Úvod / Nyitóoldal
   
 
Száraz Dénes  2010-11-30   2,400
Előzmények:
1. Soha nem tapasztalt széthúzás, megosztódás az érsekújvári magyar közösségben:

- Csemadok kontra Kultúrkorzó ( generációs és hatalomféltési okokból adódó rossz döntések a Csemadok alapszervezetének vezetőségében, az ebből származó kibékíthetetlen ellentétek, melyeknek oldására, a közvetítő szerep betöltésére az MKP vezetősége sem volt képes). Tudatosítanunk kell, hogy a  kultúrpolitika is a mindennapi politika része, és ez nemzetiségi vonalon még inkább érvényes. Ehhez hozzájárult az MKP vezetőségének határozatlansága bizonyos személyek indokolt felelősségrevonásában, félve attól, hogy ezzel elveszíti a Csemadok - tagok bizalmát, akik ezzel viszont meg is fenyegették a pártot.

- A MOST-HÍD és MKP törésvonala mentén kialakult feszültség, melyet tetézett, hogy az MKP helyi szervezetének elnöke lett az új párt vezéralakja
- A városvezetés  és a Novocentrum a.s. igazgatótanácsa között kialakult ellentét.  


2.     Amíg a SMER, HZDS, KDH, SDKU összezárta sorait, széles és elvtelen koalícióba tömörülve szólította meg eredményesen a szlovák választóit, addig a két magyar párt külön indulva eleve esélytelenebbül szólította meg a város magyar ajkú választópolgárait. A vereség borítékolható volt.
3.     Nem a parlamenti választásokat kellett volna kiindulási alapul venni a koalíciós tárgyalásokon a MOST-HÍD és az MKP között, hanem a 4 évvel ezelőtti helyi választások eredményeit, amikor a SZK-nak és az MKP-nak egyaránt 11-11 képviselője jutott mandátumhoz. Tulajdonképpen ez az eredmény megismétlődött az idei választásokon is, sőt a szavazatok összeszámolása azt mutatja, hogy ez a fiktív formáció (HÍD-MOST-SAS-MKP) jobban szerepelt a választásokon, mint a SZK, de valójában ennek eredménye nem mutatkozott meg, mivel a leadott szavazatok nem a 25 mandátumhelyre vonatkoztak, hanem a 34 képviselőjelölt között szóródott szét rossz taktika kudarcaként. De ez legyen intő és biztató jel a következő választásokra!
4.     Tudatosítani kell, hogy az érsekújvári magyarság lélekszáma fogyatkozik, az asszimiláció ott csönget már évek óta a magyar tannyelvű iskola kapuján, ami a jövő évi népszámláláson akár veszélyes is lehet a 20%-os nyelvhatár miatt. Az MKP stabil, idősebb választói lassan elmennek, az érsekújvári magyar fiatalok nagy része pedig nem a városban keresi és találja meg boldogulását, hanem jobb esetben Magyarországon. A kialakult űrt pótolhatja a Most-Híd a magyar gyökerekkel rendelkező ma már szlovák választók megszólításával, illetve a SAS-al együtt a demokratikus érzelmű szlovákok megszólításával.
5.     Nem lett volna szabad olyan feltételhez kötnie a koalíciós megállapodás megkötését a MOST-HÍD-nak, hogy a nagy fölénnyel újraválasztott polgármester személye számukra elfogadhatatlan. Előrelátható volt, hogy Pischinger Géza befutó lesz a választásokon. Megint csak a parlamenti választások eredményeire hivatkozva döntött a MOST-HÍD Bóna Bertalan jelöléséről, aki az MKP számára eleve elfogadhatatlan volt, mert cserbenhagyta elnökként saját pártját. Érdemes lenne olyan közvéleménykutatást kezdeményezni, hogy a városban hány olyan választópolgár szavazott Pischinger Gézára, akik egyébként a MOST-HÍD-SAS illetve az SZK képviselőjelöltjeit támogatták.
6.      Szlovákiában (de talán az egész térségben) még nem érett meg annak az ideje, lehetősége, hogy az etnikai elven működő pártok mellett (Bugár Béla személye is ezt sugallja a magyarságnak) más pártok is elnyerjék a magyarság bizalmát. Egyrészt mert meg se szólítanak minket (lásd SZK kampányát), másrészt mert helyi szinten ellenségesen viszonyulnak hozzánk még a magukat legdemokratikusabbaknak vallók is (lásd az SZK létrejöttét). Az előítéleteknek, a bizalmatlanságnak, az ellenségképnek kell eltűnnie a közgondolkodásból, az iskolákból, a nagypolitikából, a klánszerű helyi érdekpolitikának kell kihalnia ahhoz, hogy az emberek ne legyenek nemzetiségük alapján beskatulyázva Dél-Szlovákiában.
Ami a jövőre nézve biztató, hogy a kampányban a a két párt (MOST-HÍD és MKP) egymást  különösképpen nem támadta, nem mérgesedtek el annyira a viszonyok, mint más településeken, tovább élnek a baráti kapcsolatok. Függetlenül a központi pártvezetések hozzáállásától meg kell teremteni az együttműködés alapjait, melyekre építve együtt sikeresek lehetünk a következő választásokon.
Ehhez meg kell újulnia az MKP vezetőségének, teret kell adni a fiataloknak!{jcomments on}
2010-12-02 10:57:46 VILA s.r.o.
Azt hiszem az onzés gyozott a józan ész felett az érsekújvári magyarság bizonyos vezeto személyiségeinek és bizonyos háttérszemélyeknek a fejében. A megosztottság az utóbbi két-három évben egyre mélyult, kialakultak az egymással kibékíthetetlen csoportok. Ezért nam sikerulhetett az MKP választási kampánya során sem egyértelmuen pozitív uzeneteket kuldeni a széles választokozonségnek.
Istenes József
2010-12-01 14:23:38 Jozef Török
Az elhangzottakkal mindenképpen egyetértek. Azonban tovább kell lépni és a jövőben egyesíteni kell városunkban azoknak a pártoknak az erejét, amelyek hasonlóképpen gondolkodnak (itt nem a polgármester megbuktatására gondolok) és nem a szlovák nagykoalícióoban látják az egyetlen siker kulcsát. Mindenképpen szeretném, ha az MKP számára partner lehetne elsősorban a MOST-HÍD és itt nemcsak a helyhatósági választásokra gondolok. Negatívan hatott az eredményre a két MKP képviselő lemondása és az egyes családok közti feszült viszony.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK