Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2015-11-23   1,995

... ezzel a címmel jelent meg Michal Hvorecký fiatal szlovák író cikke, amelyben elbúcsúzik a megszűnő Kalligram Kiadótól.  "A Kalligram többet tett a szlovák irodalomért 1990-től mint az egész Matica Slovenská Štefan Markuššal együtt" - ezt viszont már Juraj Marušiak politológus írta kommentárjában a fenti cikkhez.  


Talán van némi szimbolikus jelentése annak, ahogy a Kalligram története Rudolf Chmel politikusi pályájával együtt ér véget. Chmel testesítette meg ugyanis azt a együttműködési attitűdöt, amelyet a Kalligram - jobb híján - elfogadott és az utóbbi években megvalósított. A volt pártállami írószövetségi titkár olyan sikeresen hirdette a "spoluprácát", hogy a könyvkiadáson túl tellett egy merészebb projektre is - politikai pártot alapítottak (pedig egyházat kellett volna - okulva a nagy példakép - Masaryk elnök esetén).
1990-töl közel 1000 kötet (becsült adat) látott napvilágot a kiadó gondozásában. A szlovák kormánytámogatások 2007-2015 között elérték az 1,2 millió eurót (az igényelt összeg ennek csaknem háromszorosa - 3,3 mil. euró volt).  Ez valamelyest rányomta bélyegét a kiadó profiljára, amely egyre jobban eltávolodott az eredeti célkitűzéseitől és a magyar közösség helyett hovatovább  a szlovák liberális értelmiségben találta meg partnerét. A szemléletváltást egy sor elhibázott döntés jelezte a kiadói munkában is. Chmel ál-publicisztikái mellett könyve jelent meg a szlovák kommunista párt utolsó főtitkárának Peter Weissznek, a magyarokkal szemben elfogult szlovák író Ladislav Balleknak (R. Chmell írószövetségbeli tisztviselő-kollégája volt az "átkosban"), hogy Bugár Béla opuszát ne is említsük. A szlovák szerzők értelemszerűen behozták a Kalligramba a történelemszemléletüket - így Čarnoguský, Kamenec, Holec, Zemko, Šutaj, Mesežnikov stb. írásai már rutinszerűen hozták a sok torz és hamis klisét. Kalligram könyveket olvasva így már lassan abban sem lehettünk biztosak, nem vétettek-e elődeink, amikor elszabotálták az oly jóhiszeműen felajánlott lakosságcserét és nem akarták elhagyni szülőföldjüket.  A "spolupráca" attitűd ugyanis kizárólag olyan együttműködési projekteket jelentett, amelyek érintetlenül hagyják a magyarok diszkriminációját - a nyelvtörvénytől egészen az önigazgatásig. Talán nem véletlen hogy a Kalligram projektek között egyetlen olyan sincs, amely a magyar nyelv társadalmi státuszát próbálta volna javítani Szlovákiában A sok "spoluprácá"-ba nem fért bele egyetlen, szlovák gyermekek vagy felnőttek számára íródott magyar nyelvkönyv sem. A Sme/ÚjSzó napilapok (a Petit Press kiadóban Szigeti László vezetőségi tag) egyetlen egyszer sem közöltek a folytatásos angol nyelvtanfolyamokhoz hasonlót a magyar nyelvtanulást támogatandó.
Ezzel szemben szembeötlő a Kalligram Štúr-iránti elkötelezettsége, mintha csak valami civilizációs missziót szeretne teljesíteni a szlovák nemzet felé, amely fiai valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva nem foglalkoznak a "legnagyobb szlovákkal". A torz szlovák toposzokhoz igazodó irományokkal viszont némely fiatal magyar történészek lehetetleníthetik el magukat egy életre a szakmában...
Ugyanakkor Szigeti Lászlónak nem lehetünk eléggé hálásak az első évtized terméséért - a Mercurius könyvektől egészen a Koncsol László által jegyzett Csallóközi kis könyvtárig.
Amit viszont nehezen lehet megérteni, még kevésbé elfogadni, hogy a Kalligram nem törekedett egy közösségi hely kialakítására Pozsonyban, ahol a Madách könyvüzlet bezárása után nem maradt egyetlen kulturális intézmény sem, ahová hétköznap betérhetnének a pozsonyi magyarok egy kávéra - találkozni, beszélgetni, ismerkedni...
Úgy tartja az anekdota, hogy az 1990-es évek elején Soros György budapesti irodájának előszobájában  botlottak egymásba a Madách és a Kalligram vezetői. Míg Dobosék dolgavégezetlenül  kényszerültek távozni, addig Szigetinek Chmellel (akkori Bp.-i csehszlovák nagykövet) sikerült forrást kapniuk multi-kulti projektjeikre. Valahogy így indulhatott el tehát ez a történet, amely zárófejezetének vagyunk most tanúi. Fátylat rá!

Egyéb, a témához kötődő cikkeink:

13.09.2014 Rozhovor s R. Chmelom v septembri 1990 v pražskej Tvorbe
20.01.2014 Ako sa hrať na schovávačku s dejinami... / Hogyan lehet bújócskázni a történelemmel...
14.09.2013 Z 15 ročnej histórie Strany maďarskej koalície I. / Képek a 15-éves Magyar Koalíció Pártja múltjából I.
29.08.2013 Szigeti László "Vegyes érzésekkel a szülőföldről"
13.08.2012 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Ballek, Pomocník. Rekonštrukcia príbehu. / A segéd. Újragondolt történet.
05.03.2011 Riešenie Esterházyho rébusu / Az Esterházy rébusz megfejtése


A Kalligram Kiadó és a Kalligram PT által igényelt és elnyert kormánytámogatások:
Sorsz. Év Ikt. szám Projekt Igényelt, € Megítélt, €
1 2007 MK-6998/2007/4.5.5 Anthropos 19,916 16,597
2 2007 MK-956/2007/6.2 Kalligram 43,152 13,278
3 2007 MK-3803/2007/4.5.5 OS - Fórum občianskej spoločnosti 43,152 9,958
4 2007 MK-980/2007/6.3 Hushegyi, Gábor: Németh 6,639 5,975
5 2007 MK-978/2007/6.3 Kolektív autorov: TrAnsart CommunicaTION... 6,639 4,979
6 2007 MK-992/2007/6.3 Bettes, István: Égtengerúsztató (Nebeský... 5,809 4,315
7 2007 MK-966/2007/6.3 N. Tóth, Anikó: Tükörkönyv (Zrkadlová kn... 4,813 3,319
8 2007 MK-995/2007/6.3 Benyovszky, Krisztián: Kriptománia 3,917 3,319
9 2007 MK-963/2007/6.3 Németh, Zoltán: Állati nyelvek, állati v... 4,481 2,987
10 2007 MK-964/2007/6.3 Ortvay, Tivadar: Pozsony város utcái és ... 5,809 2,987
11 2007 MK-988/2007/6.3 Fukári, Valéria: Felső-magyarországi főú... 5,311 2,987
12 2007 MK-3791/2007/4.5.4 Marcelli, Miroslav: Filozofi v meste 3,817 2,656
13 2007 MK-3793/2007/4.5.4 Krajčovičová, Natália: Emil Stodola 3,585 2,656
14 2007 MK-989/2007/6.3 Filep, Tamás Gusztáv: A humanista voksa ... 5,809 2,656
15 2007 MK-990/2007/6.3 Földes, György: Visszaemlékezések (Memoá... 5,975 2,656
16 2007 MK-994/2007/6.3 Erdélyi, János: Magyar népmesék (Maďarsk... 5,045 2,656
17 2007 MK-3828/2007/4.5.2 Hevier, Daniel: Kniha, ktorá sa stane 3,983 2,324
18 2007 MK-993/2007/6.3 Csehy, Zoltán: Parnassus biceps (Parnasi... 3,983 2,324
19 2007 MK-3784/2007/4.5.4 Hume, David: O práve a politike 5,577 1,992
20 2007 MK-3796/2007/4.5.4 Schopenhauer, Arthur: O kráse a umení 4,149 1,992
21 2007 MK-3818/2007/4.5.3 Myśliwski, Wieslaw: Horizont 6,240 1,992
22 2007 MK-3830/2007/4.5.2 Macsovszky, Peter: Hromozvonár 3,651 1,992
23 2007 MK-6999/2007/4.5.4 Danto, Arhur C.: Zneužitie krásy 4,315 1,992
24 2007 MK-965/2007/6.3 Ortvay, Tivadar: Pozsony város utcái és ... 3,784 1,992
25 2007 MK-3822/2007/4.5.3 Ulická,Ľudmila: Medea a jej deti 4,647 1,992
26 2007 MK-991/2007/6.3 Fábry, Zoltán: Az őrhely megszólal (Hlas... 5,477 1,992
27 2007 MK-3797/2007/4.5.4 Špaňár, Július: Herakleitos z Efezu 3,153 1,826
28 2007 MK-3779/2007/4.5.4 Bžoch, Adam: Psychoanalýza na periférii 3,983 1,826
29 2007 MK-3800/2007/4.5.4 Xenofón: O prosperujúcej domácnosti 3,054 1,826
30 2007 MK-3789/2007/4.5.4 Mednyánszky, Ladislav: Denníky 3,983 1,660
31 2007 MK-3806/2007/4.5.3 Velikič, Dragan: Prípad Brémy 4,348 1,660
32 2007 MK-3781/2007/4.5.4 Darovec, Peter: Pavel Vilikovský 2,987 1,660
33 2007 MK-960/2007/6.3 Urban, Miloš: Santini nyelve (Santiniho ... 5,909 1,660
34 2007 MK-6997/2007/4.5.4 Tribuson, Goran 4,548 1,660
35 2007 MK-954/2007/6.3 Chmel, Rudolf: Egy érzelmes (közép-)euró... 5,909 1,328
36 2007 MK-3776/2007/4.5.4 Alexy,Robert: Pojem a platnosť práva 3,651 0
37 2007 MK-3778/2007/4.5.4 Bullardová, Sarah: Cesta k tolerancii 3,485 0
38 2007 MK-3782/2007/4.5.4 Finley,Mosees I.: Antická a moderná demo... 2,987 0
39 2007 MK-3783/2007/4.5.4 Holec, Roman – Szarka, László (zost.): K... 5,311 0
40 2007 MK-3785/2007/4.5.4 Ihering, Rudolf von: Boj za právo 2,987 0
41 2007 MK-3787/2007/4.5.4 Kol. autorov: Rozštiepená minulosť 5,311 0
42 2007 MK-3792/2007/4.5.4 Maslenikovová, Zoja: Život Alexandra Meň... 3,485 0
43 2007 MK-3794/2007/4.5.4 Romsics, Ignác: Parížska mierová zmluva ... 4,979 0
44 2007 MK-3795/2007/4.5.4 Sextus Empiricus: Základy pyrrhónskej sk... 3,253 0
45 2007 MK-3799/2007/4.5.4 Weilová, Simone: Tiáž a minulosť 4,979 0
46 2007 MK-3801/2007/4.5.4 Zakaria, Fareed: Budúcnosť slobody: Neli... 4,315 0
47 2007 MK-3805/2007/4.5.3 Cocteu, Jean: Strašné deti 3,087 0
48 2007 MK-3809/2007/4.5.3 Egloff, Joel: Omráčenie 2,921 0
49 2007 MK-3814/2007/4.5.3 Grendel, Lajos: U nás doma v New Honte 2,987 0
50 2007 MK-3820/2007/4.5.3 Tribuson, Goran: Dejiny pornografie 5,709 0
51 2007 MK-3825/2007/4.5.3 Zilahy, Péter: Posledná žirafa v okne 4,647 0
52 2007 MK-961/2007/6.3 Bán, Zsófia: Esti iskola (Večerná škola) 3,153 0
53 2007 MK-962/2007/6.3 Lavrík, Silvester: Báthory Erzsébet és m... 5,145 0
54 2007 MK-967/2007/6.3 Solymosi, Bálint: Életjáradék (Životná r... 3,651 0
55 2007 MK-976/2007/6.3 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 9 (Zob... 6,971 0
56 2007 MK-977/2007/6.3 Zobrané diela Gy. Krúdyho 8 (Krúdy Gyula... 6,971 0
57 2007 MK-979/2007/6.3 Kol. autorov: Meghasadt múlt (Rozštiepen... 4,315 0
58 2007 MK-985/2007/6.3 Kibédi Varga, Áron: Lépések (Kroky) 2,656 0
59 2007 MK-986/2007/6.3 Hammer, Ferenc: Fekete-fehér gyűjtemény ... 3,685 0
60 2007 MK-987/2007/6.3 Jeles, András: Füzetek (Zošity) 3,485 0
61 2007 MK-996/2007/6.3 Devescovi, Balázs: Eötvös József (József... 5,577 0
62 2007 MK-3780/2007/4.5.4 Danto, Arthur C.: Zneužitie krásy 4,747 0
63 2007 MK-3786/2007/4.5.4 Jablonický, Jozef: Samizdat o disente 7,967 0
64 2007 MK-3790/2007/4.5.4 Lukacs, John: Hitler a Stalin: Jún 1941 3,983 0
65 2007 MK-3798/2007/4.5.4 Tugendhat, Ernst: Sebavedomie a sebaurče... 4,050 0
66 2007 MK-3802/2007/4.5.5 Anthropos 32,862 0
67 2007 MK-3804/2007/4.5.3 Canetti, Elias: Svedomie slov 5,643 0
68 2007 MK-3777/2007/4.5.4 Barley, Nigel: Nevinný antropológ 4,216 0
69 2007 MK-3788/2007/4.5.4 Kováč, Ladislav: Prírodopis komunizmu 3,220 0
70 2007 MK-3808/2007/4.5.3 Dragomán, György: Biely kráľ 4,614 0
71 2007 MK-3811/2007/4.5.3 Földényi, László: Goyov pes 4,813 0
72 2007 MK-950/2007/6.3 Groys, Boris: A pénz nyelve (Jazyk peňaz... 3,751 0
73 2007 MK-953/2007/6.3 Hájíček, Jiří: Paraszt barokk (Dedinský ... 4,282 0
74 2007 MK-955/2007/6.3 Chwin, Stefan: Arany Pelikán (Zlatý peli... 4,880 0
75 2007 MK-957/2007/6.3 Karahasan, Dževad: Keleti díván (Východn... 5,975 0
76 2007 MK-958/2007/6.3 Pessoa, Fernando: Portugál tenger (Portu... 4,647 0
77 2007 MK-959/2007/6.3 Ludva, Roman: Szívfal (Stena srdca) 5,809 0
78 2007 MK-968/2007/6.3 Lovas, Ildikó: Spanyol menyasszony (Špan... 4,249 0
79 2007 MK-969/2007/6.3 Szávai, János: Közelítések Márai Sándorh... 4,647 0
80 2007 MK-970/2007/6.3 Vadkerty, Katalin: A kitelepítéstől a re... 7,502 0
81 2007 MK-971/2007/6.3 Ajvaz, Michal: A másik város (Druhé mest... 2,456 0
82 2007 MK-972/2007/6.3 Zobrané diela Gy. Krúdyho 11 (Krúdy Gyul... 6,971 0
83 2007 MK-973/2007/6.3 Céline, Louis Ferdinand: Bohócbanda (Ban... 4,880 0
84 2007 MK-974/2007/6.3 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 10 (Zo... 6,971 0
85 2007 MK-975/2007/6.3 Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Német mon... 8,863 0
86 2007 MK-3816/2007/4.5.3 Dževad Karahasan: Východný diwán 4,315 0
87 2007 MK-3832/2007/4.5.2 Vášová, Alta: Sladké hry minulého leta 4,348 0
88 2008 MK-2672/2008/6.2.3 Kalligram 43,152 36,513
89 2008 MK-1468/2008/4.5.5 OS – Fórum občianskej spoločnosti 39,833 9,958
90 2008 MK-2673/2008/6.3.2 Daniela Dvořáková: A lovag és királya (R... 9,958 9,958
91 2008 MK-1411/2008/4.5.3 Plutarchos: Životopisy slávnych Grékov a... 9,958 9,294
92 2008 MK-2674/2008/6.3.2 Quintilianus: Szónoklattan (Základy réto... 6,805 6,639
93 2008 MK-2687/2008/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 12 (Zo... 6,639 6,639
94 2008 MK-2692/2008/6.3.3 Gaucsík, István (ed.): A jog erejével (S... 6,141 5,975
95 2008 MK-2688/2008/6.3.3 Koncsol László (ed.): Egyházlátogatások ... 5,942 5,643
96 2008 MK-2691/2008/6.3.1 Hunčík, Péter: Határeset (Hraničný prípa... 5,643 5,643
97 2008 MK-2676/2008/6.3.2 Levélbe öltözik a fa (Drevo sa listom od... 4,979 4,979
98 2008 MK-2690/2008/6.3.1 Csodás mesék nagyobbaknak (Čarovné rozpr... 4,846 4,647
99 2008 MK-2682/2008/6.3.3 Ortvay, Tivadar: Pozsony város utcái és ... 4,647 4,315
100 2008 MK-2680/2008/6.3.3 Szávai János: A kassai dóm. Közelítések ... 3,651 3,319
101 2008 MK-1418/2008/4.5.2 Daniel Hevier: Kniha, ktorá sa stane 6,440 2,987
102 2008 MK-1426/2008/4.5.2 Pavol Rankov: Stalo sa prvého septembra 5,245 2,987
103 2008 MK-1408/2008/4.5.4 Ján Gavura: Ján Buzássy 3,983 2,656
104 2008 MK-1417/2008/4.5.2 Márius Kopcsay: Mystifikátor 4,880 2,324
105 2008 MK-1422/2008/4.5.4 Teodor Münz: Hľadanie skutočnosti 2,656 1,660
106 2008 MK-1421/2008/4.5.4 Steven Pinker: Jazykový inštinkt 7,967 1,328
107 2008 MK-1393/2008/4.5.5 Anthropos 33,194 0
108 2008 MK-1423/2008/4.5.4 Kolektív autorov: Nacionalizmus 7,170 0
109 2008 MK-1424/2008/4.5.4 Pavel Holländer: Filozofia práva 4,979 0
110 2008 MK-1425/2008/4.5.2 Alta Vášová: Sladké hry minulého leta 3,485 0
111 2008 MK-2678/2008/6.3.1 Tőzsér, Árpád: Szent Antal disznaja (Svi... 4,315 0
112 2008 MK-2679/2008/6.3.1 Tóth, László: Egy öngyűjtő feljegyzései(... 4,149 0
113 2008 MK-2681/2008/6.3.3 Ortvay, Tivadar: Pozsony város utcái és ... 4,415 0
114 2008 MK-2683/2008/6.3.1 Németh, Zoltán: Penge (Čepeľ) 2,954 0
115 2008 MK-2684/2008/6.3.1 Macsovszky, Péter: Lapkivágatok (Výstriž... 2,224 0
116 2008 MK-1409/2008/4.5.4 Robert Alexy: Pojem a platnosť práva 4,979 0
117 2008 MK-1410/2008/4.5.3 Vladimír Sorokin: Srdcia štyroch 4,946 0
118 2008 MK-1412/2008/4.5.3 Péter Nádas: Paralelné príbehy 7,635 0
119 2008 MK-1413/2008/4.5.3 Daniel Kehlmann: Vymeriavanie sveta 3,850 0
120 2008 MK-1414/2008/4.5.3 Franz Kafka: Listy Milene 3,319 0
121 2008 MK-1415/2008/4.5.3 Stefan Chwin: Dolina radosti 4,249 0
122 2008 MK-1416/2008/4.5.2 Vladimír Marko: Bulvárne meditácie 2,656 0
123 2008 MK-2675/2008/6.3.2 Michalovič, Peter: A magyar irodalom hed... 5,477 0
124 2008 MK-2677/2008/6.3.1 Vida, Gergely: Babits-átiratok (Babitsov... 3,485 0
125 2008 MK-2685/2008/6.3.1 Mizser, Attila: Köz (Priestor) 1,859 0
126 2008 MK-2686/2008/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 13 (Zo... 6,639 0
127 2008 MK-2689/2008/6.3.3 Kollai, István (ed.): Meghasadt múlt (Ro... 4,149 0
128 2009 MK-7323/2009/6.2.3 Kalligram 39,800 37,000
129 2009 MK-4926/2009/4.5.5 Anthropos 33,300 18,000
130 2009 MK-4925/2009/4.5.5 OS – Fórum občianskej spoločnosti 39,834 13,200
131 2009 MK-7322/2009/6.3.2 Grimm, Jacob – Grimm, Wilhelm: Német mon... 5,862 5,800
132 2009 MK-4929/2009/4.5.4 Arthur Schopenhauer: Svet ako vôľa a pre... 7,000 5,500
133 2009 MK-7315/2009/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 15 (Zo... 6,418 5,000
134 2009 MK-7316/2009/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 16 (Zo... 6,418 5,000
135 2009 MK-7310/2009/6.3.3 Zeidler, Miklós: A revíziós gondolat (Id... 5,877 3,800
136 2009 MK-7324/2009/6.3.3 Czoch, Gábor: „A városok szíverek” (Mest... 3,986 3,800
137 2009 MK-7319/2009/6.3.1 Hizsnyai, Zoltán: Ének (Alteregá) 3,765 3,700
138 2009 MK-7312/2009/6.3.3 Sallai, Gergely: „A határ megindul …” (P... 5,324 3,500
139 2009 MK-7307/2009/6.3.1 Tóth, László: Egy öngyűjtő feljegyzései ... 4,494 3,500
140 2009 MK-7318/2009/6.3.3 Kőszeghy, Péter: Balassi Bálint (Bálint ... 5,034 3,500
141 2009 MK-7326/2009/6.3.2 Dousková, Irena: Anyegin ruszki volt (On... 5,370 3,300
142 2009 MK-4938/2009/4.5.3 Péter Nádas: Paralelné príbehy 7,140 3,000
143 2009 MK-7313/2009/6.3.3 Ortvay, Tivadar: Pozsony város utcái és ... 4,327 3,000
144 2009 MK-7325/2009/6.3.3 Demmel, József: „Egész Szlovákia elfért ... 3,420 3,000
145 2009 MK-4932/2009/4.5.4 Jozef Jablonický: Fragmenty o histórii 5,580 3,000
146 2009 MK-4933/2009/4.5.4 Roman Holec: Coburgovci a Slovensko 3,982 3,000
147 2009 MK-7309/2009/6.3.3 Vida, Gergely: Babits-olvasatok (Interpr... 3,864 3,000
148 2009 MK-7320/2009/6.3.3 Holec, Roman: Dinamitos történelem (Deji... 3,200 3,000
149 2009 MK-7317/2009/6.3.3 Koncsol, László (ed.): Egyházlátogatások... 5,840 2,800
150 2009 MK-7306/2009/6.3.3 Tóth, Árpád: Polgári stratégiák (Občians... 2,737 2,700
151 2009 MK-4944/2009/4.5.2 Milka Zimková: Intercity 2,971 2,500
152 2009 MK-4946/2009/4.5.2 Márius Kopcsay: Medvedia skala 3,900 2,500
153 2009 MK-4928/2009/4.5.4 Lev Šestov: Moc kľúčov 3,100 2,000
154 2009 MK-4941/2009/4.5.3 Péter Esterházy: Žiadne umenie 3,440 2,000
155 2009 MK-4942/2009/4.5.3 Džámal al-Gítání: Zajní Barakát 4,620 2,000
156 2009 MK-4937/2009/4.5.3 Pier Paolo Pasolini: Amado mio, Nečisté ... 2,554 2,000
157 2009 MK-7314/2009/6.3.1 Polgár, Anikó: Régésznő körömcipőben (Ar... 1,754 1,700
158 2009 MK-7308/2009/6.3.1 Tőzsér, Árpád: Csatavirág (Kvet bojiska) 1,753 1,700
159 2009 MK-4948/2009/4.5.2 Víťo Staviarsky: Záchytka 1,528 1,300
160 2009 MK-7212/2009/6.3.1 Hizsnyai, Zoltán: Ének (Alteregá) 3,765 0
161 2009 MK-7213/2009/6.3.3 Holec, Roman: Dinamitos történelem (Deji... 3,200 0
162 2009 MK-7214/2009/6.3.3 Koncsol, László (ed.): Egyházlátogatások... 5,840 0
163 2009 MK-7215/2009/6.3.3 Kőszeghy, Péter: Balassi Bálint (Bálint ... 5,034 0
164 2009 MK-7216/2009/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 15 (Zo... 6,418 0
165 2009 MK-7217/2009/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 16 (Zo... 6,418 0
166 2009 MK-7218/2009/6.3.3 Ortvay, Tivadar: Pozsony város utcái és ... 4,327 0
167 2009 MK-7226/2009/6.3.3 Zeidler, Miklós: A revíziós gondolat (Id... 5,877 0
168 2009 MK-7230/2009/6.3.3 Czoch, Gábor: „A városok szíverek” (Mest... 3,986 0
169 2009 MK-7232/2009/6.3.2 Dousková, Irena: Anyegin ruszki volt (On... 5,370 0
170 2009 MK-4927/2009/4.5.4 Fareed Zakaria: Budúcnosť slobody. Nelib... 3,435 0
171 2009 MK-4939/2009/4.5.3 Daniel Kehlmann: Vymeriavanie sveta 3,000 0
172 2009 MK-4940/2009/4.5.3 Filip Florian: Malíčky 2,000 0
173 2009 MK-4943/2009/4.5.2 Ivan Žucha: Strácanie nájdeného času 2,547 0
174 2009 MK-4945/2009/4.5.2 Zuzana Cigánová: Divadelná hra 2,096 0
175 2009 MK-7311/2009/6.3.2 Rankov, Pavel: Az idő távlatából (S odst... 3,160 0
176 2009 MK-3508/2009/6.2.3 Kalligram 39,800 0
177 2009 MK-3509/2009/6.3.3 Czoch, Gábor: „A városok szíverek” (Mest... 3,986 0
178 2009 MK-3510/2009/6.3.3 Demmel, József: „Egész Szlovákia elfért ... 3,420 0
179 2009 MK-3511/2009/6.3.2 Dousková, Irena: Anyegin ruszki volt (On... 5,370 0
180 2009 MK-3512/2009/6.3.2 Grimm, Jacob – Grimm, Wilhelm: Német mon... 5,862 0
181 2009 MK-3520/2009/6.3.3 Ortvay, Tivadar: Pozsony város utcái és ... 4,327 0
182 2009 MK-3521/2009/6.3.1 Polgár, Anikó: Régésznő körömcipőben (Ar... 1,754 0
183 2009 MK-3522/2009/6.3.2 Rankov, Pavel: Az idő távlatából (S odst... 3,160 0
184 2009 MK-3523/2009/6.3.3 Sallai, Gergely: „A határ megindul …” (P... 5,324 0
185 2009 MK-3524/2009/6.3.3 Tóth, Árpád: Polgári stratégiák (Občians... 2,737 0
186 2009 MK-3525/2009/6.3.1 Tóth, László: Egy öngyűjtő feljegyzései ... 4,494 0
187 2009 MK-3526/2009/6.3.1 Tőzsér, Árpád: Csatavirág (Kvet bojiska) 1,753 0
188 2009 MK-7209/2009/6.3.3 Demmel, József: „Egész Szlovákia elfért ... 3,420 0
189 2009 MK-7210/2009/6.3.2 Grimm, Jacob – Grimm, Wilhelm: Német mon... 5,862 0
190 2009 MK-7211/2009/6.3.3 Grünwald, Béla; Mudroň, Michal: A Felvid... 3,190 0
191 2009 MK-7219/2009/6.3.1 Polgár, Anikó: Régésznő körömcipőben (Ar... 1,754 0
192 2009 MK-7220/2009/6.3.2 Rankov, Pavel: Az idő távlatából (S odst... 3,160 0
193 2009 MK-7221/2009/6.3.3 Sallai, Gergely: „A határ megindul …” (P... 5,324 0
194 2009 MK-7222/2009/6.3.3 Tóth, Árpád: Polgári stratégiák (Občians... 2,737 0
195 2009 MK-7223/2009/6.3.1 Tóth, László: Egy öngyűjtő feljegyzései ... 4,494 0
196 2009 MK-7224/2009/6.3.1 Tőzsér, Árpád: Csatavirág (Kvet bojiska) 1,753 0
197 2009 MK-7225/2009/6.3.3 Vida, Gergely: Babits-olvasatok (Interpr... 3,864 0
198 2009 MK-4930/2009/4.5.4 Kolektív autorov: Nacionalizmus 7,000 0
199 2009 MK-4931/2009/4.5.4 Nigel Barley: Nevinný antropológ 2,938 0
200 2009 MK-4934/2009/4.5.4 Pavel Holländer: Filozofia práva 3,831 0
201 2009 MK-4935/2009/4.5.3 Peter Stamm: Približná krajina 3,140 0
202 2009 MK-4936/2009/4.5.3 Vladimir Sorokin: Srdcia štyroch 1,900 0
203 2009 MK-4947/2009/4.5.2 Vladimír Marko: Zabudnutá maliarova kniž... 2,547 0
204 2009 MK-7321/2009/6.3.3 Grünwald, Béla; Mudroň, Michal: A Felvid... 3,190 0
205 2009 MK-3513/2009/6.3.3 Grünwald, Béla; Mudroň, Michal: A Felvid... 3,190 0
206 2009 MK-3514/2009/6.3.1 Hizsnyai, Zoltán: Ének (Alteregá) 3,765 0
207 2009 MK-3515/2009/6.3.3 Holec, Roman: Dinamitos történelem (Deji... 3,200 0
208 2009 MK-3516/2009/6.3.3 Koncsol, László (ed.): Egyházlátogatások... 5,840 0
209 2009 MK-3517/2009/6.3.3 Kőszeghy, Péter: Balassi Bálint (Bálint ... 5,034 0
210 2009 MK-3518/2009/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 15 (Zo... 6,418 0
211 2009 MK-3519/2009/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 16 (Zo... 6,418 0
212 2009 MK-3527/2009/6.3.3 Vida, Gergely: Babits-olvasatok (Interpr... 3,864 0
213 2009 MK-3528/2009/6.3.3 Zeidler, Miklós: A revíziós gondolat (Id... 5,877 0
214 2009 MK-7208/2009/6.2.3 Kalligram 39,800 0
215 2010 MK-741/2010/6.2.3 Kalligram 39,800 32,000
216 2010 MK-4568/2010/4.5.5 Anthropos 33,300 10,000
217 2010 MK-4574/2010/4.5.5 OS – Fórum občianskej spoločnosti 39,834 10,000
218 2010 MK-4569/2010/4.5.4 Jürgen Habermas: Teória jazyka a východi... 10,610 8,500
219 2010 MK-748/2010/6.3.3 Grendel, Lajos: A modern magyar irodalom... 7,054 7,000
220 2010 MK-752/2010/6.3.1 Kosztolányi, Dezső: „most elmondom, mint... 6,425 6,000
221 2010 MK-757/2010/6.3.2 Marcelli, Miroslav: A Barthes-példa (Prí... 6,369 6,000
222 2010 MK-754/2010/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 18 (Zo... 5,517 5,000
223 2010 MK-7956/2010/3 Čím je pre Prahu Kafta, tým je pre Košic... 5,800 4,300
224 2010 MK-751/2010/6.3.2 Kol. autorov: Hárman az ágyban (Traja v ... 8,415 4,000
225 2010 MK-753/2010/6.3.1 Kosztolányi, Dezső: Édes Anna (Anna Édes... 6,425 4,000
226 2010 MK-756/2010/6.3.3 Szajbély, Mihály: Jókai Mór (Mór Jókai) 4,000 4,000
227 2010 MK-7954/2010/3 Čím je pre Prahu Kafta, tým je pre Košic... 5,050 3,550
228 2010 MK-745/2010/6.3.3 Benyovszky, Krisztián: Fosztogatás (Rabo... 3,711 3,500
229 2010 MK-743/2010/6.3.1 Barak, László: Halálnepper (Díler smrti) 3,451 3,300
230 2010 MK-746/2010/6.3.1 Csehy, Zoltán: Homokvihar (Piesočná búrk... 3,451 3,300
231 2010 MK-759/2010/6.3.1 Szalay, Zoltán: A kormányzó könyvtára (K... 3,451 3,300
232 2010 MK-747/2010/6.3.3 Filep, Tamás Gusztáv: A változás élménye... 3,105 3,000
233 2010 MK-4572/2010/4.5.4 Miroslav Marcelli: Mesto vo filozofii 6,290 2,800
234 2010 MK-4570/2010/4.5.4 Thomas Hobbes: O človeku 5,527 2,800
235 2010 MK-4588/2010/4.5.2 Pavel Vilikovský: Pes na ceste 2,776 2,770
236 2010 MK-4581/2010/4.5.4 Antisthenes: Antisthenes 6,574 2,700
237 2010 MK-4582/2010/4.5.4 Juraj Dolník: Jazyk – človek – kultúra 6,290 2,500
238 2010 MK-755/2010/6.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 19 (Zo... 5,517 2,500
239 2010 MK-4573/2010/4.5.4 Nižňanský, Eduard: Nacizmus, holokaust, ... 6,290 2,200
240 2010 MK-761/2010/6.3.1 Vida, Gergely: Horror-klasszikusok (Klas... 2,201 2,200
241 2010 MK-7955/2010/3 Čím je pre Prahu Kafta, tým je pre Košic... 3,550 2,000
242 2010 MK-4580/2010/4.5.3 Pál Závada: Potomkovia fotografa 8,831 2,000
243 2010 MK-4575/2010/4.5.3 Juliusz Słowacki: Beniowski a iné básne 8,460 2,000
244 2010 MK-4577/2010/4.5.3 Krzysztof Varga: Guláš z turula 4,592 2,000
245 2010 MK-4579/2010/4.5.3 Christina Viraghová: V apríli 7,591
246 2010 MK-4589/2010/4.5.3 Alexander Kabakov: Posledný hrdina 6,167
247 2010 MK-4590/2010/4.5.3 Wieslaw Myśliwski: Traktát o lúštení faz... 5,222
248 2010 MK-4571/2010/4.5.4 Elena Mannová: Križovatka spomínania 3,165
249 2010 MK-4583/2010/4.5.4 Jarmila Drozdíková: Na ceste k Armagedon... 4,810
250 2010 MK-742/2010/6.3.3 Ablonczy, Balázs: Nyombiztosítás (Zaiste... 6,389 0
251 2010 MK-744/2010/6.3.3 Bárdi, Nándor: Látszat és való (Zdanie a... 5,772 0
252 2010 MK-4576/2010/4.5.3 Peter Stamm: Približná krajina 5,140
253 2010 MK-4578/2010/4.5.3 Giorgio Vasari: Životopisy slávnych mali... 7,725
254 2010 MK-7957/2010/4.5.3 Sándor Márai: Kniha byliniek 3,500
255 2010 MK-7958/2010/4.5.3 Sándor Márai: Sviece dohárajú 5,000
256 2010 MK-7959/2010/4.5.3 Sándor Márai: Zem, zem...! 5,750
257 2010 MK-4567/2010/4.5.2 Viera Langerová: Urdu, parda, burka 7,761
258 2010 MK-4584/2010/4.5.2 Silvester Lavrík: Sexus solaris 4,902
259 2010 MK-4585/2010/4.5.2 Vladimír Marko: Zabudnutá maliarova kniž... 2,547
260 2010 MK-4586/2010/4.5.2 Alexander Matuška: Osobne a neosobne 5,398
261 2010 MK-4587/2010/4.5.2 Alex Mlynárčik: Odniekiaľ niekam 5,493
262 2010 MK-749/2010/6.3.3 Grünwald, Béla; Mudroň, Michal: A Felvid... 3,190 0
263 2010 MK-750/2010/6.3.3 Koncsol, László (ed.): Egyházlátogatások... 5,846 0
264 2010 MK-758/2010/6.3.3 Vörös, Ferenc: Több nyelv és kultúra von... 5,940 0
265 2010 MK-760/2010/6.3.2 Tours-i Gergely: Korunk története (Grego... 8,602 0
266 2011 KNM-548/2011/1.2.3 Kalligram 36,501 30,000
267 2011 MK-827/2011/4.5.5 OS – Fórum občianskej spoločnosti 33,300 15,000
268 2011 MK-4488/2011/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 8,740 8,740
269 2011 KNM-358/2011/1.3.3 Szilágyi, Ákos: Júdás csókja (Judášov bo... 7,300 7,300
270 2011 KNM-362/2011/1.3.2 Štúr, Ľudovít: A szlávok és a jövő világ... 10,200 7,000
271 2011 KNM-363/2011/1.3.2 Stifter, Adalbert: Nyárutó (Neskoré leto... 8,640 7,000
272 2011 MK-4490/2011/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 6,778 6,778
273 2011 MK-820/2011/4.5.4 Bartošová, Zuzana: Napriek totalite. Neo... 12,500 6,500
274 2011 KNM-382/2011/1.3.3 Komoróczy, Géza: A zsidók története Magy... 7,900 6,500
275 2011 KNM-381/2011/1.3.3 Komoróczy, Géza: A zsidók története Magy... 7,900 6,500
276 2011 KNM-553/2011/1.3.3 Kol. autorov: Amaltheia szarva (Amalthei... 8,800 6,000
277 2011 KNM-373/2011/1.3.3 Kosztolányi, Dezső: Esti Kornél (Kornél ... 6,500 6,000
278 2011 KNM-359/2011/1.3.3 Szegedy-Maszák, Mihály: Az újraolvasás k... 6,900 6,000
279 2011 KNM-585/2011/1.3.5 www.kalligram.eu – samostatná webová str... 10,002 6,000
280 2011 MK-4491/2011/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 5,993 5,993
281 2011 KNM-378/2011/1.3.1 Varga, Imre: Mielőtt kimondaná (Prv než ... 6,558 5,500
282 2011 MK-4492/2011/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 5,441 5,441
283 2011 MK-4489/2011/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 5,180 5,180
284 2011 KNM-556/2011/1.3.3 Ág, Tibor: Szállj el, fecskemadár (Leť, ... 5,000 5,000
285 2011 KNM-372/2011/1.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 21. (Z... 5,500 5,000
286 2011 KNM-371/2011/1.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 22. (Z... 5,500 5,000
287 2011 KNM-379/2011/1.3.3 Kosztolányi, Dezső: Nero, a véres költő ... 6,660 5,000
288 2011 MK-825/2011/4.5.4 Ľubomír Lipták: 2217 dní. Slovensko v ča... 7,870 4,500
289 2011 KNM-550/2011/1.3.2 Vilikovský, Pavel: A gonosz önéletrajza ... 5,510 4,500
290 2011 KNM-367/2011/1.3.2 Havel, Václav: A szabadság igézete (Kúzl... 6,000 4,500
291 2011 MK-823/2011/4.5.4 Thomas Hobbes: Leviatan 12,790 4,300
292 2011 KNM-355/2011/1.3.1 Grendel, Lajos: Négy hét az élet (Život ... 5,745 4,000
293 2011 KNM-360/2011/1.3.1 Száz, Pál: Arcadia 4,046 4,000
294 2011 KNM-356/2011/1.3.1 Tőzsér, Árpád: Érzékek csőcseléke (Zberb... 4,270 4,000
295 2011 KNM-369/2011/1.3.3 Margócsy, István: Petőfi Sándor (Sándor ... 4,100 4,000
296 2011 KNM-354/2011/1.3.3 Grünwald, Béla; Mudroň, Michal; Romsics,... 4,400 4,000
297 2011 KNM-380/2011/1.3.3 Koncsol, László (ed.): Egyházlátogatások... 5,836 4,000
298 2011 KNM-549/2011/1.3.3 Vörös, Ferenc: Nyelvek és kultúrák vonzá... 5,140 4,000
299 2011 KNM-365/2011/1.3.2 Rankov, Pavol: Szeptember elsején (vagy ... 5,290 4,000
300 2011 KNM-554/2011/1.3.3 Demmel, József: „ez a szerelem is plátói... 4,000 4,000
301 2011 KNM-376/2011/1.3.2 Milosz, Czeslaw: Családias Európa (Rodin... 6,000 4,000
302 2011 KNM-377/2011/1.3.2 Michnik, Adam: Sodrással szemben (Plávať... 6,000 4,000
303 2011 KNM-366/2011/1.3.3 Polgár, Anikó: Ráfogások Ovidiusra (Inte... 3,680 3,500
304 2011 KNM-374/2011/1.3.3 Németh, Zoltán: Az életmű mint irodalomt... 3,980 3,500
305 2011 MK-831/2011/4.5.2 Silvester Lavrík: Zu 5,300 3,000
306 2011 MK-815/2011/4.5.3 Alexander Kabakov: Posledný hrdina 5,000 3,000
307 2011 MK-816/2011/4.5.3 Dacia Maraini: Vlak poslednej noci 6,358 3,000
308 2011 KNM-557/2011/1.3.3 Ablonczy, Balázs: Nyombiztosítás (Zaiste... 3,900 3,000
309 2011 KNM-375/2011/1.3.3 N. Tóth, Anikó: A varietas öröme (Radosť... 3,080 3,000
310 2011 KNM-357/2011/1.3.2 Topol, Jáchym: Az ördög műhelye (Diablov... 3,700 3,000
311 2011 KNM-361/2011/1.3.3 Szabó G., Zoltán: Kölcsey Ferenc (Ferenc... 4,160 3,000
312 2011 KNM-552/2011/1.3.3 Kosztolányi, Dezső: Spanyol műfordításai... 5,024 3,000
313 2011 KNM-368/2011/1.3.1 György, Norbert: Átmeneti állapot (Prech... 2,900 2,900
314 2011 KNM-551/2011/1.3.1 Veres, István: Galvánelemek és akkumulát... 2,900 2,900
315 2011 MK-830/2011/4.5.2 Márius Kopcsay: Veselé príhody z prázdni... 4,100 2,800
316 2011 MK-829/2011/4.5.2 Daniel Hevier: Správca podstaty 3,500 2,500
317 2011 MK-833/2011/4.5.3 Bernhard, Thomas: Skrachovanec 4,500 2,500
318 2011 MK-834/2011/4.5.3 Cendrars, Blaise: Moravagine 4,000 2,500
319 2011 KNM-364/2011/1.3.3 Simon, Attila: Küzdelem a városért (Boj ... 2,400 2,400
320 2011 KNM-383/2011/1.3.3 Kocsis, Aranka: Magyar faluk és magyar f... 2,100 2,000
321 2011 MK-824/2011/4.5.4 Roman Holec: Dejiny plné dynamitu. Brati... 3,500 1,900
322 2011 MK-813/2011/4.5.4 Milan Šútovec: Maslo na našich hlavách 3,850 1,900
323 2011 MK-819/2011/4.5.3 Pištalo, Vladimir: Tesla – portrét medzi... 5,810
324 2011 MK-817/2011/4.5.3 Kazimierz Moczarski: Rozhovory s katom 5,515
325 2011 MK-818/2011/4.5.3 Hansjörg Schneider: Čo stvára Hunkeler 3,867
326 2011 MK-835/2011/4.5.3 Hunčík, Péter: Hraničný prípad 6,860
327 2011 MK-826/2011/4.5.4 Rudolf Steiner: Friedrich Nietzsche, boj... 4,360
328 2011 MK-828/2011/4.5.2 Alexander Bröstl: Máliť sa je ľudské 2,800
329 2011 MK-832/2011/4.5.2 Ivan Žucha: Náhody 2,550
330 2011 MK-822/2011/4.5.4 Vojtech Hatala: Kriminologické štúdie 7,875
331 2011 MK-821/2011/4.5.4 Jarmila Drozdíková: Čakanie na Armagedon 5,760
332 2011 MK-814/2011/4.5.5 Anthropos 22,000
333 2011 KNM-555/2011/1.3.2 Faulkner, William: Rózsaszál Emily kisas... 5,956 0
334 2011 KNM-370/2011/1.3.1 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 23. (Z... 5,500 0
335 2012 MK-5651/2012/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 6,700 5,000
336 2012 MK-5654/2012/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 8,100 5,000
337 2012 MK-5650/2012/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 6,700 5,000
338 2012 MK-5653/2012/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 8,100 5,000
339 2012 MK-5652/2012/3.2 Čím je pre Prahu Kafka, tým je pre Košic... 5,470 5,000
340 2012 MK-5674/2012/4.5.4 František Novosád – Dagmar Smreková (ed.... 17,200 4,500
341 2012 MK-5681/2012/4.5.4 Štefan Šutaj: Maďarská menšina na Sloven... 7,250 3,800
342 2012 MK-5668/2012/4.5.3 Rosenboom, Thomas: Verejné práce 6,700 3,500
343 2012 MK-5657/2012/4.5.3 Miłosz, Czesław: Rodná Európa 5,790 3,500
344 2012 MK-5676/2012/4.5.4 Ľubomír Lipták: Hospodárske dejiny Slove... 5,100 3,500
345 2012 MK-5682/2012/4.5.4 Roguľová, Jaroslava: Slovenská národná s... 4,600 3,300
346 2012 MK-5665/2012/4.5.3 Spiró, György: Jarná výstava 4,500 3,000
347 2012 MK-5677/2012/4.5.4 Juraj Dolník – Pavol Žigo: Sila jazyka 4,600 3,000
348 2012 MK-5659/2012/4.5.3 Mazetti, Katarina: Chlapík od susedného ... 4,900 3,000
349 2012 MK-5667/2012/4.5.3 Schneider, Hansjörg: Čo stvára Hunkeler 3,867 2,500
350 2012 MK-5669/2012/4.5.3 Andruchovyč, Jurij: Moskoviáda 3,500 2,500
351 2012 MK-5649/2012/4.5.2 Čičmanec, Ivan: Krehké čaro disonancií 4,600 2,500
352 2012 MK-8059/2012/3.2 Tomáš Štrauss: Moje Košice 2,700 1,500
353 2012 MK-5683/2012/4.5.3 Moczarski, Kazimierz: Rozhovory s katom 5,515
354 2012 MK-5655/2012/4.5.5 OS – Fórum občianskej spoločnosti 19,200
355 2012 MK-5666/2012/4.5.3 Sorokin, Vladimír: Metelica 3,070
356 2012 MK-5664/2012/4.5.2 Juščák, Peter: Irena 3,980
357 2012 MK-5663/2012/4.5.2 Kopcsay, Márius: Krst 4,140
358 2012 MK-5661/2012/4.5.2 Žiak, Miloš: História môjho holubníka 6,500
359 2012 MK-5675/2012/4.5.4 Nižňanský,Eduard: Usmievavé Slovensko 7,200
360 2012 MK-5680/2012/4.5.4 Miloslav Szabó: Od slov k činom 3,950
361 2012 MK-5678/2012/4.5.4 Jozef Tancer: Neviditeľné mesto. Prešpor... 4,700
362 2012 KNM-986/2012/1.3.5 Repertórium časopisu Kalligram (2002-201... 7,000 0
363 2012 KNM-1028/2012/1.4.2 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 23. (Z... 5,800 0
364 2012 KNM-1031/2012/1.4.2 Kosztolányi Dezső levelezése (Listy Dezs... 5,700 0
365 2012 KNM-1030/2012/1.4.2 Kosztolányi, Dezső: Aranysárkány (Zlatý ... 7,400 0
366 2012 KNM-1029/2012/1.4.2 Kosztolányi, Dezső: Pacsirta (Škovránok) 6,000 0
367 2012 KNM-1014/2012/1.4.2 Gaucsík, István: Szorításban (Pod tlakom... 6,380 0
368 2012 KNM-1013/2012/1.4.2 Grendel, Lajos: Távol a szerelem (Ďaleko... 3,990 0
369 2012 KNM-1022/2012/1.4.2 Szászi, Zoltán: Kilátó (Vyhliadka) 2,730 0
370 2012 KNM-1021/2012/1.4.2 Tőzsér, Árpád: Félnóta (Pol piesne) 2,840 0
371 2012 KNM-1019/2012/1.4.2 Száz, Pál: Halott föld, halott lányok (M... 3,750 0
372 2012 KNM-1024/2012/1.4.2 Németh, Zoltán: A posztmodern magyar iro... 3,640 0
373 2012 KNM-980/2012/1.4.2 Cortesius, Alexander: Laudes Bellicae 3,500 0
374 2012 KNM-974/2012/1.4.2 Vilikovský, Pavel: Kutya az úton (Pes na... 4,740 0
375 2012 KNM-1025/2012/1.4.2 Margócsy, István: „A férfikor nyarában…”... 5,400 0
376 2012 KNM-1016/2012/1.4.2 Vörös Ferenc: Nyelvek és kultúrák vonzás... 5,660 0
377 2012 KNM-1020/2012/1.4.2 Tóth, László (ed.): Hontalanul (Bez vlas... 6,130 0
378 2012 KNM-970/2012/1.4.2 Kolektív autorov: Illatos kenőcsök háza ... 4,900 0
379 2012 KNM-972/2012/1.4.2 Pasolini, Pier Paolo: Korom vallása (Náb... 6,130 0
380 2012 KNM-969/2012/1.4.2 Fosse, Jon: Melankólia (Melanchólia) 8,805 0
381 2012 KNM-1015/2012/1.4.2 Cicero, Marcus Tullius: Retorikai művei ... 11,780 0
382 2012 LP/2012/157 Kolektív autorov: Dvojkríž v objatí svas... 5,100
383 2012 LP/2012/156 Eduard Nižňanský: Holokaust po slovensky 6,000
384 2012 LP/2012/155 Eduard Nižňanský (ed.): Usmievavé Sloven... 6,000
385 2012 LP/2012/154 OS – Fórum občianskej spoločnosti 33,000
386 2012 KNM-1018/2012/1.4.2 Tamáska Dávid Máté: Kassa-vidék települé... 5,540 0
387 2012 KNM-1027/2012/1.4.2 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 24. (Z... 5,800 0
388 2012 KNM-1026/2012/1.4.2 Krúdy, Gyula: Összegyűjtött művei 25. (Z... 5,800 0
389 2012 KNM-1011/2012/1.4.2 Komoróczy, Géza: Források és dokumentumo... 9,400 0
390 2012 KNM-1032/2012/1.4.2 Lacza, Tihamér: Sziget a szárazföldön (O... 5,850 0
391 2012 KNM-1017/2012/1.4.2 Zeidler, Miklós: A labdaháztól a Népstad... 5,460 0
392 2012 KNM-973/2012/1.4.2 Tučková, Kateřina: Gerta Schnirch kiűzet... 7,460 0
393 2012 KNM-975/2012/1.4.2 Demmel, József: „Na plť sa zmestilo celé... 5,170 0
394 2012 KNM-977/2012/1.4.2 Demmel, József: Zrod slovenského národa ... 6,924 0
395 2012 KNM-978/2012/1.4.2 Tóth, Árpád: Meštianske stratégie 5,320 0
396 2012 KNM-971/2012/1.4.2 Szent Konstantin-Cirill és Szent Metód é... 4,200 0
397 2012 KNM-976/2012/1.4.2 Gazdag, József: Výhľad na strieborné smr... 5,160 0
398 2012 KNM-979/2012/1.4.1 Kalligram 30,360 0
399 2013 KNM-567/2013/1.2.2 Kalligram 28,000 28,000
400 2013 KNM-559/2013/1.3.7 Radil, Tomáš: Auschwitzi fiúk (Chlpaci z... 9,500 7,000
401 2013 KNM-558/2013/1.3.3 Chmel, Rudolf: Jelen és történelem (Súča... 7,030 5,000
402 2013 MK-4519/2013/4.5.2 Daniel Hevier: Narkolepsia 5,930 4,500
403 2013 KNM-565/2013/1.3.4 Kolektív autorov: Dilemma (Dilema) 9,000 4,500
404 2013 KNM-547/2013/1.3.6 Tóth, László (ed.): Hontalanok (Bez vlas... 5,000 4,500
405 2013 KNM-563/2013/1.3.6 Csehy, Zoltán: Ali baba és bandája (Ali ... 5,700 4,000
406 2013 KNM-556/2013/1.3.1 Tőzsér, Árpád: A kifordított ember (Vyvr... 5,130 4,000
407 2013 KNM-549/2013/1.3.6 Gaucsík, István: Lemorzsolódó kisebbség ... 5,510 3,500
408 2013 KNM-551/2013/1.3.3 Vilikovský, Pavel: Kutya az úton (Pes na... 3,800 3,500
409 2013 KNM-553/2013/1.3.6 Vörös, Ferenc: Nyelvek és kultúrák vonzá... 4,560 3,500
410 2013 KNM-561/2013/1.3.1 Grendel, Lajos: Az utolsó reggelen (Posl... 4,370 3,500
411 2013 KNM-548/2013/1.3.7 Kolektív autorov: Illatos kenőcsök háza ... 4,900 3,500
412 2013 KNM-550/2013/1.3.1 Száz, Pál: Halott föld, halott lányok (M... 3,420 3,400
413 2013 MK-4516/2013/4.5.2 Ladislav Ballek: Trójou a vŕškom pamäti 6,380 3,000
414 2013 MK-4513/2013/4.5.3 Sándor Márai: Esterina pozostalosť 4,500 3,000
415 2013 KNM-562/2013/1.3.3 Gazdag, József: Výhľad na strieborné smr... 4,275 3,000
416 2013 KNM-557/2013/1.3.1 Veres, István: Dandaranda 3,230 3,000
417 2013 MK-4518/2013/4.5.2 Silvester Lavrík: Naivné modlitby 3,490 2,500
418 2013 KNM-552/2013/1.3.7 Pasolini, Pier Paolo: Korom vallása (Náb... 3,420 2,500
419 2013 KNM-560/2013/1.3.1 Szunyog, Zsuzsa: Szél, szoknya, tenger (... 2,850 2,500
420 2013 KNM-554/2013/1.3.6 Mészáros, András: Kételkedők breváriuma ... 3,040 2,500
421 2013 KNM-555/2013/1.3.3 Szent Konstantin-Cirill és Szent Metód é... 3,420 2,500
422 2013 MK-4509/2013/4.5.3 Lajos Grendel: Láska na diaľku 3,300 2,000
423 2013 MK-4506/2013/4.5.4 John Rawls: Právo národov 3,300 2,000
424 2013 MK-4515/2013/4.5.2 Peter Juščák: Irena 3,750
425 2013 MK-4517/2013/4.5.2 Ingrid Hrubaničová: Zákaznícke centrum 3,500
426 2013 MK-4510/2013/4.5.3 Janusz Rudnicki: Smrť českého psa 5,200
427 2013 MK-4511/2013/4.5.3 Ransom Riggs: Detský domov pani Peregrin... 4,100
428 2013 MK-4507/2013/4.5.3 Alain Claude Sulzer: Mimo rytmu 5,200
429 2013 MK-4508/2013/4.5.3 Daša Drndić: Apríl v Berlíne 5,780
430 2013 MK-4512/2013/4.5.3 Kolektív autorov: Poľské literárne eseje 15,600
431 2013 MK-4504/2013/4.5.4 Ronald Dworkin: Ríša práva 5,900
432 2013 MK-4503/2013/4.5.4 Ladislav Hubenák: Cirkev a štát v zrkadl... 5,200
433 2013 MK-4505/2013/4.5.4 Miroslav Kusý: Ľudské a menšinové práva 5,000
434 2013 MK-4501/2013/4.5.4 Frédéric Mitterand: Padlí orli 6,200
435 2013 MK-4514/2013/4.5.3 Magda Szabó: Dvere 5,200
436 2013 MK-4502/2013/4.5.4 Miloslav Szabó: „Od slov k činom“. Slove... 3,950
437 2013 MK-4500/2013/4.5.4 Kolektív autorov: Usmievavé Slovensko - ... 7,200
438 2013 MK-4499/2013/4.5.4 Eduard Nižňanský a kol.: Dvojkríž v obja... 5,100
439 2013 KNM-564/2013/1.3.6 Demmel, József: Pánszlávok a kastélyban ... 3,990 0
440 2013 KNM-566/2013/1.3.3 Putna, Martin C.: Václav Havel 6,555 0
441 2014 KNM-735/2014/1.1.1 Časopis Kalligram 38,364 25,000
442 2014 KNM-736/2014/1.1.2 Csehy, Zoltán: Experimentum mundi 7,800 4,800
443 2014 MK-3619/2014/4.5.4 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Fenomeno... 8,000 4,700
444 2014 KNM-728/2014/1.1.2 Petronius Arbiter: Satyricon 4,960 3,600
445 2014 KNM-721/2014/1.1.2 Barak, László: Ne hidd, hogy mese! (Neve... 7,400 3,500
446 2014 KNM-723/2014/1.1.2 Vilikovský, Pavel: Egy igazi ember törté... 4,580 3,500
447 2014 MK-3614/2014/4.5.3 Robert Menasse: Blažené časy, krehký sve... 5,950 3,000
448 2014 KNM-722/2014/1.1.2 Tőzsér, Árpád: Einstein a Teremtést olva... 4,150 3,000
449 2014 KNM-725/2014/1.1.2 Koncsol, László (ed.): Egyházlátogatások... 4,300 3,000
450 2014 KNM-734/2014/1.1.2 Száz, Pál: Mŕtva zem, mŕtve dievčatá 3,680 3,000
451 2014 MK-3611/2014/4.5.2 Pavel Vilikovský: Príbeh ozajského člove... 2,900 2,900
452 2014 KNM-730/2014/1.1.2 Szalay, Zoltán: Drága vendelinek (Drahí ... 3,110 2,800
453 2014 KNM-726/2014/1.1.2 Mészáros, András: Széttartó párhuzamok (... 3,275 2,700
454 2014 MK-3616/2014/4.5.3 Alain Claude Sulzer: Mimo rytmu 4,300 2,500
455 2014 MK-3621/2014/4.5.4 Marcelli, Miroslav: Miesto, čas, rytmus 2,900 2,500
456 2014 KNM-724/2014/1.1.2 Grendel, Lajos: Utazás a semmi felé (Ces... 2,915 2,200
457 2014 KNM-727/2014/1.1.2 Németh, Zoltán: Kunstkamera 2,440 2,000
458 2014 KNM-729/2014/1.1.2 Rácz, Boglárka: Kyotóban már tavasz van ... 2,180 2,000
459 2014 KNM-731/2014/1.1.2 Szászi, Zoltán: Belenéz (Nazrie do toho) 2,180 2,000
460 2014 KNM-732/2014/1.1.2 Vida, Gergely: Demóverzió (Demoverzia) 2,440 2,000
461 2014 MK-3612/2014/4.5.3 Laslo Blaškovič: Turnaj hrbáčov 3,400
462 2014 MK-3617/2014/4.5.3 Magda Szabó: Dvere 4,700
463 2014 MK-3613/2014/4.5.3 Kolektív autorov: Poľské literárne eseje 8,000
464 2014 MK-3622/2014/4.5.4 Perelman, Charles: Právna logika 4,500
465 2014 MK-3615/2014/4.5.3 Janusz Rudnicki: Smrť českého psa 4,300
466 2014 MK-3618/2014/4.5.4 Dworkin, Ronald: Ríša práva 5,900
467 2014 MK-3624/2014/4.5.4 Szabó, Miloslav: Od slov k činom 3,100
468 2014 MK-3620/2014/4.5.4 Hubenák, Ladislav: Cirkev a štát v zrkad... 4,470
469 2014 MK-3623/2014/4.5.4 Picht, Georg: Nietzsche 5,900
470 2014 KNM-733/2014/1.1.2 T. Erdélyi, Ilona: Erdélyi János (János ... 5,080
471 2015 KNM-1346/2015/1.1.1 Časopis Kalligram 29,000 24,000
472 2015 MK-4275/2015/4.5.4 Kolektív autorov: Piesok v presýpacích h... 8,000 4,000
473 2015 KNM-1341/2015/1.1.2 Tőzsér, Árpád: Erről az Euphorboszról be... 7,300 4,000
474 2015 MK-4273/2015/4.5.4 Kolektív autorov: Ľudovít Štúr 5,500 3,800
475 2015 KNM-1344/2015/1.1.2 Tóth, László: Az ellopott nagymama (Ukra... 6,900 3,500
476 2015 KNM-1345/2015/1.1.2 Szarka, László: A multietnikus nemzetáll... 9,000 3,500
477 2015 KNM-1343/2015/1.1.2 Szászi, Zoltán: A szokott helyen, hatkor... 4,600 3,500
478 2015 MK-4278/2015/4.5.4 Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.)... 5,000 3,200
479 2015 MK-4263/2015/4.5.3 Thomas Bernhard: Starí majstri 3,380 3,000
480 2015 MK-4264/2015/4.5.3 Szilárd Borbély: Vydedenci 5,000 3,000
481 2015 MK-4260/2015/4.5.2 Dušan Šimko: Mramor a granit 3,200 3,000
482 2015 MK-4272/2015/4.5.4 Aharon Barak: Sudca v demokracii 6,200 3,000
483 2015 KNM-1337/2015/1.1.2 B. Mánya, Ágnes: Arcképek és homlokzatok... 5,800 3,000
484 2015 KNM-1338/2015/1.1.2 Ábrahám, Barna: Megmaradni vagy beolvadn... 6,000 3,000
485 2015 KNM-1340/2015/1.1.2 Gazdag, József: Egy futballfüggő naplójá... 5,500 3,000
486 2015 MK-4267/2015/4.5.3 Patrick Modiano: Zlatíčko 3,400 2,800
487 2015 MK-4271/2015/4.5.3 Emanuele Trevi: Niečo napísané 3,690 2,500
488 2015 MK-4280/2015/4.5.4 Peter Zajac: Slovenské kargo 4,430 2,200
489 2015 MK-4266/2015/4.5.3 Arkadij Buchov: Umenie klamať 2,290 2,000
490 2015 MK-4261/2015/4.5.2 Gejza Vámoš: Poločlovek a iné prózy 2,400 2,000
491 2015 MK-4262/2015/4.5.2 Kolektív autorov: Divadlo Skrat/Kryptoty... 2,290 2,000
492 2015 MK-4277/2015/4.5.4 Teodor Münz: Cesta za skutočňosťou bez m... 2,900 2,000
493 2015 MK-4279/2015/4.5.4 Emil Višňovský: Richard Rorty 2,900 2,000
494 2015 MK-4265/2015/4.5.3 Laslo Blaškovič: Turnaj hrbáčov 3,400
495 2015 MK-4259/2015/4.5.2 Silvester Lavrík: Adoptuj si svojho inte... 2,860
496 2015 MK-4269/2015/4.5.3 Janusz Rudnicki: Smrť českého psa 4,300
497 2015 MK-4276/2015/4.5.4 Miroslav Kusý: Ľudské a menšinové práva 6,780
498 2015 KNM-1325/2015/1.1.2 Veres, István: Dandaranda 4,000
499 2015 KNM-1327/2015/1.1.2 Szalay, Zoltán: Drahí vendelíni 3,200
500 2015 KNM-1328/2015/1.1.2 Csehország története (Dejiny českých kra... 7,400
501 2015 KNM-1329/2015/1.1.2 Viktor Fischl: Kafka Jeruzsálemben (Kafk... 4,500
502 2015 KNM-1336/2015/1.1.2 Benyovszky, Krisztián: A Morgue utcától ... 4,800
503 2015 KNM-1326/2015/1.1.2 N. Tóth, Anikó: Úlomky svetla 4,800
504 2015 KNM-1330/2015/1.1.2 Martin C. Putna: János nevében (V mene J... 4,500
505 2015 KNM-1331/2015/1.1.2 Varga, Imre (ed.): Tölgyfa-testvér (Brat... 4,300
506 2015 KNM-1332/2015/1.1.2 Monika Kompaníková: Az ötödik hajó (Piat... 4,400
507 2015 KNM-1333/2015/1.1.2 Pavel Vilikovský: Az első és az utolsó s... 5,300
508 2015 KNM-1334/2015/1.1.2 Demmel, József: Ľudovít Štúr 8,200
509 2015 KNM-1335/2015/1.1.2 Štefan Šutaj – Szarka, László (eds.): Vi... 5,400
510 2015 KNM-1339/2015/1.1.2 Gaucsík, István (ed.): Az állameszme kri... 6,500
511 2015 KNM-1342/2015/1.1.2 Tőzsér, Árpád: A Matrjosa-baba és az iro... 7,300
Összesen 3,269,444 1,184,387

Forrás: EUROmonitor.sk/SKmonitor.sk

2015-11-28 13:30:47 Kupecký Milan
Otík, spýtaj sa či by Killigram nevydal aj moju knihu aforizmov, ktorú mám preloženú v maďarčine? Boli by to ďalšie dotácie a navyše ďalšia príležitosť k šovinistickej závisti a nenávisti. Slovák, Milan Kupecký
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,902 MODIFIED: 2018.09.17 22:30:38.MD5: ff8ed373391f626a1ac54729d082455f STATUS: FALSE