Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2014-08-12   2,984
"Mestský kontrolór úraduje na námestí" je názov článku v novinách My Naše Novosti, v ktorom sa píše ako Štefanovi  Rovňaníkovi zablokovali internet aj mailovú schránku krátko po zverejnení listu, ktorým primátora mesta Gejzu Pischingera žiadal o ukončenie pracovného pomeru s Robertom Juríkom -  manželom mestskej poslankyne Ľubici Juríkovej. Môže sa stať, že neprejde dlhá doba a hlavný kontrolór nebude musieť na lavičke na námestí sedávať sám...  


Na dnešnom "nezasadaní" mestského zastupiteľstva, ktoré bolo po dvoch minútach ukončené kvôli neúčasti väčšiny poslancov, sa stal drobný malér. Kameraman nevypol včas zvuk z primátorovho mikrofónu, ktorý po ukončení schôdze v maďarskom jazyku mimoriadne vulgárne poznamenal na adresu poslancov slovenskej koalície: "A teraz môžu pouvažovať... Myslím, že som ich teraz dobre doj..al, nie? Oný hneď pobeží ako blázon a už im aj referuje..."
Sme samozrejme radi, ak sa maďarčina, na Slovensku všakovako zaznávaná, stáva jazykom  dôvery.  Boli by sme však radšej, keby sa sa tak dialo v prejavoch kultivovaných.
Je hrou osudu, že Novozámocká televízia NZTV, ktorá postupne strovila na svoju prevádzku takmer všetky reality vo vlastníctve Novocentra a.s. a stála obyvateľov mnoho desiatok miliónov korún, sa svojmu chlebodarcovi odvďačuje práve týmto spôsobom...
Spracované na základe podkladov FB skupiny "Neprajníci..." kde si môžete pozrieť aj inkriminovaný záznam zo zasadania zastupiteľstva 12. augusta 2014.
2014-08-15 16:51:58 Attila
Vesmír a ľudská hlúposť sú nekonečné, aj keď o tom vesmíre sa ešte polemizuje... ;-)
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK