Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2012-04-18   2,446

Pokračujeme v publikovaní článkov z denníka Neue Zürcher Zeitung, ktoré sa v uplynulých 5 rokoch venovali problematike slovensko-maďarských vzťahov a stredoeurópskej spolupráce. Dnes prinášame článok z 15. júna 2010. Chronologický prehľad všetkých plánovaných článkov nájtete na konci úvodného článku.

Folytatjuk a Neue Zürcher Zeitung-ban az utóbbi 5 évben megjelent, és a szlovák-magyar viszonyt, ill. középeurópai együttműködést tárgyaló cikkek közlését. Ma egy 2010. június 15-i írást adunk közre. A publikálandó cikkek kronológiai listája a bevezető cikk végén található.  

15. júna 2010

Slovenskí Maďari sa chcú dohodnúť

"Volebná podpora" zo strany Orbána bola kontraprouktívnou pre predstaviteľov radikálnejšej menšiny

Vo voľbách hlasovala väčśina v prevažnej miere na kandidátov, ktorí úprednostňujú dohodu pred konfrontáciou. To je facka na tvár tamojších maďarských radikálov.
Rudolf Hermann, Praha
Na Slovensku v sobotných parlamentných voľbách príslušníci maďarskej menšiny väčšinovo hlasovali na kandidátov, ktorí uprednostňujú dohodu pred konfrontáciou. Takato príležitosť sa naskytla po prvýkrát, keď sa popri radikálnejšej Strane maďarskej koalície, volieb zúčastnila i nová strana Most-Híd, ktorá vystupovala s umiernenejším programom.

Zmena voličských preferencií
Kým Strana maďarskej koalície sa prvýkrát od svojho vzniku nedostala do parlamentu, strana Most-Híd získala na prvýkrátviac ako 8% voličských hlasov. To je veľký úspech tak pre stranu, ako aj pre jej predsedu Bélu Bugára. Béla Bugár Béla sa v minulosti snažil vytvoriť v SMK umiernené krídlo, k tomu však nenašiel vhodné podmienky.
Zaujímavé je správanie sa maďarských voličov v mestách ako Dunajská Streda, alebo Galanta, ktoré sú považované za bašty menšinových Maďarov. V týchto mestách tvorí maďarské obyvateľstvo väčšinu obyvateľov, napriek tomu sa všade presadila umiernená línia.Most-Híd všade získal prevahu nad SMK, miestami zdrvajúcu.
Je zaujímavé, že toto zoskupenie, ktoré sa považuje za reprezentanta nielen záujmov menšiny, ale v zhode so svojim menom chce budovať mosty k väčśinovému oyvateľstvu, vedelo zísakť voličské hlasy - i ke´d v minimálnom množstve - vo vśetkých regiónoch krajiny. Rádius vplyvu SMK sa naproti tomu obmedzuje výlučne na užné Slovensko. Svoju kampaň viedol Most-Híd dvojjazyčne, kým SMK výlučne po maďarsky. Radikálne skupiny v SMK sa prepočítali i v tom, že svoju kampaň postavili jednostranne na útokoch na súpera - stranu Most-Híd, miesto toho, aby sa venoval záujmom maďarských voličov.
Na základe volebného výsledku sa javí, že konečne sa i v politickej sfére presadilo to, čo bolo prítomné v radoch obyvateľstva, ktoré nechcelo konfrontáciu. To sa prejavilo napr. i v otázke občianstva ponúknutého Maďarskom, na co slovenská vláda reagovala tým, že pohrozila záujemcom o maďarské občianstvo stratou slovenského. Naproti SMK, ktorej vedúci činitelia vyhlásili, že za maďarské občianstvo zaplatia i túto cenu, stanovisko Most-Híd bolo, že maďarské občianstvo nie je potrebné, ak to má za následok stratu slovenského občianstva - koniec koncov ich domovinou je Slovensko.

Maďarsko musí s farbou von
Pochybná "volebná pomoc" Viktora Orbána, ktorú poskytol radikálnejším predstaviteľom maďarskej menšiny, sa ukázala byť celkom neúčinnou. Mimochodom z Orbánovej ponuky vyťažila najviac pravicová nacionalistická Slovenská národná strana (SNS) . Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude vyvíjať vzťah medzi Bratsilavou a Budapeśťou, ak sa v slovenskej vláde objavia umiernení predstavitelia Maďarov a krikľúni z SNS budú v opozícii.

Prišiel čas premiéra Fica
V každom prípade zatiaľ nie sme tak ďaleko, aby sa doterajśia opozícia pri účasti strany Most-Híd ujala vlády. Prezident Gaśparovič zatiaľ poveril zostavením vlády predsedu najsilnejśej strany premiéra Fica. Fico má čas do pondelka budúceho týždňa, aby našiel koaličného partnera pre svoju stranu. To nebude preňho jednoduché, lebo hlasy SNS nestačia na dosiahnutie parlamentnej väčšiny a žiadna iná strana nejaví ochotu spolupraiovať s ním.2010. június 15.

A szlovákiai magyarok egyezséget kívánnak

Orbán kontraproduktív „választási segélynyújtása” a radikálisabb kisebbség képviselőinek
A választásokon a Szlovákiában élő magyar kisebbség azoknak a képviselőknek adta voksát, akik az egyezséget és nem a konfrontációt keresik. Ez pedig pofon volt az ottani magyar radikálisok számára.
Rudolf Hermann, Prága
Szlovákiában, a szombati a parlamenti választásokon a magyar kisebbség tagjai többségükben azokat a képviselőket választották, akik az egyezséget és nem a konfrontációt keresik. Először fordult elő, hogy erre határozottan adva volt az alkalom, mivel az eddig beérkezett, kisebbségi kérdésekben mindenesetre radikálisabb Magyar Koalíciós Párt (SMK) mellett, ezévben Most-Híd néven új formáció indult a válsztásokon, amelyik mérsékelt álláspontot képvisel.

Megváltozott a választók kegye
Míg megalakulása óta először fordult elő, hogy az SMK-nak nem sikerült bekerülnie a parlamentbe, a Most-Híd egy csapásra nyolc százalékon felüli választói arányt ért el. Ez nem csak a fiatal párt, hanem elnöke, Bugár Béla számára is, nagy sikert jelent. Bugár Béla korábban az SMK-n belül akart mérsékelt szárnyat alakítani, ehhez azonban nem találta meg a kereteket.
Érdekes a szlovákiai magyar választók viselkedése olyan városokban, mint Dunaszerdahyely, vagy Galánta, amelyek a kisebbség bástyáinak számítanak. Ezekben a városokban a magyar lakosság alkotja a többséget, mégis mindenhol a mérsékelt tendencia kerekedett felül. A Most-Híd mindenütt túlszárnyalta az SMK-t, részint eklatáns mértékben.
Érdekes az is, hogy ez a formáció, amelyik nem csak a kisebbség érdekképviseletének tekinti magát, hanem, neve után hídat akar verni a többségi társadalom felé, gyakorlatilag az ország minden táján – ha csak minimális számban is - híveket tudott toborozni. Az SMK hatásköre ezzel szemben, tardicionálisan csak Dél-Szlovákiára korlátozódik. Most-Híd a választási kampányt kétnyelvűen folytatta, nem úgy, mint az SMK, amelyik egyedül csak magyar nyelven. Az SMK radikális elemei abban is elszámították magukat, hogy a választási küzdelmet egyoldalúan az új vetélytárs, a Most-Híd ellen vívta, ahelyett, hogy a magyar (etnikumu) szlovákok közös érdekeire fektette volna a hangsúlyt.
A válsztási eredmény alapján végre a politikában is érvényesül, ami a lakosság körében, nevezetesen a kisebbségi területeken már régebben tapasztalható volt, az, hogy nem akarnak konfrontációt. Ez például a Magyarország által felajánlott állapolgárság vitatott kérdésében is megnyilvánul, amelyre a szlovák kormány azzal reagált, hogy esetleges érdeklődőket szlovák állampolgárságuk megvonásával fenyegetett. Az SMK-val ellentétben, amelynek vezető emberei kijelentették, a magyar állampolgárságért ezt az árat is meg akarják fizetni, a Most-Híd soraiban azon az állásponton voltak, hogy magyar állampolgárságra nincs szükség, ha ennek a szlovák állampolgárság elvesztése az ára – elvégre Szlovákiában vannak otthon.

Magyarországnak is színt kell vallani
Orbán Viktornak a Szlovákiában élő magyar kisebbség radikálisabb politikusai számára nyújtott kétes (értékű) „választási segélye” így anyit ért, mint pofon a levegőnek. Egyébként a jobboldali nacionalista Szlovák Nemzeti Párt (SNS) sem tudott ebből lényeges hasznot húzni. Érdekes lesz majd megfigyelni, hogyan alakul a Bratislava és Budapest közti viszony, ha Szlovákiában a magyar kisebbség explicite mérsékelt képviselői vesznek részt a kormányban, és az SNS -hangoskodók ellenzékben vannak. Ez Orbán számára is megnehezítené, hogy folytassa a konfrontációt, amivel a belső problémákról a figyelmet olyan mesterien el lehet terelni.

Fico miniszterelnöknek megjött az ideje
Mindenestre nem tartunk még ott, hogy az eddigi ellenzékből alakított kormány a Most-Híd részvételével kezébe vehetné az ügyeket. Gasparovics elnök a kormány megalakításával egyelőre a választási győztes Fico miniszterelnököt bízta meg. Ficonak jövő hétfőig van ideje, hogy Smer pártja számára koalíciós társat találjon. Ez nem lesz számára egyszerű, mert az SNS-sel szövetkezve nem ér el többséget, a többi parlamentáris párt közül pedig egyetlen egy sem mutatott hajlandóságot, hogy együttműködjön vele.Seite 6, 15.6. 2010

Die slowakischen Ungarn wünschen Ausgleich

Kontraproduktive «Wahlhilfe» Orbans an die radikaleren Minderheitenvertreter
Die ungarische Minderheit in der Slowakei hat sich in den Wahlen für politische Repräsentanten ausgesprochen, die den Ausgleich und nicht die Konfrontation suchen. Sie verpasste den «Falken» aus den eigenen Reihen damit eine Ohrfeige.
Rudolf Hermann, Prag
Bei den Parlamentswahlen in der Slowakei vom Samstag haben sich die Angehörigen der ungarischen Minderheit mehrheitlich für politische Vertreter entschieden, die den Ausgleich und nicht die Konfrontation suchen. Die Möglichkeit einer solchen Auswahl bestand erstmals in ausgeprägtem Masse, denn neben der etablierten, in Minderheitenfragen allerdings radikalen Partei der ungarischen Koalition (SMK) kandidierte dieses Jahr auch eine neue Formation namens Most-Hid («Brücke» in Slowakisch und Ungarisch), die eine gemässigte Position vertritt.

Wechsel in der Wählergunst
Während die SMK erstmals seit ihrem Bestehen den Einzug ins Parlament verfehlte, schaffte Most-Hid auf Anhieb über acht Prozent Wähleranteil. Das ist nicht nur für die junge Partei als grosser Erfolg zu werten, sondern auch für ihren Vorsitzenden Bela Bugar. Bugar hatte früher innerhalb der SMK einen moderaten Flügel bilden wollen, dazu aber nicht den Raum gefunden.
Interessant ist das Verhalten der slowakisch-ungarischen Wähler in den Bastionen der Minderheit, in Städten wie Dunajska Streda oder Galanta. Dort stellt die ungarische Bevölkerung eine Mehrheit dar, doch setzte sich überall eine moderate Tendenz durch. Auf der ganzen Linie vermochte Most-Hid die SMK zu überflügeln, teilweise in eklatantem Ausmass.
Interessant ist auch, dass die Formation, die sich nicht nur als Vertreterin von Minderheiteninteressen empfindet, sondern ihrem Namen gemäss auch eine Brücke zur Mehrheitsgesellschaft schlagen will, in praktisch allen Regionen des Landes eine - wenn auch bisweilen bloss minimale - Gefolgschaft erlangte. Das Wirkungsgebiet der SMK hingegen beschränkt sich traditionell allein auf die Südslowakei. Most-Hid hatte die Kampagne zweisprachig geführt, anders als die SMK, die sich nur auf das Ungarische beschränkte. Die «Falken» aus den Reihen der SMK dürften sich auch darin verrechnet haben, den Wahlkampf einseitig gegen die neue Konkurrenz von Most-Hid zu führen, statt das gemeinsame Interesse der ungarischen Slowaken hervorzuheben.
Durch das Wahlergebnis findet nun endlich auch in der Politik einen Niederschlag, was in der Bevölkerung namentlich des Minderheitengebiets schon lange sichtbar war: dass man sich keine Konfrontation wünscht. Das zeigt sich etwa in der umstrittenen Frage der von Ungarn angebotenen Doppelbürgerschaft, auf welche die slowakische Regierung damit reagierte, dass sie allfälligen Interessenten mit dem Entzug des slowakischen Bürgerrechts drohte. Im Gegensatz zur SMK, deren Spitzenleute erklärten, die ungarische Staatsbürgerschaft auch zu diesem Preis annehmen zu wollen, hiess es aus den Reihen von Most-Hid, einen ungarischen Pass brauche man nicht, wenn er auf Kosten des slowakischen gehe - schliesslich sei man ja in der Slowakei zu Hause.

Auch Ungarn ist gefordert
Viktor Orbans zweifelhafte «Wahlhilfe» an die radikaleren Politiker der ungarischen Minderheit in der Slowakei erwies sich damit als Schlag ins Wasser. Im Übrigen vermochte auch die rechtsnationale Slowakische Nationalpartei (SNS) daraus keinen substanziellen Nutzen zu ziehen. Es wird nun interessant sein zu sehen, wie sich das Verhältnis zwischen Bratislava und Budapest entwickelt, wenn es in der Slowakei zu einer Regierung unter Beteiligung einer explizit moderaten ungarischen Minderheitsvertretung kommt und die Schreihälse der SNS in der Opposition sind. Das würde es auch für Orban schwerer machen, eine Konfrontation weiterzuführen, mit der sich so trefflich von internen Problemen ablenken lässt.

Ministerpräsident Fico am Zug
Noch ist es allerdings nicht so weit, dass eine Regierung der bisherigen Oppositionskräfte und unter Beteiligung von Most-Hid sich ans Werk machen könnte. Präsident Gasparovic erteilte am Montag den Auftrag zur Regierungsbildung zunächst dem Wahlsieger, Ministerpräsident Fico. Dieser hat mit seiner Partei Smer bis Mittwoch nächster Woche Zeit, Koalitionspartner zu finden. Einfach wird es für ihn nicht werden, da eine Verbindung mit der SNS keine Mehrheit bringt und von den anderen parlamentarischen Parteien keine einzige den Willen bekundet hat, mit ihm zusammenzuarbeiten.

 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK