Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2013-05-16   2,181

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (14.5.2013) sme boli opäť konfrontovaní s dôsledkami fenoménu "asymetrickej dvojjazyčnosti" - nebezpečného javu, na ktorého dôsledky náš portál opakovane upozorňuje.
Poslankyňa M. Malperová vystúpila so závažným problémom - nerozumie článkom uverejňovaným v Castrum Novum písaným v maďarskom jazyku a žiada, aby boli všetky články v oboch jazykových mutáciách časopisu zhodné. Pri nezmenenom rozsahu novín (8 strán SK a 8 strán HU dvojtýždenne) to fakticky znamená, že články, ktorým M. Malperová doteraz nerozumela, sa v budúcnosti v novinách vôbec neobjavia. Pri všetkej bizarnosti tejto požiadavky nerozumieme hlavne obsedantnej túžbe p. poslankyne čítať maďarskú mutáciu novín po slovensky - je záhadou, prečo si ich neotočí a nezačne čítať zo správneho konca...  


V čase keď sme v súvislosti so sebadeštrukciou SNS svedkami celkového upokojenia národnostných vášní, a dokonca sme zaregistrovali dvojjazyčné nápisy na novootvorenej pekárni v Komjaticiach ani nehovoriac o snahe niektorých poslancov Slov. koalície sa učiť menšinový jazyk, je tristné, ak sa stále objavujú podobné rezíduá nezdravých tendencií minulosti.
Radi by sme tu zopakovali poučku vychádzahúcu z masarykovského "ja pán - ty pán": KAŽDÝ má plné právo nerozumieť jazyku, ktorý sa nenaučil. Súčasne NIKTO nemá právo presúvať dôsledky a náklady svojej neznalosti na niekoho iného.
Na záver si dovolíme vyjadriť nádej, že po vyriešení tohoto najzávažnejšieho problému si p. poslankyňa nájde čas venovať sa i inej dôležitej veci - konkrétne 70 miliónovej (Sk) sekere, ktorú  v rozpočte spolu so svojimi poslaneckými druhmi spôsobila. V jej prípade ide o 90.124,- Eur (2.703.720,- Sk), čo je 1/25 celkového schodku rozpočtu v r. 2012. V tejto hodnote musí Mesto predať svoje aktíva, zvýšiť dane, príp. zadĺžiť svojich obyvateľov kvôli nezodpovednému výkonu mandátu p. poslankyňou. (Ako je známe, primátor mesta môže  samostatne rozhodovať len do sumy vcelku nevýznamnej, všetky otázky schvaľovania financií, rozpočtu, kúpy i predaja majetku, sú v zodpovednosti poslancov MsZ).
2013-05-24 17:29:34 oto
Poslankyňa by nerozumela aj keby to bolo čínsky.Chcela si do niečoho " kopnúť "A ja zase nerozumiem prečo sme taký blbý a volímre také poslankyne...
2013-05-19 18:05:08 Attila
Opäť sme svedkami toho, akými "závažnými" problémami sa boria naši mestský poslanci. Nuž ale, ako sa hovorí, každý nech robí to, čomu rozumie. Pani poslankyňa zrejme nemá na riešenie skutočných problémov, tak sa aspoň aktivizuje na platforme umelo vyrábaných pseudoproblémov. Je to ďalší dôkaz toho, ako "dobre" sme volili...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK