Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  2017-10-05   669
Európsky týždeň mobily je udalosť ktorej cieľom je povzbudiť samosprávy ku krokom vedúcim k udržateľnej mestskej mobilite ako alternatíve voči osobnej automobilovej doprave.  Na Slovensku bol tento ročník uvádzaný troma citátmi od dánskeho architekta a urbanistu  Jana Gehla: 1. Formujeme mestá, ony potom formujú nás, 2. Dobre navrhnuté okolie náš inšpiruje, zle navrhnuté mesto nás tyranizuje, 3. Pešia a cyklistická doprava – lacná, tichá, čistá. Tri jednoduché vety, z ktorých ani jednu nemožno v pozitívnom zmysle aplikovať na popis mesta Nové Zámky.  


V súvislosti s Európskym týždňom mobility a tým ako koná naše Mesto by som mohol napísať, že ma mrzí:
-    ako Mesto premeškalo šancu upozorniť na problém s dlhodobo neudržateľnou situáciou v preferencii individuálnej automobilovej dopravy (IAD),
-    ako Mesto premeškalo šancu poukázať na potrebu zmeny v dopravných návykoch,
-    ako Mesto nevníma negatíva spojené s chorobným nárastom počtu áut v meste,
-    ako Mesto nevníma negatívny vplyv preferencie IAD na iné, mestu priateľskejšie, formy dopravy,
-    ako v Nových Zámkoch bezradne a bez fantázie mrháme priestorom ulíc (a priestor na Nábrežnej ulici, na ulici S. H. Vajanského, T.G. Masaryka, M. R. Štefánika, Komárňanskej  či ostatných hlavných uliciach je veľkorysý),
-    ako sa bez povšimnutia (a akcie zo strany Mesta) menia krajnice ciest na parkoviská,
-    ako chýbajú cyklotrasy spájajúce mesto s blízkymi obcami a ako tým už roky Mesto mrhá rekreačným potenciálom svojho okolia,
-    ako sa už roky bez vízie a predstavy o budúcej tvári mesta (ne)plánuje doprava,
-    ako nová výstavba v husto obývanej lokalite so zlou dopravnou situáciou a katastrofálnym parkovaním nielen bráni riešeniu problému ale problém robí ešte vypuklejším,
-    akým omylom je predstava že mesto je len suma priestorov na bývanie, školu, prácu, a nakupovanie medzi ktorými sa všetci (alebo aspoň väčšina) budeme pohybovať denne autami
-    akým omylom je predstava že na tom čo je medzi priestorom na bývanie, školu, prácu a nakupovanie nezáleží,
-    že moderné mestá chápu že nemožno ďalej ponechať voľný priestor nárastu osobnej automobilovej dopravy na úkor všetkých ostatných typov mestskej mobility, že riešením do budúcnosti je komplexný prístup k doprave ktorý preferuje iné spôsoby dopravy v meste ako IAD a vytvára pre ne čo najlepšie podmienky – len v NZ nevidieť žiadny náznak kroku k modernému mestu,
-    ako Mesto už dlhé roky mrhá potenciálom mestskej cyklodopravy,
a iste by som našiel aj ďalšie negatíva ktoré by tu bolo možné rozoberať. Ale pripomeniem radšej jednu veľmi pozitívnu udalosť v meste, ktorá ukázala že ulice môžu byť vyzerať  aj inak ako parkovisko alebo dlhý pomaly sa posúvajúci had áut s jedným či dvoma pasažiermi, že mestské ulice môžu byť aj príjemným miestom kde sa namiesto hluku motorov a pneumatík ľudia pohybujú veľmi prirodzeným a zdravím spôsobom – teda v sedle bicykla.

Cyklojazdu mestom zorganizovalo v piatok 22. septembra, na konci Európskeho týždňa mobility, neformálne združenie NZ INAK. Jazdy sa zúčastnilo prekvapivo veľké množstvo ľudí všetkých vekových kategórií  – a to napriek minimálnej prezentácii. Celá propagácia pozostávala len zo šírenia informácie o akcii cez sociálnu sieť a cez odkazy známych či kamarátov. Ako to na jazde mestom vyzeralo si môžete pozrieť na fotoalbume zo stránky združenia NZ INAK.

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,415 MODIFIED: 2018.08.11 20:50:53.MD5: 362e043289b70ca3936f3549b81760ad STATUS: OK