Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2014-01-28   1,009
Časopis Spoločnosti pre kultúrne a hospodárske styky s SSSR "Bratislava-Moskva" priniesol vo svojo prvom čísle v novembri 1945 článok o pripravovanej výstave Ernesta Zmetáka v Bratislave. Úspešnému novozámockému výtvarnníkovi sa darilo vyrazne lepšie než jeho rodákom Ottokarovi Csicsátkovi či Lajosovi Luzsiczovi, ktorí sa v tom čase pretĺkali doma bez práce v očakávaní neistej budúcnosti (L. Luzsica bol napokon v r. 1947 vysídlený do Maďarska).  


 
 
 
 
 
 


 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,959 MODIFIED: 2018.10.18 20:24:05.MD5: 553ff79abd70171c2b98ae24b2028758 STATUS: FALSE