Úvod / Nyitóoldal
   
 
Milan Kupecký  2017-08-20   761
Pochybné šťastie žiť v susedstve dánskej veľkovýkrmne ošípaných v okrese zažívajú doposiaľ iba obyvatelia Svodína, ktorí sa opakovane a dosiaľ neúspeśne snažia zbaviť smradľavej opachy, ktorá im - za nepriaznivého smeru vetra - dôkladne ničí vidiecku idilu. Po mnohých rokoch ťahaníc sa zdá, že podobnej veľkej radosti budú čeliť i obyvatelia Palárikova, Selíc i Nededu, do chotára ktorých sa má postaviť podobný objekt. Občania dotknutých obcí sa cítia byť podvedení, ale zdá sa, že ešte nie je definitívne rozhodnuté o sprevádzkovaní farmy pre ošípané v lokalite Palárikovo - Šándor.  

Ústne pojednávanie  v súvislosti s vydaným  integrovaného povolenia stavby a prevádzky Farmy ošípaných  Palárikovo - Šándor sa uskutočnilo nedávno za prítomnosti občanov obcí Palárikova, Selíc a Nededu, ich starostov, ako i zástupcov ďalších zainteresovaných, konkrétne  spomínanej farmy, inšpekcie životného prostredia a spoločností Poľno SME a Agrodružstvo.

Išlo hlavne o protest občanov, ktorí sú výhradne proti stavbe farmy, pretože jej eventuálna prevádzka ohrozuje bezprostredne ich životné prostredie a vôbec narúša ich doterajší životný štandard, a to nielen škodlivými emisiami v ovzduší, ale i hlučnosťou a ďalšími neduhmi, ktoré vyjadrili vo svojom proteste. Navyše, cítia sa podvedení, keďže ich písomné námietky zapracovali do konania až teraz, dodatočne, keď sa zdá, že je o všetkom rozhodnuté. Nie sú spokojní ani so súčasnými vyjadreniami investora a stavom čo sa týka stavby a prevádzky farmy, ktorá im bola pôvodne ináč, čiže mylne interpretovaná a boli tak uvedení do omylu, čo pokladajú za zámer.

Dodatočne boli zapracované ich písomné stanoviská, v súlade a spolu s vyjadreniami  starostov zainteresovaných obcí. A tiež so stanoviskami zástupcov (konateľov) miestnych, už existujúcich poľnohospodárskych spoločností Poľno SME a Agrodružstvo, ktoré sa tiež vyjadrili k veci zamietavo, pretože zástupcovia farmy nemali doteraz záujem (za obdobie troch rokov) prísť na jednanie k predmetnej veci, prípadne podmienenej spolupráce a uzatvorenie zmluvných podmienok. Navyše, oba poľnohospodárske podniky získali dodatočne poznatky o nepriaznivom vplyve (napríklad hnojovice, o dodávku ktorej spočiatku spoločnosť Agrovýkrm javila záujem) a dopade viacerých nepriaznivých skutočností, ktoré by narušili hydrofyzikálne vlastnosti pôdy, čo by malo za následok zníženie ich úrodnosti. Odmietli navrhovanú spoluprácu aj na základe zamietajúcich podnetov vlastníkov nimi obhospodarovaných pozemkov.

Aký bude ďalší postup ťažko predpovedať, hoci podľa doterajších jednaní, možno dedukovať, že ešte nie je o Farme ošípaných Palárikovo - Šándor definitívne rozhodnuté.

 

Pohľad na účastníkov konania

 

Ingrid Pojezdálová, vedúca odboru Slovenskej inšpekcie Životného prostredia v Nitre

 

Zástupca predmetnej farmy zo spoločnosti Agrovýkrm  Marek Tóth

 

Riaditeľ a zastupujúci konateľ spločnosti Poľno SME Pavol Hudák

 

Starosta obce Palárikovo Jozef Derňár
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK