Úvod / Nyitóoldal
   
 
Milan Kupecký  2017-08-06   730
Klub poľnohospodárskych redaktorov Syndikátu slovenských novinárov vyhodnotí každý rok palárikovské Poľno Sme v súťaži TOP Agro vždy tak, že sa umiestní na popredných priečkach. Majiteľ firmy Ing. Zoltán Černák, ktorý oslávil v týchto dňoch svoje životné jubileum skromne dodáva, že je to výsledok neúnavnej práce všetkých pracovníkov podniku.  


Jubilant, poľnohospodár telom i dušou Zoltán Černák celý svoj profesijný život spája s rozvojom poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu na rôznych úrovniach. Poľnohospodárstvo sa stalo jeho srdečnou záležitosťou. Začínal ako ekonóm, neskôr ako predseda v Jednotnom roľníckom družstve v Hronských Kľačanoch, potom bol výrobno-technickým námestníkom Okresnej poľnohospodárskej správy v Leviciach, následne nastúpil ako predseda družstva v Čajkove, až zakotvil na krátky čas ako riaditeľ štátneho podniku Poľnohospodárske potreby Bratislava. V ďalšom období spolu so svojimi spoločníkmi pôsobil v súkromnej firme. V polovici 90-tich rokov nastúpil pracovať na Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Sloveneskej republiky do funkcie generálneho riaditeľa ekonomickej divízie. Tu sa snažil svoje skúsenosti využiť pri záchrane slovenského agrokomplexu. Po voľbách v roku 1998 prácu na ministerstve ukončil a vrátil sa do súkromného sektora. V roku 2003 ako spoločník spoločnosti Techprogres odkúpil akcie Poľno Sme Palárikovo od pôvodných majiteľov.
 

Ing. Zoltán Černák

Podnik o výmere 3,5 tis. hektárov bol v tom čase v zlom stave. V prvej fáze hospodárenia sa so svojim pracovným kolektívom zameral na zmenu a zdokonalenie podmienok výroby a zlepšenie ekonomiky. V spoločnosti začali so skvalitňovaním výživy rastlín a hospodárením s vodou, ktorá najviac vplýva na výšku úrod. Do osevných postupov zaradili plodiny, ktoré boli najvhodnejšie pre miestne pôdy a komerčne najvýhodnejšie z hľadiska ceny i dopytu.  To všetko sa nedalo realizovať bez moderných technológií vo veľkovýrobe. A tak dnes majú vo firme  traktory a kombajny zakúpené  od  renomovanej firmy John Deer, ku ktorým  nedávno pribudol najmodernejší a najväčší traktor  9620 RX.
 
V súčasnosti chcú v spoločnosti obnoviť chov hovädzieho dobytka a s podporou štátu prispieť tak k zastaveniu jeho sústavného poklesu, konkrétne kráv.
 
V Poľno SME sa zamerali na rozvoj činností aj v ďalších oblastiach. Niekdajšiu  kotolňu zrekonštruovali na administratívnu budovu pre manažment a sociálne priestory pre pracujúcich,  pretože ako nás ďalej informoval pán Černák starostlivosť o človeka sa v konečnom dôsledku pozitívne prejaví na jeho pracovnej výkonnosti a prispieva tak k hospodárskemu rozvoju firmy.
 
Napríklad vybudovaním relaxačno-rehabilitačného centra  a športového areálu. ako i vytvorením ďalších benefitov motivujú pracovníkov k lepším  pracovným výkonom. Navyše zriadením jazdeckého klubu s parkúrovou plochou a tribúnou, ako i vybudovaním  modernej štýlovej reštaurácie, školiaceho a kongresového strediska, klubových priestorov pre bowlingové dráhy a wellness centra, vytvorili ďalšie pracovné príležitosti. Spomínané objekty neslúžia iba pre vlastných pracovníkov, ich služby využívajú aj občania Palárikova a sú dostupné i širokému okoliu. Všetky služby sú poskytované pod odborným dohľadom Odboru ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, ktorá udelila Ing. Zoltánovi Černákovi, pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea cenu „Ónyxové jablko múdrosti, poznania a plodnosti“ za osobný prínos pri uplatňovaní vedy a výskumu v poľnohospodárskej praxi a dosahované výsledky. Cena je  v správnych rukách. Aj ona potvrdzuje prečo akciová spoločnosť Poľno Sme Palárikovo patrí trvalo medzi najlepšie poľnohospodárske podniky na Slovensku.
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK