Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-08-01   575
V roku 2000 vydala Matica slovenská v spolupráci s Ústavom T. G. Masaryka spomienky Jána Ursínyho (1896-1972). Slovenský politik, vzdialený príbuzný Milana Hodžu vyštudoval za právnika v Budapešti, slúžil na talianskom fronte. Po návrate domov sa  - podobne ako jeho evanjelickí druhovia - angažoval v budovaní československej republiky a ako blízky Hodžov spolustraník spoločne s ním lavíroval od čechoslovakizmu k autonomizmu. Za agrárnu stranu podpísal Žilinské memorandum a asistoval pri následnomm zlúčení s HSĽS.  

 

V decembri 1943 bol spolusignatárom tzv. Vianočnej dohody, ktorou sa utvorila platforma pre prípravu ozbrojenéhop povstania. Po jeho vypuknutí zastával miesto predsedu SNR a spolu s Novomestským sa zúčastnil rozhovorov s benešom v Londýne. Po vojne spoločne s Lettrichom stál na čele Demokratickej strany, za DS bol členom Gottwaldovej vlády. Vzápätí po prevzatí moci komunistami bol v apríli 1948 odsúdený na 7 rokov, z ktorých 5 aj pol strávil vo výkone trestu. Po návrate z väzenia sa živil ako účtovník. Rehabilitovaný bol v r. 1964, zomrel o 8 rokov neskôr.

Ursíny zanechal dva rukopisy memoárov. V prvom sa venoval SNP (Spomienky na SNP, Tranoscius 1994), kým druhý slúžil základom pre vydanie tejto knihy.

Ursínyho spomienky sú zaujímavou sondou do osudov jedného z príslušníkov evanjelického spoločenstva na Slovensku, ktoré sa zhodou náhod a následkom bizarnej kombinácie veľmocí ocitlo na exkluzívnych pozíciách šachovnice veľkej politiky. Celú ich následnú oportunistickú  politiku determinovala úporná snaha na tejto šachovnici zotrvať. Postupné posilňovanie ľudákov ich nútilo k osvojeniu si slovenského nacionalizmu, logickou koncovkou čoho bolo zlúčenie s HSĽS krátko po podpise Mníchovskej dohody. Po stalingradskej porážke Nemcov naopak začala spolupráca s komunistami, ktorá však skončila tragicky - dlhoročnými žalármi prípadne útekom za hranice...
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK