Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-09-16   591
Niektoré médiá i politici si pripomenuli okrúhle výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR. Dejateľa, o ktorom jeden jeho dvorný publicista napísal, že morálku v politike považoval za veľkú nevyhnutnosť, kým druhý spomínal, ako sa v jeho prejavoch neustále vracali slová, že „politika má byť rozumná a mravná“. V závere článkov sa trpko konštatuje, ako veľmi je aktuálne-politické dianie na Slovensku so všetkými kauzami a aférami vzdialené ideálom T. G. Masaryka. Toto posledné konštatovanie musí prekvapiť všetkých, ktorí sa domnievajú, že história sa odvíja nenáhodne, dôsledky vyplývajú zo svojich príčin a dnešná mravná mizéria v nástupníckych štátoch sa Masarykovmu odkazu nevymyká, ale naopak, je priamym dôsledkom pôsobenia "prezidenta-osloboditeľa".  

 
Ostatne, získať reálny obraz o živote a diele tohoto náboženského fantastu a politického dobrodruha je stále ťažšie, nakoľko sa na falzá a mystifikácie vytvorené propagandistickou mašinériou 1. ČSR nakladajú stále nové a nové vrstvy nedorozumení a mýtov, ktorými sa povojnové generácie demokratických politikov, možno v dobrej viere ale hlavne z nedostatku lepších oporných bodov, snažili oprieť svoj program. Dodajme, že márne. Nikto, kto chce sledovať Masarykovmu odkazu neprinesie pre túto spoločnosť viac slobody ani blahobytu a to nezávisle od toho, či dobre rozumie tomu, v čom tento odkaz spočíva...

Na tomto mieste uverejňujeme dva články z dobovej tlače, ktoré dajú nahliadnuť za oponu zašlých čias a približujú názory T.G.Masaryka ako aj reflexiu jeho činnosti vo vtedajšej  českej spoločnosti...

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,902 MODIFIED: 2018.09.17 22:30:38.MD5: ff8ed373391f626a1ac54729d082455f STATUS: FALSE