Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2014-01-28   932
Časopis Spoločnosti pre kultúrne a hospodárske styky s SSSR "Bratislava-Moskva" priniesol vo svojo prvom čísle v novembri 1945 článok o pripravovanej výstave Ernesta Zmetáka v Bratislave. Úspešnému novozámockému výtvarnníkovi sa darilo vyrazne lepšie než jeho rodákom Ottokarovi Csicsátkovi či Lajosovi Luzsiczovi, ktorí sa v tom čase pretĺkali doma bez práce v očakávaní neistej budúcnosti (L. Luzsica bol napokon v r. 1947 vysídlený do Maďarska).  


 
 
 
 
 
 


 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK