Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-09-22   948
Na týchto stránkach sme sa nie tak dávno venovali privátnej vojne považskobystrického učiteľa dejepisu, ktorý sa ako kedysi Sv. Juraj pustil do svojho beznádejného zápasu s hydrou -  s ruskou dezinformačnou mašinériou. Fandíme týmto novodobým hrdinom, tým viac, o čo sú vo svojom zápase osamelejší a beznádejnejší. Dnes podávame správu o Orsolyi Véghovej, ktorá sa pustila do rovnako bezvýchodiskového zápasu. Vo svojim blogu na SME.SK načala jedno z bázových tabu slovenskej spoločnosti - vzťah k maďarskej menšine, ktorá v r. 1918 zostala nedobrovoľne uväznená v pozícii rukojemníka v novoutvorenom štáte Čechov a Slovákov.  


Bežný obyvateľ Slovenska nevie nič o koreňoch averzie voči Maďarom.  A nevie to zrejme ani Orši. Ona len na rozdiel od bežného obyvateľa odmieta hrať rolu, ktorú menšinovým Maďarom zakladatelia štátu pred storočím pridelili. Je to inteligentná žena a vie, že ide o budúcnosť jej detí.

Ako úspešná konzultantka odchovaná firemnou kultúrou západných korporácií je ženou činu - chce riešiť problém diskusiou, z ktorej - ako verí - vzíde riešenie. Orši verí, že sa jej podarí odbúrať stereotypy majoritnej spoločnosti a zaangažovať ľudí étosom svojho zápasu a čistotou svojich pohnútok. Chce riešiť len prítomnosť, nechce zabŕdať do histórie. Chce hrubú čiaru a korektné vzťahy ODTERAZ.

Netuší však, že zavadila o vrchol ľadovca, ktorého veľká časť ostáva skrytá v hĺbke. Radi by sme sa mýlili keď si myslíme, že bude ťažké pohnúť fundamentom na ktorom stojí ŠTÁT...

Zdá sa nám totiž, že perzekučný blud menom "maďarizácia" a averzia voči Maďarom sú posledné piliere na ktorých tento štát spočíva. Nebolo to tak pôvodne vymyslené, Hodža a jeho priatelia augsburského vyznania si pôvodne chceli indiferentných Uhroslovákov  kúpiť hospodárskou prosperitou, "druhým Švajčiarskom",  "národom československým" či "ideálom humanitním". Nič z toho sa nekonalo, miesto toho sme nakúpili dve totality, vyhnanie tretiny obyvateľov a  to čo z československého experimentu nadnes zostalo je vydrancovaný štát v držbe lúpežných rytierov a  chudobní dezorientovaní obyvatelia. Tí sú na tom v porovnaní s Rakúšanmi horšie, ako boli v r. 1914 a aktuálne nezdieľajú žiadnu spoločnú pozitívnu víziu iba obraz nepriateľa. A ten by im chcela mladá konzultantka vziať...

 
Téme sme sa venovali napr. tu:

2016-03-11   Vážený ústavný právnik ďalšou obeťou asymetrickej dvojjazyčnosti...
2015-11-23   "Ďakujem, Kalligram. Köszönöm, László!"
2015-06-11   "Naposledy, áno?!" Uskutočnil sa 23. ročník súťaže žiackych slohových prác "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mam rád Slovensko"
2014-12-02   Jeden človek, dva jazyky...
2014-07-22   "Ezek az emberek egyáltalán akarnak-e magyarok lenni?"
2014-06-16   Hunčík Péter interjú a .týždeň hetilapban... / Rozhovor s Petrom Hunčíkom v časopise .týždeň...
2014-06-14   Uskutočnil sa 22. ročník celoštátnej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
2013-12-12   Lokálpatrioti, trojjazyčná Bratislava, dobré mravy... a ich deštrukcia. Návrat Tibora Éberta do Bratislavy
2013-07-31   "Na Slovensku po slovensky!" ozývalo sa včera v noci v novozámockej nemocnici...
2013-07-13   Hunčík Péter Szárszón az asszimilációról
2013-07-06   Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból
2013-06-14   13. júna sa v Nových Zámkoch uskutočnil 21. ročník literárno-výtvarnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
2013-04-07   Asymetrická dvojjazyčnosť a riziká z nej plynúce
2012-10-08   "Napriek niektorým mediálnym neprajníkom..."
2012-08-06   P. Michal Svoreň z Kolárova. Pred 65 rokmi prichádzali na miesta vyhnaných slovenských Maďarov transporty presídlencov z Maďarska
2012-06-15   Usporiadali 20. ročník súťaže "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko"
2012-05-24   Geopolitické príčiny slovensko-maďarského konfliktu
2012-04-15   Ozvena stretnutia maďarských a slovenských historikov 22. a 23. marca 2012
2012-04-01   Máte právo ... mlčať. Ďalšia príručka o používaní materinského jazyka v úradnom styku.
2012-02-24   Komáromi Szalon a Mokka kávéházban: Határeset, Szlovákiai magyar túlélési stratégiák
2011-07-22   V Nových Zámkoch vyhodnotili 19. ročník súťaže "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko"

 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,902 MODIFIED: 2018.09.17 22:30:38.MD5: ff8ed373391f626a1ac54729d082455f STATUS: FALSE