz k asymetrickej dvojjazyčnosti / Még egyszer az asszimetrikus kétnyelvűségről
2013-04-07   Asymetrická dvojjazyčnosť a riziká z nej plynúce / Az asszimetrikus kétnyelvüség és annak kockázatai
2011-04-13   NA SLOVENSKU PO SLOVENSKY, alebo J. Slota odštartoval 11. apríla v Nových Zámkoch svojrázny IQ test národa / J. Slota a nemzet intelligencia-hányadosát teszteli petíciójával
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK