Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  17-11-04   726  
0
Érsekújvárban a Szent Kereszt-plébániatemplomban szentmisével és zenés emlékműsorral emlékeztek meg hétfőn az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire vitéz dr. zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós főszervezésében, aki megalapítója és országos elnöke a Nobilitas Carpathiae-nak, vagyis a magyar nemesi családok felvidéki civil szervezetének. Abban a templomban, ahol 2013. október 19-én az 1956-os Vitézi Lovagrend felvidéki szárnya megalakult és 14 felvidéki vitézt avattak fel.  


Emlékező szentmise a forradalom hőseiért​, bemutatja Gyurcsó Zoltán helynök
 

A zászló megszentelése


A misén a kántor vezetésével egyházi énekek csendültek fel, de gitárkísérettel, zenés összeállítással, versszavalattal is készültek Szkokan Horváth Tímea, Danczi Mónika és Tóth Lehel. Felcsendült más mellett az „Ó, Istenünk, eléd letérdelünk...“ és az „Elindultam szép hazámból...“ kezdetű ének. A mise végén a jelen lévő „nemzetes hölgyek és urak“ - hangzottak a konferansz hölgy szavai - meghallgatták Práznovszky Miklós, az 1956-os Vitézi Lovagrend felvidéki központi törzskapitánya emlékező beszédét.

A szónok párhuzamot vont 1711, 1848-49, 1918-20, 1956, 1968 és 1989 között, mely történelmi eseményekben közös volt a szabadságvágy, a szabadságért vívott harc. 1918-cal kapcsolatban említette az akkori vezetés óriási hibáját, amikor leszereltették Linder Béláék a hadsereget, melyet aztán a gyászos trianoni diktátum követett. S nekünk nem volt egy Musztafa Kemal Atatürkünk, aki semmisnek mondta volna rájuk kimondott, igázságtalan és gyalázatos döntést és szembeszállt volna vele.
 
Práznovszky felidézte a gyermekkorát, a komunizmus ideje alatti buzgó vallásosságot, amikor a reggeli misékre Újvárban milyen szép számban jártak az emberek, pedig nem tehették ezt úgy, mint manapság, ma meg jellemző a teljes érdektelenség, amit mutat a jelen lévő emlékezők alacsony száma is. De buzdítson minket az, hogy habár kevesen, de vagyunk, akik emlékezünk és fejet hajtunk ezen hősi halált halt elődeink előtt és jövőre itt folytatjuk.
 
Ezután a szervezet zászlaját szentelte meg Gyurcsó vikárius úr, majd a nemzetes hölgyekkel és urakkal az élen a Szózat eléneklése után a Boldogasszony, Anyánk felcsendülése alatt kivonult a „Szent Jobbot szálító Aranyvonat országjárása 75. évfordulója emlékére“ (1939. április 30.) 2014-ben a Nobilitas Carpathiae által emelt emléktáblához. Koszorút helyezett el vitéz Sass László Sándor, az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének főkapitánya, Práznovszky Miklós főszervező. Továbbá kegyeleti gyertyát gyújtottak nemcsak az 1956-os, de az aradi vértanúk eméknapjához kapcsolódóan. Az emlékező esten részt vett a felvidéki gyökerekkel rendelkező Tajnay Mária asszony, a Brüsszeli Emberi Jogok Közép-európai Bizottsága elnök-főtitkára, aki Práznovszky Miklóssal együtt 2014-ben petíciót nyújtott be a Beneš-dekrétumok ellen. Az est a templom melletti Marianum egyházi teremben beszélgetéssel végződött a meghívott vendégek számára.  
Égjenek hát a mécsesek azokért, akiket nem keresett az ország, a kézfejekért, mely a testtől elszakadt, idézze fel a szíveket, nyelveket, szemeket, a hangtalanokat, kezetleneket s hétrétű avar alatt keressük a holtakat.Koszorúk és a mécsesek égnek az emléktábla előtt

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 21,697 MODIFIED: 2018.12.04 23:13:49.MD5: 9e9360fc5ac00f07cbbd76f98e8210ab STATUS: OK